Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

dr hab. Krzysztof Kowalik


Autor: Krzysztof Kowalik | 14.02.2024, godz. 09:29

Konsultacje z dnia 14.02.2024 zostały przeniesione na 15.02.2024. Możliwość kontaktu: 539 317 950


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 14.02.2024, godz. 08:07

Konsultacje w dniu 14.02.2024 zostają przeniesione na późniejszą godzinę tego samego dnia tj. 13.00-14.30.

Z wyrazami szacunku,
Wojciech Stefaniak


dr Izabela Spielvogel


Autor: Izabela Spielvogel | 06.02.2024, godz. 13:39

Konsultacje z dn. 13 lutego (wtorek, g. 13.00 -14.30) zostają przeniesione na dzień 15 lutego (czwartek), g. 10.30 - 12.00, p. 234.


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 01.02.2024, godz. 17:03

Informuję, że zajęcia z przedmiotu TIMSI - Gimnastyka I grupa sem. 3 zostają odrobione w dniu 2.02.2024r. godz. 9.40-11.10. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej bud. 9a sala 07.


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 01.02.2024, godz. 16:58

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Sporty Indywidualne - Gimnastyka I dla kierunku SIB 1 stopnia zostają odrobione w dniu 2.02.2024r.:
Grupa S1 14.05-15.35
Grupa S2 15.40-17.10
Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej bud. 9a sala 07.


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 01.02.2024, godz. 16:30

Informuję, że w dniu 2.02.24r. zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu Medycyna WF i Sportu I rok II stopień Wykład godz. 8.50-9.35. Sala 314.


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 01.02.2024, godz. 16:00

Informuję , że w dniu 2.02.24r. zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu TIMSI-Gimnastyka Wykład godz. 8.00-8.45, sala 314.


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 01.02.2024, godz. 15:57

Informuję , że w dniu 2.02.24r. zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu ZTIM-Gimnastyka Sem. gr. 2 godz. 11.15-12.45.
Sala gimnastyczna nr 07


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 01.02.2024, godz. 15:56

Informuję, że w dniu 1.02.24r. zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu ZTIM-Gimnastyka Sem. gr. 1 godz. 14.35-16.05.
Sala gimnastyczna nr 07.


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 31.01.2024, godz. 09:39

Informuję że zajęcia dydaktyczne Seminarium dyplomowego I rok I st. z dnia 06.11.2023r. godz.15.00 - 16.30 zostały odpracowane w dniu 26.01.2024r. godz.15.00 - 16.30


dr Dorota Borzucka


Autor: Dorota Borzucka | 29.01.2024, godz. 20:05

Zajęcia dla 2 rok mgr WF - PDW - trening funkcjonalny z 30.01.24 odbyły się 15.01.24.


mgr Tomasz Bardjan


Autor: Anna Kowol | 29.01.2024, godz. 13:02

Informuję, że zajęcia z przedmiotu: Przedmiot do wyboru D – Rekreacyjne formy piłki nożnej dla III roku kierunku Wychowanie Fizyczne (studia stacjonarne I stopnia) w dniu 01.02.2024 r. w zastępstwie za mgra Tomasza Bardjana poprowadzi mgr Roman Firlus.


dr Bożena Królikowska


Autor: Bożena Królikowska | 29.01.2024, godz. 12:53

Wykład z przedmiotu Podstawy rekreacji, dla I roku TiR, 1 stopnia, s. stacjonarne z dnia 18.12.2023 g. 13.45- 15.15 s. 225, P9 zostanie odpracowany w dniu 29.01.2024 g. 15.15- 16.45, s.225, bud. P9 (w poprzedniej informacji został żle podany rok odbywania zajęć)


dr Bożena Królikowska


Autor: Bożena Królikowska | 29.01.2024, godz. 12:50

Wykład z przedmiotu Podstawy rekreacji, dla I roku TiR, 1 stopnia, s. stacjonarne z dnia 18.12.2024 g. 13.45- 15.15 s. 225, P9 zostanie odpracowany w dniu 29.01.2024 g. 15.15- 16.45, s.225, bud. P9


dr hab. Roman Nowacki


Autor: Roman Nowacki | 26.01.2024, godz. 16:12

ZMIANA terminu konsultacji z wtorku z dnia 30 stycznia 2024 roku na środę 31 stycznia 2024 roku.
Zamiast 30 stycznia 2024 r. konsultacje odbędą się w dniu 31 stycznia 2024 r. od godz. 12.40 do godz. 14.10, na WWFiF, bud. 9, w pokój 201.


mgr Damian Grabowski


Autor: Anna Kowol | 25.01.2024, godz. 14:08

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Sporty walki III dla II roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo (grupa 1 i 2), które nie odbyły się dnia 21.12.2023 r. zostają odrobione dnia 26.01.2024 r. godz. 10:15-13:30 (sala PH-007).


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 24.01.2024, godz. 11:30

W dniu 28.01.2024 (niedziela) w godzinach 12.35-14.50 zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu Zaawansowana Teoria i Metodyka Gimnastyki. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej PH 9a 07.


MACIEJ RĘBISZ


Autor: MACIEJ RĘBISZ | 24.01.2024, godz. 08:48

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Kinezyterapia II dla II roku Fizjoterapii, zostają przeniesione z dnia 22.01.2024r na dzień 31.01.2024 godz 7:30-9:00
Zajęcia z Kinezyterapii II dla II roku Fizjoterapii zostają przeniesione z 25.01.2024 na 29.01.2024 godz 9:15- 10:45
Zajęcia z Kinezyterapii II gr 5 dla II roku Fizjoterapii zostają przeniesione z 25.01.2024 na 31.012024 godz 12:30- 14:00
Zajęcia z Diagnostyki i fizjoterapii w urazach sportowych zostają przeniesione z dnia 25.01.2024 na 30.01.2024 godzina 12:30 do 14:00


dr Barbara Woś


Autor: Barbara Woś | 23.01.2024, godz. 23:55

Uprzejmie informuję, że zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu "Edukacja prośrodowiskowa" z dnia 24.01.2024 r. zostały odpracowane podczas wyjazdu terenowego w dniu 13.12.2023.


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 23.01.2024, godz. 23:07

Uprzejmie informuję, że konsultacje z dnia 25 stycznia 2024 zostają przeniesione na 1 lutego 2024 godz. 12:30.


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 23.01.2024, godz. 23:06

Uprzejmie informuję, że zajęcia z dnia 25 stycznia 2024 zostały zostają przeniesione na dzień 24 stycznia 2024:
- I rok TiR I st. grupa S1 - Technologia informacyjna godz. 7:45-9:15 (P9-221)
- I rok TiR I st. grupa S2 - Technologia informacyjna godz. 15:30-17:00 (P9-225)


dr Karolina Mojza


Autor: Karolina Mojza | 23.01.2024, godz. 21:22

Informuję, że konsultacje z dnia 24.01.2024 r. zostają przeniesione na czwartek 25.01.2024 r. w godz. 12.00-13.30


dr Piotr Pietrakowski


Autor: Anna Kowol | 23.01.2024, godz. 10:05

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Teoria i podstawy bezpieczeństwa dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo zostają przeniesione z dnia 30.01.2024 r. na dzień 29.01.2024 r. godz. 9:00-10:30 (sala P9-330).


dr Anna Lukanova-Jakubowska


Autor: Anna Kowol | 23.01.2024, godz. 08:06

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Podstawy anatomii i fizjologii człowieka dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo zostają przeniesione z dnia 01.02.2024 r. na dzień 29.01.2024 r. godz. 12:20-15:20 (sala P9-316).


mgr Krzysztof Mika


Autor: Anna Kowol | 23.01.2024, godz. 08:05

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Podstawy kartografii dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo zostają przeniesione z dnia 29.01.2024 r. na dzień 01.02.2024 r. godz. 12:10-14:25 (sala P9-332).


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 22.01.2024, godz. 15:20

Uprzejmie informuję, iż zajęcia z KRiMNR1 w grupie 2 z dnia 23.01.2024 r. zostały zostały zrealizowane w dniu 17.01.2024 o 10.50-12.20.


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 22.01.2024, godz. 15:17

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Kliniczne podstawy fizjoterapii - w neurologii i neurochirurgii dla II roku Fizjoterapii odbywające się w dniu 23 i 24.01.2024 zostały zrealizowane w dniach:
C1 - 30.11.2023 - 14.30 - 16.00
C2 - 08.12.2023 - 08.00 - 09.30
C3 - 14.12.2023 - 09.10 - 10.45


dr Bożena Królikowska


Autor: Bożena Królikowska | 22.01.2024, godz. 12:39

Informuję, że na prośbę studentów zajęcia które miały być odrabiane w dniu 22.01.2024 (poniedziałek) godz. 16.45- 19.00 z przedmiotu Aktywność ruchowa adaptacyjna (wykład i ćwiczenia ) III tir s.stac. 1 st., s. trener zdrowego stylu życia, zostaną zrelizowane tydzień później, w dniu 29.01.2024, godzina i miejsce pozostają takie same jak we wczesniejszym komunikacie.


dr hab. Dawid Bączkowicz


Autor: Dawid Bączkowicz | 22.01.2024, godz. 12:30

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Kinezjologia dla II roku kierunku Fizjoterapia w dniu 23 stycznia 2024 r. nie odbędą się i zostaną odrobione 24 stycznia 2024 r.


mgr Roman Firlus


Autor: Anna Kowol | 22.01.2024, godz. 10:43

Informuję, że zajęcia z przedmiotu: Specjalność instruktorska do wyboru II - piłka nożna dla III roku kierunku Wychowanie Fizyczne (studia stacjonarne I stopnia) w dniu 24.01.2024 r. w zastępstwie za mgra Romana Firlusa poprowadzi mgr Tomasz Bardjan.


mgr Waldemar Firlus


Autor: Waldemar Firlus | 22.01.2024, godz. 10:32

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie i Marketing w Sporcie dla I roku II stopnia WF zostają przeniesione z 25.01.2024 na 23.01.2024, na godz. 11:00 do sali 313 bud.9.


mgr Tomasz Bardjan


Autor: Anna Kowol | 22.01.2024, godz. 09:03

Informuję, że zajęcia z przedmiotu: Przedmiot do wyboru D – Rekreacyjne formy piłki nożnej dla III roku kierunku Wychowanie Fizyczne (studia stacjonarne I stopnia) w dniu 25.01.2024 r. w zastępstwie za mgra Tomasza Bardjana poprowadzi mgr Roman Firlus.


dr Henryk Racheniuk


Autor: Henryk Racheniuk | 21.01.2024, godz. 22:10

Zgodnie z ustaleniami w dniu 22.01.2024 zostaną odrobione zajęcia na drugim roku kierunku Fizjoterapia. Wykład Podstawy terapii manualnej oraz Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii traumatologii i medycynie sportowej zajęcia odbędą się zdalnie o godzinie 17:00. link do wykładu zostanie przesłany na e-mail.


dr hab. n. med. Edyta Majorczyk


Autor: Edyta Majorczyk | 19.01.2024, godz. 18:43

Genetyka - wykład na IV roku kierunku fizjoterapia.
Informuję, że na prośbę studentów, wykład z przedmiotu Genetyka w dniu 22.01.2024 r. odbędzie się w godz. 11.00-12.30 w sali P9-124 (w zamian za odwołane zajęcia z przedmiotu Zarządzanie i marketing).


dr Maja Zagórna-Goplańska


Autor: Maja Zagórna-Goplańska | 19.01.2024, godz. 16:49

Zajęcia w dniach 22.01-25.01 z dr M.Zagórną Goplańską zostają odwołane z powodu choroby pracownika.


dr Bożena Królikowska


Autor: Bożena Królikowska | 18.01.2024, godz. 20:51

Informuję, że w dniu 22.01.2024 (poniedziałek) godz. 16.45- 19.00 zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu Aktywność ruchowa adaptacyjna (wykład i ćwiczenia ) III tir s.stac. 1 st., s. trener zdrowego stylu życia, które ze względu na wyjazad studentów z Pania dr B. Woś na zajęcia terenowe w dniu 10.10.2023 zostały odwołane. Zajęcia relizowane będą w ramach Projektu dla osób z niepełnosprawnościami " Bądź aktywny" na Hali sportowej ul. Prószkowska 76.


dr Paweł Pakosz


Autor: Paweł Pakosz | 18.01.2024, godz. 12:16

Informuję, że odrobienie zajęć z przedmiotu Technologia Informacyjna na I F oraz I WF z dnia 16.01.2023 zostały uzgodnione ze studentami i przedstawia się sastępująco:

1 WF Grupa seminaryjna 2 czwartek (18.01.2024) od 13.50 do 15.20 sala numer 330

1 WF Grupa seminaryjna 3 środa (17.01.2024) od 9.15 do 10.45 sala numer 332

1F Grupa seminaryjna 2 środa (17.01.2024) od 7.40 do 9.10 sala numer 332

1F Grupa seminaryjna 3 czwartek (18.01.2024) od 12.20 do 13.50 sala numer 330


dr Maja Zagórna-Goplańska


Autor: Maja Zagórna-Goplańska | 17.01.2024, godz. 11:11

W dniu 18.01.2024 zajęcia z dr M.Zagórną-Goplańską zostają odwołane z powodu choroby.


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 17.01.2024, godz. 10:55

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Kliniczne podstawy fizjoterapii - w neurologii i neurochirurgii dla II rok Fizjoterapia, stacjonarne w dniu 17.01 o godzinie 11.00 zostały zrealizowane we wcześniejszym okresie (grudzień 2023) .


dr Barbara Woś


Autor: Barbara Woś | 17.01.2024, godz. 09:46

Uprzejmie informuję, że zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu "Edukacja prośrodowiskowa" z dnia 17.01.2024 r. na prośbę studentów zostały odpracowane w dniu 10.01.2024 w godz. 12.40-14.10.


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 17.01.2024, godz. 09:08

Informuje, że zajęcia z przedmiotu TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (ćw. gr. 2) dla I rok WF, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 24.01. 2024r. z godz. 11.55:12.40, na dzień 17.01.2024r., na godz. 13,30:14.15, sala 331. P9


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 17.01.2024, godz. 09:06

Informuje, że zajęcia z przedmiotu TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (ćw. gr. 1) dla I rok WF, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 24.01. 2024r. z godz. 10.10:10.55, na dzień 17.01.2024r., na godz. 9.00:9.45, sala 331. P9


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 17.01.2024, godz. 08:47

W dniu 21.01.2024 (niedziela) w godzinach 8.00-10.15 zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu Zaawansowana Teoria i Metodyka Gimnastyki. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej PH 9a 07.


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 16.01.2024, godz. 21:44

Uprzejmie informuję, że zajęcia w dniu 17 i 18 stycznia nie odbędą się. Zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.


dr Izabela Spielvogel


Autor: Izabela Spielvogel | 16.01.2024, godz. 18:59

Konsultacje z dn. 23 stycznia (wtorek, g. 13.00 -14.30) zostają przeniesione na dzień 24 stycznia (środa), g. 11.15 - 12.45, p. 234.


mgr Tomasz Bardjan


Autor: Anna Kowol | 16.01.2024, godz. 13:50

Informuję, że zajęcia z przedmiotu: Przedmiot do wyboru D – Rekreacyjne formy piłki nożnej dla III roku kierunku Wychowanie Fizyczne (studia stacjonarne I stopnia) w dniu 18.01.2024 r. w zastępstwie za mgra Tomasza Bardjana poprowadzi mgr Roman Firlus.


dr Grzegorz Rak


Autor: Grzegorz Rak | 16.01.2024, godz. 09:51

Ze względu na kwestie organizacyjne ćwiczenia z przedmiotu Polityka i planowanie turystyczne (12.50-14.20, wtorek, 16.01.24) odbędą się w trybie zdalnym, link: https://etele2.po.edu.pl/grz-j99-fep-txw.


mgr Łukasz Gradowski


Autor: Anna Kowol | 16.01.2024, godz. 08:52

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Teoria i metodyka sportów zespołowych: Piłka ręczna dla II roku kierunku Wychowanie fizyczne w dniu 23.01.2024 r. (godz. 13:15-14:45) w zastępstwie za mgra Łukasza Gradowskiego poprowadzi dr Wojciech Aksamit.


dr Henryk Racheniuk


Autor: Henryk Racheniuk | 15.01.2024, godz. 21:23

W nawiązaniu do konsultacji z studentami z przesyłam plan odrobienia wykładów na drugim roku studiów Kierunku Fizjoterapia
Terapia Manualna I wykład 16.01.2024 w godzinach 18:45-19:30 (sala audytoryjna P9a-25)

Kliniczne podstawy fizjoterapii - ortopedii traumatologii i medycynie sportowej wykład 19:30-21:00 (sala audytoryjna P9a-25)


dr Paweł Pakosz


Autor: Paweł Pakosz | 15.01.2024, godz. 08:45

Informuję, że zajecia z przedmiotu Technologia Informacyjna na I F oraz I WF z dnia 16.01.2023 zostają odwołane.


MACIEJ RĘBISZ


Autor: MACIEJ RĘBISZ | 14.01.2024, godz. 19:48

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Kinezyterapia II dla II roku Fizjoterapii, jednolite magisterskie, zostają przeniesione z dnia 15.01.2024 na dzień 31.01.2024 , na godz 9:15 do 10:45
Konsultacje z dnia 15.01.2024 zostają przeniesione na dzień 31.01.2024 w godzinach 11:00 do 12:30


mgr Aleksandra Bielak


Autor: Iwona Malitowska | 11.01.2024, godz. 13:32

II r. I st. TiR
Uprzejmie informuję, że w ramach jutrzejszych zajęć terenowych (piątek 12.01.2024) zostaną zrealizowane ćwiczenia z przedmiotu "Pilotaż i przewodnictwo" z dnia 16 i 23.01.2014 r.


dr Wojciech Aksamit


Autor: Anna Kowol | 11.01.2024, godz. 11:56

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Teoria i metodyka sportów zespołowych: Piłka ręczna dla II roku kierunku Wychowanie fizyczne w dniu 17.01.2024 r. (godz. 10:00-11:30) w zastępstwie za dra Wojciecha Aksamita poprowadzi mgr Łukasz Gradowski.


mgr Karolina Lenart


Autor: Iwona Malitowska | 11.01.2024, godz. 11:37

IV rok fizjoterapii
Uprzejmie informuję, że:
- ćwiczenia z PDW VIII Taśmy mięśniowe człowieka (gr. 1 i gr. 2) zostają przeniesione z dnia 25.01.2024r. na 19.01.2024r. na godz. 9.00-12.00;
- wykład z PDW VIII Taśmy mięśniowe człowieka (gr. 1) zostaje przeniesiony z dnia 25.01.2024r. na 18.01.2024r. na godz. 14.50-16.20.


doktor Mariusz Konieczny


Autor: Mariusz Konieczny | 10.01.2024, godz. 21:55

Odwołane zajęcia z dnia 15.01.24 r (Antropologia, Antropomotoryka) odbędą się w ustalonych poniżej terminach
Antropologia I rok I st WF
Gr Cw I - 31.01.24 godz 8.30-10.00 s 332
Gr Cw II - 02.02.24 godz 10.30- 12.00 s 309
Antropomotoryka II rok I st WF
Gr I -01.02.24 godz 15.00-16.30 sala 316
Gr II - 29.01.24 godz 14.45-16.15 sala 309


prof. dr hab. inż. Michał Kuczyński


Autor: Anna Kowol | 10.01.2024, godz. 09:09

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Biomechanika dla III roku kierunku Wychowanie fizyczne w dniu 10.01.2024 r. (wykład godz. 13:20-14:05 i ćwiczenia godz. 14:10-15:40) zostają odwołane z powodu choroby.


dr Henryk Racheniuk


Autor: Henryk Racheniuk | 09.01.2024, godz. 09:15

W dniu 09.01.2023 zajęcia z przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna, Kliniczne podstawy fizjoterapii - w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
oraz Terapia manualna I zostają odwołane. Konsultacje odbywają się zdalnie.


mgr Roman Firlus


Autor: Anna Kowol | 09.01.2024, godz. 09:14

Informuję, że zajęcia z przedmiotu: Specjalność instruktorska do wyboru II - piłka nożna dla III roku kierunku Wychowanie Fizyczne (studia stacjonarne I stopnia) w dniu 10.01.2024 r. w zastępstwie za pana mgra Romana Firlusa (wyjazd na obóz zimowy) poprowadzi mgr Tomasz Bardjan.


dr Barbara Woś


Autor: Barbara Woś | 09.01.2024, godz. 08:23

Uprzejmie informuje, że zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne " dla studentów III r TiR w dniach 9.01.2024 r., 16.01.2024 r., i 23.01.2024 r. zostały odpracowane podczas wyjazdu terenowego w dniu 10.10.2023 r.


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 08.01.2024, godz. 14:18

Informuje, że zajęcia z przedmiotu ZTiMSI LA (gr. sem. 1) dla I rok WF, 2 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 23.01.2024r. na dzień 10.01.2024r., na godz. 08:30 - 10:00, sala PH-Bieżnia


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 08.01.2024, godz. 14:17

Informuje, że zajęcia z przedmiotu ZTiMSI LA (gr. sem. 2) dla I rok WF, 2 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 22.01.2024r. na dzień 10.01.2024r., na godz. 15:20 - 16:50, sala PH-Bieżnia


dr Paweł F. Nowak


Autor: Paweł F. Nowak | 08.01.2024, godz. 08:57

Wykład z przedmiotu do wyboru: Styl życia i aktywność ruchowa a zdrowie na kierunku Fizjoterapia I rok nie odbędzie się 8 stycznia tylko 10 stycznia o godz. 17.00 w sali 225 oraz online


mgr Waldemar Firlus


Autor: Waldemar Firlus | 05.01.2024, godz. 08:58

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie i Marketing w Sporcie dla studentów I roku II° WF stacjonarne zostają przeniesione z dnia 11.01.2024 na dzień 15.01.2023 w godz. 13:45-14:30 w sali 331.


mgr Damian Grabowski


Autor: Anna Kowol | 21.12.2023, godz. 09:07

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Sporty walki III dla II roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo w dniu 21.12.2023 r. zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


Wykłady I rok fizjoterapii


Autor: Edyta Majorczyk | 20.12.2023, godz. 15:15

Informuję, że z uwagi na problemy techniczne, wykłady na I roku fizjoterapii w dniu 20.12.2023 r. odbędą się zdalnie. Zapraszamy studentów na platformę Moodle.


dr Anna Rutkowska


Autor: Anna Rutkowska | 20.12.2023, godz. 09:15

Zajęcia oraz konsultacje w dniach 8.01-10.01.2023 zostają odwołane z uwagi na udział w programie Erasmus+.
Daty odrabiania zajęć zostały ustalone ze Starostami roczników oraz kierownictwem Katedry Fizjoterapii.


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 19.12.2023, godz. 23:26

Uprzejmie informuję, że zajęcia w dniu 20 i 21 grudnia nie odbędą się. Zostały odrobione w uzgodnieniu ze studentami wg harmonogramu:
- Systemy IT w turystyce i rekreacji, II rok TiR I stopnia grupa S1, 13.12.2023 godz. 7:45-9:15 (P9-221), grupa S2 13.12.2023 godz. 12:30-14:00 (P9-225);
- Technologia informacyjna, I rok TiR I stopnia grupa S1 14.12.2023 godz. 14:00-15:30 (P9-221), grupa S2 14.12.2023 godz. 15:35-17:05 (P9-221)


Wykłady na I roku fizjoterapii


Autor: Edyta Majorczyk | 19.12.2023, godz. 18:50

Informuję, że z uwagi na problemy techniczne, wykłady na I roku fizjoterapii w dniu 20.12.2023 r. odbędą się zdalnie. Zapraszamy studentów na platformę Moodle.


dr Paweł Pakosz


Autor: Paweł Pakosz | 19.12.2023, godz. 17:10

Zajęcia z przedmiotu Technologia Informacyjna dla 1 roku F i WF studia stacjonarne z dnia 12.12.2023 oraz 23 i 24.01.2024 zostaną odrobione w następujący sposób:
Odrabianie w formie zmiany terminów zajęć za 12.12.2023:
F. Grupa s4 - 09.01.2024 (wtorek) od 7.40 - 9.10 (2 godziny) – (P9-221)
F. Grupa s8 - 11.01.2024 (czwartek) od 10.50 - 12.20 (2 godziny) – (P9-313)
F. Grupa s6 - 16.01.2024 (wtorek) od 7.40 - 9.10 (2 godziny) – (P9-221)
WF. Grupa s1 – 10.01.2024 (środa) od 14.00-15.30 (2 godziny) - (P9-323)

Za dzień 23.01.2024 i 24.01.2024:
F. Grupa s4 - 17.01.2024 (środa) od 15.10 - 16.40 (2 godziny) – (P9-221)
F. Grupa s5 - 25.01.2024 (czwartek) od 10.50 - 12.20 (2 godziny) – (P9-313)
F. Grupa s6 - 17.01.2024 (środa) od 10.50 - 12.20 (2 godziny) – (P9-323)
F. Grupa s7 - 18.01.2024 (czwartek) od 10.50 - 12.20 (2 godziny) – (P9-313)
WF. Grupa s1 – 25.01.2024 (czwartek) od 12.20-13.50 (2 godziny) – (P9-313)


dr Katarzyna Bogacz


Autor: Katarzyna Bogacz | 19.12.2023, godz. 12:28

Konsultacje w dniu 21.12.2023 na uczelni są odwołane. Jeśli Państwo potrzebują konsultacji, rady, rozmowy proszę dzwonić jak zawsze pod numer telefonu 501550714 każdego dnia oprócz piątku i weekendu.


mgr Beata Strząbała


Autor: Iwona Malitowska | 18.12.2023, godz. 15:15

Uprzejmie informuję, że ćwiczenia z przedmiotu: Obsługa gościa w hotelarstwie i gastronomii (III r. I st., specjalność: Hotelarstwo i gastronomia, kierunek TiR) zostają przeniesione z dni: 10,17,24,31.01.2024 (środy) odpowiednio na 9,16,23,30.01.2024 (wtorki) na godz. 8.30-10.00, s. 208.


mgr Beata Strząbała


Autor: Iwona Malitowska | 18.12.2023, godz. 14:50

Uprzejmie informuję, że ćwiczenia z przedmiotu: Obsługa gościa w hotelarstwie i gastronomii (III r. I st., specjalność: Hotelarstwo i gastronomia, kierunek TiR) zostają przeniesione z dnia 20.12.2023 (środa) na 19.12.2023 (wtorek) na godz. 8.00-9.30, s. 208.


dr Bożena Królikowska


Autor: Iwona Malitowska | 18.12.2023, godz. 10:19

Uprzejmie informuję, że dzisiejszy wykład z przedmiotu: Podstawy rekreacji, I rok, I st., kierunek TiR, godz. 13.45-15.15 zostaje odwołany.


dr Dorota Borzucka


Autor: Dorota Borzucka | 17.12.2023, godz. 10:18

Zajęcia dla 2 rok mgr WF - PDW - trening funkcjonalny z 19.12.23 odbyły się 11.12.23.


dr Tomasz Bohdan


Autor: Tomasz Bohdan | 14.12.2023, godz. 20:24

Zajęcia z przedmiotu Seminarium magisterskie I, 2WF 2 stopnia (studia niestacjonarne), gr 1, zaplanowane na dzień 16 grudnia br. w godz. 16.15-17.45, w związku z kolizją w planie zajęć, odbędą się w godz. 14.45-16.15, s. 311.


dr Tomasz Bohdan


Autor: Tomasz Bohdan | 14.12.2023, godz. 18:49

Zajęcia z przedmiotu Seminarium dyplomowe I, 3WF 1 stopnia, gr 1, które zostały przełożone z dnia 27 listopada br., odbędą się 18 grudnia br. w godz. 13.30-15.00, s. 312.


mgr Beata Grzechnik


Autor: Iwona Malitowska | 14.12.2023, godz. 08:04

3 rok, IV grupa, kierunek Fizjoterapia
Uprzejmie informuję, że ćwiczenia kliniczne z przedmiotu Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych - w pediatrii, zostają przeniesione z dnia 21.12.2023 (czwartek) na 15.12.2023 (piątek), godz. 8.00-14.00.


dr hab. Mariusz Migała


Autor: Mariusz Migała | 13.12.2023, godz. 10:38

Informuję, że zajęcia dydaktyczne w dn. 14.12.2023 r. na kierunku fizjoterapia dla studentów IV rok oraz I rok z dr. hab. prof. PO Mariuszem Migałą zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu nowego terminu ze studentami.


mgr Alicja Żak-Łykus


Autor: Anna Kowol | 13.12.2023, godz. 10:05

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Podstawy psychologii dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo z dnia 13.12.2023 r. (godz. 9.40-11.10) zostają przeniesione na dzień 18.12.2023 r., godz. 9.00-10.30 (sala P9-316).


dr Agnieszka Kossowska


Autor: Agnieszka Kossowska | 12.12.2023, godz. 10:59

Zajęcia z j. migowego są ODWOŁANE w dniu 12 i 13 XII z powodu choroby wykładowczyni.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 11.12.2023, godz. 16:49

Informuję, że wykład z biochemii z I rokiem kierunku Fizjoterapia w dniu 13.12.2023 zostaje odwołany.
Zajęcia zostaną odrobione 10 stycznia 2024, w godzinach 7:30-9:00.


dr Katarzyna Bogacz


Autor: Katarzyna Bogacz | 11.12.2023, godz. 13:21

W dniu 14.12.2023 wykład z przedmiotu Kliniczne podstawy fizjoterapii - w intensywnej terapii oraz Kliniczne podstawy
fizjoterapii - w neurologii i neurochirurgii (2023/2024 zima)
zostają przeniesione, termin zostanie ustalony ze studentami.


dr Paweł Pakosz


Autor: Paweł Pakosz | 11.12.2023, godz. 11:09

Zajęcia z przedmiotu Technologia Informacyjna dla 1 roku F i WF studia stacjonarne z dnia 12.12.2023 i zostaną przeniesione na późniejszy termin dogodny dla studentów.


mgr Paweł Koterbicki


Autor: Iwona Malitowska | 11.12.2023, godz. 09:05

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu: Organizacja i funkcjonowanie jednostek obsługi ruchu turystycznego (W i C), I rok, II st., kierunek TiR, w dniu 13.12.2023, godz. 8.00-9.30 (środa) zostają odwołane.


dr Jacek Taborski


Autor: Anna Kowol | 11.12.2023, godz. 07:59

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Historia współczesna dla I roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo zostają przeniesione z dnia 12.01.2024 r. na dzień 08.01.2024 r., godz. 9.00-10.30 (sala P9-330).


dr hab. Rafał Tataruch


Autor: Rafał Tataruch | 11.12.2023, godz. 07:47

Przedmiot do wyboru D - Fitnes ćwiczenia siłowe (II rok, 2 stopień) zostają przeniesione:
1) z dnia 15.01.2024 na dzień 11.12.2023r na godzinę 14:50-16:20 (siłownia)
2) z dnia 29.01.2024 na dzień 18.12.2023r na godzinę 14:50-16:20 (siłownia)


dr hab. Cezary Kuśnierz


Autor: Cezary Kuśnierz | 07.12.2023, godz. 13:28

II rok WF
Ćwiczenia z dydaktyki wf z poniedziałku 18.12.23 zostaną przeniesione na 13.12.23 [środa] od 9-10.30 grupa sem. 3 i 10.30-12.00 grupa sem 1 i 2. Wykład w dniu 18.12.23 pozostaje bez zmian.
Zajęcia z fizjologii człowieka z dr Błaszczyszyn odbędą się w poniedziałek 18.12.23: wykład 11.35-12.20, ćwiczenia gr. 1 12.25-13.10 gr. 2 godz.13.15 -14.00 sala 332.


dr Agnieszka Kossowska


Autor: Agnieszka Kossowska | 05.12.2023, godz. 09:32

Zajęcia z języka migowego dla I roku Fizjoterapii zostaną zorganizowane w dniach 05-06.12.2023 r. w trybie asynchronicznym.


Dr Anna Lukanova-Jakubowska


Autor: Anna Lukanova-Jakubowska | 05.12.2023, godz. 08:48

Informuje, że w dniach 05-07.12.2023 przebywam na zwolnieniu lekarskim. Wszystkie zajęcia w tym terminie są odwołane.


dr hab. Roman Nowacki


Autor: Iwona Malinowska | 05.12.2023, godz. 08:34

Uprzejmie informuję, że wszystkie dzisiejsze zajęcia (5.12.2023) oraz jutrzejsze (6.12.2023), a także konsultacje z prof. Romanem Nowackim zostają odwołane z powodu choroby.


Dr Anna Lukanova-Jakubowska


Autor: Anna Lukanova-Jakubowska | 04.12.2023, godz. 23:59

Informuje, że z powodu choroby wszystkie moje zajęcia w dniu 5.12.2023 są odwołane.


dr Marcin Wieloch


Autor: Marcin Wieloch | 04.12.2023, godz. 13:10

Informuję Państwa, że zajęcia które zostały przeniesione z powodu awarii pływalni Wodna Nuta zostaną odpracowane wg harmonogramu zamieszczonego na Moodle.
Dotyczy: SiB Pływanie II, TiMSI - Pływanie, ZTiMSI - Pływanie oraz SIdW - Pływanie I.


dr Marcin Wieloch


Autor: Marcin Wieloch | 04.12.2023, godz. 13:06

Informuję Państwa, że od dnia 05 grudnia 2023 roku ruszają ponownie zajęcia na pływalni Wodna Nuta.
Zajęcia odbywają się wg ustalonego planu zajęć.


dr hab. Krzysztof Kowalik


Autor: Krzysztof Kowalik | 04.12.2023, godz. 10:16

Informuję, że zajęcia online z przedmiotu Socjologia ogólna z elementami socjologii niepełnosprawności dla I roku Fizjoterapii SJ z dnia 23.11.2023 (godz. 09:15-10:45) zostaną odrobione w dniu 07.12.2023 (godz. 11:00-12:30)


Karolina Lenart


Autor: Tomasz Bohdan | 03.12.2023, godz. 21:38

Zajęcia z Przedmiotu do wyboru VIII - Taśmy mięśniowe człowieka z Karoliną Lenart (fizjoterapia, sem. 7) w dniu 7 grudnia br. odbędą się wyjątkowo w sali 124.


mgr Piotr Sporek


Autor: Iwona Malinowska | 01.12.2023, godz. 11:40

II r. I st. kierunek TiR
Uprzejmie informuję, że odwołane zajęcia z przedmiotu Rekreacyjne formy gier sportowych (W i C), z powodu wyjazdu studentów z dr B. Woś 10.10.2023, zostaną odrobione 15.12.2023, godz. 11:45-13:15 (W i C), s. 217.


mgr Łukasz Zalewski


Autor: Iwona Malinowska | 30.11.2023, godz. 12:20

Uprzejmie informuję, że dzisiejsze zajęcia z przedmiotu Alternatywne metody diagnostyczne i terapeutyczne w fizjoterapii, ćw., V r. Fizjoterapii, odbędą się w sali 101, zamiast sali 113. Godzina zajęć zgodnie z planem.


dr Wojciech Aksamit


Autor: Anna Kowol | 29.11.2023, godz. 14:47

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Teoria i metodyka sportów zespołowych: Piłka ręczna dla II roku kierunku Wychowanie fizyczne I stopnia w dniu 30.11.2023 r. zostają przeniesione na prośbę studentów. Zajęcia odbędą się w dniu 07.12.2023 r. godz. 11:30-12:15 (sala P9-315).


mgr Piotr Sporek


Autor: Iwona Malinowska | 29.11.2023, godz. 13:48

Uprzejmie informuję, że dzisiejsze ćwiczenia z przedmiotu Trening zdrowotny, II r. II st., kierunek TiR, na prośbę studentów zostaje przesunięty z godz. 17.05-17.50 na godz. 14.30-15.15, s. 217.


mgr Wojciech Stefaniak


Autor: Wojciech Stefaniak | 29.11.2023, godz. 08:19

Informuje, że zajęcia w dniu dzisiejszym tj. 29.11.2023 wszystkie zajęcia i konsultacje z mgr Wojciechem Stefaniakiem zostają odwołane z powodu choroby. Termin odrabiania zajęć zostanie ustalony indywidualnie z każdą grupą.


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 28.11.2023, godz. 21:02

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Systemy IT w turystyce i rekreacji w dniu 29.11 dla II roku TiR I st. oraz zajęcia z przedmiotu Technologia informacyjna w dniu 30.11 dla I roku TiR I st. są odwołane. Zostaną odrobione:
- Systemy IT w turystyce i rekreacji 6.12 gr. S1 godz. 7:45 (P9-221), gr. S2 godz. 12:35 (P9-225)
- Technologia informacyjna 7.12 gr. S1 godz. 12:30 (P9-221), gr. S2 godz. 15:30 (P9-221)


dr Barbara Woś


Autor: Barbara Woś | 28.11.2023, godz. 14:18

Informuję, że zajęcia wykładowe z przedmiotu "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne" z dnia 28.11.2023 r. w godz. 9.15-10.00 zostaje przeniesiony na 5.12.2023 r.


dr Marcin Wieloch


Autor: Marcin Wieloch | 28.11.2023, godz. 12:42

Informuję, że w związku z awarią pływalni Wodna Nuta zajęcia
z dnia 29 i 30.11.2023 zostaną odrobione w późniejszym terminie.
Data i godzina zostanie podana po ponownym otwarciu pływalni Wodna Nuta.
Dotyczy: ZTiMSI. SIdW, SiB II – Pływanie, TiMSI – basen (wszystkie grupy).


mgr Paweł Koterbicki


Autor: Iwona Malinowska | 28.11.2023, godz. 11:51

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu: Organizacja i funkcjonowanie jednostek obsługi ruchu turystycznego (W i C), I rok, II st., kierunek TiR, w dniu 29.11.2023 godz. 8.00-9.30 (środa) zostają odwołane.


dr Maja Zagórna-Goplańska


Autor: Maja Zagórna-Goplańska | 28.11.2023, godz. 10:08

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie z I Tir I st. z dnia 7.12.2023 będą przeniesione na 30.11.2023r w g następującego schematu:
Zarządzanie/ wykład/ zostaje przeniesiony z dnia 7.12.2023 na 30.11.2023 na g. 11.00-11.45, s.225
Zarządzanie/ ćwiczenia, gr C1/ zostaje przeniesiony z dnia 7.12.2023 na 30.11.2023 na g. 11.55- 13.25, s.208

W związku ze zmianą ww. zajęć konsultacje również ulegają zmianie:
Konsultacje z dnia 30.11 z g. 10.45-11.30 zostają przeniesione na 13.25-14.10
Konsultacje z dnia 7.12 z g. 10.45-11.30 zostają przeniesione na 5.12 na g. 10.45-11.30


dr hab. Dawid Bączkowicz


Autor: Dawid Bączkowicz | 27.11.2023, godz. 22:01

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Kinezjologia dla II roku kierunku Fizjoterapia w dniu 27 listopada 2023 r. nie odbędą się i zostaną odrobione w terminie 11 i 12 stycznia 2024 r.


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 27.11.2023, godz. 17:02

Zajęcia w dniach 29.11.2023 i 30.11.2023 z przedmiotu
TIMSI - Gimnastyka I rok I stopnia
ZTiM - Gimnastyka I rok II stopnia
Metodyka WF i Sportu I rok II stopnia
Sporty Indywidualne - Gimnastyka I rok SIB
z powodu choroby dr Katarzyny Sojka-Krawiec zostają odwołane.


dr Tomasz Bohdan


Autor: Tomasz Bohdan | 27.11.2023, godz. 09:13

Zajęcia z przedmiotu Seminarium dyplomowe I, 3WF 1 stopnia, gr 1, zaplanowane na dzień 27 listopada br. w godz. 15.00-16.30, w związku z kolizją w planie zajęć, odbędą się w innym terminie, który zostanie ustalony z dyplomantami.


MACIEJ RĘBISZ


Autor: MACIEJ RĘBISZ | 25.11.2023, godz. 10:26

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Kinezyterapia dla II roku Fizjoterapii, z dnia 27.11.2023 zostają przeniesione na dzień 5.12.2023 godz 16:20-17:50 sala 114


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 24.11.2023, godz. 17:59

Zajęcia z przedmiotu Zaawansowana teoria i metodyka gimnastyki zostaną zastąpione :
- w dniu 25.11.23r. o godz. 10.30-12.45 przedmiotem Dydaktyka wychowania fizycznego I
- w dniu 26.11.23r. o godz. 10.30-12.45 przedmiotem Zaawansowana teoria i metodyka lekkoatletyki
Zajęcia z przedmiotu Zaawansowana teoria i metodyka gimnastyki odbędą się w późniejszym podanym terminie.


dr inż. Magdalena Tataruch


Autor: Magdalena Tataruch | 23.11.2023, godz. 17:23

Informuję, że:
- zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne - Tenis Stołowy w dn: 27.11.2023r. poprowadzone zostaną przez dr Bożenę Wojciechowska-Maszkowską.
- zajęcia z przedmiotu PDW F - Trening siłowy w sportach indywidualnych i zespołowych w dn: 27.11.2023r. poprowadzone zostaną przez dr hab. Rafała Tataruch.


dr Katarzyna Bogacz


Autor: Katarzyna Bogacz | 23.11.2023, godz. 12:10

Informuję, że zajęcia z dnia 16.XI.2023 z przedmiotu
Kliniczne podstawy fizjoterapii - w intensywnej terapii
Kliniczne podstawy fizjoterapii - w neurologii i neurochirurgii
odbyły się w ramach II Konferencji Warsztatowej “RwP” „Ból w praktyce fizjoterapeuty” za nami! w dniu 21 października 2023 r.


prof. Jan Szczegielniak


Autor: Katarzyna Bogacz | 23.11.2023, godz. 12:09

Informuję, że zajęcia z dnia 16.XI.2023 z przedmiotu
Fizjoterapia ogólna I
Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych - w pulmonologii
odbyły się w ramach II Konferencji Warsztatowej “RwP” „Ból w praktyce fizjoterapeuty” za nami! w dniu 21 października 2023 r.


dr Henryk Racheniuk


Autor: Henryk Racheniuk | 23.11.2023, godz. 12:00

Informuję, że w dniu 05.12.2023 zostają odwołane zajęcia na pierwszym roku kierunku fizjoterapia z przedmiotu:

Pierwsza pomoc przedmedyczna grupa 3. W godzinach 9:15-10:45 Budynek P-9-010.
Pierwsza pomoc przedmedyczna grupa 4. W godzinach 12:50-14:20 Budynek P-9-010.
Pierwsza pomoc przedmedyczna grupa 4. W godzinach 14:40-16:10 Budynek P-9-010.

Informuję, że w dniu 05.12.2023 zostają odwołane zajęcia na drugim roku kierunku fizjoterapia z przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii - ortopedii traumatologii i medycynie sportowej wykład 16:20-17:50 Budynek P9-030
Terapia Manualna I wykład 18:00 - 18:45 Budynek P0-030


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 23.11.2023, godz. 11:48

Informuje, że zajęcia z przedmiotu TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (ćw. gr. 2) dla I rok WF, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 20.12. 2023r. z godz. 11.55:12.40, na dzień 29.11.2023r., na godz. 8.50:9.40, sala 331. P9


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 23.11.2023, godz. 11:46

Informuje, że zajęcia z przedmiotu TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (ćw. gr. 1) dla I rok WF, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 20.12. 2023r. z godz. 10.10:10.55, na dzień 29.11.2023r., na godz. 8.00:8.45, sala 331. P9


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 23.11.2023, godz. 11:37

Informuje, że zajęcia z przedmiotu ZTiMSI LA (gr. sem. 2) dla I rok WF, 2 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 19.12.2023r. na dzień 06.12.2023r., na godz. 08:30 - 10:00, sala PH-Bieżnia


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 23.11.2023, godz. 11:36

Informuje, że zajęcia z przedmiotu ZTiMSI LA (gr. sem. 1) dla I rok WF, 2 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 18.12.2023r. na dzień 29.11.2023r., na godz. 15:20 - 16:50, sala PH-Bieżnia


dr Łukasz Kosowski


Autor: Iwona Malinowska | 23.11.2023, godz. 11:04

Uprzejmie informuje, że wykład z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w d.u.r w ortopedii i traumatologii i medyc. sportowej dla III roku kierunku Fizjoterapia w dniu 23.11.2023 r. zostaje odwołany. Zajęcia zostaną odrobione po uzgodnieniu ze studentami dogodnego terminu.


dr Łukasz Kosowski


Autor: Anastazja Zeman | 23.11.2023, godz. 11:01

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii dla III roku Fizjoterapii jednolite studia stacjonarne, w dniu 23.11.2023 o 16:20 zostają odwołane.


dr hab. Krzysztof Kowalik


Autor: Krzysztof Kowalik | 22.11.2023, godz. 17:13

Informuję, że zajęcia online z przedmiotu Etyka i podstawy własności intelektualnej dla 1 roku, sem. 1, fizjoterapii, st. jed. mag. (mgr) nie odbędą się w dniu 23.11.2023 (godz. 11:00-12:30) powód: zwolnienie lekarskie


dr hab. Krzysztof Kowalik


Autor: Krzysztof Kowalik | 22.11.2023, godz. 17:10

Informuję, że zajęcia online z przedmiotu Socjologia ogólna z elementami socjologii niepełnosprawności dla I roku Fizjoterapii SJ nie odbędą się w dniu 23.11.2023 (godz. 09:15-10:45) powód: zwolnienie lekarskie


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 22.11.2023, godz. 14:11

Informuje, że zajęcia z przedmiotu TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (wykład) dla I rok WF, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 21 12. 2023r. na dzień 13.12.2023r., na godz. 8.30:10,00, sala 314. P9


dr Marcin Wieloch


Autor: Marcin Wieloch | 22.11.2023, godz. 09:27

Informuję, że w związku z awarią pływalni Wodna Nuta zajęcia od dnia 20.11.2023 do odwołania odbywają się według planu:
Poniedziałek
• ZTiMSI – bud. 9 sala nr 10 (ćwiczenia),
• ZTiMSI – bud. 9 sala nr 10 (wykład)
Środa
• SIdW – Pływanie – bud 9 sala nr 10
Czwartek
• ZTiMSI – bud. 9 sala nr 10 (ćwiczenia),
• SiB II – Pływanie – bud. 9 sala nr 10,
• TiMSI – basen (wszystkie grupy) – bud 9 sala nr 225,
• SiB II – Pływanie – bud. 9 sala nr 225
Sobota (zjazdowa wg planu)
• ZTiMSI – bud. 9 sala nr 10 (ćwiczenia),


dr Sebastian Rutkowski


Autor: Sebastian Rutkowski | 22.11.2023, godz. 07:35

Zajęcia w dniu 22.11.2023 nie odbędą się, będą realizowane 29.11.2023 o godzinie 16:30 w sali P9-13


dr Wojciech Bień


Autor: Wojciech Bień | 21.11.2023, godz. 12:54

Uprzejmie informuję o przeniesieniu zajęć:
- Pierwsza pomoc przedmedyczna dla II roku TiR I stopnia z dnia 29.11.2023 odbędzie się w dniu 22.11.2023 o godz. 14:25 w sali P9-221
- Turystyka piesza dla I roku TiR I stopnia z dnia 22.11.2023 odbędzie się w dniu 23.11.2023 o godz. 14:25 w sali P9-221


dr Anna Rutkowska


Autor: Anna Rutkowska | 21.11.2023, godz. 12:29

W dniu 22.11.2023 wykład z Fizjoterapii klinicznej w chorobach wewnętrznych w onkologii i medycynie paliatywnej zostaje odwołany.
Odwołane zostają również konsultacje w tym dniu.
Wykład zostanie odrobiony dnia 06.12.2023 o godzinie 14:30 w sali p9-13


dr hab. Edyta Majorczyk


Autor: Edyta Majorczyk | 20.11.2023, godz. 15:44

Informuję, że wykład z przedmiotu Biologiczne podstawy aktywności fizycznej (I rok, Sport i bezpieczeństwo) z dnia 13.11.2023 r. zostanie odrobiony w dniu 23.11.2023 r. w godz. 10.30-12.00 w sali 331. Na prośbę studentów wykład odbędzie się w terminie przełożonego wykładu z przedmiotu Nauki o prawie, państwie i polityce I.


dr Karina Słonka


Autor: Karina Słonka | 20.11.2023, godz. 07:46

Informuję, że w dniu 20.11.2023 zajęcia wykładowe zostają odwołane.


dr Marcin Wieloch


Autor: Marcin Wieloch | 20.11.2023, godz. 06:57

Informuję, że w związku z awarią pływalni Wodna Nuta zajęcia odbędą się w salach dydaktycznych ul. Prószkowska 9.
Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć:
- 20.11.23 - ZTiM Pływnie - sala 10
- 22.11.23 - SIdW Pływanie - sala 10


dr. mgr sztuki Monika Haczkowska


Autor: Monika Haczkowska | 19.11.2023, godz. 15:53

Informuję, że zajęcia dr Monika Haczkowską z przedmiotu "Nauka o prawie, państwie i polityce" dla I roku na kierunku Sport i bezpieczeństwo, 1 stopnia, studia stacjonarne, zostają przeniesione z dnia 23.11.2023 r. na środę 22.11.2023 r. na godz. 8.30-10.00. Zajęcia zostaną przeprowadzone w sposób zdalny.


mgr Beata Grzechnik


Autor: Iwona Malinowska | 17.11.2023, godz. 13:26

3 rok Fizjoterapia
Uprzejmie informuję, że odwołane ćwiczenia kliniczne z przedmiotu Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych - w pediatrii:
- z dnia 10.11.2023 zostaną odrobione dnia 21.11.2023,
- z dnia 16.11.2023 zostaną odrobione dnia 28.11.2023.


mgr Beata Grzechnik


Autor: Iwona Malinowska | 15.11.2023, godz. 14:47

3 rok Fizjoterapia
Uprzejmie informuję, że ćwiczenia kliniczne z przedmiotu Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych - w pediatrii, w dniu 16.11 (czwartek, gr. 2) oraz 17.11 (piątek, gr. 8) zostają odwołane z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze Studentami.


mgr Hanna Piekarska


Autor: Iwona Malinowska | 14.11.2023, godz. 10:13

4 rok Fizjoterapia
Uprzejmie informuję, że dzisiejszy (14.11.2023) wykład z przedmiotu Wyroby medyczne (godz. 14.40, s. 314) zostaje odwołany. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze Studentami.


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 14.11.2023, godz. 10:01

Informuje, że zajęcia z przedmiotu TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (WYKŁAD) dla I rok WF, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 09.11.2023r. na dzień 16.11.2023r., na godz. 08:30 - 10:00, sala P9-314


mgr Paweł Koterbicki


Autor: Iwona Malinowska | 13.11.2023, godz. 11:20

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu: Organizacja i funkcjonowanie jednostek obsługi ruchu turystycznego (W i C), I rok, II st., kierunek TiR, w dniu 15.11.2023 godz. 8.00-9.30 (środa) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze Studentami.


dr hab. Edyta Majorczyk


Autor: Edyta Majorczyk | 13.11.2023, godz. 09:03

I rok Sport i bezpieczeństwo
Informuję, że dzisiejszy tj. 13.11. 2023 r. wykład z przedmiotu Biologiczne podstawy aktywności fizycznej (godz. 10.40, sala 316) zostaje odwołany z uwagi na pilne obowiązki organizacyjne. Wykład zostanie odrobiony w ustalonym ze studentami terminie.


dr Grzegorz Rak


Autor: Grzegorz Rak | 13.11.2023, godz. 07:12

Uprzejmie informuję, że konsultacje w dniu 13 listopada 2023 roku odbędą się w godzinach 13.50-14.30.


MACIEJ RĘBISZ


Autor: MACIEJ RĘBISZ | 12.11.2023, godz. 13:44

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Kinezyterapia II dla II roku Fizjoterapii zostając przeniesione z dnia 13.11.2023 na dzień 15.11.2023, na godzinę 7:30-9:00 sala 114


dr Daria Hołodnik


Autor: Daria Hołodnik | 10.11.2023, godz. 12:23

Informuje, że zajęcia z przedmiotu "PR i budowanie wizerunku obiektów spa i wellness" dla II roku TiR, 2 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 08.11.2023 r. na dzień 13.11.2023 r., na godz. 8:30 - 10.00, sala 109.


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 09.11.2023, godz. 14:16

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Seminarium Dyplomowe dla kierunku WF III rok I stopnia zostają przeniesione z dnia 09.11.2023r. z godziny 16.45 na dzień 15.11.2023r. na godz.
14.45-16.15 do sali 332 bud.9


doktor Mariusz Konieczny


Autor: Mariusz Konieczny | 09.11.2023, godz. 12:16

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii | Prowadzący: doktor Mariusz Konieczny

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Antropologia (wykład) I rok I St WF z dnia 16.11.23 r odbędą się w dniu 13.11.23 r w godz 14.50-16.20 w sali 314


dr Wojciech Aksamit


Autor: Anna Kowol | 08.11.2023, godz. 15:20

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Teoria i metodyka sportów zespołowych: Piłka ręczna dla II roku kierunku Wychowanie fizyczne I stopnia w dniu 09.11.2023 r. nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione dnia 16.11.2023 r. godz. 11:30-12:15 (sala P9-315).


mgr Tomasz Bojar


Autor: Anna Kowol | 08.11.2023, godz. 09:10

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Organizacja systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego dla II roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo zostają przeniesione z dnia 22.11.2023 r. na dzień 13.12.2023 r., godz. 12:00-13:30 i 13:40-15:10 (sala P9-316).


dr Marcin Wieloch


Autor: Marcin Wieloch | 08.11.2023, godz. 07:00

W związku z awarią pływalni Wodna Nuta zajęcia odbędą się wg planu:
08.11.2023
 Specjalność Instruktorska – Pływanie, sala 312 – godzina 08:45 – 11:05

09.11.2023
 ZTiMSI Pływanie – 08:15 – 09:00 – sala 310,
 Pływanie II SiB – 09:00 – 09:45 – sala 310,
 TiMSI Pływanie I WF – 09:45 – 10:30 – sala 225,
 TiMSI Pływanie I WF – 10:30 – 11:15 – sala 225,
 Pływanie II SiB – 11:15 – 12:00 – sala 225,


dr Barbara Woś


Autor: Barbara Woś | 07.11.2023, godz. 13:19

Uprzejmie informuję, że przełożone z dnia 10.11.2023 r. zajęcia wykładowe z "Kształtowania środowiska i ochrony przyrody" dla studentów I r TiR I stopnia zostaną odpracowane w dniu 8.11.2023 r. w godz. 9.00-10.30 w sali 236.


dr Barbara Woś


Autor: Barbara Woś | 07.11.2023, godz. 12:12

Uprzejmie informuję, że studenci I toku TiR w ramach wykładu z "Kształtowania środowiska i ochrony przyrody" biora udział w Festiwalu Kół naukowych organizowanym na wydziale WWFiF.


dr Marcin Wieloch


Autor: Marcin Wieloch | 07.11.2023, godz. 10:58

W dniu 7 listopada 2023r w ramach zajęć PPP na kierunku SiB I odbywających się w godzinach 09:50 - 11:20. Grupa uczestniczy w III Festiwalu Kół Naukowych" od godziny 10:50.


dr hab. Edyta Majorczyk


Autor: Edyta Majorczyk | 07.11.2023, godz. 09:57

Informuję, że w dniu 7.11.2023 r. ramach wykładu z Biologicznych podstaw aktywności fizycznej prowadzonego dla I roku TiR (I stopnia) grupa uczestniczy w III Festiwalu Kół Naukowych.


dr hab. Dawid Bączkowicz


Autor: Dawid Bączkowicz | 07.11.2023, godz. 07:40

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Kinezjologia dla II roku kierunku Fizjoterapia w dniu 7 listopada 2023 r. nie odbędą się i zostaną odrobione w ramach zajęć wyjazdowych.


mgr Witold Pawełczyk


Autor: Witold Pawełczyk | 07.11.2023, godz. 06:26

Ćwiczenia z przedmiotu Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii prowadzone na 2 roku Fizjoterapii przez mgr Witolda Pawełczyka w dniu 7.11.2023 odwołane z przyczyn zdrowotnych.


dr Bożena Królikowska


Autor: Bożena Królikowska | 06.11.2023, godz. 21:29

Zajęcia z przedmiotu Żywienie człowieka (wykład) w dniu 7.11.2023 nie odbędą się. Grupa jak członkowie SKN Anima Team bierze udział w organizacji Festiwalu Kół Naukowych.


dr Bożena Królikowska


Autor: Bożena Królikowska | 06.11.2023, godz. 21:27

Zajęcia z przedmiotu Aktywność ruchowa adaptacyjna (11.55-12.40 wykład i 12.50-14.20 ćwiczenia) w dniu 7.11.2023 nie odbędą się. Grupa wyraziła chęć uczestniczenia w Festiwalu Kół Naukowych.


mgr Piotr Sporek


Autor: Anna Kowol | 06.11.2023, godz. 10:18

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Dietetyka i suplementacja (wykład i ćwiczenia) z dnia 07.11.2023 r. dla II roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo zostają przeniesione na dni:
10.11.2023 (wykład) godz. 13.40-15.10 sala P9-323;
17.11.2023 (ćwiczenia) godz. 13.40-15.10 sala P9-323.


mgr Marcin Kosmala


Autor: Anna Kowol | 06.11.2023, godz. 09:11

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Współczesne patologie społeczne dla II roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo z dnia 07.11.2023 r. zostają przeniesione na dzień 21.11.2023 r. godz. 13:15 - 15:30, sala P9-331.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 05.11.2023, godz. 09:14

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Biochemia (wykład) z I rokiem kierunku Fizjoterapia w dniu 8.11.2023 zostają odwołane, ze względu na mój udział w szkoleniu.
Zajęcia zostaną odrobione 15.11.2023, godz. 7:30 - 9:00.


mgr Piotr Sporek


Autor: Iwona Malinowska | 31.10.2023, godz. 10:02

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu:
- Suplementacja i wspomaganie (W i C), 2 rok TiR, II st., sp. OBZD zostają przeniesione z dnia 6.11.2023 r. na dzień 15.11.2023r., na godz. 09:30 - 10:15 (W), 10:15 - 11:00 (C), sala 217;
- PDW-3 - Rekreacyjne formy gier sportowych (C), 2 rok Tir, I st., zostają przeniesione z dnia 7.11.2023 r. na dzień 16.11.2023r., na godz. 11:00 - 12:30, Małopolska - Hala Sportowa;
- Podstawy żywienia i suplementacji osób aktywnych fizycznie (W i C), 3 rok TiR, I st., sp. TZSZ, zostają przeniesione z dnia 7.11.2023 r. na dzień 10.11.2023r., na godz. 08:30 - 09:15 (W), 09:15 - 10:00 (C), sala 217;
- Trening zdrowotny (W i C), 2 rok TiR, II st., zostają przeniesione z dnia 8.11.2023 r. na dzień 15.11.2023r., na godz. 08:00 - 08:45 (W), 08:45 - 09:30 (C), sala 217.


mgr Beata Grzechnik


Autor: Iwona Malinowska | 31.10.2023, godz. 08:53

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych - w pediatrii (ćw. kl.), 3 rok Fizjoterapii, st. jed. mag., zostają przeniesione z dnia 10.11.2023 r. na dzień 21.11.2023r., na godz. 09:00 - 15:00.


dr Monika Błaszczyszyn


Autor: Monika Błaszczyszyn | 30.10.2023, godz. 11:57

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu fizjologia człowieka, 2 rok, sem. 3, wychowanie fizyczne, spec. nauczycielsko-instruktorska, st. I-go stopnia (lic.) z dnia 11 października, zostaną odpracowane wg następującego harmonogramu:
8 listopada, od 7.45 do 8.30 - wykład
15 listopada od 7.45 do 8.30 - ćwiczenia gr 1.
22 listopada od 7.45 do 8.30 - ćwiczenia gr 2.
Sala 314
Monika Błaszczyszyn


dr Monika Błaszczyszyn


Autor: Monika Błaszczyszyn | 30.10.2023, godz. 11:54

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Anatomia I, 1 rok, sem. 1, wychowanie fizyczne, spec. nauczycielsko-instruktorska, st. I-go stopnia (lic.) z dnia 11 października 2023 r., zostaną odpracowane w dniu 9 listopada:
8.00 do 8.45 - wykład,
8.50 do 9.35 - grupa 1,
9.40 do 10.25 - grupa 2.
W sali 124

Monika Błaszczyszyn


dr Monika Błaszczyszyn


Autor: Monika Błaszczyszyn | 30.10.2023, godz. 11:54

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Anatomia I, 1 rok, sem. 1, wychowanie fizyczne, spec. nauczycielsko-instruktorska, st. I-go stopnia (lic.) z dnia 11 października 2023 r., zostaną odpracowane w dniu 9 listopada:
8.00 do 8.45 - wykład,
8.50 do 9.35 - grupa 1,
9.40 do 10.25 - grupa 2.
W sali 124

Monika Błaszczyszyn


dr Monika Błaszczyszyn


Autor: Monika Błaszczyszyn | 30.10.2023, godz. 11:50

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Kinezjologia, wychowanie fizyczne, studia II-go stopnia, z dnia 11 października 2023 r., zostaną odpracowane w dniu 6 listopada , w godzinach od 7.30 do 9.00 w sali 313.

Monika Błaszczyszyn


dr Monika Błaszczyszyn


Autor: Monika Błaszczyszyn | 30.10.2023, godz. 11:49

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii wysiłku fizycznego, 3 rok, sem. 5, turystyka i rekreacja - trener zdrowego stylu życia, st. I-go stopnia (lic.) z dnia 11 października 2023 r., zostaną odpracowane w dniu 20 listopada, od godziny 9.30 do 11.00 w sali 208.

Monika Błaszczyszyn


mgr Waldemar Firlus


Autor: Waldemar Firlus | 25.10.2023, godz. 09:24

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie i Marketing w Sporcie dla studentów I roku II° WF stacjonarne zostają przeniesione z dnia 26.10.2023 na dzień 06.11.2023 w godz. 13:45-14:30 w sali 331.


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 24.10.2023, godz. 18:39

Informuję, że zajęcia z przedmiotu TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (ćw. gr. 2) dla I rok WF, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 08.11.2023r. na dzień 25.10.2023r., na godz. 09:20 - 10:05, sala P9-332


dr Agnieszka Kossowska


Autor: Agnieszka Kossowska | 24.10.2023, godz. 09:47

Zajęcia z języka migowego dla I roku Fizjoterapii zostaną zorganizowane w dniach 24-25.10.2023 r. w trybie asynchronicznym.


dr Marcin Wieloch


Autor: Marcin Wieloch | 23.10.2023, godz. 14:24

Forma zdalna - asynchroniczna dotyczy następujących zajęć:
23.10.2023 – wykład ZTiMSI – pływanie – WF I rok II-go stopnia.
24.10.2023 – wykład Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – SiB I rok.
24.10.2023 – ćwiczenia Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – SiB I rok.
24.10.2023 – ćwiczenia Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – WF I rok I-go st. gr.1.
Zastępstwo koleżeńskie na zajęciach prowadzi dr Bożena Wojciechowska - Maszkowska:
23.10.2023 – seminarium ZTiMSI – pływanie gr 2 basen – WF I rok II-go stopnia.
25.10.2023 – seminarium SiDW – pływanie – basen – WF III rok I-go stopnia.
25.10.2023 – WF sekcyjny – Fitness i ćwiczenia siłowe
25.10.2023 – WF sekcyjny – Fitness i ćwiczenia siłowe


dr Katarzyna Sojka-Krawiec


Autor: Katarzyna Sojka-Krawiec | 23.10.2023, godz. 14:00

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Medycyna WF i Sportu dla kierunku WF I rok II stopnia zostają przeniesione z dnia 26.10.2023r. na dzień 24.04.2023r. Godz. 8.00-9.30
sala Audytoryjna 25


dr Iwona Kulik-Parobczy


Autor: Iwona Kulik-Parobczy | 22.10.2023, godz. 21:14

Informuję, że wykład z przedmiotu: Kliniczne podstawy fizjoterapii - w pediatrii i neurologii dziecięcej w dniu 23.10.2023 zostaje odwołany. Zajęcia zostaną odrobione po wcześniejszym ustaleniu terminu ze studentami.


dr Monika Błaszczyszyn


Autor: Monika Błaszczyszyn | 19.10.2023, godz. 17:49

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Fizjologia człowieka II 2 rok, sem. 3, fizjoterapia, st. jed. mag. (mgr), w dniu 23.10.2023 roku, zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie: 06.11. 2023 r. od 17.50 do 18.35 (45 min.) i 20.11. 2023 r. od 17.50 do 18.35 (45 min.), sala P9-124, budynek nr P9.
Przepraszam za utrudnienia
Monika Błaszczyszyn


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 19.10.2023, godz. 14:56

Informuje, że zajęcia z przedmiotu TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (ćw. gr. 1) dla I rok WF, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 08.11.2023r. na dzień 25.10.2023r., na godz. 08:30 - 09:15, sala P9-332


dr hab. Mariusz Migała


Autor: Mariusz Migała | 18.10.2023, godz. 09:25

Informuję, że zajęcia sem. mgr II odbędą się w następujących terminach:
16.10.2023
20.11.2023
11.12.2023
18.12.2023
Z poważaniem
dr hab. prof. PO Mariusz Migała


mgr Karolina Mojza


Autor: Karolina Mojza | 17.10.2023, godz. 19:38

Informuję, że konsultacje z dnia 18.10.2023 r. zostają przełożone na czwartek 19.10.2023 r. i odbędą się w godzinach 10.00-11.30


dr Małgorzata Proszkowiec


Autor: Małgorzata Proszkowiec | 17.10.2023, godz. 14:23

Wykład z Przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w geriatrii nie odbędzie się w dniu 17.10.23 r, na prośbę studentów został przeniesiony na dzień 18.10.2023; na godzinę 14.30.


dr Paweł Pakosz


Autor: Paweł Pakosz | 16.10.2023, godz. 13:00

Informuję, że zajęcia z przedmiotu - Żywienie sportowca i odnowa biologiczna [WW/00-SM>ZSOB(1)]/ ćwiczenia, odbywające się na I WF II st (niestacjonarne), 2024-01-21 13:00 : 15:15 sala P9-323, zostają zamienione z przedmiotem - Pedagogika [WW/00-SM>Pedagogi(1)] i odbędą się 2023-10-22 15:30 : 17:45 sala P9-330


dr Barbara Woś


Autor: Barbara Woś | 16.10.2023, godz. 12:35

Informuję, że z powodu wyjazdu terenowego wykład z "Zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego" dla III r. TIR zostaje przeniesiony z dnia 17.10 na dzień 28.11.2023. Ćwiczenia z tego przedmiotu przypadające na 17.10.2023 zostały odpracowane podczas wyjazdu terenowego w dniu 10.10 2023 r.


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 13.10.2023, godz. 13:51

Informuje, że zajęcia z przedmiotu ZTiMSI LA (gr. sem. 1) dla I rok WF, 2 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 06.11.2023r. na dzień 18.10.2023r., na godz. 15:30 - 17:00, sala MSL-001


dr Krzysztof Ziemba


Autor: Krzysztof Ziemba | 13.10.2023, godz. 13:50

Informuje, że zajęcia z przedmiotu ZTiMSI LA (gr. sem. 2) dla I rok WF, 2 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 07.11.2023r. na dzień 18.10.2023r., na godz. 08:30 - 10:00, sala PH-Bieżnia


Dr Anna Lukanova-Jakubowska


Autor: Anna Lukanova-Jakubowska | 12.10.2023, godz. 22:48

Informuje, że w dniu 22.10.2023 na zajęciach z "Metodyka i praktyka specjalizacji trenerskiej II - trener przygotowania motorycznego" wykład, ćwiczenia i seminarium II rok, II stopnia studia niestacjonarne będzie mnie zastępować dr Justyna Charaśna - Blachucik


Dr Anna Lukanova-Jakubowska


Autor: Anna Lukanova-Jakubowska | 12.10.2023, godz. 22:43

Informuje, że w dnu 19.10.2023 na zajęciach z łyżwiarstwa III rok I stopnia WF będzie mnie zastępować Dr Magdalena Tataruch (grupa o godzinie 7.30 i 9.00) i Prof Rafał Tataruch ( grupa o godzinie 11.30)


dr hab. Mariusz Migała


Autor: Mariusz Migała | 11.10.2023, godz. 16:19

Informuję, że seminarium magisterskie w dniu 11.10.2023 r. godz. 16.20 s.11 zostaje odwołane. Zajęcia odbędą się w późniejszym terminie po ustaleniu ze studentami.
Z poważaniem
dr hab. prof. PO Mariusz Migała


dr Henryk Racheniuk


Autor: Henryk Racheniuk | 11.10.2023, godz. 09:01

Informuję że na prośbę studentów seminarium magisterskie w dniu dzisiejszym zostaje odwołane. zajęcia zostaną odrobione 18.20.2023 w godzinach 15:40-16:20 17:50-18:50.


mgr Witold Pawełczyk


Autor: Witold Pawełczyk | 11.10.2023, godz. 06:49

W dniu 17.10.2023r. wszystkie zajęcia prowadzone przez mgr Witolda Pawełczyka odbywają się asynchronicznie, na platformie moodle.


dr Bożena Królikowska


Autor: Bożena Królikowska | 09.10.2023, godz. 16:07

Ze względu na wyjazad studentów z Pania dr B. Woś na zajęcia terenowe w dniu 10.10.2023 zajecia z przedmiotu Aktywność ruchowa adaptacyjna (wykład i ćwiczenia ) III tir s.stac. 1 st., s. trener zdrowego stylu zycia nie odbeda się. Zostana odpracowane w terminie późniejszym po ustaleniu ze studentami


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 09.10.2023, godz. 09:45

Informuję, że wykład z przedmiotu Biochemia (I rok Fizjoterapia, Ist., S) w dniu 11.10.2023 zostaje odwołany. Zajęcia zostaną odrobione 18.10 i 25.10 w godz. 10:45-11:30.


dr Monika Błaszczyszyn


Autor: Monika Błaszczyszyn | 07.10.2023, godz. 14:52

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii wysiłku fizycznego, 3 rok, sem. 5, turystyka i rekreacja - trener zdrowego stylu życia, st. I-go stopnia (lic.) w dniu 11 października 2023 r., nie odbędą się, zajęcia zostaną odpracowane po uzgodnieniu ze studentami, informacja zostanie zamieszczona na stronie COS.
Przepraszam za utrudnienia
Monika Błaszczyszyn


dr Monika Błaszczyszyn


Autor: Monika Błaszczyszyn | 07.10.2023, godz. 14:50

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Kinezjologia, wychowanie fizyczne, studia II-go stopnia, w dniu 11 października 2023 r., nie odbędą się, zajęcia zostaną odpracowane po uzgodnieniu ze studentami, informacja zostanie zamieszczona na stronie COS po akceptacji przez Panią Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego i Sportu.
Przepraszam za utrudnienia
Monika Błaszczyszyn


dr Monika Błaszczyszyn


Autor: Monika Błaszczyszyn | 07.10.2023, godz. 14:44

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Anatomia I, 1 rok, sem. 1, wychowanie fizyczne, spec. nauczycielsko-instruktorska, st. I-go stopnia (lic.) w dniu 11 października 2023 r., nie odbędą się, zajęcia zostaną odpracowane po uzgodnieniu ze studentami, informacja zostanie zamieszczona na stronie COS po akceptacji przez Panią Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego i Sportu.
Przepraszam za utrudnienia
Monika Błaszczyszyn


dr Monika Błaszczyszyn


Autor: Monika Błaszczyszyn | 07.10.2023, godz. 14:41

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu fizjologia człowieka, 2 rok, sem. 3, wychowanie fizyczne, spec. nauczycielsko-instruktorska, st. I-go stopnia (lic.) w dniu 11 października, nie odbędą się, zajęcia zostaną odpracowane po uzgodnieniu ze studentami, informacja zostanie zamieszczona na stronie COS po akceptacji przez Panią Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego i Sportu.
Przepraszam za utrudnienia
Monika Błaszczyszyn


dr Bożena Królikowska


Autor: Bożena Królikowska | 05.10.2023, godz. 16:05

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Żywienie człowieka dla I roku Turystyka i Rekreacja, 2 st. stac. zostają przeniesione z dnia 10.10.2023 na dzień 9.10.2023 na godz. 11.15 - 12.45. P-9, s. 208


DR ŁUKASZ KOSOWSKI


Autor: Anna Prorok | 04.10.2023, godz. 10:34

Informuje, że wykład z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w d.u.r w ortopedii i traumatologii i medyc. sportowej dla III roku kierunku Fizjoterapia w dniu 04.10.2023 r. zostaje odwołany. Zajęcia zostaną odrobione po uzgodnieniu ze studentami dogodnego terminu.


mgr Paweł Koterbicki


Autor: Iwona Malinowska | 03.10.2023, godz. 10:57

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu: Organizacja i funkcjonowanie jednostek obsługi ruchu turystycznego (W i C), I rok, II st., kierunek TiR, w dniu 4.10.2023 godz. 8.00-9.30 (środa) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze Studentami.