Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

JESSICA ŚWIERC


Autor: JESSICA ŚWIERC | 16.04.2024, godz. 10:25

Informuje, że na prośbę studentów zajęcia dla III roku TŻiŻC w dniu 18.04 zostają odwołane. Planowane zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 16.04.2024, godz. 10:22

Informuję, że zajęcia (wykłady) z przedmiotów "Praca przejściowa" oraz "Bezpieczeństwo i higiena żywności, a globalizacja" ze studentami III roku kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka w dniu 17.04.2024 realizowane są w ramach wyjazdu Studentów na Międzynarodowe Targi Żywności do Warszawy.


dr hab. inż. Ewa Kulińska, profesor uczelni


Autor: Ewa Kulińska | 16.04.2024, godz. 10:13

Zajęcia z dnia 7 kwietnia zostaną odrobione dnia 27 i 28 kwietnia wg harmonogramu:
Wprowadzenie do badań naukowych gr 2, dnia 27.04, godz. 18.15-20.30 sala E208A
Wprowadzenie do badań naukowych gr 1, dnia 28.04, godz. 18.15-20.30 sala E208A


dr inż. Dariusz Masłowski


Autor: Dariusz Masłowski | 15.04.2024, godz. 23:38

Z uwagi na organizację konkursu Od technika do Logistyka zajęcia z przedmiotu Projektowanie systemów i procesów logistycznych (projekt) odbywające się dnia 16.04.2024 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Dodatkowo termin konsultacji z tego dnia zostaje przeniesiony na dzień 19.04 na godz. 11 sala 17 Łącznik.


mgr inż. Julia Giera


Autor: Julia Giera | 15.04.2024, godz. 18:13

Uprzejmie informuje, że zajęcia w dniach 17.04.2024 i 18.04.2024 zostają odwołane dla kierunku studiów logistyka, studia stacjonarne.

Odwołane zajęcia w dniu 17.04.2024:
- Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem, gr. lab 1, godz. 15:30 (logistyka, studia stacjonarne, I-go stopnia, sem. VI),
- Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem, gr. lab 2, godz. 17:15 (logistyka, studia stacjonarne, I-go stopnia, sem. VI).

Odwołane zajęcia w dniu 18.04.2024:
- Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem, wykład, godz. 10:20 (logistyka, studia stacjonarne, I-go stopnie, sem. VI),
- Zarządzanie logistyczne, ćwiczenia, godz. 12:00 (logistyka, studia stacjonarne, II-go stopnia, sem. I),
- Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, ćwiczenia, godz. 12:50 (logistyka, studia stacjonarne, II-go stopnia, sem. I),
- Podstawy zarządzania – gr. ćw. 1, godz. 15:30 (logistyka, studia stacjonarne, I-go stopnia, sem. II),
- Podstawy zarządzania – gr. ćw. 2, godz. 16:20 (logistyka, studia stacjonarne, I-go stopnia, sem. II).

Konsultacje dnia 18.04.2024 również zostają odwołane.

Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony ze studentami.


JESSICA ŚWIERC


Autor: JESSICA ŚWIERC | 15.04.2024, godz. 16:17

W związku z wyjazdem prowadzącego w ramach programu Erasmus+, zajęcia dla III roku TŻiŻC w dniu 24 i 25.04 zostają odwołane. Konsultacje zaplanowane na 24.04 również się nie odbędą.


dr inż. Aleksandra Otawa


Autor: Aleksandra Otawa | 15.04.2024, godz. 12:41

Informuję, że z powodu innych obowiązków służbowych ćwiczenia Zarządzenie produkcją i usługami z II ZIP stac. dn. 18.04.2024 r. nie odbędą się i zostają przełożone na dzień 9.05.2024 r. o godz. 15:30 w s. Oz-03.
Jednocześnie informuję, że ćwiczenia Zarządzenie produkcją i usługami z II ZIP stac., które nie odbyły się dn. 14.03.2024 r. zostaną odpracowane dn. 16.05.2024 r. o godz. 15:30 w s.Oz-03.


dr hab. inż. Ewa Kulińska, profesor uczelni


Autor: Ewa Kulińska | 15.04.2024, godz. 12:14

Przedkładam harmonogram odrabiania zajęć z dni 4.04; 7.04 oraz 8.04:
Zajęcia z dnia 4 kwietnia zostaną odrobione dnia 18 kwietnia wg harmonogramu:
Seminarium dyplomowe godz. 8.30 – 10.00 sala E208A
Strategie rynkowe i finansowe w łańcuchu dostaw godz. 15.30 – 17.00 sala E208A
Podstawy zarządzania godz. 17.05-18.35 sala E310

Zajęcia z dnia 7 kwietnia zostaną odrobione dnia 22 i 23 kwietnia wg harmonogramu:
Wprowadzenie do badań naukowych gr 2, dnia 22.04, godz. 18.15-20.30 sala E208A
Wprowadzenie do badań naukowych gr 1, dnia 23.04, godz. 18.15-20.30 sala E208A

Zajęcia z dnia 8 kwietnia zostaną odrobione dnia 22 kwietnia wg harmonogramu:
Praca przejściowa godz. 8.30 – 10.00 sala E208A
Wprowadzenie do badań naukowych godz. 13.35-15.05 sala E208A


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 15.04.2024, godz. 12:08

Informuje, że konsultacje z dnia 16.04.2024 roku zostają przeniesione na dzień 18.04.2024 r w godz. 10:00- 11:30, COS.


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 15.04.2024, godz. 01:29

Informuję, iż w dniu 15.04.2024 ulegną zmianie godziny konsultacji z 8:30-9:15 na 12:45 - 13:30. Sala pozostaje bez zmian


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 14.04.2024, godz. 17:19

Informuję uprzejmie, że w dn. 15.04.2024 będą odrabiane zajęcia z Marketingu Usług Logistycznych (II stopień, zdalnie) w godz. 16.15-18.00.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 13.04.2024, godz. 18:57

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję o zmianie godziny i terminu konsultacji dla studentów. Konsultacje dla studentów w dniu 17.04.2024 ( środa) w godz. 15.30-16.15 w pokoju ME-322 zostają odwołane. Konsultacje zostają przeniesione na dzień 16.04.2024 (wtorek) na godz. 09.00 – 09.45 pokój ME-322.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 12.04.2024, godz. 12:32

Dr inż. Regina Mazurek na prośbę studentów w dn. 12.04.2024 r. odwołuje ćwiczenia z Grafiki inżynierskiej z grupą C2 (I LOG ST). Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony ze studentami.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 12.04.2024, godz. 12:22

Informuję, że wszystkie zajęcia i konsultacje w dniach 13.04.24r. oraz 15.04.24r. zostają odwołane.


dr inż. Dariusz Masłowski


Autor: Dariusz Masłowski | 12.04.2024, godz. 06:53

Informuję, że w ramach zajęć z przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami (piątek 12.03.2024 godz. 13:45 sala M-B224) studenci wezmą udział w wykładzie z cyklu „Przystanek Nauka" odbywającego się w Auli Błękitnej w budynku Łącznik.


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 11.04.2024, godz. 20:21

Informuję, że w ramach zajęć z przedmiotu Infrastruktura magazynowa w logistyce (piątek 12.03.2024 godz. 13:45 sala M-D216) studenci wezmą udział w wykładzie z cyklu „Przystanek Nauka".


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 11.04.2024, godz. 16:45

Informuję studentów II roku kierunku Logistyka, że zajęcia z przedmiotu Logistyka zaopatrzenia (Wykład), które zostały odwołane w dniu 21.03.2024, godz. 11:00 - 12:40, zostaną odrobione w dniu 17.04.2024 (środa) w sali B-224, w godz. od 10.05-11.50.
Termin został ustalony ze studentami.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 11.04.2024, godz. 15:07

Informuje, że w związku z delegacją w dniu 22.04.2024 r.
Zajęcia z III rokiem TZIZC z przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena żywności, a globalizacja zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 25.04.2024 r. w godz. 10:05-11:35 w sali ME- 311.


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 11.04.2024, godz. 14:32

Informuję, że zajęcia z dnia 6.03.2024 (sobota) zostaną odrobione w formie on-line według poniższego harmonogramu:
Infrastruktura magazynowa w logistyce sobota (13.03) godz. 7:30-9:00 (II Logistyka niestacjonarne I-go stopnia);
Makroekonomia sobota (13.03) godz. 9:15-10:45 (I Logistyka niestacjonarne I-go stopnia);
Zarządzanie logistyczne niedziela (14.03) godz. 7:30-9:00 (I Logistyka niestacjonarne II-go stopnia);
Logistyka zaopatrzenia niedziela (14.03) godz. 9:15-10:45 (II Logistyka niestacjonarne I-go stopnia.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 11.04.2024, godz. 11:56

Informuje, że zajęcia odwołane w dniu 9.04.2024r. zostaną odrobione według następującego harmonogramu:
- Metodyki zarządzania projektami, wykład zdalny, 16.04.2024r., godz. 10:05
- Informatyczne systemu zarządzania projektami, wykład zdalny, 16.04.2024r., godz. 13:45.


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 11.04.2024, godz. 09:53

Informuję, że zajęcia w dniu 11 kwietnia 2024 r. (czwartek) zostają odwołane z powodu innych obowiązków służbowych. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze Studentami.


dr inż. Aleksandra Otawa


Autor: Aleksandra Otawa | 11.04.2024, godz. 09:48

Informuję, że na prośbę studentów II ZIP ćwiczenia ZPiU dn. 11.04 odbędą się o godzinie 10:05 w s. Oz-03 zamiast o godz. 13:45.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 10.04.2024, godz. 18:13

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje o zmianie sali i godzin zajęć wykładowych z przedmiotu ,,Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem” dla studentów I roku kierunku Dijz st.stacj. Odpracowanie zajęć, które zostały odwołane w dniu 24.04.2024, zaplanowane było na dzień 11.04.2024 (czwartek) w godz. 13.45-15.25 w sali MD-216. Zmianie ulega godzina zajęć oraz sala. Zajęcia odbędą się w godz. 11.55-13.35 w sali ME-212.


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 10.04.2024, godz. 10:56

Uprzejmie informuję o przeniesieniu zajęć z przedmiotu Materiały i opakowania w produkcji żywności (1 rok DIJŻ) z czwartku 11.04.2024 na termin, który zostanie ustalony ze studentami na najbliższym spotkaniu.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 09.04.2024, godz. 15:22

W związku z jutrzejszymi Warsztatami z Negocjacji międzykulturowych dla Szkół, informuję uprzejmie, iż wykład z Zarządzania Strategicznego na II stopniu będzie przesunięty z godz. 9.15 na godz. 15.30, a z Towaroznawstwa z godz. 11.55 na godz. 16.30 Oz. s. 208.


dr inż. Dariusz Masłowski


Autor: Dariusz Masłowski | 09.04.2024, godz. 08:01

Informuję, iż w dniu 09.04.2024 w związku z przeprowadzeniem wykładu dla ZSEk Opole godziny konsultacji ulegną zmianie z godziny 11:00 na godzinę 15:30. Sala E-309C.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 08.04.2024, godz. 18:00

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Investment Project Management na prośbę studenta zostają przeniesione z dnia 11.04.2024r. na 25.04.2024r. na godz. 12:05.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 08.04.2024, godz. 17:54

Informuje, że zajęcia w dniu 09.04.2024r. zostają odwołane. Zajęcia zostano odrobione po ustaleniu terminu z studentami.


mgr inż. Anna Pieloch


Autor: Maja Adamik | 08.04.2024, godz. 12:06

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Środki bezpieczeństwa i higieny pracy dla III roku Inżynierii Bezpieczeństwa, które miały odbyć się dnia 10 kwietnia 2024 r. w sali D115 na Wydziale Mechanicznym zostają przeniesione.
Termin odrabiania zajęć zostanie podany po uzgodnieniu ze studentami.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 08.04.2024, godz. 11:24

Informuję, że w dniu 8.04.24r. wykład z przedmiotu "Bezpieczeństwo i higiena pracy" I ZIP,st. zostaje odwołany.


JESSICA ŚWIERC


Autor: JESSICA ŚWIERC | 08.04.2024, godz. 10:14

Informuję, że w związku z wyjazdem ze studentami, konsultacje z dnia 17.04 zostają przeniesione na 18.04 od 14:30 do 16:00, pokój ME-304.


dr hab. inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 08.04.2024, godz. 09:38

Informuję, że zajęcia w dniach 9-10 kwietnia zostają odwołane.


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 07.04.2024, godz. 21:23

Informuję, iż w dniu 08.04.2024 ulegną zmianie godziny konsultacji z 8:30-9:15 na 12:45 - 13:30. Sala pozostaje bez zmian


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 07.04.2024, godz. 08:17

Informuję, że wszystkie zajęcia i konsultacje w dn. 07.04.2024 zostają odwołane.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 06.04.2024, godz. 21:51

Informuję, że na prośbę Studentów zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Zarządzanie produkcją i usługami" gr. Lab.1 w dniu 07.04.2024r. zostają przeniesione z godziny 18:05 - 19:45 Oz-06 na godzinę 16:25 - 17:55 Oz-06. W konsekwencji konsultacje w tym dniu zostają przeniesione z godziny 16:20-17:05 Oz-101 na godzinę 18:00 - 18:45.


dr hab. inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 06.04.2024, godz. 17:43

Informuję, że wszystkie zajęcia w dn. 07.04.2024 zostają odwołane.


dr hab. inż. Ewa Kulińska, profesor uczelni


Autor: Ewa Kulińska | 06.04.2024, godz. 13:06

Informuję, że zajęcia ze studentami studiów niestacjonarnych z dnia 7 kwietnia z przedmiotu „Wprowadzenie do badań naukowych” oraz ze studentami studiów stacjonarnych z dnia 8 kwietnia z przedmiotów „Praca przejściowa” oraz „Wprowadzenie do badań naukowych” zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze studentami.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 06.04.2024, godz. 10:06

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje, że konsultacje dla studentów w dniu 10.04.2024 ( środa) w godz. 15.30-16.15 w pokoju ME-322 zostają odwołane. Konsultacje zostają przeniesione na dzień 09.04.2024 (wtorek) na godz. 09.00 – 09.45 pokój ME-322.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 06.04.2024, godz. 09:48

Informuję, że zajęcia prowadzone przez Panią mgr inż. Annę Korczak w dniu dzisiejszym od godz. 9.15 do końca dnia zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione po uzgodnieniu ze studentami.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 06.04.2024, godz. 09:28

Informuję, że zajęcia prowadzone z Panią dr hab. E. Kulińską, prof. uczelni z przedmiotu \"Wprowadzenie do badań naukowych\" w dniu 07.04.2024 (niedziela) w godz. 7.30-10.50 i w godz. 11.00-14.30 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione po uzgodnieniu ze studentami.


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 06.04.2024, godz. 07:51

Informuję, że konsultacje z dnia 8 kwietnia 2024 zostają przesunięte na 9 kwietnia 2024 na godz. 10.00, pokój Oz114.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 06.04.2024, godz. 00:14

Informuję uprzejmie, iż Seminarium z przedmiotu Etyka biznesu w dn. 6.04.2024 7.30-9.05 odbędą się w formie zdalnej.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 05.04.2024, godz. 07:57

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję o odwołaniu zajęć wykładowych z przedmiotu ,,Skuteczna komunikacja i zarzadzanie konfliktem” dla studentów I roku kierunku Dietetyka i jakość żywności studia stacjonarne w dniu 24.04.2024 (środa) w godz. 08.20 – 10.00 sala ME-310. Po uzgodnieniu ze studentami zajęcia zostaną odpracowane w dniu 11.04.2024 (czwartek) w godz. 13.45-15.25 w sali MD-216.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 05.04.2024, godz. 07:56

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję, że zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu ,,Motywacja i zarządzanie czasem” dla studentów I roku ZIP st.stacj. I-go stop. w dniu 14.05.2024 (wtorek) w godz. 11.00-12.40 w sali OZ-210 zostają odwołane. Po uzgodnieniu ze studentami zajęcia zostaną odpracowane w dniu 18.04.2024 (czwartek) w godz. 09.15 -10.45 w sali OZ-210. Jednocześnie informuję, że w tym samym dniu, tj. 18.04.2024 (czwartek) w godz. 10.45-11.15 w sali OZ-210 zostaną odpracowane zajęcia wykładowe z przedmiotu ,,Motywacja i zarządzanie czasem” ( 30 minut), które zostały odwołane w dniu 12.03.2024 (wtorek).


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 04.04.2024, godz. 16:31

Informuję, że w dniu 05.04.2024 r. wykład "Wybrane aspekty psychologii międzykulturowej", II ZARZ, s. II st., w . zostaje odwołany.


dr hab. inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 04.04.2024, godz. 07:31

Informuję, że konsultacje w dniu dzisiejszym odbędą się w sali ME 217.


dr hab. inż. Ewa Kulińska, profesor uczelni


Autor: Ewa Kulińska | 03.04.2024, godz. 14:21

Informuję, że zajęcia (Seminarium dyplomowe 2, Strategie rynkowe i finansowe w łańcuchu logistycznym - ćwiczenia, Podstawy zarządzania - wykład) z dnia 4 kwietnia 2024r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze studentami.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 02.04.2024, godz. 20:42

Dr inż. Regina Mazurek informuje, że zajęcia z Grafiki inżynierskiej na kierunku Logistyka z dn. 08.03.2024 oraz 12.04.2024 zostaną odrobione wg następującego harmonogramu:
20.03.2024 godz. 16.00-17.30 wykład zdalny (link na Moodle)
11.04.2024 godz. 13.35-15.30 ćwiczenia C3 w sali M-E212.
26.04. 2024 godz. 9.30-11.00 wykład w sali M-E211.


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 02.04.2024, godz. 20:37

W związku z uczestnictwem Pani dr inż. Reginy Mazurek w Dniach Inżyniera, wykład z przedmiotu Grafika inżynierska realizowany na I roku kierunku Logistyka w dniu 5.04.2024 r. odbędzie się w formie asynchronicznej


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 02.04.2024, godz. 18:05

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje o zmianie godzin konsultacji dla studentów w dniu 03.04.2024 (środa). Konsultacje zostają przeniesione z godz. 15.30-16.15 na godz.08.00-08.45 . Pokój pozostaje bez zmian (ME-322).


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 02.04.2024, godz. 13:53

W związku z uczestnictwem Pani dr inż. Katarzyny Marek-Kołodziej w Dniach Inżyniera, wykład z przedmiotu Zarządzanie projektem w logistyce kryzysowej realizowany na III roku kierunku Logistyka w dniu 5.04.2024 r. odbędzie się w formie asynchronicznej.


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 02.04.2024, godz. 13:52

W związku z uczestnictwem Pani dr inż. Dominiki Jagody-Sobalak w Dniach Inżyniera, wykład z przedmiotu Makroekonomia realizowany na I roku kierunku Logistyka w dniu 5.04.2024 r. odbędzie się w formie asynchronicznej.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 02.04.2024, godz. 13:44

UWAGA STUDENCI KIERUNKU ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

W dniach 4-6 kwietnia 2024 r. organizowane są dla Państwa Dni Inżyniera, które są okazją do nawiązania nowych kontaktów i wzięcia udziału w ciekawych warsztatach. W związku z tym, za zgodą Pani Prodziekan ds. dydaktyki, w tych dniach zajęcia będą odbywać się w formie asynchronicznej. Wyjątkiem są studenci II roku studiów niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, którzy w dniu 6 kwietnia 2024 r. będą mieć zajęcia według standardowego planu.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 02.04.2024, godz. 09:24

Informuję, że konsultacje dla Studentów z dnia 2 kwietnia zostaną zrealizowane 3 kwietnia w godzinach 7:30 - 9:00.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 01.04.2024, godz. 15:05

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję o odwołaniu zajęć seminaryjnych z przedmiotu ,, Przedmiot wybieralny 2: Komunikacja społeczna” dla studentów I roku kierunku Logistyka grupa 1 studia stacjonarne w dniu 03.04.2024 (środa) w godz. 13.45-15.25 sala MD-216. Po uzgodnieniu ze studentami zajęcia zostaną odpracowane w dniu 15.05.2024 (środa) w godz. 15.30-17.00 w sali MD-216


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 01.04.2024, godz. 15:05

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję o odwołaniu zajęć wykładowych z przedmiotu ,,Skuteczna komunikacja i zarzadzanie konfliktem” dla studentów I roku kierunku Dietetyka i jakość żywności studia stacjonarne w dniu 03.04.2024 (środa) w godz. 08.20 – 09.00 ( 40 minut) sala ME-310. Po uzgodnieniu ze studentami zajęcia zostaną odpracowane w dniu 10.04.2024 (środa) w godz. 07.40-08.20 w sali ME-310.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 27.03.2024, godz. 11:18

dotyczy:
Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności [IK/00-SL>SJBZ], grupa projektowa 1 i 2, odpracowywanie zajęć

Szanowni Państwo,
harmonogram odpracowywania zajęć za dzień 18.03.2024 r. jest następujący:
09.04.2024 r. w godzinach 10.15-11.45, sala M-E212 (grupa 2)
16.04.2024 r. w godzinach 10.15-11.45, sala M-E212 (grupa 1)

z poważaniem
dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 27.03.2024, godz. 11:02

dotyczy: Marketing, IZ/00-SI>Marketing(2), odpracowywanie zajęć

Szanowni Państwo,
harmonogram odpracowywania zajęć za dzień 20.03.2024 r. jest następujący:

05.04.2024 r., w godzinach: 9.15-10.45 (wykład), E212
05.04.2024 r., w godzinach: 10.50-12.25 (ćwiczenia), E212


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 26.03.2024, godz. 22:34

Informuję uprzejmie, iż Wykład z Towaroznawstwa, grupa 1, w dn. 27.032024 , 11:55 - 13:35, S. M-B224, budynek nr M zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 26.03.2024, godz. 10:21

Informuję, że wykład z przedmiotu Chemia organiczna i żywności ze studentami I roku kierunku Dietetyka i jakość żywności z dnia 24.04 zostaną zrealizowane 9.04, w godzinach 10:15-11:45, w sali M-D215.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 26.03.2024, godz. 10:08

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena żywności, a globalizacja ze studentami III roku kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka z dnia 24.04 zostaną zrealizowane 17.04.2024 w sali M-D215, w godzinach 15:30-17:30.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 26.03.2024, godz. 10:07

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Chemia organiczna i żywności ze studentami I roku kierunku Dietetyka i jakość żywności (grupa III) z dnia 30.04.2024 zostaną zrealizowane 16.04, w godzinach 10:15-11:45 w sali E-311a.


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 26.03.2024, godz. 10:04

Konsultacje w dniu 26.03.2024 godz. 12.40-13.10, sala P5-203 zostają przeniesione na dzień 27.03.2024 godz. 10.45-11.15 sala P2 308. W sprawach pilnych można mnie dzisiaj zastać po zajęciach o 12.40 w sali P5 203.


dr hab. inż. Krzysztof Olejnik


Autor: Krzysztof Olejnik | 25.03.2024, godz. 19:17

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa dla I rok IL, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 11 06 2024 r. na dzień 27 03 2024 r., na godz. 7:45 - 11:00, w formie zdalnej.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 25.03.2024, godz. 06:30

Informuję uprzejmie, że konsultacje u dr Lilianny Wojtynek w dn. 25.03.2024 zostają przesunięte na godz. 18.50, s. D 215.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 25.03.2024, godz. 06:27

Informuję uprzejmie, iż w d. 25.03.2024 będą odrabiane następujące zajęcia dydaktyczne:
13.35-15.30 Praca przejściowa s. D215 (za 26.02.2024)
16.15-17 Zarządzanie Logistyczne II st. zdalne) (za 4.03.2024)
17.15-18.50 Towaroznawstwo s. D215 (za 3.04.2024)


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 24.03.2024, godz. 18:56

Informuję, iż w dniu 25.03.2024 ulegną zmianie godziny konsultacji z 8:30-9:15 na 12:45 - 13:30. Sala pozostaje bez zmian


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 20.03.2024, godz. 21:04

Informuję studentów II roku kierunku Logistyka, że zajęcia z przedmiotu Logistyka zaopatrzenia (Wykład), w dniu 21.03.2024, godz. 11:00 - 12:40, zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 20.03.2024, godz. 20:21

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Logistyka zaopatrzenia (II Logistyka stacjonarna) w dniu 21.01.2024 (czwartek) godz. 9:15 sala M-B225 na prośbę studentów zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 12.04.2024 (piątek) godz. 8:20 sala M-B224.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 20.03.2024, godz. 17:46

Informuje, że o zmianie tygodni realizacji następujących zajęć:
- w dniu 4.04.2024r. zamiast projektu z przedmiotu Zarządzanie projektem w logistyce kryzysowej realizowany będzie wykład na III Logistyce,

- w dniu 11.04.2024r. zamiast wykładu z przedmiotu Zarządzanie projektem w logistyce kryzysowej realizowany będzie projekt w sali E-308 na III Logistyce.


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 20.03.2024, godz. 17:01

Informuję studentów II roku kierunku Logistyka studia stacjonarne I-go stopnia o zmianie terminu i godzin poniższych zajęć:

- zajęcie laboratoryjne ,,Bazy danych i systemy informatyczne” dla grupy 1 zostaje przeniesione z dnia 25.04.24 (poniedziałek) z godz. 10:05 – 11:45 na dzień 17.04.2024 (środa) na godz. 13:45 – 15:25 sala M B-329,

- zajęcie laboratoryjne ,,Bazy danych i systemy informatyczne” dla grupy 2 zostaje przeniesione z dnia 25.04.24 (poniedziałek) z godz. 13:45 – 15:25 na dzień 10.04.2024 (środa) na godz. 13:45 – 15:25 sala M B-330,

- zajęcie laboratoryjne ,,Bazy danych i systemy informatyczne” dla grupy 3 zostaje przeniesione z dnia 25.04.24 (poniedziałek) z godz. 11:55 – 13:35 na dzień 19.04.2024 (piątek) na godz. 8:20 – 10:00 sala M B-329,

- zajęcie wykładowe ,,Bazy danych i systemy informatyczne” zostaje przeniesione z dnia 26.04.24 (piątek) z godz. 10:05 – 11:55 na dzień 19.04.2024 (piątek) na godz. 10:05 – 11:55 sala M B-224.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 20.03.2024, godz. 15:25

Informuje, że zajęcia z Systemów Sterowania i Wizualizacji (ZIP) w dn. 21.03.2024 r. odbędą się w sali L-17 (Łącznik).


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 20.03.2024, godz. 12:24

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje o odwołaniu konsultacji dla studentów w dniu 20.03.2024 (środa) w godz. 15.30-16.15 w pokoju ME-322. Konsultacje zostają przeniesione na dzień 21.03.2024 (czwartek) na godz. 12.15-13.00 w pokoju ME-322.


dr inż. Kamila Tomczak


Autor: Kamila Tomczak | 20.03.2024, godz. 10:12

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Wprowadzenie do badań naukowych (seminarium) w dniu 20.03.2024 r. ze studentami III roku kierunku ZIP odbędą się w formie uczestnictwa w organizowanych na uczelni Targach Pracy.


dr hab. inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 20.03.2024, godz. 08:27

Informuję, że zajęcia wdn. 20.03 z przedmiotu KWPI ze studentami III roku kierunku ZIP odbędą się w formie uczestnictwa w organizowanych na uczelni Targach Pracy.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 19.03.2024, godz. 21:04

dotyczy: Marketing, IZ/00-SI>Marketing(2)

Szanowni Państwo,

w dniu 20 marca 2024 r. odwołuję zajęcia, zarówno wykład, jak i ćwiczenia z przedmiotu Marketing (tj. w godzinach 8.20-11.45).

Terminy odpracowywania zajęć ustalone zostaną na kolejnym spotkaniu i podane do ogólnej wiadomości.

z poważaniem
dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 19.03.2024, godz. 20:55

Informuję, że konsultacje i zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Statystyka do godz. 14.00 w dniu 20.03.2024r. zostaną zrealizowane w formie uczestnictwa w Targach Pracy.


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: Dominika Biniasz | 19.03.2024, godz. 18:10

Informuję, iż na prośbę Studentów jutrzejsze zajęcia laboratoryjne (20.03.2024r.) z przedmiotu Architektura i modelowanie procesów biznesowych ze studentami III roku kierunku ZIP odbędą się w formie uczestnictwa w tym czasie w organizowanych na uczelni Akademickich Targach Pracy.


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 19.03.2024, godz. 17:11

Informuję, że zajęcia wdn.20.03 z przedmiotu Informatyka w Inżynierii Produkcji ze studentami I roku kierunku ZIP odbędą się w formie uczestnictwa w organizowanych na uczelni Targach Pracy.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 19.03.2024, godz. 10:51

Informuję, że jutrzejsze (20.03.2024) zajęcia z przedmiotów "Chemia organiczna i żywności" (W, 10:05-11:45) ze studentami I roku kierunku Dietetyka i jakość żywności oraz z przedmiotu "Praca przejściowa" (W, 11:55-13:35) ze studentami III roku kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka odbędą się w formie uczestnictwa w organizowanych na uczelni Targach Pracy.


mgr Karolina Orzechowska


Autor: Żaneta Grzywacz | 19.03.2024, godz. 09:25

Informuję, że wykład z dietetyki ogólnej prowadzony dla kierunku DIJZ z dnia 18.03.2024 r. zostanie odrobiony 26.03.2024 r. w formie zdalnej synchronicznej na platformie moodle w godz. 18:00-19:30.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 19.03.2024, godz. 08:29

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje o zmianach w terminach i godz. konsultacji w semestrze letnim 2023/2024:
Środy w godz.15.30-16.15 w pokoju ME-322
Soboty w godz.10.00-10.45 w pokoju ME-322 (zjazdy parzyste: 2,4,6,8,10)
W razie potrzeby istnieje możliwość konsultacji w innym terminie lub konsultacji online za pośrednictwem Jitsi Meet po wcześniejszym umówieniu się drogą e-mailową.
Link do konsultacji: https://etele.po.edu.pl/EwaPola%C5%84czykKonsultacje


dr inż. Piotr Wittbrodt


Autor: Piotr Wittbrodt | 19.03.2024, godz. 07:47

Informuję, że zajęcia z Automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w dniu 20.03.2024 odbędą się w sali E-208a.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 19.03.2024, godz. 07:43

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję studentów kierunku Logistyka st. stacj.I-go stop. o zmianie terminu i godzin poniższych zajęć seminaryjnych oraz wykładowych:

1. Zajęcia seminaryjne ,, Komunikacja społeczna” dla studentów II roku kierunku Logistyka st. stacj. I-go stop. grupa 1 zostają przeniesione z dnia 17.04.2024 (środa) z godz. 13.45 – 15.25 sala MD-216 na dzień 25.03.2024 (poniedziałek) na godz. 10.05-11.45 sala MB-329

2. Zajęcia seminaryjne ,, Komunikacja społeczna” dla studentów II roku kierunku Logistyka st. stacj. I-go stop. grupa 2 zostają przeniesione z dnia 10.04.2024 (środa) z godz. 13.45 – 15.25 sala MD-216 na dzień 25.03.2024 (poniedziałek) na godz. 13.45-15.25 sala MB-329


3. Zajęcia seminaryjne ,, Komunikacja społeczna” dla studentów II roku kierunku Logistyka st. stacj. I-go stop. grupa 3 zostają przeniesione z dnia 19.04.2024 (piątek) z godz. 08.20-10.00 sala MD-216 na dzień 25.03.2024 (poniedziałek) na godz. 11.55-13.35 sala MB-329

4. Zajęcia wykładowe ,, Komunikacja społeczna” dla studentów II roku kierunku Logistyka st. stacj. I-go stop zostają przeniesione z dnia 19.04.2024 (piątek) z godz. 10.05-11.45 sala MB-224 na dzień 26.04.2024 (piątek) na godz. 10.05-11.45 sala MB-224


mgr Karolina Orzechowska


Autor: Adriana Grzesik | 18.03.2024, godz. 08:26

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Dietetyka ogólna" - wykład, prowadzone przez mgr Karolinę Orzechowską na kierunku Dietetyka I stopnia stacjonarne , w dniu 18 marca 2024 r. (poniedziałek) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze studentami.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 17.03.2024, godz. 23:56

Informuję uprzejmie, iż w dniu 18.03.2024 od godz. 16.15 będą odrabiane zajęcia na II stopniu Zarządzanie Logistyczne (zdalne) za 26.02.2024, natomiast od 17.15 będą odrabiane zajęcia z Towaroznawstwa w s. D.215 (stacjonarne) za 26.02.2024.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 16.03.2024, godz. 18:02

dotyczy:
Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności [IK/00-SL>SJBZ], grupa projektowa 1 i 2

Szanowni Państwo,

w dniu 18 marca 2024 r. odwołuję zajęcia projektowe, zarówno dla grupy pierwszej, jak i drugiej z przedmiotu
Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności (tj. w godzinach 10.05-13.35).

Terminy odpracowywania zajęć ustalone zostaną na kolejnym spotkaniu i podane do ogólnej wiadomości.

z poważaniem
dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 16.03.2024, godz. 17:27

Informuję, że od 17.03.2024r. uległa zmianie sala konsultacji w niedziele (zjazdy parzyste) 16:20-17:05, Oz-101.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 16.03.2024, godz. 13:49

Informuję, że na prośbę Studentów zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Zarządzanie produkcją i usługami" gr. Lab.1 w dniu 17.03.2024r. zostają przeniesione z godziny 18:05 - 19:45 Oz-06 na godzinę 9.00 - 10:30 Oz-06.

Pozostałe zajęcia i konsultacje w tym dniu odbędą się według planu zajęć.


dr inż. Piotr Wittbrodt


Autor: Piotr Wittbrodt | 16.03.2024, godz. 09:51

Informuję, że na prośbę studentów, zajęcia w dniu 16.03.2024 z Automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych - projekt gr 1 zostają przesunięte na godzinę 14.40 w Oz - 10. Konsultacje również zostają przesunięte z godziny 15.30 na 13.45 w Oz - 05.


dr hab. inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 16.03.2024, godz. 09:25

Informuję, że zajęcia z przedmiotu PPI (P - gr. 1) odbędą się w dniu 16.03.2024 o godzinie 12:50.
Konsultacje rozpoczną się w tym dniu wyjątkowo o godzinie 14:30.


dr hab. n. med. Edyta Majorczyk


Autor: Edyta Majorczyk | 14.03.2024, godz. 13:27

Informuję, że na prośbę studentów I roku kierunku Dietetyka i jakość żywności wykład z przedmiotu Podstawy immunologii nie odbędzie się w dniu 18 marca 2024 r.
Wykład zostanie odrobiony w dniu 19 marca 2024 r. w godzinach 10.00-11.30 w sali P9-13 w budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (ul. Prószkowska 76).


mgr inż. Julia Giera


Autor: Julia Giera | 13.03.2024, godz. 17:13

Informuje, że w związku z uczestnictwem w dniach otwartych Politechniki Opolskiej dnia 14.03.2024, zmianie ulegną godziny realizacji zajęć dla kierunku studiów logistyka, studnia stacjonarne.

Marketing usług logistycznych (ćw.) – logistyka – II st., I sem. – zajęcia odbędą się o godz. 8:20 - 09:50 w sali MD116 dnia 14.03.2024,
Zarządzanie logistyczne (ćw.) – logistyka – II st., I sem. – zajęcia odbędą się o godz. 13:45 - 14:30 w sali MD117 dnia 14.03.2024,
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem (wykład) – logistyka – I st., VI sem. – zajęcia odbędą się o godz. 18:05 – 19:45 w sali MB225 dnia 14.03.2024.

Konsultacje odbędą się o godz. 16:20 – 17:50 dnia 14.03.2024 w sali ME309c.

Pozostałe zajęcia odbędą się zgodnie z planem:
Podstawy zarządzania (ćw.) – MB225 – logistyka, II sem., gr. 2 – godz. 14:40 – 15:25
Podstawy zarządzania (ćw.) – MB225 – logistyka, II sem., gr. 3 – godz. 15:30 – 16:15


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 13.03.2024, godz. 13:32

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Makroekonomia (I Logistyka stacjonarne) w dniu 15.03.2024 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 22.03.2023 godz. 8:20 sala M-B224.
Zajęcia z przedmiotu Logistyka dystrybucji (III Logistyka stacjonarne) odbędą się zgodnie z planem - zastępstwo.
Zajęcia z przedmiotu Infrastruktura magazynowa w logistyce (II Logistyka stacjonarne) w dniu 15.03.2024 zostają przesunięte z godziny 13:45 na 14:15 sala M-D216.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 13.03.2024, godz. 09:16

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa gr 2 oraz Systemy Sterowania i Wizualizacji w dn. 14.03.2024 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie ustalonym ze studentami.
Ponadto informuję, że zajęcia z Logistyki Dystrybucji wykład oraz Inżynierii Systemów i Analiz Systemowej gr 5, odbędą się w sali L-17 (Łącznik). Proszę aby studenci 1 log, stac. gr 5 przybyli na zajęcia przed godz. 16:00.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 12.03.2024, godz. 16:13

Informuję, że zajęcia z III rokiem TZIZC z dnia 4.03.2024 r. z przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena żywności a globalizacja – projekt, zostaną odrobione w dniu 19.03.2024 r. w godz. 12:00-13:30 w sali MD-216.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 12.03.2024, godz. 12:55

dotyczy: Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności [IK/00-SL>SJBZ(2)]; wykład

Szanowni Państwo,
informuję, że odrabianie zajęć tj. wykładu z przedmiotu: Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności za dzień 26.02.2024, zgodnie z ustaleniami, odbędzie się w dniu 13.03.2024, o godzinie 12.00-13.35 w sali M-B116 (następuje zmiana sali ze względu na wykład promocyjny realizowany w tym czasie w Sali E310).

z poważaniem
dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


dr inż. Aleksandra Otawa


Autor: Aleksandra Otawa | 11.03.2024, godz. 16:12

Informuję, że z powodu choroby zostają odwołane moje zajęcia z:
- I ZIP II st., laboratorium Zarządzanie projektem w dn. 12.03.2023 r.
- II ZIP I st., ćwiczenia Zarządzanie produkcją i usługami w dn. 14.03.2024 r.

Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony ze studentami na następnych zajęciach.


JUSTYNA JAŚNIEWICZ


Autor: JUSTYNA JAŚNIEWICZ | 11.03.2024, godz. 13:45

W związku z prowadzonymi warsztatami dla licealistów i moją nieobecnością do godziny 11.00, konsultacje dla studentów w dniu 12.03.2024 zostają przełożone i odbywać się będą tego dnia w godzinach 12.00-14.00


dr inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 11.03.2024, godz. 10:21

Informuję, że konsultacje, które powinny odbyć się 14 marca 2024 odbędą się 11 marca 2024 w godzinach 10.15-11.45 w sali ME 217.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 10.03.2024, godz. 18:13

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję, że zajęcia wykładowe z przedmiotu ,,Motywacja i zarządzanie czasem” dla studentów I roku kierunku ZIP st. stacj. I-go stop. w dniu 12.03.2024 (wtorek) w godz. 11.00-11.30 w sali OZ-210 zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie podany w późniejszym terminie, po uzgodnieniu ze studentami.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 08.03.2024, godz. 14:36

Informuję, że w dniu 09.03.24r., wykład z przedmiotu "Bezpieczeństwo i higiena pracy" dla I roku ZIP, studia niestacjonarne, zostanie poprowadzony przez dr hab. inż. Marka Wasilewskiego.


JESSICA ŚWIERC


Autor: JESSICA ŚWIERC | 08.03.2024, godz. 13:47

Informuję, że w związku z organizacją dni otwartych konsultacje dla studentów z dnia 13.03 zostają przeniesione na dzień 14.03 w godzinach 14:30 - 16:00, sala ME-304.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 07.03.2024, godz. 18:29

dotyczy: Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności [IK/00-SL>SJBZ(2)]; wykład

Szanowni Państwo,
informuję, że odrabianie zajęć tj. wykładu z przedmiotu: Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności za dzień 26.02.2024, zgodnie z ustaleniami, odbędzie się w dniu 13.03.2024, o godzinie 12.00-13.35 w sali M-E310.

z poważaniem
dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


dr inż. Regina Mazurek


Autor: Regina Mazurek | 07.03.2024, godz. 13:53

Dr inż. Regina Mazurek informuje studentów I roku Logistyki, że w dn. 08.03.2024 r. oraz 12.04.2024r. wykład z Grafiki inżynierskiej (godz. 11.55) oraz ćwiczenia (godz. 11.00) zostają odwołane. Termin odrobienia obu zajęć zostanie ustalony ze studentami.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 06.03.2024, godz. 14:36

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Statystyka inżynierska z dnia 6.03.2024r. zostaną odrobione w dniu 14.03.2024r. w godzinach: 8:20 - 9:50 i 10:00 - 11:30 sala E-308.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 04.03.2024, godz. 20:25

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Statystyka inżynierska", a także konsultacje w dniu 6.03.2024r. zostają odwołane z uwagi na uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji pt. Nowoczesne kształcenie w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami. Termin odrabiania zajęć zostanie podany w kolejnym komunikacie.


dr inż. Dariusz Masłowski


Autor: Dariusz Masłowski | 04.03.2024, godz. 13:47

Informuje, że w związku z udziałem w Warsztatach w ramach badania “Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu" zajęcia z dnia 8.03.2024 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione wg. następującego harmonogramu:
- Zarządzanie produkcją i usługami ćwiczenia 4.03.2024 godz. 17.00 sala d-216
- Zarządzanie produkcją i usługami wykład 6.03.2024 godz. 17.00 sala d-216


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 04.03.2024, godz. 13:30

Informuje, że zajęcia z Inżynierii Systemów i Analizy systemowej w dn. 05.03.2024 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dn. 19.03.2024 godz. 08:20-10:00, sala M-D216


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 04.03.2024, godz. 07:09

Informuję, że zajęcia z III rokiem TZIZC z dnia 4.03.2024 r. Bezpieczeństwo i higiena żywności a globalizacja - projekt, zostają odwołane.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 03.03.2024, godz. 19:19

Informuję uprzejmie, ze zajęcia dydaktyczne ze studentami w dn. 4.03.2024 - Praca przejściowa - Projekt s. M-D215 (10.05-11.45) , Wprowadzenie do badań naukowych - Seminarium; M-D215 (11.55-13.35), Marketing Usług Logistycznych - Wykład zdalny (13.45-15.25), Zarządzanie Logistyczne - Wykład zdalny (15.30-16.15) oraz
6.03.2024 - Zarządzanie Strategiczne dla inżynierów - Wykład zdalny (9.15-10.00); Negocjacje w Łancuchach Dostaw - Wykład zdalny (10.05-11.45); Towaroznawstwo - Wykład, M-B224 (11.55-13.35)
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


mgr Magdalena Dolińska


Autor: Magdalena Dolińska | 01.03.2024, godz. 11:34

Zajęcia Język angielski Grupa 1 w dniu 5.03 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 12 i 19.03 - zaczniemy o godz. 9.00 dodając po 45 minut do zajęć planowych. Sala P6-110.


dr Andrzej Metelski


Autor: Andrzej Metelski | 01.03.2024, godz. 10:13

Na prośbę studentów wykład z Badań operacyjnych na kierunku Logistyka, studia stacjonarne, 1 stopnia, zostaje przeniesiony z dnia 06.03.2024 (godz. 9.15-10.00) na 13.03.2024 (godz. 8.20-9.05). Wykład odbędzie się w sali MB-224.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 29.02.2024, godz. 23:13

informuję, że:
konsultacje z dnia 5 marca 2024 r. odbędą się 7 marca 2024 r. w godz. 10:30-12:00, miejsce: COS.
Natomiast konsultacje z dnia 12 marca 2024 r. zostaną przeniesione na 14 marca 2024 r. w godz. 10:30-12:00, miejsce: COS.


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 28.02.2024, godz. 15:19

Informuję, że zajęcia z przedmiotu zarządzanie innowacjami w dniu 29.02.2024 zostają przesunięte na godzinę 15.00.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 25.02.2024, godz. 18:58

Informuję, że zajęcia z dnia 4.03.2024r. z przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami odbędą się dnia 26.02.2024r. (zamiana tygodni odbycia zajęć z zajęciami z przedmiotu Bazy danych).


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 25.02.2024, godz. 18:19

Informuję, że w związku z chorobą i jednocześnie korzystając z uprzejmości pani dr Czabak-Górskiej w dn. 26.02.24 studenci II ZIP L1 będą mieli zajęcia przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami, natomiast za tydzień o tej samej porze odbędą się zajęcia z przedmiotu Bazy danych.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 23.02.2024, godz. 12:02

Informuję uprzejmie, ze zajęcia dydaktyczne ze studentami w dn. 26.02.2024 - Praca przejściowa - Projekt s. M-D215 (10.05-11.45) , Wprowadzenie do badań naukowych - Seminarium; M-D215 (11.55-13.35), Zarządzanie logistyczne - Wykład zdalny (15.30-16.15) oraz
28.02.2024 - Zarządzanie Strategiczne dla inżynierów - Wykład zdalny (9.15-10.00); Towaroznawstwo - Wykład, M-B224 (11.55-13.35); Zarządzanie logistyką - Wykład zdalny (13.45-15.25) zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 22.02.2024, godz. 12:55

dotyczy:
Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności [IK/00-SL>SJBZ(2)]

Szanowni Państwo,

ze względu na wyjazd służbowy w dniu 26 luty 2024 r. odwołuję zajęcia, zarówno wykład, jak i ćwiczenia z przedmiotu
Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności (tj. w godzinach 10.05-11.45 M-D117 oraz 11.55-13.35 M-E310).

Terminy odpracowywania zajęć ustalone zostaną na kolejnym spotkaniu i podane do ogólnej wiadomości.

z poważaniem
dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 11.02.2024, godz. 22:04

Informuję, że konsultacje w dniu 12.02.24r. odbędą się w godz.9:00-10:30,sala Oz-101.


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 02.02.2024, godz. 14:43

Informuję, że ze względu na spotkanie związane z terminarzem wyborczym WKW WIPiL w dniu 14.02.2024 zmienia się godzina drugiego terminu egzaminu z Matematyki w obliczeniach inżynierskich dla I roku ZiP, studia stacjonarne, 1 stopnia. Odbędzie się on o godzinie 09.00 w sali M-E111.


mgr Patrycja Szczerbaniewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 01.02.2024, godz. 20:14

Uprzejmie informuję, że zaległe zajęcia z dnia 14.10.2023r. z przedmiotu “Projektowanie opakowań w przemyśle spożywczym” dla II roku logistyki, studia niestacjonarne, zostaną odrobione online dnia 02.02.2024 w godzinach 16:30- 18:00.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 31.01.2024, godz. 21:13

W dniu 1.12.2024 na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa przedmiot Analiza ryzyka (projekt) godzina 14:40_15:25 zajęcia nie odbędą się i zostaną odrobione w dniu 2.02.2024 o godzinie 8:25-9:15 w sali E208.
Anna Duczkowska


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 31.01.2024, godz. 21:11

W dniu 1.12.2024 zajęcia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa przedmiot Analiza ryzyka ćwiczenia które planowo powinny zacząć się 13:45-14:30, rozpoczną się o godzinie 11:30 - 11:55 (25 min) oraz w przerwie między zajęciami w godzinie 12:40 - 12:50 oraz 13:35-13:45 w sali D217.

Anna Duczkowska


dr hab. inż. Ewa Kulińska


Autor: Ewa Kulińska | 31.01.2024, godz. 09:02

Seminarium dyplomowe z dnia 17.01.2024 odbędzie się dnia 1.02.2024 o godz. 12.00 do 13.30 w Sali E309c.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 30.01.2024, godz. 18:07

Informuję, że na prośbę Studentów zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Zarządzanie jakością" w dniu 01.02.2024r. zostają przeniesione z godziny 9:15 -10:10 na godzinę 12:50-13:35 sala M-D116. Pozostałe zajęcia i konsultacje w tym dniu odbędą się zgodnie z planem.


dr hab. inż. Ewa Kulińska


Autor: Ewa Kulińska | 29.01.2024, godz. 17:45

Informuję, że wykład z przedmiotu Ryzyko w systemach logistycznych z dnia 23.01.2024r. odbędzie się w dniu 31.01.2024r. w godzinach 8.30-11.00 w Sali M-D117, w budynku przy ulicy Mikołajczyka 5.


dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan


Autor: Anna Hnydiuk-Stefan | 29.01.2024, godz. 14:30

Informuję, że w dniu 31.01.2024 r. wykład z Ochrony własności intelektualnej na kierunku ZIP 1 st. stacjonarne, odbędzie się wyjątkowo w godz. 8.20-9.05 w sali LA-043.


dr hab. inż. Adam Deptuła


Autor: Adam Deptuła | 26.01.2024, godz. 20:19

Dr hab.inż. Adam Deptuła informuje, że:
- Zajęcia „Ocena i wybór optymalnych rozwiązań”- wykład on line, w dniu niedziela 28.01, godz.11:00 - 12:40 dla studentów niestacjonarnych ZIP.N.2st.ZI.2s.23/24Z zostają przeniesione na dzień sobota 27.01, godz. 9.15- 10:50.

- Zajęcia „Badania Operacyjne”- wykład on line, w dniu niedziela 28.01 (godz. 12:50 - 16:15) dla studentów niestacjonarnych ZIP.N.1st.3s.23/24Z odbędą się tego dnia (28.01) w godzinach 14:40-16:15 oraz 18:05 do 19:45.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 25.01.2024, godz. 23:47

Informuję uprzejmie, iż odrabianie zajęć będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem:
26.01.2024 8.20.-10.00, M - D117 - za 16.11.2023 Zarządzanie Infrastrukturą Krytyczną w Logistyce
26.01.2024 10.05-11.45, M - D117 - za 16.11.2023 Logistyka w Przedsiębiorstwie
26.01.2024 15.30-17.05, M-D117- za 16.11.2023 Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw,
26.01.2024 17.15-18.50, M- D117 - za 17.11.2023 Podstawy Logistyki w Bezpieczeństwie
01.02.2024 17.15-18.50 - M-D117 - za 02.02.2024 Podstawy Logistyki w Bezpieczeństwie) , ze względu na obrony prac dyplomowych


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 24.01.2024, godz. 20:41

Informuję, że nastąpiła zmiana w terminie odrobienia zajęć z III rokiem TZIZC laboratorium: Jakość produktów pochodzenia zwierzęcego z dnia 24.01.2024 r. Zajęcia zostaną przeprowadzone 29.01.2024 r. w godz. 11:55-13:35 sala ME-311.


dr Jarosław Trembacz


Autor: Sławomir Zator | 24.01.2024, godz. 10:58

Uprzejmie informuję, że wykład i ćwiczenia z przedmiotu Inżynieria Bezpieczeństwa Technicznego dla III rok IB w dniu 24.01.2024 r. nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w środę 31.01.2024 w godz. godz. 17.05-18.50 w sali WM E208a.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 23.01.2024, godz. 22:11

Informuję, że laboratoria z przedmiotu "Zarządzanie jakością" z dnia 18.01.2024r. zostaną odrobione w dniu 29.01.2024r. godz. 9.45 - 11.15 sala M-E308 i godz. 11.20 - 12.50 sala M-E308
Natomiast, "Seminarium dyplomowe" z dnia 20.01.2024r. zostanie odrobione w formie zdalnej zgodnie z harmonogramem:
25.01.2024r. godz. 18.00 - 19.30 https://etele2.po.edu.pl/iza-sai-hy2-oqg
27.01.2024r. godz. 16.30 - 18.00 https://etele2.po.edu.pl/iza-sai-hy2-oqg


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 23.01.2024, godz. 16:28

Informuje, że w dniach 24.01.2024 r i 31.01.24 odwołuje wykłady z przedmiotu Informatyka i Języki Programowania dla studentów kierunku LOGISTYKA, II rok, studia stacjonarne. Wykłady zostały odrobione w ustalonych ze studentami terminach.


JESSICA ŚWIERC


Autor: JESSICA ŚWIERC | 23.01.2024, godz. 14:10

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Technologie przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych I" dla III roku TŻiŻC w dniu 24.01 zostają przeniesione z godziny 15:30-18:00 na 13:45-16:15.
Sala pozostaje bez zmian.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 23.01.2024, godz. 09:45

Informuje, że zajęcia z III rokiem TZIZC z ćwiczeń: Jakość produktów pochodzenia zwierzęcego z dnia 24.01.2024 r. zostają przeniesione na dzień 31.01.2024 r. w godz. 8:20-9:50 sala MB-221. W związku z powyższą zmianą ćwiczenia mgr Jessicą Świerc (Technologie przetwarzania produktów roślinnych), odbędą się w dniu 24.01.2024 r. w godzinach wcześniejszych tzn. 13:45- 15:25 w sali ME 115.
Reszta zajęć w dniu 24.01.2024 r. odbędzie się zgodnie z harmonogramem zajęć.


dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan


Autor: Anna Hnydiuk-Stefan | 21.01.2024, godz. 11:54

Informuję, że konsultacje z dnia 23.01.2024 zostają przeniesione na dzień 22.01.2024 godz. 8.30-10.00 sala E-326.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 21.01.2024, godz. 10:46

W dniu 21.01.2024 o godzinie 11:00 - 12:30 odbędzie się wykład z Logistyki zwrotnej ( odrabianie wykładu z dnia 9.12.23). Wykład online
dr Anna Duczkowska


dr hab. inż. Katarzyna Hys


Autor: Katarzyna Hys | 19.01.2024, godz. 22:16

dotyczy: Marketing [IF/00-NI>Marketin(3)], ćwiczenia

Szanowni Państwo,

przypominam, że zajęcia w dniu 20.01.2024 r. odbywają się wyłącznie on-line za pomocą platformy Moodle. Proszę zgodnie z harmonogramem połączyć się na zajęcia.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 19.01.2024, godz. 22:16

dotyczy: Seminarium dyplomowe [IF/IZ-NI>SemiDypl(7)]

Szanowni Państwo,

przypominam, że zajęcia w dniu 20.01.2024 r. odbywają się wyłącznie on-line za pomocą platformy Moodle. Proszę zgodnie z harmonogramem połączyć się na zajęcia.


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 19.01.2024, godz. 15:23

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw zaplanowane na 21.01.2024 godz. 7:30 zostały przeniesione na 20.01.2024 godz. 9:15 sala M-B225.


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 19.01.2024, godz. 14:15

Konsultacje w dn.20.01.2024 odbędą się w sali M-E308.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 19.01.2024, godz. 09:26

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie projektem realizowanych na kierunku Logistyka II stopień, specjalność MŁD zostają przeniesione z dnia 31.01.2024r. na 24.01.2024r. na godzinę 10:05, sala M-A014-P.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 18.01.2024, godz. 22:58

Informuję, że zajęcia "seminarium dyplomowe" oraz konsultacje w dniu 20.01.2024r. zostaną odwołane z powodu opieki nad dzieckiem. Seminarium dyplomowe zostanie odrobione w terminie ustalonym ze studentami o czym poinformuję w kolejnym ogłoszeniu.

Natomiast, obie grupy laboratoryjne z przedmiotu "zarządzanie jakością" mają w dniu 20.01.2024r. zajęcia zgodnie z planem, zostało dla nich wyznaczone zastępstwo:
- 11.00 - 12.30 dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz
- 12.50 - 14.30 dr inż. Agnieszka Tiszbierek.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 18.01.2024, godz. 22:53

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Zarządzanie jakością" i konsultacje w dniu 18.01.2024r. zostaną odwołane z powodu opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z ustaleniami ze studentami zajęcia laboratoryjne zostaną odrobione 29.01.2024r. wg harmonogramu:
- godz. 9:45 - 11:15 M-E308,
- godz. 11:20 - 12:50 M-E308.


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 18.01.2024, godz. 19:28

Zajęcia z III TŻiŻC w dniu 19.01.2024 odbywają się w laboratorium firmy HBGrounds. Wyjście uzgodnione ze studentami i Panią Prodziekan


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 18.01.2024, godz. 18:52

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje, że zajęcia wykładowe z przedmiotu ,,Jakość produktów pochodzenia roślinnego I" w dniu 19.01.2024 dla studentów III roku TZiZC st. stacj. I-go stop. zostaną zrealizowane w ramach wyjazdu dla studentów zorganizowanego w dniu 19.01.2024.


dr hab. inż. Katarzyna Hys


Autor: Katarzyna Hys | 18.01.2024, godz. 11:54

Szanowni Państwo,

przypominam, zgodnie z ustaleniami do końca semestru zajęcia zdalne prowadzone będą według następującego harmonogramu:

a) ćwiczenia

z dnia 22.01.2024 - realizowane będą w dniu 18.01.2024 w godzinach 14.30-16.05

z dnia 29.01.2024 - realizowane będą w dniu 18.01.2024 w godzinach 16.10-17.45

b) wykład

z dnia 22.01.2024 - realizowany będzie w dniu 22.01.2024 w godzinach 18.00-19.35

z dnia 29.01.2024 - realizowany będzie w dniu 29.01.2024 w godzinach 18.00-19.35


Proszę łączyć się na zajęcia zdalne przez platformę Moodle.

z poważaniem
dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: Dominika Biniasz | 18.01.2024, godz. 11:34

Informuję, iż na prośbę studentów i za zgodą Kierownika Katedry zajęcia w dniu 22.01,2024r. uległy niewielkim zmianom godzinowym. Zajęcia z Organizacji projektowej godz. 7.30-8.15 zostały przeniesione na godz. 13.35-14.20 Oz-03. Kolejne zajęcia w tym dniu bez zmian.
Ze względu na te przesunięcia zmianie uległy również godziny konsultacji, które odbędą się wtedy o godz. 14.25-15.55 Oz-101.
Pozdrawiam
Dominika Biniasz


dr inż. Dariusz Masłowski


Autor: Dariusz Masłowski | 18.01.2024, godz. 10:57

Informuje, że zajęcia zostają przeniesione wg. następującego harmonogramu:
- z przedmiotu INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA W PROCESACH TRANSPORTU (laboratorium) dla III rok LOGISTYKA, 1 stopnia, stacjonarne z dnia 26.01.2024 z godz. 13.45 na dzień 19.01.2024 godz. 8:20, Łącznik sala L-17.
- z przedmiotu INFORMATYKA W LOGISTYCE (laboratorium) dla II rok LOGISTYKA, 2 stopnia, stacjonarne z dnia 26.01.2024 z godz. 11.55 na dzień 30.01.2024 godz. 13:30, sala M-E308.
- z przedmiotu GLOBALNE STANDARDY INFORMACYJNE (wykład) dla II rok LOGISTYKA, 2 stopnia, stacjonarne z dnia 1.02.2024 z godz. 17.15 na dzień 30.01.2024 godz. 12:45, sala M-E308.


dr hab. inż. Ewa Kulińska


Autor: Ewa Kulińska | 17.01.2024, godz. 21:33

W dniach 18-24 stycznia 2024, zajęcia odwołane z powodu choroby. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze studentami.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 17.01.2024, godz. 19:47

Informuję uprzejmie, iż w dn. 18.01.24 o godz. 17.15-18.50 będą odrabiane zajęcia z 9.11.23 - Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - Wykład w s. B 225, natomiast w dn. 19.01.24 będą odrabiane zajęcia z dn. 10.11.23 Podstawy Logistyki w Bezpieczeństwie 15.30-17.05 w s. D217, a od 17.15-18.50 za dn. 16.11.23 zajęcia z Podstaw Logistyki w Bezpieczeństwie w s. D217.


dr Małgorzata Magdziarczyk


Autor: Małgorzata Magdziarczyk | 17.01.2024, godz. 08:38

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Prawo gospodarcze" - wykład, prowadzone przez dr M. Magdziarczyk, na kierunku Logistyka (licencjat), w dniu 18 stycznia 2024 r. (czwartek) odbędą się o godz. 20.00 na platformie Moodle. (zajęcia te odbędą się w zamian zajęć stacjonarnych z godz. 8.20).


dr hab. inż. Adam Deptuła


Autor: Adam Deptuła | 17.01.2024, godz. 07:56

Dr hab. inż. Adam Deptuła informuje, że odrabianie zajęć z przedmiotu Badania Operacyjne (Laboratorium) dla IZ/00-SI>BadaOper(3) za dzień 12.10.23 (sala E308, godz.11:55-13:35) odbędzie się w dniu jutrzejszym (18.01.24) o godz: 17.05-18:45 w sali M-E308 (Mikołajczyka 5)


dr hab. inż. Sławomir Zator


Autor: Sławomir Zator | 16.01.2024, godz. 11:33

Uprzejmie informuję, że w zamiast zajęć laboratoryjnych w murach uczelni ze studentami III roku Inżynierii bezpieczeństwa z "Ochrony oraz systemów identyfikacji i monitorowania infrastruktury krytycznej" oraz "Systemów informacji przestrzennej", które powinny się odbyć na uczelni w dniu 17 stycznia 2024r. od godz. 11:55, odbędzie się wyjście studyjne do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miasta Opola. Spotkanie pod UM przy ul. Witolda Pileckiego 1 (prawy biurowiec za siedzibą WIPiL) nastąpi o godz. 12:00.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 16.01.2024, godz. 11:20

Informuję, że konsultacje w COS z dnia 18.01. (czwartek), zostają przeniesione na środę 17.01.2024 r. w godzinach 8:30- 10:00.


dr hab. inż. Marek Wasilewski


Autor: Marek Wasilewski | 16.01.2024, godz. 10:00

Informuję, że konsultacje, które powinny odbyć się 16 stycznia 2024 odbędą się 19 stycznia 2024 w godzinach 09.00-10.30.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 16.01.2024, godz. 08:20

Informuję uprzejmie, iż w dn. 16.01.24 będą odrabiane zajęcia z dn. 26.10.23, zgodnie z harmonogramem ustalonym ze studentami, w formie synchronicznej od godz. 12.00 - Normalizacja i Zarządzanie Jakością w Logistyce, 14.00 - Logistyka Produkcji, 16.00 Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw; 18.00 - Logistyka w Przedsiębiorstwie


dr hab. inż. Adam Deptuła


Autor: Adam Deptuła | 16.01.2024, godz. 07:13

Dr hab. inż. Adam Deptuła informuje, że w ramach zajęć z przedmiotu "Metodologia prowadzenia badań naukowych" seminarium, godz. 13.45-15.25, sala OZ.-003 dniu 16.01.2024 studenci ZIP.S.2st.ZP.2s.23/24Z będą uczestniczyć w wizycie studyjnej w firmie.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 15.01.2024, godz. 11:32

Informuje, o zmianie formy zdalnej na stacjonarną oraz terminu realizacji wykładów z następujących przedmiotów:

1) Zarządzania projektami, I Logistyka II stp. MŁD - przeniesienie z czwartku 1.02.2024 r. na środę 24.01.2024r., godz. 11:00 sala M-B325b.

2) Metody i techniki harmonogramowania projektu, I ZIP II stp. ZP. - przeniesienie z środy 31.01.2024r. na czwartek 1.02.2024r., godz. 13:40 sala Oz-10.


dr hab. inż. Katarzyna Hys Profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 15.01.2024, godz. 07:25

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki | Prowadzący: dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni

dotyczy:
wykład: Podstawy zarządzania [IZ/00-SI>PodsZarz(1)]

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustaleniami od dnia 08.01.2024 r. zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej.
Wykład w dniu 15.01.2024 r. odbędzie się w godzinach 18.00-19.40 (wejście przez https://elearning.po.edu.pl/ na stronie kursu).


dr Aleksandra Żurawska


Autor: Aleksandra Żurawska | 14.01.2024, godz. 16:31

Informuję, że konsultacje, które powinny odbyć się 15 stycznia 2024 w godz. 16.15-17.00 odbędą się 16 stycznia 2024 (wtorek) w godzinach 10.00-11.30. Miejsce bez zmian, czyli ul. Ozimska 75 pok.205


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 14.01.2024, godz. 10:07

W dniu 14.01.2024 o godzinie 15:45 - 18:10 odbędzie się wykład z Controlingu dla kierunku ZIP ( odrabianie wykładu z dnia 9.12.23). Wykład online.

dr Anna Duczkowska


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 14.01.2024, godz. 09:59

W dniu 21.01.2024 o godzinie 11:00 - 12:00 odbędzie się wykład z Logistyki zwrotnej ( odrabianie wykładu z dnia 9.12.23). Wykład online
dr Anna Duczkowska


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: Dominika Biniasz | 13.01.2024, godz. 15:39

Informuję, iż odwołuję konsultacje w dniu 15.01.2024.
Konsultacje odbędą się w dniu 17.01.2024 o godz. 15.00-15.45 Oz-101.
Pozdrawiam
Dominika Biniasz


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 12.01.2024, godz. 20:24

Informuję, iż w dniu 13.01.2024 ulegną zmianie godziny konsultacji online z 9:05-10:00 na 14:35 - 15:20.


dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan


Autor: Anna Hnydiuk-Stefan | 12.01.2024, godz. 14:39

Informuję, że ćwiczenia z Ochrony własności intelektualnej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, stacjonarne 1 rok, przypadające na dzień 1.02.2024 r. zostaną zrealizowane w dniu 17.01.2024 r. w godz. 9.15-10.00 sala LA-043.


dr inż. Dariusz Masłowski


Autor: Dariusz Masłowski | 12.01.2024, godz. 10:17

Informuje, że zajęcia z przedmiotu INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA W LOGISTYCE dla III rok LOGISTYKA, 1 stopnia, stacjonarne w dniu 12.01.2024 zostają przeniesione z godz. 13.45 na godz. 10:30, sala D-115.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 11.01.2024, godz. 13:27

Informuję, że zajęcia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w dniu dzisiejszym Analiza ryzyka projekt odbędą się szybciej tj zamiast godziny 13:45 o 13:30. I zostaną przeprowadzone w sali D 217 zamiast sali B111. Zajęcia zakończą się o 15:10.
Anna Duczkowska


JESSICA ŚWIERC


Autor: JESSICA ŚWIERC | 10.01.2024, godz. 16:12

Zaległe zajęcia z przedmiotu "rolnictwo ekologiczne" z dnia 14.12.2023 r. odbędą się 24.01.2024r w sali E115 w godzinach 8:20-10:00.


JESSICA ŚWIERC


Autor: JESSICA ŚWIERC | 10.01.2024, godz. 16:06

Zaległe zajęcia z przedmiotu "Technologie przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych I" z dnia 13.12.2023 r. odbędą się 17.01.2024r. w sali E115 w godzinach 8:20-10:50


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 10.01.2024, godz. 13:03

Informuję, że ćwiczenia z przedmiotu "Doskonalenie procesów i zarządzanie zmianą" w dniu 10.01.24r. zostają odwołane.


dr inż. Katarzyna Rudnik


Autor: Katarzyna Rudnik | 10.01.2024, godz. 11:26

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Systemy doradcze w procesie innowacyjnym (I ZIP IIst ZI NS), zostaną odrobione zgodnie z harmonogramem:
- laboratorium, 14.01.2024, godz. 12.50-14.20, platforma e-learning.
- projekt, 14.01.2024, godz. 14.30-16.00, platforma e-learning.


dr hab. inż. Katarzyna Hys


Autor: Katarzyna Hys | 10.01.2024, godz. 09:39

dotyczy: Marketing [IZ/00-SI>Marketin(3)]

Szanowni Państwo,

z przyczyn niezależnych ode mnie, od dnia 10.01.2024 r. do końca semestru zimowego zajęcia z przedmiotu Marketing (wykład i ćwiczenia) będą realizowane wyłącznie zdalnie.
Proszę zgodnie z planem zajęć połączyć się przez platformę Moodle. Terminy oraz godziny zajęć nie ulegają zmianie.


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 09.01.2024, godz. 17:35

Informuje, że w dniu 10.01.2024 r odwołuje wykład z przedmiotu Informatyka i Języki Programowania dla studentów kierunku LOGISTYKA, II rok, studia stacjonarne. Wykład został odrobiony w ustalonym ze studentami terminie.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 09.01.2024, godz. 15:03

Informuje, że zajęcia z Infrastruktury Krytycznej w Łańcuchu Dostaw w dn. 10.01.2023 zostają przeniesione na 11.01.2023 godz. 11:55-13:25, sala D216


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 09.01.2024, godz. 14:00

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie jakością (ćw.) z dnia 11.01.24r., godz.7:45 zostają przeniesione na dzień 10.01.24r., godz.16:15, s.M-B118.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 08.01.2024, godz. 22:02

Informuję, że od dnia 9.01.2024r. uległy zmianie godziny konsultacji w semestrze zimowym. Nowe terminy konsultacji to:
wtorek (tydz. nieparzysty) 9:00 – 10:30, Oz-101
czwartek (tydz. parzysty) 10:20 –11:50, E-309B
sobota (zjazdy nieparzyste) 14:40 – 15:25 E-309B


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 08.01.2024, godz. 12:34

Informuje, że konsultacje z dnia 11.01.2024r. zostają przeniesione na 10.01.24r. na godzinę 10:00 sala Oz-101.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 06.01.2024, godz. 20:13

dotyczy:
wykład: Podstawy zarządzania [IZ/00-SI>PodsZarz(1)]

Szanowni Państwo,
zgodnie z ustaleniami od dnia 08.01.2024 r. zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej.
Wykład w dniu 08.01.2024 r. odbędzie się w godzinach 18.00-19.40 (wejście przez https://elearning.po.edu.pl/ na stronie kursu).


dr hab. inż. Sławomir Zator


Autor: Sławomir Zator | 05.01.2024, godz. 19:26

W związku z wyjściem studyjnym ze studentami Inżynierii bezpieczeństwa do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu konsultacje w dniu 8 stycznia nie odbędę się.


dr hab. inż. Sławomir Zator


Autor: Sławomir Zator | 05.01.2024, godz. 18:12

Uprzejmie informuję, że w uzgodnieniu ze studentami III roku Inżynierii bezpieczeństwa w ramach wykładów "Ochrona oraz systemy identyfikacji i monitorowania infrastruktury krytycznej" oraz "Systemy informacji przestrzennej", które powinny się odbyć na uczelni w dniu 8 stycznia 2024r. od godz. 11:55, odbędzie się wyjście studyjne do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Spotkanie pod Urzędem Wojewódzkim nastąpi o godz. 11:30.
Wykład z Systemów zabezpieczeń elektroenergetycznych odbędzie się po powrocie z Urzędu wojewódzkiego.


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: Dominika Biniasz | 05.01.2024, godz. 08:52

Informuję, iż na prośbę Studentów zmieniam kolejność prowadzonych zajęć w dniu 08.01.2024 na następującą:
1. Początek zajęć godz. 7.40-9.10 Seminarium magisterskie I.
2. Zarządzanie zasobami w projekcie 9.15-10.00 i kolejno wg planu 10.05-11.45.
3. Organizacja projektowa 11.55-13.35 bez zmian.
Wszystkie zajęcia bez zmian w sali Oz-03.
Pozdrawiam i do zobaczenia
Dominika Biniasz


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 03.01.2024, godz. 19:09

Informuję, że zajęcia w dniu 9 stycznia 2024 r. (wtorek) zostają odwołane. Zaległe zajęcia odbędą się w terminach:
16 stycznia 2024 r. (wtorek) w godz. 9.15-10.45, Oz-03,
30 stycznia 2024 r. (wtorek) w godz. 10.00-13.00, Oz-03.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 21.12.2023, godz. 13:17

Informuję, że zajęcia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w dniu dzisiejszym Analiza ryzyka projekt odbędą się szybciej tj zamiast godziny 13:45 o 13:30. I zostaną przeprowadzone w sali D 216 zamiast sali B111.
Anna Duczkowska


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 20.12.2023, godz. 21:39

Informuję uprzejmie, że zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Podstawy Logistyki w bezpieczeństwie z dn. 10.11.2023, godz.11.55-13.35, D117 21.12.23 będą odrabiane 21.12.2023, godz. 17.05-18.50, s. D117.


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 20.12.2023, godz. 17:25

Informuję o zmianie trminu konsultacji dla studentów stacjonarnych. Nowy termin konsultacji to:
Wtorek, godz. 17:00-18:30, Ozimska 75, Oz-10


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 20.12.2023, godz. 13:07

Informuję, że w uzgodnieniu ze studentami pozostałe 25 minut wykładu z Matematyki w obliczeniach inżynierskich zostaje przeniesione z dnia 20.12.2024, godz. 15.00-15.25 na dzień 21.12.23, sala M-E111, godz. 12.40-13.05.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 19.12.2023, godz. 20:38

Informuje, że zajęcia w dniu 21.12.2023r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione według następującego harmonogramu:
- Zarządzanie projektem, I Logistyka II stp. MŁD, wykład zdalny, 09.01.2024 r. godz. 11:55-13:25,
- Metody i techniki harmonogramowania projektów, laboratorium, 30.01.2024 r. godz. 10:15-11:45, sala Oz-06,
- Metody i techniki harmonogramowania projektów, projekty, 30.01.2024 r. godz. 11:55-12:40, sala Oz-03, godz. 12:45-13:30, sala Oz-06.


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 19.12.2023, godz. 19:12

Informuję, że w związku z godzinami rektorskimi w dniu 20.12.2023 na prośbę studentów wykład z przedmiotu Technologie informacyjne na kierunku I DiJZ stac., który miał odbyć się w trybie kontaktowym w godz. 10.05 - 11.45 odbędzie się w trybie zdalnym w tym samym czasie. Link do wykładu znajduje się na stronie kursu na platformie elearningowej


dr hab. inż. Sławomir Zator


Autor: Sławomir Zator | 19.12.2023, godz. 18:31

Informuję, że z powodu choroby zarówno konsultacje jak i zajęcia na z III rokiem Inżynierii bezpieczeństwa nie odbędą się w dniu 20 grudnia 2023 r.


dr Agnieszka Janeta


Autor: Agnieszka Janeta | 19.12.2023, godz. 17:06

Informuję, że na prośbę studentów ćwiczenia z finansów i rachunkowości dla II roku ZiP w dniu 20 grudnia 2023 r. zostają odwołane. Odrobienie ćwiczeń będzie polegało na przedłużeniu zajęć przez trzy kolejne tygodnie w styczniu o czas odwołanych zajęć. W związku ze zmianą ćwiczenia z finansów i rachunkowości będą odbywać się wg następującego harmonogramu:
10 stycznia 2023 r. godz. 15.25-17.40
17 stycznia 2023 r. godz. 15.25-17.40
24 stycznia 2023 r. godz. 15.25-17.40
Sala zajęć pozostaje bez zmian.


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 18.12.2023, godz. 19:44

Informuję, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ze studentami, zajęcia z 22.01.2024 z przedmiotu zarządzanie zespołami projektowymi odbędą się 19.12.2023 o godz. 8.30 w sali Oz-03.


dr inż. Katarzyna Rudnik


Autor: Katarzyna Rudnik | 18.12.2023, godz. 19:01

Informuję, że we wtorek (19.12.2023) konsultacje ze mną zostają. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy.


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: Dominika Biniasz | 18.12.2023, godz. 07:11

Informuję, iż w dniu dzisiejszym odwołuję konsultacje w godz. 10.00-12.00 Oz-101 z powodu opieki na dziecko w dniach 18-19.12.2023r.
Pozdrawiam
Dominika Biniasz


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 16.12.2023, godz. 16:49

Informuję, że w dniu 18.12.2023 zajęcia z przedmiotu Strategia rozwoju kultury Lean odbędą się o godz. 13.45-15.15 w sali Oz 03 (przesunięcie z godziny 15.30).


dr inż. Katarzyna Rudnik


Autor: Katarzyna Rudnik | 15.12.2023, godz. 19:10

Informuję, że z powodu zwolnienia lekarskiego, zajęcia w dniu jutrzejszym (sobota, 16.12.2023) z przedmiotu Systemy Doradcze w Procesie Innowacyjnym (lab,proj) oraz konsultacje zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonym terminie.


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 15.12.2023, godz. 17:04

Informuję, że konsultacje z dnia 17.12.2023 zostają przeniesione na 16.12.2023, godz. 11.45-12.30, Oz-114.


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 15.12.2023, godz. 10:24

dotyczy: 1 rok, sem.1, zarządzanie i inżynieria produkcji, st. I-go stopnia (inż.), przedmiot: Podstawy zarządzania

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu 18.12.2023 r. nastąpi zamiana kolejności realizacji form zajęć. To znaczy, w godzinach 8.20-10.00 realizowane będą tematyczne ćwiczenia przez mgr inż. Annę Pieloch. Natomiast, w godzinach 10.05-11.45 prowadzony będzie w ramach przedmiotu wykład przez dr hab. inż. Katarzynę Hys.


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 15.12.2023, godz. 07:39

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw grupa 1 (II Logistyka) w dniu 15.12.2023 (piątek) 13:45-15:25 sala M-B224 zostały przesunięte na godzinę 11:55-13:35 sala M-D115.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 14.12.2023, godz. 13:54

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Analiza ryzyka dla III roku Inżynierii bezpieczeństwa rozpoczęły się o 15 min. wcześniej i zakończą się 15:10.


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 14.12.2023, godz. 13:08

W dn. 14.12.2023 studenci II ZIP w ramach zajęć wykładowych z przedmiotu Informatyka w Inżynierii Produkcji udadzą się na spotkanie w ramach BA Glass Day


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 14.12.2023, godz. 08:51

Informuje, że zastępstwo za Prof. E. Kulińską przewidziane na 14.12.2023 r. z przedmiotu Podstawy Zarządzania Ryzykiem zostaje przeniesione na 08.01.2024 - godz. 15:30-17:00 sala D116.
W związku z wyjazdem studyjnym do przedsiębiorstwa zajęcia z dn. 15.12.2023, godz. 11:55-13:35 - Ergonomia i elementy higieny pracy Ćw zostają przeniesione na 08.01.2024 - 14:00-15:30 sala D116.
W związku z wyjazdem studyjnym do przedsiębiorstwa zajęcia z dn. 15.12.2023, godz. 15:30-17:05 - Infrastruktura Krytyczna w Łańcuchu Dostaw sem. zostają przeniesione na 15.01.2024, godz. 15:30 - sala D116.


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 13.12.2023, godz. 20:25

Uprzejmie informuję, że w ramach zajęć III TZiZC w dniu 14.12.2023 studenci będą uczestniczyli w spotkaniu z firmą Nutricia w Auli w Łączniku.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 13.12.2023, godz. 13:36

Informuję uprzejmie, iż zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Opakowania w Łańcuchach Dostaw (Wykład) dn. 16.11.2023, o godz.17.15-18.50 (II st., online) będą odrabiane w dn.14.12.2023r. w godz.18.50-20.30 (II st., online).


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 13.12.2023, godz. 13:05

Informuję uprzejmie, że zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Podstawy Logistyki w Bezpieczeństwie (Wykład) z dn. 27.10.2023 r. będą odrabiane w dn. 15.12.2023, w godz. 17.15-18.50; s. D 217.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 13.12.2023, godz. 13:00

Informuję uprzejmie, iż Seminarium Dyplomowe (IV rok) z dn. 17.11.2023 o 9.15-11.45,w s. D 217 będą odrabiane w dn. 15.12.2023 o 7.00-9.15, w s. D 217.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 13.12.2023, godz. 12:54

Informuję uprzejmie, że Seminarium Dyplomowe (IV rok) z dn. 27.10.2023r. będzie odrobione w dn. 15.12.2023 w godz. 14.30-17.00; s. D 217.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 13.12.2023, godz. 09:07

W zawiązku z zastępstwem za dr hab. inż. Ewę Kulińską, prof. uczelni, informuję iż zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo informacji, kierunek Logistyka 4 rok, zostaną zrealizowane/odrobione w następujących terminach:
• Bezpieczeństwo informacji, wykład: Zajęcia z dnia 12.10.2023 zostaną zrealizowane w formie zdalnej poprzez platformę Moodle, w dniu 13.12.2023, godz. 16.30-19.00.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 12.12.2023, godz. 19:50

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki | Prowadzący: dr Anna Duczkowska

W dniu dzisiejszym 9.12.2023 zajęcia na kierunku Logistyka wykład Logistyka zwrotna i na kierunku ZIP Controlling nie odbędą się z powodu choroby.


dr inż. Sławomir Pochwała


Autor: Sławomir Pochwała | 12.12.2023, godz. 18:04

Dzień dobry,
Informuję, że zajęcia z przedmiotu Systemy komputerowego wspomagania CAx z dnia 27.10.2023 zostały zrealizowane dnia 12.12.2023 o godzinie 8:20 do 11:00 w sali A014 na Wydziale Mechanicznym, termin odrobienia zajęć był wcześniej ustalony ze studentami.


dr Agnieszka Janeta


Autor: Agnieszka Janeta | 12.12.2023, godz. 16:34

Informuję, że w dniu 13 grudnia 2023 r. wykład z finansów i rachunkowości dla II roku zarządzania i inżynierii produkcji rozpocznie się wcześniej tj. o godz. 13.30-15.00. Ćwiczenia z finansów i rachunkowości w tym dniu rozpoczną się zaraz po wykładzie i zostaną skrócone o 30 minut. Odrobienie skróconej części zajęć odbędzie się 20 grudnia 2023 r. - w tym dniu ćwiczenia odbędą się w godz. 15.25 - 17.15.
Sala zajęć pozostaje bez zmian.


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 12.12.2023, godz. 16:13

Informuje, że w związku z odrabianiem wykładu z przedmiotu Informatyka i Języki Programowania z dnia 17.01.2024 r. w środę 13.12.2023 r. wykład dla studentów kierunku LOGISTYKA, II rok, studia stacjonarne odbędzie się o 8:20 i będzie trwał do 10:00 (sala bez zmian M B-225).


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 12.12.2023, godz. 15:35

W związku z nieobecnością w dniach 17-24.01.2023 przedstawiam poniższy harmonogram odrabiana zajęć.

Zajęcia z dnia 17.01.2024 - zarządzanie zespołami projektowymi (wykład zdalny) zostaną odrobione 15.01.2023 w godz. 13.40-14.25.

Zajęcia z dnia 21.01.2024:
• seminarium magisterskie zostaną odrobione 15.12.2023 w godz. 15.00-18.00 w formie zdalnej,
• innowacyjność organizacji i systemów zarządzania zostaną odrobione 16.12.2023 w godz. 16.15-17.45, Oz 210,
• zarządzanie zespołami projektowymi zostaną odrobione 13.01.2024 w godz. 12.40-15.10, w formie zdalnej.

Zajęcia z dnia 22.01.2024:
• ekonomia zostaną odrobione 19.12.2023 w godz. 13.30-15.00, Oz 208,
• strategia rozwoju kultury lean zostaną odrobione 8.01.2024, MB118.

Zajęcia z dnia 24.01.2024 - zarządzanie zespołami projektowymi (wykład zdalny) zostaną odrobione 10.01.2023 w godz. 10.00-11.30.


JESSICA ŚWIERC


Autor: JESSICA ŚWIERC | 12.12.2023, godz. 11:45

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Technologie przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych - I" dnia 13.12. oraz zajęcia z przedmiotu "Rolnictwo ekologiczne" dnia 14.12. dla III roku TŻiŻC z powodu choroby nauczyciela zostają odwołane.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 11.12.2023, godz. 23:24

Informuję, że na prośbę Studentów konsultacje z dnia 12.12.2023r. zostają przeniesione na 13.12.2023r. godz. 11:55 - 13:20, sala M-E310.


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 11.12.2023, godz. 22:21

informuję, iż ze względu na udział w szkoleniu w dniu 12.12.2023, poniższe zajęcia zostają odwołane:
Technologie informacyjne, laboratorium gr 1, I ZIP, stac., Oz-010 - 8:30 - 10:00
Technologie informacyjne, wykład, I ZIP, stac., Oz-210 - 10:05 - 11:45

Pozostałe zajęcia, tj. Technologie informacyjne, laboratorium gr 2, Oz-010 - 11:55 - 13:25 odbędą się w tym dniu zgodnie z planem zajęć.

Jednocześnie ustalono terminy odrobienia zajęć wg poniższego harmonogramu :
- 19.12.2023 (wtorek) - Technologie informacyjne, laboratorium gr 1, I ZIP, stac., Oz-010 - 13:35 - 15:05
- 20.12.2023 (środa) - Technologie informacyjne, wykład, I ZIP, stac., M-E212 - 08:20 - 09:50


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 11.12.2023, godz. 19:25

W związku z nieobecnością p. dr hab. inż. Ewy Kulińskiej w bieżącym tygodniu odbędą się zastępstwa na kierunku logistyka wg następującego planu:
- Ryzyko w systemach logistycznych, na II stopniu logistyki, 12.12, 13:45. Wykład ma formę zdalną. - dr hab. inż. Krzysztof Olejnik
- Eurologistyka, 14.12.2023, wykład (sala, godzina zgodnie z planem zajęć) - dr inż Joanna Rut
- Podstawy zarządzania ryzykiem z 14.12. 2023, wykład (sala, godzina zgodnie z planem zajęć) - dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Ponadto dr inż. Joanna Rut poprowadzi zastępstwa według następującego planu:
-Zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo informacji wykład zostaną odrobione w dniu 12.12.2023, godz. 8.30-10.45 (3x45min - jeden blok/moduł), godz. 13.45-16.00 (3x45 min - jeden blok/moduł). Odrobienie zajęć z dnia 12.10.2023 i 26.10.2023, sala M-B223.
- Zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo informacji seminarium zostaną odrobione w dniu 12.12.2023, godz. 16.00-18.30 (3x45min - jeden blok/moduł). Odrobienie zajęć z dnia 12.10.2023, sala M-B223.
- Zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo informacji seminarium zostaną odrobione w dniu 14.12.2023, godz. 16.00-18.30 (3x45 min - jeden blok/moduł). Odrobienie zajęć z dnia 26.10.2023, sala M-B223.
- Eurologistyka wykład zdalny (IV logistyka, st. niestacjonarne) z dnia 22.10. 2023 odbędzie się w dniu 17.12.2023 w godzinach 10.30-12.00


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 11.12.2023, godz. 19:05

Informuję, iż ze względu na udział w szkoleniu w dniu 18.12.2023, poniższe zajęcia, dla kierunku Logistyka, studia stacjonarne, po wcześniejszym ustaleniu ze studentami, zostaną zrealizowane w następującym terminie:
• Usługi logistyczne, ćwiczenia: Zajęcia z dn. 18.12.2023 r. (godz. 13.45-15.25) zostaną zrealizowane dn. 18.12.2023 r. w formie stacjonarnej, godz. 8.20-9.50, sala M-B223, ul. Mikołajczyka 5.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 11.12.2023, godz. 17:44

Informuję, iż ze względu na udział w szkoleniu w dniu 11.12.2023, poniższe zajęcia, dla kierunku Logistyka, studia stacjonarne, po wcześniejszym ustaleniu ze studentami, zostaną zrealizowane w następującym terminie:
• Usługi logistyczne, wykład: Zajęcia z dn. 11.12.2023 r. (godz. 13.45-15.25) zostaną zrealizowane dn. 15.12.2023 r. w formie zdalnej poprzez platformę e-learning, godz. 17.00-18.30.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 11.12.2023, godz. 17:36

W zawiązku z zastępstwem za dr hab. inż. Ewę Kulińską, prof. uczelni, informuję iż zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo informacji, kierunek Logistyka 4 rok, zostaną zrealizowane/odrobione w następujących terminach:
• Bezpieczeństwo informacji, wykład: Zajęcia z dnia 12.10.2023 zostaną zrealizowane w dniu 12.12.2023, godz. 8.30-10.45, sala M-B223, ul. Mikołajczyka 5.
• Bezpieczeństwo informacji, wykład: Zajęcia z dnia 26.10.2023 zostaną zrealizowane w dniu 12.12.2023, godz. 13.45-16.00, sala M-B223, ul. Mikołajczyka 5.
• Bezpieczeństwo informacji, seminarium: Zajęcia z dnia 12.10.2023 zostaną zrealizowane w dniu 12.12.2023, godz. 16.00-18.30, sala M-B223, ul. Mikołajczyka 5.
• Bezpieczeństwo informacji, seminarium: Zajęcia z dnia 26.10.2023 zostaną zrealizowane w dniu 14.12.2023, godz. 16.00-18.30, sala M-B223, ul. Mikołajczyka 5.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 11.12.2023, godz. 17:19

Informuje, że zajęcia wykładowe z przedmiotu Zarządzanie środowiskiem, prowadzone na kierunku Logistyka I rok studia stacjonarne, odwołane w dniu 20.11.2023 zostaną odrobione w dniu 13.12.2023, godz. 8.20 - 9.50, budynek Łącznik, sala LA-039.


mgr inż. Adam Juszczak


Autor: Iwona Łapuńka | 11.12.2023, godz. 15:59

Informuję, że ćwiczenia z dnia 18.12.2023 r. (poniedziałek) godz. 13.45-15.25 z przedmiotu Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń dla III ZIP stac I-go st LM nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego prowadzącego. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 15.01.2024 r. (poniedziałek) w godz. 11.55-13.35 w sali M-E211.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 11.12.2023, godz. 09:07

Informuje, że zajęcia w dniu 14.12.2023r. z przedmiotu Investment Project Management zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 12.12.2023r. o godz. 10:05 sala Oz-06.
Zajęcia w dniu 14.12.2023r. z przedmiotu Methods and Techniques of Project Scheduling odbywać się będą w ramach BA GLASS DAY w Łączniku.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 11.12.2023, godz. 07:44

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje, że na prośbę studentów I roku Logistyki st. stacj. I-go stop. zajęcia wykładowe z przedmiotu ,,Motywacja i zarządzanie czasem” w dniu 13.12.2023 (środa) zostają przeniesione z godz.08.20-10.00 sala LA-039 na godz. 13.45 – 15.25 sala LA-039. Jednocześnie informuje, że w tym dniu w godz.15.25 -16.10 w sali LA-039 zostaną odpracowane zajęcia z tego samego przedmiotu (45 minut), które zostały odwołane 06.12.2023 (środa).


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 07.12.2023, godz. 15:18

Informuję, że dnia 14 grudnia (czwartek) w godzinach 17-19:15 odbędzie się zaległe seminarium dyplomowe dla 4 rok, sem.7, Inżynieria procesów i systemów przemysłowych, st. I. Sala M D-215.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 07.12.2023, godz. 11:38

Informuje, że w dniu 13.12.2023 r. zajęcia z III rokiem TZIZC – wykład: Jakość produktów pochodzenia zwierzęcego, który powinien odbyć się w godzinach: 10:05- 11:35 zostaje przeniesiony na dzień 20.12.2023 r. w godz. 8:20 – 9:50.
sala MB- 221.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 07.12.2023, godz. 10:57

Informuję, że konsultacje w dniu dzisiejszym tj. 07.12.2023r. odbędą się w sali M-D116.


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 07.12.2023, godz. 09:48

Informuj, że zajęcia w dniu 8.12.2023r. (piątek) Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw grupa 2 (II Logistyka 8:20-10:00 M-B118) oraz Logistyka produkcji (III Logistyka 10:05-10:50 M-B118) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione według harmonogramu:
Logistyka i zarzadzanie łańcuchem dostaw grupa 2 14.12.2023 (czwartek) 15:30-17:00 sala M-B118,
Logistyka produkcji 14.12.2023 (czwartek) 13:45-14:30 sala M-D216.
Jednocześnie informuję, że zajęcia z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw grupa 1 w dniu 8.12.2023 (II Logistyka 13:45-15:25 M-B224) odbędą się zgodnie z planem (zastępstwo).


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 07.12.2023, godz. 08:32

W dniu dzisiejszym 7.12.2023 zajęcia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo i porządek publiczny i Analiza ryzyka nie odbędą się z powodu choroby.

dr Anna Duczkowska


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 06.12.2023, godz. 23:51

W dn. 8.12.2023r. w godz. 7.00 - 9.15 będą odrabiane zajęcia z grupą IL/ B - SI > Semi Dypl (7) w s. M - D217 za dn. 10.11.2023r. w godz. 9.15 - 11.45 w s. M-D217.

Informuję uprzejmie, iż w dn. 8.12.2023r. w godz. 15.30-17.05 będą odrabiane zajęcia z grupą IL/00 -SI>Logi Prod (5) w s. M - B221 za dn. 09.11.2023r. w godz. 11.55-13.35 w s. M-B221;
w godz.17.15-18.50 będą odrabiane zajęcia z grupą IL/00-SI>NZJL (5) w s. M - B222 za dn. 09.11.2023r. w godz. 10.05 - 11.45 w s. M-B222.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 06.12.2023, godz. 23:49

Informuję uprzejmie, że w dn.7.12.2023r. w godz. 17.15-18.50 będą odrabiane zajęcia z grupą IZ/00 - SI > Logi Prze (5) w s. M - B224 za dn. 09.11.2023r. w godz.15.30 - 17.05 w s. M-B224.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 06.12.2023, godz. 20:14

Informuję uprzejmie, że ćwiczenia z przedmiotu Normalizacja i Zarządzanie Jakością (Logistyka semestr 5, st.) zostają ze względu na godziny rektorskie i na prośbę studentów przesunięte z dnia 7.12.2023r., godz. 8.20-10.00 na 14.12.2023r. godz. 7:40-8:20, s.B222.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 06.12.2023, godz. 07:21

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje, że w dniu 06.12.2023 (środa) zajęcia z przedmiotu ,,Motywacja i zarządzanie czasem” dla studentów I roku Logistyki st.stacj. odbędą się w godz. 08.00-08.45. Sala pozostaje bez zmian. Pozostałe 45 minut zajęć zostanie odpracowane w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 05.12.2023, godz. 19:43

Informuje, że w związku z odrabianiem wykładu z przedmiotu Informatyka i Języki Programowania z dnia 24.01.2024 r. w środę 06.12.2023 r. wykład dla studentów kierunku LOGISTYKA, II rok, studia stacjonarne odbędzie się o 8:20 i będzie trwał do 10:00 (sala bez zmian M B-225).


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 05.12.2023, godz. 15:19

Informuje, że na prośbę studentów odrabianie zajęć z Zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa lab – 06.12.2023 – 08:20-10:00 – sala B111 zostało przeniesione na 15.12.2023 na godz. 11:55 - sala B111.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 05.12.2023, godz. 09:23

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje, że konsultacje w dniu 05.12.2023 (wtorek) w godz.10.00 - 11.30 odbędą się w sali ME 322


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 05.12.2023, godz. 08:27

W związku z nieobecnością p. dr hab. inż. Ewy Kulińskiej w bieżącym tygodniu odbędą się zastępstwa na kierunku logistyka wg następującego planu:
- seminarium dyplomowe, 06.12.2023, (sala, godzina zgodnie z planem zajęć) - dr inż Joanna Rut
- Bezpieczeństwo informacji 07.12. 2023, wykład (sala, godzina zgodnie z planem zajęć) - dr inż Joanna Rut
- Bezpieczeństwo informacji 07.12. 2023, seminarium (sala, godzina zgodnie z planem zajęć) - dr inż. Barbara Miłaszewicz
- Podstawy zarządzania ryzykiem 07.12. 2023, wykład dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka
- Eurologistyka, 10.12.2023 r. wykład zdalny poprowadzi mgr inż. Julia Giera


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 05.12.2023, godz. 08:10

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia), grupa 1, planowane na dzień 6.12.2023 zostają przełożone na 19.12.2023, godz. 8:30-10:00, sala E-311.


dr hab. inż. Adam Deptuła


Autor: Adam Deptuła | 05.12.2023, godz. 07:05

Dr hab. inż. Adam Deptuła informuje, że w dniu 06.12.23 zostaną odrobione następujące zajęcia:
- Seminarium dyplomowe [IZ/IP-SI>SemiDypl(7)] data: 06.12.23, sala:E308 (ul. Mikołajczyka 5) godz. 9.30- 11.45 —> Za dzień: 12.10.23 (godz. 15.00- 17.15, D216)
- Badania Operacyjne (Wykład) [IZ/00-SI>BadaOper(3)] data: 06.12.23, sala: E310 ul. Mikołajczyka 5) godz. 11.55- 13.35 —> Za dzień: 12.10.23 (godz. 10.05- 11.45, E310)


dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan


Autor: Anna Hnydiuk-Stefan | 04.12.2023, godz. 16:32

Informuję, że w dniu 6 grudnia 2023 r. (środa) zajęcia z Ochrony własności intelektualnej na kierunku Logistyka stacj. 1 rok, zostaną zrealizowane w ramach wyjścia ze studentami do firmy Piomar.


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 04.12.2023, godz. 15:15

Informuję, że zajęcia w dniu 7 grudnia 2023 r. (czwartek) w godz. 11.00-11.45 zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego. Zajęcia odbędą się 16 stycznia 2024 r. (wtorek) w godz. 8.20-9.05, Oz-03.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 04.12.2023, godz. 10:04

Informuje, że zajęcia w dniu 7.12.2023r. zostają odwołane z powodu wyjazdu na konferencję. Zajęcia zostaną odrobione według następującego harmonogramu:
- Zarządzanie projektem, I Logistyka II stp. MŁD, wykład zdalny, 12.12.2023 r. godz. 12:45-13:30,
- Metody i techniki harmonogramowania projektów, laboratorium, 19.12.2023 r. godz. 10:15-11:45, sala Oz-06,
- Metody i techniki harmonogramowania projektów, projekty, 19.12.2023 r. godz. 11:55-12:40, sala Oz-03, godz. 12:45-13:30, sala Oz-06.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 04.12.2023, godz. 08:25

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje o zmianie terminu zajęć laboratoryjnych z przedmiotu ,,Produkcja surowców roślinnych i zwierzęcych” dla studentów kierunku Dietetyka i jakość żywności st.stacj. grupa 2 ( LP2). Zajęcia zostają przeniesione z dnia 06.12.2023 (środa) godz.11.55-13.35 sala ME115/ME311a na dzień 05.12.2023 (wtorek) godz. 08.20-10.00 sala ME115/ME311a.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 03.12.2023, godz. 14:51

Informuję, że zajęcia w dniu 4.12.2023 r. zostają odwołane.


dr Jarosław Trembacz


Autor: Sławomir Zator | 02.12.2023, godz. 11:14

W porozumieniu ze studentami IB III roku odrobiono następujące zajęcia z czwartku 05.10.2023 (dzień rektorski) w następujący sposób:
- Laboratorium "Pomiary i diagnostyka środowiska pracy" odbyły się w środę 15.11.2023, sala M-B223, godz. 17.15-18.45
- Wykład "Przedmiot wybieralny 4: Inżynieria materialnego środowiska pracy" odbyły się we wtorek 21.11.2023, sala M-B223, godz. 17.15-18.45

Ponadto odrobienie wykładu z III rokiem IB "Pomiary i diagnostyka środowiska pracy" z wtorku 07.11.2023 z godz. 15.30-17.10 odbyło się w dniu 14.11.2023 w sali M-B223 w godz. 17.15-18.45


dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan


Autor: Anna Hnydiuk-Stefan | 01.12.2023, godz. 10:56

Informuję, że zajęcia prowadzone przeze mnie na kierunku Dietetyka i jakość żywności, stacjonarne 1 rok, przypadające na dzień 21.12.2023 r. zostaną zrealizowane w dniu 8.12.2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- Podstawy żywienia człowieka godz. 12.30-14.00 sala LA-039
- Podstawy ekologii i ochrony środowiska 14.05-15.35 sala LA-039


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 30.11.2023, godz. 11:40

W zawiązku z zastępstwem za dr hab. inż. Ewę Kulińską, prof. uczelni informuję iż zajęcia z przedmiotu Eurologistyka dla kierunku Logistyka 4 rok zostaną zrealizowane w następującym terminie:
• Eurologistyka, wykład: Zajęcia z dnia 19.10.2023 zostaną zrealizowane w dniu 01.12.2023 (piątek) godz. 16.00-18.30, sala M-D217, ul. Mikołajczyka 5.
• Eurologistyka, wykład: Zajęcia z dnia 16.11.2023 zostaną zrealizowane w dniu 05.12.2023 (wtorek), godz. 16.00-18.30, sala M-D117, ul. Mikołajczyka 5.


dr inż. Dariusz Masłowski


Autor: Dariusz Masłowski | 30.11.2023, godz. 07:15

W zawiązku z zastępstwem za Panią dr L.Wojtynek informuję iż zajęcia z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw dla kierunku Logistyka 2 rok zostają przeniesione na godz. 17.00 30.11.2023 do sali MD-217.


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 29.11.2023, godz. 10:50

Informuję, że dniu 30.11.2023 oraz 01.12.2023 realizacja zajęć z III TZIZC będzie prowadzona w sali ME-115 oraz ME-116


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 29.11.2023, godz. 10:05

Informuje, że w związku z wyjazdem służbowym w dniu 30.11.23:
- wykład z przedmiotu: Zarządzanie zasobami w projekcie (1 rok ZiP s, II stopień) zostaje odwołany. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.
- wykład z Zarządzania jakością (3 rok ZiP s, I stopień) zostanie zrealizowany w ramach zastępstwa/zamiany, przez Panią dr Barbarę Wasilewską. Wykład zostanie odrobiony w ramach zastępstwa/zamiany na ćwiczeniach w dniu 11.01.2024.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 29.11.2023, godz. 08:30

Informuję, iż ze względu na udział w szkoleniu w dniu 06.12.2023 poniższe zajęcia, dla kierunku Logistyka studia stacjonarne II stopień, zostaną zrealizowane w następującym terminie:
• Międzynarodowe Centra Logistyczne, projekt: Zajęcia z dn. 06.12.2023 r. (godz. 11.50-13.20) zostaną zrealizowane dn. 29.11.2023 r. (godz. 8.30-10.00) sala M-D117, ul. Mikołajczyka 5.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 28.11.2023, godz. 16:32

Informuję o zmianie sali zajęć wykładowych z przedmiotu ,,Dietetyka i suplementacja w aspekcie bezpieczeństwa” dla studentów III roku TZiZC studia stacjonarne I - go stopnia w dniu 30.11.2023 r. (czwartek). Zajęcia w tym dniu odbędą się w sali ME-115.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 28.11.2023, godz. 15:22

Informuje, że zajęcia w dn. 29.11.2023 zostają odwołane.
Wykład z Infrastruktury Krytycznej Łańcuchów Dostaw zostanie odrobiony 04.12.2023 - 15:30-17:05, sala D116


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 28.11.2023, godz. 14:18

Informuje, że w związku z odrabianiem wykładu z przedmiotu Informatyka i Języki Programowania z dnia 10.01.2024 r. w środę 29.11.2023 r. wykład dla studentów kierunku LOGISTYKA, II rok, studia stacjonarne odbędzie się o 8:20 i będzie trwał do 10:00 (sala bez zmian M B-225).


dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni


Autor: Katarzyna Hys | 28.11.2023, godz. 14:17

applies to: Industrial Marketing (IM)

At the request of students - on November 29, 2023, IM classes will be moved from 12.00-13.30 p.m. to 8.20-10.00 a.m., room M-E310.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 28.11.2023, godz. 10:03

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję o zmianie sali zajęć wykładowych z przedmiotu ,,Rolnictwo ekologiczne” dla studentów III roku TZiZC st.stacj. I - go stop. w dniu 01.12.2023 (piątek). Zajęcia w tym dniu odbędą się w sali ME-115.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 27.11.2023, godz. 15:25

Informuje o zmianie sali - z D216 na D116 - Zarządzanie środowiskiem pracy sem – 27.11.2023 – 15:30 -17:00.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 27.11.2023, godz. 13:29

Informuję, że na prośbę Studentów zajęcia z zajęć laboratoryjnych "Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych" gr. 1 (13:45 - 16:15) rozpoczynają się wcześniej tj. 13:30 - 15:45 ME-308.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 27.11.2023, godz. 08:03

W związku z nieobecnością p. dr hab. inż. Ewy Kulińskiej oraz p. dr Lilianny Wojtynek, w bieżącym tygodniu odbędą się zastępstwa na kierunku logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji wg następującego planu:
- Ryzyko w systemach logistycznych, na II stopniu logistyki, 28.11, 13:45. Wykład ma formę zdalną. - dr hab. inż. Krzysztof Olejnik
- Eurologistyka, 30.11.2023, wykład (sala, godzina zgodnie z planem zajęć) - dr inż Joanna Rut
- Podstawy zarządzania ryzykiem z 30.11. 2023, wykład w dniu 1.12.2023 o 7:30 w sali D115 - dr inż. Barbara Miłaszewicz
- Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, 30.11, ćwiczenia (sala, godzina zgodnie z planem zajęć) - mgr inż. Julia Giera
- Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, 30.11, wykład (sala, godzina zgodnie z planem zajęć) - dr inż. Barbara Miłaszewicz
- Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, 30.11, wykład (sala, godzina zgodnie z planem zajęć) - dr inż. Barbara Miłaszewicz
- Logistyka w przedsiębiorstwie z 30.11, wykład w dniu 04.12.2023, MD-217, godz. 17:00- dr inż. Dariusz Masłowski
- Opakowania w łańcuchach dostaw, wykład zdalny, 30.11, 17:15 - dr hab. inż. Krzysztof Olejnik


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 25.11.2023, godz. 07:59

Informuję, iż ze względu na udział w szkoleniu w dniu 11.12.2023 poniższe zajęcia, dla kierunku Logistyka studia stacjonarne, zostaną zrealizowane w następującym terminie:
• Inżynieria zarządzania kryzysowego, ćwiczenia: Zajęcia z dn. 11.12.2023 r. (godz. 10.05-11.55) zostaną zrealizowane dn. 27.11.2023 r. (godz. 8.30-10.00) sala M-D216, ul. Mikołajczyka 5.


dr inż. Alfred Paszek


Autor: Alfred Paszek | 24.11.2023, godz. 20:41

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Kształtowanie innowacyjności w budowie maszyn seminarium, 2 stopnia niestacjonarne zostają przeniesione w dniu 25.11.2023 z godz. 18.15 na godz. 7.45 do sali Oz-06. Przeniesienie zajęć następuje na prośbę studentów


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 23.11.2023, godz. 12:11

Informuje, że w zastępstwie za Prof. E. Kulińską zajęcia Podstawy zarządzania ryzykiem, wykład odbędzie się w sali Łącznik 17, godzina bez zmian


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 23.11.2023, godz. 07:43

Informuję, że w dniu 23.11.2023 r. wykład w projektowania procesów w przedsiębiorstwie zostanie wyjątkowo skrócony o 30 minut z powodu udziału wykładowcy w wydarzeniu ""Dzień z NAWA". Zajęcia zostaną odrobione w kolejnym tygodniu. W dniu 30.11.2023 r. wykład rozpocznie się o godzinie 7:50.


JUSTYNA JAŚNIEWICZ


Autor: JUSTYNA JAŚNIEWICZ | 22.11.2023, godz. 13:33

Po uzgodnieniu ze studentami I roku DiJŻ, zajęcia laboratoryjne z Chemii ogólnej i nieorganicznej, które były odwołane 8.11.2023, zostaną odrobione w dniu 29.11.2023 w godzinach 8.15-9.55.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 22.11.2023, godz. 12:08

Plan zastępstw na kierunku logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji za dr hab. inż. Ewę Kulińską oraz dr Liliannę Wojtynek w dniach 23.11.-25.11.2023:

23.11.2023:
- Bezpieczeństwo informacji, wykład poprowadzi dr inż. Joanna Rut, sala i godzina bez zmian
- Bezpieczeństwo informacji, seminarium poprowadzi mgr inż. Anna Korczak, sala i godzina bez zmian
- Podstawy zarządzania ryzykiem, wykład poprowadzi dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka, sala i godzina bez zmian
- Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, wykład poprowadzi mgr inż. Julia Giera, sala i godzina bez zmian
- Logistyka produkcji, wykład poprowadzi zdalnie poprzez platformę Moodle prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik
- Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw- wykład poprowadzi dr inż. Dariusz Masłowski, 28.11. o godz. 15:30, MD-217
- Logistyka w przedsiębiorstwie (kierunek ZIP), wykład poprowadzi dr inż. Dariusz Masłowski, 27.11, 17:00 MD-217

24.11.2023:
- Seminarium dyplomowe, seminarium poprowadzi dr inż. Barbara Miłaszewicz, sala i godzina bez zmian
- Podstawy logistyki w bezpieczeństwie, ćwiczenia poprowadzi dr inż. Barbara Miłaszewicz, sala i godzina bez zmian

25.11.2023:
- Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, ćwiczenia poprowadzi dr inż. Barbara Miłaszewicz, sala i godzina bez zmian


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 22.11.2023, godz. 09:36

Podaje harmonogram odrabianych zajęć:
Automatyczna identyfikacja w łańcuchu dostaw wykład – 30.11.2023 – sala Łącznik 17 – 14:40 – 17:00
Zarządzanie środowiskiem pracy sem – 27.11.2023 – sala D216 15:30 -17:00
Zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa lab – 06.12.2023 – 08:20-10:00 – sala B111


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 22.11.2023, godz. 07:04

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22.11.2023 (środa) zajęcia wykładowe ,,Motywacja i zarządzanie czasem" dla studentów I-go roku Logistyki st.stacj. w godz. 08.20-10.00 odbędą się w Auli C.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 21.11.2023, godz. 13:52

Informuje, że w dniu 23.11.2023r. zajęcia z przedmiotu Metody i techniki harmonogramowania projektu odbędą się w sali Oz-210. Godzina zajęć zostaje bez zmian.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 21.11.2023, godz. 11:13

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia), grupa 2, odwołane w dniu 7.11.2023, po uzgodnieniu ze studentami zostaną odrobione 12.12.2023, 13:40-15:10, w sali E-310.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 21.11.2023, godz. 11:10

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia), grupa 1, odwołane w dniu 7.11.2023, po uzgodnieniu ze studentami zostaną odrobione 6.12.2023, 13:30 - 15:00, w sali E-311.


dr Agnieszka Janeta


Autor: Agnieszka Janeta | 21.11.2023, godz. 11:02

Informuję, że w dniu 22 listopada 2023 r. zajęcia (wykład i ćwiczenia) z finansów i rachunkowości dla II roku zarządzania i inżynierii produkcji rozpoczną się wcześniej tj.
- wykład - godz. 13.30 - 15.00
- ćwiczenia - godz. 15.00 - 16.30.
Sala zajęć pozostaje bez zmian.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 20.11.2023, godz. 21:49

Informuję, że na prośbę studentów zmieniony został termin odrabiania zajęć z dnia 6.11.2023r., które w pierwotnej wersji miały zostać odrobione w dniu 22.11.2023r.. Nowy termin odrobienia zajęć to: 4.12.2023r. godz. 11:55 - 13:35 sala M-E310. Dotyczy to wyłącznie zajęcia z przedmiotu "Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych" w formie wykładu. Zajęcia w formie laboratorium zostaną odrobione zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, tj. 22.11.2023r. godz. 9:15 - 11:30 M-E308.


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 20.11.2023, godz. 19:13

Informuje, że w związku z odrabianiem wykładu z przedmiotu Informatyka i Języki Programowania z dnia 31.01.2024 r. w środę 22.11.2023 r. wykład dla studentów kierunku LOGISTYKA, II rok, studia stacjonarne odbędzie się o 8:20 i będzie trwał do 10:00 (sala bez zmian M B-225).


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 20.11.2023, godz. 09:16

W porozumieniu ze studentami zajęcia z seminarium dyplomowego dla VII sem. kierunku logistyka z dnia 15.12.2023 r. odbędą się w dniu 6.12.2023 r. w sali MD 115 w godzinach 9:15-11:45.


mgr inż. Julia Giera


Autor: Julia Giera | 18.11.2023, godz. 15:23

Uprzejmie informuje, że zajęcia z przedmiotu Eurologistyka dla IV roku logistyki (studia niestacjonarne) w zastępstwie za dr hab. inż. Ewę Kulińską odbędą się zgodnie z planem w formie zdalnej dnia 2023-11-19 o godz. 11:00.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 17.11.2023, godz. 20:24

Informuje, że zajęcia wykładowe z przedmiotu Zarządzanie środowiskiem, prowadzone na kierunku Logistyka I rok studia stacjonarne, w dniu 20.11.2023 zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w formie stacjonarnej w późniejszym terminie, po uzgodnieniu ze studentami.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 17.11.2023, godz. 15:31

Informuje, że zajęcia sem. z Infrastruktury krytycznej w łańcuchu dostaw w dn. 17.11 odbywają się w sali M-B111


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 17.11.2023, godz. 12:25

Informuję, że wykład z przedmiotu zarządzanie zespołami projektowymi z dnia 15.11.2022, odbędzie się w poniedziałek 20.11.2023. o godz. 10.20.


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 17.11.2023, godz. 10:47

W dniu dzisiejszym konsultacje nie odbędą się. Zostaną one przeniesione na czwartek godz. 12.40-13.20 w sali M-E111


dr hab. inż. Katarzyna Hys, Prof. Uczelni / mgr inż. Anna Pieloch


Autor: Anna Pieloch | 16.11.2023, godz. 19:08

Informuję, że zajęcia z przedmiotu PODSTAWY ZARZĄDZANIA dla I roku ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI, 1 stopnia, stacjonarne:
w dniu 20.11.2023 poprowadzi mgr inż. Anna Pieloch (przeniesione z dnia 22.01.2024)
w dniu 27.11.2023 poprowadzi mgr inż. Anna Pieloch (przeniesione z dnia 29.01.2024)
w dniu 22.01.2024 poprowadzi dr hab. inż. Katarzyna Hys, Prof. Uczelni (przeniesione z dnia 20.11.2023)
w dniu 29.01.2024 poprowadzi dr hab. inż. Katarzyna Hys, Prof. Uczelni (przeniesione z dnia 27.11.2023).
Sala oraz godzina zajęć pozostają bez zmian.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 16.11.2023, godz. 17:07

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję, że na prośbę studentów III roku TZiZC st.stacj. I - go stop. w dniu 17.11.2023 (piątek) ulega zmianie godzina i miejsce zajęć wykładowych z przedmiotu ,,Rolnictwo ekologiczne". Zajęcia zgodnie z planem zajęć odbywają się w godz.11.55-13.35 w sali ME-208a. Na prośbę studentów w dniu 17.11.2023 (piątek) odbędą się w godz. 10.30-12.00 w sali P5-A1


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 16.11.2023, godz. 11:43

Dzisiejsze zajęcia z przedmiotu Podstawy zarządzania ryzykiem dla III roku logistyki w zastępstwie za dr hab. inż. Ewę Kulińską odbędą się zgodnie z planem w sali E208a o godzinie 13:45


dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO


Autor: Ewa Kulińska | 16.11.2023, godz. 10:48

Informuję, że w dniach 16.11 do 23.11.2023 przebywam na zwolnieniu lekarskim. Do prowadzonych przeze mnie zajęć zostaną ustalone zastępstwa przez Kierownika Katedry Logistyki Panią dr inż. Barbarę Miłaszewicz.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 16.11.2023, godz. 10:23

W dniu dzisiejszym 16.11.2023 zajęcia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa z Analizy ryzyka ( wykład, ćwiczenia) w godzinach 11:55-15:25 w sali D217 i B111.

dr Anna Duczkowska


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 15.11.2023, godz. 21:18

Informuję, iż ze względu na udział w szkoleniu w dniach 11.12.2023 i 18.12.2023 r., poniższe zajęcia, dla kierunku Logistyka, I rok studia stacjonarne, po wcześniejszym ustaleniu ze studentami, zostaną zrealizowane w następujących terminach:
• Zarządzanie środowiskiem, wykład: Zajęcia z dn. 11.12.2023 r. (godz. 11.55-13.35) zostaną zrealizowane dn. 16.11.2023 r. w formie zdalnej poprzez platformę e-learning, godz. 18.00-19.30.
• Ekologia, wykład: Zajęcia z dn. 18.12.2023 r. (godz. 10:05 - 11:45) zostaną zrealizowane dn. 17.11.2023 r. w formie zdalnej poprzez platformę e-learning, godz. 12.00-13.30.
• Zarządzanie środowiskiem, wykład: Zajęcia z dn. 18.12.2023 r. (godz. 11.55-13.35) zostaną zrealizowane dn. 17.11.2023 r. w formie zdalnej poprzez platformę e-learning, godz. 13.35-15.05.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 15.11.2023, godz. 20:12

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie jakością - ćwiczenia (III rok ZIP) w dniu 16.11.2023 odbędą się poza murami uczelni, w ramach wyjazdu studyjnego do przedsiębiorstwa.


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 15.11.2023, godz. 16:03

Uprzejmie informuję o konieczności przełożenia zajęć z III TZiZC w dniach 16-17.11.2023 w zakresie przedmiotów inżynieria procesowa w przemyśle spożywczym, projektowanie technologiczne, metrologia procesowa oraz technologie przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych. Zajęcia zostaną odrobione w najbliższym możliwym terminie, ustalonym ze studentami.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 15.11.2023, godz. 13:42

W dniu dzisiejszym 15.11.2023 zajęcia z Kontrola i audyt w bezpieczeństwie projekt na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w sali E 308 WM odbędą się 15 min wcześniej tj 13:30 i zakończą się 15:10.
dr Anna Duczkowska


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 15.11.2023, godz. 11:42

Informuje, że w związku z wyjazdem służbowym w dniu 16.11.23:
- wykład z przedmiotu: Zarządzanie zasobami w projekcie (1 rok ZiP s, II stopień) zostaje odwołany. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.
- wykład z Zarządzania jakością (3 rok ZiP s, I stopień) zostanie zrealizowany w ramach zastępstwa, przez Panią dr Barbarę Wasilewską (wizyta studyjna).


dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan


Autor: Anna Hnydiuk-Stefan | 15.11.2023, godz. 10:22

Informuję o przeniesieniu zajęć prowadzonych przeze mnie w dniu 23 listopada (czwartek) na dzień:
- 24 listopada (piątek) zgodnie z poniższym harmonogramem:
- godz. 12.15-13.45 wykład "Podstawy żywienia człowieka" Dietetyka i jakość żywności I rok stacj. sala: LA-039
- godz. 13.50-15.20 wykład "Podstawy ekologii i ochrony środowiska" Dietetyka i jakość żywności I rok stacj. sala: LA-039
oraz
- 22 listopada (środa) godz. 8.20-9.50 - ćwiczenia „Ochrona własności intelektualnej” ZIP I rok stacj. sala: MB-221


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 14.11.2023, godz. 11:42

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Technologia żywności z towaroznawstwem (wykład), z dnia 7.11.2023 zostaną odrobione 28.11.2023, 13:40-15:10, w sali E-310.


dr inż. Katarzyna Rudnik


Autor: Katarzyna Rudnik | 14.11.2023, godz. 00:00

Informuję, że w dniu jutrzejszym (14.11.2023) wyjątkowo moje konsultacje odbędą się jedynie w formie zdalnej (link: https://etele2.po.edu.pl/kat-th9-iak-moi).


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 13.11.2023, godz. 23:13

Informuję, że z uwagi na wyjazd studyjno-edukacyjny w dniu 14.11.2023r. ze studentami SKN EXPERT konsultacje w dniu zostają przeniesione na dzień 15.11.2023r. godz. 9:15- 10:45 pok. M-E309b.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 13.11.2023, godz. 17:52

Informuję, że konsultacje w dniu 14.11.2023 odbędą się w godzinach 9:15-10:00 w sali E-314.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 13.11.2023, godz. 13:45

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych" - wykład oraz grupa laboratoryjna z z dnia 6.11.2023r. zostaną odrobione 22.11.2023r. wg harmonogramu:
- godz. 9:15 - 11:30 M-E308 - laboratorium
-godz. 12:00 - 13:30 M-E310 - wykład.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 13.11.2023, godz. 13:22

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje o odwołaniu konsultacji dla studentów w dniu 14.11.2023 (wtorek). Konsultacje zostają przeniesione na 16.11.2023 (czwartek) na godz.08.00-09.30 . Sala pozostaje bez zmian.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 13.11.2023, godz. 11:29

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Metody i techniki harmonogramowania projektami (wykład zdalny), I ZIP, II stp, ZP, NS w dniu 18.11.2023 r. zostaje przeniesione z godziny 11:00 na godzinę 8:00. Konsultacje w tym dniu zostają odwołane.

Zajęcia z przedmiotu Seminarium magisterskie I (seminarium) I ZIP, II stp. spc. ZP, w dniu 25.11.2023 r. zostaje odwołane i odrobione w dniu 19.11.2023r. o godzinie 14:40-16:55 w formie zdalnej.


JESSICA ŚWIERC


Autor: JESSICA ŚWIERC | 13.11.2023, godz. 10:49

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Technologie przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych - I" dla III roku TŻiŻC, 1 stopnia, stacjonarnie, zostają przeniesione na prośbę studentów z godziny 15:30 na 8:20 (15.11.2023 r.). Sala pozostaje bez zmian.


dr hab. Andrzej Kozdraś


Autor: Andrzej Kozdraś | 13.11.2023, godz. 09:34

Konsultacje w dniu 13.11.2023 r. w godz. 12.00-13.30 nie odbędą się, z przyczyn ode mnie niezależnych.
W tym samym dniu będę dostępny w godz. od 17.00 w pok. Oz. 204.


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 13.11.2023, godz. 08:47

Informuję, że dnia 16 listopada (czwartek) nie odbędzie się seminarium dyplomowe dla 4 rok, sem.7, Inżynieria procesów i systemów przemysłowych, st. I. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu że studentami.


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 13.11.2023, godz. 08:43

Informuję, że dnia 15 listopada (środa) nie odbędzie się wykład zdalny z przedmiotu "Zarządzanie finansami w projekcie" dla 1 rok, sem. 2, zarządzanie projektami, II-st. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu że studentami.


dr hab. inż. Joanna Małecka


Autor: Joanna Małecka | 11.11.2023, godz. 11:38

Informuję, iż ze względu na udział w konferencji w dniach 22-24.11.2023 r., poniższe zajęcia, dla kierunku Logistyka, zostaną zrealizowane w następujących terminach:
• Materiałoznawstwo, ćwiczenia, grupa I: Zajęcia z dn. 22.11.2023 r. (godz. 10.05-11.45) zostaną zrealizowane dn. 29.11.2023 r. (godz. 13.45-15.25). Sala B118
• Materiałoznawstwo, wykład: Zajęcia z dn. 23.11.2023 r. (godz. 10:05 - 11:45) zostaną zrealizowane dn. 15.11.2023 r. (godz. 13.45-15.25). Sala B118


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 11.11.2023, godz. 09:50

Informuję, że po uzgodnieniu ze Studentami zajęcia w dniu 18 listopada br. (sobota) odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:
Teoria grafów i metody sieciowe, I ZIP ns II-go st ZP, wykład zdalny, godz. 12.30-14.00,
Sterowanie realizacją projektów w warunkach zakłóceń, I ZIP ns II-go st ZP, wykład zdalny, godz. 14.10-15.40.


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 11.11.2023, godz. 09:49

Informuję, że zajęcia w dniach 14-16 listopada 2023 r. zostają odwołane z powodu innych obowiązków służbowych. Zajęcia odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:
Projekt zespołowy, I ZIP stac II-go st ZP, projekt, 5.12.2023 r. (wtorek), godz. 8.20-9.50, Oz-03
Sterowanie realizacją projektów w warunkach zakłóceń, I ZIP stac II-go st ZP, laboratorium, 5.12.2023 r. (wtorek), godz. 10.00-11.30, Oz-06
Projekt zespołowy, I ZIP stac II-go st ZP, projekt, 5.12.2023 r. (wtorek), godz. 11.40-13.10, Oz-03
Teoria grafów i metody sieciowe, I ZIP stac II-go st ZP, wykład zdalny, 29.11.2023 r. (środa), godz. 8.20-9.50,
Sterowanie realizacją projektów w warunkach zakłóceń, I ZIP stac II-go st ZP, wykład zdalny, 29.11.2023 r. (środa), godz. 10.00-11.30.


dr inż. Alfred Paszek


Autor: Alfred Paszek | 10.11.2023, godz. 20:39

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Procesy i techniki produkcyjne w dniu 13.11.2023 zostają odwołane ze względu na wyjazd studyjny studentów II roku ZIP


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 10.11.2023, godz. 20:28

Ze względu na wyjazd studyjny studentów III roku ZIP w dniu 13.11.2023, wykład z przedmiotu - Strategia rozwoju kultury Lean zostaje odwołany.


dr Andrzej Metelski


Autor: Andrzej Metelski | 10.11.2023, godz. 06:20

Informuję, że zajęcia z dnia 10.11.2023, z przedmiotu Metody komputerowe w inżynierii na kierunku Logistyka, studia stacjonarne, I stopnia:
wykład 11.00-11.45 w sali MB-118
laboratorium 11.55 - 12.40 w sali MD-116
oraz
konsultacje 12.45 - 13.30 w sali MD-116
zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 09.11.2023, godz. 15:13

Informuje, że zajęcia w dniu 10.11.2023 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 09.11.2023, godz. 13:37

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki | Prowadzący: dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej

Informuję, że zajęcia odwołane w dniach 25-16.10.2023 r. zostaną odrobione według następującego harmonogramu:

- 15.11.2023 r., godz. 10:20 - 11:50 Metody i techniki harmonogramowania projektów I ZIP, II stp. ZP (Wykład zdalny),

- 20.11.2023 r. godz. 9:15-10:45, sala Oz-10 Metody i techniki harmonogramowania projektów I ZIP, II stp. ZP (Laboratorium),

- 20.11.2023 r. godz. 10:50-12:20, sala Oz-10 Metody i techniki harmonogramowania projektów I ZIP, II stp. ZP (Projekt),

- 20.11.2023 r. godz. 12:30-14:00, sala Oz-10 Zarządzanie projektem I LOG, II stp. MŁD (Projekt),

- 28.11.2023 r. godz. 11:55-13:25, Zarządzanie projektem I LOG, II stp. MŁD (Wykład zdalny).


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 09.11.2023, godz. 13:19

W dniu dzisiejszym 9.11.2023 zajęcia z Analizy ryzyka projekt na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w sali B111 WM odbędą się 15 min wcześniej tj 13:30 i zakończą się 15:10.
dr Anna Duczkowska


dr inż. Dariusz Masłowski


Autor: Dariusz Masłowski | 09.11.2023, godz. 09:45

Informuje, że w dniu 9.11.2023 wykład zdalny z przedmiotu Globalne standardy informacyjne dla I roku LOGISTYKI, 2 stopnia, stacjonarne z powodu wyjazdu na Targi Logistyczne zostaje odwołany. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony ze studentami.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 08.11.2023, godz. 15:28

Informuję, że zajęcia dydaktyczne w dniach 9.11, 10.11, 16.11, 17.11.2023r. zostają odwołane z powodu choroby. Terminy odrobienia zajęć zostaną ustalone ze studentami.


dr Anna Koziarska


Autor: Anna Koziarska | 07.11.2023, godz. 20:02

Wszystkie zajęcia i konsultacje prowadzone przeze mnie w dniach 9-10 listopada zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na najbliższych zajęciach.


dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan


Autor: Anna Hnydiuk-Stefan | 07.11.2023, godz. 18:31

Informuję, że z powodu wyjazdu służbowego wykłady z „Podstaw żywienia człowieka” oraz z „Podstaw ekologii i ochrony środowiska” prowadzone na kierunku Dietetyka i jakość żywności (I rok, 1 st., stacj.) zostają przeniesione z dnia 16.11.2023 r. na dzień 10.11.2023 r. i odbędą się w godz. 12.15-13.45 (PŻC) oraz 13.50-15.20 (PEiOŚ) w sali LA-039.


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 07.11.2023, godz. 07:07

Informuję, że w dniu 08.11.2023 odwołuje swoje zajęcia dla studentów kierunku LOGISTYKA, II rok, studia stacjonarne. Zajęcia zostaną odrobione:
wykład 15.11.2023 od 8:20 do 9:05 w s M B-225
konsultacje 10.11.2023 od 15:15 do 16:00 w s M D-116


dr Agnieszka Janeta


Autor: Agnieszka Janeta | 06.11.2023, godz. 23:13

Informuję, że w dniu 8 listopada 2023 r. zajęcia (wykład i ćwiczenia) z finansów i rachunkowości dla II roku zarządzania i inżynierii produkcji rozpoczną się wcześniej tj.
- wykład - godz. 13.30 - 15.00
- ćwiczenia - godz. 15.00 - 16.30
Sala zajęć pozostaje bez zmian.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 06.11.2023, godz. 13:51

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje o odwołaniu konsultacji dla studentów w dniu 07.11.2023 (wtorek). Konsultacje zostają przeniesione na 08.11.2023 (środa) na godz.10.00-11.30 . Sala pozostaje bez zmian.


dr hab. inż. Adam Deptuła


Autor: Adam Deptuła | 06.11.2023, godz. 12:02

dr hab. inż. Adam Deptuła informuje, że miejsce odbywania zajęć z przedmiotu Metodologia prowadzenia badań naukowych dla ZIP.S.2st.ZP.2s.23/24Z, godz. 13:45 - 15:25 (OZ-003-P, Ozimska 75) oraz konsultacje godz. 13:00- 13:45 (pok. 101, Ozimska 75) w dniu 07.11.23 wtorek zostają przeniesione do Łącznika LA-043 (Mikołajczyka 16)


JUSTYNA JAŚNIEWICZ


Autor: JUSTYNA JAŚNIEWICZ | 06.11.2023, godz. 10:08

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna w dniu 8.11.2023 zostają odwołane. Zajęcia będą odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 06.11.2023, godz. 08:36

Informuje, że jutrzejsze zajęcia 7.11.2023 r. z grupą L1 i L3 kierunku Dietetyka i jakość żywności z podstaw żywienia odbędą się w godzinach 10:05 – 11:35 w sali ME-310


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 05.11.2023, godz. 20:22

W dniu 7 listopada 2023r w ramach zajęć Technologia Informacyjna na kierunku Logistyka odbywających się w godzinach 8.20-10.00 oraz 10.05-11.45 grupa uczestniczy w III Festiwalu Kół Naukowych.


dr Małgorzata Pasek


Autor: Małgorzata Pasek | 05.11.2023, godz. 09:10

Informuję, że zajęcia z przedmiotów Technologia żywności z towaroznawstwem (wykład) oraz Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia) z I rokiem kierunku Dietetyka i jakość żywności w dniu 7.11.2023 zostają odwołane ze względu na moje uczestnictwo w szkoleniu.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze Studentami. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w odrębnym komunikacie.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 03.11.2023, godz. 19:41

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych" - wykład oraz grupa laboratoryjna z godz. 9:15 - 11:45 w dniu 6.11.2023r. zostają odwołane i odrobione w terminie ustalonym ze studentami (podam w kolejnym komunikacie) z uwagi na wyjazd studyjno-edukacyjny do przedsiębiorstwa produkcyjnego. Natomiast zajęcia laboratoryjne z godz. 13:45 - 16:15 z przedmiotu "Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych" odbędą się zgodnie z planem.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 30.10.2023, godz. 18:54

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje o zmianie godzin konsultacji dla studentów w dniu 31.10.2023 (wtorek). Konsultacje zostają przeniesione z godz.10.00-11.30 na godz. 07.30 - 09.00. Sala pozostaje bez zmian.


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 29.10.2023, godz. 13:08

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Seminarium magisterskie I w dniu 29.10.2023r. na prośbę studentów odbędzie się o godzinie 15:00 w sali M-B118.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 29.10.2023, godz. 08:29

Informuje, że zajęcia z Zarządzania Środowiskiem Pracy sem. w dn. 29.10.2023 odbędą się na stałe w sali M-D216.


dr inż. Katarzyna Rudnik


Autor: Katarzyna Rudnik | 28.10.2023, godz. 22:44

Informuję, że zajęcia oraz konsultacje w dniu 25 listopada 2023 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z następującym harmonogramem:
- Systemy doradcze w procesie innowacyjnym, laboratorium, 29.10.2023, godz. 11.00-12.30, sala E 308.
- Systemy doradcze w procesie innowacyjnym, projekt, 10.11.2023, godz. 14.40-16.15, platforma e-learning.
- Konsultacje on-line 09.11.2023, godz. 16:15-18:45.


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: Dominika Biniasz | 28.10.2023, godz. 16:35

Informuję, iż na prośbę Studentów i za zgodą Prodziekan ds. dydaktyki zajęcia z dnia 26.11.23 Zarządzanie zasobami w projekcie w godz. 16.20-18.00 M-B025, zostają przeniesione na dzień 29.10.23 godz. 12.50-14.30 M-B118. Pozostałe zajęcia w dniu 29.10.23 pozostają bez zmian.
W związku z powyższymi zmianami konsultacje w dniu 26.11.23 zostają przesunięte na godz. 16.20-17.05 M-D215.
Dominika Biniasz


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 28.10.2023, godz. 15:28

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje, że konsultacje w dniu 28.10.2023 (sobota) zostają przeniesione z godz. 15.30-16.15 na godzinę 18.30-19.15. Sala pozostaje bez zmian.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 28.10.2023, godz. 15:26

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów I roku studia niestacjonarne kierunku DiJZ, że zajęcia laboratoryjne z przedmiotu ,,Produkcja surowców roślinnych i zwierzęcych" w dniu 28.10.2023 (sobota) odbędą się w godz. 15.30 - 18.30 w sali ME-115.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 28.10.2023, godz. 10:09

W dniu 28.10.2023 konsultacje w godzinach 10:15 - 11:00. odbędą się w sali D 216 WM.
Z poważaniem
dr Anna Duczkowska


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 27.10.2023, godz. 18:19

Na prośbę studentów zajęcia z przedmiotu Informatyka w inżynierii produkcji (laboratoria) z grupą II ZIP NST L2 w dn. 29.10 odbędą się o godzinie 12.50-14.20 zamiast 18.00-19.45 (sala bez zmian - M-E308).


dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak


Autor: Dominika Jagoda-Sobalak | 27.10.2023, godz. 10:18

Informuję, że zajęcia oraz konsultacje w dniu 29 października 2023 r. zostają odwołane. Odrabianie zajęć nastąpi zgodnie z harmonogramem:
- Seminarium magisterskie, 27.10.2023, godz. 14.00-17.00, Oz-03;
- Zarządzanie zespołami projektowymi, 26.11.2023, godz. 16.20-17.50 (zamiana z dr. Biniasz), D216;
- Innowacyjność organizacji i systemów zarządzania, 25.11.2023, godz. 14.40-16.10, D216.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 27.10.2023, godz. 08:42

Informuję, że zajęcia w dniach 28-29.10.2023r. zostają odwołane.


Dr Lilianna Wojtynek


Autor: Żaneta Grzywacz | 27.10.2023, godz. 06:39

Informuję, że zajęcia w dniu 27.10.2023 r. zostają odwołane.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 26.10.2023, godz. 14:47

W dniu dzisiejszym 26.10.2023 zajęcia na kierunku IB przedmiot Analiza ryzyka w sali B111 i zostaną przesunięte z godziny 13:45 na godzinę 13:30 i zakończą się o 15:00.
Z poważaniem
dr Anna Duczkowska


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 26.10.2023, godz. 08:02

Informuję uprzejmie, że zajęcia dydaktyczne w dniu 26.10.2023 r. zostają odwołane. Zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 25.10.2023, godz. 18:41

Informuję, że zajęcia w dniu 26.10.2023r. zostają odwołane.


mgr inż. Anna Korczak


Autor: Anna Korczak | 25.10.2023, godz. 09:26

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Spedycja (IV rok Logistyka stacjonarne) w dniu 26.10.2023 (czwartek) zostały przeniesione z godziny 14:40 na godzinę 11:55 do sali MD-217.


dr hab. Andrzej Kozdraś


Autor: Andrzej Kozdraś | 24.10.2023, godz. 19:08

Informuję, że wykład z przedmiotu FIZYKA dla I roku LOGISTYKI, 1 stopnia, stacjonarne odbędzie się dnia 26 10 2023 r. o godz. 16:00 w sali LA-039.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 24.10.2023, godz. 11:35

Informuję, że na prośbę studentów kierunku Logistyka II-st. w dniu 25.10.2023, jednorazowo z godziny 11:50-13:20 na godzinę 13:30-15:00 zostają przesunięte zajęcia projektowe z przedmiotu "Międzynarodowe centra logistyczne".


dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej


Autor: Katarzyna Marek-Kołodziej | 23.10.2023, godz. 18:55

Informuje, że zajęcia w dniach 25-26.10.2023r. zostają odwołane. Zajęcia zostano odrobione po ustaleniu terminu z studentami.


dr Lilianna Wojtynek


Autor: Lilianna Wojtynek | 21.10.2023, godz. 16:07

Informuję uprzejmie, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie Logistyką i Łańcuchem dostaw (ZIP) w dniu 22.10.2023r. zostają przeniesione z godz. 15.30 na godz. 8.30.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 20.10.2023, godz. 18:05

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych" - wykład oraz obie grupy laboratoryjne w dniu 23.10.2023r. zostają odwołane z uwagi na opiekę nad dzieckiem.


dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan


Autor: Anna Hnydiuk-Stefan | 20.10.2023, godz. 13:01

Informuję, że w dniu 22.11.2023 r. zajęcia z „Ochrony własności intelektualnej” prowadzone na kierunku ZIP oraz Logistyka (I rok, 1 stopnia, stacjonarne) odbędą się wyjątkowo w sali M B-221.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 20.10.2023, godz. 12:53

Informuję, że wszystkie zajęcia w dniu 22.11.2023 r. z III rokiem TZIZC będą odbywać się w sali ME-311.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 19.10.2023, godz. 18:13

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje o zmianie godzin zajęć wykładowych z przedmiotu ,,Rolnictwo ekologiczne". Na prośbę studentów zajęcia w dniu 20.10.2023 (piątek) odbędą się w godzinach 11.00-12.30 w sali ME-208a.


dr Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska


Autor: Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska | 19.10.2023, godz. 17:17

Informuję, że z powodu udziału w szkoleniu Excel w dniu 23.10.23 wykład z przedmiotu Mikroekonomia g. 8.20 - 9.50 dla kierunku Logistyka I stopień (studia stacjonarne) nie odbędzie się. Zajęcia zostaną odrobione dnia 27.10.23 online na platformie MOODLE synchronicznie w g. 8.00 - 9.30


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 19.10.2023, godz. 11:41

Informuje, że w związku z zaplanowaną akredytacją dla kierunku Logistyka w dniach 14-15.11.2023 r. zajęcia z dnia 15.11.2023 r. z III rokiem TZIZC w porozumieniu ze studentami zostają przeniesione.
Zajęcia odbędą się w dniu 6.11.2023 r. w godz. 10:05- 15:25 wg poniższego harmonogramu:
• Jakość Produktów pochodzenia zwierzęcego ( 2 h wykładu sala ME-311 w godz. 10:05 - 11:35)
• Jakość produktów pochodzenia zwierzęcego ( 2 h laboratorium sala ME-311 w godz. 11:55 - 13:25)
• Dietetyka i suplementacja w aspekcie bezpieczeństwa ( 2 h ćwiczeń sala ME-311 w godz. 13:45 - 15:25)


dr inż. Łukasz Biłos


Autor: Łukasz Biłos | 19.10.2023, godz. 10:38

informuję o odwołaniu zajęć ze studentami TZIZC w dniu dzisiejszym (19.10.2023) i jutrzejszym (20.10.2023). O zmianie zostali poinformowani studenci oraz COS. Zajęcia zostaną odrobione w najbliższym możliwym terminie.


dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka


Autor: Małgorzata Dendera-Gruszka | 18.10.2023, godz. 12:21

Informuje, że zajęcia w dn. 19.10.2023 z przedmiotu Automatyczna Identyfikacja w Łańcuchu Dostaw zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dn. 26.10.2023 w godz. 09:15-11:45. Natomiast wykład z Automatycznej Identyfikacji w Łańcuchu Dostaw w dn. 26.10.2023 zostanie przeniesiony na inny termin po uzgodnieniu z grupą.


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 18.10.2023, godz. 09:45

Informuje, że dzisiejsze zajęcia ćwiczeniowe z III rokiem TZiZC z przedmiotu: Dietetyka i suplementacja w aspekcie bezpieczeństwa odbywać się będą w sali ME- 311/ 311a


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 16.10.2023, godz. 21:04

Informuję, że konsultacje w dniu 17.10.2023r. zostają odwołane z uwagi na zwolnienie lekarskie.


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 14.10.2023, godz. 17:50

Informuje, że w związku z wyjazdem służbowym konsultacje w dniu 16.10.23 zostają odwołane.
Wykłady z dnia 19.10.23 z przedmiotów: Zarządzanie zasobami w projekcie (1 rok ZiP s, II stopień) oraz Zarządzanie jakością (3 rok ZiP s, I stopień) zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych na najbliższym spotkaniu ze studentami.


dr hab. inż. Katarzyna Hys


Autor: Katarzyna Hys | 14.10.2023, godz. 12:04

dotyczy: konsultacje w dniu 14 października 2023r:

W dniu dzisiejszym na prośbę studentów zostaje zmienione miejsce prowadzenia konsultacji na ul. Mikołajczyka 5, sala MD-205.

z poważaniem
dr hab. inż. Katrzyna Hys profesor uczelni


dr Andrzej Metelski


Autor: Andrzej Metelski | 14.10.2023, godz. 09:00

Informuję, że z przyczyn niezależnych, konsultacje w dniu 14.10.23 z godz. 12.00-12.45 zostają odwołane. Andrzej Metelski


dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz


Autor: Aneta Kucińska-Landwójtowicz | 13.10.2023, godz. 18:09

Informuje, że w związku z wyjazdem służbowym konsultacje w dniu 15.10.23 zostają odwołane.


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 13.10.2023, godz. 14:23

Zmiana terminu konsultacji .
Konsultacje w semestrze zimowym 2023/24
• Czwartek; godz.09.00 -09.45; sala M-E309b;
• Piątek; godz.11.00 - 11.45; sala P2-308.
Możliwe są także konsultacje w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym


dr inż. Dominika Biniasz


Autor: Dominika Biniasz | 13.10.2023, godz. 12:32

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i ogłoszonymi godzinami rektorskimi w dniu 15.10.2023 od godz. 14.00, przypadające wówczas 15 minut konsultacji przekładam na kolejne spotkanie konsultacyjne 29.10.2023 od godz. 13.30-14.30.
Pozdrawiam
Dominika Biniasz


dr inż. Hanna Ścięgosz


Autor: Hanna Ścięgosz | 12.10.2023, godz. 12:39

informuje, że w związku z godzinami rektorskimi w niedzielę 15.10.2023 konsultacje, które miały odbyć się w trybie kontaktowym w godz. 14.00 - 14.40 odbędą się w trybie zdalnym w tym samym czasie. Link do konsultacji podany jest na stronie kursu na platformie elearningowej.


dr Barbara Wasilewska


Autor: Barbara Wasilewska | 11.10.2023, godz. 21:25

Informuję, że w dniu 12.10.23r., na prośbę studentów II ZIP stacjonarne I-go st., zajęcia z Zarządzania bezpieczeństwem zostają przeniesione z godz. 8:20 na 11:55, s. M-E310.


dr hab. inż. Adam Deptuła


Autor: Adam Deptuła | 11.10.2023, godz. 07:53

Dr hab. inż. Adam Deptuła informuje, że zajęcia w dniu 12.10.23 z przedmiotów:
Badania operacyjne- Wykład dla studentów ZIP stacj.1st. 3s.23/24, godz. 10.05- 11:45, sala M-E310
Badania operacyjne- Laboratorium dla studentów ZIP stacj.1st. 3s.23/24, godz. 11.55- 13:35, sala M-E310
oraz
Seminarium dyplomowe- seminarium dla studentów ZIP stacj. 1st. IPiSP. 7s. 23/24, godz. 15:00-17:15, sala M-D216
zostają odwołane z powodu uczestnictwa w konferencji naukowej.
Termin odrabiania powyższych zajęć zostanie ustalony ze studentami


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 10.10.2023, godz. 22:21

Ćwiczenia z Analizy matematycznej 1 na kierunku logistyka, studia stacjonarne, 1-go stopnia z dnia 03.10.2023 zostaną odpracowane zgodnie z harmonogramem:
• grupa C1 - 17.10.23, godz. 13.45-15.15, sala M-B222
• grupa C2 - 19.10.2023, godz. 12.50-14.20, sala M-E111
• grupa C3 - 27.10.23, godz. 8.20-09.50, sala M-B222
Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach, które są dla nich najdogodniejsze.
W związku z odpracowaniem zajęć konsultacje w dniu 19.10.2023 zostają przeniesione z godziny 12.45-13.45 na godz. 08.50-09.50


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 10.10.2023, godz. 20:37

Informuję, że prowadzone przeze mnie zajęcia w dniu 14 października br. (sobota) odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:
I ZIP ns II-go st ZP, Teoria grafów i metody sieciowe, ćwiczenia, godz. 11.00-12.30, Oz-03
I ZIP ns II-go st ZP, Sterowanie realizacją projektów w warunkach zakłóceń, laboratorium, godz. 12.30-14.00, Oz-06
I ZIP ns II-go st ZP, Projekt zespołowy, godz. 14.00-14.45, Oz-06
I ZIP ns II-go st ZI, Projekt zespołowy, godz. 14.45-17.45, Oz-03

Pozostałe 3 godziny zajęć z Projektu zespołowego dla I ZIP ns II-go st ZP zostaną odpracowane po uzgodnieniu formy i terminu ze Studentami.


dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO


Autor: Ewa Kulińska | 10.10.2023, godz. 20:25

Informuję, że w dniach od 11.10.2023 do 26.10.2023 prowadzone przeze mnie zajęcia na kierunku Logistyka zostają odwołane z powodu choroby.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 10.10.2023, godz. 11:37

Informuję, że z powodu dokonanych zmian w planie zajęć, wykonanych na prośbę studentów kierunku Logistyka pierwszego stopnia, zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu Inżynieria zarządzania kryzysowego, które powinny zostać zrealizowane w tym tygodniu (według starego planu) zostaną odrobine w dniu 13.11.2023, w godz. 8.30-10.00, Wydział Mechaniczny, sala D215.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 10.10.2023, godz. 11:29

Informuję, że zajęcia wykładowe które zostały odwołane w dniu 04.10.2023 na kierunku Logistyka stacjonarne pierwszego stopnia, przedmiot Inżynieria zarządzania kryzysowego wykład zostaną odrobine w dniu 16.10.2023, w godz. 8.30-10.00, Wydział Mechaniczny, sala D215.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Joanna Rut | 10.10.2023, godz. 10:56

Informuję, że 25 minut zajęć z dnia 04.10.2023 na kierunku Logistyka stacjonarne drugiego stopnia, przedmiot Logistyka międzynarodowa ćwiczenia zostaną odrobine w dniu 11.10.2023, w godz. 9:30-9:55, Wydział Mechaniczny, sala D116.


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 10.10.2023, godz. 09:32

Konsultacje w dn.12.10.2023 zostają przeniesione na godzinę 17.15. Sala bez zmiany.


dr Bohdan Bozhenko


Autor: Bohdan Bozhenko | 10.10.2023, godz. 08:21

Informuję, że w dniach 11.10.2023 i 13.10.2023 odwołuje swoje zajęcia dla studentów kierunku LOGISTYKA, II rok, studia stacjonarne. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonych ze studentami terminach.


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 08.10.2023, godz. 22:54

Informuję o zmianie sal laboratoryjnych w terminie odrabianych zajęć z przedmiotu Technologie informacyjne na kierunku Dietetyka i jakość żywności wg poniższego harmonogramu:
- gr. L3, I DiJZ st. - 09.10.2023 (poniedziałek) - 13:45 – 15:15, z M-B111 na M-B329
- gr. L1, I DiJZ st. - 16.10.2023 (poniedziałek) - 13:45 – 15:15, z M-B111 na M-D116


Dr Żaneta Grzywacz


Autor: Żaneta Grzywacz | 06.10.2023, godz. 10:29

Informuję, że konsultacje z dnia 11.10.2023 r. zostają przeniesione na dzień 12.10.2023 r. w godz. 8:30- 10:00 w COS Mikołajczyka 16.


dr inż. Joanna Rut


Autor: Adriana Grzesik | 04.10.2023, godz. 07:19

Zajęcia w dniu 04.10.2023 zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze Studentami.


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 03.10.2023, godz. 21:14

Zajęcia z Matematyki w obliczeniach inżynierskich w dniu 04.10.2023 w godzinach 15-15.25 na prośbę studentów zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane poprzez przedłużenie wykładu o 10 minut w dniu 11.10.2023 oraz 15 minut w dniu 18.10.2023.


dr hab. Andrzej Kozdraś


Autor: Andrzej Kozdraś | 03.10.2023, godz. 15:02

Informuje, że godzina WYKŁADU z przedmiotu FIZYKA dla I roku LOGISTYKA, 1 stopnia, stacjonarne zostaje zmieniona w dniu 16.10.2023 r. na godz. 13:45 - 15:15. Wykład odbędzie się w sali LA-039.


dr hab. Andrzej Kozdraś


Autor: Andrzej Kozdraś | 03.10.2023, godz. 14:58

Informuje, że ćwiczenia z przedmiotu FIZYKA dla grupy 1, I rok LOGISTYKA, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 10.10.2023 r. na dzień 10.10.2023 r., na godz. 15:30 - 17:00, sala M-B224 budynek M.


dr inż. Barbara Miłaszewicz


Autor: Barbara Miłaszewicz | 03.10.2023, godz. 10:29

Informuję, że w związku z ogłoszeniem Godzin Rektorskich w dniu 04.10.2023 r. zajęcia z projektowania procesów w przedsiębiorstwie dla II grupy projektowej na III roku na kierunku logistyka, studia stacjonarne zostają odwołane. Zajęcia odwołane przypadające na czas poza Godzinami Rektorskimi (25 minut) zostaną odrobione bezpośrednio po zajęciach z przedmiotu projektowanie procesów w przedsiębiorstwie dla tej grupy w dniu 18.10.2023 r.


dr inż. Iwona Łapuńka


Autor: Iwona Łapuńka | 03.10.2023, godz. 05:38

Informuję, że zajęcia oraz konsultacje w dniu 3 października 2023 r. (wtorek) zostają odwołane z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze Studentami.


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 02.10.2023, godz. 15:28

Informuję, że ćwiczenia z Analizy matematycznej 1 dla I roku Logistyki, 1 stopnia, studia stacjonarne w dniu 03.10.2023 zostają ODWOŁANE. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze studentami.


mgr inż. Maria Natorska


Autor: Maria Natorska | 30.09.2023, godz. 21:42

Informuję, że 2.10.2023 (poniedziałek) zostają odwołane zajęcia laboratoryjne
Technologie informacyjne z grupami L1 (10:05 – 11:45) oraz L3 (11:55-13:35) na kierunku Dietetyka i jakość żywności.
Jednocześnie ustalono terminy odrobienia zajęć wg poniższego harmonogramu :
- gr. L3, I DiJZ st. -  09.10.2023 (poniedziałek) - 13:45 – 15:15, M-b111
- gr. L1, I DiJZ st. - 16.10.2023 (poniedziałek) - 13:45 – 15:15, M-b111