Zapisy na lektorat z języka obcego w semestrze zimowym 2024/25- etap I

11 Kwiecień, 2024

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2024/2025 r.

 Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:

 Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

Zapisy są dwuetapowe.

I etap 27.05 – 13.06.2024, który odbywa się obecnie, w semestrze letnim 2023/24, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru języka w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

II etapie, który odbędzie się 25 – 26 września 2024 r., studenci dokonują wyborów konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Szczegółowe informacje na temat zapisów poniżej.

STUDIA I STOPNIA obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem. – kierunki:

 • Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki:
  • Logistyka – stacjonarne i niestacjonarne,
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji – stacjonarne i niestacjonarne,
 • Wydziału Mechanicznego:
  • Energetyka i inżynieria środowiska – stacjonarne i niestacjonarne,
  • Wzornictwo przemysłowe – stacjonarne,
  • Mechatronika – stacjonarne i niestacjonarne,
  • Mechanika i budowa maszyn – stacjonarne i niestacjonarne,
 • Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii:
  • Fizjoterapia jednolite magisterskie – stacjonarne,
 • Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki:
  • Analityka danych w biznesie – stacjonarne i niestacjonarne,
  • Automatyka i robotyka – stacjonarne i niestacjonarne,
  • Elektronika i systemy komputerowe – stacjonarne,
  • Elektrotechnika – stacjonarne i niestacjonarne,
  • Informatyka – stacjonarne i niestacjonarne,
  • Technologie energetyki odnawialnej – stacjonarne,
 • Wydziału Budownictwa i Architektury:
  • Architektura – stacjonarne,
  • Budownictwo – stacjonarne i niestacjonarne,

I etap zapisów: 27.05 – 13.06.2024 – do wyboru:   

 • Język angielski B2
 • Język angielski B2+
 • Język niemiecki B2
 • Język niemiecki B2+

II etap zapisów: 25 – 26 września 2024 r. – wybór grup zajęciowych.

STUDIA II STOPNIA:

Kierunek BUDOWNICTWO (stacjonarne) – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,

Kierunek EKONOMIA  (stacjonarne i niestacjonarne) – obecny I rok (2 sem.)  – język obcy na II roku 3 sem.,

Kierunek ZARZĄDZANIE  (stacjonarne i niestacjonarne) – obecny I rok (2 sem.)  – język obcy na II roku 3 sem.,

Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (stacjonarne) – obecny I rok (1 sem.)  – język obcy na I roku 2 sem.,

Kierunek INFORMATYKA (stacjonarne i niestacjonarne) – obecny I rok (1 sem.)  – język obcy na I roku 2 sem. (studia stacjonarne) oraz język obcy na II roku 3 semestr (studia niestacjonarne), ELEKTROTECHNIKA (stacjonarne i niestacjonarne) – obecny I rok (1 sem.)  – język obcy na I roku 2 sem. (studia stacjonarne) oraz język obcy na II roku 3 semestr (studia niestacjonarne),

I etap zapisów: 27.05 – 13.06.2024 – do wyboru:

 • Język angielski B2+
 • Język niemiecki B2+

II etap zapisów: 25 – 26 września 2024 r. – wybór grup zajęciowych.