Stypendium Prezydenta Miasta Opola 2023/2024

15 Marzec, 2024

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Opola w roku akademickim 2023/2024.

Miejsce i sposób składania wniosków:

  • droga elektroniczna (skany podpisane) preferowana, na adres: gospodarka@um.opole.pl
  • osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu): Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, Biuro Obsługi Inwestorów, piętro V, pokój 702

Termin składania wniosków: do 20 marca 2024 roku.

Szczegóły: https://www.opole.pl/dla-studenta/stypendia