Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 06.06.2023, godz. 11:50

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję, że zajęcia wykładowe z przedmiotu ,,Maszyny i aparaty przemysłu spożywczego” w dniu 12.06.2023 (poniedziałek) w godz. 11.55-13.35 zostają przeniesione z sali OZ-210 do sali ME-308.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 06.06.2023, godz. 08:00

Informuje, że zajęcia z dn 06.06.2023 zostają przeniesione na:
Badania Operacyjne i Teoria Optymalizacji - 15.06 9:15-10:45
Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa gr 2 - 13.06 08:20-10:00
Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa gr 1 - 12:00-13:30
Podstawy zarządzania - 15:30-17:00


dr hab. inż. Katarzyna Hys


Autor: Katarzyna Hys | 05.06.2023, godz. 14:46

applies to students of the Erasmus Program

Due to the students' request for the last classes to be held earlier, the date of their implementation according to the schedule will be changed:

1) from the Fundamental of management according to the plan of June 13, 2023, from 10.30-12.00 - classes will take place on June 7, 2023 M-E208a, 8.30-10.00

2) from Industrial marketing according to the plan of June 20, 2023 at 10.30-12.00 classes will take place on June 7, 2023 M-E208a, 10.00-11.30

associate professor Hys Katarzyna


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 05.06.2023, godz. 11:53

Zajęcia wykładowe z przedmiotu ,,Toksykologia żywności" dla studentów II roku kierunku TZiZC I-go stop. st. stacj. w dniu 05.06.2023 w godz. 13.45-15.25 odbędą się w sali ME-308.


dr inż. Aleksandra Otawa


Autor: Aleksandra Otawa | 04.06.2023, godz. 15:09

Informuję, że odwołane ćwiczenia z ZPiU z II rokiem ZIP stac. dn. 13.04 zostaną odpracowane w dn. 7.06 w godz. 14:00 - 15:30 w ramach wizyty w laboratorium LUCA.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 04.06.2023, godz. 10:21

Uprzejmie informuję iż zajęcia laboratorium Numeryczne metody zarządzania w dniu 4.06.2023 o godzinie 11:00-12:40 oraz o godzinie16:20-17:50 Wydział Mechaniczny sala A 114 nie odbędą się.

Pozdrawiam

dr Anna Duczkowska


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 04.06.2023, godz. 08:16

Informuje, że konsultacje w dniu 04.06.2023 odbędą się w formie zdalnej o godz. 09.00-09.45.
Link do konsultacji zdalnych:
https://etele.po.edu.pl/KonsultacjeAKL


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: Dominika Biniasz | 03.06.2023, godz. 10:32

Informuję, iż na prośbę Studentów i za zgodą Prodziekan ds. dydaktyki - wykład zdalny na studiach niestacjonarnych z przedmiotu Podstawy prawne przedsięwzięć inwestycyjnych będzie realizowany w formie kontaktowej dn. 03.06.2023 o godz. 17.50-18.50 sala M-E212, a jego dalsza część w formie zdalnej przypadającej normalnie wg planu 18.06.2023 w godz. 8.45-10.50 (pomniejszony o godzinę kontaktową).
Do zobaczenia
Dominika Biniasz


mgr Magdalena Dolińska


Autor: Magdalena Dolińska | 01.06.2023, godz. 21:05

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Język angielski dla II roku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, 1 stopnia niestacjonarne Grupa 2 zostają przeniesione z godz. 18.15 na godz. 7.30 dnia 3 czerwca 2023 (sobota), sala P6-11. Termin ustalony ze studentami.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 01.06.2023, godz. 16:43

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Ekonomika transportu na kierunku Logistyka w dniu 22.06.2023, o godz. 13.45 zostają odwołane z powodu udziału prowadzącej w szkoleniu.

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Ekonomika transportu na kierunku Logistyka, zgodnie z ustaleniami ze studentami, zostaną odrobione w dniu 05.06.2023 o godzinie 12.30 do 14.10, w sali M-E310 (budynek Wydziału Mechanicznego).


dr inż. Katarzyna Rudnik


Autor: Katarzyna Rudnik | 01.06.2023, godz. 12:51

Informuję, że w dniu 05.06.2023 wykład z przedmiotu Informatyka w logistyce zostaje odwołany. W ramach wykładu wszystkich studentów zapraszam na zajęcia „praktyczne” do laboratorium LUCA w środę 07.06.2023 godz. 15:30 (Łącznik).


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 01.06.2023, godz. 12:39

Informuję, że zajęcia oraz konsultacje w dniu 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.


dr inż. Katarzyna Rudnik


Autor: Katarzyna Rudnik | 01.06.2023, godz. 12:26

Informuję, że zajęcia na II ZIP 2st, ZL, które nie odbyły się w dniach 28-29.03, 29-31.05, zostaną odrobione w następujących terminach:
* sem. magisterskie, piątek 02.06, godz. 9:15-10:45 (Oz 06),
* sem. magisterskie, czwartek 15.06, godz. 9:15-10:45 (Oz 06),
* informatyka w logistyce wykład, czwartek 15.06, godz. 11:00-11:30 (online).


dr inż. Katarzyna Rudnik


Autor: Katarzyna Rudnik | 01.06.2023, godz. 12:17

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zintegrowane systemy zarządzania dla grupy 1 (I ZIP 2 NS) zostają przesunięte w niedzielę 04.06.2023 z godz. 13:00-16:10 (Oz 06) na godz. 12:30 – 14:30 (sala E308) oraz 18:15 – 19:15 (sala E308).


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 01.06.2023, godz. 08:56

Informuję iż zajęcia w dniu 12.05.2023 dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II rok nie odbędą się tj. : 10:05 -13:25 oraz Wykład Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Zajęcia zostały odrobione: 19.05.2023 godzina 8.20 w sali OZ 003


dr hab. inż. Ewa Kulińska, profesor uczelni


Autor: Ewa Kulińska | 31.05.2023, godz. 21:36

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Strategie rynkowe i finansowe w łańcuchu logistycznym [IL/LD-SM>StRyFILL(3)] w dniu 1.06.2023r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze Studentami.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 30.05.2023, godz. 15:17

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję, że na prośbę studentów zostają odwołane zajęcia wykładowe z przedmiotu ,,Motywacja i zarządzanie czasem ” dla studentów I roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 02.06.2023 (piątek) w godz. 13.45-15.25 sala MD -217.Po uzgodnieniu ze studentami zajęcia te zostaną odpracowane w dniu 14.06.2023 (środa) w godz. 08.20 -10.00 w sali ME-308.

Natomiast zajęcia wykładowe z przedmiotu ,, Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem” dla studentów I roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 02.06.2023 (piątek) zostają przeniesione z godz. 15.30-17.05 sala MD -217 na godz. 10.05-11.45 do sali ME-311.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 30.05.2023, godz. 13:01

Informuję, że zajęcia z infrastruktury magazynowej w logistyce dla II roku logistyki, studia stacjonarne, w dniu 01.06.2023 r. dla II roku logistyki odbędą się w zastępstwie za p. Annę Korczak o godzinie 10.05. w sali E111.

Zajęcia odrabiane z dnia 12.05.2023 r. z pracy przejściowej dla III roku logistyki (studia stacjonarne, grupa P1) odbędą się w dniu 31.05.2023 r. o godz. 07:30 w sali D215.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 30.05.2023, godz. 08:53

Informuje, że zajęcia w dniu 30.05.2023 r. z przedmiotu Zarządzanie innowacjami zostają odwołane. Zajęcia zostano odrobione w formie zastępstwa przez Panią dr inż. Dominikę Jagodę-Sobalak w terminie ustalonym z studentami.


dr Anna Koziarska


Autor: Anna Koziarska | 29.05.2023, godz. 17:48

Wszystkie zajęcia oraz konsultacje prowadzone przeze mnie w dniu 30 maja zostają odwołane z powodu organizacji i udziału w konferencji "Praktyczne zastosowanie matematyki na różnych etapach kształcenia". Zajęcia zostają odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr inż. Piotr Wittbrodt


Autor: Piotr Wittbrodt | 29.05.2023, godz. 17:31

Informuję, że zajęcia z dnia 04.05.2023 (Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich - ćwiczenia) zostaną odrobione w dniu 01.06.2023 w sali E208a o godzinie 8.20.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 29.05.2023, godz. 16:52

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję, że na prośbę studentów zajęcia wykładowe z przedmiotu ,,Podstawy produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych” w dniu 01.06.2023 (czwartek) w godz. 11.55-13.35 w sali MB-118 zostają odwołane. Po uzgodnieniu ze studentami zajęcia zostaną odpracowane w dniu 05.06.2023 (poniedziałek) w godz. 08.20 – 10.00 sala ME-308.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 29.05.2023, godz. 16:14

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję o odwołaniu konsultacji w dniu 05.06.2023 (poniedziałek) w godz. 08.30-10.00 w sali ME-322. Konsultacje odbędą się w dniu 06.06.2023 (wtorek) w godz. 10.00-11.30 w sali ME-322.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 29.05.2023, godz. 06:13

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Investment Project Management z dnia 22.05.2023 r. zostano odrobione w dniu 29.05.2023 r. o godz. 9:15 w sali Oz-06.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 28.05.2023, godz. 20:39

Informuję, że zajęcia wykładowe i laboratoryjne z przedmiotu Badania operacyjne dla kierunku IB z dnia 21.04.2023r. zostaną odrobione w dniu 29.05.2023r. w godz. 9:30 - 12:40 sala M-E308.


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 27.05.2023, godz. 18:09

Informuję, że zajęcia z makroekonomii (wykład) I Logistyka z dnia 15 kwietnia 2023 zostaną odrobione w dniu 4 czerwca 2023, sala oz 208 (przesunięcie terminu odrabiania z 29 maja 2023).


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 24.05.2023, godz. 12:03

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję studentów, że zajęcia wykładowe, które zostały odwołane w dniu 12.05.2023 (piątek) zostaną odrobione w następujących terminach:

1. ,,Motywacja i zarządzanie czasem ” dla studentów I roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 07.06.2023 (środa) w godz. 08.20-10.00 sala ME-308.
2.,, Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem” dla studentów I roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 31.05.2023 (środa) w godz. 08.20-10.00 sala ME-308.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 24.05.2023, godz. 11:48

Informuję że zajęcia z podstaw żywienia człowieka z elementami anatomii i fizjologii z II rokiem TZIZC w dniu 1.06.2023 r. Zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 2.06.2023 r. na platformie moodle w godzinach 8:20-10 – wykład oraz 10:05- 11:35 ćwiczenia.


dr inż. Katarzyna Rudnik


Autor: Katarzyna Rudnik | 24.05.2023, godz. 03:15

Informuję, że wyjątkowo w dniu 24.05.2023 moje konsultacje odbędą się w godzinach 11:00-11:45 w sali Oz 10.


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 23.05.2023, godz. 20:26

Informuję, że 24.05.2023 konsultacje dla studentów kierunków LOGISTYKA oraz INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, II rok, studia stacjonarne zostają odwołane.


dr Andrzej Metelski


Autor: Andrzej Metelski | 23.05.2023, godz. 12:22

Informuję, że na prośbę studentów 1 roku kierunku Logistyka, w dniu dzisiejszym (23.05.2023) laboratoria ze statystyki z godz. 15:30-17:05 i 17:15-18:50 są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonym na kolejnych zajęciach terminie.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Metelski


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 23.05.2023, godz. 08:36

Informuje, że zajęcia z Inżynierii Systemowej i Analizy systemowej projekt zostają przeniesione z godz. 11:55 na godz. 17:05.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 22.05.2023, godz. 22:08

Informuję iż zajęcia które miały się odbyć dla V roku ZIP seminarium magisterskie tj. 10.05.2023 będą odrobione w dniu 23.05.2023 o godzinie 8.20 w sali 003 na ul. Ozimskiej.
Anna Duczkowska


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 22.05.2023, godz. 12:54

Informuję o odwołaniu konsultacji w dniu 22 maja 2023 r.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 21.05.2023, godz. 17:33

Informuje, że zajęcia w dniu 22.05.2023r. z przedmiotu Investment Project Management na prośbę studentów zostają odwołane.
Zajęcia zostano odrobione po ustaleniu terminu z studentami.


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 21.05.2023, godz. 09:39

W związku z wyjazdem konferencyjnym konsultacje w dn. 25.05 zostają odwołane. Odbędą się w dn 20.06 w godzinach: 13.45
14.30 oraz 15.30- 16.15. Miejsce pozostaje bez zmiany.


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: Dominika Biniasz | 18.05.2023, godz. 15:30

Informuję, iż wykład zdalny Podstawy prawne przedsięwzięć inwestycyjnych w dniu 31.05.2023 zostaje przesunięty z godziny 13.45-15.25 na godzinę 8.30-10.00.
Pozdrawiam
Dominika Biniasz


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 18.05.2023, godz. 10:36

Informuję iż zajęcia z dnia 7.06.2023 dla kierunku ZIP seminarium magisterskie zostają odwołane i będą odrobione w dniu 23.05.2023 o godzinie 10:05 na ul. Ozimskiej w sali 003.
dr Anna Duczkowska


dr hab. inż. Marta Kurek


Autor: Marta Kurek | 17.05.2023, godz. 07:08

Dzień dobry,
Informuję, że zajęcia dydaktyczne przewidziane na dzień 17.05.23 o godzinie 10:05 (LAB - Wytrzymałość materiałów) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu ze studentami.

Pozdrawiam
M. Kurek


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 16.05.2023, godz. 11:07

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje o odwołaniu zajęć laboratoryjnych z przedmiotu ,, Podstawy produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych” w dniu 23.05.2023 (wtorek) w godz. 15.30-17.05 dla studentów II roku TZiZC st.stacj. I-go stop.
Po uzgodnieniu ze studentami zajęcia te zostaną odrobione w dniu 05.06.2023 (poniedziałek) w godz. 11.55-13.35 w sali ME-308/ME-311.
Jednocześnie informuję, że zajęcia wykładowe z przedmiotu ,, Magazynowanie i transport" dla studentów II roku TZiZC st. stacj. I-go stop., w dniu 05.06.2023 (poniedziałek), po uzgodnieniu ze studentami zostają przeniesione z godz. 15.30-17.05 na godz. 10.05-11.45 w sali ME-308.


dr hab. inż. Adam Deptuła


Autor: Adam Deptuła | 16.05.2023, godz. 09:41

Dr hab. inż. Adam Deptuła informuję, że zajęcia, przewidziane do odrobienia z dnia 05.04.2023 dla studentów stacjonarnych z przedmiotu:
- Systemy Wspomagania Decyzji IZ/00-SM>SysWspDE(1), ćwiczenia, godz. 10.05- 11.45 Oz- 003, zostaną odrobione w dniu 17.05.2023 o godzinie: 13:30 w Sali OZ-208


dr inż. Piotr Wittbrodt


Autor: Piotr Wittbrodt | 15.05.2023, godz. 17:32

Informuję, że skrócone zajęcia z dnia 13.04.2023 (Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich - wykład) zostaną odrobione w dniu 18.05.2023 w sali E208a o godzinie 8.20.


dr Barbara Klimesz


Autor: Barbara Klimesz | 15.05.2023, godz. 16:51

Uprzejmie informuję, iż w drodze wyjątku przewidziane na najbliższą niedzielę (tj. 21.05.2023 r., w godz. 11.00 - 11.45, pok. Oz-206a) KONSULTACJE zostają odwołane i przeniesione na kolejną niedzielę zjazdową (tj. 04.06.2023 r., w godz. 13.30 - 14.15, pok. Oz-206a).


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 15.05.2023, godz. 12:17

Informuje, że w dniu 20.05.2023 r. wykłady (zdalne) z przedmiotu Informatyczne systemy zarządzania projektami zostają odwołane. Zarówno wykład przewidziany w tym dniu o godz. 9:15 oraz wykład odrabiany o 12:50. Wykłady zostaną odrobione według następującego harmonogramu:
- 18.05.023r. o godz. 18:00 (zdalnie),
- 1.06.2023r. o godz. 18:00 (zdalnie).


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 15.05.2023, godz. 12:05

Informacje, że wykład (zdalny) w dniu 17.05.2023 r. z przedmiotu Metodyki zarządzania projektami odbędzie się o godzinie 10:05.


dr inż. Anna Deptuła


Autor: Anna Deptuła | 15.05.2023, godz. 11:09

Informuję, iż zajęcia odwołanie w dniu 13.04.2023r. z przedmiotu ryzyko w zarzadzaniu projektami zostaną odrobione w piątek 19.05.2023 o godz. 9.00 w sali Mb325a oraz z przedmiotu rachunku kosztów dla inżynierów również w piątek 19.05.2023 o godzinie 10.30 w sali Mb325a. Jednocześnie informuję, że konsultacje z dnia 25.05.2023r zostają przeniesione na 18.05.2023 na godzinę 16:15 do sali b325b.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 15.05.2023, godz. 10:11

Informuję, że zajęcia z przedmiotów Chemia produktów rolno-spożywczych (W), Chemia organiczna (W i L) z I rokiem TZiZC, z dnia 23.05.2023 zostają odwołane.
Wyżej wymienione zajęcia zostaną zrealizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:
- Chemia organiczna (W), 16.05.2023, 10:15-11:45, sala D215
- Chemia organiczna (L), 30.05.2023, 10:15-11:45, sala E-311a
- Chemia produktów rolno-spożywczych (W), 13.06.2023, 10:15-11:45, sala D215


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 15.05.2023, godz. 10:05

Informuję, że wykład ze Statystyki z dnia 19.04.2023r. zostanie odrobiony 16.05.2023r. godz. 11:10 - 12:40 w sali Oz-208.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 14.05.2023, godz. 09:58

Na prośbę studentów III roku kierunku ZIP zajęcia w dniu dzisiejszym 14.05.2023 laboratorium z Numerycznych metod zarządzania odbędą się o godzinie 13:00 -14:30 zamiast o godzinie 16:20 do 17:45. Sala B329.

Z poważaniem

dr Anna Duczkowska


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 12.05.2023, godz. 20:55

Informuję, że zajęcia oraz konsultacje w dniach 14-15 maja 2023 r. zostają odwołane.
Terminy odrabiania zajęć:
- makroekonomia, wykład, I rok Logistyki, studia stacjonarne - 29 maja 2023, godz. 8.30, Oz 208
- makroekonomia, ćwiczenia, I rok ZIP, studia niestacjonarne - 4 czerwca 2023, godz. 8.30, Oz 03.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 11.05.2023, godz. 09:50

Informuję iż zajęcia w dniu 12.05.2023 dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II rok nie odbędą się tj. : Zarządzanie bezpieczeństwem (wykład , projekt ) 10:05 -13:25 oraz Wykład Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Zajęcia zostaną odrobione: 19.05.2023 godzina 8.20 w sali D115 wykład Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, oraz 2.06. 2023 godzina 8:20 Wykład zarządzanie bezpieczeństwem sala D115 oraz Projekt z Zarządzania bezpieczeństwem o godzinie 10:05
Anna Duczkowska


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 11.05.2023, godz. 09:36

Informuję iż zajęcia które miały się odbyć dla V roku ZIP seminarium magisterskie tj. 10.05.2023 będą odrobione w dniu 23.05.2023 o godzinie 8.20 w sali E208.
Anna Duczkowska


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 11.05.2023, godz. 08:20

Informuję, że zajęcia z pracy przejściowej dla III roku logistyki, studia stacjonarne w dniu 12.05.2023 r. zostają odwołane i zostaną odrobione w dniach 19.05.2023 oraz 02.06.2023 w godzinach 7:30-8:20 w sali ME215.


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 10.05.2023, godz. 10:10

Informuję że w związku z przewidywanym odwołaniem zajęć z przedmiotu Bazy danych i systemy informatyczne dla studentów grupa L1 kierunku LOGISTYKA, II rok, studia stacjonarne, 10.05.2023 o 11:55-13:35 w sali M D 116 odbędzie się dodatkowe zajęcie.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 10.05.2023, godz. 09:04

Informuję iż zajęcia w dniu dzisiejszym 10.05.2023 z seminarium magisterskie sala E212 godz. 10:20 - 12:00 nie odbędą się.
dr Anna Duczkowska


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 10.05.2023, godz. 07:48

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję, że na prośbę studentów zostają odwołane zajęcia wykładowe z przedmiotów:

1. ,,Motywacja i zarządzanie czasem ” dla studentów I roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 12.05.2023 (piątek) w godz. 13.45-15.25 sala MD -217.
2.,, Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem” dla studentów I roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 12.05.2023 (piątek) w godz. 15.30-17.05 sala MD -217.

Terminy odrobienia zajęć zostaną ustalone ze studentami.


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 09.05.2023, godz. 19:56

W dniu 10.05.2023 oraz 11.05.2023 zajęcia z I i II rokiem TZIZC realizowane będą zgodnie z planem w sali ME115


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 09.05.2023, godz. 11:45

Informuję o odwołaniu zajęć w dn.16.05.23. Zajęcia te odpracujemy wg poniższego schematu:
Grafika inżynierska (I Log ST L1) – 23.05.23 godz. 10.10-11.40 sala D117
Grafika inżynierska (I Log ST L2) – 23.05.23 godz. 8.30-10.00 sala D117
Grafika inżynierska (I Log ST L3) – 30.05.23 godz. 10.10-11.40 sala D117


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 09.05.2023, godz. 09:48

Informuję, że zajęcia z przedmiotów Chemia produktów rolno-spożywczych oraz Chemia organiczna (I rok, TZiZC) w dniu 10.05 realizowane będą w sali E-115.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 09.05.2023, godz. 09:34

informuję, że zajęcia z mikrobiologii technicznej z II rokiem TZiZC w dniu 10.05.2023r. (wykład i ćwiczenia), będą odbywać się w sali ME 115.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 08.05.2023, godz. 20:40

Informuje, że konsultacje w dniu 13.05.2023 odbędą się w sali M-B330 w godzinach 14:25-15:10


dr Barbara Wasilewska


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 08.05.2023, godz. 20:30

Informuję, że zajęcia prowadzone przez Panią dr B. Wasilewską z przedmiotu Zarządzanie innowacjami w niedzielę 14.05.2023 o godz. 18:15 w zastępstwie poprowadzi Pani dr inż. Anna Deptuła w sobotę 13.05.2023 r. godz. 18:05 w sali M-B325a.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 08.05.2023, godz. 15:06

Informuje, że zajęcia z Pracy Przejściowej (2 godz.) dla Log. Nstac. I st. przeniesione są z dn. 03.06.2023 na dzień 13.05.2023 na godz. 14:40-16:05. Pozostałe zajęcia nie uległy zmianie.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 08.05.2023, godz. 14:45

Informuje, że zajęcia w dn. 09.05.2023 zostają odwołane.
Poniżej podaję harmonogram odrabiania zajęć:
Badania operacyjne i teoria optymalizacji ćw. stac. II st. - 10.05.2023 godz. 11:00 - 12:30 sala M-D115
Inżynieria systemów i analiza systemowa gr. proj. 2 - 18.05.2023 godz. 08:20-10:000 sala M-D216
Inżynieria systemów i analiza systemowa gr. proj. 1 - 18.05.2023 godz. 11:45-13:15 sala M-D216
Podstawy zarządzania wykład - 20.05.2023 godz. 08:20-10:00 - sala M-D115


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 08.05.2023, godz. 12:51

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Infrastruktura magazynowa w logistyce (II Logistyka stacjonarne I-go stopnia)odbędą się według poniższego harmonogramu (zastępstwo Pani Julia Giera):

1. Infrastruktura magazynowa w logistyce gr 1 zajęcia z dnia 11. 05 odbędą się 12.05 o godz. 7:30 w sali D217

2. Infrastruktura magazynowa w logistyce gr 2 zajęcia z dnia 18.05 odbędą się w tym samym dniu o godz. 14:40 w sali D216.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 08.05.2023, godz. 10:38

Informuje, że wykład w dniu 10.05.2023 r. z przedmiotu Informatyczne systemy zarządzania projektami prowadzony na II ZIP II stp. ZP S (zdalny) zostaje przeniesiony z godziny 11:55 na 8:30.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 05.05.2023, godz. 09:49

Dr inż. Regina Mazurek informuje studentów III ZIP st. 1 st. o terminie odrobienia wykładu z Normalizacji w zarządzaniu jakością w dn. 05.05.2023 r. w godz. 11.00-12.30 w sali M-E208a (odrobienie z dn. 02.03.2023)


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 05.05.2023, godz. 09:35

Informuję, że zajecie z przedmiotu Makroekonomia (I Logistyka niestacjonarne I-go stopnia) z dnia 13.05.2023 zostaną odrobione 6.05.2023 o godzinie 16:15 w formie zdalnej.
Zajęcia z przedmiotu Logistyka dystrybucji (III Logistyka niestacjonarne I-go stopnia) z dnia 13.05.2023 zostaną odrobione 6.05.2023 o godzinie 14:40 w formie zdalnej.
Zajęcia z przedmiotów: Infrastruktura magazynowa w logistyce, Logistyka zaopatrzenia, Etyka biznesu (II Logistyka niestacjonarne I-go stopnia) odbędą się zgodnie z planem w formie zdalnej (przewidziane zastępstwo).


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 05.05.2023, godz. 09:34

Informuję, że zajęcia z dnia 11 i 18 maja z przedmiotu Etyka biznesu (II Logistyka stacjonarne I-go stopnia) odbyły się 04.05 o godz. 10 gr. 1 i o godz. 17 gr. 2 w sali D216.


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 05.05.2023, godz. 09:22

Poprawiona informacja z dnia 27.04.2023.
Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie logistyczne (seminarium, stacjonarne II-go stopnia kierunku Logistyka) z dnia 19 maja 2023 zostaną odrobione 28 kwietnia 2023 o godz. 11:55-13:55 w sali M-D215.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 04.05.2023, godz. 15:23

Dr inż. Regina Mazurek informuje studentów III ZIP st. 1 st. o terminie odrobienia ćwiczeń i wykładu z Normalizacji w zarządzaniu jakością w dn. 05.05.2023 r. w godz. 9.30-11.30 w sali M-E208a (odrobienie z dn. 02.03.2023)


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 04.05.2023, godz. 12:08

dr inż. Regina Mazurek informuje studentów I ZIP st. 1 stopnia o odrobieniu wykładu z Grafiki inżynierskiej (odwołanego w dn. 13.04.2023r.) w dn. 26.04.2023r. o godz. 18.00 w trybie zdalnym synchronicznym.


dr inż. Piotr Wittbrodt


Autor: Piotr Wittbrodt | 04.05.2023, godz. 10:16

Na prośbę studentów, zajęcia z Komputerowego wspomagania prac inżynierskich w dniu dzisiejszym nie odbędą się. Zostaną odrobione w późniejszym terminie ustalonym ze studentami.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 04.05.2023, godz. 07:55

Informuje, że zajęcia w dn. 04.05.2023 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


dr hab. inż. Ewa Kulińska, profesor uczelni


Autor: Ewa Kulińska | 03.05.2023, godz. 20:49

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Strategie rynkowe i finansowe w łańcuchu logistycznym [IL/LD-SM>StRyFILL(3)] w dniu 4.05 zostają odwołane z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione dnia 18.05.2023r. o godz. 7.40 - 9.10 w sali M-D216.


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 27.04.2023, godz. 21:50

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie logistyczne (seminarium, stacjonarne II-go stopnia kierunku Logistyka) z dnia 19 maja 2023 zostaną odrobione 28 maja 2023 o godz. 11:55-13:55 w sali M-D215.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 27.04.2023, godz. 08:10

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje, że zajęcia dla studentów II roku TZiZC w dniu 20.04.23 zostały zrealizowane w ramach wyjazdu studyjnego na IX Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów EXPO XXI w Warszawie.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 26.04.2023, godz. 14:10

Podaje harmonogram odrabiania zajęć:
Inżynieria systemów i analizy systemowa (wykład) - 27.04.2023 08:20-9:50, sala D115
Badania operacyjne (lab) - 11.05.2023 17:00-18:30, sala E308
Podstawy zarządzania (wykład) - 11.05.2023, 08:20-10:00, sala D115
Badania operacyjne (lab) - 18.05.2023, 17:00-18:30, sala E308


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 26.04.2023, godz. 09:04

Informuję, że wykład Zarządzanie produkcją i usługami dla Studentów II ZIP stac I-go st z dnia 17 kwietnia 2023 r. zostanie odrobiony w dniu 10 maja 2023 r. (środa) w godz. 13.30-15.00 w sali Oz-210.


prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita


Autor: Janusz Pospolita | 25.04.2023, godz. 20:02

Informuję, że jutrzejszy (26.04.2023 r.) wykład z Termodynamiki Technicznej (Inżynieria Bezpieczeństwa), który jest odrabiany za dzień 23.03 2023 r., odbędzie się o godzinie 8.20-10.00 w sali E 208a.Janusz Pospolita


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 25.04.2023, godz. 12:02

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję, że na prośbę studentów zostają odwołane zajęcia wykładowe z przedmiotów:

1. ,,Motywacja i zarządzanie czasem ” dla studentów I roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 28.04.2023 (piątek) w godz. 13.45-15.25 sala MD -217.
2. ,, Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem” dla studentów I roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 28.04.2023 (piątek) w godz. 15.30-17.05 sala MD -217.


Planowane terminy odrobienia zajęć ustalone ze studentami przedstawiam poniżej:

1. ,,Motywacja i zarządzanie czasem ” dla studentów I roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 26.04.2023 (środa) w godz. 10.05-11.45 sala ME-311
2.,, Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem” dla studentów I roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 26.04.2023 (środa) w godz. 11.55-13.35 sala ME-311


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 25.04.2023, godz. 07:52

Informuję, że zdalny wykład z projektowania systemów i procesów logistycznych dla I roku Logistyki (2 stopnia, stacjonarne) w dniu 27.04.2023 r. odbędzie się o godzinie 7:30 zamiast o godz. 8:20.


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 24.04.2023, godz. 19:18

Informuję że w związku z przewidywanym odwołaniem zajęć z przedmiotu Bazy danych i systemy informatyczne dla studentów kierunków LOGISTYKA oraz INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, II rok, studia stacjonarne odbędą się dodatkowe zajęcia:
wykład IB – 25.04.2023 o 11:55-13:35, sala M D 116;
laboratoria IB – 25.04.2023 o 13:40-15:10 sala M D 116;
laboratoria LOG L2 – 26.04.2023 o 11:55-13:35, sala M D 116;


dr inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 24.04.2023, godz. 11:39

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Podstawy projektowania inżynierskiego (II ZIP) w dniu 24.04.2023 powodu choroby zostają odwołane.


dr inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 24.04.2023, godz. 11:23

Informuję, że konsultacje w dniu 24.04.2023 zostają odwołane.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 23.04.2023, godz. 21:37

Informuję, że wykład ze Statystyki z dnia 16.04.2023r. zostanie odrobiony w formie zdalnej w dniu 25.04 i 26.04 w godzinach 19.00 - 20.30.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 23.04.2023, godz. 18:50

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów, że konsultacje w dniu 24.04.2023 (poniedziałek) zostają odwołane. Konsultacje zostają przeniesione na 27.04.2023 (czwartek) w godz. 08.30-10.00. Sala pozostaje bez zmian.


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 23.04.2023, godz. 09:08

Informuje, że konsultacje z dnia 23.04.2023 zostają przeniesione na dzień 14.05.23, godz. 11.45-12.30 (Oz-101).


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 23.04.2023, godz. 08:51

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zagrożenia chemiczne z dnia 26.04.2023 zostają odwołane i zostaną odrobione 10.05 i 17.05 w godzinach 7:30-8:15 (po jednej godzinie) w sali D-215.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 23.04.2023, godz. 08:48

Informuję, że zajęcia z przedmiotów Chemia produktów rolno spożywczych (wykład) oraz Chemia organiczna (ćwiczenia) z I rokiem TZiZC z dnia 26.04.2023 zostają odwołane i zostaną odrobione 11.05.2023 w godzinach, odpowiednio, 11:45-13:15 oraz 13:30 - 15:00 w sali E-311.


dr inż. Anna Deptuła


Autor: Anna Deptuła | 22.04.2023, godz. 15:36

Informuję, iż na prośbę studentów zajęcia z Zarządzania Innowacjami w dniu 22.04.2023r. (sobota) odbędą się o godzinie 18.00 w sali Mb325a.


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 22.04.2023, godz. 09:46

Informuję, że konsultacje w dniu 23.04.2023 odbędą się w godzinach 8.30-10.00 w sali Oz 114.


Prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik


Autor: Ryszard Budzik | 22.04.2023, godz. 09:14

Informuj, że zajęcia z przedmiotu Analiza techniczno-ekonomiczna przedsiębiorstw (wykład, projekt II-go stopnia stacjonarne) z dnia 28.04.2023 (piątek) zostaną zrealizowane 24.03.2023 (poniedziałek) od godziny 17:30.


dr inż. Anna Deptuła


Autor: Anna Deptuła | 21.04.2023, godz. 18:43

Informuję, iż konsultacje w sobotę 22 kwietnia 2023 roku zostają odwołane.


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 21.04.2023, godz. 12:57

Informuję, że ze względu na zmianę godzin wykładu, kosultacje w dniu 22.04.2023. odbędą sie w godzinach 8:15-9:15 w sali P-218, budynek P2.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 20.04.2023, godz. 17:30

Informuję uprzejmie, że konsultacje w dniu 21.04.2023r. odbędą się o godz. 10.05 w p. E309C.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 20.04.2023, godz. 13:40

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie- Wykład w dniu dzisiejszym 20.04.2023 nie odbyły się. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 24.04.2023 o godzinie 15:20 - 16:50.w formie online.
dr Anna Duczkowska


dr hab. inż. Marta Kurek


Autor: Marta Kurek | 20.04.2023, godz. 12:47

Dzień dobry,
Wykład z dnia 29.02.2023 z Wytrzymałości materiałów (II rok, IB) zostanie odrobiony w dniu 21.04.2023 o godz. 10:05 w sali BB325A. Pozdrawiam


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 20.04.2023, godz. 11:29

informuję że zajęcia z Toksykologii żywności z II rokiem TZIZC w dniu 24.04.2023 r. odbędą się zgodnie z harmonogramem w sali ME-311a.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 19.04.2023, godz. 21:15

Informuje, że konsultacje w dniu 20.04.2023r. zostają przeniesione z godziny 9:15 na 11:55.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 19.04.2023, godz. 16:47

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie innowacjami, ZIP II stp. niestacjonarne, będą prowadzone w zastępstwie przez dr inż. A. Deptułę w dniu 22.04.2023 r., godz. 18:10, sala Oz-208 (przeniesione z 23.04.2023 r. z godz. 18:15).


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 19.04.2023, godz. 11:59

Informuje, że seminarium magisterskie II, II ZIP II stp. ZP w dniu 20.04.2023 r. zostaje odwołane na prośbę studentów. Seminarium zostało odrobione w dniu 4.05.2023r. godz. 8:30 sala Oz-10


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 19.04.2023, godz. 10:44

Informuję o odwołaniu zajęć w dn.14.05.23. Zajęcia te odpracujemy wg poniższego schematu:
Projektowanie Baz danych Produkcyjnych (L1) - 07.05 godz. 17.00-18.30 zdalnie (pod linkiem do wykładu)
Projektowanie Baz danych Produkcyjnych (L2) - 06.05 godz. 14.30-16.00 zdalnie (pod linkiem do wykładu)
Bazy danych (L1) – 13.05 godz. 7.30-9.00 sala M-B330
Bazy danych (L2) – 13.05 godz. 12.50-14.20 sala M-B329


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 19.04.2023, godz. 10:06

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję, że po uzgodnieniu ze studentami w dniu 24.04.20223 (poniedziałek) w godz.11.55 – 13.35 w sali ME-311 zostaną odrobione zajęcia laboratoryjne z przedmiotu ,,Podstawy produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych” dla studentów kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. , które zostały odwołane w dniu 04.04.2023 (wtorek) w godz. 15.30-17.05.


dr hab. inż. Marta Kurek


Autor: Marta Kurek | 19.04.2023, godz. 07:24

Dzień dobry,
Informuję, że zajęcia dydaktyczne przewidziane na dzień 19.04.03 o godzinie 10:05 (LAB - Wytrzymałość materiałów) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu ze studentami.

Pozdrawiam
M. Kurek


dr inż. Katarzyna Rudnik


Autor: Katarzyna Rudnik | 18.04.2023, godz. 14:57

Informuję, że zajęcia, które nie odbyły się w dniach 28-29.03 oraz które nie odbędą się w dniach 29-31.05, zostaną odrobione w następujących terminach:
- I ZIP 2st:
*ZSZ wykład, czwartek 27.04 godz. 11:10-12.40 (online),
*ZSZ lab. środa 19.04: G1 godz. 13:40-15:10, G2 godz. 15:10-16:40 (Oz 06),
*G2, środa 26.04: ZSZ lab. godz. 12:00-13:30, PiSwP lab godz. 13:35-15:05,
PiSwP. proj. godz.15:10-16:40 (Oz 06),
*G1, środa 10.05: ZSZ lab. godz. 12:00-13:30, PiSwP lab godz. 13:35-15:05,
PiSwP. proj. godz. 15:10-16:40 (Oz 06),
- II ZIP 2st, ZL:
* sem. magisterskie, piątek 02.06, godz. 9:15-10:45 (Oz 06),
* sem. magisterskie, piątek 16.06, godz. 9:15-10:45 (Oz 06),
* informatyka w logistyce wykład, czwartek 15.06, godz. 11:00-11:30 (online).


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 18.04.2023, godz. 13:15

Informuję, że w związku z zaplanowaną nieobecnością od 11 maja część zajęć zostanie odrobiona według poniższego harmonogram:
19.04 Logistyka dystrybucji (ćwiczenia stacjonarne III Logistyka) 15:50-17:00 w sali M-B224 (zajęcia za 12 i 19 maja)
20.04 Logistyka zaopatrzenia (ćwiczenia stacjonarne II Logistyka) 10:05-11.35 w sali M-E212 (zajęcia za 11 maja)
21.04 Makroekonomia (ćwiczenia stacjonarne I Logistyka) 13:45-15:25 w sali M-B224 gr. 1 (zajęcia za 11 i 18 maja)
21.04 Makroekonomia (ćwiczenia stacjonarne I Logistyka) 15:30-17:00 w sali M-B224 gr. 2 (zajęcia za 11 i 18 maja)


dr hab. inż. Katarzyna Hys


Autor: Katarzyna Hys | 18.04.2023, godz. 12:56

ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ (część 1):
dotyczy:
1) przedmiot: Wprowadzenie do badań naukowych; 3 rok, sem.6, zarządzanie i inżynieria produkcji - Inżynieria zarządzania, ns. I-go stopnia (inż.)
2) przedmiot: Metodologia prowadzenia badań naukowych; 2 rok, sem. 3, zarządzanie i inżynieria produkcji- zarządzanie projektami, nst. II-go stopnia (mgr); grupa nr I i II


Szanowni Państwo,
podaję termin odpracowywania zajęć: w dniu 22 kwietnia 2023 r. (odwołanych w terminie 25.03.2023 r. ) według następującej kolejności:

Gr.1 godz. 16:20-17.50
Gr.2 godz. 17:55-19.25
sala M-B224, ul. Mikołajczyka 5

z poważaniem
dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


dr inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 18.04.2023, godz. 12:22

Informuję, że wykład z przedmiotu Zarządzenie środowiskowe w dniu 19.04.2023 r. odbędzie się w godzinach 10:10 do 11:40.


mgr Magdalena Dolińska


Autor: Magdalena Dolińska | 18.04.2023, godz. 07:32

Zajęcia z języka angielskiego w dniu 18.04 o godz. 10.05 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 25.04 w godz. 11.45-13.15.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 17.04.2023, godz. 22:11

Informuję, że zajęcia wykładowe i laboratoryjne z przedmiotu Badania Operacyjne w dniu 21.04.2023r. nie odbędą się z powodu zwolnienia lekarskiego. Konsultacje zaplanowane na ten dzień zostają również odwołane.

Terminy odrabiania zajęć zostaną ustalone ze studentami.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 17.04.2023, godz. 22:09

Informuję, że wykład ze Statystyki w dniu 19.04.2023r. zostaje odwołany z uwagi na zwolnienie lekarskie. Natomiast zajęcia laboratoryjne odbędą się zgodnie z planem - w zastępstwie zajęcia przeprowadzi Pan dr hab. inż. Adam Deptuła. Konsultacje w tym dniu nie odbędą się.

Termin odrabiania wykładu zostanie ustalony ze studentami.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 17.04.2023, godz. 09:28

informuję, że zajęcia prowadzone wg harmonogramu w dniach 19-20.04.2023 roku z II Rokiem TZiZC, odbędą się w ramach wyjazdu studyjnego na IX Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów EXPO XXI w Warszawie.


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 16.04.2023, godz. 13:27

Informuję, że zajęcia oraz konsultacje w dniu 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze Studentami.


dr hab. inż. Sławomir Zator


Autor: Sławomir Zator | 15.04.2023, godz. 23:11

Uprzejmie informuję, że ćwiczenia z Grafiki inżynierskiej na kierunku Logistyka 1st. (sem. 2) zostaną przeniesione z dnia 28 kwietnia na dzień 12 maja. Rozpoczną się on w tej samej sali co zwykle (M-E310) po ćwiczeniach z GI tj. o godz. 15:30


dr hab. inż. Sławomir Zator


Autor: Sławomir Zator | 15.04.2023, godz. 23:09

Uprzejmie informuję, że wykład z Komputerowego wspomagania projektowania na kierunku Logistyka (sem. 6) stopnia zostanie przeniesiony z dnia 28 kwietnia na dzień 5 maja. Rozpocznie się on w tej samej sali (M-D117) w o tym samym czasie (10:05) jak w dniach naszych spotkań.


dr inż. Piotr Wittbrodt


Autor: Piotr Wittbrodt | 15.04.2023, godz. 12:51

Na prośbę studentów, zajęcia wykładowe z Współczesnych systemów organizacji produkcji zostają przesunięte w dniu 16 kwietnia z godziny 14.40 na godzinę 12.40.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 14.04.2023, godz. 22:14

Informuję, że wykład ze Statystyki w dniu 16.04.2023r. zostają odwołane z uwagi na zwolnienie lekarskie. Termin/y odrabiania zajęć zostaną ustalone ze studentami.


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 14.04.2023, godz. 12:49

Informuje, że ze względu na wyjazd w ramach programu Erasmus+ wykład z Zarządzania jakością produkcji (III ZiP ns, w formie zdalnej) zostaje przeniesiony z dnia 16.04.23 (godz.9.20) na 07.05.23 (godz.7.45).


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 14.04.2023, godz. 11:17

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję, że zajęcia wykładowe z przedmiotu ,,Maszyny i aparaty przemysłu spożywczego” w dniu 17.04.2023 (poniedziałek) zostają przeniesione z godz. 11.55-13.35 sala OZ-210 na godzinę 12.50-14.30 sala ME-308.


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 14.04.2023, godz. 06:57

Informuję, że zajęcia oraz konsultacje dniach 16-19 kwietnia 2023 r. zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze Studentami.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 13.04.2023, godz. 21:08

Uprzejmie informuję iż w dniu 14.04.2023 nie odbędzie się o godzinie 8:20 10:00 w sali M-D115 wykład z Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa nie odbędzie się ze względu na spotkanie dotyczące akredytacji.

dr Anna Duczkowska


dr Anida Stanik-Besler


Autor: Anida Stanik-Besler | 13.04.2023, godz. 14:04

Informuję, że zajęcia z Analizy matematycznej 2 dla I roku Logistyki, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 14.04.2023r. na dzień 20.04.2023 na godzinę 8:20 ćwiczenia sala M-E 211 i 9:05 wykład sala M-E 211.


dr Anna Koziarska


Autor: Anna Koziarska | 13.04.2023, godz. 13:52

Wszystkie zajęcia prowadzone przeze mnie w dniu 14.04, zostają odwołane z powodu wizytacji PKA w PO. Termin odrobienia zajęć ustalimy na najbliższych zajęciach.


dr inż. Dariusz Pączko


Autor: Dariusz Pączko | 13.04.2023, godz. 12:10

Ze względu na spotkanie z PKA zajęcia dla studentów programu Erasmus odbędą się w dniu 14.04.2023 r. o godzinie 11.00 w s. M-E208A zamiast o 10.00.
Due to a meeting with the PKA, classes for Erasmus students will be held on 14.04.2023 at 11.00 am in room. M-E208A instead of 10.00 am.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 13.04.2023, godz. 10:36

Zajęcia z przedmiotu PRACA PRZEJŚCIOWA dla III roku logistyki, 1 stopnia, studia stacjonarne, z dnia 14.04.2023 r. zostają przeniesione na środę 19.04.2023 r. na godz. 8:20 do sali E111.


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 12.04.2023, godz. 11:35

Informuję, że zajęcia z przedmiotów Logistyka zaopatrzenia (II rok Logistyka I-go stopnia stacjonarne) oraz Makroekonomia (I rok Logistyka I-go stopnia stacjonarne) w dniu 13.04.2023r. będą odbywać się w ramach udziału w wykładzie z cyklu Przystanek Nauka w Łączniku od godziny 11.00.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 12.04.2023, godz. 11:16

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję, że na prośbę studentów zostają odwołane zajęcia wykładowe z przedmiotów:

1. ,,Motywacja i zarządzanie czasem ” dla studentów I roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 05.05.2023 (piątek) w godz. 13.45-15.25 sala MD -217.
2.,, Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem” dla studentów I roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 05.05.2023 (piątek) w godz. 15.30-17.05 sala MD -217.


Planowane terminy odrobienia zajęć ustalone ze studentami przedstawiam poniżej:

1. ,,Motywacja i zarządzanie czasem ” dla studentów I roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 19.04.2023 (środa) w godz. 08.20-10.00 sala ME-308
2.,, Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem” dla studentów I roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 26.04.2023 (środa) w godz. 08.20 -10.00 sala ME-308


dr inż. Aleksandra Otawa


Autor: Aleksandra Otawa | 12.04.2023, godz. 10:52

Informuję, że ze względu na udział w spotkaniu z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 13.04.2023r. (czwartek) zajęcia o godzinie 15.30 z przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami (II ZIP 1-go stopnia) zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony ze studentami.


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 12.04.2023, godz. 09:12

Informuję, że z uwagi na udział w spotkaniu z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 13.04.2023r. (czwartek) zajęcia o godzinie 8.00 z przedmiotu Zarządzanie innowacjami (I ZIP 2-go stopnia) oraz wykład z Prowadzenia działalności gospodarczej o godz. 10.05 (I ZIP 1-go stopnia) zostają odwołane.
Terminy odrabiania są następujące:
- Zarządzanie innowacjami (I ZIP 2-go stopnia) – 21.04.2023, godz. 9.00-10.30 (zajęcia zgodnie z planem prowadzone w formie zdalnej);
- Prowadzenia działalności gospodarczej (I ZIP 1-go stopnia) – 20.04.2023, godz. 13.10-14.40, sala M-E211.


dr inż. Piotr Wittbrodt


Autor: Piotr Wittbrodt | 12.04.2023, godz. 09:12

Informuję, że w związku z udziałem w spotkaniu z przedstawicielami PKA w dniu 13.04.2023 zajęcia:
- Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (wykład) zostają odwołane w godzinach od 10.05 do 11.00,
- Maszynoznawstwo (ćwiczenia) zostaną skrócone i zakończą się o 14.45.
Termin odrabiania zajęć będzie ustalony ze studentami.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 11.04.2023, godz. 22:33

Dr inż. Regina Mazurek informuje studentów I ZIP st. 1 st. o odwołaniu wykładu z Grafiki inżynierskiej w dn. 13.04.2023r. (godz. 8.20). Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony ze studentami w terminie późniejszym.


dr inż. Anna Deptuła


Autor: Anna Deptuła | 11.04.2023, godz. 16:21

Informuję, iż z uwagi na udział w spotkaniu z przedstawicielami PKA w dniu 13.04.2023r. (czwartek) zajęcia o godzinie 8.20 z przedmiotu ryzyko w zarzadzaniu projektami oraz wykład z rachunku kosztów dla inżynierów o godz. 10.20 zostają odwołane. Terminy odrabiania zostaną podane po ustaleniu ze studentami.


dr inż. Anna Deptuła


Autor: Anna Deptuła | 11.04.2023, godz. 09:51

Informuję, iż (w porozumieniu ze studentami) zajęcia z dnia 15.03.2023r. (RKI NS II rok) o godzinie 12.50-16.15 zostają przeniesione na kolejne zjazdy zdalne i odbędą się odpowiednio 6.05.2023r i 20.05.2023 r. od 16.15 do 17.45.
Pozostałe zajęcia w dniu 15.03.2023 odbędą się bez zmian.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 11.04.2023, godz. 07:33

Informuję, że dzisiejsze konsultacje zostają przeniesione na najbliższy czwartek, tj. 13.04.2023, godzina 9:15, sala P9-236.


dr inż. Dariusz Masłowski


Autor: Dariusz Masłowski | 05.04.2023, godz. 09:56

Informuje, że zajęcia w dniu 5.04.2024 z przedmiotu ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI - wykład, ćwiczenia, projekt dla II rok LOGISTYKI, 1 stopnia, stacjonarne zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 04.04.2023, godz. 14:41

Informuję, że ze względu na spotkanie z Komisją Akredytacyjną zajęcia wykładowe z przedmiotu Wybrane języki programowane w dn. 13.04 zostają odwołane. Dodatkowo informuję, że odrabianie zajęć odbędzie się w czwartek 20.04 o godz.8.20 w sali ME-208a.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 04.04.2023, godz. 13:11

Informuję, że zajęcia w dniu 13-15.04.2023 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione według następującego harmonogramu:

- 19.04.2023 r. o godz. 10:05, Informatyczne systemy zarządzania projektami (wykład zdalny), I ZIP II stp. ZP S,

- 20.04.2023 r. o godz. 8:30, sala Oz-10, Informatyczne systemy zarządzania projektami (laboratorium), I ZIP II stp. ZP S,

- 24.04.2-23 r. o godz. 11:00, sala Oz-06, Seminarium magisterskie II (seminarium), I ZIP II stp. ZP S,

- 06.05.2023 r. o godz. 12:50, Metodyki zarządzania projektami (wykład zdalny), I ZIP II stp. ZP NS,

- 15.05.2023 r. o godz. 12:50, Informatyczne systemy zarządzania projektami (wykład zdalny), I ZIP II stp. ZP NS.


dr inż. Katarzyna Rudnik


Autor: Katarzyna Rudnik | 04.04.2023, godz. 04:09

Informuję, że w dniach 04-05.04.2023 zajęcia zostają odwołane (zwolnienie lekarskie). Termin odrabiania zajęć będzie ustalony ze studentami.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 03.04.2023, godz. 11:56

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Toksykologia żywności (2h/W) odwołane w dniu 27.03.2023 r., zostaną odrobione w dniu 17.04.2023 r. w sali MB-118. w godz. 11:55- 13:25.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 03.04.2023, godz. 10:21

Informuje, że zajęcia z przedmiotów projektowanie systemów i procesów logistycznych dla I roku logistyki, 2 stopnia, stacjonarne w dniu 04.04.2023r. od godziny 8:30 będą odbywać się w ramach udziału w konferencji pt. "Innowacje w Logistyce i Produkcji" w Łączniku.
Zajęcia rozpoczną się zgodnie z planem o godzinie 7:30 w sali B330.


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 03.04.2023, godz. 09:44

Informuję, że 05.04.2023 i 14.04.2023 odwołuje swoje zajęcia dla studentów kierunków LOGISTYKA oraz INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, II rok, studia stacjonarne. Zajęcia zostały odrobione w ustalonych ze studentami terminach.


dr hab. inż. Adam Deptuła


Autor: Adam Deptuła | 02.04.2023, godz. 23:01

Dr hab. inż. Adam Deptuła informuje, że zajęcia w dniu 05.04.2023 z przedmiotów:
„Systemy Wspomagania Decyzji”; Ćwiczenia, godz. 10.05- 11.45, sala OZ.-003, dla I ZiP 2 st. dzienne
oraz
„ Operational Research”; godz. 11:55- 13:35, sala OZ- 208 dla studentów Erasmus
zostają odwołane w związku z odbywającym się w tym czasie posiedzeniem Rady Naukowej dyscypliny. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu ze studentami.


dr inż. Hanna Ścięgosz


Autor: Hanna Ścięgosz | 02.04.2023, godz. 17:19

informuje, że w poniedziałek 03.04.2023 konsultacje zamiast w godz. 10.25 - 11.55 odbędą się w godz. 11.00 - 11.55 oraz 18.30 - 19.05 w sali M-B325.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 01.04.2023, godz. 20:10

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję o odwołaniu zajęć laboratoryjnych z przedmiotu ,,Podstawy produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych” dla studentów II roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop. w dniu 04.04.2023 (wtorek) w godz. 15.30-17.05. Zajęcia zostaną odpracowane po uprzednim ustaleniu terminu ze studentami.


mgr inż. Adrian Nosol


Autor: Adrian Nosol | 31.03.2023, godz. 14:49

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Systemy komputerowe wspomagania Cax (laboratorium), 3 rok, sem. 6, Logistyka, grupa 2 z dnia 24.03 zostaną odrobione dnia 31.03.2023r. o godz. 15:30-17:00 w sali M-B111.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 30.03.2023, godz. 20:55

Informuję, że zajęcia przedmiotu Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa dla II roku kierunku Inżyniera bezpieczeństwa 1 stopnia z dnia 31.03.2023 godz.: 8:20-13:20 zostaną odwołane z powodu choroby.
dr Anna Duczkowska


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 30.03.2023, godz. 12:35

Informuję, że zajęcia z dnia 2.03.2023 - wykład makroekonomii I ZIP zostaną odrobione 3.04.2023 w godz. 10.00-11.30 w sali Oz-210.


dr Anida Stanik-Besler


Autor: Anida Stanik-Besler | 29.03.2023, godz. 15:54

Informuję, że zajęcia z Analizy matematycznej 2 dla I roku Logistyki, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 31.03.2023r. na dzień 30.03.2023 na godzinę 8:20 ćwiczenia sala M-E 211 i 9:05 wykład sala M-E 211.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 29.03.2023, godz. 13:08

Informuję, że wyjątkowo zajęcia z toksykologii żywności w dniu 3.04.2023 r. z II rokiem TZIZC odbędą się w Sali MB-118.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 29.03.2023, godz. 10:50

Informuję, że zajęcia na I roku, II stopnia logistyki, na studiach stacjonarnych, które zostały odwołane z dnia 28.02 oraz 21.03.2023 r. zostaną odrobione wg następującego harmonogramu:
- Projektowanie systemów i procesów logistycznych - projekt: piątek 31.03.2023 r., 11:55-13:25, B330
- Projektowanie systemów i procesów logistycznych - laboratorium: piątek 14.04.2023 r., 11:55-13:25, B330 ( odrabiane będą 2 zajęcia po 45 minut)


dr inż. Katarzyna Rudnik


Autor: Katarzyna Rudnik | 28.03.2023, godz. 23:56

Informuję, że z powodu zebrania Katedry ZiIP w dniu 29 marca br. moje konsultacje się nie odbędą. W zamian zapraszam na konsultacje w dniu 3 marca 2023 (poniedziałek) godz. 12:00-12:45 (Oz 101).


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 28.03.2023, godz. 13:39

Informuję, że zajęcia z przedmiotów:

LAB - Maszyny i aparaty przemysłu spożywczego [IT/00-SI>MAPS(2)]
ĆW - Metrologia techniczna i technika mikroskopowania [IT/00-SI>MTTM(4)]
LAB - Technologia spożywczych produktów fermentowanych [IT/00-SI>TSPF(4)]

W dniu 28.03.2023 r. zostają odwołane. Termin odrabiania zajęć zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 28.03.2023, godz. 13:12

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Materiały i opakowania w przemyśle spożywczym (I rok, I stopień, TZiZC) z dnia 21.04.2023 oraz 5.05. 2023, w zastępstwie za nieobecną Panią Prof. M. Madej-Lachowską, odbędą się w dniu 4.04.2023 oraz 18.04.2023, godz. 10:05-11:45 w sali M-D215.


dr hab. inż. Adam Deptuła


Autor: Adam Deptuła | 28.03.2023, godz. 11:31


Dr hab. inż. Adam Deptuła informuje, że zajęcia w dniu 29.03.2023 z przedmiotu: „Wprowadzenie do badań naukowych”; seminarium, godz. 8.20-10.05, sala OZ.-003, dla III ZiP 1 st. dzienne zostają odwołane w związku z odbywającym się w tym czasie zebraniem katedralnym. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu ze studentami.


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 28.03.2023, godz. 10:03

informuje, że z powodu zebrania Katedry ZiIP w dniu 29 marca br. zajęcia z przedmiotu Informatyka w logistyce II ZIP 2st ZL zostają przesunięte z godziny 8:30 - 10:00 na godz. 13:40 - 15:10, sala M-B330


dr inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 28.03.2023, godz. 07:06

Informuję, że wykład z przedmiotu Zarządzenie środowiskowe w dniu 29.03.2023 r. odbędzie się w sali ME310.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 27.03.2023, godz. 19:51

Informuje, że zajęcia w dniach 28.03-31.03 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 27.03.2023, godz. 19:40

Informuję, że konsultacje w dniu 29.03.2023r. zostają przeniesione na dzień 21.04.2023r. godz. 11.00 sala M-E309B z powodu zebrania Katedry ZIIP.

Dodatkowo wykład z przedmiotu Statystyka w dniu 29.03.2023r. będzie realizowany w formie uczestnictwa w Targach Pracy.
Pozostałe zajęcia w dniu 29.03.2023r. odbędą się według ustalonego planu zajęć.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 27.03.2023, godz. 13:39

Dr inż. Regina Mazurek informuje studentów II ZIP (stacjonarny II stopień), że wykład z Logistyki międzynarodowej z dn. 27.02.2023r. zostanie odrobiony w dn. 03.04.2023r. o godz. 13.45 w trybie zdalnym.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 26.03.2023, godz. 21:10

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję, że zajęcia wykładowe z przedmiotu ,, Magazynowanie i transport" dla studentów II roku TZiZC st. stacj. I-go stop., które zostały odwołane w dniu 13.03.2023 (poniedziałek), po uzgodnieniu ze studentami zostaną odrobione w dniu 27.03.2023 (poniedziałek) w godz. 10.05-11.45 w sali ME-308.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 26.03.2023, godz. 21:09

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje o odwołaniu zajęć laboratoryjnych z przedmiotu ,, Podstawy produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych” w dniu 18.04.2023 (wtorek) w godz. 15.30-17.05 dla studentów II roku TZiZC st.stacj. I-go stop. Po uzgodnieniu ze studentami zajęcia te zostaną odrobione w dniu 27.03.2023 (poniedziałek) w godz. 11.55-13.35 w sali ME-115.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 26.03.2023, godz. 21:07

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję, że na prośbę studentów II roku TZiZC st. stacj. I-go stop. zajęcia wykładowe z przedmiotu ,, Magazynowanie i transport” w dniu 27.03.2023 (poniedziałek) zostają przeniesione z godz. 15.30-17.05 na godz. 08.20-10.00. Zajęcia odbędą się w sali ME-308.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 26.03.2023, godz. 21:03

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów, że konsultacje w dniu 27.03.2023 (poniedziałek) zostają odwołane. Konsultacje zostają przeniesione na 28.03.2023 (wtorek) w godz. 11.00-12.30. Sala pozostaje bez zmian.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 26.03.2023, godz. 19:44

Informuję że, zajęcia z II rokiem TZiZC z Toksykologii żywności (W) w dniu 27.03.2023r. zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu dogodnego terminu ze studentami.


dr inż. Katarzyna Rudnik


Autor: Katarzyna Rudnik | 25.03.2023, godz. 16:00

Na prośbę studentów I ZIP IIst (NS) LP2, w dniu 26.03.2023 zajęcia laboratoryjne z przedmiotu ZSZ zostają przesunięte z godziny 16:30-18:00 na godzinę 11:00-12:30 (zmiana sali na salę M-B330).


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 24.03.2023, godz. 18:41

Informuję, że konsultacje z dnia 26.03.2023 r. zostają przeniesione na sobotę 25.03.2023. Odbędą się w godzinach 11.00-12.30 w sali Oz-114.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 24.03.2023, godz. 12:46

Informuję, że zajęcia na III roku logistyki, które zostały odwołane z powodu choroby z dnia 22.03.2023 r. zostaną odrobione wg następującego harmonogramu:

- ekologistyka - ćwiczenia: środa 29.03.2023, 8:20-9:50, E111

- ekologistyka- wykład: czwartek 30.03.2023, 10:05-11:35, D217

- logistyka dystrybucji- wykład: czwartek 30.03.2023, 11:55-13:25, D217


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 24.03.2023, godz. 07:02

dotyczy:
1) przedmiot: Wprowadzenie do badań naukowych; 3 rok, sem.6, zarządzanie i inżynieria produkcji - Inżynieria zarządzania, ns. I-go stopnia (inż.)
2) przedmiot: Metodologia prowadzenia badań naukowych; 2 rok, sem. 3, zarządzanie i inżynieria produkcji- zarządzanie projektami, nst. II-go stopnia (mgr); grupa nr I i II


Szanowni Państwo,
zw względu na wyjazd służbowy w dniu 25.03.2023 r. zajęcia z ww. przedmiotów zostają odwołane.
Terminy odpracowywania zajęć zostaną ustalone na kolejnych zajęciach dydaktycznych i następnie opublikowane.

z poważaniem
dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


mgr inż. Adrian Nosol


Autor: Adrian Nosol | 23.03.2023, godz. 19:06

Ze względu na prowadzenie warsztatów w ramach Dni Otwartych na Politechnice Opolskiej informuję o odwołaniu zajęć z przedmiotu Systemy komputerowe wspomagania Cax (laboratorium) w dniu 24.03.2023r. o godz. 10:05-11:45, sala M-B111.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym po ustaleniu ze studentami.


dr hab. inż. Ewa Kulińska, profesor uczelni


Autor: Ewa Kulińska | 22.03.2023, godz. 19:42

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Strategie rynkowe i finansowe w łańcuchu logistycznym" [IL/LD-SM>StRyFILL(3)] z dnia 9.03 zostaną odrobione dnia 23.03.2023r. o godz. 7.40 - 9.10 w sali M-D216.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 21.03.2023, godz. 13:27

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów II roku kierunku TZiZC st.stacj. I-go stop., że zajęcia laboratoryjne z przedmiotu ,,Podstawy produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych" w dniu 21.03.2023 (wtorek) w godz. 15.30-17.05 odbędą się w sali ME-115.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 21.03.2023, godz. 13:24

Informuję, że zajęcia w dniu 22.03.2023 r. zajęcia zostają odwołane z powodu choroby. Zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 21.03.2023, godz. 07:06

Informuję, że wykład Zarządzanie produkcją i usługami dla Studentów II ZIP stac I-go st z dnia 13 marca 2023 r. zostanie odrobiony w dniu 26 kwietnia 2023 r. (środa) w godz. 13.30-15.00 w sali Oz-210.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 21.03.2023, godz. 05:57

Informuję, że zajęcia dla I roku na kierunku logistyka ( Sr. II stopnia) z projektowania systemów i procesów logistycznych w dniu 21.03.2023 r. zostaną odpalane z powodu choroby.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 20.03.2023, godz. 23:14

Informuję, że wykład z przedmiotu Logistyka zaopatrzenia, prowadzony w kierunku Logistyka, studia stacjonarne, w dniu 22.03.2023, godz. 13.45-15.25 zostaje odwołany.

Po uzgodnieniu ze studentami zajęcia wykładowe z przedmiotu Logistyka zaopatrzenia zostaną odrobione w dniu 05.04.2023, godz. 11.55-13.40.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 20.03.2023, godz. 13:00

Informuję, że w bieżącym tygodniu konsultacje odbędą się w następujących terminach:
wtorek 9:15-10:00, sala E-322
środa 7:30-8:15, sala E-322


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 20.03.2023, godz. 12:57

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Materiały i opakowania w przemyśle spożywczym (I rok, I stopień, TZiZC) z dnia 24.03.2023, w zastępstwie za nieobecną Panią Prof. M. Madej-Lachowską, odbędą się w dniu 21.03.2023, godz. 10:05-11:45 w sali M-D215.


prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita


Autor: Janusz Pospolita | 19.03.2023, godz. 20:42

W związku z wyjazdem służbowym zajęcia z Termodynamiki Technicznej (czwartek (23.03) o godz. 10.05, sala D-117), nie odbędą się.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 19.03.2023, godz. 13:55

Informuję, że dzisiejsze konsultacje (19.03.2023r.) zostają odwołane. W celu indywidualnego umówienia się na konsultacje proszę o kontakt e-mail.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 18.03.2023, godz. 10:51

Informuje, że zajęcia w dniach 20.03.-21.04.2023 r. z przedmiotu Zarządzanie innowacjami będą prowadzone w zastępstwie według następującego harmonogramu:
1) I ZIP II stp. stacjonarne - zastępstwo dr inż. D. Jagoda-Sobalak:

-22.03.2023, godz. 13:45 sala Oz-208 (przeniesione z 21.03.2023 z godz. 15:30)

-05.04.2023, godz. 13:45 sala Oz-208 (przeniesione z 4.04.2023 z godz. 15:30)

-19.04.2023, godz. 13:45 sala Oz-208 (przeniesione z 18.04.2023 z godz. 15:30)

2) I ZIP II stp. niestacjonarne - zastępstwo dr inż. A. Deptuła:

- 25.03.2023 r., godz. 18:10 sala Oz-208 (przeniesione z 26.03.2023 z godz. 18:15)


dr inż. Anna Deptuła


Autor: Anna Deptuła | 17.03.2023, godz. 21:34

Informuję, iż konsultacje z dnia 25.03.2023r. (sobota) zostają przeniesione na 18.03.2023 (sobota) i 15.04.2023 (sobota) na godzinę 16.15-17.00. Konsultacje odebędą się w formie zdalnej.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 17.03.2023, godz. 11:01

Informuje, że konsultacje w dniu 23.03.2023 r. zostają przeniesione z godziny 9:15 na godzinę 13:45, sala Oz-101


dr inż. Dariusz Masłowski


Autor: Dariusz Masłowski | 16.03.2023, godz. 20:37

Informuję, że zajęcia Praca przejściowa (8.20) oraz Wprowadzenie do badań naukowych (11.55) w dniu 17.03.2023r. zostają odwołane z powodu uczestnictwa w Dniach Logistyka organizowanych przez Katedrę Logistyki. Zajęcia zostaną odrobione w formie asynchronicznej.

Pozostałe zajęcia realizowane w tym dniu pozostają bez zmian.


mgr inż. Julia Giera


Autor: Julia Giera | 16.03.2023, godz. 15:23

Informuję, że zajęcia w dniu 17.03.2023r. przypadające w godzinach 8:00-14:00 zostają odwołane z powodu organizacji Dni Logistyka. Zajęcia zostaną odrobione w formie asynchronicznej.


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 16.03.2023, godz. 12:58

Informuję, że zajęcia z dnia 2.03.2023 - ćwiczenia z makroekonomii zostaną odrobione 23.03.2023 o godz. 13.10 w sali ME-211.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 15.03.2023, godz. 18:59

Na prośbę Pani dr inż. Małgorzaty Dendery-Gruszka wykład z Grafiki inżynierskiej dla I ZIP oraz I LOG w dniu 16.03.2023r. odbędzie się wyjątkowo w sali M B224. Godzina zajęć pozostaje bez zmian. Zapraszam. Regina Mazurek


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 15.03.2023, godz. 17:59

Informuje, że zajęcia w związku z organizacją Dni Logistyka dn. 16.03.2023 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w formie asynchronicznej.


dr Aleksandra Żurawska


Autor: Aleksandra Żurawska | 15.03.2023, godz. 13:16

Informuję, że ćwiczenia z Fizyki dla inżynierów II, dla I TŻiŻC, które miały odbyć się 20 marca 2023 (najbliższy poniedziałek) zostaną przeprowadzone 3 kwietnia 2023 (poniedziałek) w godzinach 8.30-10.00 w sali 210 przy ul. Ozimskiej 75 (przed planowymi ćwiczeniami).


dr inż. Anna Deptuła


Autor: Anna Deptuła | 14.03.2023, godz. 13:16

Informuję, iż w najbliższą środę 15.03.2023r. wykład z przedmiotu ryzyko w zarządzaniu projektami odbędzie się po południu o godzinie 17.00.


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 14.03.2023, godz. 12:23

Informuję że w związku z przewidywanym odwołaniem zajęć z przedmiotu Bazy danych i systemy informatyczne dla studentów kierunków LOGISTYKA oraz INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, II rok, studia stacjonarne odbędą się dodatkowe zajęcia:

wykład IB – 14.03.2023 o 11:55-13:35, sala M D 116;
laboratoria IB – 14.03.2023 o 13:40-15:10 sala M D 116;
laboratoria LOG L2 – 15.03.2023 o 11:55-13:35, sala M D 116;
laboratoria LOG L1 – 23.03.2023 o 11:55-13:35, sala M D 116.


dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 14.03.2023, godz. 11:49

Informuje, że zajęcia prowadzone przez Panią dr hab. inż. Marią Madej-Lachowską na I ZIP I stp. NS z przedmiotu Materiałoznawstwo w dniu 18.03.2023r. (sobota) w zastępstwie poprowadzi dr inż. Piotr Wittbrodt. Jednocześnie informuje, że wykład z godziny 18:05 zostaje przeniesiony na godzinę 12:50.


dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 14.03.2023, godz. 11:48

Informuje, że zajęcia prowadzone przez Panią dr hab. inż. Marią Madej-Lachowską na I ZIP I stp. S z przedmiotu Materiałoznawstwo w dniu 17.03.2023r. (piątek) w zastępstwie poprowadzi dr inż. Piotr Wittbrodt.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 14.03.2023, godz. 10:21

Informuję, że zajęcia w dniu 14.03.2023 r. z przedmiotu Zarządzanie innowacjami (Ćwiczenia) oraz konsultacje zostają odwołane.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 14.03.2023, godz. 08:06

Informuję, że zajęcia w dniach 15-17.03.2023r. z dr inż. Barbarą Miłaszewicz przypadające w godzinach 8:00-14:00 zostają odwołane z powodu udziału prowadzącej w Dniach Logistyka.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 14.03.2023, godz. 08:06

Informuję, że zajęcia w dniach 15-17.03.2023r. z dr inż. Barbarą Miłaszewicz przypadające w godzinach 8:00-14:00 zostają odwołane z powodu udziału prowadzącej w Dniach Logistyka.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 13.03.2023, godz. 10:15

Informuje, że zajęcia odwołane w dniach 1-2.03.2023 r. zostaną odrobione według następującego harmonogramu:
- 22.03.2023 r. godz. 10:05 wykład w formie zdalnej z przedmiotu Informatyczne systemy zarządzania projektami II ZIP II stp. ZP
- 23.02.2023 godz. 8:30, sala Oz-10, Seminarium magisterskie II, II ZIP II stp. ZP.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 13.03.2023, godz. 09:20

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów II roku TZiZC st. stacj. I-go stop. o odwołaniu zajęć wykładowych z przedmiotu ,, Magazynowanie i transport" w dniu 13.03.2023 (poniedziałek) w godz.15.30-17.05.
Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 13.03.2023, godz. 08:25

Informuję, że zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz konsultacje w dniu 13 marca 2023 r. (poniedziałek) zostają odwołane z powodu choroby. Wykład z Zarządzania projektem prowadzony w trybie on-line odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Zajęcia kontaktowe zostaną odrobione w terminie ustalonym ze Studentami.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 12.03.2023, godz. 17:51

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje, że konsultacje dla studentów z dnia 13.03.2023 (poniedziałek) w godz. 08.30-10.00 zostają odwołane i przeniesione na 16.03.2023 (czwartek) w godz. 08.30-10.00. Sala pozostaje bez zmian.


dr inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 11.03.2023, godz. 16:26

Informuję, że zajęcia z przedmiotów Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (L) oraz Projektowanie procesów technologicznych (L) w dniu 12.03.2023 r. nie odbędą się.


dr inż. Hanna Ścięgosz


Autor: Hanna Ścięgosz | 10.03.2023, godz. 17:39

informuje, że ze względu na spotkanie inaugurujące cykl "Przystanek Nauka" w poniedziałek 13.03.2023, studenci I roku TŻiŻCz, 1st., stac. proszeni są o przybycie o godz. 11.55 do Łącznika, zamiast na wykład z Matematyki II. Obecność będzie sprawdzana. Po wysłuchaniu wykładu w Łączniku studenci proszeni są o indywidualny powrót na ćwiczenia z Matematyki II do sali OZ-210.
Moje konsultacje w tym dniu odbędą się w godz. 10.25 - 11.30.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 10.03.2023, godz. 09:02

Informuję, że konsultacje w dniu 11.03.2023 r. oraz zajęcia w dniu 12.03.2023 r. z przedmiotu Zarządzanie innowacjami (ćwiczenia) zostają odwołane.


dr hab. inż. Ewa Kulińska, profesor uczelni


Autor: Ewa Kulińska | 08.03.2023, godz. 11:07

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Strategie rynkowe i finansowe w łańcuchu logistycznym [IL/LD-SM>StRyFILL(3)] w dniu 9.03 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze Studentami.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 08.03.2023, godz. 10:02

Informuję, że na prośbę studentów zmieniono harmonogram odrabiania zajęć z dnia 8.03.2023r.. Zajęcia zostaną odrobione 14.03.2023r. wg harmonogramu:
1. Statystyka laboratorium L1 14.03.2023r. 10:05-10:50 M-E308
2. Statystyka laboratorium L2 14.03.2023r. 11:00-12:30 M-E308

Konsultacje, wykład ze Statystyki w dniu 8.03.2023r. odbędą się według planu, natomiast laboratorium ze Statystyki dla gr L1 odbędzie się połowicznie tj. 11:55-12:40 M-E308.


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 07.03.2023, godz. 10:51

Wykład z przedmiotu "Technologia spożywczych produktów fermentowanych" w dniu 07.03.2023 nie odbędzie się ze względu na inne obowiązki służbowe. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z grupą i podany do wiadomości


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 07.03.2023, godz. 09:52

Informuje, że w dniach 9-11.03.2023 r. Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji WIPIL organizuje Dni Inżyniera. W tym dniach studenci uczestniczyć będą w ciekawych spotkaniach z praktykami (9.03.023) i w warsztatach naukowych (11.03.2023) prowadzonych przez pracowników Katedr Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Inżynierii Bezpieczeństwa i Systemów Technicznych
W związku z tym zajęcia planowe na te dni nie odbywają się według zaplanowanego rozkładu tylko według harmonogramu spotkań z praktykami oraz warsztatów (harmonogramy zostały już przekazane studentom). Dlatego studenci oraz pracownicy mogą się znajdować w innych salach oraz innych godzinach niż to jest zaplanowane w planie zajęć na te dni.
Jednocześnie informuję, że uzyskaliśmy zgodę na poprowadzenie zajęć w tym dniach dla kierunku ZIP w sposób asynchronicznie.


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 06.03.2023, godz. 23:13

Informuję, iż w dniu 8.03.2023(środa) z przyczyn losowych zajęcia z przedmiotu Informatyka w logistyce II ZIP 2st ZL - laboratorium zostają przeniesione na godzinę wcześniejszą tj. 7:30 – 9:00 sala M-D116 zamiast 8:30 -10:00.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 06.03.2023, godz. 19:51

Informuję, że zajęcia w dniu 7.03.2023 r. z przedmiotu Zarządzanie innowacjami (Ćwiczenia) zostają odwołane.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 06.03.2023, godz. 12:10

Informuje, że zajęcia w dniu 7.03.2023r. z przedmiotu Zarządzanie środowiskowe I ZIP I stp. prowadzone przez dr hab. inż. Dominikę Matuszek zostają odwołane. Zajęcia zostano odrobione po ustaleniu terminu ze studentami.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 06.03.2023, godz. 08:56

Informuję, że poniższe zajęcia z dnia 8.03.2023r. zostają przeniesione wg harmonogramu:
1. Statystyka laboratorium L1 13.03.2023r. 10:05-10:50 M-E308
2. Statystyka laboratorium L2 13.03.2023r. 11:00-12:30 M-E308

Konsultacje, wykład ze Statystyki w dniu 8.03.2023r. odbędą się według planu, natomiast laboratorium ze Statystyki dla gr L1 odbędzie się połowicznie tj. 11:55-12:40 M-E308.


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 05.03.2023, godz. 18:14

Ze względu na pomyłkę informuję, że odrabianie zajęć z Baz Danych (II ZIP) z gr L2 odbędzie się o godzinie 8.20 w sali M-E308. Termin odrabiania zajęć z grupą L1 pozostaje bez zmian.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 03.03.2023, godz. 10:37

Informuję, że zajęcia w dniu 3.03.2023 na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa z przedmiotu Zarządzanie bezpieczeństwem pracy Wykład godzina 10:05 sala D115 i projekt godzina 11:55 sala D-116 , oraz Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa Wykład godzina 8:20 sala D115. zostaną odwołane.
Zajęcia będą odrobione w termin później ustalonym ze studentami.
dr Anna Duczkowska


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 02.03.2023, godz. 11:36

Zajęcia z lab. z badań operacyjnych w dn. 02.03.2023 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 02.03.2023, godz. 11:26

Informuję, że w dniu 2.03.2023 roku wykład oraz ćwiczenia z makroekonomii zostają odwołane. Termin odrabiania zajęć zostanie podany po ustaleniu go ze studentami.


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 01.03.2023, godz. 13:56

Informuję, że ze względu na spotkanie Rady Dydaktycznej p.Rektorem zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Bazy danych w dn. 02.03 zostają odwołane. Odrabianie zajęć odbędzie się:
L1: poniedziałek (06.03) o godz. 10.05-11.35 sala M-E308
L2: poniedziałek (06.03) o godz.11.45- 13.15 sala M-E308.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 01.03.2023, godz. 13:01

Dr inż. Regina Mazurek odwołuje wykład i ćwiczenia z Normalizacji w zarządzaniu jakością w dniu 02.03.2023r. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 01.03.2023, godz. 12:46

Informuje, że zajęcia w dniu 2.03.2023 r. z przedmiotu Seminarium magisterskie II zostają odwołana. Termin odrobienia zajęć zostanie podany po ustaleniu go z studentami.


dr hab. inż. Dominika Matuszek


Autor: Dominika Matuszek | 28.02.2023, godz. 15:44

Informuję, że ze względu na wyjazd służbowy odwołane zostają zajęcia dla II TZiZC stac. I-go stopnia w dniu 2 marca 2023.
Termin odrobienia zajęć zostanie podany po konsultacji ze studentami.


dr inż. Aleksandra Otawa


Autor: Aleksandra Otawa | 28.02.2023, godz. 15:35

Na prośbę studentów 2 roku Inżynierii bezpieczeństwa ćwiczenia z Organizacji systemów ratownictwa z dn. 28.02.2023 r. zostają przeniesione na 1.03.2023 r. w godzinach: 9:45 - 11:15 do sali ME-308


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 28.02.2023, godz. 06:41

Informuje, że zajęcia w dniu 1.03.2023 r. z przedmiotu Informatyczne systemy zarządzania projektami zostają odwołana. Termin odrobienia zajęć zostanie podany po ustaleniu go z studentami.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 27.02.2023, godz. 14:23

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z przedmiotu projektowanie systemów i procesów logistycznych dla I roku logistyki (studia II stopnia), które planowo powinny się odbyć o godz. 9:15 w dniu 28.02.2023, zostają odwołane. Zajęcia zostaną obrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr Anna Koziarska


Autor: Anna Koziarska | 27.02.2023, godz. 14:21

Ćwiczenia z przedmiotu Rachunek kosztów działań logistycznych, które powinny odbyć się w dniu 28.02.23r. w godz.11:55-13:25, w sali M-D216 (Logistyka, II st., stacj., sem1) zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na najbliższych zajęciach.dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 26.02.2023, godz. 12:40

Dr inż. Regina Mazurek odwołuje wykład z Logistyki międzynarodowej (II ZIP ST II st.) w dniu 27.02.2023r. z powodu choroby. Termin odrobienia wykładu zostanie ustalony ze studentami w terminie późniejszym.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 25.02.2023, godz. 13:46

Informuje, że zajęcia prowadzone przez Panią dr hab. inż. Marią Madej-Lachowską na I ZIP I stp. S z przedmiotu Materiałoznawstwo w dniu 3.03.2023r. (piątek) w zastępstwie poprowadzi dr inż. Piotr Wittbrodt.


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: Dominika Biniasz | 14.02.2023, godz. 12:25

Informuję, iż konsultacje z dnia 15.02.2023 godz. 9.30-12.00 Oz-101 zostają przeniesione na piątek 17.02.2023 godz. 9.30-12.00 Oz-101.
Pozdrawiam
Dominika Biniasz


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 14.02.2023, godz. 08:03

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów, że konsultacje w dniu 14.02.2023 (wtorek) w godz. 10.00-11.30 zostają odwołane i przeniesione zostają na dzień 15.02.2023 (środa) w godz.08.30-10.00


dr inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 13.02.2023, godz. 15:39

Informuję, że konsultacje w trakcie sesji egzaminacyjnej z dnia 15.02.2023 r., zostają przeniesione na dzień 14.02.2023 r. (16:30-18:00).


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 13.02.2023, godz. 07:20

Informuję, że konsultacje w trakcie sesji egzaminacyjnej w dniu 13.02.2023 r., zostają przeniesione na czwartek 16.02.2023 r. w godz. 8:00- 9:30.


dr hab. inż. Sławomir Zator


Autor: Sławomir Zator | 09.02.2023, godz. 16:35

Informuję, że konsultacje w trakcie sesji egzaminacyjnej w dniu 10.02.2023 r. nie odbędą się w trybie stacjonarnym z powodu zwolnienia lekarskiego. Można kontaktować się zdalnie przez podany w stronie konsultacji link.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 06.02.2023, godz. 10:27

Informuję, że konsultacje w trakcie sesji egzaminacyjnej w dniu 6.02.2023 r. zostają przeniesione. Informacja o nowym terminie konsultacji zostanie zamieszczona w portalu USOS.


dr hab. inż. Dominika Matuszek


Autor: Dominika Matuszek | 03.02.2023, godz. 09:27

Informuję, o zmianie godziny I egzaminu z przedmiotu Procesy wytwarzania materiałów inżynierskich Logistyka NS 5 semestr z 13:30 na 12:00. Sala pozostaje ta sama czyli E310.


dr inż. Dariusz Masłowski


Autor: Dariusz Masłowski | 31.01.2023, godz. 11:15

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Globalne standardy informacyjne (31.01.2023 godz. 18.00) dla I roku Logistyki, 2 stopnia, stacjonarne na prośbę studentów zostają przeniesione na 31.01.2023 godz. 13.30 sala OZ-210


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 31.01.2023, godz. 08:59

Informuję, że po ustaleniu ze studentami odpracowanie wykładu z analizy matematycznej 1 z dnia 11.01.23 odbędzie się w dniu 01.02.23 w godzinach 13.45-15.15 w sali LA-043


dr hab. inż. Dominika Matuszek


Autor: Dominika Matuszek | 30.01.2023, godz. 18:10

Informuję, że konsultacje dla studentów ze środy 01.02.2023 zostają przełożone na wtorek 31.01.2023 godz. 8:30-10:00.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 29.01.2023, godz. 13:16

Informuję, że konsultacje w dniu 30.01.23r. odbędą się w godzinach 10:00-11:30, s.0z-101.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 29.01.2023, godz. 10:46

dotyczy: konsultacji w dnu 29.01.2023 M-D205

Konsultacje (10.45-11.20), na prośbę studentów zastają przesunięte do budynku Oz 208.


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 28.01.2023, godz. 21:41

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie zespołami projektowymi (I ZIP II st, stac.) w dniu 30 stycznia 2023r r. odbędą się o godz. 12.00 w salo OZ-10.


dr hab. inż. Ewa Kulińska, profesor uczelni


Autor: Ewa Kulińska | 28.01.2023, godz. 20:30

Informuję, że zgonie z ustaleniami ze Studentami III roku Logistyki studia niestacjonarne, wykład z dnia 27.11.2022 zostanie odrobiony dnia 29.01.2023.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 28.01.2023, godz. 18:05

Dr inż. Regina Mazurek informuje, że odwołane zajęcia z dn. 15.01.2022r. zostaną odrobione w dn. 01.02.2023 r. wg harmonogramu:
Zarządzanie jakością, C1, III ZIP st. 1 st. - 01.02.2023r. - godz. 10.00-11.30 Oz 208
Zarządzanie jakością, L1, III ZIP st. 1 st. - 01.02.2023r. - godz. 8.30-10.00 Oz 208
Zarządzanie jakością, L2, III ZIP st. 1 st. - 01.02.2023r. - godz. 11.35-13.05 Oz 10.
Podczas zajęć możliwa będzie poprawa kolokwium lub sprawozdań.


dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan


Autor: Anna Hnydiuk-Stefan | 28.01.2023, godz. 13:03

Informuję, że w związku z udziałem w obronach egzaminów dyplomowych w dniu 1.02. (środa), zajęcia prowadzone na 1 roku kierunku Logistyka z przedmiotu Prawo gospodarcze zostają przeniesione z godz. 10.05-11.45 na godz. 15.30-17.00.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 27.01.2023, godz. 21:21

Informuje, że w dniu 29.01.2023r. zajęcia z przedmiotu Metody i techniki harmonogramowania projektów na I ZIP II stp. ZP wyjątkowo odbędą się w sali M-B221.
Zmiana dotyczy obu grup i zajęcia odbędą się według następującego harmonogramu:
- I ZIP II stp. ZP LP2 godz. 7:30 sala M-B221
- I ZIP II stp. ZP LP1 godz. 9:15 sala M-B221


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 26.01.2023, godz. 14:01

Informuję, że zmienił się termin odrabiania zajęć z przedmiotu Ergonomia i elementy higieny pracy - 30.01.23r., Oz-003, godz.8:30-10:00.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 26.01.2023, godz. 07:40

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów I i II roku kierunku TZiZC st.stacj. I-go stop., że zajęcia wykładowe z przedmiotów ,,Ogólna technologia żywności" oraz ,,Podstawy technologii i przechowalnictwa żywności" w dniu 26.01.2023 (czwartek) odbędą się w sali ME-311.


dr hab. inż. Katarzyna Hys


Autor: Katarzyna Hys | 25.01.2023, godz. 18:57

sprostowanie dot. godziny odpracowywania zajęć:

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki | Prowadzący: dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni

dotyczy:
2 rok, sem.3, zarządzanie i inżynieria produkcji, nst. I-go stopnia (inż.)
przedmiot: Marketing

Informuję, że w dniu 29.01.2023 r. o godzinie 18.05-18.50 M-E310 zostaną odpracowane zajęcia z Marketingu (1 x 45 minut) z dnia 11.12.2022."


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 25.01.2023, godz. 18:54

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki | Prowadzący: dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni

dotyczy:
2 rok, sem.3, zarządzanie i inżynieria produkcji, nst. I-go stopnia (inż.)
przedmiot: Marketing

Informuję, że w dniu 29.01.2023 r. o godzinie 18.05-19.50 M-E310 zostaną odpracowane zajęcia z Marketingu (1 x 45 minut) z dnia 11.12.2022.


dr hab. inż. Dominika Matuszek


Autor: Dominika Matuszek | 25.01.2023, godz. 08:50

Informuję, że w związku z udziałem w obronach egzaminów dyplomowych w dniu 30.01.2023 (poniedziałek) zajęcia z przedmiotu Podstawy mechaniki ogólnej zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione 31.01.2023 (wtorek) w godz. 12:10-13:40 w Sali E308.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 24.01.2023, godz. 12:35

Informuję, że zajęcia, które nie odbyły się w dniu 23.11.22r. zostaną odrobione według następującego harmonogramu:
Ergonomia i elementy higieny pracy: 25.01.23r., Oz-208, godz.8:20-9:50.
Przedmiot humanistyczno-społeczny I: 25.01.23r., M-B222, godz.15:30-17:00.
Zarządzanie bezpieczeństwem: 1.02.23r., Oz-208, godz.15:30-17:00.


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 24.01.2023, godz. 11:18

Konsultacje w dn. 26.01 zostają odwołane, odbędą się w dn.01.02 o godz.10.05-10.50 w sali Oz-06.


dr Anna Kuczuk


Autor: Anna Kuczuk | 24.01.2023, godz. 08:48

Informuję, że odrabianie projektu z dnia 11.12.22 r. (NS, TŻiZCz) z przedmiotu Rolnictwo ekologiczne odbędzie się w dniu 25.01.2023 r., od godziny 16.00, forma zdalna.


dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda


Autor: Monika Dąbrowska-Molenda | 23.01.2023, godz. 22:31

Informuje, że zajęcia z Podstaw technologii i przechowalnictwa żywności (II rok TŻiŻC studia stacjonarne) z dnia 13.12.22 zostaną odrobione 24.01.2023 o godz 18:45 w sali LA-039.


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 23.01.2023, godz. 16:59

Informuję, że zaległe zajęcia z dn. 15.11.2022 r. z przedmiotu:

Podstawy mechaniki ogólnej [II/00-SI>PodMecOG(3)] - ĆW

Zostaną zrealizowane w dn. 26.01.2023 r. w godzinach 19.10-19.55 Sala ME-310


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 23.01.2023, godz. 16:59

Informuję, że zaległe zajęcia z dn. 22.11.2022 r. z przedmiotu:

Podstawy mechaniki ogólnej [II/00-SI>PodMecOG(3)] - ĆW

Zostaną zrealizowane w dn. 26.01.2023 r. w godzinach 18.10-18.55 Sala ME-310


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 23.01.2023, godz. 16:58

Informuję, że zaległe zajęcia z dn. 22.11.2022 r. z przedmiotu:

Podstawy mechaniki ogólnej [II/00-SI>PodMecOG(3)] - PROJ

Zostaną zrealizowane w dn. 26.01.2023 r. w godzinach 16.30-18.00 Sala ME-310


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 23.01.2023, godz. 16:56

Informuję, że zaległe zajęcia z dn. 18.10.2022 r. z przedmiotu:

Podstawy mechaniki ogólnej [II/00-SI>PodMecOG(3)] - PROJ

Zostaną zrealizowane w dn. 26.01.2023 r. w godzinach 17.30-19.00 Sala ME-310


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 23.01.2023, godz. 16:45

Informuję, że zaległe zajęcia z dn. 22.11.2022 r. z przedmiotu:

Procesy wytwarzania materiałów inżynierskich [IL/SI-SI>PWMI(5)] - PROJ

Zostaną zrealizowane w dn. 25.01.2023 r. w godzinach 11.20-12.50 Sala ME-310


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 23.01.2023, godz. 16:44

Informuję, że zaległe zajęcia z dn. 15.11.2022 r. z przedmiotu:

Procesy wytwarzania materiałów inżynierskich [IL/SI-SI>PWMI(5)] - PROJ

Zostaną zrealizowane w dn. 25.01.2023 r. w godzinach 09.40-11.10 Sala ME-310


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 23.01.2023, godz. 16:43

Informuję, że zaległe zajęcia z dn. 18.10.2022 r. z przedmiotu:

Procesy wytwarzania materiałów inżynierskich [IL/SI-SI>PWMI(5)] - PROJ

Zostaną zrealizowane w dn. 25.01.2023 r. w godzinach 08.00-09.30 Sala ME-310


mgr inż. Adam Juszczak


Autor: Iwona Łapuńka | 23.01.2023, godz. 13:40

Zajęcia Zarządzanie utrzymaniem ruchu (ćwiczenia) III ZIP stac I st IPiSP, które nie odbyły się w dniu 2.12.2022 o godz. 13.15-15.15 (ze względu na udział studentów w szkoleniu), zostaną odrobione w dniu 27.01.2023 o godz. 17.15 -18.45 w sali E211, Mikołajczyka 5.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 22.01.2023, godz. 21:02

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów kierunku TZiZC II roku st.stacj. I-go stop., że zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu ,,Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego" w godz. 09.15-10.50 w dniu 23.01.2023 (poniedziałek) odbędą się w sali ME-115.


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 22.01.2023, godz. 12:58

Informuje, że wykład z Zarządzania zasobami w projekcie (1 rok ZiP 2 stopień ns) został przeniesiony z dnia 21.01.23 na dzień 22.01.23 na godz. 13.00, zgodnie z trybem studiów: wykład zdalny.


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 21.01.2023, godz. 14:16

Informuje, że wykład z Zarządzania jakością (3 rok ZiP ns) został przeniesiony z dnia 21.01.23 na dzień 22.01.23 na godz. 14.30, zgodnie z trybem studiów: wykład zdalny.


mgr inż. Adrian Nosol


Autor: Adrian Nosol | 20.01.2023, godz. 11:47

Informuję o odwołaniu zajęć z przedmiotu Techniczne przygotowanie produkcji (ćwiczenia) w dniu 20.01.2023 r o godz. 13:45-15:25, sala ME-211.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym po ustaleniu ze studentami.


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 20.01.2023, godz. 10:12

Informuję, że zaległe zajęcia z dn. 15.11.2022 r. z przedmiotu:

Podstawy biotechnologii żywności [IT/00-SI>PodBioZY(3)] - ĆW

Zostaną zrealizowane w dn. 20.01.2023 r. w godzinach 18.00-19.30 Sala ME-312


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 20.01.2023, godz. 10:12

Informuję, że zaległe zajęcia z dn. 18.10.2022 r. z przedmiotu:

Podstawy biotechnologii żywności [IT/00-SI>PodBioZY(3)] - ĆW

Zostaną zrealizowane w dn. 20.01.2023 r. w godzinach 16.20-17.50 Sala ME-312


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 19.01.2023, godz. 13:36

Informuje, że w dniu 24.01.2023 r. część zajęć (45 minut) z przedmiotu Metody i techniki harmonogramowania projektów (P) I ZIP II stp. ZP, które odbywają się w godzinach 13:30-15:00 zostanie przeniesione na wcześniejszą godzinę. W tym dniu zajęcia zostaną zrealizowane w następujący sposób:

- 7:50-8:35 (45 minut) Oz-10, Metody i techniki harmonogramowania projektów (P)

- 13:30-14:15 (45 minut) Oz-10, Metody i techniki harmonogramowania projektów (P).

Pozostałe zajęcia w dniu 24.01.23 r. prowadzone będą bez zmian.


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 18.01.2023, godz. 20:00

Informuję, że w porozumieniu ze studentami wykład "Zarządzanie finansami w projekcie" dla studentów ZIP II st. sp. ZP został przeniesiony z dnia 25 stycznia, godz. 19:00 na dzień 23 stycznia, godz. 18:30. Sala Oz-006.


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 18.01.2023, godz. 19:51

Informuję, że w porozumieniu ze studentami wykład "Rachunek kosztów działań logistycznych" dla studentów ZIP II st. sp. ZL został przeniesiony z dnia 1 lutego, godz. 15:30 na dzień 24 stycznia, godz. 18:30. Sala Oz-010.


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 18.01.2023, godz. 19:49

Informuję, że w porozumieniu ze studentami zajęcia projektowe z przedmiotu "Zarządzanie finansami w projekcie" dla studentów ZIP II st. sp. ZP zostały przeniesione z dnia 23 stycznia, godz. 19:00 na dzień 23 stycznia, godz. 14:45. Sala Oz-006.


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 18.01.2023, godz. 19:30

Informuję, że po uzgodnieniu ze studentami wykład z analizy matematycznej dla kierunku ZiP, I rok, studia stacjonarne, 1-go stopnia z dnia 12.01.2023 zostanie odpracowany 18.01.2023 w godzinach 19.30-21.00 na kanale moich konsultacji


dr Andrzej Metelski


Autor: Andrzej Metelski | 17.01.2023, godz. 19:40

Informuję, że po ustaleniach ze studentami przełożone zajęcia z dnia 22.12.2022 zostaną odrobione wg harmonogramu:

1. zajęcia z godz. 17.15-18.00 - Metody komputerowe w inżynierii - III Logistyka - odrobienie 18.01.2023 godz. 16.20-17.05, Oz-207

2. zajęcia z godz. 18.05-19.40 - Zastosowanie pakietu Mathematica - III Logistyka - 20.01.2023 godz. 10.00-11.30, Oz-006.


dr hab. inż. Sławomir Zator


Autor: Sławomir Zator | 17.01.2023, godz. 18:54

Informuję, że wykład z Komputerowego Wspomagania Projektowania dla II roku kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa zostanie przesunięty z poniedziałku 30 stycznia z godz. 11:55
na wtorek 24 stycznia na godz. 13:30.
Zajęcia odbędą się w II kampusie w Budynku Nr 1 w sali P1-215.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 17.01.2023, godz. 11:51

Informuje, że zajęcia odwołane w dniu 22.12.2022 r. zostano odrobione według następującego harmonogramu:

- I ZIP II stp. S. wykład (zdalny), Metody i techniki harmonogramowania projektów, 20.01.2023 r. godz. 10:00,

- II ZIP I stp. S. ćwiczenia, Finanse i Rachunkowość, 30.01.2023 r. godz. 11:55 sala Oz-210,

- II LOG I stp. S. ćwiczenia, Finanse i Rachunkowość, 25.01.2023 r. godz. 8:30 sala M-B222.


dr Andrzej Metelski


Autor: Andrzej Metelski | 17.01.2023, godz. 11:45

Informuję, że konsultacje w dniu 18.01.2023 odbędą się wyjątkowo w godz. 19.00-19.45 w sali Oz-006 zamiast godz. 16.20-17.05 w sali Oz-211.


dr inż. Alfred Paszek


Autor: Alfred Paszek | 16.01.2023, godz. 23:15

Informuję, że zajęcia z dnia 09.01.2023 zostaną odrobione według następującego harmonogramu:
1. Metodyka projektowania inżynierskiego – wykład, 5 sem. ZIP - 20.01.2023 godz. 17.45-19.15 sala M-E211
2. Procesy i techniki produkcyjne – wykład, 3 sem. ZIP – 19.01.2023 godz. 17.00-18.30 sala M-E211
3. Procesy i techniki produkcyjne – ćwiczenia, 3 sem. ZIP – 19.01.2023 godz. 15.30-17.00 sala M-E211


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 16.01.2023, godz. 20:20

Informuje, że odwołuje swoje zajęcia w dniu 18.01.23r. Zajęcia zostały odrobione w uzgodnionych ze studentami terminach.


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 16.01.2023, godz. 14:41

Odpracowanie ćwiczeń z analizy matematycznej 1 z dnia 12.01.23 z grupą C2 w dniu 16.01.23 w godz. 13.45-15.15 w sali E-310


dr inż. Anna Deptuła


Autor: Anna Deptuła | 16.01.2023, godz. 12:39

ODRABIANIE ZAJĘĆ

W dniu 20.01.2023 (piątek) w sali LA-039 zostaną odrobione zajęcia dla studentów LOGISTYKI z dnia 19.12.2021r. zgodnie z harmonogramem:
9.00-11.15 grupa C3 (w tym ostatnie 45 min to zajęcia za dzień 21.11.2022r)
11.15-12.45 grupa C1
12.45-14.15 grupa C2


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 16.01.2023, godz. 08:17

W dniach 16-31.01.2023 konsultacje odbywają się w trybie stacjonarnym zgodnie z harmonogramem:
• We wtorki, godz. 8.20-9.05, sala B-221
• W czwartki, godz.9.15-10.00, sala ME-309B
• W niedzielę 29.01.22, godz. 12.15-12.45, sala ME-309B
Możliwe są także konsultacje zdalne w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową.


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: Dominika Biniasz | 15.01.2023, godz. 13:50

Informuję, że na prośbę Studentów, ostatni wykład w dniu 01.02.2023 z Projektowania systemów i procesów logistycznych realizowany będzie stacjonarnie w godz. 12.00-13.30 budynek M-E212.
Dominika Biniasz


dr hab. inż. Dominika Matuszek


Autor: Dominika Matuszek | 15.01.2023, godz. 09:34

Informuję, że konsultacje w dniu 18.01.2023 odbędą się w godz. 14:30-16:00.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 14.01.2023, godz. 16:41

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów I roku kierunku ZIP st.niestacjonarne II-go stop.,że zajęcia projektowe,, Projekt zespołowy" w dniu 15.01.2023 (niedziela) dla grupy 1 i 2 w godz. 14.20-16.00 oraz 16.20-17.50 odbędą się w sali ME-115.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 13.01.2023, godz. 17:57

Dr inż. Regina Mazurek informuje, że w dn. 14.01.2023r. (sobota zjazdowa) konsultacje z godz. 17.40 zostaną przeniesione na godz. 10.50-12.10 w sali M-B 221. Serdecznie zapraszam


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 12.01.2023, godz. 18:24

Informuję, że ćwiczenia z analizy matematycznej 1 z dnia 12.01.23 dla I roku logistyki, studia stacjonarne, 1 stopnia grupy C1 i C2 zostaną odpracowane zgodnie z harmonogramem
16.01.23, godz. 8.20-9.50, sala M-B221
16.01.23, godz. 13.45-14.30, sala M-E310


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 12.01.2023, godz. 18:20

Informuję, że ćwiczenia z analizy matematycznej z dnia
11.01.23 dla I roku kierunku ZiP, studia stacjonarne, 1stopnia zostaną odpracowane w dniu 16.01.23, godz. 10.05-11.35, sala OZ-210


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 12.01.2023, godz. 17:14

Informuję uprzejmie, że konsultacje od dnia 13.01.2023 będą odbywały się w piątki o godz. 7.25 -8.10 w p. E-309C, Wydział Mechaniczny


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 12.01.2023, godz. 07:41

że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie zasobami w projekcie (1 rok ZiP s, II stopień, godz.11.55-13.25, wykład prowadzony zdalnie) zostają przeniesione z dnia 12.01.23 na dzień 19.01.2023 godz.8.30-10.00 (wykład prowadzony zdalnie).


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 11.01.2023, godz. 14:08

Zajęcia analizy matematycznej w dniach 11-12.01.23 zostają odwołane z powodu choroby. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze studentami.


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 11.01.2023, godz. 10:19

Informuję, że w dniu 14 stycznia 2023 r. (sobota) w godz. 7.30-10.45 prowadzone przeze mnie zajęcia zostają odwołane z powodu innych obowiązków służbowych. W uzgodnieniu z dr inż. Reginą Mazurek uprzejmie proszę Studentów pierwszej i drugiej grupy projektowej o udział w zajęciach Zarządzanie zasobami w projekcie o godz. 7.30-9.00 (sala Oz-03). O godz. 11.00-12.30 zapraszam Studentów obydwu grup na zajęcia Sterowanie realizacją projektów w warunkach zakłóceń do sali Oz-03.


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 10.01.2023, godz. 21:43

Informuję, że wykład dla I roku Logistyki, 1 stopnia, studia stacjonarne w dniu 11.01.23 zostaje dowołany. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze studentami


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 10.01.2023, godz. 20:40

Informuję, że ćwiczenia z analizy matematycznej dla I roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji w dniu 11.01.2023 o godz. 12.05-13.35 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze studentami.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 09.01.2023, godz. 13:34

dotyczy:
2 rok, sem.3, zarządzanie i inżynieria produkcji, st. I-go stopnia (inż.) - zajęcia MARKETING (ćw), 8.20-10.00 LA-043
oraz
1 rok, sem.1, zarządzanie i inżynieria produkcji, st. I-go stopnia (inż.) - zajęcia PODSTAWY ZARZĄDZANIA (w), 10.05-11.35 LA-043


W związku z odbywającą się w dniu 12 stycznia 2023 r. Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych - nastąpi zmiana lokalizacji zajęć zgodnie z harmonogramem:
1) zajęcia MARKETING ćw, 8.20-10.00 sala M-B222 zamiast LA-043;
2) zajęcia PODSTAWY ZARZĄDZANIA w, 10.05-11.35 sala M-B222 zamiast LA-043


z poważaniem
dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


dr hab. inż. Adam Deptuła


Autor: Adam Deptuła | 09.01.2023, godz. 13:21

Informuję, że zajęcia Badania Operacyjne Wykład IZ/00-SI>BadaOper(3) , godz. 10.05- 11:35, miejsce LA-039 (Łącznik) w dniu 12.01.23
ze względów organizacyjnych odbędą się w sali M-E211 (Mikołajczyka 5) o tej samej porze


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 09.01.2023, godz. 09:41

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów I-go roku Logistyka st. stacj. I-go stop., że zajęcia wykładowe z przedmiotu humanistyczno-społecznego I - ,,Motywacja i zarządzanie czasem" w dniu 12.01.2023 (czwartek) w godz. 08.20 -10.00 odbędą się w sali ME-211.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 09.01.2023, godz. 08:27

Informuje, że zajęcia z dr inż. Alfredem Paszkiem w dniu 9.01.2023r. zostają odwołane.


dr hab. inż. Ewa Kulińska


Autor: Ewa Kulińska | 08.01.2023, godz. 21:01

Konsultacje w dniu 9.01.2023r. godz. 11.00 sala 309c, Mikołajczyka 5, na prośbę studentów, zostają przeniesione na godz. 16.20.
W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy celem umówienia indywidualnych konsultacji on-line. Link do konsultacji on-line: https://etele.po.edu.pl/Konsultacje-E.Kulinska.


dr hab. inż. Adam Deptuła


Autor: Adam Deptuła | 06.01.2023, godz. 12:15

Informuję, że termin odrobienia zająć z dnia 22.10.2022 dla studentów niestacjonarnych przedmiotu:
- Badania Operacyjne IF/00-NI>BadaOper(3), ćwiczenia, godz. 11.00- 12.40 M-B325a,
został ustalony na dzień 15.01,23 (niedziela) o godzinie: 15:00-16:30 w Sali OZ-210
Termin został ustalony ze studentami.


dr hab. inż. Sławomir Zator


Autor: Sławomir Zator | 05.01.2023, godz. 19:58

Informuję, że zajęcia z Materiałoznawstwa dla II roku kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa zostaną przesunięte
z piątku 13 stycznia z godz. 13:45
na wtorek 10 stycznia na godz. 12:30.
Zajęcia odbędą się w II kampusie w Budynku Nr 1 w sali P1-215.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 03.01.2023, godz. 09:41

Informuję, że zajęcia z Chemii ogólnej i nieorganicznej z dnia 20.12.2022 zostaną odrobione 10.01.2023 w godzinach 8:30 - 10:00 w sali E-312


dr inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 27.12.2022, godz. 17:19

Informuję, że zajęcia z dnia 8 grudnia 2022 r. (II rok IB) zostaną odrobione wg harmonogramu:
Konstrukcja maszyn (W, II IB) 09.01.2023 r. godzina 8:40 - 10:10, sala ME 310
Konstrukcja maszyn (Ć, II IB) 09.01.2023 r. godzina 10:20 - 11:50, sala ME 310,
a zajęcia z dnia 22 grudnia 2022 r. (II rok IB) zostaną odrobione wg harmonogramu:
Konstrukcja maszyn (W, II IB) 23.01.2023 r. godzina 8:40 - 10:10, sala ME 310
Konstrukcja maszyn (Ć, II IB) 23.01.2023 r. godzina 10:20 - 11:50, sala ME 310.


dr inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 22.12.2022, godz. 11:25

Informuję, że na prośbę Studentów zajęcia z przedmiotu Konstrukcja Maszyn w dniu 22.12.2022 r. zostają odwołane. Zostaną odrobione w styczniu 2023 r., w terminie ustalonym ze studentami.


dr hab. inż. Ewa Kulińska, profesor uczelni


Autor: Ewa Kulińska | 21.12.2022, godz. 20:45

Konsultacje w dniu 22.12.2022r. zostają przeniesione na 9.01.2023r. godz. 11.00 - 12.30 sala 309c, Mikołajczyka 5.
W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy celem umówienia indywidualnych konsultacji on-line. Link do konsultacji on-line: https://etele.po.edu.pl/Konsultacje-E.Kulinska.


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 21.12.2022, godz. 19:19

Informuje, że na prośbę studentów wykład z Zarządzania jakością (3 rok ZiP, st.) z dnia 22.12.2022, godz.13.45, został odwołany. Zostanie on odrobiony w styczniu 2023, w terminie ustalonym ze studentami.


dr Andrzej Metelski


Autor: Andrzej Metelski | 21.12.2022, godz. 17:46

Informuję, że na prośbę studentów następujące zajęcia z dnia 22.12.2022 zostają odwołane:

godz. 17.15-18.00 - Metody komputerowe w inżynierii - III Logistyka - wykład Oz-207

godz. 18.05-18.50 - Zastosowanie pakietu Mathematica - III Logistyka - wykład Oz-006

godz. 18.55-19.40 - Zastosowanie pakietu Mathematica - III Logistyka - laboratorium Oz-006.
Zajęcia te zostaną odrobione w terminie styczniowym po ustaleniach ze studentami.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 21.12.2022, godz. 13:55

Informuję, że zajęcia w dniu 22.12.2022r. zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie podany po ustaleniu go z studentami.


mgr inż. Julia Giera


Autor: Julia Giera | 20.12.2022, godz. 16:50

Uprzejmie informuję o zmianie terminu prowadzenia konsultacji:
- W tym tygodniu konsultacje odbędą się w środę o godz. 15:30 w sali OZ-003P,
- Od 09.01.2023 konsultacje będą odbywać się w piątki o godz. 10:15 w sali ME309c.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 20.12.2022, godz. 12:56

Informuje, że zajęcia z Zarządzania Środowiskiem Pracy na prośbę studentów zostają przełożone z dn. 21.12.2022 na 20.12.2022:
16:15 - wykład OZ-210
17:00 - seminarium OZ-210


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 19.12.2022, godz. 19:31

Konsultacje z dnia 19.12.2022 zostają przełożone na czwartek 22.12.2022 na godzinę 11.55


dr Anna Kuczuk


Autor: Anna Kuczuk | 19.12.2022, godz. 12:29

Informuję, że odrabianie projektu z przedmiotu Rolnictwo ekologiczne odbędzie się w dniu 20.12.2022 r. Godzina 13.45 -16.15. Sala B-222.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 19.12.2022, godz. 10:07

Informuję, że zajęcia z Chemii ogólnej i nieorganicznej (ćwiczenia) z I rokiem TZiZC w dniu 20.12.2022 zostają odwołane. Termin odrabiania zajęć, po uzgodnieniu ze studentami, zostanie podany w oddzielnym komunikacie.


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 19.12.2022, godz. 09:33

Informuję, że konsultacje w dniu 20.12.2022 zostają przeniesione na godz. 8:30 - 9:50 (M-E212).


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 19.12.2022, godz. 09:32

Informuję, że na prośbę studentów I ZIP 1st. stacjonarne wykład z przedmiotu Technologie informacyjne w dniu 20.12.2022 zostaje przesunięty z godz. 8:35 - 10:05 na godz. 9:50 - 11:20 (M-E212).


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: Dominika Biniasz | 19.12.2022, godz. 09:21

Informuję, iż wykład zdalny z Projektowania systemów i procesów logistycznych oraz konsultacje w dniu 21.12.2022 r. (środa) zostają odwołane z powodu opieki nad dzieckiem.
Zajęcia zostaną odrobione w dniu 12.01.2023 w godz. 16.30-18.00, natomiast konsultacje w dniu 18.01.2023 w godz. 9.00-10.00 Oz-101 oraz w razie konieczności w innym terminie na prośbę mail'ową zdalnie.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 19.12.2022, godz. 09:07

Informuję, że najbliższe konsultacje zostają przełożone z wtorku 20.12.2022 na środę 21.12.2022 (godz. 10:15 - 11:45), sala E322.


dr inż. Anna Deptuła


Autor: Anna Deptuła | 18.12.2022, godz. 13:28

Informuję, iż w poniedziałek 19.12.22r. zajęcia z I LOG zostają odwołane. Przypominam także, że zajęcia wtorkowe z I ZIP (ćwiczenia) zostały już odrobione wcześniej.


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 16.12.2022, godz. 19:28

Informuję, że w dniu jutrzejszym tj. 17.12.2022 nastąpi zmiana w planie zajęć dla I roku ZIP NS I-go stopnia.
Wykład z Ekologii z dr hab. inż. Dominiką Matuszek odbędzie się o godz. 11:00, natomiast wykład z Technologii Informacyjnych z mgr inż. Marią Natorską odbędzie się o godz. 12:50.


dr hab. inż. Dominika Matuszek


Autor: Dominika Matuszek | 16.12.2022, godz. 10:19

Informuję, że w dniu jutrzejszym tj. 17.12.2022 nastąpi zmiana w planie zajęć dla I roku ZIP NS I-go stopnia. Wykład z Ekologii z dr hab. inż. Dominiką Matuszek odbędzie się o godz. 11:00, natomiast wykład z Technologii Informacyjnych z mgr inż. Marią Natorską odbędzie się o godz. 12:50.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 15.12.2022, godz. 09:58

dotyczy: 25 minut zajęć z przedmiotu Marketing w dniu 15.12.2022 r. (po godzinach rektorskich)
2 rok, sem.3, zarządzanie i inżynieria produkcji, st. I-go stopnia (inż.)

W związku z godzinami rektorskimi dotyczącymi dnia 15.12.2022, na prośbę Studentów zostanie przesunięte realizacja ostatnich 25 minut zajęć zgodnie z ustaleniami:

w dniu 22.12.2022 zajęcia zaczynają się o 11.45 (10 minut),
w dniu 12.01.2023 zajęcia zaczynają się o 11.45 (10 minut)
w dniu 19.01.2023 zajęcia zaczynają się o 11.50 (5 minut)
sala B221


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 15.12.2022, godz. 09:22

Informuję, że zajęcia w dniu 16.12.2022 (piątek) zostają odwołane. Zajęcia z przedmiotu Logistyka w przedsiębiorstwie (sem. V ZiIP) zostaną odrobione 13.01.2023 (piątek) o godz. 8:30-10:00 w sali M-E211


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 15.12.2022, godz. 07:44

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów I i II roku kierunku TZiZC st.stacj. I-go stop., że zajęcia wykładowe z przedmiotów ,,Ogólna technologia żywności" oraz ,,Podstawy technologii i przechowalnictwa żywności" w dniu 15.12.2022 (czwartek) odbędą się w sali ME-115.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 14.12.2022, godz. 19:37

Dr inż. Regina Mazurek odwołuje zajęcia z Zarządzania jakością (III ZIP) w dn. 15.12.2022r. z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu ze studentami.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 14.12.2022, godz. 12:26

Na prośbę studentów ( mail poniżej) przychylam się do prośby i w dniu 15.12.2022 r. zajęcia Seminarium magisterskie zostaje odwołane i zajęcia będą odrobione w dniu 19.01.2022. o godzinie 10:00 w sali E208
Z poważaniem
dr Anna Duczkowska


Dzień dobry,

z racji godzin rektorskich od 10 do 13 w najbliższy czwartek, tj. 15.12.2022, w imieniu całej grupy, zwracam się z prośbą o przesunięcie zajęć pt. "Seminarium magisterskie" na 19.01.2023 na godzinę 10:00.

Z poważaniem
Gennadij Komada

ZIP, II stopień, stacjonarnie
spec. Zarządzanie Logistyczne
nr indeksu 96749


dr Anna Koziarska


Autor: Anna Koziarska | 13.12.2022, godz. 13:10

Na prośbę studentów wykład z algebry (1 sem., stacjonarny, ZIP) z dnia 15.12.2022 roku, 13:45-15:15 (LA-043), został przełożony na dzień: 19.12.2022r., godz.10:05-11:35 (M-B222).


dr hab. inż. Dominika Matuszek


Autor: Dominika Matuszek | 13.12.2022, godz. 11:48

Informuję, że laboratorium z Materiałoznawstwa dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa prowadzone będzie w zastępstwie za prof. M. Madej-Lachowską przed dr inż. M. Rosiaka i będzie realizowane w pom. MB-27.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 13.12.2022, godz. 08:54

Informuję, że w dniu 17 grudnia 2022 (sobota) zajęcia wykładowe zdalne na studia niestacjonarnych na kierunku Logistyka z przedmiotu Usługi logistyczne o godz. 12.50-14.30 zostają odwołane.

Po uzgodnieniu ze studentami studiów niestacjonarnych i wyrażeniu zgody oraz zaproponowaniu przez studentów kierunku Logistyka (NS) terminu odrobienia zajęć, zajęcia zdalne wykład - Usługi logistyczne zostaną odrobione w dniu 16.12.2022, godz. 18.00-19.30.


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 13.12.2022, godz. 08:37

Konsultacje z dnia 13.12.2022 zostają przełożone na piątek 16.12.2022 na 8.30


dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda


Autor: Monika Dąbrowska-Molenda | 12.12.2022, godz. 22:18

Uprzejmie informuje, że zajęcia z przedmiotu Podstawy technologii i przechowalnictwa żywności ze studentami II roku TŻiŻC w dniu 13.12 nie odbędą się. Zmuszona jestem odwołać zajęcia z przyczyn rodzinnych.
Termin odrabiania zajęć zostanie ustalony ze studentami i podany w kolejnym komunikacie.


dr hab. inż. Dominika Matuszek


Autor: Dominika Matuszek | 12.12.2022, godz. 16:47

Informuję, że konsultacje dla studentów w dniu 14.12.2022 odbędą się w godz. 11:00-12:30.


dr hab. inż. Ewa Kulińska


Autor: Ewa Kulińska | 12.12.2022, godz. 15:08

Odrabianie zajęć 7 semestr Logistyka I st.
ZMIANA SALI W DNIU 13.12.2022R.

Eurologistyka wykład
12.12.2022r. Sala LA-043 godz. 15:00-17:00
Oraz
13.12.2022r. Sala M-E310 godz. 13:30-15:20 godzina

Bezpieczeństwo informacji - seminarium
12.12.2022r. Sala LA-043 godz. 17:00-19:00


dr hab. inż. Ewa Kulińska


Autor: Ewa Kulińska | 12.12.2022, godz. 07:32

Odrabianie zajęć 7 semestr Logistyka I st.

Eurologistyka wykład
12.12.2022r. Sala LA-043 godz. 15:00-17:00
Oraz
13.12.2022r. Sala M-E309c godz. 13:30-15:20

Bezpieczeństwo informacji - seminarium
12.12.2022r. Sala LA-043 godz. 17:00-19:00


dr Anna Kuczuk


Autor: Anna Kuczuk | 11.12.2022, godz. 16:38


Informuję, że z powodu choroby prowadzącego wykład z przedmiotu Rolnictwo ekologiczne (12.12.2022r ), TZiŻCz, Stacjonarne, będzie poprowadzony przez Panią prof. Dominikę Matuszek. Z kolei 13.12.2022 projekt z przedmiotu Rolnictwo ekologiczne jest odwołany.
W najbliższych dniach zostanie ustalona forma i termin odrobienia zajęć projektowych.

Anna Kuczuk


dr Anna Kuczuk


Autor: Anna Kuczuk | 11.12.2022, godz. 10:18

Informacja dla studentów TŻiŻCz. W dniu dzisiejszym (11.12.2022) nasze zajęcia z projektu Rolnictwo ekologiczne są odwołane z powodu choroby prowadzącego.
W najbliższych dniach zostanie ustalona forma i termin odrobienia zajęć zajęć.

Anna Kuczuk


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 10.12.2022, godz. 12:09

Informuję, że na prośbę studentów kierunku Logistyka 3 rok.ns zajęcia z przedmiotu "Ergonomia i elementy higieny pracy" w dniu 10.12.22r. odbędą się o godzinie 14:40, s.M-B224. Konsultacje zostały przeniesione na godz.16:20.


dr hab. inż. Dominika Matuszek


Autor: Dominika Matuszek | 09.12.2022, godz. 18:02

Informuję, że zajęcia z dr hab. inż. Marią Madej-Lachowską w dniu 10.12.2022 zostają odwołane.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 09.12.2022, godz. 09:33

W dniu dzisiejszym 9.12.2022 zajęcia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - Logistyka w bezpieczeństwie (projekt) o 10:05 i Zarządzania i Inżynierii Produkcji Controling w zarządzaniu produkcją (projekt) 12:00. nie odbędą się z powodu choroby.
dr Anna Duczkowska


dr hab. inż. Dominika Matuszek


Autor: Dominika Matuszek | 09.12.2022, godz. 08:18

Informuję, że zajęcia z dr hab. inż. Marią Madej-Lachowską w dniu dzisiejszym (09.12.2022) zostają odwołane z nagłych przyczyn losowych.


mgr inż. Julia Giera


Autor: Julia Giera | 08.12.2022, godz. 13:03

Uprzejmie informuje, że zajęcia z następujących przedmiotów dnia 09.12.2022 zostaną przeniesione na inne godziny zgodnie z poniższą rozpiską:

- Opakowania dla kierunku logistyka, II rok, I stopień, studia stacjonarne zostają przeniesione z godz. 13:45 na godz. 14:10 w sali M-D217,
- Ryzyko w systemach logistycznych dla kierunku logistyka, II stopień, studia stacjonarne odbędzie się zgodnie z planem zajęć o godz. 11:55 (ME-208a), jednakże skończą się o godz. 12:55. Druga część zajęć odbędzie się tego samego dnia (09.12.2022) o godz. 08:40 w sali MB-111.

Konsultacje odbędą się o godz. 16:00 w sali : ME309c.


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: Dominika Biniasz | 08.12.2022, godz. 13:01

Informuję, iż dnia 13.12.2022r. zajęcia z przedmiotu Projektowanie systemów i procesów logistycznych (lab. i proj.) odbywające się w sali Oz-06 w godz. 12.00-15.15, będą odbywały się w ramach programu "Kultura bezpieczeństwa" w sali Oz-03 w godz. 12.00-14.30 realizując wykład edukacyjny z Inspektorem Pracy z Opola. Po zakończonym wykładzie Studenci wrócą do sali Oz-06.
Kolejne zajęcia bez zmian.


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 08.12.2022, godz. 11:51

Informuję że, zajęcia z dn. 11.12.2022 r. z przedmiotu:

Chemia produktów rolno - spożywczych [IG/JB-NI>CPRS(7)] - LAB

Zostają przeniesione na dzień 10.12.2022 i będą realizowane w godzinach 17.15-20.40 Sala ME-312


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 08.12.2022, godz. 11:49

Informuję że zaległe zajęcia z dn. 20.11.2022 r. z przedmiotu:

Chemia produktów rolno - spożywczych [IG/JB-NI>CPRS(7)] - LAB

Zostaną zrealizowane w dn. 10.12.2022 w godzinach 13:45-17.10 Sala ME-312


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 08.12.2022, godz. 11:43

Informuję że zaległe zajęcia z dn. 22.11.2022 r. z przedmiotu:

Chemia produktów rolno - spożywczych [IT/JB-SI>CPRS(7)] - LAB

Zostaną zrealizowane w dn. 16.12.2022 w godzinach 16:20-18:55 Sala ME-312


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 08.12.2022, godz. 11:43

Informuję że zaległe zajęcia z dn. 15.11.2022 r. z przedmiotu:

Chemia produktów rolno - spożywczych [IT/JB-SI>CPRS(7)] - LAB

Zostaną zrealizowane w dn. 15.12.2022 w godzinach 16:20-18:55 Sala ME-312


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 08.12.2022, godz. 11:40

Informuję że zaległe zajęcia z dn. 18.10.2022 r. z przedmiotu:

Chemia produktów rolno - spożywczych [IT/JB-SI>CPRS(7)] - LAB

Zostaną zrelaizowane w dn. 09.12.2022 w godzinach 16:20-18:55 Sala ME-312


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 08.12.2022, godz. 09:54

W dniu dzisiejszym konsultacje o godzinie 10:00-11:30. nie odbędą się powodu choroby.
Anna Duczkowska


dr inż. Katarzyna Rudnik


Autor: Katarzyna Rudnik | 07.12.2022, godz. 14:13

Za prośbę studentów, w dniu 08.12.2022 seminarium dyplomowe na 1 roku IIst ZL zostają przesunięte na godzinę 10:00-11:30 (sala M-B221). Jednocześnie moje konsultację w tym dniu odbędą się w sali ME-309c w godzinach 8:20-9:50 i 11:30-12:30.


dr inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 07.12.2022, godz. 13:25

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Konstrukcja Maszyn (II IB) oraz konsultacje w dniu 8 grudnia z powodu wyjazdu służbowego zostają odwołane.


dr hab inż Ewa Kulińska


Autor: Dorota Kaszyca | 07.12.2022, godz. 08:44

Informuję, że zajęcia z dnia 8.12.2022r. (Eurologistyka - ćwiczenia, Bezpieczeństwo informacji - wykład, Seminarium dyplomowe) z 4 rokiem Logistyki studia stacjonarne I-go stopnia odbędą się planowo. Zostało wyznaczone zastępstwo.


dr hab. inż. Ewa Kulińska


Autor: Ewa Kulińska | 06.12.2022, godz. 19:59

W dniu 8.12.2022r. zajęcia z dr hab. inż. Ewą Kulińską, prof. PO zostają odwołane z powodu choroby. Zajęcia zostaną odpracowane wg harmonogramu ustalonego ze Starostą 7 semestru Logistyki.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 06.12.2022, godz. 15:10

dotyczy: konsultacji w dniu 11.12.2022 MD205 w godzinach 18.00-18.25

Informuję, że część konsultacji w godzinach 18.00-18.25 MD205 w dniu 11.12.2022 zostaje odwołana ze względu na przesunięcie zajęć dydaktycznych.
Niemniej jednak, w razie konieczności proszę kontaktować się ze mną za pomocą poczty elektronicznej.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 06.12.2022, godz. 15:06

dotyczy:
2 rok, sem.3, zarządzanie i inżynieria produkcji, nst. I-go stopnia (inż.)
przedmiot: Marketing

Informuję, że w dniu 11.12.2022 zajęcia z Marketingu (9.15-10.45 OZ210) rozpoczną się później tj. od 10.00 do 10.45. Termin odpracowania zostanie ustalony ze studentami.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 06.12.2022, godz. 15:02

dotyczy:
1 rok, sem.1, zarządzanie i inżynieria produkcji, nst. I-go stopnia (inż.)
przedmiot: Podstawy zarządzania

Informuję, że w dniu 11.12.2022 zajęcia z PZ (7.30-9.00 OZ210) zostaną przesunięte na godzinę 18.05-19.25 M-E210.


dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda


Autor: Monika Dąbrowska-Molenda | 06.12.2022, godz. 15:01

Uprzejmie informuje, że zajęcia z przedmiotu Podstawy ekologii i ochrony środowiska z I rokiem TŻiŻC w dniu 7.12 zostają przeniesione z godz 8:20 na 11:55 i odbędą się w sali d-117.


dr hab. inż. Dominika Matuszek


Autor: Dominika Matuszek | 06.12.2022, godz. 13:40

Informuję o zmianie godziny zajęć odrabianych w terminie 8.12.2022 czwartek (z dnia 29.11.2022) z przedmiotu Procesy technologicznie uciążliwe dla środowiska. Zajęcia odbędą się o godz. 8:20-9:50 w sali ME310 a następnie o 10:05-10:50 w sali MD217. Zmiana sal wynika z ich dostępności.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 06.12.2022, godz. 10:23

Dr inż. Regina Mazurek informuje, że w dn. 07.12.2022r., w związku z wyjazdem studyjnym ze studentami, konsultacje w tym dniu nie odbędą się i zostaną przełożone na piątek 09.12.2022 r. w godz. 11.00-11.45 w sali Oz 101.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 06.12.2022, godz. 10:20

Dr inż. Regina Mazurek informuje, że w dn. 07.12.2022r. nastąpi zmiana formy zajęć dla studentów Inżynierii Bezpieczeństwa IV rok st. 1 st., ze stacjonarnego Seminarium dyplomowego na zajęcia studyjno-edukacyjne w Grupie Azoty S.A. w Kędzierzynie-Koźlu.
Pozostałe zajęcia dydaktyczne w tym dniu pozostają BEZ ZMIAN.


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 06.12.2022, godz. 08:39

W dniu dzisiejszym konsultacje przesunięte z godziny 8.20 na 8.30 w sali B221


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 06.12.2022, godz. 06:04

W dniu 6.12.2022 Controling w zarządzaniu produkcją (wykład) godzina 11:00 nie odbędzie się.


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 06.12.2022, godz. 04:37

Informuję, że odwołane zajęcia z dnia 28 listopada br. zostanę odrobione zgodnie z poniższym harmonogramem:
Techniczne przygotowanie produkcji (wykład), III ZIP stac I-go st, 15.12.2022 r. (czwartek), godz. 15.30-17.00, Oz-03,
Sterowanie realizacją projektów w warunkach zakłóceń (laboratorium), I ZIP stac II-go st, 17.01.2023 r. (wtorek), godz. 11.50-13.20, Oz-06.


dr inż. Anna Deptuła


Autor: Anna Deptuła | 05.12.2022, godz. 22:27

Informuję, iż 6.12.2022r. (wtorek) studenci I roku LOGISTYKI podczas wykładu o godzinie 12.50 w sali LA 039 napiszą kolokwium zaliczeniowe. Jednocześnie treści wykładowe z tego dnia zostaną zrealizowane w trakcie kolejnych ćwiczeń - na poszczególnych grupach ćwiczeniowych.

Informuję, iż 8.12.2022 (czwartek) studenci I roku ZIP o godzinie 15.30 w sali LA 039 odrobią zajęcia ćwiczeniowe z dnia 20.12.22 podczas, których napiszą kolokwium.


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 05.12.2022, godz. 21:32

Informuję, że konsultacje w dniu 6.12.2022 (wtorek) od godziny 10:45 – 11:40 zostają przeniesione na godz. 14:00 – 15:00, oz-101

Konsultacje w tym dniu od godz.10:20 – 10:40 odbywać się będą bez zmian.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 05.12.2022, godz. 09:32

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów kierunku IB, II rok st. stacj. I-go stop., że zajęcia wykładowe z przedmiotu wybieralnego 1 - ,,Społeczne środowisko pracy" godz. 10.05-11.45 sala ME-310 w dniu 15.12.2022 r (czwartek) zostają odwołane.
Po uzgodnieniu ze studentami zajęcia zostaną odpracowane w dniu 06.12.2022 r (wtorek) godz. 13.20-14.50 sala P9-010.


dr hab. inż. Katarzyna Hys


Autor: Katarzyna Hys | 05.12.2022, godz. 08:23

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki | Prowadzący: dr hab. inż. Katarzyna Hys

Informacja:

W dniu 05.12.2022 r. konsultacje w godzinach 10.30-12.00 zostaną przeniesione do sali MD216 z sali MD205 ze względu na prowadzone tam czynności konserwacyjne.

z poważaniem
dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 05.12.2022, godz. 06:22

Informuję, że Projekt zespołowy dla I ZIP stac II-go st ZL z dnia 6 grudnia br. (wtorek) odbędzie się w dniu 8 grudnia br. (czwartek) w godz. 15.30-18.30 w sali Oz-03 w ramach organizowanego przez Studentów eventu pn. „eSport Tour WIPiL”.


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 03.12.2022, godz. 10:44

W dniu 5.09.2022 zajęcia z przedmiotu Podstawy biotechnologii żywności nie odbędą się zgodnie z przekazaną grupie wcześniej informacją ustną. Zajęcia podlegają odrobieniu. Bardzo proszę starostę roku o podanie dwóch możliwych terminów odrobienia zajęć w sposób stacjonarny.


dr Anna Koziarska


Autor: Anna Koziarska | 02.12.2022, godz. 15:07

W porozumieniu ze studentami wykłady z algebry (1 sem., stacjonarny, LOG, ZIP) z dnia 8.12.2022 roku, godz. 11:55 - 13:25 (LOG, LA-039), 13:45-15:15 (ZIP, LA-043), zostały przeniesione na dzień:
5.12.2022r. godz.10:05-11:35 (ZIP, OZ-210)
7.12.2022r. godz.13:45-15:15 (LOG, LA-043).


dr inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 02.12.2022, godz. 10:59

Informuję, że zajęcia z dnia 17 listopada 2022 (II rok IB) zostaną odrobione wg harmonogramu:
Konstrukcja maszyn (W, II IB) 12.12.2022 r. godzina 8:40 - 10:10, sala ME 310,
Konstrukcja maszyn (Ć, II IB) 12.12.2022 r. godzina 10:20 - 11:50, sala ME 310.


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 01.12.2022, godz. 14:56

Informuję, że zajęcia z przedmiotu: LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAWE (II rok Logistyka stacjonarne I-go stopnia) z dnia 22 grudnia 2022 zostaną odrobione 2 grudnia 2022 w sali M-B118 w godzinach 11:50-13:20.


dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan


Autor: Anna Hnydiuk-Stefan | 30.11.2022, godz. 18:20

Informuję, że wykłady, które nie odbyły się w dniach 7-9.11.2022 zostaną odrobione w dniu 2.12.2022 w sali Oz-208 zgodnie z następującym harmonogramem:
- 1 rok Zarządzanie i inżynieria produkcji:
8:20-10:00 "Prawo gospodarcze"
10:05-11:45 "Ochrona własności intelektualnej"
- 1 rok Logistyka:
12:50-14:30 "Prawo gospodarcze"
14:40-16:15 "Ochrona własności intelektualnej".


dr Anna Kuczuk


Autor: Anna Kuczuk | 30.11.2022, godz. 10:17

Informuję, że odrabianie zajęć z Projektu Rolnictwo Ekologiczne (za dzień 22.11.2022r.) odbędzie się 8. 12.2022 r. w sali B222 o godzinie 15.20 (3 godziny lekcyjne).


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 29.11.2022, godz. 14:12

Informuje, że harmonogram odrabiania zajęć jest następujący:
seminarium dyplomowe - 30.11.2022 o godz. 9:20-11:50 w sali OZ-210.
Zarządzanie środowiskiem pracy wykład - 07.12.2022 godz. 08:20-9:15, OZ-210
Zarządzanie środowiskiem pracy wykład - 07.12.2022 godz. 9:15-10:00, OZ-210
Zarządzanie Zapasami i Gospodarka magazynowa lab - 02.12.2022, godz. 8:20-10:00, sala M-D 116
seminarium dyplomowe - 07.12.2022 o godz. 17:10-19:40 w sali OZ-210.

Jednocześnie informuje, że zajęcia z seminarium dyplomowego w dn. 30.11.2022 zostają przeniesione do sali OZ-210.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 28.11.2022, godz. 22:49

Zajęcia dla kierunku ZIP rok IV wykład z godziny 11;00 -13:30 sala łącznik 43c z Controling w zarządzaniu przedsiębiorstwem w dniu jutrzejszym 29.11.2022 odbędzie się w ramach wyjścia studyjnego do Cementowni Odra od godziny 8:45 - 12:00.
dr Anna Duczkowska


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 28.11.2022, godz. 22:46

Zajęcia dla kierunku Logistyka rok IV wykład z Logistyki zwrotnej w dniu jutrzejszym 29.11.2022 odbędą się w ramach wyjścia studyjnego do Cementowni Odra od godziny 8:45 - 12:00.
dr Anna Duczkowska


dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda


Autor: Monika Dąbrowska-Molenda | 28.11.2022, godz. 17:32

Uprzejmie informuje, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie środowiskiem z I roku Logistyki w dniu 29.11 zostają przeniesione z z godz 17:15 wyjątkowo na 7:30 i odbędą się w sali b-221.

Konsultacje ze studentami w tym dniu zaplanowane od 11.00 do 13.00.


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 28.11.2022, godz. 17:26

W związku z wyjazdem służbowym zajęcia z przedmiotu Eksploatacja maszyn i urządzeń wykład w dniu 29.11.2022 nie odbędą się. O formie i terminie odrobienia zajęć poinformuję po ustaleniu tych informacji ze starostą grupy.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 28.11.2022, godz. 10:53

Zajęcia z przedmiotu technologie informacyjne dla I roku logistyki w dniu 30.11.2022r. odbędą się w ramach wizyty studyjnej do przedsiębiorstwa Piomar Sp. z o.o. - Transport i Logistyka.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 28.11.2022, godz. 10:45

Informuję, że zajęcia odwołane w dniu 28.10.2022r. zostaną odrobione wg następującego planu:
- podstawy transportu (III Logistyka, grupa L2) odrabiamy 7.12.2022 r. o godz. 11.55 -13:25 - sala Oz.010P,
- podstawy transportu (III Logistyka, grupa L1) odrabiamy 1.12.2022 r. o godz. 11.55-13:25 - sala Oz210,
- seminarium dyplomowe (IV Logistyka, grupa S3) odrabiamy 14.12.2022r. o godz. 16.20-18:50 - sala ME208a.


dr hab. inż. Katarzyna Hys


Autor: Katarzyna Hys | 28.11.2022, godz. 10:19

Informacja:

W dniu 28.11.2022 r. konsultacje w godzinach 10.30-11.30 zostaną przeniesione do sali MD214 z sali MD205 ze względu na prowadzone tam czynności konserwacyjne.

z poważaniem
dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


dr hab. inż. Dominika Matuszek


Autor: Dominika Matuszek | 28.11.2022, godz. 08:45

Informuję, że zajęcia dla TZiZC stac. I-go stopnia (I, II i IV rok) w dniach 29-30.11.2022 odbędą się w ramach udziału w Międzynarodowych Targach FoodTechExpo w Warszawie.


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 28.11.2022, godz. 08:11

Informuję, że zajęcia oraz konsultacje w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) zostają odwołane z powodu opieki nad dzieckiem. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze Studentami.


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 27.11.2022, godz. 20:16

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Podstawy Biotechnologii Żywności w dniu 28.11.2022 nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z grupą i podany do wiadomości w najbliższym czasie.

Z poważaniem,

Łukasz Biłos


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 27.11.2022, godz. 11:07

Informuje, że zajęcia w dn. 27.11.2022 zostają odwołane.


dr hab. Andrzej Kozdraś


Autor: Andrzej Kozdraś | 26.11.2022, godz. 21:26

Z uwagi na obowiązki administracyjne odwołuję konsultacje w dniu 28.11.2022 r.


dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan


Autor: Anna Hnydiuk-Stefan | 26.11.2022, godz. 20:32

Informuję, że w dniu 30.11.2022 r. wykład z przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej" dla I roku kierunku Logistyka odbędzie się w ramach wyjścia do firmy PIOMAR.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 26.11.2022, godz. 12:57

Informuję, że w dniu 1 grudnia 2022 (czwartek) zajęcia zostają odwołane:
- na kierunku Logistyka IV rok, sem. 7, z przedmiotu Seminarium dyplomowe o godz. 10.05 -10.50 w sali M-B222 bud.M.
Zajęcia Seminarium dyplomowe zostaną odrobione w dniu 08.12.2022, godz. 9.15-10.00 w sali M-B222.
- na kierunku Logistyka III rok, sem. 5, z przedmiotu Człowiek w procesie pracy - wykład o godz. 11.55-13.35 w sali OZ-210 bud.OZ.
Zajęcia wykładowe z przedmiotu Człowiek w procesie pracy zostaną odrobione w dniu 13.12.2022, godz.16.20-18.00 w sali OZ-210 bud.OZ.

Terminy odrobienia zajęć zostały ustalone ze studentami.


Zbigniew Rektor


Autor: Zbigniew Rektor | 24.11.2022, godz. 14:55

Na prośbę studentów zajęcia z WF sekcyjnego: fitness - ćwiczenia siłowe w dniu 29.11.2022 zostają przeniesione z godz. 15.20 na 13.45 (zastępstwo za dra T. Dybka).
W związku z tym konsultacje z dnia 29.11.2022 zostają przeniesione na 25.11.2022 godz. 11.00-12.30.


dr hab. inż Maria Madej-Lachowska


Autor: Maria Madej-Lachowska | 23.11.2022, godz. 16:44

Informuję, że wykład z tworzyw sztucznych odwołany w dniu 28 października 2022 roku sem. 5 LOG, 1 stopień zostanie odrobiony w dniach 25 listopada oraz 9 grudnia (tygodnie parzyste) 2022 roku (po planowym wykładzie) – w godzinach: 15:25 do 16:00, w Sali B 225


dr hab. inż Maria Madej-Lachowska


Autor: Maria Madej-Lachowska | 23.11.2022, godz. 16:43

Informuję, że ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, sem. 3, IB, 1 stopień, odwołane w dniu 28 października 2022 roku odbędą się w dniu 14 listopada w godzinach: od 17:10 do 18:40, w Sali B323


dr hab. inż. Ewa Kulińska, profesor uczelni


Autor: Ewa Kulińska | 23.11.2022, godz. 14:37

W dniach od 24.11 do 1.12.2022r. zajęcia z dr hab. inż. Ewą Kulińska, profesor uczelni, zostają odwołane z powodu choroby.


dr hab. inż. Dominika Matuszek


Autor: Dominika Matuszek | 23.11.2022, godz. 12:20

Informuję, że zajęcia z dnia 29.11.2022 zostają odrobione wg poniższego harmonogramu:
- Procesy technologicznie uciążliwe dla środowiska 8.12.2022 godz. 16:20 MD215
- Ekologia I ZIP 24.11.2022 godz. 8:30 ME310
- Ekologia I Log 18.01.2023 godz. 13:45 LA043
Konsultacje z dnia 30.11.2022 zostają przełożone na 2.12.2022 pt godz. 8:30-10:00


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 23.11.2022, godz. 09:20

Informuje, że zajęcia w dn. 23.11.2022 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 22.11.2022, godz. 21:02

Informuję, że w związku z wyjazdem na konferencję naukową zajęcia w dniu 23.11.22r. zostają odwołane.


dr inż. Aleksandra Otawa


Autor: Aleksandra Otawa | 22.11.2022, godz. 20:29

Informuję, że wykład dla IV roku kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji z Komercjalizacji i Transferu Technologii w dniu 23.11.2022 r. odbędzie się w ramach wyjścia do Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej.


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 22.11.2022, godz. 16:57

Informuję o odwołaniu konsultacji w dniu 22 listopada 2022 r.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 22.11.2022, godz. 12:54

Informuje, że zajęcia sem z przedmiotu Zarządzanie Środowiskiem Pracy w dn. 23.11.2022 zostają odwołane, zajęcia zostaną odrobione w dn. 06.12.2022 o godz. 16:15 w sali OZ-210.
Zajęcia z Seminarium Dyplomowego w dn. 23.11.2022 zostają przeniesione z sali M-D216 do sali OZ-210.


dr hab. inż. Dominika Matuszek


Autor: Dominika Matuszek | 22.11.2022, godz. 09:50

Informuję, że konsultacje w dniu 23.11.2022 zostają przeniesione na godz. 14:00-15:30.


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: Dominika Biniasz | 22.11.2022, godz. 08:06

Informuję, że konsultacje w dniu 23.11.2022r. (środa tydz. parzysty godz. 10.00-11.30 Oz-101) zostają odwołane i przeniesione na dzień 25.11.2022r. piątek, godz. 11.00-12.30 Oz-101.


mgr inż. Adam Juszczak


Autor: Iwona Łapuńka | 22.11.2022, godz. 04:52

Informuję, że zajęcia ćwiczeniowe Zarządzanie utrzymaniem ruchu dla III ZIP stac I-go st IPSP, które zostały odwołane w dniu 21.10.2022, zostaną odrobione w dniu 25.11.2022 r. o godz. 17.15-18.45 w sali ME-211.


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: Sławomir Czabaj | 21.11.2022, godz. 21:52

Informuję, że zajęcia z przedmiotów:

Laboratorium - Chemia produktów rolno - spożywczych [IT/JB-SI>CPRS(7)]
Projekt - Procesy wytwarzania materiałów inżynierskich [IL/SI-SI>PWMI(5)]
Ćwiczenia - Podstawy mechaniki ogólnej [II/00-SI>PodMecOG(3)]
Projekt - Podstawy mechaniki ogólnej [II/00-SI>PodMecOG(3)]

W dniu 22.11.2022 r. zostają odwołane. Termin odrabiania zajęć zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie.


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 21.11.2022, godz. 19:47

Informuję, iż na prośbę studentów I ZIP, 2 st., stacjonarne (spec. zarządzanie logistyką) zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych w dniu 22.11.2022 zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z poniższym harmonogramem:
- 6.12.2022 (wtorek) - 13:15 – 14:00, OZ-010
- 20.12.2022 (wtorek) - 13:15 – 14:00, OZ-010


dr hab. inż. Dominika Matuszek, prof. PO


Autor: dr hab. inż. Dominika Matuszek | 21.11.2022, godz. 12:20

Informuję, że zajęcia dydaktyczne w dniach 29-30.11.2022 ze względu na wyjazd służbowy zostają odwołane.
Zajęcia z dnia 29.11.2022 zostaną odrobione w terminach ustalonych ze studentami co zostanie przedstawione w osobnym komunikacie.
Natomiast zajęcia z I TZiZC w dniu 30.11.2022 zostaną zrealizowane w ramach wyjazdu na Międzynarodowe Targi Food Tech Expo 29-30.11.2022 Warszawa.


dr inż. Anna Deptuła


Autor: dr inż. Anna Deptuła | 21.11.2022, godz. 11:33

Informuję, iż w dniu 21.11.2022r. zajęcia z Mikroekonomii (I LOGISTYKA) od godziny 13.45 potrwają do 14.30. Termin odrobienia pozostałych 45 min. zostanie podany w późniejszym terminie.


dr Anna Kuczuk


Autor: dr Anna Kuczuk | 21.11.2022, godz. 09:53

Informuję, że jutrzejszy (22.11.2022r.) projekt z przedmiotu Rolnictwo Ekologiczne (TŻiŻCz) jest odwołany. Termin odrobienia zajęć zostanie uzgodniony ze studentami.
Anna Kuczuk


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: dr inż. Ewa Polańczyk | 21.11.2022, godz. 08:03

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów II roku st. stacj. I-go stop. kierunku TZiZC, że zajęcia projektowe i wykładowe z przedmiotu ,, Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego" w godz. 09.15 - 12.40 w dniu 21.11.2022 r (poniedziałek) odbędą się w sali ME-308.


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: dr inż. Iwona Łapuńka | 19.11.2022, godz. 13:21

Informuję, że Projekt zespołowy dla I ZIP stac II-go st ZL z dnia 22 listopada br. (wtorek) odbędzie się w dniu 24 listopada br. (czwartek) w godz. 15.30-18.30 w holu zespołu dydaktycznego Łącznik w ramach organizowanego eventu pn. „Wieczór gier i zabaw”. Obecność studentów tej grupy zajęciowej jest obowiązkowa, pozostałych serdecznie zapraszamy do udziału.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej | 18.11.2022, godz. 12:09

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Seminarium magisterskie I dla I ZIP, 2 stopnia, specjalność ZP zostają odwołane w dniu 29.11.2022 r.. Reszta zajęć w tym dniu odbędzie się zgodnie z planem.
Zajęcia zostaną odrobione w dniu 22.11.2022 r. godz. 11.00-12.30 oraz 12.35-14.05 w sali Oz-06.


dr inż. Aleksandra Otawa


Autor: dr inż. Aleksandra Otawa | 18.11.2022, godz. 12:06

Wykład z Modelowania i symulacji procesów produkcyjnych, który został odwołany w dn. 3.11.2022 r. zostanie odrobiony w dn. 22.11.2022 r. w godz. 15:30-18:00, sala: ME-308.


dr inż. Joanna Rut


Autor: dr inż. Joanna Rut | 17.11.2022, godz. 14:28

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Seminarium dyplomowe na kierunku Logistyka, zostały odrobione w dniu 17.11.2022 o godzinie 9.15 do 10.00, czas trwania zajęć 45 min, w s. M-B222 bud. M.


dr inż. Joanna Rut


Autor: dr inż. Joanna Rut | 17.11.2022, godz. 14:26

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Człowiek w procesie pracy, na kierunku Logistyka, realizowane w dniu 16.11.2022, zostały zrealizowane w godz. 13.45-15.25, w sali OZ-208.


dr inż. Marek Wasilewski


Autor: dr inż. Marek Wasilewski | 16.11.2022, godz. 19:40

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Konstrukcja Maszyn (II IB) oraz konsultacje w dniu 17 listopada z powodu wyjazdu służbowego zostają odwołane.


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: dr inż. Agnieszka Tiszbierek | 16.11.2022, godz. 19:01

Na prośbę studentów II roku IB ST zajęcia z przedmiotu Informatyki i języka oprogramowania (wykład) w dn. 17.11.22 zostają przeniesione na godzinę 10.00 i odbędą się w tej samej sali.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka | 16.11.2022, godz. 10:26

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Seminarium Dyplomowe zostają przeniesione do sali OZ-210.
Natomiast zajęcia z przedmiotu Technologia Tworzyw Sztucznych prowadzone przez Pana Karola Bierczyńskiego odbędą się w sali OZ-208.


dr hab. inż. Adam Deptuła


Autor: dr inż. Adam Deptuła | 16.11.2022, godz. 07:30

Dr hab. inż. Adam Deptuła informuje, że zajęcia z dnia 22.10.2022 dla studentów niestacjonarnych z przedmiotu:
- Badania Operacyjne i Teoria Optymalizacji IZ/ZL-NM>BOTO(2) - Ćwiczenia , godz. 7.30, miejsce sala M-B325b,
zostaną odrobione w dniu 19.11.2022 w sali MB330, godz. 17.45


dr inż. Joanna Rut


Autor: dr inż. Joanna Rut | 16.11.2022, godz. 06:21

Informuję, że zajęcia na kierunku Logistyka z przedmiotu Ubezpieczenia w logistyce (wykład zdalny) zostały odrobione w dniu 15.11.2022 w godz. od 13.45 do 15.25, zajęcia zrealizowano w formie zdalnej.


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: dr inż. Iwona Łapuńka | 16.11.2022, godz. 04:52

Informuję, że zajęcia w dniu 16 listopada br. (środa) odbędą się wg następującego harmonogramu:
Sterowanie realizacją projektów w warunkach zakłóceń, wykład zdalny, godz. 11.45-13.15,
Teoria grafów i metody sieciowe, wykład zdalny, godz. 13.20-14.20 + 30 min. w dniu 30 listopada br. (środa) w godz. 16.10-16.40.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka | 15.11.2022, godz. 15:25

Zajęcia lab. z Automatycznej Identyfikacji w Łańcuchu Dostaw odrabiane będą w dn. 21.11.2022 wg poniższego harmonogramu:
- grupa 3 - godz. 8:20 - 11:00 - sala LA-015,
- grupa 2 - godz. 11:00 - 13:30 - sala LA-015
- grupa 1 - godz. 13:30 - 16:00 - sala LA-015


dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda


Autor: dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda | 15.11.2022, godz. 11:39

Uprzejmie informuje, że zajęcia z przedmiotu „Podstawy technologii i przechowalnictwa żywności" z II rokiem kierunku TZiZC S I-go st. w dniu 15.11.2022 zostają przesunięte z godziny 12:50 na godzinę 18:45. Termin uzgodniono ze studentami. Przesunięcie zajęć wynika to z nagłych i nieoczekiwanych problemów komunikacyjnych.


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: dr inż. Iwona Łapuńka | 15.11.2022, godz. 04:41

Po konsultacji ze Studentami informuję, że zajęcia z Seminarium magisterskiego II z dnia 19 listopada br. odbędą się w dniu 20 listopada br. o godz. 16.05 w sali Oz-110.


dr inż. Joanna Rut


Autor: dr inż. Joanna Rut | 14.11.2022, godz. 22:57

Informuję, że w związku z udziałem prowadzącej zajęcia dr inż. Joanny Rut w spotkaniu projektowym European Digital Innovation Hub (EDIH), zajęcia wykładowe zdalne z przedmiotu Ubezpieczenia w logistyce, realizowane w dniu 15.11.2022 na kierunku Logistyka (II stopień), zostają przeniesione z godz. 10.05-11.45 na godz. 13.45-15.25.

Przeniesione zajęcia z przedmiotu Ubezpieczenia w logistyce na godz. 13.45-15.25, realizowane będę formie zdalnej w dniu 15.11.2022.


dr Anna Duczkowska


Autor: dr Anna Duczkowska | 14.11.2022, godz. 22:17

Zajęcia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa rok II wykład i ćwiczenia z Logistyki w bezpieczeństwie w dniu 18.11.2022 odbędą się 15.11.2022 w ramach wyjścia studyjnego do Cementowni Odra od godziny 8:45 - 11:30.
dr Anna Duczkowska


dr Anna Duczkowska


Autor: dr Anna Duczkowska | 14.11.2022, godz. 22:15

Zajęcia dla kierunku Logistyka rok IV wykład z Logistyki zwrotnej w dniu jutrzejszym 15.11.2022 odbędą się w ramach wyjścia studyjnego do Cementowni Odra od godziny 8:45 - 11:30.
dr Anna Duczkowska


mgr inż. Anna Korczak


Autor: mgr inż. Anna Korczak | 14.11.2022, godz. 17:26

Informuję, że zajęcia z przedmiotu: PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE (IV rok ZiIP stacjonarne I-go stopnia) z dnia 14 grudnia 2022 zostaną odrobione 18 listopada 2022 w sali M-B118 w godzinach 11:55-14:20. W tym dniu (18 listopad) zajęcia z przedmiotu: ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHEM DOSTAW (IV rok ZiIP stacjonarne I-go stopnia) zostały przesunięte z godziny 13:20 na godzinę 14:20-15:30 sala M-B118.


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: mgr inż. Sławomir Czabaj | 14.11.2022, godz. 17:13

Informuję, że zajęcia z przedmiotu:
Laboratorium - Chemia produktów rolno - spożywczych [IG/JB-NI>CPRS(7)]
W dniu 20.11.2022 r. zostają odwołane. Termin odrabiania zajęć zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie.


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: mgr inż. Sławomir Czabaj | 14.11.2022, godz. 17:11

Informuję, że zajęcia z przedmiotów:
Laboratorium - Chemia produktów rolno - spożywczych [IT/JB-SI>CPRS(7)]
Projekt - Procesy wytwarzania materiałów inżynierskich [IL/SI-SI>PWMI(5)]
Ćwiczenia - Podstawy mechaniki ogólnej [II/00-SI>PodMecOG(3)]
Ćwiczenia - Podstawy biotechnologii żywności [IT/00-SI>PodBioZY(3)]

W dniu 15.11.2022 r. zostają odwołane. Termin odrabiania zajęć zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie.


dr Małgorzata Pasek


Autor: dr Małgorzata Pasek | 14.11.2022, godz. 15:59

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Chemia produktów rolno-spożywczych (wykład) z IV rokiem TZiZC z dnia 15.11.2022 odbędą się 22.11.2022,w godzinach 16:20 - 18:50.


dr inż. Alfred Paszek


Autor: dr inż. Alfred Paszek | 14.11.2022, godz. 15:47

Zajęcia z przedmiotu Procesy i systemy logistyczne dla IV roku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w dniu 18.11.2022 zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.
Zajęcia zostaną odrobione w dniu 02.12.2022 w godz. 14.40-17.00 w sali B-325 w budynku Wydziału Mechanicznego.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: dr inż. Ewa Polańczyk | 14.11.2022, godz. 08:29

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów II roku kierunku TZiZC st. stacj. I-go stop., że zajęcia ćwiczeniowe i wykładowe z przedmiotu ,, Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego" w dniu 14.11.2022 (poniedziałek) odbędą się w sali ME-308.


dr Anna Kuczuk


Autor: dr Anna Kuczuk | 10.11.2022, godz. 13:34

Zmiana godziny zajęć z przedmiotu Rolnictwo ekologiczne - projekt (IV TŻiŻCz) w dniu 15.11.2022 r.(wtorek).
Zajęcia odbędą się od 8.20 do 10.50 w sali A-108 na Wydziale Mechanicznym
Anna Kuczuk


dr inż. Joanna Rut


Autor: dr inż. Joanna Rut | 09.11.2022, godz. 20:09

Informuję, że na prośbę studentów kierunku Logistyka (studia stacjonarne 1 stopnia), zajęcia z przedmiotu Człowiek w procesie pracy, realizowane w dniu 16.11.2022, zostają przeniesione z godz. 11.55-13.35 na godz. 13.45-15.25. Zajęcia realizowane będę w sali OZ-208.


dr inż. Joanna Rut


Autor: dr inż. Joanna Rut | 09.11.2022, godz. 18:11

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Seminarium dyplomowe na kierunku Logistyka w dniu 10.11.2022, godz. 10.05 zostają odwołane, z powodu kontrolnej wizyty lekarskiej.

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Seminarium dyplomowe na kierunku Logistyka, zostaną odrobione w dniu 17.11.2022 o godzinie 9.15 do 10.00, czas trwania zajęć 45 min, w s. M-B222 bud. M.


dr Małgorzata Pasek


Autor: dr Małgorzata Pasek | 09.11.2022, godz. 11:32

Wykład z przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna w dniu 17.11.2021, ze względu na akredytację kierunku TZiZC, rozpocznie się o godzinie 7:30.


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 09.11.2022, godz. 11:09

Informuje, że wykład z Zarządzania jakością (3 rok ZiP s, godz.13.45-15.15) zostają przeniesione z dnia 10.11.2022 na termin uzgodniony ze studentami: 24.11.2022, godz. 8.20-9.50 (Oz-208).


mgr inż. Karol Bierczyński


Autor: dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka | 08.11.2022, godz. 09:37

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Technologia Tworzyw Sztucznych zostają na stałe przeniesione do sali OZ-208


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka | 08.11.2022, godz. 09:35

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Seminarium Dyplomowe zostają na stałe przeniesione do sali OZ-210.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka | 08.11.2022, godz. 09:34

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie Środowiskiem Pracy na prośbę studentów zostają przełożone z dn. 09.11.2022 z godz. 10:05 na dzień 08.11.2022 na godz. 16:15 w sali OZ-210.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: dr inż. Regina Mazurek | 07.11.2022, godz. 12:02

Dr inż. Regina Mazurek odwołuje konsultacje w dn. 16.11.2022r.
Dodatkowe konsultacje odbędą się w dn. 08.11.2022r. o godz. 15.30 w sali Oz 101


dr inż. Regina Mazurek


Autor: dr inż. Regina Mazurek | 07.11.2022, godz. 12:00

Dr inż.. Regina Mazurek informuje studentów III LOG st. 1 st., że wykład z Normalizacji i zarządzania jakością w logistyce w dn. 16.11.2022r. z godz. 13.45 zostaje odwołany.
Wykład zostanie odrobiony w dn. 21.12.2022r. o godz. 12.00 w sali Oz 210.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: dr inż. Regina Mazurek | 07.11.2022, godz. 11:58

Dr inż. Regina Mazurek informuje, że odwołany wykład z Normalizacji i zarządzania jakością w logistyce (III LOG, st. 1 st.) z dn. 26.10.2022r. zostanie odrobiony w dn. 16.11.2022r. o godz. 10.05 w sali M E310.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: dr inż. Ewa Polańczyk | 05.11.2022, godz. 14:45

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów kierunku IB, II rok st. stacj. I-go stop., że zajęcia wykładowe z przedmiotu wybieralnego 1 - ,,Społeczne środowisko pracy" godz. 10.05-11.45 sala ME-310 w dniu 17.11.2022 r (czwartek) zostają odwołane.
Po uzgodnieniu ze studentami zajęcia zostaną odpracowane w dniu 08.11.2022 r (wtorek) godz. 13.20-14.50 sala P9-010.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: dr inż. Ewa Polańczyk | 05.11.2022, godz. 14:41

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów kierunku Logistyka, I rok st.stacj. I-go stop., że zajęcia wykładowe z przedmiotu humanistyczno-społeczny I - ,, Motywacja i zarządzanie czasem" godz. 08.20-10.00 sala LA-039 w dniu 17.11.2022 r (czwartek) zostają odwołane.
Po uzgodnieniu ze studentami zajęcia zostaną odpracowane w dniu 09.11.2022 r (środa) godz. 10.05 - 11.45 sala LA-043.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: dr inż. Ewa Polańczyk | 05.11.2022, godz. 10:57

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów, że od dnia 05.11.2022 r zmienione zostały godziny konsultacji dla studentów w semestrze zimowym 2022/2023. Zmianie uległy tylko godziny konsultacji poniedziałkowych, które będą odbywały się po zmianie w godz. 12.45-13.30 w pokoju ME-322. Pozostałe dni i godziny nie uległy zmianie.


dr Barbara Wasilewska


Autor: dr Barbara Wasilewska | 04.11.2022, godz. 16:51

Informuję, że zajęcia w dniu 05.11.22r. z przedmiotów: Zarządzanie bezpieczeństwem oraz Ergonomia i elementy higieny pracy zostają odwołane.


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: dr inż. Dominika Biniasz | 03.11.2022, godz. 14:59

Szanowni Studenci,
po uzgodnieniu terminu odrabiania wykładu zdalnego z przedmiotu Projektowanie systemów i procesów logistycznych dla studiów stacjonarnych zostanie on przeprowadzony w dniu 08.11.2022 r. w godzinach 17.00-18.30.
Do zobaczenia/usłyszenia :-)
Pozdrawiam
Dominika Biniasz


mgr inż. Julia Giera


Autor: Julia Giera | 03.11.2022, godz. 12:09

Uprzejmie informuję o odwołaniu zajęć z powodu wyjazdu służbowego w dniu 04.11.2022 z przedmiotu:
- Logistyka zwrotna – projekt, grupa 2, sem.7, logistyka, stacjonarne, I-go stopnia.
Po uzgodnieniu ze studentami zajęcia zostaną odpracowane w dniu 07.11.2022 o godzinie 15:30 w formie zdalnej.

Pozostałe zajęcia w tym dniu (04.11.2022) dla studentów stacjonarnych kierunku logistyka odbędą się wg planu zajęć.


dr inż. Joanna Rut


Autor: dr inż. Joanna Rut | 03.11.2022, godz. 10:54

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Seminarium dyplomowe na kierunku Logistyka, zostały odrobione w dniu 03.11.2022 o godzinie 9.15 do 10.00, w s. M-B222 bud. M.


dr inż. Aleksandra Otawa


Autor: dr inż. Aleksandra Otawa | 03.11.2022, godz. 09:53

Informuję, że wykład z modelowania i symulacji procesów produkcyjnych dla IV ZIP, 1 stopnia, stacjonarne, w dniu 3.11.2022 r. zostaje odwołany. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony ze studentami na najbliższym spotkaniu.


dr inż. Marek Wasilewski


Autor: dr inż. Marek Wasilewski | 03.11.2022, godz. 09:34

Informuję, że konsultacje w dniu 3 listopada zostają odwołane.


dr inż. Marek Wasilewski


Autor: dr inż. Marek Wasilewski | 02.11.2022, godz. 17:14

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Konstrukcja Maszyn (II IB) w dniu 3 listopada z powodu choroby zostają odwołane.


dr hab. inż. Dominika Matuszek, prof. PO


Autor: dr hab. inż. Dominika Matuszek | 02.11.2022, godz. 08:43

Informuję, że konsultacje dla studentów z mgr inż. Karolem Bierczyńskim odbędą się w dni dzisiejszym w formie zdalnej https://etele2.po.edu.pl/dar-ls2-oyq-8cl w godz. 18:00-19:30.


dr Anna Kuczuk


Autor: dr Anna Kuczuk | 31.10.2022, godz. 19:31

Informuję, że zaległe zajęcia (z dnia 4.10.2022 r.) "Rolnictwo ekologiczne" (projekt), na kierunku TŻiŻCZ, 7 sem., stacjonarne, odbędą się w formie zdalnej w dniu 9 listopada o godzinie 16.00 (3 godziny lekcyjne).


dr inż. Hanna Ścięgosz


Autor: dr inż. Hanna Ścięgosz | 29.10.2022, godz. 23:15

Informuje, że w dniu 02.11.2022 z powodu dnia rektorskiego oraz dla wygody studentów konsultacje nie odbędą się. Zostają one przeniesione na środę 09.11.2022 w godz. 10.20 – 11.05 pokój MA-102 oraz 19.15 – 19.45 sala MB-025.


dr inż. Dariusz Masłowski


Autor: dr inż. Dariusz Masłowski | 28.10.2022, godz. 12:48

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Globalne standardy informacyjne (28.10.2022 godz. 15.30) dla I rok Logistyki, 2 stopnia, stacjonarne z powodu choroby zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione zaraz po ustaleniu terminu ze studentami.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka | 28.10.2022, godz. 08:14

Informuje, że zajęcia lab. z przedmiotu Zarządzanie Zapasami i Gospodarka Magazynowa zostaną nadrobione w dn.: 28.10.2022, 04.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022 o godz. 8:20-10:05 w sali M-D116.


dr hab. inż Maria Madej-Lachowska, prof. PO


Autor: dr hab. inż Maria Madej-Lachowska | 28.10.2022, godz. 07:18

Z przyczyn ode mnie niezależnych dzisiejsze zajęcia:
Laboratorium z materiałoznawstwa sem. 3, IB, 1 stopień
Wykład z technologii tworzyw sztucznych sem. 5 LOG, 1 stopień
nie odbędą się


dr Lilianna Wojtynek


Autor: dr Lilianna Wojtynek | 27.10.2022, godz. 22:15

Informuję uprzejmie, że konsultacje w dniu 28.10.2022 zostają przesunięte z godz. 18.00 na godz. 7.30 w p. E-309C, Wydział Mechaniczny


dr hab. inż Maria Madej-Lachowska, prof. PO


Autor: dr hab. inż Maria Madej-Lachowska | 27.10.2022, godz. 21:14

Informuję, że w dniu 28.10.2022 wykład z technologii tworzyw sztucznych, dla 3 roku logistyki, 1 stopnia stacjonarne, odbędzie się w godzinach od 10:05 do 11:35 w sali M-B225


dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan, prof. PO


Autor: dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan | 27.10.2022, godz. 20:15

Informuję, że konsultacje oraz wykłady z przedmiotów "Ochrona własności intelektualnej" i "Prawo gospodarcze" prowadzone przeze mnie dla 1 roku na kierunku ZIP oraz Logistyka zostają odwołane w dniach 7-9.11.2022 r. z powodu wyjazdu służbowego. Zajęcia te zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: dr inż. Barbara Miłaszewicz | 27.10.2022, godz. 10:10

Informuje, że zajęcia w dniu 28.10.2022r. zostają odwołane. Termin odrobienia zostanie ustalony ze studentami.


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 26.10.2022, godz. 21:48

Informuje o zmianie terminu wykładu z Zarządzania jakością (3 rok ZiP s, godz.13.45-15.15) z dnia 27.10.2022 na termin 3.11.2022 godz.15.20-16.50, Oz-208.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej | 26.10.2022, godz. 16:53

Informuje, że zajęcia z Finansów i Rachunkowości na kierunku II ZIP w dniu 27.10.2022 r. zostały przeniesione z godziny 13:45 na 13:30.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej | 26.10.2022, godz. 13:22

Informuję, że zajęcia w dniu 26.10.2022 z godziny 13.45 z Panią dr inż. Reginą Mazurek na kierunku Logistyka z przedmiotu Normalizacja i zarządzanie jakością zostają odwołane.


dr inż. Joanna Rut


Autor: dr inż. Joanna Rut | 26.10.2022, godz. 11:50

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Seminarium dyplomowe na kierunku Logistyka w dniu 27.10.2022, godz. 10.05 zostają odwołane, z powodu uczestnictwa prowadzącej w Międzynarodowej Konferencji CYFRYZACJA 2.

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Seminarium dyplomowe na kierunku Logistyka, zostaną odrobione w dniu 03.11.2022 o godzinie 9.15 do 10.00, czas trwania zajęć 45 min, w s. M-B222 bud. M.


dr inż. Dariusz Masłowski


Autor: dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka | 26.10.2022, godz. 11:46

Informuje, że zajęcia w dn. 26.10.2022 nie odbędą się z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda


Autor: dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda | 26.10.2022, godz. 07:17

Uprzejmie informuje, że w związku z Dniem Rektorskim ogłoszonym 2.11 - w uzgodnieniu ze studentami I roku TŻiŻC - przesunięte zostały zajęcia seminaryjne z Podstaw ekologii i ochrony środowiska (odbywające się planowo co 2 tygodnie w środy o godz. 11:55) z 16.11 na 26.10.
Odbycie wcześniej zajęć wynika z konieczności planowej realizacji przewidzianych tematów seminaryjnych.


dr hab. inż. Dominika Matuszek, prof. PO


Autor: dr hab. inż. Dominika Matuszek | 25.10.2022, godz. 13:32

Informuję, że konsultacje dla studentów w dniu 26.10.2022 środa odbędą się w godz. 13:00-14:30.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka | 25.10.2022, godz. 09:10

Informuje, że zajęcia z przedmiotu zarządzanie środowiskiem pracy na prośbę studentów zostają przełożone z dn. 26.10.2022 na dzień 25.10.2022 o godz. 16:15 w sali OZ-210.


dr Anna Koziarska


Autor: dr Anna Koziarska | 24.10.2022, godz. 19:03

W porozumieniu ze studentami, ćwiczenia z algebry (1 sem, logistyka, stacjonarne, 1 stopień, C1), które planowo powinny odbyć się w dniu 25.10.2022r. w godz. 16:25-17:10, zastają przełożone na dzień 26.10.2022r. w godz.13:45-14:30, w sali LA-043.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka | 24.10.2022, godz. 15:22

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Automatyczna Identyfikacja w Łańcuchu Dostaw w dn. 25.10.2022 się nie odbędą. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie ustalonym ze studentami i koordynatorem z firmy LUCA.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: dr inż. Ewa Polańczyk | 24.10.2022, godz. 12:19

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję studentów IV roku st. stacj. I-go st., że w dniu 24.10.2022 roku (poniedziałek) zajęcia wykładowe z przedmiotu ,,Ochrona własności intelektualnej" w godz. 13.45 - 16.15 odbędą się w sali ME-308.


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: dr inż. Dominika Biniasz | 24.10.2022, godz. 12:07

Szanowni Państwo,
w dniu 26.10.2022r. odwołuję wykład zdalny z przedmiotu Projektowanie systemów i procesów logistycznych w godz. 11.55-13.25. Zostanie on odrobiony w terminie ustalonym ze Studentami. Konsultacje w tym dniu bez zmian.
Z poważaniem
Dominika Biniasz


dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO


Autor: dr hab. inż. Katarzyna Hys | 24.10.2022, godz. 10:15

dotyczy:
Zarządzanie jakością usług [IZ/IZ-SI>ZarJakUS(7)]

Informuję, że w dniu 24.10.2022 w godzinach 10.15 - 11.00 w ramach odbywającego się II Forum Rozwoju Regionalnego przechodzimy do Łącznika sala B na wykład pt. Przemysł 4.0 czy 5.0?


dr hab. inż. Dominika Matuszek, prof. PO


Autor: dr hab. inż. Dominika Matuszek | 24.10.2022, godz. 09:30

Informuję, że dzisiejsze zajęcia z przedmiotu Procesy technologicznie uciążliwe dla środowiska odbędą się w Łączniku w ramach II Forum Rozwoju Regionalnego.


dr inż. Piotr Wittbrodt


Autor: dr inż. Piotr Wittbrodt | 24.10.2022, godz. 09:08

Informuję, że zajęcia w dniu 24.10.2022 od 10.00 do 13.35 odbędą się w budynku "Łącznik" w ramach II Forum Rozwoju Regionalnego.


dr Barbara Wasilewska


Autor: dr Barbara Wasilewska | 24.10.2022, godz. 08:26

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Projekt zespołowy" (I ZIP, II st.) w dniu 24.10.22r. odbędą się poza budynkiem uczelni, w ramach wizyty studyjno - edukacyjnej.


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 24.10.2022, godz. 08:25

Informuje, że w związku z wyjazdem służbowym konsultacje w dniu 24.10.2022 nie odbędą się. Zapraszam w kolejnym tygodniu.


dr hab. inż. Adam Deptuła


Autor: dr inż. Adam Deptuła | 21.10.2022, godz. 13:18

Informuję, że zajęcia dla studentów niestacjonarnych odbywające się w dniu 22.10.2022 z przedmiotów:
- Badania Operacyjne i Teoria Optymalizacji- Ćwiczenia; 1 rok, sem.2, ZiP - zarządzanie logistyką, niestacjonarne, II-go stopnia (godz. 7.30 -11.00, miejsce sala M-B325b)
oraz
- Badania Operacyjne- Ćwiczenia; 2 rok, sem.3, ZIP, niestacjonarne, I-go stopnia (godz. 11.00- 12.40, miejsce sala M-B325a)
zostają odwołane.
Powyższe zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami na najbliższych zajęciach.
Pozostałe zajęcia w tym dniu (22.10.2022) dla studentów niestacjonarnych odbędą się wg planu zajęć.


dr hab. inż. Dominika Matuszek, prof. PO


Autor: dr hab. inż. Dominika Matuszek | 19.10.2022, godz. 13:05

Informuję, że zajęcia z mgr inż. Karolem Bierczyńskim z przedmiotu Procesy wytwarzania materiałów inżynierskich (ćwiczenia) w dniu dzisiejszym (19.10.2022) rozpoczną się o godz. 16:25.


mgr inż. Adam Juszczak


Autor: dr inż. Iwona Łapuńka | 19.10.2022, godz. 08:31

Informuję, że zajęcia ćwiczeniowe Zarządzanie utrzymaniem ruchu w dniu 21 października 2022 r. (piątek) w godz. 17.10-18.45 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze Studentami.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka | 18.10.2022, godz. 17:55

Informuje, że wykład z zarządzania zapasami i gospodarki magazynowej zostanie odrobiony w dn. 25.10.2022 o godz. 8:20-10:05.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka | 18.10.2022, godz. 17:52

Informuje, że zajęcia w dn. 19.10.2022 nie odbędą się. Seminarium dyplomowe zostanie odrobione w czwartek 20.10.2022 od godz. 13:40-16:10 sala OZ-006, wykład z zarządzania środowiskiem pracy również w czwartek o godz. 11:00-11:45 sala OZ-210, laboratorium z zarządzania zapasami i gospodarki magazynowej w piątek od godz. 13:45-15:15.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: dr inż. Barbara Miłaszewicz | 18.10.2022, godz. 08:45

Informuję, że:
1. Zajęcia projektowe z przedmiotu projektowanie procesów w przedsiębiorstwie dla III roku logistyki (grupa P1), w dniu 21.10.2022 r. zostają odwołane.
Zostaną one odrobione w dniu 26.10.2022 r. w sali OZ. 06P o godz. 12.00.
2. Wykład z przedmiotu projektowanie procesów w przedsiębiorstwie dla III roku logistyki w dniu 21.10.2022r. zostaje odwołany. Wykład ten zostanie odrobiony w dniu 26.10.2022r. w sali Oz. 210 o godz. 10.05


mgr inż. Sławomir Czabaj


Autor: mgr inż. Sławomir Czabaj | 17.10.2022, godz. 18:06

Informuję że zajęcia w dniu 18.10.2022 r. z przedmiotów:

Chemia produktów rolno - spożywczych [IT/JB-SI>CPRS(7)] - LAB godz. 11:00-13:35

Procesy wytwarzania materiałów inżynierskich [IL/SI-SI>PWMI(5)] - PROJ godz. 16:20-18:00

Podstawy mechaniki ogólnej [II/00-SI>PodMecOG(3)] - ĆW godz. 18:05-18:50

Podstawy biotechnologii żywności [IT/00-SI>PodBioZY(3)] - ĆW godz. 19:00-20:40

Zostają odwołane, a terminy odrabiania zajęć zostaną podane w osobnym komunikacie.


dr Małgorzata Pasek


Autor: dr Małgorzata Pasek | 17.10.2022, godz. 17:32

Zajęcia z przedmiotu Chemia produktów rolno-spożywczych, wykład, (IV rok TZiZC) w dniu jutrzejszym, tj. 18.10.2022 zostają przeniesione z godziny 16:20 na godzinę 9:15, ze względu na odwołane przez mgr inż. Sławomira Czabaja zajęcia.


dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO


Autor: dr hab. inż. Sławomir Zator | 16.10.2022, godz. 19:36

Informacja dla studentów 2 roku studiów II stopnia ZIP studiów niestacjonarnych o specjalności Zarządzanie Projektami.
Zajęcia z Metodologia prowadzenia badań naukowych w dniu 23 października w godz. 11:00-12:30 nie odbędą się. Zostaną one zrealizowane w dniu 20 listopada w godz. 9:30-11:00 w tej samej lokalizacji co odwołane zajęcia tj. w sali D-217 na Wydziale Mechanicznym.


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: dr inż. Iwona Łapuńka | 14.10.2022, godz. 12:33

Informuję, że w dniu 15 października br. (sobota) zmianie ulega godzina rozpoczęcia zajęć wykładowych Sterowanie i harmonogramowanie produkcji z 9.15 na godz. 11.10 W tym dniu zostaną zrealizowane 2 godziny lekcyjne od 11.10-12.40. Brakująca część wykładu zostanie odpracowane w następujących terminach:
2022-11-05, dodatkowe 25 min. zajęć podczas zaplanowanej 35 minutowej przerwy w przedziale 9.15-12.50,
2022-11-26, dodatkowe 25 min. zajęć podczas zaplanowanej 35 minutowej przerwy w przedziale 9.15-12.50,
2022-12-17, dodatkowe 20 min. zajęć podczas zaplanowanej 35 minutowej przerwy w przedziale 9.15-12.50,
2023-01-21, dodatkowe 20 min. zajęć podczas zaplanowanej 35 minutowej przerwy w przedziale 9.15-12.50.


dr hab. inż. Dominika Matuszek, prof. PO


Autor: dr hab. inż. Dominika Matuszek | 12.10.2022, godz. 12:06

Informuję, że zajęcia z mgr inż. Karolem Bierczyńskim z przedmiotu Procesy wytwarzania materiałów inżynierskich ćwiczenia w dniu dzisiejszym tj. 12.10.2022 odbędą się o godz. 16:20 w sali 0Z-208.


dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO


Autor: dr hab. inż. Katarzyna Hys | 11.10.2022, godz. 12:56

uzupełnienie harmonogramu odpracowywania zajęć dydaktycznych

informacja dla:
4 rok, sem.7, zarządzanie i inżynieria produkcji - Inżynieria zarządzania, st. I-go stopnia (inż.)
zajęcia z przedmiotu: Zarządzanie jakością usług (wykład)

Szanowni Państwo,

ze względu na wyjazd służbowy w dniu 17 października - zajęcia, z przedmiotu Zarządzanie jakością usług zostają odwołane.
Odpracowywanie zajęć odbywać się będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
w dniu 10 październik: 10.20-11.00 (40')
w dniu 24 październik: 10.20-11.00 (40')
w dniu 7 listopad: 10.20-11.00 (40')
w dniu 14 listopad: 10.20-10.40 (20')
Sala MD-215

dr hab. inż. Katarzyna Hys


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: dr inż. Łukasz Biłos | 11.10.2022, godz. 10:00

Informuję, że w dniu dzisiejszym konsultacje dla studentów nie odbędą się. Konsultacje zostaną zrealizowane w najbliższy piątek w tych samych godzinach


dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO


Autor: dr hab. inż. Katarzyna Hys | 10.10.2022, godz. 09:31

informacja dla:
4 rok, sem.7, zarządzanie i inżynieria produkcji - Inżynieria zarządzania, st. I-go stopnia (inż.)
zajęcia z przedmiotu: Zarządzanie jakością usług (wykład)

Szanowni Państwo,

ze względu na wyjazd służbowy w dniu 17 października - zajęcia, z przedmiotu Zarządzanie jakością usług zostają odwołane.
Odpracowywanie zajęć odbywać się będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
w dniu 10 październik: 10.20-11.00 (40")
w dniu 24 październik: 10.20-11.00 (40")
w dniu 7 listopad: 10.20-11.00 (40")
Sala MD-215

dr hab. inż. Katarzyna Hys


dr inż. Anna Deptuła


Autor: dr inż. Anna Deptuła | 09.10.2022, godz. 09:35

Informuję, iż 10.10.2022r. następujące zajęcia zostają odwołane:
• I LOG Gr. III z Mikroekonomii o 13.45
• IV ZIP Gr. I Seminarium dyplomowe o 15.30
Zajęcia zostaną odrobione wg następującego harmonogramu:
• I LOG Gr. III Mikroekonomia 17.10.2022r. i 24.10.2022r o 18.00-18.45 M D-217
• IV ZIP Gr. I Seminarium dyplomowe 18.10.2022r. godz. 9.15-11.00 LA-039 i 7.11.2022 18.00-18.45 M D-217


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 06.10.2022, godz. 09:29

Informuje, że w dniu 06.10.22 wykład z Zarządzania jakością dla 3 roku ZiP st., (godz.13.45-15.15) zostanie zrealizowany w formie asynchronicznej.


dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO


Autor: dr hab. inż. Ewa Kulińska | 05.10.2022, godz. 23:13

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Eurologistyka (wykład) oraz Bezpieczeństwo informacji (seminarium) w dniu 6.10.2022r. zostają odwołane z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.


dr hab. Andrzej Kozdraś, prof. PO


Autor: dr hab. Andrzej Kozdraś | 05.10.2022, godz. 17:57

I rok Logistyki, 1 st., stacj., grupa ćwiczeniowa 3
Fizyka - ćwiczenia - wtorek godz. 11.45-12.30, w dniach 11.10.2022 r. i 18.10.2022 r. zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w czwartki, w dniach 13.10.2022 r. i 20.10.2022 r. w godz. 13.45-14.30 - sala LA-039.


dr hab. Andrzej Kozdraś, prof. PO


Autor: dr hab. Andrzej Kozdraś | 05.10.2022, godz. 17:45

Informuję, że dla wykładu z przedmiotu Technologie Informacyjne dla I roku Technologia Żywności i Żywienie Czlowieka, 1 stopnia, stacjonarne w dniach 11.10.2022 r. i 18.10.2022 r. zostaje zmieniona godzina jego rozpoczęcia z 10.05 na 9.30, sala bez zmian.


dr hab. Andrzej Kozdraś, prof. PO


Autor: dr hab. Andrzej Kozdraś | 05.10.2022, godz. 15:29

II rok Inżynierii Bezpieczeństwa, 1 st., stacj.
Odwołuję wykład z dnia 20.10.2022 r.
Wykład zostanie odpracowany w dniu 17.10.2022 r. w godz. 15.30 - 17.00 w sali M-B222.


dr inż. Dariusz Masłowski


Autor: dr inż. Dariusz Masłowski | 05.10.2022, godz. 12:13

Informuje, że zajęcia z przedmiotu INFORMATYKA W LOGISTYCE dla kierunku LOGISTYKA (2 semestr), 2 stopnia, stacjonarne na prośbę studentów zostają przeniesione z godz. 15.30, na godz. 14:20 - sala OZ-003.


dr Małgorzata Pasek


Autor: dr Małgorzata Pasek | 04.10.2022, godz. 14:12

Informuję, że dzisiejsze zajęcia z Chemii produktów rolno spożywczych ze studentami IV roku TZIZC rozpoczną się w dniu dzisiejszym szybciej, o godzinie 15:50 (ze względu na wcześniejsze odwołane zajęcia).


dr hab.inż. Sławomir Zator


Autor: mgr Adriana Grzesik | 04.10.2022, godz. 09:30

Informuje, że w dniu 04.10.2022 r. zostają odwołane zajęcia z seminarium dyplomowego na kierunku inżynieria bezpieczeństwa I-go stopnia stacjonarne.
Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie uzgodnionym ze studentami.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka | 04.10.2022, godz. 09:12

Informuje, że zajęcia w dniu 04.10.2022 i 05.10.2022 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie ustalonym ze studentami.


dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO


Autor: dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak | 04.10.2022, godz. 09:10

Informuję, że zajęcia z przedmiotu rolnictwo ekologiczne (P) oraz ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego (ćw) rok II TZi ZCz w dniu 4.10.2022 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.