Stypendia na semestr zimowy 2023/2024

27 Listopad, 2023

Informujemy, że wszystkie wnioski o stypendium Rektora, socjalne, dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi zostały rozpatrzone.

Przypominamy o konieczności odbioru decyzji stypendialnych, które są już gotowe do odbioru po zalogowaniu się na indywidualne konto studenta w USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – Wnioski – Lista pism administracyjnych.