Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

dr Anna Rutkowska


Autor: Anna Rutkowska | 27.03.2023, godz. 10:13

W dniach 27-29.03.2023 wszystkie zajęcia oraz konsultacje nie odbędą się z powodu zwolnienia lekarskiego.


dr hab. Henryk Machoń


Autor: Henryk Machoń | 26.03.2023, godz. 19:50

Konsultacje w dniu 27.03.2023 zamiast od 11:10 do 11:55 odbędą się od 10:15 do 11:00.


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 26.03.2023, godz. 11:59

Szanowni Państwo,
przesyłam listę przeniesionych zajęć z przedmiotu: PLANOWANIE FIZJOTERAPII - W DYSFUNKCJACH UKŁADU RUCHU II (4 rok)
C1 25.05 -> 23.03 12.30 – 14.00 (2 godziny) – sala P9 - 124 – zrealizowane
C1 11.05 -> 20.04.12.30 – 14.00 (2 godziny) – sala P9 -124
C2 25.05 -> 03.04 11.00 – 12.30 (2 godziny) – sala P9 -124
C2 11.05 -> 17.04 11.00 – 12.30 (2 godziny) – sala P9 -124


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 26.03.2023, godz. 11:58

Szanowni Państwo,
przesyłam listę przeniesionych zajęć z przedmiotu: BIOMECHANIKA (1 rok)
C1 24.05 -> 04.04.2023 10.45 – sala P9 – 212
C1 10.05 -> 21.03.2023 12.15 P9 – 212 – zrealizowane
C1 26.04 -> 28.03.2023 10.45 – 12.15 – sala P9 – 212
C2 10.05 -> 19.04 godz. 17.15 – 18.45 – sala P9 – 212
C2 24.05 -> 21.04 godz. 14.00 – 15.30 – sala P9 – 212
C3 25.05 -> 14.04 od 09.00 – 10.30 – sala P9 – 212
C3 11.05 -> 14.04 od 10.45 – 12.15 – sala P9 – 212
C4 25.05 -> 27.03 11.00 – 12.30 – sala P9 – 212
C4 11.05 -> 27.03 12:45 - 14:15 – sala P9 – 212


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 26.03.2023, godz. 11:58

Szanowni Państwo,
przesyłam listę przeniesionych zajęć z przedmiotu "Kształcenie Ruchowe i Metodyka Nauczania Ruchu 2" KRiMNR2 (1 rok):
C1 14.06 -> 28.03.2023 12.15 – sala P9-124 (od 12.30) , od 12.15 do 12.30 sala 123
C1 31.05 -> 04.04.2023 12.15 – sala P9-124 (od 12.30), od 12.15 do 12.30 sala 123
C1 17.05 -> 18.04.2023 10.45 – sala P9-113
C2 14.06 -> 21.04.2023 07.30 – 09.00 – sala P9-124
C2 31.05 -> 21.04.2023 10.30 – 12.00 – sala P9-124
C2 17.05 -> 21.04.2023 12.15 – 13.45 – sala P9-124
C3 30.05 -> 20.04 godz. 9.15 – 10.45 – sala P9-124
C3 16.05 -> 21.04 godz. 9:00 – 10.30 – sala P9-124
C3 13.06 -> 18.04.2023 12.15 – sala P9-124 (od 12.30) , od 12.15 do 12.30 sala 123
C4 13.06 -> 27.03.2023 14.30 – sala p9a-007
C4 16.05 -> 31.03 09.00 – 10.30 – sala P9-124
C4 30.05 -> 31.03 10.45 – 12.15 – sala P9-124


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 26.03.2023, godz. 11:57

Szanowni Państwo,
przesyłam listę przeniesionych zajęć z przedmiotu Metody Specjalne Fizjoterapii 2 (MSF 2; 3 rok fizjoterapii)
C3 15.06 -> 28.03 9.15 – 10.45 - sala P9-101
C3 01.06 –> 28.03 07.45 – 09.15 - sala P9-101
C3 18.05 –> 29.03 12.50 – 14.20 – sala P9-124
C2 15.06 -> 20.04 godzina 7.30 – sala P9-124
C2 01.06 -> 30.03 godzina 7.30 – sala P9-124
C2 18.05 -> 13.04 godzina 7.30 – sala P9-124
C1 15.06 -> 31.03 godzina 12.15 – 13.45 – sala P9-124
C1 01.06 -> 31.03 godzina 13.45 – 15.15 – sala P9-124
C1 31.05 -> 31.03 godzina 15.30 – 17.00 – sala P9-124


dr Sebastian Rutkowski


Autor: Sebastian Rutkowski | 24.03.2023, godz. 12:00

Informuje, że zajęcia w dniu 27.03.2023 nie odbędą się z powodu urlopu na żądanie


mgr Katarzyna Michalak


Autor: Katarzyna Michalak | 23.03.2023, godz. 11:42

Informuję, że od 22 - 31 marca przebywam na zwolnieniu lekarskim. W tych dniach zajęcia i konsultacje ze mną nie odbędą się.


doktor Mariusz Konieczny


Autor: Mariusz Konieczny | 23.03.2023, godz. 07:58

Wykład z Metodologia badań [WW/00-NM>MetoBada(2)] w dniu 25.03 odbędzie się z dr Mariuszem Konieczny
Wykład z Metodologia badań [WW/00-SM>MetoBada(2)] w dniu 23.03 oraz w dniu 30.03 (45 min) odbędą się z prof Zbigniewem Borysiukiem.


dr Iwona Kulik-Parobczy


Autor: Iwona Kulik-Parobczy | 22.03.2023, godz. 19:44

Informuję, że zajęcia w dniu 23.03.2023 zostają odwołane.


dr Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska


Autor: Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska | 22.03.2023, godz. 15:54

Informuję, że z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus plus w dniach 26.03.23 - 03.04.2023 zajęcia z dnia
28.03.2023 (wtorek) Ekonomia ćwiczenia g. 10.05 - 11.35 (TIR) zostaną odwołane i odrobione za pośrednictwem platformy Moodle w sposób asynchroniczny


dr Małgorzata Proszkowiec


Autor: Małgorzata Proszkowiec | 22.03.2023, godz. 11:22

Konsultacje i zajęcia w dniu 22.03.2023 r. z przedmiotu Podstawy fizjoterapii klinicznej w geriatrii (Wykład), II rok, tryb ST, o godz. 15.30 zostały odwołane, z powodu choroby prowadzącego. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu z grupą studentów.
Proponowany termin 29.03; godzina 18.45. Sala audytoryjna (aula)


dr hab. Krzysztof Kowalik


Autor: Krzysztof Kowalik | 22.03.2023, godz. 07:36

Informuję, że w dniu 22.03.2023 odwołane zostają następujące zajęcia:
1. Analiza i interpretacja artykułów naukowych na 4 roku, sem. 8, fizjoterapia, st. jed. mag. (mgr)m godz. 07:30-09:00.
2. OBHP na 1 roku, sem.2, turystyka i rekreacja, st. I-go stopnia (lic.), godz. 10:10:05
3. Ochrona własności intelektualnej na 2 roku, sem.4, turystyka i rekreacja, st. I-go stopnia (lic.), godz. 11:00-11:45.
4. Turystyka jako forma psycho- i socjoterapii na 2 roku, sem. 4, turystyka i rekreacja - event management, st. II-go stopnia (mgr); 2 rok, sem. 4, turystyka i rekreacja- ogólna, st. II-go (mgr); 2 rok, sem.4, turystyka i rekreacja - odnowa biologiczna z elementami dietetyki, st. II-go stopnia, godz. 11:55-12:40.
5. Walory przyrodnicze i kulturowe Opolszczyzny na 1 roku, sem.2, turystyka i rekreacja, st. I-go stopnia (lic.), godz. 12:50-13:35
Zajęcia zostaną odrobione po konsultacji ze studentami


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 22.03.2023, godz. 00:32

Uprzejmie informuję, że konsultacje z dnia 22.03.2023 zostają przełożone na dzień 23.03.2023 na godz. 10:00-11:30.


dr Ryszard Marcinów


Autor: Ryszard Marcinów | 21.03.2023, godz. 11:45

Informuję, że zajęcia w dniu 22.03.2023 r., z przedmiotu: Sporty indywidualne II - moduł LA (dla studentów 1 r. 1 st. SiB) będą prowadzone w zastępstwie przez dr hab. Rafała Tatarucha.
Konsultacje przełożone na dzień 21.03.2023 r. w godz.11.45-13.15
https://etele2.po.edu.pl/rys-p9n-yzw-i7v


mgr Jacek Kaczmarski


Autor: Jacek Kaczmarski | 20.03.2023, godz. 12:50

Zajęcia z fzjoterapii klinicznej w dysfunkcjach układu ruchu - w ortopedii i traumatologii i medycynie sportowej I w dniu 21 kwietnia 2023 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 29 marca 2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 2 - godz. 8.00 - 14.00 - 116 Szpital Wojskowy - oddział ZOL.


mgr Jacek Kaczmarski


Autor: Jacek Kaczmarski | 20.03.2023, godz. 12:45

Zajęcia z anatomii funkcjonalnej w dniu 19 i 20 kwietnia 2023 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 21 marca 2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 1 - godz. 10.40 - 12.10 - sala 13
- grupa 2 - godz. 7.30 - 9.00 - sala 13
- grupa 3 - godz. 12.15 - 13.45 - sala 13
- grupa 4 - godz. 9.05 - 10.35- sala 13


dr Bożena Królikowska


Autor: Bożena Królikowska | 20.03.2023, godz. 09:54

Informuję, że ćwiczenia z przedmiotu turystyka rowerowa dla I roku, 1 st. TiR s. stacjonarne, w dniu 20.03.23. nie odbęda się, zostają przeniesione na termin późniejszy (ustalony ze studentami) - zajęcia terenowe - wycieczka


dr Izabela Spielvogel


Autor: Izabela Spielvogel | 20.03.2023, godz. 09:14

Na prośbę Studentów, zajęcia z przedmiotu : Wybrane metody fizjoterapeutyczne w odnowie biologicznej (1 rok, sem.2, turystyka i rekreacja - odnowa biologiczna z elementami dietetyki, st. II-go stopnia} z dn. 21. 03. 2023 r., g. 11.30 -12.15, zostają przeniesione na 28. 03.2023 r. g. 10.45 - 11.30.


dr Barbara Woś


Autor: Barbara Woś | 18.03.2023, godz. 12:48

Informuję, że zajęcia ćwiczeniowe z 'Krajoznawstwa" dla studentów II r TiR w dniach 20.03 i 27.03.2023 r. zostały odpracowane podczas wyjazdu na Targi Turystyczne do Wrocławia w dniu 3.03.2023.


dr Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska


Autor: Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska | 17.03.2023, godz. 16:01

informuję, że z powodu mojego uczestnictwa w szkoleniu zajęcia z przedmiotu Ekonomia we wtorek dnia 21 marca dla I roku TIR g.10.05 - 11.35 zostaną poprowadzone w zastępstwie przez dr hab. Dianę Rokitę-Poskart.


dr Grzegorz Rak


Autor: Grzegorz Rak | 17.03.2023, godz. 14:57

Informuję, że ćwiczenia z Topografii w dniu 22 marca zostają odwołane i w tym czasie będzie realizowana Antropomotoryka. Natomiast zajęcia z Topografii odbędą się 29 marca i 5 kwietnia.


dr Marcin Wieloch


Autor: Marcin Wieloch | 17.03.2023, godz. 13:13

Uwaga studenci
Zajęcia w dniu 18.03.2023 Przedmiot do wyboru C - Lekkoatletyczne formy rekreacji - odbędą się w sali 314 bud.9


dr Dariusz Rajchel


Autor: Dariusz Rajchel | 16.03.2023, godz. 14:45

Z powodu choroby w dniach 17-24.03.2023r. odwołuję zajęcia. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym po uzgodnieniu ze studentami


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 16.03.2023, godz. 09:56

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Biochemia żywienia (I rok , II stopień, Turystyka i rekreacja, specjalność: Odnowa biologiczna z elementami dietetyki) w dniu 23.03.2023 odbędą się w formie zdalnej asynchronicznej ze względu na zaplanowane w tym dniu Dni Otwarte Politechniki Opolskiej i prowadzone przeze mnie warsztaty.


mgr Waldemar Firlus


Autor: Waldemar Firlus | 16.03.2023, godz. 08:10

Zajęcia z przedmiotu Kreowanie Wizerunku Firmy w Mediach Społecznościowych, dla 2 roku I stopnia TiR które nie odbyły się 01.03.2023 zostaną odrobione 22.03.2023 2 godz. 13:45-15:15 w sali 221 bud.9


dr Iwona Kulik-Parobczy


Autor: Iwona Kulik-Parobczy | 15.03.2023, godz. 22:29

Informuję, że zajęcia w dniu 16.03.2023 zostają odwołane z powodu choroby.


mgr Witold Pawełczyk


Autor: Witold Pawełczyk | 15.03.2023, godz. 21:18

Zajęcia oraz konsultacje w dniu 16.03.2023 zostają odwołane.


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 15.03.2023, godz. 00:03

Uprzejmie informuję, że konsultacje w dniu 15.03.2023 nie odbędą się. Dodatkowe konsultacje odbędą się 21.03.2023 o godz. 10:00-11:30.


dr Daria Hołodnik


Autor: Daria Hołodnik | 14.03.2023, godz. 19:34

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Techniki relaksacyjne" (ćw. i wyk.) dla I roku, I stopnia są odwołane w dniu 15.03. 2023 godz. 11.00 -12.30 i będą odrabiane w dniu 29.03.2023, godz. 14.35-16.05 w sali PH-107.


dr Daria Hołodnik


Autor: Daria Hołodnik | 14.03.2023, godz. 19:32

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Doradztwo turystyczne" (ćw. i wyk.) dla II roku, II stopnia są odwołane w dniu 15.03. 2023 godz. 9.15 -10.50 i będą odrabiane w dniu 21.03.2023, godz. 9.15-10.50 w sali 217.


dr hab. Henryk Machoń


Autor: Henryk Machoń | 13.03.2023, godz. 10:10

Na prośbę studentów, III TiR st. I. st. seminarium dyplomowe II z dnia 13.03.2023 odbędzie się 27.03.2023 o 11:00 w sali 225.


dr Dariusz Rajchel


Autor: Dariusz Rajchel | 10.03.2023, godz. 20:13

Informuję, że na prośbę studentów zajęcia z dnia 13.03.2023r. z przedmiotu „Rachunkowość zarządcza, yield management i budżetowanie w hotelu” na Kierunku Turystyka i Rekreacja zaplanowane o godz. 9.05 - 11.45 odbędą się 20.03.2023r. (poniedziałek) o godz. 9.05 – 11.45.


dr Bożena Królikowska


Autor: Bożena Królikowska | 06.03.2023, godz. 16:33

Informuję, że na prośbę studentów wcześniejsze plany odrabiania zajęć z przedmiotu Refleksoterapia uległy częściowej modyfikacji, zajęcia z Refleksoterapii, dla II roku 2 st. kierunek TiR, s. stac. spec. OBzED w dniu 17.03.2023 nie odbędą się, zostają przełożone (po 1 godzinie lekcyjnej) na kolejne terminy ćwiczeń realizowane w dniu: 3.03.2023 w godz. 14.10- 14.55,
w dniach: 24.03.2023 i 31.03.2023 w godz. 11.10- 11.55 każdorazowo w sali 101, budynek 9.


dr Dariusz Rajchel


Autor: Dariusz Rajchel | 06.03.2023, godz. 12:26

Informuję, że zajęcia z dnia 07.03.2023r. z przedmiotu „Rachunkowość zarządcza, yield management i budżetowanie w hotelu” na Kierunku Turystyka i Rekreacja zaplanowane o godz. 13.45-16.10 odbędą się wyjątkowo 13.03.2023r. (poniedziałek) o godz. 9.05 – 11.45. Studenci zostali poinformowani i wyrazili zgodę.


mgr Roman Firlus


Autor: Anna Kowol | 06.03.2023, godz. 12:22

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Specjalność instruktorska do wyboru II - piłka nożna dla 3 roku kierunku Wychowanie Fizyczne w dniu 07.03.2023 r. godz. 9.00-10.30 zostają przeniesione na godz. 13.30-15.00 (sala nr 36 budynek P9A).


Dr inż. Łukasz Dymek


Autor: Łukasz Dymek | 04.03.2023, godz. 20:33

Zajęcia z przedmiotu "Ekonomika turystyki i rekreacji" dla II roku kierunku Turystyka i rekreacja, 1 stopnia, stacjonarne w dniu 8 marca 2023 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z poniższym harmonogramem:
- w dniu 14 marca 2023 - godz. 9:00 - 9:45 - sala 236 (Wykład),
- w dniu 21 marca 2023 - godz. 8:20 - 9:50 - sala 236 (Ćwiczenia),
Powód odwołania zajęć: Wyjazd służbowy
Studenci zostali stosownie poinformowani


dr Bożena Królikowska


Autor: Bożena Królikowska | 01.03.2023, godz. 16:12

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Refleksoterapia dla II roku 2 st. kierunek TiR, s. stac. spec. OBzED w dniu 17.03.2023 nie odbędą się, zostają przełożone (po 1 godzinie lekcyjnej) na kolejne terminy ćwiczeń realizowane w dniach: 3.03, 10.03, 24.03. każdorazowo w godz. 14.10- 14.55, w sali 101, budynek 9


doktor Mariusz Konieczny


Autor: Mariusz Konieczny | 01.03.2023, godz. 13:32

Zajęcia z Biomechaniki i ergonomiiWS/00-SL>BiomErgo(2) gr 2, zostają przeniesione na poniższy termin z powodu zmiany prowadzącego i dostosowania tematyki zajęć.
Z dnia 06.06 oraz 09.05 na dzień 07 i 21 03 na godz 8.15-9.45 sala 331


mgr Tomasz Bardjan


Autor: Anna Kowol | 28.02.2023, godz. 09:17

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Teoria i metodyka sportów zespołowych: piłka nożna (I rok WF I st.) w dniu 01.03.2023 godz. 8.00-9.30 w zastępstwie za mgra Tomasza Bardjana poprowadzi mgr Roman Firlus. Zajęcia odbędą się w dniu 01.03.2023 r. w godz. 16.00-17.30 w ośrodku "Bolko" w Bolesławowie.
Informuję, że zajęcia z przedmiotu Teoria i metodyka sportów zespołowych: piłka nożna (I rok WF I st.) w dniu 01.03.2023 godz. 9.35-11.05 w zastępstwie za mgra Tomasza Bardjana poprowadzi mgr Roman Firlus. Zajęcia odbędą się w dniu 01.03.2023 r. w godz. 19.00-20.30 w ośrodku "Bolko" w Bolesławowie.


mgr Roman Firlus


Autor: Anna Kowol | 27.02.2023, godz. 09:34

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Specjalność instruktorska do wyboru II - piłka nożna (III rok WF I st.) w dniu 28.02.2023 godz. 9.00-10.30 w zastępstwie za mgra Romana Firlusa poprowadzi mgr Tomasz Bardjan.
Informuję, że zajęcia z przedmiotu Specjalność instruktorska do wyboru II - piłka nożna (III rok WF I st.) w dniu 02.03.2023 godz. 8.30-10.00 w zastępstwie za mgra Romana Firlusa poprowadzi mgr Tomasz Bardjan.


Dr Anna Lukanova-Jakubowska


Autor: Anna Lukanova-Jakubowska | 27.02.2023, godz. 03:29

W dniach 27-28.02.2023 przebywam na zwolnieniu lekarskim.


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 25.02.2023, godz. 18:39

Informuję, że seminarium magisterskie w dniu 28.02.23r. odbędzie się w godzinach 8.20-9.50 w sali 331.


dr Izabela Spielvogel


Autor: Izabela Spielvogel | 14.02.2023, godz. 11:12

Konsultacje w dn. 15.02.2023 r. odbędą się w godzinach 14.00-15.30.


dr Karina Słonka


Autor: Karina Słonka | 10.02.2023, godz. 10:28

Informuję, że konsultacje w dniu 13.02 są odwołane odbędą się w dniu 20.02 godz. 10.00 do 11.30


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 09.02.2023, godz. 12:39

Uprzejmie informuję, że konsultacje w dniu 14 lutego nie odbędą się. Dodatkowe konsultacje odbędą się w dniu 10 lutego o godz. 9:00 - 10:30.


mgr Karolina Mojza


Autor: Karolina Mojza | 07.02.2023, godz. 12:02

Konsultacje z dnia 08.02.2023 r. zostają przeniesione na czwartek 09.02.2023 r. i odbędą się w godz. 9.00-10.30


dr Bożena Wojciechowska-Maszkowska


Autor: Bożena Wojciechowska-Maszkowska | 07.02.2023, godz. 09:24

W dniu 07.02.2023 r. konsultacje są odwołane.


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 06.02.2023, godz. 21:41

Uprzejmie informuję, że konsultacje planowane na dzień 7 lutego 2023 o godz. 11:00 zostają przełożone na dzień 9 lutego 2023 r. na godz. 8:00.


dr Paweł F. Nowak


Autor: Paweł F. Nowak | 06.02.2023, godz. 13:21

Konsultacje w tym tygodniu z czwartku zostają przeniesione na wtorek 7 luty na godz. 12:30 - 14:00


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 30.01.2023, godz. 18:52

Uprzejmie informuję, że zajęcia z dnia 21.12.2022 "Systemy IT w turystyce i rekreacji" II rok I st. TiR zostaną odrobione w dniu 1 lutego 2023 o godz. 13:25-14:55 w sali P9-221.


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 30.01.2023, godz. 18:49

Uprzejmie informuję, że zajęcia z dnia 13.12.2022r. "Nowoczesne narzędzia marketingu społecznościowego" I r. II st. TiR zostaną odrobione w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 7:45-9:15 w sali P0-217.


dr hab. Roman Nowacki, prof. Uczelni


Autor: Roman Nowacki | 30.01.2023, godz. 16:18

Szanowni Państwo
Konsultacje, które miały odbyć się w dniu 31 stycznia 2023 roku, godz. 13.35-14.20 zostały przeniesione na 2 lutego 2023 roku, godz. 12.30-13.15.


dr Daria Hołodnik


Autor: Daria Hołodnik | 30.01.2023, godz. 11:58

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Organizacja usług hotelarskich i gastronomicznych" (wyk. i ćw.) dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja (III rok, I st.) zostaja przenisione z godz. 14.40 -16.15 na godz. 12.00 - 13.35 w tym samym dniu, sala 236.


dr Daria Hołodnik


Autor: Daria Hołodnik | 30.01.2023, godz. 11:50

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Zarządzanie i marketing" dla studentów kierunku Fizjoterapia (IV rok) zostają przeniesione z godz. 16.15- 17.30 na godz. 15.30-16.15 w tym samym dniu (sala nr 30).


dr hab. Henryk Machoń


Autor: Henryk Machoń | 29.01.2023, godz. 16:32

W dniu 30 stycznia 2023 (poniedziałek) moje konsultacje odbędą się w godzinach: 10:40 do 11:00 i 12:35-13:45 w pokoju 307 oraz zdalnie.


doktor Mariusz Konieczny


Autor: Mariusz Konieczny | 25.01.2023, godz. 13:57

Konsultacje z dnia 31.01 odbędą się 26.01. w godz. 11.30-13.00. p.305


dr Henryk Racheniuk


Autor: Henryk Racheniuk | 25.01.2023, godz. 13:16

Zajęcia z Kliniczne podstawy fizjoterapii - w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej w dniu 08.12.2022 r. zostały odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione 27.01.2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
Ćwiczenia 8:20-9:40 :P9-134
Wykład 9:45-11:15 P9-124

Zajęcia z Terapia manualna I Wykład, w dniu 08.12.2022 r. został odwołany.
Zajęcia zostaną odrobione 27.01.2023 r. 14:30-16:00 sala: P9-030

Zajęcia z Terapia Pierwsza pomoc przedmedyczna , w dniu 08.12.2022 r. został odwołany.

Zajęcia zostaną odrobione 27.01.2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem: 16:05-17:35:00 oraz 17:40- 19:10 sala: P9-134.

Zajęcia z Przedmiot do wyboru IX - Terapia czaszkowo-mózgowa , w dnia 08.12 .2022 r. został odwołany.
Zajęcia zostaną odrobione 26.01.2023 r. 18:45-20:15 sala: P9-134.


dr inż. Piotr Bębenek


Autor: Piotr Bębenek | 24.01.2023, godz. 15:14

Zajęcia w dniu 31.01.2023 z Inwestycje w turystyce - Inwestycje w turystyce [WT/EM-SM} zostają przesunięte na godz. 9.30 w związku z wyjściem studentów i spotkaniem z Prezesem Zarządu Klubu ODRY OPOLE. Zajęcia odbędą się w siedzibie Klubu ODRY OPOLE ul. Oleska 51


dr Ryszard Marcinów


Autor: Ryszard Marcinów | 24.01.2023, godz. 13:47

Informuję, że zajęcia z przedmiotu: Teoria i metodyka sportów indywidualnych: lekkoatletyka II (dla studentów 2 r. 1 st.) gr.S2 zostały przełożone (za zgodą studentów) z czwartku 26.01.2023 r., na środę 25.01.2023 r. godz.12.15-13.45.


dr Daria Hołodnik


Autor: Daria Hołodnik | 24.01.2023, godz. 13:15

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Podstawy marketingu" (wyk.) oraz "Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji" (wyk. i ćw.) dla 1 roku Turystyki i Rekreacji (I st.) zostają przeniesione z dnia 24.01.2023 (wtorek) godz. 11.00 - 15.25, na dzień 26.01.2023 (czwartek), na godz. 12.40 - 16.25, sala 216.


dr Jacek Łuniewski


Autor: Jacek Łuniewski | 24.01.2023, godz. 09:04

Z uwagi na moje zakażenie wirusem SARS-CoV2 zajęcia w dniu 25 stycznia 2023r. zostają odwołane.


dr Dorota Borzucka


Autor: Dorota Borzucka | 23.01.2023, godz. 21:31

W związku ze spotkaniem służbowym, konsultacje z 25.01 zostają przeniesione na 24.01 godz. 10.15-11.00 i 13.15-14.00


doktor Mariusz Konieczny


Autor: Mariusz Konieczny | 23.01.2023, godz. 10:14

Zajęcia z Antropomotoryki II rok WF ST CW 1 z dnia 31.01.2023 odbędą się 25.01.2023 r godz. 14.45-16.15 s 316


doktor Mariusz Konieczny


Autor: Mariusz Konieczny | 23.01.2023, godz. 10:10

Z powodu zwolnienia L4 mgr Michalak, zajęcia z Antropologii WF I rok sem 1 z dnia 27.01 (odrabianie) zostaną odrobione we planu z Pedagogiki I
23.01 - Wykład
25.01. - Ćwiczenia GR 1 i Gr 2


dr Izabela Spielvogel


Autor: dr Izabela Spielvogel | 23.01.2023, godz. 10:00

Informuję, że konsultacje w dn. 26. 01. 2023 r. odbędą się o godz. 14. 00.


dr Bożena Wojciechowska-Maszkowska


Autor: Bożena Wojciechowska-Maszkowska | 23.01.2023, godz. 08:19

Konsultacje w dniu 24 stycznia br., wyjątkowo od godz. 10:15 do godz. 11:00, miejsce bez zmian.


dr hab. Edyta Majorczyk


Autor: Edyta Majorczyk | 20.01.2023, godz. 19:34

Informuję studentów I roku jednolitych studiów magisterskich kierunku fizjoterapia, że w dniu 23.01.23 w ramach wykładu z Biomechaniki stosowanej i ergonomii (13:45 - 15:15) poprowadzę wykład z Biologii medycznej. Tym samym odrobione zostaną zajęcia z dnia 24.11.2022 (zamiana terminu z prof. Bączkowiczem, który wówczas zrealizował wykład z Biomechaniki stosowanej i ergnomii).


mgr Katarzyna Michalak


Autor: Katarzyna Michalak | 20.01.2023, godz. 15:44

Dzień dobry

Informuję, że od dnia 20-25 stycznia 2023 r., jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. W tych dniach zajęcia ze mną nie odbędą się. Również nie odbędą się konsultacje, które były zaplanowane na 23 stycznia 2023 r. O ewentualnych zastępstwach można się dowiadywać w sekretariacie.


Katarzyna Michalak


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 19.01.2023, godz. 13:15

Informuję, że zajęcia w dniu 26.01.2023r. z przedmiotu TIMSI-Gimnastyka dla I roku WF, 1 stopnia stacjonarne
zostają zmienione godziny odbywania zajęć dla grup:
S1 na godz. 8.00-8.45,
S2 na godz. 15.25-16.10


ALEKSANDER STUŁA


Autor: ALEKSANDER STUŁA | 19.01.2023, godz. 12:56

Z uwagi na pilny wyjazd leczniczy przekłada się zajęcia dydaktyczne i dyżur z dnia 01.02 .23 na: "Podstawy rekreacji' na 26.01.23 godz.9.00-10.30. "Biologiczne podstawy AF" na 26.01.20 godz. 10.30-12.00, "Trening zdrowotny" na 26.01.23 g.13.00-14.30. "Rekreacyjne formy gier..." na 25.01.23 godz. 15.15-16.45.Przełożone zajęcia odbywać się będą w sali 208. Konsultacje z dnia 01.02 23 przełożone na 26.01.23 godz. 7.30-9.00.


dr Marcin Wieloch


Autor: Marcin Wieloch | 19.01.2023, godz. 11:51

I rok SiB - WWFiF
W związku z przeniesieniem zajęć przez Panią dr Anna Lukanova - Jakubowska zajęcia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej z dr Marcinem Wieloch odbędą się w:
dniu 19.01.2023 - godzina 13:00 - sala 309 - zajęcia za dzień 26.01.2023
dniu 19.01.2023 - godzina 13:45 - sala 309 - zajęcia przyspieszone z dnia 19.01.2023


dr Bożena Wojciechowska-Maszkowska


Autor: Bożena Wojciechowska-Maszkowska | 18.01.2023, godz. 08:27

Zajęcia w dniu 17 i 18.01.2023 - z uwagi na awarię pływalni Wodna Nuta odbędą się zgodnie z planem zajęć w salach 309 i 332.


dr Marcin Wieloch


Autor: Marcin Wieloch | 18.01.2023, godz. 08:23

Zajęcia w dniu 18.01.2023 - z uwagi na awarię pływalni Wodna Nuta odbędą się zgodnie z planem zajęć w salach 309 i 332.


dr hab. Henryk Machoń


Autor: Henryk Machoń | 17.01.2023, godz. 15:53

Z racji godzin rektorskich w dniu 24.01.2023 oraz na prośbę studentów:
- moje konsultacje w dniu 23.01.2023 odbędą się w godzinach 8:00 do 9:30;
- wykład filozofia z elementami etyki (II TiR I st.) z dnia 24.01.2023 odbędzie się 23.01.2023 od 9:50 do 11:00 i 31.01.2023 od 12:30 do 12:50 (s. 316).


dr Ryszard Marcinów


Autor: Ryszard Marcinów | 17.01.2023, godz. 12:43

Informuję, że zajęcia w dniach 19-20.01.2023 r., z przedmiotów: Teoria i metodyka sportów indywidualnych: lekkoatletyka II (dla studentów 2 r. 1 st.) gr.S2 oraz Sporty indywidualne I - moduł LA (dla studentów 1 r. 1 st. SiB) nie odbędą się z powodu choroby prowadzącego.
Konsultacje w dniu 18.01.2022 r. zgodnie z planem (godz.9.15-10.45) w formie online:
https://etele2.po.edu.pl/rys-p9n-yzw-i7v


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 17.01.2023, godz. 08:27

Informuje, że zajęcia realizowane w dniu 18.01.2023 z mgr Wojciechem Stefaniakiem z „Klinicznych podstaw fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii” z grupą nr.1 odbędą się o godzinie 09.00 w sali 101.

Jednocześnie informuję, iż konsultacje w dniu 18.01.2023 są przeniesione na godzinę 07.30.


dr Dorota Borzucka


Autor: Dorota Borzucka | 16.01.2023, godz. 23:13

III rok WF - SDW Rekreacyjne formy piłki siatkowej
Zgodnie z ustaleniami ze studentami, zajęcia z dnia 17 i 31 stycznia odbyły się 25 listopada. Studenci w tym dniu zorganizowali Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej (w ramach imprezy Mikołajki z WWFiF) dla młodzieży szkolnej.


Dr Anna Lukanova-Jakubowska


Autor: Anna Lukanova-Jakubowska | 16.01.2023, godz. 23:12

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Metodyka i praktyka specjalizacji trenerskiej- trener przygotowania motorycznego dla II rok WF ,2 stopnia, stacjonarne zostaną przeniesione z dnia 18.01.2023 na 26.01.2023 na godz. 9.30, bieżnia.


mgr Aleksandra Bielak


Autor: Iwona Malitowska | 16.01.2023, godz. 08:47

Uprzejmie informuję, że ćwiczenia z przedmiotu "Pilotaż i przewodnictwo" dla I roku 1 stopnia TiR w dniu 17.01.2023 r. odbędą się w godz. 13.00-16.00 w ramach wyjazdu studyjnego. Ponadto, informuję, że w tym dniu zostaną odrobione także ćwiczenia z przedmiotu "Pilotaż i przewodnictwo" z dnia 20.12.2022 r.


dr Ryszard Marcinów


Autor: Ryszard Marcinów | 15.01.2023, godz. 11:37

Informuję, że zajęcia w dniach 16-18.01.2023 r., z przedmiotów: Zaawansowana teoria i metodyka lekkoatletyki (dla studentów 1 r. 2 st.) oraz Teoria i metodyka sportów indywidualnych: lekkoatletyka II (dla studentów 2 r. 1 st.) nie odbędą się z powodu choroby prowadzącego).


mgr Karolina Mojza


Autor: Karolina Mojza | 13.01.2023, godz. 15:22

Konsultacje z dnia 18.01.2023 r. zostają przeniesione na wtorek 17.01.2023 r., godz. 10.00-11.30


mgr Karolina Mojza


Autor: Karolina Mojza | 13.01.2023, godz. 15:16

Wykład z przedmiotu Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych - w chirurgii z dnia 17.01.2023 r. odbywający się w godz. 15.30-17.00 (ST, III rok) zostaje przeniesiony na środę 18.01.2023 r. i odbędzie się w godz. 11.00-12.30 w sali 124.


dr Bożena Wojciechowska-Maszkowska


Autor: Bożena Wojciechowska-Maszkowska | 12.01.2023, godz. 17:22

Dotyczy przedmiotu Zaawansowana Teoria i Metodyka Sportów Indywidualnych – Pływanie

W związku z awarią pływalni Wodna Nuta, zajęcia praktyczne w dniu 15.01.2023 r. (tj. niedziela, godz. 08:00 do godz. 09:30), zostały przeniesione na dzień 28.01.2023 r. (tj. sobota), od godz. 08:30 do 10:00. Miejsce realizacji bez zmian - Wodna Nuta.


dr Marcin Wieloch


Autor: Marcin Wieloch | 12.01.2023, godz. 17:20

W związku z awarią pływalni Wodna Nuta nastąpiła zmiana planu dla studentów I roku II stopnia – studia niestacjonarne:

15.01.2023 r - Niedziela

08:00 – 08:45 – Wykład Zaawansowana Teoria i Metodyka Sportów Indywidualnych – Pływanie
– dr Marcin Wieloch – s. 314
08:45 – 11:00 – Statystyka – dr Mariusz Konieczny – s 221

Pozostałe zajęcia wg planu z dnia 15.01.2023

28.01.2023 r. – Sobota

08:30 – 10:00 - Zaawansowana Teoria i Metodyka Sportów Indywidualnych – Pływanie – dr Marcin
Wieloch – Pływalnia Wodna Nuta
08:30 – 10:00 - Zaawansowana Teoria i Metodyka Sportów Indywidualnych – Pływanie – dr Bożena
Maszkowska-Wojciechowska - Pływalnia Wodna Nuta

Pozostałe zajęcia wg planu z dnia 28.01.2023


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 11.01.2023, godz. 12:36

Zajęcia w dniu 18.01.2023 z godziny 07.30 z przedmiotu "Kliniczne podstawy fizjoterapii - w neurologii i neurochirurgii" zostaną przeniesione na godzinę 8.30 do sali 101.


mgr Paweł Koterbicki


Autor: Iwona Malitowska | 11.01.2023, godz. 08:03

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu: Organizacja i funkcjonowanie jednostek obsługi ruchu turystycznego (wykład i ćwiczenia) dla I roku II st. kierunku TiR w dniu 11.01.2023 zostają odwołane z powodu choroby.


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 10.01.2023, godz. 14:25

Informuje, że konsultacje realizowane w dniu 11.01.2023 zostały przeniesione z godziny 9.10 na godzinę 11.00 - 12.30.


dr inż. Magdalena Tataruch


Autor: Magdalena Tataruch | 10.01.2023, godz. 13:54

Zajęcia z przedmiotu: Trening wybranych form fitness - teoria, metodyka i praktyka I dla III roku TiR stac. w dniu 11.01.2023 zostają odwołane z powodu choroby.


dr Paweł Pakosz


Autor: Paweł Pakosz | 10.01.2023, godz. 09:02

Zajęcia na III WF I st (stacjonarne) - Przedmiot do wyboru D - Rekreacyjne formy koszykówki, z dnia 12.01.2023/PH-31C/2 godziny zostają przeniesione na: 27.01.2023, g. 13.30 - 15.00 (2 godziny), sala PH-31C (zgodnie z ustaleniami ze studentami).


dr hab. Edyta Majorczyk


Autor: Edyta Majorczyk | 09.01.2023, godz. 08:32

Informuję, że konsultacje z dnia 9.01.2023 r. odbędą się w czwartek 12.01.2023 r. w godz. 11.45-12.30. W sprawach pilnych, proszę o kontakt drogą mailową.


dr Filip Tereszkiewicz


Autor: Anna Kowol | 09.01.2023, godz. 08:28

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Teoria i podstawy bezpieczeństwa dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo zostaną zrealizowane według poniższego harmonogramu:

W piątek 13.01.2023 r. zostaną odrobione zaległe zajęcia:
godz. 13.00-13.45 wykład z dn. 25.10.2022 r.; s. 309
godz. 13.50-15.20 ćwiczenia z dn. 18.10.2022 r. i 25.10.2022 r.; s. 309

Zajęcia z wtorku 10.01.2023 r. zostają przeniesione na piątek 20.01.2023 r.:
godz. 13.00-13.45 wykład, s. 309
godz. 13.50-14.35 ćwiczenia, s. 309.

W związku z tym zajęcia z Pierwszej pomocy przedmedycznej (dr Marcin Wieloch) zostają przeniesione z czwartku 12.01.2023 r. na wtorek 10.01.2023 r.:
godz. 14.10-14.55 wykład s.225
godz. 15.00-15.45 ćwiczenia s. 225.


mgr Alicja Żak-Łykus


Autor: Anna Kowol | 09.01.2023, godz. 08:06

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Podstawy psychologii dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo, które zostały odwołane dnia 15.12.2022 r., zostaną odrobione w czwartek 12.01.2023 r. o godz. 7.40-9.55, s. 309.


dr inż. Piotr Bębenek


Autor: Piotr Bębenek | 08.01.2023, godz. 17:10

Odrabianie zajęć

Inwestycje w turystyce - Inwestycje w turystyce, Sala P9-208, II Kampus
16.20-17.05 – dnia 10.01.2023
16.20-17.05 – dnia 24.01.2023
16.20-17.05 – dnia 31.01.2023


dr Barbara Woś


Autor: Barbara Woś | 07.01.2023, godz. 19:21

Informuję, że do końca semestru zimowego w zastępstwie za dr M. Zagórną-Goplańską, zajęcia z przedmiotu "Finanse i rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym" poprowadzi dr Roman Śmietański, zaś z przedmiotu "Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości" poprowadzi dr Dariusz Rajchel.


dr hab. Roman Nowacki, prof. uczelni


Autor: Roman Nowacki | 07.01.2023, godz. 18:38

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Media masowe i multimedia, dla II roku TiR, II stopnia, stacjonarne, zostają przeniesione z dnia 31 stycznia 2023 r. na dzień 2 lutego 2023 r. na godz. 10.00-11.30, bud. 9, sala 208.
Informuje, że zajęcia z przedmiotu Seminarium magisterskie dla II roku TiR, II stopnia, stacjonarne, zostają przeniesione z 31 stycznia 2023 r. na dzień 2 lutego 2023 r. na godz. 11.45-12.30, bud. 9, sala 208.
ROMAN NOWACKI


mgr Karolina Mojza


Autor: Karolina Mojza | 02.01.2023, godz. 11:50

Konsultacje w dniu 04.01.2023 r. odbywają się w formie zdalnej po wcześniejszym umówieniu się


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 21.12.2022, godz. 10:08

Uprzejmie informuję, że zajęcia w dniu 21.12.2022 z przedmiotu Systemy IT w turystyce i rekreacji w sali P9-221 o godz. 11:55-13:25 są odwołane. Zostaną odrobione w terminie późniejszym, po uzgodnieniu ze studentami.


mgr Witold Pawełczyk


Autor: Witold Pawełczyk | 20.12.2022, godz. 09:08

Zajęcia prowadzone przez mnie na kierunku Fizjoterapia w dniu 21.12.2022 z przyczyn zdrowotnych zostają odwołane.
Informacje dotyczące sposobu odrobienia zostaną podane w terminie późniejszym.
Witold Pawełczyk


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Anna Kowol | 20.12.2022, godz. 07:49

Informuję, że w związku z organizacją warsztatów sportów walki w dniu 21.12.2022 r., zajęcia na I roku kierunku Wychowanie Fizyczne (stacjonarne II stopnia) z przedmiotu Medycyna wychowania fizycznego i sportu (wykład godz. 11.45) zostają zamienione godzinowo z zajęciami z przedmiotu: Zaawansowana teoria i metodyka gimnastyki (seminarium godz. 10.05).
godz. 10.05 - Medycyna wychowania fizycznego i sportu (wykład P9-309)
godz. 11.45 - Zaawansowana teoria i metodyka gimnastyki (seminarium PH-007)


dr Anna Lukanova-Jakubowska


Autor: Anna Kowol | 20.12.2022, godz. 07:47

Informuję, że w związku z organizacją warsztatów sportów walki w dniu 21.12.2022 r., zajęcia z przedmiotu Podstawy anatomii i fizjologii człowieka (wykład) dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo zostają przeniesione z godz. 10.15 na godzinę 7.30 (sala P9-17).


mgr Roland Pampuch


Autor: Roland Pampuch | 19.12.2022, godz. 16:57

Zajęcia z Terapii manualnej I realizowane 20.12.2022r z grupą numer 2 na II roku Fizjoterapii zostają przeniesione z godziny 15.30 na 7.15- sala P9-101.


dr Szymon Wach


Autor: Szymon Wach | 19.12.2022, godz. 10:26

Zgłaszam, że konsultacje w dniu 19.12 w godz. 12:00 do 12:45 nie odbędą się. Termin podam w późniejszym terminie


mgr Aleksandra Bielak


Autor: Iwona Malitowska | 19.12.2022, godz. 10:06

Uprzejmie informuję, że ćwiczenia z przedmiotu "Pilotaż i przewodnictwo" w dniu 20.12.2022r. nie odbędą się. Zostaną odrobione podczas wyjścia terenowego w styczniu 2023r.


dr Paweł F. Nowak


Autor: Paweł F. Nowak | 19.12.2022, godz. 09:04

Na prośbę studentów I roku II stopnia WF wykłady z Dydaktyki wf oraz Edukacji zdrowotnej w dniu 19.12.2022 zostają przeniesione na wcześniejszą godzinę tj. 11:30 - 13:45 Zajęcia odbędą się w sali 330


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 18.12.2022, godz. 20:39

Wykład z biofizyki dla I roku Fizjoterapii w dniu 19.12.2022 odbędzie się zdalnie


dr hab. Edyta Majorczyk


Autor: Edyta Majorczyk | 18.12.2022, godz. 19:46

Konsultacje w dniu 19.12.2022 r. odbędą się w godz. 11.15-12.00.


dr hab. Edyta Majorczyk


Autor: Edyta Majorczyk | 18.12.2022, godz. 19:43

Informuję, że ćwiczenia z przedmiotu Genetyka (grupa C2) odwołane w dniu 1.12 .2022 r. zostają odrobione w dniu 19.12.2022 r. w godz. 12.00-13.30, sala P9-11. Termin ustalono ze studentami.


dr Barbara Woś


Autor: Barbara Woś | 18.12.2022, godz. 17:46

Informuję, że ćwiczenia z przedmiotu "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne" w terminach 20.12.2022, 10,17,24,31.01.2023 r. zostały odpracowane podczas wyjazdu terenowego do Krakowa w dniu 1.12.2022 r. Osoby, które nie zaliczyły projektu końcowego lub nie uzupełniły brakujących ćwiczeń proszone są o zgłaszanie się w godzinach konsultacji.


doktor Mariusz Konieczny


Autor: Mariusz Konieczny | 18.12.2022, godz. 16:09

Na prośbę studentów zajęcia Statystyka [WW/00-NM>Statysty(1)] z dnia 18.12.22 r (Finał MŚ) zostają przeniesione na 21.01.23 r na godz 17.30-19.45 s 221.


dr Anna Rutkowska


Autor: Anna Rutkowska | 15.12.2022, godz. 13:03

Zajęcia oraz konsultacje w dniach: 21.12.2022 oraz 11.01.2023 zostają odwołane. Dotyczy to wykładów: Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w ginekologii i położnictwie oraz Fizjoterapii w chorobach wewnętrznych w onkologii i medycynie paliatywnej. 3 rok fizjoterapii.
Terminy odrobienia zajęć zostały ustalone ze Starostą.


mgr Karolina Mojza


Autor: Karolina Mojza | 15.12.2022, godz. 10:53

Konsultacje z dnia 21.12.2022 r. zostają przeniesione na czwartek 22.12.2022 r. i odbędą się w godzinach 10.00-11.30


mgr Karolina Mojza


Autor: Karolina Mojza | 15.12.2022, godz. 10:51

Wykład z przedmiotu Fizjoterapii w chorobach wewnętrznych - w chirurgii z dnia 06.12.2022 r. na kierunku fizjoterapia (III rok, ST) zostanie odrobiony w poniższych terminach:
20.12.2022 r. (wtorek) w godzinach 14.30-15.30 w sali 124
21.12.2022 r. (środa) w godzinach 11.00-11.30 w sali 124


mgr Alicja Żak-Łykus


Autor: Anna Kowol | 14.12.2022, godz. 20:13

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Podstawy psychologii dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo w dniu 15.12.2022 r. zostają odwołane z powodu choroby.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr Daria Hołodnik


Autor: Daria Hołodnik | 14.12.2022, godz. 16:25

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Zarządzanie i marketing" (wyk.) dla 4 roku Fizjoterapii (st.) zostają przeniesione z dnia 20.12.2022 (wtorek) godz. 15.30 - 17.00, na dzień 15.12.2022 (czwartek), na godz. 12.40 - 15.10, sala 30.


prof. dr hab. Zbigniew Borysiuk


Autor: Zbigniew Borysiuk | 14.12.2022, godz. 12:24

Informuję, że zajęcia z Teorii Treningu Sportowego na I r. 2 stopnia
stacjonarne przeniesione z dnia 19-12-2-22 na dzień 19-01-2023, sala 30, godz. 8-15.


mgr Waldemar Firlus


Autor: Waldemar Firlus | 13.12.2022, godz. 11:01

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Zarządzenie i Marketing w Sporcie dla I roku Wychowanie Fizyczne, 2 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 13.12.2022 r. na dzień 20.12.2022 r., na godz. 15:05-15:50, sala 331


dr Małgorzata Pasek


Autor: Tomasz Bohdan | 13.12.2022, godz. 10:14

Zajęcia dla studentów I F z przedmiotu Biochemia zaplanowane na 15 grudnia br. w godz. 10.05-11.35 odbędą się w sali 314.


dr Tomasz Bohdan


Autor: Tomasz Bohdan | 13.12.2022, godz. 10:09

Zajęcia dla studentów I WF I st. zaplanowane na 15 grudnia br. z przedmiotów: Teoria wychowania fizycznego (wykład, s. 314) oraz Historia kultury fizycznej (ćwiczenia, s. 316) odbędą się w sali PH-025.


dr Wojciech Bień


Autor: Iwona Malitowska | 13.12.2022, godz. 08:39

Uprzejmie informuję, że ćwiczenia z dnia 13.12.2022r. "Nowoczesne narzędzia marketingu społecznościowego" I r. II st. w zastępstwie za dr. Zagórną-Goplańską są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 12.12.2022, godz. 22:25

Uprzejmie informuję, że konsultacje w dniu 13 grudnia są odwołane. Dodatkowe konsultacje odbędą się 20 grudnia w godz 12:30 - 14:00.


dr Izabela Spielvogel


Autor: dr Izabela Spielvogel | 12.12.2022, godz. 19:04

Informuję, że konsultacje w dn. 14. 12.2022 r. nie odbędą się. Konsultację te zostana odrobione w dn. 11. 01.2022 r. o godz. 12.00 -12.45.


dr hab. Dawid Bączkowicz


Autor: Dawid Bączkowicz | 12.12.2022, godz. 15:56

Zajęcia z Kinezjologii w dniu 13.12.2022 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 10.01.2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 1 - godz. 11:00 - 13:15 - sala 11,
- grupa 2 - godz. 13:25 - 15.40 - sala 11.


dr Barbara Woś


Autor: Barbara Woś | 12.12.2022, godz. 12:46

Informuję, że w dniach 12-22.12.2022 r . w zastępstwie za dr M. Zagórną-Goplańską zajęcia poprowadzą:
"Zarządzanie" wykład i ćwiczenia - dr D. Hołodnik
"Nowoczesne narzędzia marketingu społecznościowego" dr W. Bień
"Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji"- dr D. Hołodnik
"Finanse i rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym" - dr R. Śmietański
"Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym"- dr D. Hołodnik
"Podstawy marketingu" - dr D. Hołodnik


dr Agnieszka Kossowska


Autor: Agnieszka Kossowska | 11.12.2022, godz. 17:07

Zajęcia z języka migowego w dniu 15.12.2022 r. dla I roku Fizjoterapii nie odbędą się.
Zostaną one odrobione w styczniu 2023 r.


dr Maja Zagórna-Goplańska


Autor: Barbara Woś | 11.12.2022, godz. 16:04

Informuje, że zajęcia z przedmiotu "Finanse i podstawy rachunkowości" dla studentów III r. I stopnia TiR zostają przeniesione z dnia 12.12.2022 r. z godz. 12.50 - 14.20 na wtorek 13.12.2022 r. na godz.12.50 - 14.20 i odbywać się będą w sali 217.
W kolejnym tygodniu zajęcia z przedmiotu "Finanse i podstawy rachunkowości" zostaną przeniesione z poniedziałku 19.12 na wtorek 20.12.2022 r. na godz. 11.00 -12.30 i odbędą się w sali 217.
W zastępstwie dr M. Zagórnej-Goplańskiej w obu terminach zajęcia poprowadzi dr D. Rajchel.


dr hab. Inessa Sytnik


Autor: Inessa Sytnik | 11.12.2022, godz. 12:34

Informuję o zmianie terminu odrobienia drugiej godziny akademickiej wykładu odwołanego 11.10.2022 (godz. 17:15-18:50) z przedmiotu "Ekonomia i systemy ochrony zdrowia" dla studentów kierunku Fizjoterapia 1 rok, sem 1., studia stacjonarne:
zamiast 13.12.2022 o godz. 17:15-18:00
druga godzina wykładów będzie odrobiona 14.12.2022 o godz. 8:20-9:05 w trybie zdalnym interaktywnym na platformie Moodle pokój wirtualny: https://etele2-06.po.edu.pl/html5client/join?sessionToken=ylhxpdvbln4hdjyf.


dr Henryk Racheniuk


Autor: Henryk Racheniuk | 10.12.2022, godz. 17:27

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Seminarium magisterskie II [WF/00-NJ>SemiMagi(9)]semestr zimowy 2022/23, 1 stopnia, w dniu 11.12.2022 zostają przeniesione z godziny 10:05 na godzinę 18:05. Zajęcia o godzinie 12:50 odbędą się planowo. P9-13


dr Henryk Racheniuk


Autor: Henryk Racheniuk | 10.12.2022, godz. 17:27

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Seminarium magisterskie II [WF/00-NJ>SemiMagi(9)]semestr zimowy 2022/23, 1 stopnia, w dniu 11.12.2022 zostają przeniesione z godziny 10:05 na godzinę 18:05. Zajęcia o godzinie 12:50 odbędą się planowo. P9-13


dr hab. Krzysztof Kowalik


Autor: Krzysztof Kowalik | 09.12.2022, godz. 14:02

W związku z wyjazdem terenowym studentów 1 roku, sem.1, turystyka i rekreacja, st. II-go stopnia (mgr) w dniu 09.11.2022 wykład z Religii świata zostanie z tego dnia (g. 11.55-13:25) przeniesiony na 10 stycznia 2023 (g. 15:15-16:45 - sala 217).


mgr Roman Firlus


Autor: Anna Kowol | 09.12.2022, godz. 13:07

Informuję, że zajęcia z przedmiotu: Specjalność instruktorska do wyboru I - piłka nożna dla III roku kierunku Wychowanie Fizyczne (studia stacjonarne I stopnia) w dniu 13.12.2022 r. odbędą się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach. Studenci w ramach zajęć zorganizują turniej pokazowy piłki nożnej dla uczniów PSP w Chróścicach.


prof. dr hab. Janusz Iskra


Autor: Anna Kowol | 08.12.2022, godz. 13:47

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Teoria Sportu dla III roku kierunku Wychowanie Fizyczne I stopnia, stacjonarne, które nie odbyły się dnia 01.12.2022 r. zostaną odrobione w dniu 12.12.2022 r. według poniższego harmonogramu:
godz. 10.00-11.30 (ćwiczenia grupa 1)
godz. 13.15-14.45 (ćwiczenia grupa 2)
godz. 14.50-16.20 (wykład)


dr Henryk Racheniuk


Autor: Henryk Racheniuk | 07.12.2022, godz. 17:01

Zajęcia z Kliniczne podstawy fizjoterapii - w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej w dniu 08.12.2022 r. zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione 14.12.2022 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
Wykład 12:10-13:40 P9-124
Ćwiczenia 13:45-15:15 sala: P9-134

Zajęcia z Terapia manualna I Wykład, w dniu 08 12 2022 r. zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione 14.12.2022 r. zgodnie z poniższym harmonogramem: 15:30-17:00 sala: P9-030

Zajęcia z Terapia Pierwsza pomoc przedmedyczna , w dniu 08 12 2022 r. zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione 14.12.2022 r. zgodnie z poniższym harmonogramem: 9:05-10:35:00 oraz 10:40- 12:10 sala: P9-134.

Zajęcia z Przedmiot do wyboru IX - Terapia czaszkowo-mózgowa , w dniu 08 12 2022 r. zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione 14.12.2022 r. zgodnie z poniższym harmonogramem: 17:15-18:45 sala: P9-134.prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura


Autor: Krystyna Rożek-Piechura | 07.12.2022, godz. 09:26

Informuje, że zajęcia dla studentów kierunku fizjoterapia w dniu 7.12.2022 r. z II roku z kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii (godz. 11.00-12.30), IV planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych 1 (godz. 12.40-14.10), V przedmiot do wyboru XIV Analiza i ineterpretacja artykułów naukowych odwołuję z powodu choroby (godz. 14.40-16.10, 16.20-17.50).


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 06.12.2022, godz. 15:17

Informuje, że zajęcia realizowane w dniu 07.12.2022 z mgr Wojciechem Stefaniakiem z „Klinicznych podstaw fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii” z grupą nr.1 odbędą się o godzinie 09.00 w sali 101.

Jednocześnie informuję, iż konsultacje w dniu 07.12.2022 są przeniesione na godzinę 10.30.


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 06.12.2022, godz. 13:26

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Gry rekreacyjne dla studentów II roku II stopnia TiR odwołane w dniu 20.10.2022 r. z powodu wyjazdu służbowego zostaną odrobione w dniu 7.12.2022 o godz. 13:45-15:15 w sali PH-107.


mgr Roman Firlus


Autor: Anna Kowol | 06.12.2022, godz. 07:50


Informuję, że zajęcia z przedmiotu: Specjalność instruktorska do wyboru I - piłka nożna dla III roku kierunku Wychowanie Fizyczne (studia stacjonarne I stopnia) w dniu 06.12.2022 r. odbędą się w Stegu Arenie w Opolu. Studenci w ramach zajęć uczestniczyć będą w wojewódzkiej konferencji szkoleniowej dla trenerów piłki nożnej „Akademia Grassroots 2022”.


dr Barbara Woś


Autor: Barbara Woś | 05.12.2022, godz. 21:55

Informuję że w dniu 6.12.2022 w godz. 11.00 - 11.45 odbędzie się przełożony z dnia 8.11.2022 wykład z przedmiotu "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne". Wobec odwołanych w tym dniu zajęć z dr M. Zagórną-Goplańską, ćwiczenia z przedmiotu "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne" rozpoczną się o godz. 11.45 i potrwają do 13.15. Zajęcia odbędą się w sali 217.


mgr Hanna Piekarska


Autor: Edyta Majorczyk | 05.12.2022, godz. 19:40

Informujemy IV rok kierunku fizjoterapia o odwołaniu wykładu z przedmiotu Wyroby medyczne w dniu 6.12.2022 r. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr Jacek Taborski


Autor: Anna Kowol | 05.12.2022, godz. 14:46

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Historia współczesna dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo w dniu 08.12.2022 r. zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego.
Zajęcia zostaną odrobione dnia 16.12.2022 r. o godz. 12.10 (sala P9-309).


mgr inż. Anna Prorok


Autor: Anna Prorok | 05.12.2022, godz. 12:19

Informuję, że od dnia 06.12.2022 r. do 22.12.2022 r. zajęcia z przedmiotu Zarządzanie i marketing dla IV roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia w zastępstwie za Panią dr Maję Zagórną-Goplańską poprowadzi Pani dr Daria Hołodnik.


doktor Mariusz Konieczny


Autor: Mariusz Konieczny | 05.12.2022, godz. 12:19

Na prośbę studentów Seminarium magisterskie I [WW/00-SM>SemiMagi(3)] z dnia 10.10.2022 odbędzie się 12.12.2022 r w godz 15.45 - 17.15.


mgr Karolina Mojza


Autor: Karolina Mojza | 04.12.2022, godz. 14:29

Informuję, że wykład z przedmiotu Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych - w chirurgii w dniu 05.12.2022 r. (III roku, ST) zostaje odwołany z powodu choroby prowadzącego. Zajęcia odrobione zostanę w terminie ustalonym ze studentami.
Konsultacje w dniu 07.12.2022 r. nie odbędą się


dr Karina Słonka


Autor: Karina Słonka | 03.12.2022, godz. 23:34

Informuję, że zajęcia z wykładu Kinezyterapia II dla roku II Fizjoterapia w dniu 5.12 na uczelni zostały odwołane i będą odbywać się w formie asynchronicznej, w związku z organizacją i uczestnictwem w Warsztatach Studenckich Kół Naukowych.


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 03.12.2022, godz. 10:44

W dniu 5.09.2022 zajęcia z przedmiotu Biofizyka nie odbędą się zgodnie z przekazaną grupie wcześniej informacją ustną. Zajęcia podlegają odrobieniu. Bardzo proszę starostę roku o podanie dwóch możliwych terminów odrobienia zajęć w sposób stacjonarny.


dr Małgorzata Proszkowiec


Autor: Małgorzata Proszkowiec | 30.11.2022, godz. 13:48

Zajęcia w dniu 30.11.2022 r. z przedmiotu Podstawy fizjoterapii klinicznej w psychiatrii, II rok, tryb ST, o godz. 16.20 zostały odwołane, z powodu choroby prowadzącego. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu z grupą studentów.
Proponowany termin 7.12; godzina 17.50 - 19.20. Sala nr 123.


dr hab. Edyta Majorczyk


Autor: Edyta Majorczyk | 30.11.2022, godz. 12:31

Informuję o odwołaniu w dniu 1.12.22 r. ćwiczeń (grupa 2) z przedmiotu Genetyka (8.20-9.50).
Wykład odbywający się w godz. 10.05-11.35 będzie realizowany.


dr Sebastian Rutkowski


Autor: Sebastian Rutkowski | 30.11.2022, godz. 09:38

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu - w neurologii i neurochirurgii II dla III rok Fizjoterapia, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 11.01.2023r. na dzień 30.11.2022 r., na godz. 14:30 - 15:45, sala P9-124.


prof. dr hab. Janusz Iskra


Autor: Anna Kowol | 29.11.2022, godz. 14:12

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Teoria Sportu dla III roku kierunku Wychowanie Fizyczne I stopnia, stacjonarne, w dniu 01.12.2022 r. zostają odwołane z powodu wyjazdu na konferencję.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr hab. Jan Szczegielniak


Autor: Jan Szczegielniak | 29.11.2022, godz. 12:05

Informuję, że konsultacje w dniu 29.22.2022 odbędą się w pokoju 126 u dr K. Bogacz


dr Wojciech Aksamit


Autor: Anna Kowol | 29.11.2022, godz. 08:37

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Teoria i metodyka sportów zespołowych: Piłka ręczna, dla II roku kierunku Wychowanie fizyczne I stopnia, stacjonarne (seminarium, grupa nr 1) zaplanowane na dzień 08.12.2022 r. zostają przeniesione na dzień 07.12.2022 r., godz. 8.15-9.45 (PH-031-B/C).


dr Filip Tereszkiewicz


Autor: Anna Kowol | 29.11.2022, godz. 08:35

Zajęcia z przedmiotu Teoria i podstawy bezpieczeństwa dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo, które nie odbyły się z powodu choroby prowadzącego, zostaną odrobione według poniższego harmonogramu:
02.12.2022 r.:
godz. 13.00-14.30 wykład z dn. 11.10.2022 r. i 18.10.2022 r.;
godz. 14.35-15.20 ćwiczenia z dn. 11.10.2022 r.
09.12.2022 r.:
godz. 13.00-13.45 wykład z dn. 25.10.2022 r.;
godz. 13.50-15.20 ćwiczenia z dn. 18.10.2022 r. i 25.10.2022 r.


dr Jacek Łuniewski


Autor: Jacek Łuniewski | 28.11.2022, godz. 23:36

Wykady z: Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu - w reumatologii oraz zagadnienia z anatomii i fizjologii wysiłku fizycznego w dniu 30.11.2022 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentamii.


dr Agnieszka Kossowska


Autor: Agnieszka Kossowska | 28.11.2022, godz. 18:57

Zajęcia z języka migowego w dniu 1.12.2022 r. dla I roku Fizjoterapii nie odbędą się.
Zostaną one odrobione w następujących terminach:
Grupa druga: wtorek 20.12.2022, 8.20-9.50.
Grupa czwarta: poniedziałek 19.12, 11.50- 13.20.


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 28.11.2022, godz. 17:24

Informuję, że zajęcia z przedmiotu TIMSI-Gimnastyka I dla I roku WF, 1 stopnia stacjonarne zostają przeniesione z dnia 8.12.2022r. na dzień 1.12.2022r. godziny bez zmian, Sala gimnastyczna nr 07


dr hab. Jan Szczegielniak


Autor: Jan Szczegielniak | 28.11.2022, godz. 17:24

Informuję, że 29.11.2022 zajęcia z Fizjoterapii klinicznej w pulmonologii III rok, studia stacjonarne magisterskie będą prowadzone przez dr K.Bogacz


dr hab. Jan Szczegielniak


Autor: Jan Szczegielniak | 28.11.2022, godz. 16:09

Informuję, że 29.11.2022 zajęcia z Fizjoprofilaktyki i Fizjoterapii ogólnej I rok, studia stacjonarne magisterskie będą prowadzone przez dr K.Bogacz


dr Daria Hołodnik


Autor: Daria Hołodnik | 28.11.2022, godz. 15:00

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Organizacja usług hotelarskich i gastronomicznych" (wyk. i ćw.) odbędą się w godz. 12.50-14.30 w sali 236.


Dr Anna Lukanova-Jakubowska


Autor: Anna Lukanova-Jakubowska | 28.11.2022, godz. 14:01

Informuje, że moje zajęcia w dniach 29.11 - 01.12 będę odwołane z powodu choroby (L4).


dr Maja Zagórna-Goplańska


Autor: Maja Zagórna-Goplańska | 25.11.2022, godz. 14:52

Zajęcia z dr M.Zagórną-Goplańską od dnia 28.11.2022 zostają odwołane. Przełożony jednostki wyznaczy w najbliższym czasie zastępstwo za pracownika na poszczególnych przedmiotach. Proszę śledzić komunikaty zamieszczane na COS.


mgr Zbigniew Rektor


Autor: Zbigniew Rektor | 24.11.2022, godz. 21:24

Na prośbę studentów zajęcia z WF sekcyjnego: fitness - ćwiczenia siłowe w dniu 29.11.2022 zostają przeniesione z godz. 15.20 na 13.45 (zastępstwo za dra T. Dybka).
W związku z tym konsultacje z dnia 29.11.2022 zostają przeniesione na 25.11.2022 godz. 11.00-12.30.


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 24.11.2022, godz. 11:39

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Gry integracyjne dla studentów II roku TiR II stopnia odbędą się w dniu 24.11.2022 o godz. 11:55 w sali P9a-107.


dr Paweł F. Nowak


Autor: Paweł F. Nowak | 24.11.2022, godz. 09:07

Wykłady z Treningu zdrowotnego i Org i prawa w Oświacie w dniu dzisiejszym zostają przesunięte na w wcześniejszą godzinę tj. 9:45 sala 331


dr Maja Zagórna-Goplańska


Autor: Maja Zagórna-Goplańska | 23.11.2022, godz. 20:10

Zajęcia w dniu 24.11.2022 r (czwartek) z dr M.Zagórną - Goplańską zostają odwołane z powodu choroby pracownika.


dr hab. Edyta Majorczyk


Autor: Edyta Majorczyk | 23.11.2022, godz. 09:35

Informuję studentów I roku jednolitych studiów magisterskich kierunku fizjoterapia, że w dniu 24.11.2022 r. wykład z przedmiotu Biologia medyczna (godz. 11.55-13.25) poprowadzi w zastępstwie prof. Dawid Bączkowicz.


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 22.11.2022, godz. 17:51

Informuje, że konsultacje realizowane w dniu 23.11.2022 zostały przeniesione z godziny 9.10 na godzinę 10.30 - 12.00.


dr Tomasz Bohdan


Autor: Tomasz Bohdan | 22.11.2022, godz. 14:17

Informuję, że konsultacje zaplanowane na 22 listopada br. odbędą się 24 listopada w godz. 8.15-9.45.


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 22.11.2022, godz. 11:59

Informuje, że zajęcia realizowane w dniu 23.11.2022 z mgr Wojciechem Stefaniakiem z „Klinicznych podstaw fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii” odbędą się o godzinie 09.00 w sali 101.


dr Maja Zagórna-Goplańska


Autor: Maja Zagórna-Goplańska | 21.11.2022, godz. 18:17

Zajęcia w dniu 22.11.2022 r (wtorek) z dr M.Zagórną - Goplańską zostają odwołane z powodu choroby pracownika.


dr Dariusz Nawarecki


Autor: mgr Anna Kowol | 21.11.2022, godz. 10:09

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Sporty zespołowe I (seminarium grupa 1 i grupa 2) dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo w dniu 23.11.2022 r. zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego.


dr Barbara Woś


Autor: dr Barbara Woś | 20.11.2022, godz. 16:31

Informuję, że w dniach 21, 28.11 i 5.12.2022 r. konsultacje odbędą się w godzinach 8.30 - 9.20 i 14.20 - 15.00.


dr Barbara Woś


Autor: dr Barbara Woś | 20.11.2022, godz. 16:26

Informuję, że na prośbę studentów, zajęcia z przedmiotu "Masaż I w odnowie biologicznej" (TIR II r. studiów magisterskich, specjalność "Odnowa biologiczna z elementami dietetyki") planowane na 19.12.2022 r. Zostaną odpracowane poprzez o godzinę wcześniejsze rozpoczęcie 3 kolejnych zajęć w dniach 21, 28.11 i 5.12.2022 r. Sala realizacji zajęć pozostaje bez zmian.


prof. dr hab. Janusz Iskra


Autor: mgr Anna Kowol | 17.11.2022, godz. 12:42

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Teoria Sportu dla III roku kierunku Wychowanie Fizyczne I stopnia, stacjonarne, w dniu 24.11.2022 r. zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.
Zajęcia zostaną odrobione w dniu 21.11.2022 r. według poniższego harmonogramu:
godz. 10.00-11.30 (ćwiczenia grupa 1)
godz. 13.15-14.45 (ćwiczenia grupa 2)
godz. 14.50-16.20 (wykład)


Dr Anna Lukanova-Jakubowska


Autor: Dr Anna Lukanova-Jakubowska | 15.11.2022, godz. 22:46

Informuje,że moje zajęcia w dniach 14-17.11, będą odwołane z powodu choroby (L4).


dr Izabela Spielvogel


Autor: dr Izabela Spielvogel | 15.11.2022, godz. 18:43

Informuje, że na prośbę Studentów, zajęcia z Fizykoterapii II, gr. 3, w dn. 16. 11. 2022 r. zostają przeniesione z godz. 16.20 na godz. 9.00.


mgr Witold Pawełczyk


Autor: mgr Witold Pawełczyk | 15.11.2022, godz. 08:29

Zajęcia prowadzone przez mnie na kierunku Fizjoterapia w dniach 15-17.11.2022 z przyczyn zdrowotnych zostają odwołane.
Informacje dotyczące sposobu odrobienia zostaną podane w terminie późniejszym.
Witold Pawełczyk


dr Tomasz Dybek


Autor: dr Tomasz Dybek | 13.11.2022, godz. 10:55

Informuje, że ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia Wysiłku Fizycznego dla 4 rok grupa 1,2,3 kierunku Fizjoterapia studia stacjonarne zostają odwołane w dniu 16.11.2022 r.
Termin odpracowana zajęć zostanie ustalony ze studentami.


dr Tomasz Dybek


Autor: dr Tomasz Dybek | 13.11.2022, godz. 10:50

Informuje, że ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia Człowieka II dla
2 rok grupa 1,2 kierunku Fizjoterapia studia stacjonarne zostają odwołane w dniu 16.11.2022 r.
Termin odpracowana zajęć zostanie ustalony ze studentami.


dr Wojciech Bień


Autor: dr Wojciech Bień | 09.11.2022, godz. 12:46

Uprzejmie informuję, że zajęcia studentów I roku I st. TiR z przedmiotu PDW 1 - Turystyka piesza, które nie odbyły się w dniu 27.10.2022 r. z powodu wyjazdu studentów na obóz adaptacyjny, odbędą się w dniu 10.11.2022 r. wg planu godzinowego z dnia 27.10.2022 r.


dr Małgorzata Pasek


Autor: dr Małgorzata Pasek | 09.11.2022, godz. 11:35

Wykład z przedmiotu Biochemia z I rokiem kierunku Fizjoterapia w dniu 17.11.2022, ze względu na akredytację kierunku TZiCZ, zostaje odwołany. Zajęcia zostaną odrobione w formie zdalnej asynchronicznej poprzez zamieszczenie materiałów na platformie e-learningowej Moodle.


dr Ryszard Marcinów


Autor: dr Ryszard Marcinów | 08.11.2022, godz. 21:47

Informuję, że z powodu Dnia Rektorskiego (2.11.2022 r.) zajęcia z przedmiotu: Teoria i metodyka sportów indywidualnych: lekkoatletyka II dla grupy s.3 II roku I st. WF- w dniu 9.11.2022 odbędą się na Stadionie Opolskich Olimpijczyków.


mgr Karolina Mojza


Autor: mgr Karolina Mojza | 08.11.2022, godz. 17:45

W dniu 09.11.2022 r. konsultacje zostają odwoływane.


mgr Hanna Piekarska


Autor: dr Edyta Majorczyk | 07.11.2022, godz. 18:06

Zajęcia w dniu 8.11.2022 r. z przedmiotu Wyroby medyczne (wykład i ćwiczenia gr.2) prowadzone dla IV roku Fizjoterapii zostają odwołane. Harmonogram odrobienia zajęć zostanie przedstawiony po ustaleniu terminów ze studentami.


doktor Mariusz Konieczny


Autor: doktor Mariusz Konieczny | 07.11.2022, godz. 12:46

Na prośbę studentów. Zajęcia ze Statystyka [WT/00-SM>Statysty(1)] w dniu 07.11.22 odbędą się w godz. 12 50- 14.20


dr Paweł F. Nowak


Autor: dr Paweł F. Nowak | 07.11.2022, godz. 08:18

Wykład w Dydaktyki wf oraz Edukacji zdrowotnej dla I roku 2 st z dnia 07.11.2022 zostanie przeniesiony na dzień 10.11.2022 godz. 7:30-9:45 sala 330


dr Karina Słonka


Autor: dr Karina Słonka | 06.11.2022, godz. 14:44

Informuję, że w dniu 7.11.2022 zajęcia z przedmiotu Kinezyterapia II - wykład na II roku kierunku Fizjoterapia studia stacjonarne zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z następującym harmonogramem
14.11.2022- godz 7.30-8.15- sala 124
i 21.11.2022 godz 7.30-8.15 - sala 124


doktor Mariusz Konieczny


Autor: doktor Mariusz Konieczny | 03.11.2022, godz. 11:08

Informuję, że zajęcia:
- Wychowanie fizyczne - piłka nożna [PO/00-SL>WFPN(3)
- Wychowanie fizyczne - fitness i ćwiczenia siłowe [PO/00-SL
w dniu 04.11.2022 odbędą się z Panią dr Katarzyną Sojką-Krawiec.


dr Barbara Woś


Autor: dr Barbara Woś | 02.11.2022, godz. 23:39

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne dla III roku TiR, 1 stopnia, zostają odwołane w dniu 8.11.2022 r. Zajęcia ćwiczeniowe zostały odpracowane w dniu 18.10.2022 r. Termin odpracowana wykładu zostanie ustalony ze studentami.


dr Barbara Woś


Autor: dr Barbara Woś | 02.11.2022, godz. 23:36

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Kształtowania środowiska i ochrony przyrody dla I roku TiR, 1 stopnia, zostają odwołane w dniu 8.11.2022 r. Termin odpracowana zajęć zostanie ustalony ze studentami


dr Barbara Woś


Autor: dr Barbara Woś | 02.11.2022, godz. 23:31

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Masaż w odnowie biologicznej 1 dla II rok TiR, 2 stopnia, zostają przeniesione z dnia 7.11.2022 r. na dzień 19.12.2022 r., na godz. 10.05 - 12.20, sala 101.


dr Barbara Woś


Autor: dr Barbara Woś | 02.11.2022, godz. 23:30

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Kształtowania środowiska i ochrony przyrody dla I roku TiR, 1 stopnia, zostają odwołane w dniu 7.11.2022 r. Termin odpracowana zajeć zostanie ustalony ze studentami


dr Barbara Woś


Autor: dr Barbara Woś | 02.11.2022, godz. 23:25

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Edukacja prośrodowiskowa dla I rok TiR, 2 stopnia, zostają odwołane w dniu 7.11.2022 r. Zajęcia zostały odpracowane w dniu 10.10.2022 w godz. 14.20 - 15.50.


dr Barbara Woś


Autor: dr Barbara Woś | 02.11.2022, godz. 23:21

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Masaż w odnowie biologicznej 1 dla I rok TiR, 2 stopnia, zostają przeniesione z dnia 7.11.2022 r. na dzień 19.12.2022 r., na godz. 10.05 - 12.20, sala 101.


mgr Jacek Kaczmarski


Autor: mgr Jacek Kaczmarski | 27.10.2022, godz. 07:48

Ze względu na dni adaptacyjne ("Adapciak") konsultacje w dniu dzisiejszym (27.10.2022 r.) zostają odwołane.


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: mgr Wojciech Stefaniak | 25.10.2022, godz. 18:40

Informuje, że zajęcia realizowane w dniu 26.10.2022 z mgr Wojciechem Stefaniakiem nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego. Zajęcia z przedmiotu „Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu 1” realizowane będą asynchronicznie zdalnie zgodnie z informacją przekazaną grupom na e-mail. Zajęcia z „Klinicznych podstaw fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii” będą odrabiane w późniejszym terminie.


mgr Jacek Kaczmarski


Autor: mgr Jacek Kaczmarski | 25.10.2022, godz. 14:09

W związku z wyjazdem na dni adaptacyjne (Adapciak) w dniu 27.10.22 r. zajęcia z Podstaw anatomii i fizjologii - ćwiczenia, gr. 1- na I roku SiB oraz Adaptowanej aktywności ruchowej - seminarium, gr. 3 - na IV roku fizjoterapii zostaną przeprowadzone w formie asynchronicznej.


mgr Jacek Kaczmarski


Autor: mgr Jacek Kaczmarski | 25.10.2022, godz. 14:04

W związku z wyjazdem projektowym "Power" w dniu 26.10.22r. zajęcia z Podstaw anatomii i fizjologii na I roku SiB - wykład - zostają przeniesione na 4.11.22 r. godz. 13:00 do sali P9-224.
W związku z odwołaniem zajęć (26.10.22 r.) zmianie uległ plan na w/w roku:
- godz. 10.00-10.45 Ogólna metodyka nauczania ruchu dr P. Nowak s. 309
- godz. 10.50-11.50 Bezpieczeństwo i higiena pracy dr P. Nowak s. 309
Pozostałe zajęcia nie uległy zmianie.


mgr Jacek Kaczmarski


Autor: mgr Jacek Kaczmarski | 25.10.2022, godz. 13:53

W związku z wyjazdem projektowym "Power" w dniu 26.10.22r. zajęcia z Anatomii prawidłowej człowieka I - ćwiczenia, gr. 1-4 - na I roku fizjoterapii oraz zajęcia z Adaptowanej aktywności ruchowej - seminarium, gr. 2 - na IV roku fizjoterapii zostaną przeprowadzone w formie asynchronicznej.


dr Justyna Charaśna-Blachucik


Autor: dr Justyna Charaśna-Blachucik | 25.10.2022, godz. 13:24

Zajęcia w dniu 26.10.2022 (środa) zostają odwołane z powodu wyjazdu projektowego "Power". Po ustaleniu ze studentami zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: dr Katarzyna Sojka-Krawiec | 25.10.2022, godz. 08:24

Informuję, że zajęcia z przedmiotu TiMSI - Gimnastyka dla I roku WF, I stopnia stacjonarne zostają przeniesione z dnia 27.10.2022r., na dzień 3.11.2022r.
dr Katarzyna Sojka-Krawiec


dr Katarzyna Sojka-Krawiec, dr Paweł Pakosz


Autor: mgr Anna Kowol | 25.10.2022, godz. 07:51

W związku z udziałem części grupy studentów I rok WF w obozie adaptacyjnym (Adapciaku) w dniach 27-28.10, zajęcia z dnia 27.10 (czwartek), które odbywają się co dwa tygodnie (Gimnastyka - dr K. Sojka-Krawiec i Technologia informacyjna - dr P. Pakosz) zostają przełożone na przyszły tydzień (3.11).


dr Izabela Spielvogel


Autor: dr Izabela Spielvogel | 24.10.2022, godz. 18:12

Informuję, że seminarium magisterskie w dniu 26. 10.2022 r. nie odbędzie się. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze Studentami.


dr Daria Hołodnik


Autor: dr Daria Hołodnik | 24.10.2022, godz. 12:58

Zajęcia z "Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym" w dniu 26.10.2022 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 09.11.2022 r.


dr Daria Hołodnik


Autor: dr Daria Hołodnik | 24.10.2022, godz. 12:57

Zajęcia z przedmiotu "PR i budowanie wizerunku obiektów spa i wellness" w dniu 26.10.2022 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 23.11.2022 r.


dr Daria Hołodnik


Autor: dr Daria Hołodnik | 24.10.2022, godz. 12:55

Zajęcia z przedmiotu "Wybrane zagadnienia z odnowy biologicznej z elementami Wellness i SPA" w dniu 26.10.2022 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 23.11.2022 r.


dr Daria Hołodnik


Autor: dr Daria Hołodnik | 24.10.2022, godz. 12:54

Zajęcia z przedmiotu "Obsługa gościa w hotelarstwie i gastronomii" oraz "Nowoczesne metody i techniki zarządzania w hotelarstwie i gastronomii" (wyk. i ćw.) w dniu 26.10. 2022 r. zostają odwołane. Odrobianie zajęć jest zaplanowane w dniu 09.11.2022 r.


dr Monika Błaszczyszyn


Autor: dr Monika Błaszczyszyn | 24.10.2022, godz. 10:01

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Fizjologia człowieka dla II roku, 1-go stopnia, stacjonarne, z dnia 27 października, zostają przeniesione na dzień 26 października na godzinę:
11.15 -12.45 - ćwiczenia grupa 1,
13.00-13.45 wykład
Przepraszam za utrudnienia
Monika Błaszczyszyn


dr Filip Tereszkiewicz


Autor: mgr Anna Kowol | 24.10.2022, godz. 07:49

Zajęcia z przedmiotu Teoria i podstawy bezpieczeństwa dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo (wykład godz. 13.30-14.15 oraz ćwiczenia godz. 14.20-15.05) w dniu 25.10.2022 r. zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.
W związku z powyższym w miejsce odwołanych zajęć o godz. 13.30 odbędzie się wykład z przedmiotu Historia współczesna (zajęcia z dnia 27.10.2022 r.).
Zajęcia z dr Marcinem Wielochem z przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna (wykład) rozpoczną się natomiast o godz. 14.35.


mgr Katarzyna Michalak


Autor: mgr Katarzyna Michalak | 20.10.2022, godz. 21:20

Informacja dla Studentów
Konsultacje mgr Katarzyny Michalak zaplanowane na 21 października 2022 r. o godz. 10.30-12.00 zostają przeniesione na 27 października 2022 r. Odbędą się od godz. 10.00-11.30, w pok. 235 oraz zdalnie.
W tym dniu 27 października 2022 r. odbędą się także konsultacje zaplanowane na 28 października 2022 r. Konsultacje te odbędą się o godz. 11.30-13.00, w pok. 235 oraz zdalnie.


dr hab. Inessa Sytnik, prof. PO


Autor: dr hab. Inessa Sytnik | 20.10.2022, godz. 15:15

Informuję, że w poprzednim zgłoszeniu od 20-10-2022, godz. 15:04 wystąpił błąd w terminach odwołania i odrobienia zajęć. Prawidłowe zgłoszenie jest następne:
Informacja odnośnie odrobienia wykładu odwołanego 11.10.2022 (godz. 17:15-18:50) z przedmiotu "Ekonomia i systemy ochrony zdrowia" dla studentów kierunku Fizjoterapia 1 rok, sem 1., studia stacjonarne:
jedna godzina wykładów po uzgodnieniu ze studentami została odrobiona w dniu 19.10.2022 (godz. 9:00-9:45) w trybie stacjonarnym sala P9 - 030;
druga godzina wykładów będzie odrobiona 13.12.2022 o godz. 17:15-18:00 w trybie zdalnym interaktywnym na platformie Moodle pokój wirtualny: https://etele2-06.po.edu.pl/html5client/join?sessionToken=ylhxpdvbln4hdjyf.


dr hab. Inessa Sytnik, prof. PO


Autor: dr hab. Inessa Sytnik | 20.10.2022, godz. 15:04

Informacja odnośnie odrobienia wykładu odwołanego 11.11.2022 (godz. 17:15-18:50) z przedmiotu "Ekonomia i systemy ochrony zdrowia" dla studentów kierunku Fizjoterapia 1 rok, sem 1., studia stacjonarne:
jedna godzina wykładów po uzgodnieniu ze studentami została odrobiona w dniu 19.11.2022 (godz. 9:00-9:45) w trybie stacjonarnym sala P9 - 030;
druga godzina wykładów będzie odrobiona 13.12.2022 o godz. 17:15-18:00 w trybie zdalnym interaktywnym na platformie Moodle pokój wirtualny: https://etele2-06.po.edu.pl/html5client/join?sessionToken=ylhxpdvbln4hdjyf.


dr Wojciech Bień


Autor: dr Wojciech Bień | 20.10.2022, godz. 01:34

Uprzejmie informuję, że ze względu na wyjazd służbowy zajęcia z przedmiotu Gry integracyjne dla II roku TiR II stopnia w dniu 20.10.2022 nie odbędą się. Zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr Maja Zagórna-Goplańska


Autor: dr Maja Zagórna-Goplańska | 19.10.2022, godz. 16:28

Zajęcia w dniach 18.10 i 20.10 z Panią dr M.Zagórną-Goplańską zostają odwołane z powodu choroby pracownika.


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: dr Katarzyna Sojka-Krawiec | 19.10.2022, godz. 10:38

Informuję, że wykład z przedmiotu Medycyna Wychowania Fizycznego i Sportu dla I roku studiów II stopnia niestacjonarne zostają przeniesione z sali P9-314 do sali P9-30 bud. P9.


prof. dr hab. Janusz Iskra


Autor: mgr Anna Kowol | 19.10.2022, godz. 09:52

Informuję, że w dniu 20.10.2022 r. zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego zajęcia z następujących przedmiotów:
- Teoria Sportu dla III roku Wychowania Fizycznego I stopnia, stacjonarne (ćwiczenia grupa 1 oraz grupa 2),
- Seminarium magisterskie dla II roku Wychowania Fizycznego II stopnia, stacjonarne.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.
Wykład z przedmiotu Teoria Sportu dla III roku Wychowania Fizycznego I stopnia, stacjonarne w dniu 20.10.2022 r. odbędzie się zgodnie z planem.


dr Monika Błaszczyszyn


Autor: dr Monika Błaszczyszyn | 18.10.2022, godz. 10:22

Uprzejmie informuję, że termin odrobienia zajęć z dnia 13 października, dla 1 grupy WF przedmiot fizjologia człowieka ćwiczenia odbędzie się 21 października od 11:40 - 13.10 - sala 332. Wykład fizjologia człowieka 4 listopada od 11:40 do 12.25 - sala 332,
łączę pozdrowienia
Monika Błaszczyszyn


mgr Roland Pampuch


Autor: mgr Roland Pampuch | 18.10.2022, godz. 08:33

Zajęcia z Terapii manualnej I realizowane 18.10.2022r na II roku Fizjoterapii zostają odwołane. O terminie odrabiania zajęć studenci zostaną poinformowani w terminie późniejszym.


dr Maja Zagórna-Goplańska


Autor: dr Maja Zagórna-Goplańska | 18.10.2022, godz. 07:35

Zajęcia w dniu 18.10.2022 z Panią dr M.Zagórną- Goplańską zostają odwołane z powodu choroby.


doktor Mariusz Konieczny


Autor: doktor Mariusz Konieczny | 17.10.2022, godz. 11:51

Na prośbę studentów TIR, zajęcia ze Statystyki w dniu 17.10.2022 r, zostają przesunięte na godz 12.50 - 14.20 z godz 14.25 - 15.55


dr Filip Tereszkiewicz


Autor: mgr Anna Kowol | 17.10.2022, godz. 11:51

Zajęcia z przedmiotu Teoria i podstawy bezpieczeństwa dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo (wykład godz. 13.30-14.15 oraz ćwiczenia godz. 14.20-15.05) w dniu 18.10.2022 r. zostają odwołane z powodu choroby.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.
W związku z powyższym zajęcia z dr Marcinem Wielochem z przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna (wykład) rozpoczną się o godz. 14.15.


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: mgr Wojciech Stefaniak | 17.10.2022, godz. 11:30

Informuję, że zajęcia odbywające się w dniu 19.10.2022 z przedmiotów "kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu 1" oraz "kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii" nie odbędą się. Termin odrabiania zajęć zostanie ustalony ze starostami grup.

Z wyrazami szacunku,
Wojciech Stefaniak


dr hab. Henryk Machoń, prof. PO


Autor: dr hab. Henryk Machoń | 15.10.2022, godz. 09:06

Wykład z psychologii (I TiR) w dniu 18.10.2022 odbędzie się w godzinach 9:15-10:45 w sali 225.


dr hab. Henryk Machoń, prof. PO


Autor: dr hab. Henryk Machoń | 15.10.2022, godz. 09:05

Z racji prowadzenia zajęć w terenie przez dr B. Woś wykład z socjologii (III TiR) w dniu 18.10.2022 zostaje odwołany. Po uzgodnieniu ze studentami odbędzie się w innym terminie.


dr Monika Błaszczyszyn


Autor: dr Monika Błaszczyszyn | 12.10.2022, godz. 10:28

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu fizjologia człowieka, 2 rok, sem. 3, wychowanie fizyczne-nauczycielsko-instruktorska, st. I-go stopnia (lic.) w dniu 13 października, nie odbędą się z powodu wyjazdu na konferencję, zajęcia zostaną odpracowane po uzgodnieniu ze studentami, informacja zostanie zamieszczona na stronie COS po akceptacji przez Panią Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego i Sportu.
Przepraszam za utrudnienia
Monika Błaszczyszyn


dr Edyta Majorczyk


Autor: dr Edyta Majorczyk | 12.10.2022, godz. 09:43

Informuję, że konsultacje w dniu 12.10.22 r. zostały odwołane. Odbędą się natomiast w czwartek 13.10.22 r. w godz. 13.30-14.15. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.


dr hab. Inessa Sytnik, prof. PO


Autor: dr hab. Inessa Sytnik | 11.10.2022, godz. 13:07

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Ekonomia i systemy ochrony zdrowia" (wykład, sala PH - 25, godz. 17:15 - 18:45) dla studentów 1 roku 1 stopnia kierunku Fizjoterapia studia stacjonarne będą odwołane w związku z koniecznością zmiany planu zajęć.
Odnośnie nowych terminów zajęć poinformuję studentów dodatkowo oprócz tego wszystkie zmiany będą widoczne na USOSWEB.
Z poważaniem,
Inessa Sytnik, profesor uczelni


dr Filip Tereszkiewicz


Autor: mgr Anna Kowol | 11.10.2022, godz. 08:36

Zajęcia z przedmiotu Teoria i podstawy bezpieczeństwa dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo (wykład godz. 13.30-14.15 oraz ćwiczenia godz. 14.20-15.05) w dniu 11.10.2022 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.
W związku z powyższym zajęcia z dr Marcinem Wielochem z przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna (wykład) rozpoczną się o godz. 14.15.


dr Izabela Spielvogel


Autor: dr Izabela Spielvogel | 09.10.2022, godz. 14:29

Informuję, że seminarium magisterskie w dn. 12. 10.2022 r. o godz. 8,20 w ramach zamiany wykładowcy poprowadzi dr Jacek Łuniewski.


dr hab. Dawid Bączkowicz


Autor: dr Edyta Majorczyk | 07.10.2022, godz. 11:52

Zajęcia z ćwiczeń z przedmiotu Kinezjologia w dniu 11 października 2022 r.:
C1 - godz. 11.00-13.15; C2 - godz. 13.25-15.40
zostają odwołane.
Termin odrobienia zostanie podany po ustaleniu ze studentami.