Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

mgr inż. Marcin Majer


Autor: Marcin Majer | 19.06.2024, godz. 23:14

Architektury nowoczesnych systemów informatycznych dla kierunku: 1 rok, sem.1, informatyka, st. II-go stopnia (mgr) grupa P2 - zajęcia z dnia: 28.03 i 6.03.2024
zostają odpracowane w dniu 20.06.2024 w godzinach: 12:30 - 15:30 P3-010


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 18.06.2024, godz. 20:01

Informuję, że z powodu konieczności odrobienia zaległych zajęć odwołuję konsultacje w dniu 19.06. Osoby chętne z nich skorzystać, proszę o kontakt e-mail celem ustalenia indywidualnego dodatkowego terminu.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 18.06.2024, godz. 11:50

W związku z obowiązkami służbowymi, konsultacje zaplanowane w środę 19.06.2024 r. o godz. 07:30 w zespole dydaktycznym Łącznik, na ul. Mikołajczyka, odbędą się w budynku P4, pokój 103 ma ul. Prószkowskiej.


mgr inż. Artur Fonfara


Autor: Artur Fonfara | 17.06.2024, godz. 08:09

Classes from Computer Networks II from day 19.06 will be held on 17.06 in room 207, at 10:20-11:50


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 15.06.2024, godz. 13:55

W dniu 15.06.2024 r. zajęcia z przedmiotu "Język SQL I" odbędą się w godzinach: 13.45 -16:45 w sali P3-206.


dr inż. Arkadiusz Gardecki


Autor: Arkadiusz Gardecki | 15.06.2024, godz. 10:44

Informuję, że konsultacje w dniu 16.06.2024 odbędą się o godz. 14.40 w sali P1-116.


dr inż. Arkadiusz Gardecki


Autor: Arkadiusz Gardecki | 15.06.2024, godz. 10:43

Informuję, że:
laboratorium gr. 2 z dnia 9.06.2024 z przedmiotu "Przedmiot wybieralny VIII: Procesory sygnałowe w napędach robotów" dla IV roku Automatyki i Robotyk1 (1ST, NS) odbędzie się w dniu 16.06.2024 w sali P1-304 o godz.9.15.

Wykład z przedmiotu "Przedmiot wybieralny VIII: Procesory sygnałowe w napędach robotów" dla IV roku Automatyki i Robotyk1 (1ST, NS) z godziny 9.15 (16.06.2024) odbędzie się w tym samym dniu w sali P1-114 o godz.12.50.


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 15.06.2024, godz. 01:30

Informuję, że na prośbę studentów zajęcia z przedmiotu Termoenergetyka dla IV rok, elektrotechnika, st. I-go stopnia, st. nst. zostają w dniu 15.06. przeniesione na godz. 17:15 do sali P1-114.


dr inż. Paweł Majewski


Autor: Paweł Majewski | 13.06.2024, godz. 12:33

Na prośbę studentów dzisiejszy wykład ze Sterowników przemysłowych PLC (godz 13:45, P3-321) zostaje przeniesiony na wtorek 18 czerwca na godz. 12:15 (sala P3-121).


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 13.06.2024, godz. 09:35

Informuję, że zaległe z powodu wycieczki laboratorium z Elektroniki i Energoelektroniki I, który nie odbyło się 10.04 oraz wykład i laboratorium z tego samego przedmiotu z dnia 12.06 zostaną odrobione 19.06 od godziny 9:15 po kolei w sali p1-117.


mgr inż. Marcin Majer


Autor: Marcin Majer | 13.06.2024, godz. 08:21

Architektury nowoczesnych systemów informatycznych dla kierunku: 1 rok, sem.1, informatyka, st. II-go stopnia (mgr) grupa P1 - zajęcia z dnia: 28.03 i 6.03.2024
zostają odpracowane w dniu 13.06.2024 w godzinach: 12:30 - 15:30 P3-010


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 12.06.2024, godz. 15:04

Uprzejmie informuję, że zaplanowane odpracowanie zajęć z przedmiotu Audyt energetyczny – wykład (TEO, sem. 6), które miało odbyć się w dniu 23.05.2024, z uwagi na ogłoszone w tym dniu godziny rektorskie, zostaną ostatecznie odpracowane w dniu 18.06.2024 i odbędą się w godzinach 8:20-10:00 w sali P2-217.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 12.06.2024, godz. 12:58

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję o zmianie godziny i terminu konsultacji dla studentów. Konsultacje dla studentów w dniu 19.06.2024 (środa) w godz. 15.30-16.15 w pokoju ME-322 zostają odwołane. Konsultacje zostają przeniesione na dzień 14.06.2024 (piątek) na godz. 12.00- 12.45 w pokoju ME-322.


dr inż. Rafał Gabor


Autor: Rafał Gabor | 12.06.2024, godz. 00:05

Informuję, że konsultacje w dniu 12.06 (środa) zostaną przesunięte z godziny 14:40 na godzinę 9:15.


dr hab. Zofia Kostrzycka


Autor: Zofia Kostrzycka | 11.06.2024, godz. 17:01

Na prośbę studentów przekładam wykład z matematyki dyskretnej (2 razy po 45 min.) na kierunku Informatyka II rok z dnia 12 czerwca 2024 na 17 czerwca na godz. 16.00 (grupa W2) i na godz. 17.00 (grupa W1) do sali P5-114. Na ostatnim wykładzie jest kolokwium zaliczeniowe i dlatego studenci prosili o zmianę terminu.


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 11.06.2024, godz. 16:55

Informuję, że ze względu na wycieczkę II ELE st przełożone zostają zajęcia z Elektroniki i Energoelektroniki II w środę 12.06. Termin odróbczy zostanie ustalony ze studentami


dr Małgorzata Wiatr


Autor: Małgorzata Wiatr | 11.06.2024, godz. 14:29

Informuję, że dnia 14 czerwca odbędą się ćwiczenia z Analizy matematycznej II dla grupy C6 (grupa pościgowa) Informatyka stacjonarna I-go stopnia w godzinach 7:35-9:05 w sali P5-203 w ramach odrabiania z dnia 10 maja 2024.


Dr inż. Artur Pala


Autor: Artur Pala | 11.06.2024, godz. 13:54

Informuję, że w okresie 06.05.2024 - 02.06.2024 przebywam na zwolnieniu lekarskim. Zajęcia z przedmiotu Programowanie Współbieżne i Rozproszone odbywają się terminowo w ramach zastępstw. Osoby zastępujące: dr inż. Anna Zatwarnicka oraz dr hab. inż. Mariusz Rząsa


dr inż. Krzysztof Wróbel


Autor: Krzysztof Wróbel | 11.06.2024, godz. 12:56

Informuję, że konsultacje z dnia 18.06 są przesunięte na 19.06 (środa) na godzinę 11:00. Sala pozostaje bez zmian.


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 11.06.2024, godz. 11:32

Zajęcia z dnia 24.04.2024 z III rokiem informatyki stacjonarnej, I stopnia, z przedmiotu "Przedmiot wybieralny VIII " zostały odrobione wg następującego harmonogramu:
Laboratorium dnia 14.05.2024
Grupa L1 godzina 07.30
Grupa L2 godzina 08.20
Wykład dnia 07.06.2024 w sali P2 109 godzina 11.00


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 11.06.2024, godz. 11:31

Zajęcia laboratoryjne z dnia 23,24.04.2024 z II rokiem informatyki stacjonarnej, I stopnia, z przedmiotu "Sieci komputerowe II " zostały odrobione w dniu 07.06.2024 wg następującego harmonogramu:
Grupa L1 godzina 12.50
Grupa L2 godzina 14:40


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 11.06.2024, godz. 11:30

Zajęcia z dnia 23.04.2024 z II rokiem informatyki stacjonarnej, II stopnia, z przedmiotu "Zarządzanie chmurą" zostały odrobione wg następującego harmonogramu:
Projekt dnia 05.06.2024 w sali P3 307
Grupa P1 godzina 10:05
Grupa P2 godzina 11:00
Grupa P3 godzina 11:55
Wykład dnia 07.06.2024 w sali P2 109 godzina 10.05


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 10.06.2024, godz. 17:28

Informuję, że na prośbę studentów zajęcia z przedmiotu Termoenergetyka dla III rok, elektrotechnika, st. I-go stopnia w dniu 10 czerwca zostają przeniesione z godz. 18:05 na godz. 17:30 do sali P1-114.


Prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk


Autor: Dariusz Koteras | 10.06.2024, godz. 17:11

Z powodu choroby zajęcia Prof. dr hab. inż. B. Tomczuka:
we wtorek 11.06.2024
z II INF 2st Seminarium dyplomowe z godz. 11:55 odbędzie się z dr hab. inż. D. Koterasem (1 h) oraz z dr hab. inż. A. Waindokiem (1 h)
w środę 12.06.2024
z I CE Electrical engineering for IT specialists z godz. 9:15 odbędą się z dr hab. inż. D. Wajnertem
z III INF Praca przejściowa z godz. 11:00 odbędą się z dr hab. inż. A. Waindokiem


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 10.06.2024, godz. 13:16

Odnośnie poniższej wiadomości informuję iż zajęcia będą odrobione w dniu 17.06.2024 o godzinie 13:45- 14 :35. sala P3 109. Środowisko pracy analityka grupa 2


Dzień dobry,

z przyczyn niezawinionych dzisiejsze (15.04.2024r )zajęcia Środowisko pracy analityka projekt dla kierunku Analityk danych rozpoczęły się o godzinie 13:30 zamiast 12:50. Zajęcia zostaną odrobione w uzgodnieniu ze studentami.

Z poważaniem

dr Anna Duczkowska


dr hab. Diana Rokita-Poskart


Autor: Diana Rokita-Poskart | 10.06.2024, godz. 08:31

Informuję, że w związku z IV Interdyscyplinarnym Seminarium Doktorskim w dniu 10.06.2024 r. zajęcia z Ekonomii na kierunku I ADwB I st. nie odbędą się.


dr hab. Diana Rokita-Poskart


Autor: Diana Rokita-Poskart | 09.06.2024, godz. 13:20

Informuję, że seminarium z Ekonomii na I ADwB I st. NS w dniu 9 czerwca 2024 r. nie obędzie się. Zajęcia zostały odrobione w dniu 26 maja 2024 r.


dr inż. Katarzyna Widera


Autor: Katarzyna Widera | 08.06.2024, godz. 16:19

W dniu 8.06.2024 (sobota) zajęcia dla I Analityka danych w biznesie studia niestacjonarne rozpoczęły się na prośbę Studentów o godz. 15:00.
Fakt ten zgłosiłam telefonicznie p. Dziekan dr inż.. Ewelinie Piotrowskiej.


dr inż. Ewelina Piotrowska, dr inż. Katarzyna Widera


Autor: Ewelina Piotrowska | 08.06.2024, godz. 11:55

W dniu 15.06.2024 r. w ramach przedmiotu "Język SQL I" prowadzonego przez dr inż. Ewelinę Piotrowską odbędą się zajęcia z przedmiotu "Statystyka biznesowa I" z dnia 15.06.2024 r. prowadzone przez dr inż. Katarzynę Widerę.

Poniżej zamieszczam szczegółowy harmonogram zamiany:

- Język SQL I, wykład, 15.06.2024 r., 10:05 - 11.35, sala P3-119 przeniesiony na 15.06.2024 r., 15:30 - 17:00,sala P3-119
- Język SQL I, laboratorium, Grupa 1, 15.06.2024 r., 11:55 - 13:25, P3-107 przeniesione na 15.06.2024 r.,17:05 - 18:35,sala P3-106

- Statystyka biznesowa I, wykład, 15.06.2024r.,15:30 - 17:00,sala P3-119 przeniesiony na 15.06.2024 r., 10:05 - 11.35, sala P3-119
- Statystyka biznesowa I, laboratorium, Grupa 1, 15.06.2024 r.,17:15 - 18:45,sala P3-106 przeniesione na 15.06.2024 r., 11:55 - 13:25, P3-107


dr hab. inż. Maciej Zdanowski


Autor: Maciej Zdanowski | 07.06.2024, godz. 21:25

Informuję o przeniesieniu zajęć z laboratorium inżynierii materiałowej z dnia:
2024-06-08 16:20 : 18:00 sala P2-102
Prószkowska 76 Budynek 2
na dzień:
2024-06-09 8:30 : 10:00 sala P2-102
Prószkowska 76 Budynek 2


dr inż. Barbara Tomaszewska-Wach


Autor: Barbara Tomaszewska-Wach | 07.06.2024, godz. 18:19

Informuję, że konsultacje w dniu 8.06 odbędą się w formie zdalnej, w godzinach 9:00-9:15. Link do spotkania dostępny na moim profilu UsosWeb.


dr inż. Paweł Majewski


Autor: Paweł Majewski | 07.06.2024, godz. 16:58

Na prośbę studentów 9. i 10. zjazd zostanie zamieniony kolejnością. W związku z tym jutrzejsze zajęcia zaczną się od godz. 11:00.


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 07.06.2024, godz. 10:00

Informuję, że zaległe laboratorium z Elektroniki i Energoelektroniki I, które nie odbyło się 23.03 zostanie odrobione 08.06 o godzinie 11:00 w sali p1-117. Jednocześnie odwołuję konsultacje w tym dniu. Osoby chcące z nich skorzystać proszę o e-mail celem ustalenia indywidualnego terminu dodatkowego.


mgr inż. Marcin Majer


Autor: Marcin Majer | 07.06.2024, godz. 08:22

Architektury nowoczesnych systemów informatycznych dla kierunku: 1 rok, sem.1, informatyka, st. II-go stopnia (mgr) - WYKŁAD

Wykład z dnia 8.03.2024 zostanie odpracowany w dniu 7.06.2024 godz. 12:40 - 14:10 w P5-B


dr inż. Arkadiusz Gardecki


Autor: Arkadiusz Gardecki | 06.06.2024, godz. 22:24

Informuję, że konsultacje w dniu 10.06.2024 nie odbędą się. Zostaną odrobione w dniu 14.06.2024 godz. 11.00 w sali P1-116.


mgr inż. DANIEL RATAJ


Autor: DANIEL RATAJ | 06.06.2024, godz. 17:06

Informuję, że konsultacje z dnia 11.06.2024 r. zostają przeniesione na dzień 07.06.2024 r. w godzinach 12:00-12:45.


mgr inż. DANIEL RATAJ


Autor: DANIEL RATAJ | 06.06.2024, godz. 00:06

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Programowanie I dla grupy laboratoryjnej L2 (studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika) zostają przeniesione z dnia 12.06.2024 r. na dzień 18.06.2024 r., na godz. 11:00 - 12:40, sala P1-105.


mgr inż. DANIEL RATAJ


Autor: DANIEL RATAJ | 06.06.2024, godz. 00:04

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Programowanie I dla grupy laboratoryjnej L1 (studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika) zostają przeniesione z dnia 11.06.2024 r. na dzień 18.06.2024 r., na godz. 9:15 - 10:50, sala P1-105.


mgr inż. Marcin Majer


Autor: Marcin Majer | 05.06.2024, godz. 21:53

Architektury nowoczesnych systemów informatycznych dla kierunku: 1 rok, sem.1, informatyka, st. II-go stopnia (mgr) grupa P5 - zajęcia z dnia: 26.03 i 4.03.2024
zostają odpracowane w dniu 6.06.2024 w godzinach: 12:30 - 15:30 P3-010


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 04.06.2024, godz. 22:14

W związku z obowiązkami służbowymi, konsultacje zaplanowane w środę 05.06.2024 r. o godz. 12:30 w budynku P4, na ul. Prószkowskiej, odbędą się w terminie 06.06.2024 r. (czwartek), miejsce i godziny konsultacji nie ulegają zmianie.


dr inż. Gerard Bursy


Autor: Gerard Bursy | 04.06.2024, godz. 15:40

Uzupełnienie komunikatu z dnia 03.06.2024 r.
Informuje iż z powodu stanu zdrowia, zajęcia z PW IV - Systemy transmisji danych w automatyce dla III roku Informatyki, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dni 03 i 04.06.2024 r. na:
- wykład na 20.06.2024 r. w godz. 9:15 - 10:00, sala P3-321,
- projekt na 20.06.2024 r. w godz. 13:45 - 15:25, sala P3-321.


dr inż. Gerard Bursy


Autor: Gerard Bursy | 04.06.2024, godz. 15:36

Uzupełnienie komunikatu z dnia 03.06.2024 r.
Informuje iż z powodu stanu zdrowia, wykłady z przedmiotu Sieci komputerowe II dla II roku Informatyki, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 04.06.2024 r. na:
- grupa W1 na 19.06.2024 r. w godz. 11:00 - 12:40:50, w sali P3-109,
- grupa W2 na 19.06.2024 r. w godz. 12:50 - 14:30:50, w sali P3-109.


dr inż. Gerard Bursy


Autor: Gerard Bursy | 04.06.2024, godz. 15:32

Informuje iż z powodu stanu zdrowia, zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Sieci komputerowe II dla II roku Informatyki, 1 stopnia, stacjonarne (grupa lab. L5) zostają przeniesione z dnia 06.06.2024 r. na 19.06.2024 r. w godz. 17:15 - 18:50, w sali P3-207.


dr inż. Gerard Bursy


Autor: Gerard Bursy | 04.06.2024, godz. 15:24

Informuje iż z powodu stanu zdrowia, zajęcia projektowe z przedmiotu PW IV - Sieci przemysłowe w automatyce dla III roku Automatyki i Robotyki, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 05.06.2024 r. na 18.06.2024 r. w godz. 13:45 - 15:25, sala P3-321.


dr inż. Gerard Bursy


Autor: Gerard Bursy | 04.06.2024, godz. 15:21

Informuje iż z powodu stanu zdrowia, zajęcia z przedmiotu PW IV - Sieci przemysłowe w automatyce dla II roku Automatyki i Robotyki, 2 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 05.06.2024 r. na:
- wykład 20.06.2024 r. w godz. 10:05 - 11:45, sala P3-321,
- projekt 20.06.2024 r. w godz. 11:55 - 13:35, sala P3-321.


dr hab. inż. Andrzej Waindok


Autor: Andrzej Waindok | 04.06.2024, godz. 15:02

I am kindly informing that the lecture on the subject "Programming IV" for the 2nd year of Computer Engineering, first degree, stationary, on Tuesday from 14:40-16:15 o'clock will not occur on May 28, 2024. The lecture will be made up on June 6, 2024 at 9:15-10:50 in room P1-316.


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 04.06.2024, godz. 13:03

Informatyka sem.6 rok. 3. Grupa ćw. 1. stopień 1
Metodyka badań Naukowych
Zajęcia z dnia 14.05.2024 - 8:20-10:00 planowane do odrobienia 23.05.2024 - nieodrobione ze względu na g. rektorskie, są planowane w nowym terminie 7.06.2024 - 16:20-17:55 - sala 314


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 04.06.2024, godz. 08:19

Uprzejmie informuję, że odwołane w dn. 15.05.2024 zajęcia z przedmiotu OZE - Technologie wiatrowe w EP - projekt (TEO, sem. 4) zostaną odpracowane w dn. 12.06.2024, godz. 14:35-15:20, sala P2-217;


dr hab. inż. Ryszard Beniak


Autor: Ryszard Beniak | 04.06.2024, godz. 08:18

Po uzgodnieniu ze studentami III roku studiów niestacjonarnych na Kierunku Automatyka i Robotyka ze względu na zaliczenie z wykładu z Energoelektroniki (konieczność dwóch godzin lekcyjnych) przeniesieniu ulega jedna godzina wykładu z energoelektroniki z dnia 8 czerwca 2024 r. w godzinach 13.45-14.30, sala P5-201 na dzień 15 czerwca 2024 r. w godzinach 13.45-14.30 , sala P5-201.


dr hab. inż. Ryszard Kopka


Autor: Ryszard Kopka | 04.06.2024, godz. 02:22

Na prośbę studentów III roku CE, zajęcia z przedmiotu Rozwiązania Teleinformatyczne Sieci Internet (laboratorium, III CE), które miały być odpracowane 4 czerwca 2024 r. w godzinach 8:20-9:05 w sali P3-309, zostaną odpracowane w dniu 4 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00-11:45 w sali P3-306.

At the request of third-year CE students, ITS classes (laboratory, III CE), which were to be completed on June 4, 2024, from 8:20 a.m. to 9:05 a.m. in room P3-309, will be completed on June 4 2024, from 11:00 a.m. to 11:45 a.m. in room P3-306.


dr inż. Mariusz Sobol


Autor: Mariusz Sobol | 03.06.2024, godz. 23:27

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Grafika komputerowa I na II roku Informatyki stacjonarnej I-go stopnia, które nie odbyły się w dniach 8 i 15 maja 2024 zostaną odrobione w następujących terminach:

grupa 5:
13.06.2024, godz. 10:05, sala P3-006
19.06.2024, godz. 10:05, sala P3-006
grupa 6:
13.06.2024, godz. 11:45, sala P3-006
19.06.2024, godz. 11:00, sala P3-006
grupa 7:
12.06.2024, godz. 13:45, sala P3-107
19.06.2024, godz. 11:55, sala P3-006


dr inż. Gerard Bursy


Autor: Gerard Bursy | 03.06.2024, godz. 18:19

Zajęcia z PW IV - Systemy transmisji danych w automatyce w dniach 03 i 04.2024 r. zostają odwołane (dotyczy projektu i wykładu). Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym (termin zostanie ustalony ze studentami.


dr inż. Gerard Bursy


Autor: Gerard Bursy | 03.06.2024, godz. 18:17

Wykład z przedmiotu Sieci komputerowe II w dniu 04.06.2024 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym. Komunikat dotyczy grup W1 i W2.


dr inż. Barbara Tomaszewska-Wach


Autor: Barbara Tomaszewska-Wach | 03.06.2024, godz. 13:15

Wykład z przedmiotu Arkusz kalkulacyjny II w dniu dzisiejszym jest odwołany.
Wykład będzie odrobiony w dniu 14.06 od godziny 8:20.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 03.06.2024, godz. 13:13

W dniu 04.06.2024r. prowadzone przeze mnie zajęcia z przedmiotu Język SQL II dla grup wymienionych poniżej nie odbędą się i zostaną odpracowane zgodnie z harmonogramem:
- Laboratorium - Gr 2 zostaną odpracowane w dniu 06.06.2024 r. w godz. 10:05 - 11:35 (P3-107)
- Laboratorium - Gr 3 zostaną odpracowane w dniu 06.06.2024 r. w godz. 11:40 - 13:10 (P3-107)


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 03.06.2024, godz. 13:04

W związku z uczestnictwem w Jubileuszu 50-lecia prof. dra hab. inż. Jerzego Skubisa prowadzone przeze mnie zajęcia na kierunku Informatyka (1st,IIIrok,6sem (Stacjonarne)) z przedmiotu "PW8-Aplikacje bazodanowe" w dniu 05-06-2024 nie odbędą się i zostaną odpracowane zgodnie z harmonogramem:
- Laboratorium, Gr 1 - w dniu 07.06.2024r w godz.9.15-10.00 (P3-206)
- Laboratorium, Gr 2 - w dniu 15.04.2024r w godz.10.05-10.50 (P3-206)
- Laboratorium, Gr 3 - w dniu 15.04.2024r w godz. 10.50-11.35 (P3-206)
- Wykład, gr 1 - nie odbędzie się w związku z ogłoszonymi godzinami rektorskimi dla pracowników uczestniczących w wydarzeniu od 11.00 do 15.00.

Due to the rector's hours, the lectures on the subject 'EC8 - Database Applications' for the third year of Computer Engineering, originally scheduled for June 05 is canceled.


dr hab. Diana Rokita-Poskart


Autor: Diana Rokita-Poskart | 03.06.2024, godz. 10:32

Przypominam o terminach odrabiania zajęć z przedmiotu Ekonomia na kierunku I ADwB I st.:
1. w dniu 05.06.2024 r.
- seminarium o godz. 11 w sali P3-206
- wykład o godz. 12.50 w sali P3-119
- seminarium o godz. 14.30 w sali P3-106
2. w dniu 18.06.2024 r. wykład o godz. 11.00 w sali P3-107.


mgr inż. Krzysztof Stefan


Autor: Małgorzata Pyka | 03.06.2024, godz. 07:33

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Programowanie II dla grup laboratoryjnych L1 i L6 w dniu 4 czerwca 2024 r. zostają odwołane z powodu nieobecności prowadzącego.
Termin odpracowania ustalony zostanie w konsultacji ze studentami na najbliższych zajęciach.


dr inż. Barbara Tomaszewska-Wach


Autor: Barbara Tomaszewska-Wach | 02.06.2024, godz. 13:11

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Arkusz kalkulacyjny II (Analityka danych w biznesie) zostały przeniesione z dnia 7.06 na 3.06.
Zajęcia laboratoryjne (sala P3-107) odbędą się wg następującego harmonogramu:
- 9:15 grupa 2
- 11:00 grupa 1
- 12:50 grupa 3

Wykład odbędzie się o godzinie 14:40, sala P3-109.


dr hab. inż. Dariusz Koteras


Autor: Dariusz Koteras | 29.05.2024, godz. 13:32

Instead of the 5th of June, the exercises from Electrical Engineering for IT specialists take place on 04.06.2024 at 15:30 in classroom P1-316.
Ćwiczenia z Elektrotechniki dla informatyków z dnia 5 czerwca odbędą się w dniu 04.06.2024 o godz. 15:30 w sali P1-316


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 29.05.2024, godz. 08:56

Informuję, że ze względów osobistych odwołuję konsultację w dniu 29.05. Osoby zainteresowane proszę o kontakt e-mail w celu uzgodnienia dodatkowego terminu.


dr Barbara Klimesz


Autor: Barbara Klimesz | 29.05.2024, godz. 07:56

Uprzejmie informuję, że jak to zostało już wcześniej ustalone z bezpośrednio zainteresowaną grupą laboratoryjną zajęcia z przedmiotu Fizyka II_EI/00-NI>Fizyka(2)_gr.3, w niedzielę 16.06.2024 r., w godz. 7:30 - 9:05 (sala Oz-107) zostają przeniesione na godzinę 18:00 - 19:30 (sala i dzień zajęć pozostają bez zmian).


dr hab. inż. Ryszard Kopka


Autor: Ryszard Kopka | 29.05.2024, godz. 02:28

Zajęcia z przedmiotu Rozwiązania Teleinformatyczne Sieci Internet (wykład oraz laboratorium, III CE) w środę, 29 maja 2024 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w następujących terminach:
- wykład: dnia 3 czerwca 2024 r. w godzinach 12:50-14:30 w sali P3-309,
- laboratorium: dnia 4 czerwca 2024 r. w godzinach 8:20-9:05 w sali P3-309.

Classes on ITS (lecture and laboratory, III CE) on Wednesday, May 29, 2024 are canceled. Classes will be held on the following dates:
- lecture: on June 3, 2024, from 12:50 to 14:30 in P3-309,
- laboratory: on June 4, 2024, from 8:20 a.m. to 9:05 a.m. in P3-309.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 28.05.2024, godz. 19:04

Uprzejmie informuję iż zajęcia dla kierunku Analityka danych w biznesie rok I nie odbędą się w dniu 3.06.2024 godz:12:50 - 14:20 oraz 4.06.2024 godz:11:55-15:25. Przedmiot Środowisko pracy analityka (projekt) nie odbędą się i będą odrobione w terminie wspólnie ustalonym ze studentami. Sala 106 _b3.

Z poważaniem


dr Anna Duczkowska


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 28.05.2024, godz. 19:02

Uprzejmie informuję iż zajęcia dla kierunku Analityka danych w biznesie rok I nie odbędą się w dniu 3.06.2024 oraz 4.06.2024 Przedmiot Środowisko pracy analityka (projekt) nie odbędą się i będą odrobione w terminie wspólnie ustalonym ze studentami.

Z poważaniem


dr Anna Duczkowska


mgr inż Patryk Mauer


Autor: Katarzyna Rosłaniec-Passowicz | 28.05.2024, godz. 08:34

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Programowanie IV dla II rok kierunku Informatyka, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 28 05 2024 r. na dzień 06 06 2024 r., na godz. 11:35 - 13:15, sala P3-207.


mgr inż Patryk Mauer


Autor: Katarzyna Rosłaniec-Passowicz | 28.05.2024, godz. 08:34

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Programowanie II dla I rok kierunku Informatyka, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 28 05 2024 r. na dzień 07 06 2024 r., na godz. 13:45 - 15:30, sala P3-209.


profesor dr hab. inż. Bernard Baron


Autor: Bernard Baron | 28.05.2024, godz. 08:30

Informuję, że w dniu 20.06.2024 odbędzie się zaległy wykład z przedmiotu Metody Numeryczne dla II roku INF ,1 stopnia stacjonarne (z dnia 27 maja 2024), gr. 1, w P1-114 12.00-12:45


profesor dr hab. inż. Bernard Baron


Autor: Bernard Baron | 28.05.2024, godz. 08:04

Informuję, że w dniu 18.06.2024 odbędzie się zaległy wykład z przedmiotu Metody Numeryczne dla II roku ELE ,1 stopnia stacjonarne (z dnia 27 maja 2024) w P1-114 12.15-13:00


dr inż. Rafał Gasz


Autor: Rafał Gasz | 27.05.2024, godz. 21:59

W związku z udziałem w szkoleniu, zajęcia w dniu 29.05.2024 r. z przedmiotu Zaawansowane systemy baz danych (Informatyka, I rok, II-gi stopień) nie odbędą się.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 06.06.2024 roku w sali P1-218, wg harmonogramu:
• Gr 2 – godz. 9:15
• Gr 3 – godz. 11:00


dr hab. Inessa Sytnik


Autor: Inessa Sytnik | 27.05.2024, godz. 16:39

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Zrządzanie przedsiębiorstwem" dla studentów EE/00-NI z dnia 15.06.2024 godz. 17:15 - 18:00, sala P2-212 zostają przeniesione na dzień 09.06.2024, na godz. 11:00-11:45, zajęcia odbędą się w trybie zdalnym synchronicznym w pokoju wirtualnym, umieszczonym na platformie Moodle .


prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis


Autor: Jerzy Skubis | 27.05.2024, godz. 14:43

W związku z moim udziałem w konferencji naukowej w dniach 13, 14 i 15 maja br. zgłaszam terminy odrabiania zajęć dydaktycznych.
Zajęcia z 14 i 15 maja zostaną odrobione w dniu 6 czerwca br. w następujących terminach:
1. Laboratorium Wysokich Napięć gr. 1 8.00 - 9.30 II r. El. I st. P4 001/002
2. Laboratorium Wysokich Napięć gr. 2 9.45 - 11.15 II r. El. I st. P4 001/002
3. Praca przejściowa 11.30 - 13.00 III r. El. I st. P2 sala 219
4. Wykład z Techniki Wysokich Napięć 13.00 - 14.30 II r. El. I st. P2 sala 219
5. Seminarium z Techniki Wysokich Napięć 14.45 - 15.30 II r. El. I st. P2 sala 219


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 27.05.2024, godz. 14:00

W dniu 28.05.2024 zajęcia dla 1 roku Analityka danych w biznesie w godzinach 11:55 - 13:25 oraz 13:45 - 15:15 nie odbędą się z powodu L4


profesor dr hab. inż. Bernard Baron


Autor: Bernard Baron | 27.05.2024, godz. 09:33

Informuję, że w dniu 27 maja 2024 wykłady z przedmiotu Metody Numeryczne dla II roku ELE oraz INF, 1 stopnia stacjonarne zaplanowane na: gr. 1 (P1-204) 14.40 - 15:25 oraz gr. 2 (P1-204)
15:30-16:15 i gr. 1 (P1-204) 16:20-17:05 nie odbędą się.
Termin odrobienia wykładów zostanie uzgodniony ze studentami.


prof. dr hab. inż. Andrzej Cichoń


Autor: Andrzej Cichoń | 26.05.2024, godz. 19:40

Zajęcia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej (studia stacjonarne, 1 st, II rok, sem. 4) z przedmiotu "Projektowanie prosumenckich instalacji elektrycznych" (W) z dnia 15-05-2024 zostaną odpracowane w dniu 27-05-2024 w godz.07:30-9:00 (sala P2-218).

Zajęcia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej (studia stacjonarne, 1 st, II rok, sem. 4) z przedmiotu "Projektowanie prosumenckich instalacji elektrycznych" (P) z dnia 14-05-2024 zostaną odpracowane w dniu 27-05-2024 w godz.09:15 - 10:50 (sala P2-218).


dr inż. Barbara Grochowicz


Autor: Barbara Grochowicz | 26.05.2024, godz. 17:59

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Elektrotechnika I dla studentów II-go semestru studiów stacjonarnych kierunek ELEKTROTECHNIKA w dniu 30.05.2024 godz. 8:20 sala 118 budynek P1 nie odbędą się.
Zajęcia te zostały zrealizowane w dniu 27.03.2024r. Pierwotnie zajęcia te dotyczyły dnia 22.05.2024r. jednak w tym czasie ogłoszono Dni Rektorskie z uwagi na odbywające się Piastonalia.


dr inż. Artur Pala


Autor: Anna Zatwarnicka | 25.05.2024, godz. 13:51

Uprzejmie informuję, że z powodów zdrowotnych, w dniu 26.05.2024 (niedziela) zajęcia na studiach 1 rok 2 stopnia ns kierunek informatyka, przedmiot Programowanie współbieżne i rozproszone, prowadzone planowo przez dr inż. Artura Palę zostają zmienione:
- zajęcia wykładowe odbywają się wg. planu, zastępstwo realizuje prof. Mariusz Rząsa,
- zajęcia laboratoryjne dla grupy 2 odbywają się wg. planu, zastępstwo realizuje prof. Mariusz Rząsa,
- zajęcia laboratoryjne dla grupy 1 odbędą się w sobotę 25.05.2024 w godzinach 15:30 - 16:15, sala P3-107, zastępstwo realizuje dr inż. Anna Zatwarnicka.
Studenci zostali zawczasu poinformowani o zamianach.


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Michał Kozioł | 25.05.2024, godz. 08:33

Zajęcia z metod statystycznych (CE, ELE, TEO+EiSK) oraz metodyki badań naukowych (INF) w dniach 29.05.2024, 04-05.06.2024, 12.06.2024 są odwołane. Pozostałe zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem przewidzianym dla zajęć prowadzonych przez dr Łukasza Nagiego. Terminy odrabiania zajęć podano poniżej. Zastępstwo realizowane będzie przez dr hab. inż. Macieja Zdanowskiego (m.zdanowski@po.edu.pl).

Classes in statistical methods (CE, ELE, TEO+EiSK) and scientific research methodology (INF) on May 29, 2024, June 4-5, 2024, and June 12, 2024 are canceled. The remaining classes will be conducted in accordance with the plan provided for classes conducted by Dr. Łukasz Nagi. The deadlines for making up classes are listed below. The replacement will be carried out by dr hab. inż. Maciej Zdanowski (m.zdanowski@po.edu.pl).

Metody statystyczne (ĆW), ELE, poniedziałek 27.05.2024, 15.30-16.15, P2 314
Metody statystyczne (ĆW), ELE, piątek 07.06.2024, 07.30-8.15, P2 314
Metody statystyczne (ĆW), ELE, poniedziałek 10.06.2024, 15.30-16.15, P2 314
Statistical methods (ĆW), CE, Tuesday 28.05.2024, 15.25-16.10, P2 212
Statistical methods (W), CE, Friday 07.06.2024, 8.20-9.35, P2 314
Statistical methods (ĆW), CE, Friday 07.06.2024, 12.50-13.35, P2 212
Statistical methods (ĆW), CE, Tuesday 11.06.2024, 15.25-16.10, P2 212
Statistical methods (ĆW), CE, Friday 21.06.2024, 14.35-16.50, P2 212
Statistical methods (W), CE, Friday 21.06.2024, 17.00-18.30, P2 212
Metody statystyczne (ĆW), TEO+EiSK, czwartek 06.06.2024, 9.40-10.25, P2 212
Metodyka badań naukowych (ĆW, GR 2), INF, wtorek 28.05.2024, 18.05-19.35 P5 101
Metodyka badań naukowych (W, GR 1), INF, czwartek 06.06.2024, 10.30-11.15, P5 101
Metodyka badań naukowych (W, GR 2), INF, czwartek 06.06.2024, 11.20-12.05, P5 101
Metodyka badań naukowych (ĆW, GR 2), INF, czwartek 06.06.2024, 12.10-13.40, P2 212
Metodyka badań naukowych (ĆW, GR 2), INF, wtorek 11.06.2024, 18.05-19.35, P2 212
Metodyka badań naukowych (W, GR 1), INF, poniedziałek 17.06.2024, 14.30-16.45, P5 101
Metodyka badań naukowych (W, GR 2), INF, środa 19.06.2024, 14.30-16.45, P5 101
Metodyka badań naukowych (ĆW, GR 2), INF, piątek 21.06.2024, 10.00-14.30, P2 212


dr inż. Mariusz Sobol


Autor: Mariusz Sobol | 24.05.2024, godz. 23:37

Wykład i zajęcia projektowe z przedmiotu PW III - Grafika komputerowa II na III roku Informatyki niestacjonarnej I-go stopnia, z dnia 11 maja 2024 zastaną odrobione w następujących terminach:

Wykład: 25.05.2024, godz. 17:15, sala P5-203
Projekt, grupa 1: 15.06.2024, godz. 16:20, sala P3-107
Projekt, grupa 2: 15.06.2024, godz. 15:30, sala P3-107


dr inż. Marcin Kamiński


Autor: Marcin Kamiński | 24.05.2024, godz. 16:02

Wykład z przedmiotu 'Grafika komputerowa I' dla kierunku informatyka, 4. semestr, grupa 1. planowany na środę 29 maja (godzina 9.15 sala P5-101) zostanie odrobiony 12 czerwca od godziny 7.30 w sali P5-101.


dr inż. Artur Pala


Autor: Anna Zatwarnicka | 24.05.2024, godz. 12:16

Uprzejmie informuję, że w dniu 2024.05.29 (środa) zajęcia z Przedmiotu Programowanie współbieżne i rozproszone prowadzone przez dr inż. Artura Palę:
- zajęcia wykładowe odbędą się zgodnie z planem i zostaną poprowadzone przez prof. Rząsę,
- zajęcia laboratoryjne z godz. 9:15 (L4) i 11:00 (L1), zostają odwołane i będą odrabiane w piątek 2024.05.24 z dr inż. Anną Zatwarnicką.
Dla grupy L4 odrabianie zajęć w piątek 2024.05.24 w godzinach 12:50 - 14:30, salaP3-307. Dla grupy L1 odrobienie zajęć w piątek 2024.05.24 w godzinach 14:30 - 16:20 sala P3-307.
Godziny i terminy zostały uprzednio ustalone ze studentami.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 23.05.2024, godz. 23:05

W dniu 28 kwietnia 2024 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Język SQL II na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,2sem (Stacjonarne)).
Zajęcia zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem:
- Wykład - Gr 1 zostaną odpracowane w dniu 24.05.2024 r. w godz. 8:20 - 09:05 (P3-109)
- Laboratorium - Gr 1 zostaną odpracowane w dniu 24.05.2024 r. w godz.11:55 - 13:25 (P3-206)
- Laboratorium - Gr 2 zostaną odpracowane w dniu 24.05.2024 r. w godz.13:40 - 15:10 (P3-206)
- Laboratorium - Gr 3 zostaną odpracowane w dniu 24.05.2024 r. w godz.10:05 - 11:35 (P3-206)
Grupy zostały wcześniej poinformowane o zmianie.


dr inż. Krzysztof Wróbel


Autor: Krzysztof Wróbel | 23.05.2024, godz. 09:54

Po uzgodnieniu ze studentami informuję, że laboratorium z Przetworników Elektromechanicznych II dla studentów II roku Automatyki i Robotyki 1 stopnia s.stacjonarnych (gr. nr 1) z dnia 11 czerwca 2024r zostanie odrobione w dniu 28 maja 2024r w sali P1-15 w godzinach 12:50-14:20. Na zajęciach odbędzie się kolokwium.


dr hab. inż. Mirosław Szmajda


Autor: Mirosław Szmajda | 22.05.2024, godz. 22:29

Zajęcia z Metrologii dn. 24.05.2024 r. zostają przesunięte z powodu delegacji według następującego harmonogramu:
• 24.05.2024 godz. 8:20 – 10:00 Metrologia wyk. I E. P5-204
o 13.06.2024 godz. 10:05 – 11:45 sala P3-119,
• 24.05.2024 godz. 10:05 – 11:45 Metrologia lab. I E. gr. 2, P3-320
o 13.06.2024 godz. 11:55 – 13:35 sala P3-308,
• 24.05.2024 godz. 13:45 – 15:25 Metrologia lab. I E. gr. 1, P3-320
o 13.06.2024 godz. 13:45 – 15:25 sala P3-308.


dr inż. Anna Bryniarska


Autor: Anna Bryniarska | 22.05.2024, godz. 15:19

Z powodu szkolenia zajęcia w dniach 27-28.05 nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 06.06 w następujących terminach:
za 27.05
1 Database basics[EC/00-SI>DataBasi(2)] LAB, gr. 3 06.06 g. 10:45-11:30, P3-210
2 Podstawy baz danych[EI/00-SI>PodBazDA(2)] WYKŁ, gr. 2 06.06 g. 11:30-13:00, P3-210
3 Podstawy baz danych[EI/00-SI>PodBazDA(2)] WYKŁ, gr. 1 06.06 g. 13:00-14:30, P3-210
za 28.05
1 Elective course VIII - Database applications[EC/00-SI>ECDA8(6)] LAB, gr. 1 06.06 g. 10:00-10:45, P3-210
2 Database basics[EC/00-SI>DataBasi(2)], lab 1 06.06 g. 16:00-16:45, P3-210
3 Database basics[EC/00-SI>DataBasi(2)], wyklad 06.06 g. 14:30-16:00, P3-210
4 Database basics[EC/00-SI>DataBasi(2)], lab 2 06.06 g. 16:45-17:30, P3-210


dr inż. Wojciech Radziewicz


Autor: Wojciech Radziewicz | 21.05.2024, godz. 22:44

Chciałbym poinformować, że zajęcia na kierunku studiów Informatyka nst. I-go stopnia, 3 rok z przedmiotu: Przedmiot wybieralny VI - Korporacyjne systemy informatyczne – wykład, zaplanowane na 26-05-2024 r. o godz. 12:50 – 13:35 nie odbędą się i zostaną odpracowane w dniu 09-06-2024 r. o godz. 7:30 – 8:15 w sali P5-101.

Chciałbym poinformować, że zajęcia na kierunku studiów Informatyka nst. I-go stopnia, 3 rok z przedmiotu: Przedmiot wybieralny VI - Korporacyjne systemy informatyczne – laboratorium, zaplanowane na 26-05-2024 r. o godz. 14:40 – 15:25 nie odbędą się i zostaną odpracowane w dniu 09-06-2024 r. o godz. 8:20 – 9:05 w sali P1-205.

Chciałbym poinformować, że zajęcia na kierunku studiów Informatyka nst. I-go stopnia, 3 rok z przedmiotu: Przedmiot wybieralny VI - Korporacyjne systemy informatyczne – laboratorium, zaplanowane na 26-05-2024 r. o godz. 15:30 – 16:15 nie odbędą się i zostaną odpracowane w dniu 09-06-2024 r. o godz. 13:45 – 14:30 w sali P1-205.

Chciałbym poinformować, że zajęcia na kierunku studiów Informatyka nst. I-go stopnia, 3 rok z przedmiotu: Przedmiot wybieralny VI - Korporacyjne systemy informatyczne – laboratorium, zaplanowane na 26-05-2024 r. o godz. 16:20 – 17:05 nie odbędą się i zostaną odpracowane w dniu 09-06-2024 r. o godz. 10:05 – 10:50 w sali P1-205.


Pozdrawiam,
dr inż. Wojciech Radziewicz


dr inż. Wojciech Radziewicz


Autor: Wojciech Radziewicz | 21.05.2024, godz. 22:35

Chciałbym poinformować, że zajęcia na kierunku studiów Informatyka st. I-go stopnia, 3 rok z przedmiotu: Przedmiot wybieralny VI - Podstawy zintegrowanych systemów zarządzania – laboratorium, zaplanowane na 23-05-2024 r. o godz. 13:45 – 14:30 nie odbędą się i zostaną odpracowane w dniu 06-06-2024 r. o godz. 11:55 – 12:40 w sali P1-205.

Chciałbym poinformować, że zajęcia na kierunku studiów Informatyka st. I-go stopnia, 3 rok z przedmiotu: Przedmiot wybieralny VI - Podstawy zintegrowanych systemów zarządzania – laboratorium, zaplanowane na 23-05-2024 r. o godz. 15:30 – 16:15 nie odbędą się i zostaną odpracowane w dniu 06-06-2024 r. o godz. 12:50 – 13:35 w sali P1-205.

Chciałbym poinformować, że zajęcia na kierunku studiów Informatyka st. I-go stopnia, 3 rok z przedmiotu: Przedmiot wybieralny VI - Podstawy zintegrowanych systemów zarządzania – wykład, zaplanowane na 23-05-2024 r. o godz. 14:40 – 15:25 nie odbędą się i zostaną odpracowane w dniu 06-06-2024 r. o godz. 16:20 – 17:05 w sali P1-204.

Chciałbym poinformować, że zajęcia na kierunku studiów Informatyka st. I-go stopnia, 3 rok z przedmiotu: Przedmiot wybieralny VI - Korporacyjne systemy informatyczne – wykład, zaplanowane na 23-05-2024 r. o godz. 17:15 – 18:00 nie odbędą się i zostaną odpracowane w dniu 06-06-2024 r. o godz. 18:05 – 18:50 w sali P1-204.


Pozdrawiam,
dr inż. Wojciech Radziewicz


prof dr hab. inż. Tomasz Boczar


Autor: Tomasz Boczar | 21.05.2024, godz. 13:59

Zmiana terminu odrabiania zajęć dydaktycznych: wykład z przedmiotu Energetyka wodna dla studentów II roku studiów stacjonarnych na kierunku TEO, który pierwotnie miał się odbyć 14 maja br., zostanie odrobiony 20 czerwca br. w godz. 18:30-19:15 w Budynku nr 2 przy ul. Prószkowskiej 76, w sali P2-212.
Serdecznie pozdrawiam
Tomasz Boczar


prof dr hab. inż. Tomasz Boczar


Autor: Tomasz Boczar | 21.05.2024, godz. 13:57

Zmiana terminu odrabiania zajęć dydaktycznych: wykład z przedmiotu Technologie wiatrowe dla studentów II roku studiów stacjonarnych na kierunku TEO, który pierwotnie miał się odbyć 14 maja br., zostanie odrobiony 20 czerwca br. w godz. 17:45-18:30 w Budynku nr 2 przy ul. Prószkowskiej 76, w sali P2-212.
Serdecznie pozdrawiam
Tomasz Boczar


prof dr hab. inż. Tomasz Boczar


Autor: Tomasz Boczar | 21.05.2024, godz. 13:56

Zamiana terminu odrabiania zajęć - wykład z przedmiotu Metodyka autoprezentacji dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku Elektrotechnika, który pierwotnie miał się odbyć 14 maja br., zostanie odrobiony 20 czerwca br. w godz. 19:15-20:00 w Budynku nr 2 przy ul. Prószkowskiej 76, w sali P2-212.
Serdecznie pozdrawiam
Tomasz Boczar


prof dr hab. inż. Tomasz Boczar


Autor: Tomasz Boczar | 21.05.2024, godz. 13:54

Zmiana terminu dorabiania zajęć dydaktycznych wykładu z przedmiotu Metodyka autoprezentacji dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku Analityka danych w biznesie, który pierwotnie miał się odbyć 14 maja br., zostanie odrobiony 20 czerwca br. w godz. 17:00-17:45 w Budynku nr 2 przy ul. Prószkowskiej 76, w sali P2-212.
Serdecznie pozdrawiam
Tomasz Boczar


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 21.05.2024, godz. 13:05

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję o zmianie godziny i terminu konsultacji dla studentów. Konsultacje dla studentów w dniu 22.05.2024 ( środa) w godz. 15.30-16.15 w pokoju ME-322 zostają odwołane. Konsultacje zostają przeniesione na dzień 24.05.2024 (piątek) na godz. 09.00- 09.45 pokój ME-322.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 20.05.2024, godz. 12:51

W związku z obowiązkami służbowymi, konsultacje zaplanowane w środę 22.05.2024 r. o godz. 07:30 w Centrum Obsługi Studenta na ul. Mikołajczyka, odbędą się w terminie 21.05.2024 r. (wtorek), miejsce i godziny konsultacji nie ulegają zmianie.


dr inż. Jakub Osuchowski


Autor: JAKUB OSUCHOWSKI | 20.05.2024, godz. 12:29

Informuje, że zaległe zajęcia z Narzędzi sztucznej inteligencji (EI/00-SI>NarSztIN(6)) - projekt dla 3 rok, sem.6, informatyka, st. I-go stopnia (inż.) grupa 5 – zostaną odrobione w dniu: 27.05.2024 – o godzina 14:30 w Sali P3-208


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 19.05.2024, godz. 21:42

Due to the rector's hours, the lectures on the subject 'EC8 - Database Applications' for the third year of Computer Engineering, originally scheduled for May 23, will be held on June 6.


dr hab. Diana Rokita-Poskart


Autor: Diana Rokita-Poskart | 19.05.2024, godz. 16:28

Informuję, że w związku z organizacją BIP ReThink Cities&Region na WEIZ w dniu 20.05.2024 r. wykład z przedmiotu Ekonomia dla I ADwB I st. zostanie skrócony o 15 min. Seminarium w tym dniu nie odbędzie. Wykład zostanie odrobiony poprzez wydłużenie trzech kolejnych zajęć o 5 min. Seminarium zostanie odrobione w dniu 5.06.2024 r.


prof dr hab. inż. Tomasz Boczar


Autor: Tomasz Boczar | 19.05.2024, godz. 12:23

Wykład z przedmiotu Energetyka wodna dla studentów II roku studiów stacjonarnych na kierunku TEO, który pierwotnie miał się odbyć 14 maja br., zostanie odrobiony 23 maja br. w godz. 18:30-19:15 w Budynku nr 2 przy ul. Prószkowskiej 76, w sali P2-212.
Serdecznie pozdrawiam
Tomasz Boczar


prof dr hab. inż. Tomasz Boczar


Autor: Tomasz Boczar | 19.05.2024, godz. 12:22

Wykład z przedmiotu Technologie wiatrowe dla studentów II roku studiów stacjonarnych na kierunku TEO, który pierwotnie miał się odbyć 14 maja br., zostanie odrobiony 23 maja br. w godz. 17:45-18:30 w Budynku nr 2 przy ul. Prószkowskiej 76, w sali P2-212.
Serdecznie pozdrawiam
Tomasz Boczar


prof dr hab. inż. Tomasz Boczar


Autor: Tomasz Boczar | 19.05.2024, godz. 12:20

Wykład z przedmiotu Metodyka autoprezentacji dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku Elektrotechnika, który pierwotnie miał się odbyć 14 maja br., zostanie odrobiony 23 maja br. w godz. 19:15-20:00 w Budynku nr 2 przy ul. Prószkowskiej 76, w sali P2-212.
Serdecznie pozdrawiam
Tomasz Boczar


prof dr hab. inż. Tomasz Boczar


Autor: Tomasz Boczar | 19.05.2024, godz. 12:19

Wykład z przedmiotu Metodyka autoprezentacji dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku Analityka danych w biznesie, który pierwotnie miał się odbyć 14 maja br., zostanie odrobiony 23 maja br. w godz. 17:00-17:45 w Budynku nr 2 przy ul. Prószkowskiej 76, w sali P2-212.
Serdecznie pozdrawiam
Tomasz Boczar


dr inż. Grzegorz Bialic


Autor: Grzegorz Bialic | 16.05.2024, godz. 19:08

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Podstawy automatyki i regulacji automatycznej I" dla I rok gr 3, AiR 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 03-06-2024 r. na dzień 10-06-2024 r., na godz. 13:00 - 14:30, oraz 16.30 - 18.00 sala 221 P3.


dr inż. Grzegorz Bialic


Autor: Grzegorz Bialic | 16.05.2024, godz. 19:01

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Architektura komputerów dla I rok INF gr. 1,5,6 i 8, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 29-05-2024 r. na dzień 23-05-2024 r., na godz. 10:30 - 16:30 sala 209/206 P3.


dr inż. Grzegorz Bialic


Autor: Grzegorz Bialic | 16.05.2024, godz. 19:00

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Architektura komputerów dla I rok INF gr. 2, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 28-05-2024 r. na dzień 22-05-2024 r., na godz. 12:30 - 14:00, sala 209/206 P3 oraz dnia 04-06-2024 na dzień 11-06-2024 r., na godz. 12:30 - 14:00, sala 209/206 P3


dr inż. Krzysztof Wróbel


Autor: Krzysztof Wróbel | 16.05.2024, godz. 12:01

Po uzgodnieniu ze studentami informuję, że laboratorium z Przetworników Elektromechanicznych II dla studentów II roku Automatyki i Robotyki 1 stopnia s.stacjonarnych (gr. nr 3) z dnia 11 czerwca 2024r zostanie odrobione w dniu 23 maja 2024r w sali P1-15 w godzinach 11:40-13:10. Na zajęciach odbędzie się kolokwium.


dr inż. Joanna Kolańska-Płuska


Autor: Joanna Kolańska-Płuska | 16.05.2024, godz. 09:20

Informuję, że w dniu 23.05.2024 laboratorium z Elektrotechniki I dla I rok ELE 1 stopnia, stacjonarne, rozpocznie się o godz. 8:45 i potrwa do 11:00.


dr inż. Marek Krok


Autor: Marek Krok | 15.05.2024, godz. 15:15

Informuję, że zajęcia z inżynierii oprogramowania dla 2 INF z dnia 8.05 odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

C1-czwartek,23.05, 11.30-13.00, p3-109
C2- czwartek, 16.05, 11.30-13.00, p3-109


dr inż. Marek Krok


Autor: Marek Krok | 15.05.2024, godz. 15:13

Informuję, że zajęcia dla 2 AiR odwołane w dniach 7.05 i 8.05 zostaną odrobione zgodnie z poniższym harmonogramem
- ćwiczenia z dnia 8.05 zostaną odrobione dnia 20.05 w godz. 13.30 - 15.00 w sali p5-101
- wykład z dnia 7.05 zostanie odrobiony dnia 20.05 w godz. 15.15 - 16.00 w sali p5-101
- laboratorium z dnia 7.05 zostanie odrobione dnia 20.05 w godz. 16.15-17.45 w sali p3-108


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 15.05.2024, godz. 13:50

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję o zmianie godziny i terminu konsultacji dla studentów. Konsultacje dla studentów w dniu 15.05.2024 ( środa) w godz. 15.30-16.15 w pokoju ME-322 zostają odwołane. Konsultacje zostają przeniesione na dzień 17.05.2024 (piątek) na godz. 12.00- 12.45 pokój ME-322.


dr inż. Marcin Majer


Autor: Marcin Majer | 15.05.2024, godz. 10:16

Architektury nowoczesnych systemów informatycznych dla kierunku: 1 rok, sem.1, informatyka, st. II-go stopnia (mgr) grupa P4 - zajęcia z dnia: 26.03 i 4.03.2024
zostają odpracowane w dniu 16.05.2024 w godzinach: 12:30 - 15:30 P3-010


mgr inż Patryk Mauer


Autor: Katarzyna Rosłaniec-Passowicz | 15.05.2024, godz. 07:22

Uprzejmie informuję, że odwołane zajęcia z dnia 23.04 zostaną odrobione w poniższych terminach:
Programowanie II, 15.05, godz. 8:20 - 10:00, sala P3-209
Programowanie IV, 16.05, godz. 11.35 - 13:15, sala P3-207,


dr inż. Artur Pala


Autor: Anna Zatwarnicka | 14.05.2024, godz. 13:41

Uprzejmie informuję, że w dniu 2024.05.15 (środa) zajęcia z Przedmiotu Programowanie współbieżne i rozproszone prowadzone przez dr inż. Artura Palę:
- zajęcia wykładowe odbędą się zgodnie z planem i zostaną poprowadzone przez prof. Rząsę,
- zajęcia laboratoryjne z godz. 9:15 (L4) i 11:00 (L1), zostają odwołane i będą odrabiane w piątek 2024.05.17 z dr inż. Anną Zatwarnicką.
Dla grupy L4 odrabianie zajęć w piątek 2024.05.17 w godzinach 12:50 - 14:30, salaP3-307. Dla grupy L1 odrobienie zajęć w piątek 2024.05.17 w godzinach 14:30 - 16:20 sala P3-307.
Godziny i terminy zostały ustalone ze studentami.


dr inż. Artur Pala


Autor: Anna Zatwarnicka | 14.05.2024, godz. 13:40

Uprzejmie informuję, że z powodów zdrowotnych, w dniu 12.05.2024 (niedziela) zajęcia na studiach 1 rok 2 stopnia ns kierunek informatyka, przedmiot Programowanie współbieżne i rozproszone, prowadzone planowo przez dr inż. Artura Palę zostają zmienione:
- zajęcia wykładowe odbywają się wg. planu, zastępstwo realizuje prof. Mariusz Rząsa,
- zajęcia laboratoryjne dla grupy 2 odbywają się wg. planu, zastępstwo realizuje prof. Mariusz Rząsa,
- zajęcia laboratoryjne dla grupy 1 odbędą się w sobotę 11.05.2024 w godzinach 15:30 - 16:15, sala P3-107, zastępstwo realizuje dr inż. Anna Zatwarnicka.
Studenci zostali poinformowani o zamianach.


dr inż. Brygida Klemens


Autor: Brygida Klemens | 14.05.2024, godz. 09:27

Ze względu na udział w posiedzeniu Komisji PAN w dniu 05.06.2024, zajęcia z przedmiotu humanistyczno-społecznego Zarządzanie czasem i rozwojem osobistym z I rokiem studiów II st. S odbędą się w dniu 19.06.2024 (środa - zajęcia jak w piątek) o godz. 16.10-17.40 w sali P5-201.
Termin odrobienia zajęć został uzgodniony ze studentami.


dr inż. Wiesław Kopterski


Autor: Wiesław Kopterski | 14.05.2024, godz. 08:56

Informuję, że w dniach 14.05.2024 - 17.05.2024 r. będę przebywał na zwolnieniu lekarskim, dlatego też wszystkie zajęcia zostają odwołane.


dr hab. inż. Stefan Wolny


Autor: Stefan Wolny | 13.05.2024, godz. 08:17

Informuję, że zostają odwołane i odrabiane następujące zajęcia:
1) Metody statystyczne (I INF, gr. 1, wyk.) - odw. z dnia 13.05.2024; odr. w dniu 06.06.2024 godz. 11:30-12:15 P2-212;
2) Metody statystyczne (I INF, gr. 2, wyk.) - odw. z dnia 13.05.2024; odr. w dniu 06.06.2024 godz. 12:15-13:00 P2-212;
3) Metody statystyczne (I ELE, wyk.) - odw. z dnia 13.05.2024; odr. w dniu 06.06.2024 godz. 13:00-14:15 P2-212;


prof dr hab. inż. Tomasz Boczar


Autor: Tomasz Boczar | 12.05.2024, godz. 11:23

W nawiązaniu do informacji przekazanej na ostatnich zajęciach, z powodu wyjazdu na konferencje naukową zajęcia dydaktyczne, które miały się odbyć zgodnie z planem w dniu 14 maja br. się nie odbędą. Dotyczy to następujących przedmiotów realizowanych w formie wykładów na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym:
1) Metodyka autoprezentacji godz. 8:20 kierunek analityka danych w biznesie.
2) Metodyka autoprezentacji godz. 9:15 kierunek elektrotechnika
3) Energetyka wodna godz. 10:05 kierunek TEO
4) Technologie wiatrowe godz. 11:00 kierunek TEO.
Serdecznie pozdrawiam
Tomasz Boczar


dr inż. Barbara Kucharska


Autor: Barbara Kucharska | 10.05.2024, godz. 21:10

Zajęcia ćwiczeniowe z Podstaw Elektroenergetyki dla studentów II roku TEO I st. ST w dniu 14.05.24 są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 28.05.24 o godz. 8’30-9’15, sala 219 P2


dr inż. Barbara Kucharska


Autor: Barbara Kucharska | 10.05.2024, godz. 21:08

Zajęcia z Układów Konwersji Energii (wykład, laboratorium, seminarium) dla studentów III roku TEO I st. ST są odwołane w dniu 14.05.24. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 17.06.24 o godz. :
11’45-12’30 wykład, sala 210 P2
12’35-13’20 seminarium, sala 210 P2
13’30-15 laboratorium, sala 14 P2


dr inż. Barbara Kucharska


Autor: Barbara Kucharska | 10.05.2024, godz. 21:07

Zajęcia wykładowe z Podstaw Elektroenergetyki dla studentów II roku ELE I st. ST są odwołane w dniu 13.05.24. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 17.06.24 o godz. 9’15-11’40, sala 210 P2


dr hab. inż. Maciej Zdanowski


Autor: Maciej Zdanowski | 10.05.2024, godz. 15:01

Informuję o odrabianiu zajęć z seminarium dyplomowego w terminie:
2024-05-11 08:20 : 10:00 sala P2-210
Prószkowska 76 Budynek 2


dr inż. Anna Zatwarnicka


Autor: Anna Zatwarnicka | 10.05.2024, godz. 14:23

Uprzejmie informuję, że dzisiejsze odrabianie zajęć po godzinie 13:45 odbywa się w sali P3-207, ze względu na ograniczoną dostępność innych sal.


dr inż. Krzysztof Wróbel


Autor: Krzysztof Wróbel | 10.05.2024, godz. 13:37

Po uzgodnieniu ze studentami informuję, że laboratorium z Przetworników Elektromechanicznych II dla studentów II roku Automatyki i Robotyki 1 stopnia s.stacjonarnych (gr. nr 2) z dnia 12 czerwca 2024r zostanie odrobione w dniu 16 maja 2024r w sali P1-15 w godzinach 11:40-13:10. Na zajęciach odbędzie się kolokwium.


dr inż. Anna Zatwarnicka


Autor: Małgorzata Pyka | 10.05.2024, godz. 13:05

dr inż. Anna Zatwarnicka uprzejmie informuje, iż odrobienie zajęć w dniu 10 maja br. o godz. 12.50 z przedmiotu "Programowanie współbieżne i rozproszone" zamiast w sali P3-206, odbędzie się w sali P3-209


Odrobienie zajęć z grupą L-1 odbędzie się 10 maja br. w godz. 14.30-16.15. Termin został ustalony ze studentami.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 10.05.2024, godz. 10:25

UPDATE - zmiana terminu odrobienia ze względu na godziny rektorskie!
Zajęcia z przedmiotu Modern Technologies in Computer Science, dla semestru 6 (wykład), które nie odbyły się 1.03.2024, zostaną odrobione 4.06.2024 w sali P2-207 (ze względu na badawczy charakter przedmiotu i dostępność sprzętu) w godzinach 10:00-11:30.
Zajęcia z dnia 5.04.2024 również zostaną odrobine 4.06 (11:30-13:00), także w sali P2-207, a z dnia 19.04.2024 również w dniu 4.06 w godzinach 13:00-14:30 (P2-207).


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 10.05.2024, godz. 10:18

UPDATE!
Zajęcia z przedmiotu Architecture of Computers, dla semestru 2 (lab.), które nie odbyły się 8.04 - i miały być odrobione 16.05 - ze względu na zebranie katedry 6.06.2024 w sali P2-219 w godzinach 9:50-11:20.


dr Małgorzata Wiatr


Autor: Małgorzata Wiatr | 09.05.2024, godz. 20:20

Informuję, że z powodu mojej choroby w piątek dnia 10 maja konsultacje oraz zajęcia z Analizy matematycznej II dla grup C2,C4,C6 Informatyka 1 rok I-go st. są odwołane.


dr hab. inż. Stefan Wolny


Autor: Stefan Wolny | 09.05.2024, godz. 12:47

Informuję, że dla II roku TEO zostają odwołane i odrabiane następujące zajęcia:
1) Now. mat. w tech. OZE (lab.) - odw. z dnia 13.05.2024; odr. w dniu 23.05.2024 godz. 10:00-11:30 P2-102;
2) Now. mat. w tech. OZE (wyk.) - odw. z dnia 15.05.2024; odr. w dniu 16.05.2024 godz. 10:00-11:30 P2-218;
3) Tech. fot. w EP (wyk.) - odw. z dnia 15.05.2024; odr. w dniu 16.05.2024 godz. 11:30-12:15 P2-218;
4) Tech. fot. w EP (proj.) - odw. z dnia 15.05.2024; odr. w dniu 16.05.2024 godz. 12:15-13:00 P2-217.


dr hab. inż. Stefan Wolny


Autor: Stefan Wolny | 09.05.2024, godz. 12:37

Informuję, że wykład z Metod Statystycznych dla I roku TEO i EiSK odwołany w dniu 14.05.2024 r. zostanie odrobiony w dniu 09.05. 2024r., godz. 12:30 - 13:15, sala P2-219.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 09.05.2024, godz. 08:34

UPDATE!
Zajęcia z przedmiotu Architecture of Computers (wykład), dla semestru 2 (wykład), które nie odbyły się 15.04 - i miały być odrobione 9.05 - ze względu na obrony zostaną odrobione 6.06.2024 w sali P2-219 w godzinach 8:20-9:50.


dr hab. inż. Dawid Wajnert


Autor: Dawid Wajnert | 08.05.2024, godz. 18:48

Informuję, że wykład z Elektrotechniki dla informatyków dla I roku Informatyki odwołany w dniu 24.04.2024 r. zostanie odrobiony w dniu 09.05. 2024r., godz. 11:55 - 13:35, sala P5-114.


dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski


Autor: Krzysztof Tomczewski | 08.05.2024, godz. 13:53

Informuję, że zajęcia Praca przejściowa 3 rok AiR stacjonarne w dniu 12.06.2024 zostają przeniesione na dzień 15.05.2024 godz. 11.50 P1-314.
Z poważaniem
Krzysztof Tomczewski


Piotr Witkowski


Autor: Piotr Witkowski | 08.05.2024, godz. 13:46

Szanowni Państwo uprzejmie informuję że odrabianie zajęć z przedmiotu Ochrona danych w aplikacjach dla gr 5 z dnia 15.05. Odbędą się w piątek 17.05.2024 w godzinach od 13:50- 14:35 w sali P3-009


dr Said Edaich


Autor: Said Edaich | 08.05.2024, godz. 13:01

Za zgoda studentami, informuje że, zajęcia z przedmiotu : Business ethics, [EC/00-SI>TCIHASSB(2)] semestr letni 2023/24 dla I rok 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 23 kwietnia 2024 r na godz. 12:50 – Sala 109 P3 do 09.05.2024, Sala 109 od god.10:00 do 11:30.


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 08.05.2024, godz. 12:55

Uprzejmie informuję, że w dn. 14.05.2024 i 15.05.2024 zostają odwołane następujące zajęcia:
- Metodyka autoprezentacji – seminarium gr. 1 (ADwB, stacjonarne, 1 st.) w dn. 14.05.2024 – termin odpracowania zajęć w dn. 28.05.2024, godz. 12:40-13:25, sala P3-010;
- Metodyka autoprezentacji – seminarium gr. 2 (ADwB, stacjonarne, 1 st.) w dn. 14.05.2024 – termin odpracowania zajęć w dn. 24.05.2024, godz. 13:40-14:25, sala P3-010;
- Metodyka autoprezentacji – seminarium gr. 3 (ADwB, stacjonarne, 1 st.) w dn. 14.05.2024 – termin odpracowania zajęć w dn. 27.05.2024, godz. 11:50-12:35, sala P3-010;
- Audyt energetyczny – projekt (TEO, sem. 6) w dn. 15.05.2024 - termin odpracowania zajęć w dn. 09.05.2024, godz. 8:20-9:05, sala P2-217;
- Audyt energetyczny – seminarium (TEO, sem. 6) w dn. 15.05.2024 - termin odpracowania zajęć w dn. 09.05.2024, godz. 9:15-10:00, sala P2-303;
- Audyt energetyczny – wykład (TEO, sem. 6) w dn. 15.05.2024 - termin odpracowania zajęć w dn. 23.05.2024, godz. 8:20-10:00, sala P2-210;
- OZE - Układy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych laboratorium (TEO, sem. 6) w dn. 15.05.2024 - termin odpracowania zajęć w dn. 09.05.2024, godz. 13:30-15:00, sala P2-303;
- OZE - Technologie wiatrowe w EP - projekt (TEO, sem. 4) w dn. 15.05.2024;
- konsultacje w dn. 14.05.2024.


Piotr Witkowski


Autor: Piotr Witkowski | 08.05.2024, godz. 12:29

Szanowni Państwo uprzejmie informuję że odrabianie zajęć z przedmiotu Ochrona danych w aplikacjach dla gr 3 z dnia 15.05. Odbędą się w piątek 17.05.2024 w godzinach od 11:50- 12:35 w sali P3-009


Piotr Witkowski


Autor: Piotr Witkowski | 08.05.2024, godz. 12:28

Szanowni Państwo uprzejmie informuję że odrabianie zajęć z przedmiotu Ochrona danych w aplikacjach dla gr 1 z dnia 15.05. Odbędą się w piątek 17.05.2024 w godzinach od 13:00- 13:45 w sali P3-009


dr inż. Krzysztof Wróbel


Autor: Krzysztof Wróbel | 08.05.2024, godz. 12:12

Po uzgodnieniu ze studentami informuję, że wykład z Elektromechanicznych Układów Napędowych dla studentów I roku Elektrotechniki 2 stopnia s.stacjonarnych z dnia 12 czerwca 2024r zostanie odrobiony w dniu 13 maja 2024r w sali P1-15 o godzinie 10:05-11:50.


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 08.05.2024, godz. 11:03

informuję, że odwołane w dn. 08.05.2024 zajęcia z przedmiotu OZE - Technologie wiatrowe w EP - projekt (TEO, sem. 4) zostaną odpracowane w dn. 09.05.2024 w godz. 10:05-10:50 w sali P2-303


dr inż. Artur Pala


Autor: Anna Zatwarnicka | 07.05.2024, godz. 23:09

Uprzejmie informuję, że zajęcia laboratoryjne z Przedmiotu Programowanie współbieżne i rozporoszone w dniu 2024.05.08 z godz. 9:15 (L4) i 11:00 (L1), prowadzone przez dr inż. Artura Palę zostają odwołane z powodów zdrowotnych.
Zajęcia zostaną odrobione w piątek 2024.05.10 z dr inż. Anną Zatwarnicką. Dla grupy L4 odrabianie zajęć w godzinach 12:50 - 14:30, P3-206.
Dla grupy L1 odrobienie zajęć zostanie ustalone.

Zajęcia wykładowe odbędą się zgodnie z planem i zostaną poprowadzone przez prof. Rząsę.


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 07.05.2024, godz. 22:14

Uprzejmie informuję, że w dn. 08.05.2024 zostają odwołane zajęcia z przedmiotu OZE - Technologie wiatrowe w EP - projekt (TEO, sem. 4).


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 07.05.2024, godz. 21:25

Canceled lectures on the subject "EC8-Database applications" for the third year of Computer Engineering will be held on:
- Lecture on March 13 -> on May 8, 14:30 - 16:00 (P3-026A)
- Lecture on March 27 -> on May 15, 14:30 - 16:00 (P3-026A)
- Lecture on April 17 -> on May 23, 8:10 - 9:40 (P3-026A)
- Lecture on April 24 ( because of the rector's hours only 20 minutes) -> on May 23, 9:40 - 10:00 (P3-026A)


dr inż. Marek Krok


Autor: Marek Krok | 07.05.2024, godz. 19:42

Informuję że dnia 8.05 nie odbędą się zajęcia

- Teoria sygnałów i systemów, ćwiczenia, 2 AiR stac
- Inżynieria oprogramaowania, ćwiczenia, 2 INF stac, C1,C2

Terminy odrabiania zajęć zostaną umówione ze studentami na następnych zajęciach.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 07.05.2024, godz. 16:42

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję o zmianie godziny i terminu konsultacji dla studentów. Konsultacje dla studentów w dniu 08.05.2024 ( środa) w godz. 15.30-16.15 w pokoju ME-322 zostają odwołane. Konsultacje zostają przeniesione na dzień 13.05.2024 (poniedziałek) na godz. 08.30 – 09.15 pokój ME-115.


Piotr Witkowski


Autor: Piotr Witkowski | 07.05.2024, godz. 15:28

Szanowni Państwo uprzejmie informuję że odrabianie zajęć z przedmiotu Ochrona danych w aplikacjach dla gr 4 z dnia 14.05. Odbędą się w piątek 17.05.2024 w godzinach od 11:00- 11:45 w sali P3-009


Piotr Witkowski


Autor: Piotr Witkowski | 07.05.2024, godz. 14:26

Szanowni Państwo uprzejmie informuję że odrabianie zajęć z przedmiotu Ochrona danych w aplikacjach dla gr 2 z dnia 14.05. Odbędą się w czwartek 16.05.2024 w godzinach od 13:15- 14:00 w sali P3-009.


mgr inż. Bartłomiej Klin


Autor: Maja Adamik | 07.05.2024, godz. 14:24

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Programowanie II dla I roku Informatyki studiów niestacjonarnych I stopnia zostają przeniesione z dnia 12 maja 2024 r. (godz. 11.55, P3-026-P) na dzień 8 czerwca 2024 r. na godz. 15.30, P3-026-P.


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Łukasz Nagi | 07.05.2024, godz. 14:01

Dzisiejsze wykłady z Metodyki badań naukowych dla obu grup wykładowych III roku Informatki 1 st. zostaje odwołany.
Również planowane na piątek ćwiczenia z tego przedmiotu również zostają odwołane


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Łukasz Nagi | 07.05.2024, godz. 13:58

Today's lecture, tomorrow's exercises and Friday's planned statistical methods class for 1st year CE are cancelled


dr inż. Mariusz Sobol


Autor: Mariusz Sobol | 07.05.2024, godz. 12:20

Wykład i zajęcia projektowe z przedmiotu PW III - Grafika komputerowa II na III roku Informatyki niestacjonarnej I-go stopnia w terminie 11.05.2024 nie odbędą się z powodów zdrowotnych.

Termin odrobienia tych zajęć zostanie ustalony ze studentami po wznowieniu zajęć na następnym zjeździe.


dr inż. Mariusz Sobol


Autor: Mariusz Sobol | 07.05.2024, godz. 12:13

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Grafika komputerowa I na II roku Informatyki stacjonarnej I-go stopnia w terminie 15.05.2024 nie odbędą się z powodów zdrowotnych.

Termin odrobienia tych zajęć zostanie ustalony ze studentami po wznowieniu zajęć.


dr hab. inż. Krzysztof Bartecki


Autor: Krzysztof Bartecki | 07.05.2024, godz. 11:31

Zajęcia z Seminarium dyplomowego (Informatyka, 8 semestr niestacjonarnych studiów I stopnia) zaplanowane na dzień 11.05.2024 (sobota) odbędą się w dniu 12.05.2024 (niedziela) w godzinach: 10:05 (grupa 3) oraz 11:40 (grupa 4), w sali P3-208.


Piotr Witkowski


Autor: Piotr Witkowski | 07.05.2024, godz. 11:03

Szanowni Państwo uprzejmie informuję że odrabianie zajęć z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania dla gr 4 z dnia 14.05. Odbędą się w piątek 17.05.2024 w godzinach od 9:15- 10:50 w sali P5-114.


Piotr Witkowski


Autor: Piotr Witkowski | 07.05.2024, godz. 10:30

Szanowni Państwo uprzejmie informuję że odrabianie wykładu z przedmiotu Elementy Elektroniczne z dnia 14.05. Odbędą się w czwartek 16.05.2024 w godzinach od 9:15-10:00 w sali P5-114.


Piotr Witkowski


Autor: Piotr Witkowski | 07.05.2024, godz. 10:28

Szanowni Państwo uprzejmie informuję że odrabianie zajęć z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania dla gr 3 z dnia 14.05. Odbędą się w czwartek 16.05.2024 w godzinach od 11:35- 13:00 w sali P5-114.


mgr inż Patryk Mauer


Autor: Katarzyna Rosłaniec-Passowicz | 07.05.2024, godz. 09:22

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Programowanie IV dla II rok kierunku Informatyka, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 07 05 2024 r. na dzień 08 05 2024 r., na godz. 12:50 - 14:30, sala P3-207.


mgr inż Patryk Mauer


Autor: Katarzyna Rosłaniec-Passowicz | 07.05.2024, godz. 09:21

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Programowanie II dla I rok kierunku Informatyka, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 07 05 2024 r. na dzień 10 05 2024 r., na godz. 13:45 - 15:30, sala P3-209.


dr inż. Barbara Grochowicz


Autor: Barbara Grochowicz | 06.05.2024, godz. 18:36

Informuję, że wykład z przedmiotu Elektrotechnika dla kierunku Elektrotechnika z dnia 13.05.2024 r. o godzinie 8:20 zostanie odrobiony w późniejszym terminie przed właściwym wykładem, w dniach:
- 20.05.2024 r.
- 27.05.2024 r.
- 03.06.2024 r.
od godziny 7:50 do 8:20, w budynku P5 sala 203.


dr inż. Barbara Grochowicz


Autor: Barbara Grochowicz | 06.05.2024, godz. 18:32

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Elektrotechnika dla studentów I roku kierunków "Technologie Energetyki Odnawialnej" oraz "Elektronika i Systemy Komputerowe" z dnia 13.05.2024 r. godzina 11:55 zostają przeniesione na 09.05.2024 r. godz. 10:00, budynek P5 sala 203.


dr inż. Arkadiusz Gardecki


Autor: Arkadiusz Gardecki | 06.05.2024, godz. 16:52

Informuję, że konsultacje w dniu 26.05.2024 odbędą się o godz. 16.20 w sali P1-116.


dr inż. Arkadiusz Gardecki


Autor: Arkadiusz Gardecki | 06.05.2024, godz. 16:51

Informuję, że:
- laboratorium gr. 2 z dnia 12.05.2024 z przedmiotu "Przedmiot wybieralny VIII: Procesory sygnałowe w napędach robotów" dla IV roku Automatyki i Robotyk1 (1ST, NS) odbędzie się w dniu 26.05.2024 w sali P1-304 o godz.9.15.
- laboratorium gr. 1 z dnia 12.05.2024 z przedmiotu "Przedmiot wybieralny VIII: Procesory sygnałowe w napędach robotów" dla IV roku Automatyki i Robotyk1 (1ST, NS) odbędzie się w dniu 26.05.2024 w sali P1-304 o godz.12.50.
- wykład z przedmiotu "Przedmiot wybieralny VIII: Procesory sygnałowe w napędach robotów" dla IV roku Automatyki i Robotyk1 (1ST, NS) z godziny 9.15 (26.05.2024) odbędzie się w tym samym dniu w sali P1-304 o godz.14.40.


dr inż. Arkadiusz Gardecki


Autor: Arkadiusz Gardecki | 06.05.2024, godz. 15:23

[Sprostowanie poprzedniej informacji]
Informuję, że zajęcia z przedmiotu PW IV - Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn i napędów dla III rok Elektrotechniki (Wykład i ćwiczenia z dnia 6.05 oraz 10.06 2024 rku), 1 stopnia, stacjonarne odbędą się w ramach wycieczki do zakładu pracy Cementownia Górażdże w Choruli w dniu 24.05.2024 roku.


dr inż. Marek Krok


Autor: Marek Krok | 06.05.2024, godz. 13:46

Informuję, że wykład i laboratorium z przedmiotu Podstawy Automatyki i Regulacji Automatycznej II, dla II AiR stac, zaplanowane na dzień 7.05 zostają odwołane. Termin odrobienia zostanie ustalony ze Studentami i przekazany do wiadomości w osobnym komunikacie.


dr inż. Arkadiusz Gardecki


Autor: Arkadiusz Gardecki | 06.05.2024, godz. 11:28

Informuję, że zajęcia z przedmiotu PW IV - Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn i napędów dla III rok Elektrotechniki (Wykład i ćwiczenia z dnia 6.05 2024 roku), 1 stopnia, stacjonarne odbędą się w ramach wycieczki do zakładu pracy APE w Opolu w dniu 9 lub 16 kwietnia 2024 roku (termin ten jest aktualnie ustalany z zarządem zakładu APE).


dr hab. inż. Daria Wotzka


Autor: Daria Wotzka | 06.05.2024, godz. 10:53

Informuję, że odwołane zajęcia "Przedmiot wybieralny I - Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w elektroenergetyce" na kierunku Elektrotechnika, 2 st., stac., zaplanowane na 15.04.24 r. oraz 13.05.24 r., zostaną odpracowane jak następuje:
09:15-11:30 2024-05-09, sala P2-217
09:15-11:30 2024-06-13, sala P2-217


dr inż. Daria Wotzka


Autor: Daria Wotzka | 06.05.2024, godz. 10:50

Informuję, że zajęcia "Przedmiot wybieralny I - Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w elektroenergetyce" na kierunku Elektrotechnika, 2 st., stac. zaplanowane na 13 maja 2024 r. nie odbędą się. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionych ze studentami.


mgr inż. Krzysztof Stefan


Autor: Małgorzata Pyka | 06.05.2024, godz. 07:20

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Programowanie II dla grup laboratoryjnych L1 i L6 w dniu 7 maja 2024 r. zostają odwołane z powody nieobecności prowadzącego.
Termin odpracowania ustalony zostanie w konsultacji ze studentami na najbliższych zajęciach.


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 05.05.2024, godz. 19:35

Informuję, że z powodu szkolenia zajęcia z przedmiotu Analiza matematyczna II na kierunku All, studia stacjonarne, I rok zostają, w uzgodnieniu ze studentami, przeniesione z wtorku 07.05,2024 godz. 11.00-12.30 na poniedziałek 06.05.2024 godz. 14.40-15.25, sala P5-203 (wykład) oraz na środę 15.05.2024 godz. 10.05-10.45, sala P5-203 (ćwiczenia).

Konsultacje z dnia 07.05.2024 (wtorek) zostały przeniesione na 10.05.2024, godz. 8.30-09.15, sala M-B222.


prof. dr hab. inż. Andrzej Cichoń


Autor: Andrzej Cichoń | 05.05.2024, godz. 17:21

1. Zajęcia na kierunku Elektrotechnika (studia stacjonarne, 1 st, III rok, sem. 6) z przedmiotu "Urządzenia elektryczne " (C) w dniu 14-05-2024 zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 06-05-2024 w godz. 11.55-12.40 (sala P2-218).

2. Zajęcia na kierunku Elektrotechnika (studia stacjonarne, 1 st, III rok, sem. 6) z przedmiotu "Urządzenia elektryczne " (S) w dniu 14-05-2024 zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 06-05-2024 w godz.12.50-13:35 (sala P2-218).

3. Zajęcia na kierunku Elektrotechnika (studia stacjonarne, 1 st, III rok, sem. 6) z przedmiotu "Urządzenia elektryczne " (W) w dniu 14-05-2024 zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 09-05-2024 w godz.12.00-13:30 (sala P2-218).


dr inż. Bogdan Ruszczak


Autor: Bogdan Ruszczak | 05.05.2024, godz. 03:03

Wykład z "Zastosowań sztucznej inteligencji" dla 1 roku Informatyki 2 stopnia zamiast 7 maja (8:20) odbędzie się 6 maja 2024 o godzinie 16:20 w sali P5-101.

Wykład z "Zaawansowanych systemów baz danych" dla 1 roku Informatyki 2 stopnia zamiast 7 maja (10:05) odbędzie się 6 maja 2024 o godzinie 18:05 w sali P5-101.


dr hab. Diana Rokita-Poskart


Autor: Diana Rokita-Poskart | 04.05.2024, godz. 15:10

Informuje, że z uwagi na wyjazd służbowy w ramach programu Erasmus+ zajęcia z przedmiotu Ekonomia na I ADwB I st. w dniu 6 maja 2024 r. nie odbędą się. Zostały/ zostaną one odrobione według harmonogramu ustalonego ze studentami.


dr inż. Marcin Kamiński


Autor: Marcin Kamiński | 29.04.2024, godz. 14:24

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Podstawy robotyki I (wykład 2h i ćwiczenia 1h) dla II roku AiR (1 stopień, studia stacjonarne) w dniu 6 maja 2024 zostają przeniesione na dzień 9 maja 2024 - na godzinę 11.30 do sali P5-B.


dr inż. Marcin Kamiński


Autor: Marcin Kamiński | 29.04.2024, godz. 14:20

Zajęcia z przedmiotu 'Systemy wizyjne' planowane do realizacji w poniedziałek 6 maja 2024 roku (wykład dla kierunku AiR w sali P5-B) zostaną zrealizowane w dniu 13 maja 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 7.30 w sali P5-B


Dr inż. Łukasz Dymek


Autor: Łukasz Dymek | 26.04.2024, godz. 23:18

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Metodyka autoprezentacji dla I rok Analityki danych w biznesie, 1 stopnia, niestacjonarne zostają odwołane w dniu 28 kwietnia 2024. Termin zajęć zostanie odrobiony po ustaleniu go ze studentami.


dr inż. Katarzyna Widera


Autor: Katarzyna Widera | 26.04.2024, godz. 20:50

W dniu 27.04.2024 r. zajęcia ze Statystyki biznesowej dla I roku Analityki danych w biznesie, studia niestacjonarne wyjątkowo odbędę się w godz. 10:05-11:35 P3 119 wykład, 11:55-13:25 P3 107 laboratorium komputerowe. Zamiana spowodowana jest zwolnieniem lekarskim dr inż. Eweliny Piotrowskiej.


dr inż. Paweł Kazibudzki


Autor: Paweł Kazibudzki | 26.04.2024, godz. 16:34

Uprzejmie informuję, że z powodów medycznych, zajęcia w dniu 27.04, tj.: n278_43496- Przedmiot humanistyczno-społeczny II - Wprowadzenie do marketingu_II_s_All_N_1st, w ilości 2xW, godz. 13:45-15:25, s. P5-101;
ZOSTAJĄ ODWOŁANE.


dr inż. Wiesław Kopterski


Autor: Wiesław Kopterski | 26.04.2024, godz. 16:07

Informuję że w dniu 27.04.2024r. zajęcia wykładowe oraz laboratoryjne z przedmiotu "Systemy operacyjne I " dla II roku Informatyki I stopień studia niestacjonarne: wykład - 7:30, zajęcia laboratoryjne godz. 9:15 (grupa1), 11:00 (grupa 2) oraz z godziny 12:50 (grupa 3) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie wcześniej ustalonym ze studentami.


dr inż. Arkadiusz Gardecki


Autor: Arkadiusz Gardecki | 26.04.2024, godz. 15:31

Informuję, że konsultacje w dniu 28.04.2024 odbędą się o godz. 16.20 w sali P1-116.


dr inż. Arkadiusz Gardecki


Autor: Arkadiusz Gardecki | 26.04.2024, godz. 15:30

Odrabianie z wyprzedzeniem laboratorium gr 1 z dnia 9.06.2024 oraz wykładu z dnia 12.05.2024.

Informuję, że laboratorium gr. 1 z dnia 9.06.2024 z przedmiotu "Przedmiot wybieralny VIII: Procesory sygnałowe w napędach robotów" dla IV roku Automatyki i Robotyk1 (1ST, NS) odbędzie się w dniu 28.04.2024 w sali P1-304 o godz.12.50.

Informuję, że wykład z dnia 12.05.2024 z przedmiotu "Przedmiot wybieralny VIII: Procesory sygnałowe w napędach robotów" dla IV roku Automatyki i Robotyk1 (1ST, NS) odbędzie się w dniu 28.04.2024 w sali P1-304 o godz.14.40.


dr inż. Arkadiusz Gardecki


Autor: Arkadiusz Gardecki | 26.04.2024, godz. 15:14

Informuję, że zajęcia z przedmiotu PW IV - Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn i napędów dla III rok Elektrotechniki (Wykład i ćwiczenia z dnia 18.03 i 25.03 2024 roku), 1 stopnia, stacjonarne odbyły się w ramach wycieczki do zakładu pracy Elektrowni Opole ostatecznie w dniu 25 kwietnia 2024 roku.


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 26.04.2024, godz. 11:32

Informuję, że zaległy z powodu wycieczki wykład z Elektroniki i Energoelektroniki I, który nie odbył się 10.04 został odrobiony w wymiarze 1h w dniu 23.04. Druga połowa wykładu zostanie odrobiona 07.05 o godzinie 8:20 w sali p1-117


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 26.04.2024, godz. 10:09

Zajęcia na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,2sem (Niestacjonarne)) z przedmiotu "Język SQL I" w dniu 27.04.2024 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 12.05.2024 r. :
- Wykład w godz. 15:30 - 17:00 (P3-106)
- Laboratorium w godz. 17:00 - 18.30 (P3-106).


dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski


Autor: Krzysztof Tomczewski | 25.04.2024, godz. 00:19

Laboratorium z przedmiotu Układy kombinatoryczne i sekwencyjne z dnia 12.06.2024 godz.8.20 zostają przeniesione na środę 8.05.2024 o godz. 13.45 w sali P1.314.


dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski


Autor: Krzysztof Tomczewski | 25.04.2024, godz. 00:18

Laboratorium z przedmiotu Układy kombinatoryczne i sekwencyjne z dnia 12.06.2024 godz.15.30 zostają przeniesione na wtorek 14.05.2024 o godz. 15.30 w sali P1.314.


dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski


Autor: Krzysztof Tomczewski | 25.04.2024, godz. 00:14

Laboratorium z przedmiotu Układy kombinatoryczne i sekwencyjne z dnia 11.06.2024 godz.10.05 zostają przeniesione na piątek 26.04.2024 o godz. 9.05 w sali P1.314.


Piotr Witkowski


Autor: Piotr Witkowski | 24.04.2024, godz. 18:47

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję że z powodu delegacji służbowej w dniach 14 oraz 15 maja, zajęcia zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


mgr inż. Marcin Majer


Autor: Marcin Majer | 24.04.2024, godz. 09:42

Architektury nowoczesnych systemów informatycznych dla kierunku: 1 rok, sem.1, informatyka, st. II-go stopnia (mgr) grupa P3 - zajęcia z dnia: 26.03 i 4.03.2024
zostają odpracowane w dniu 25.04.2024 w godzinach: 12:30 - 15:30 P3-010

Wykład z dnia 1.03.2024 zostanie odpracowany w dniu 26.04.2024 godz. 12:40 - 14:10 w P5-B


dr inż. Piotr Mynarek


Autor: Piotr Mynarek | 24.04.2024, godz. 07:27

Zajęcia laboratoryjne z PW VI – Systemy wizyjne z dnia 26.03.2024 zostaną odpracowane zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa L1 – czwartek 09.05.2024 godz. 8:20 P1-14
- grupa L2 – czwartek 25.04.2024 godz. 8:20 P1-14


dr inż. Barbara Tomaszewska-Wach


Autor: Barbara Tomaszewska-Wach | 24.04.2024, godz. 06:39

Konsultacje w dniu dzisiejszym są odwołane.


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 23.04.2024, godz. 15:23

Informatyka sem.6 rok. 3. Grupa ćw. 4. stopień 1
Metodyka badań Naukowych
Zajęcia z dnia 15.05.2024 - 8:20-10:00 zostają przełożone na dzień 13.06.2024 - 11:55-13:35 w sali p2/112


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 23.04.2024, godz. 14:12

Technologie Energetyki Odnawialnej sem. 6, rok. 3, stopień 1
Praca przejściowa
Zajęcia z dnia 14.05.2024 13:45 zostają przełożone na dzień 13.06.2024 8:20 P2/112


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 23.04.2024, godz. 12:23

Informatyka sem.6 rok. 3. Grupa ćw. 5. stopień 1
Metodyka badań Naukowych
Zajęcia z dnia 14.05.2024 - 11:55-13:35 zostają przełożone na dzień 06.06.2024 - 8:20-10:00 w sali p2/112


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 23.04.2024, godz. 10:43

Zajęcia z przedmiotu Discrete Maths dla semestru 4 (wykład), które nie odbyły się 5.04, zostaną odrobione 25.04 w godzinach 8:20-9:05 w sali P2-219, a te, które nie odbyły się 19.04, zostaną odrobione 16.05 - rownież w sali P2-219 w godzinach 11:20-12:05.
Natomiast zajęcia ćwiczeniowe z tego przedmiotu, dla tej grupy , które nie odbyły się 5.04 oraz 19.04, zostaną odrobione w dniu 16.05 w godzinach 12:05-12:50 oraz 12:50-13:35 w sali P2-219
Studenci zostali o tym poinformowani.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 23.04.2024, godz. 10:39

Zajęcia z przedmiotu Architecture of Computers, dla semestru 2 (wykład), które nie odbyły się 18.03 (1h), zostaną odrobione 9.05 w godzinach 8:20-9:05 w sali P2-219, a te, które nie odbyły się 15.04 - rownież w szli P2-219 w godzinach 9:05-10:35.
Natomiast zajęcia laboratoryjne z tego przedmiotu, dla tej grupy , które nie odbyły się 8.04 oraz 15.04, zostaną odrobione w dniu 16.05 w godzinach 8:20-9:50 praz 9:50-11:20 w sali P2-217
Studenci zostali o tym poinformowani.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 23.04.2024, godz. 10:33

Zajęcia z przedmiotu Methodology for Scientific Research, dla semestru 6 (wykład), które nie odbyły się 15.05.2024, zostaną odrobione 23.04.2024 w sali P2-207 (ze względu na badawczy charakter przedmiotu i dostępność sprzętu) w godzinach 10:00-10:45.
Natomiast ćwiczenia z tego przedmiotu, które nie odbyły się w dniu 18.03 zostaną odrobione 25.04 w godzinach 12:30-14:00, brakująca godzina zajęć z dnia 8.04 - 23.04 (10:45-11:30), a z dnia 15.04-14.05(10:00-11:30). Zajęcia ze względu na charakter badawczy i niewielką liczebność grupy będą odbywały się w P2-207.
Studenci zostali o tym poinformowani.
Grupa liczy zaledwie 3 osoby.


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 23.04.2024, godz. 10:28

Automatyka i Robotyka Seminarium sem. 3 rok. 2
Seminarium dyplomowe
Zajęcia z dnia 14.05.2024 10:05 zostają przełożone na dzień 4.06.2024 15:30 P2/112


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 23.04.2024, godz. 10:28

Zajęcia z przedmiotu Modern Technologies in Computer Science, dla semestru 6 (wykład), które nie odbyły się 1.03.2024, zostaną odrobione 21.05.2024 w sali P2-207 (ze względu na badawczy charakter przedmiotu i dostępność sprzętu) w godzinach 10:00-11:30.
Zajęcia z dnia 5.04.2024 również zostaną odrobine 21.05 (11:30-13:00), także w sali P2-207, a z dnia 19.04.2024 również w dniu 21.05 w godzinach 13:00-14:30 (P2-207).

Studenci zostali o tym poinformowani.
Grupa liczy zaledwie 3 osoby.


mgr inż Patryk Mauer


Autor: Katarzyna Rosłaniec-Passowicz | 23.04.2024, godz. 10:11

Uprzejmie informuję, że z powodu choroby, w dniu dzisiejszym, tj. 23.04., zajęcia: Programowanie IV, godz. 10.05 - 11:45 oraz Programowanie II, godz.13:45 - 15:25, zostają odwołane.


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 23.04.2024, godz. 09:13

Informatyka sem.6 rok. 3. Grupa ćw. 1. stopień 1
Metodyka badań Naukowych
Zajęcia z dnia 14.05.2024 - 8:20-10:00 zostają przełożone na dzień 23.05.2024 - 8:20-10:00 w sali p2/112


dr hab. inż. Dawid Wajnert


Autor: Dawid Wajnert | 23.04.2024, godz. 07:01

Informuję, że wykład z Elektrotechniki dla informatyków dla I roku Informatyki w dniu 24.04.2024 r. zostaje odwołany. Zajęcia zostaną odrobione po uzgodnieniu terminu ze studentami.


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Łukasz Nagi | 22.04.2024, godz. 17:45

Po uzgodnieniu ze studentami informuję, że odwołane zajęcia z Metodyki Badań Naukowych (ćwiczenia) z dni 26.03.2024, 3.04.2024, 10.04.2023 oraz zaplanowane na 17.05.2024 zostaną odrobione w dniach 10.05.2024 o raz 24.05.2024 w godzinach 9:00-12.00 w sali P2-314


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Łukasz Nagi | 22.04.2024, godz. 17:45

The cancelled exercises in statistical methods for CE first-year students on 27.03.2024 and 3.04.2024 will be made up on 10.05.2024 from 12:15, and the cancelled exercises on 10.04.2024 and the classes planned for 15.05.2024 on 24.05.2024 from 12:15. Room P2-314


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Łukasz Nagi | 22.04.2024, godz. 17:35

Po ustaleniu ze studentami odwołane ćwiczenia z Metod Statystycznych zostaną odrobione:
TEO/EISK - 26.03.2024 i 9.04.2024 w dniu 23.04.2024
Elektrotechnika - 27.03.2024 w dniu 24.04.2024 oraz za 3.04.2024 i 10.04.2024 w dniu 25.04.2024


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 22.04.2024, godz. 13:24

Informuje, że na prośbę studentów zajęcia z przedmiotu Termoenergetyka dla III rok, elektrotechnika, st. I-go stopnia w dniu 22 kwietnia zostają przeniesione z godz. 18:05 na godz. 15:45 do sali P5-203.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 22.04.2024, godz. 11:28

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje, że konsultacje dla studentów w dniu 24.04.2024 (środa) zostają przeniesione z godz. 15.30-16.15 na godz. 09.00 – 09.45 pokój ME-322.


dr hab. Diana Rokita-Poskart


Autor: Diana Rokita-Poskart | 21.04.2024, godz. 18:44

Przypominam, że zajęcia z przedmiotu Ekonomia na I ADwB w dniu 22.04.2024 r. nie odbędą się. Zostały/ zostaną one odrobione według harmonogramu ustalonego ze studentami.


dr inż. Krzysztof Wróbel


Autor: Krzysztof Wróbel | 19.04.2024, godz. 09:22

Po uzgodnieniu ze studentami informuję, że zajęcia z Energoelektronicznych układów napędowych dla studentów III roku Elektrotechniki 1 stopnia s.stacjonarnych z dnia 12 czerwca 2024r zostaną odrobione w dniu 22 kwietnia 2024r:
- grupa nr 2, 10:30-12:00, sala P1-15,
- grupa nr 1, 12:00-13:30, sala P1-15.


dr Said Edaich


Autor: Said Edaich | 18.04.2024, godz. 15:44

Ze względu na wyjazd służbowy informuje że, zajęcia z przedmiotu Business ethics, [EC/00-SI>TCIHASSB(2)] semestr letni 2023/24 dla I rok 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 23 kwietnia 2024 r na godz. 12:50 – Sala 19 P3 na terminie i godzinie uzgodnionej ze studentami.


dr inż. Anna Zatwarnicka


Autor: Anna Zatwarnicka | 18.04.2024, godz. 14:56

Uprzejmie informuję, że planowane zajęcia odróbcze z przedmiotu Nowoczesne technologie w informatyce - zajęcia odróbcze INF 1 st stacj W1, odrabianie zajęć z dnia 2024.04.04 z godziny 13:45-15:25 - planowane odrabianie w dniu 2024.04.19 w godzinach 11:00 - 12:40, P5-114,
zostają przesunięte na ten sam dzień na godziny 8:20 - 10:00 z powodu kolizji z innymi odrabianymi przez studentów zajęciami i odbędą się w sali P5-B1.
Zmiana terminu odrabiania zajęć została ustalona ze studentami.


dr inż. Katarzyna Widera


Autor: Katarzyna Widera | 18.04.2024, godz. 11:35

W związku z moim uczestnictwem w konferencji w dniach 2-5 czerwca 2024 r. zgłaszam odrabianie zajęć dydaktycznych:
Zajęcia ze Statystyki biznesowej (wykład i 3 x laboratorium komputerowe) dla I Analityki danych w biznesie 1 go stopnia, studia stacjonarne zostają przełożone z 3 czerwca 2024 r. (poniedziałek) i odbędą się 7 czerwca 2024 r. (piątek) – zamiana według planu kierunku z dr inż. Barbarą Tomaszewską-Wach. Wykład odbędzie się od godz. 8:20 w sali P3-109.


prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis


Autor: Jerzy Skubis | 17.04.2024, godz. 18:00

Odrabianie zajęć z prof. J. Skubisem z przedmiotu Praca przejściowa z dnia 10.04 2024 r. (Elektrotechnika, I stopień) odbędzie się w dniu 18.04.2024 r.w godz. 7.45-9.15 w sali 219 P2.


dr inż. Łukasz Dzierżanowski


Autor: Łukasz Dzierżanowski | 17.04.2024, godz. 14:34

W związku z chorobą zmuszony jestem odwołać zajęcia w dniach 17.04 oraz 22-23.04.

Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z następującym harmonogramem:
17.04 > 09.05
Projektowanie Zorientowane na Użytkownika
Wykład [W2]: 8:20-9:05 (P1-204)
Projekt [P7]: 9:15-10:45 (P1-310)
Projekt [P6]: 10:55-12:35 (P1-310)

22.04 > 10.05
1. Projektowanie Zorientowane na Użytkownika
Wykład [W1]: 8:20-9:05 (P1-204)
Projekt [P1]: 9:15-10:45 (P1-310)
Projekt [P2]: 11:00-12:30 (P1-310)
Projekt [P3]: 12:50-14:30 (P1-310)

2. User Experience Design
Lecture 14:40 (P1-310)
Project 15:30-17:05 (P1-310)

23.04 > 16.05
Projekt [P4]: 8:20-09:50 (P1-310)
Projekt [P5]: 10:05-11:50 (P1-310)


dr inż. Joanna Kolańska-Płuska


Autor: Joanna Kolańska-Płuska | 17.04.2024, godz. 12:41

Informuję, że w dniu 18 kwietnia 2024 zajęcia rozpoczną się później tj. zamiast o 12.50 to o 15.00.
(dotyczy studentów sem.2 ELE i EiT)


dr hab. Diana Rokita-Poskart


Autor: Diana Rokita-Poskart | 16.04.2024, godz. 20:38

Przypominam, że w dniu 17 kwietnia 2024 r. w godzinach 8:00-11.00 w sali P3 119 odbędą się zajęcia z Ekonomii dla studentów I AdwB I st.


dr. inż. Jakub Osuchowski


Autor: JAKUB OSUCHOWSKI | 16.04.2024, godz. 17:36

Informuje, że zaległe zajęcia z:

• Artificial inteligence tools (EC/00-SI>ArtIntTO(6)) - projekty dla 3 rok, sem.6, informatyka, st. I-go stopnia (inż.) – zostaną odrobione w dniu: 18.04.2024 – o godzina 13:25 w Sali P3-208
• Zaawansowane systemy baz danych (EI/00-SM>ZSBD(1)) - Laboratorium dla 1 rok, sem.1, informatyka, st. II-go stopnia (mgr) grupa 1. – zostaną odrobione w dniu: 22.04.2024 – o godzina 14:30 w Sali P3-208
• Narzędzia sztucznej inteligencji (EI/00-SI>NarSztIN(6)) - projekt dla 3 rok, sem.6, informatyka, st. I-go stopnia (inż.) grupa 2 – zostaną odrobione w dniu: 22.04.2024 – o godzina 16:00 w Sali P3-208
• Narzędzia sztucznej inteligencji (EI/00-SI>NarSztIN(6)) - projekt dla 3 rok, sem.6, informatyka, st. I-go stopnia (inż.) grupa 3 – zostaną odrobione w dniu: 18.04.2024 – o godzina 8:20 w Sali P3-208
• Narzędzia sztucznej inteligencji (EI/00-SI>NarSztIN(6)) - projekt dla 3 rok, sem.6, informatyka, st. I-go stopnia (inż.) grupa 4 – zostaną odrobione w dniu: 25.04.2024 – o godzina 8:20 w Sali P3-208
• Narzędzia sztucznej inteligencji (EI/00-SI>NarSztIN(6)) - projekt dla 3 rok, sem.6, informatyka, st. I-go stopnia (inż.) grupa 5 – zostaną odrobione w dniu: 29.04.2024 – o godzina 14:30 w Sali P3-208


dr inż. Rafał Gasz


Autor: Rafał Gasz | 16.04.2024, godz. 14:47

Informuję, że zajęcia w dniu 17.04.2024 r. z przedmiotu Zaawansowane systemy baz danych (Informatyka, I rok, II-gi stopień) nie odbędą się.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 18.04.2024 roku w sali P1-218, wg harmonogramu:
• Gr 2 – godz. 9:15
• Gr 3 – godz. 11:00


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 16.04.2024, godz. 13:49

Konsultacje z dnia 23.04.2023 (wtorek) zostały przeniesione na 26.04.2024, godz. 8.30-09.15, sala M-B222


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 16.04.2024, godz. 13:23

Informuję, że z powodu szkolenia zajęcia z przedmiotu Analiza matematyczna II na kierunku All, studia stacjonarne, I rok zostają przeniesione z wtorku 23.04,2024 godz. 11.00-12.30 na środę 17.04.2024 godz. 10.05-10.45, sala P5-203 oraz poniedziałek 22.04.2024 godz. 14.15-15.30, sala P5-204.


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 16.04.2024, godz. 11:43

W dniach 23,34.04.2024 zajęcia nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego. Zajęcia zostaną odpracowane w terminach uzgodnionych ze studentami.


mgr inż Patryk Mauer


Autor: Katarzyna Rosłaniec-Passowicz | 16.04.2024, godz. 11:38

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Programowanie II dla I rok kierunku Informatyka, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 16 04 2024 r. na dzień 19 04 2024 r., na godz. 13:45 - 15:30, sala P3-209.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 16.04.2024, godz. 10:07

W dniu 23 kwietnia 2024 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Język SQL II na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,2sem (Stacjonarne)).
Zajęcia zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem:
- Wykład - Gr 1 zostaną odpracowane w dniu 17.05.2024 r. w godz. 8:20 - 09:05 (P3-109)
- Laboratorium - Gr 1 zostaną odpracowane w dniu 17.05.2024 r. w godz.11:55 - 13:25 (P3-206)
- Laboratorium - Gr 2 zostaną odpracowane w dniu 17.05.2024 r. w godz.13:40 - 15:10 (P3-206)
- Laboratorium - Gr 3 zostaną odpracowane w dniu 17.05.2024 r. w godz.10:05 - 11:35 (P3-206)


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 16.04.2024, godz. 06:33

Zajęcia na kierunku Informatyka (1st,IIIrok,6sem (Stacjonarne)) z przedmiotu "PW8-Aplikacje bazodanowe" (Laboratorium, Gr 1) w dniu 17-04-2024 w godz. 8:20-9:05 zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 19-04-2024 w godz. 13:15-14:00 (P3-206).


dr inż. Paweł Kazibudzki


Autor: Paweł Kazibudzki | 15.04.2024, godz. 21:49

Uprzejmie informuję, że z powodów medycznych, w dniu jutrzejszym, tj. 16-04 br., zajęcia: n86_43671- Przedmiot humanistyczno-społeczny II - Wprowadzenie do marketingu, II_s_All_S_1st, godz. 15:30-17:05 s. P5-A-1, zostają odwołane.


dr inż. Andrzej Włóczyk


Autor: Andrzej Włóczyk | 15.04.2024, godz. 17:57

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z „Systemy elektroenergetyczne [EO/00-SI>SystElek(6)]”, TEO 1 stopnia, stacjonarne, z dnia 16.04.2024 godz. 17:15-18:45 zostaną zrealizowane dnia 26.04.2024 w godzinach: 15:35 - 17:05.


dr inż. Andrzej Włóczyk


Autor: Andrzej Włóczyk | 15.04.2024, godz. 17:55

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z „Automatyka zabezpieczeniowa w PME [EO/00-SI>AutZabPM(6)]”, TEO 1 stopnia, stacjonarne, z dnia 16.04.2024 godz. 15:30-17:00 zostaną zrealizowane dnia 24.04.2024 w godzinach: 14:00 - 15:30.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 15.04.2024, godz. 15:10

W dniu 16 kwietnia 2024 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Język SQL II na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,2sem (Stacjonarne)).
Zajęcia zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem:
- Wykład - Gr 1 zostaną odpracowane w dniu 10.05.2024 r. w godz. 8:20 - 09:05 (P3-109)
- Laboratorium - Gr 1 zostaną odpracowane w dniu 10.05.2024 r. w godz.11:55 - 13:25 (P3-206)
- Laboratorium - Gr 2 zostaną odpracowane w dniu 10.05.2024 r. w godz.13:40 - 15:10 (P3-206)
- Laboratorium - Gr 3 zostaną odpracowane w dniu 10.05.2024 r. w godz.10:05 - 11:35 (P3-206)


dr inż. Anna Zatwarnicka


Autor: Anna Zatwarnicka | 15.04.2024, godz. 14:14

Uprzejmie informuję, że z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus w dniu 2024.04.29 (poniedziałek) nie odbędą się zajęcia wykładowe z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania z grupą W1 2 rok INF 1 stopnia, stacj.
Po uzgodnieniu ze Studentami, zajęcia obróbcze odbędą się w dniach: 2024.04.22 (poniedziałek, 1 część) i 2024.05.06 (poniedziałek, 2 część) w godzinach 15:30-16:15, sala P5-201.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 15.04.2024, godz. 13:49

Dzień dobry,

z przyczyn niezawinionych dzisiejsze (15.04.2024r )zajęcia Środowisko pracy analityka projekt dla kierunku Analityk danych rozpoczęły się o godzinie 13:30 zamiast 12:50. Zajęcia zostaną odrobione w uzgodnieniu ze studentami.

Z poważaniem

dr Anna Duczkowska


dr inż. Anna Bryniarska


Autor: Anna Bryniarska | 15.04.2024, godz. 12:44

Z powodu delegacji zajęcia w dniach 29-30.04 nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 18.04 w następujących terminach:
za 29.kwi
1 Database basics[EC/00-SI>DataBasi(2)] LAB, gr. 3 18.04 g. 10:45-11:30, P3-210
2 Podstawy baz danych[EI/00-SI>PodBazDA(2)] WYKŁ, gr. 2 18.04 g. 11:30-13:00, P3-210
3 Podstawy baz danych[EI/00-SI>PodBazDA(2)] WYKŁ, gr. 1 18.04 g. 13:00-14:30, P3-210
za 30.kwi
1 Elective course VIII - Database applications[EC/00-SI>ECDA8(6)] LAB, gr. 1 18.04 g. 10:00-10:45, P3-210
2 Database basics[EC/00-SI>DataBasi(2)], lab 1 18.04 g. 16:00-16:45, P3-210
3 Database basics[EC/00-SI>DataBasi(2)], wyklad 18.04 g. 14:30-16:00, P3-210
4 Database basics[EC/00-SI>DataBasi(2)], lab 2 18.04 g. 16:45-17:30, P3-210


prof dr hab. inż. Tomasz Boczar


Autor: Tomasz Boczar | 14.04.2024, godz. 18:18

Wykład zaplanowany w dniu 16.04.2024 o godz. 11-11:45 "Technologie wiatrowe w EP" dla II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej odbędzie się 16.04.2024 r. o godz. 7:30-8:15 w sali P2-212.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 13.04.2024, godz. 18:57

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję o zmianie godziny i terminu konsultacji dla studentów. Konsultacje dla studentów w dniu 17.04.2024 ( środa) w godz. 15.30-16.15 w pokoju ME-322 zostają odwołane. Konsultacje zostają przeniesione na dzień 16.04.2024 (wtorek) na godz. 09.00 – 09.45 pokój ME-322.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 13.04.2024, godz. 14:53

Ze względu na uczestniczenie w posiedzeniu Senatu Politechniki Opolskiej w dniu 17.04.2024r. poniższe zajęcia się nie odbędą:
- Laboratorium, Gr 2, w godz. 9:15 -10:00 i zostaną odpracowane w dniu 19.04.2024r w godz. 8:20-9:05 (P3-206)
- Laboratorium, Gr 3, w godz. 10:05-10:50 i zostaną odpracowane w dniu 19.04.2024r w godz. 9:15-10:00 (P3-206)
- Wykład, gr 1, w godz. 11:00 - 12:30 - został odpracowany w dniu 22.03.2024r.
Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 13.04.2024, godz. 14:51

Zajęcia na kierunku Informatyka (1st,IIIrok,6sem (Stacjonarne)) z przedmiotu "PW8-Aplikacje bazodanowe" z dnia 13-03-2024 zostaną odpracowane zgodnie z harmonogramem:
- Wykład, gr 1 - w dniu 19.04.2024r w godz. 10:05 - 11:40 (P3-109)


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 13.04.2024, godz. 14:50

Zajęcia na kierunku Informatyka (1st,IIIrok,6sem (Stacjonarne)) z przedmiotu "PW8-Aplikacje bazodanowe" z dnia 27-03-2024 zostaną odpracowane zgodnie z harmonogramem:
- Laboratorium, Gr 1 - w dniu 26.04.2024r w godz.8:20-9:05 (P3-206)
- Laboratorium, Gr 2 - w dniu 15.04.2024r w godz.9:15-10:00 (P3-208)
- Laboratorium, Gr 3 - w dniu 15.04.2024r w godz.8:20-9:05 (P3-208)
- Wykład, gr 1 - w dniu 19.04.2024r w godz. 11:40 - 13:10 (P3-109)


dr inż. Wiesław Kopterski


Autor: Wiesław Kopterski | 13.04.2024, godz. 12:11

Informuję że odwołane zajęcia laboratoryjne z dnia 23.03.2024r. z przedmiotu "Systemy operacyjne I " dla II roku Informatyki I stopień studia niestacjonarne z godziny 11:00 (grupa 2) oraz z godziny 12:50 (grupa 3) zostaną odrobione w następującym terminie:
14.04.24r. godzina 8:20 (grupa 2) oraz 10:05 (grupa 3) - S-217


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 12.04.2024, godz. 21:18

Informuje, że na prośbę studentów zajęcia z przedmiotu Termoenergetyka dla III rok, elektrotechnika, st. I-go stopnia w dniu 15 kwietnia zostają przeniesione z godz. 18:05 na godz. 15:45 do sali P5-203.


dr inż. Anna Zatwarnicka


Autor: Anna Zatwarnicka | 12.04.2024, godz. 15:55

Uprzejmie informuję, że z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus w dniu 2024.04.30 (wtorek) nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Systemy Operacyjne 2, zajęcia laboratoryjne z grupą L4 2 rok INF 1 stopnia, stacj.
Po uzgodnieniu ze Studentami, zajęcia obróbcze odbędą się w dniu 2024.04.18 (czwartek) w godzinach 11:55-13:40, sala P3-106.


dr inż. Arkadiusz Gardecki


Autor: Arkadiusz Gardecki | 12.04.2024, godz. 09:43

Informuję, że konsultacje w dniu 14.04.2024 odbędą się o godz. 14.40 w sali P1-116.


dr inż. Arkadiusz Gardecki


Autor: Arkadiusz Gardecki | 12.04.2024, godz. 09:22

Odrabianie wykładu z wyprzedzeniem z dnia 9.06.2024.

Informuję, że wykład z dnia 9.06.2024 z przedmiotu "Przedmiot wybieralny VIII: Procesory sygnałowe w napędach robotów" dla IV roku Automatyki i Robotyk1 (1ST, NS) odbędzie się w dniu 14.04.2024 o godz. w sali P1-304 o godz.12.50.


dr inż. Arkadiusz Gardecki


Autor: Arkadiusz Gardecki | 12.04.2024, godz. 08:37

Informuję, że zajęcia z przedmiotu PW IV - Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn i napędów dla III rok Elektrotechniki (Wykład i ćwiczenia z dnia 15.04 i 22.04 2024 roku), 1 stopnia, stacjonarne odbędą się w ramach wycieczki do zakładu pracy Papiernia w Krapkowicach (Metsä Tissue Krapkowice Sp. z o.o.) 19 kwietnia 2024 roku.


dr inż. Mariusz Sobol


Autor: Mariusz Sobol | 12.04.2024, godz. 00:38

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Grafika komputerowa I na II roku Informatyki stacjonarnej I-go stopnia w terminach 17.04, 24.04 i 8.05.2024 nie odbędą się z powodów zdrowotnych.

Zajęcia z dnia 17.04.2024 zostały odrobione w następujących terminach:
grupa 5: 11.04.2024, godz. 10:05, sala P3-006
grupa 6: 11.04.2024, godz. 11:45, sala P3-006
grupa 7: 10.04.2024, godz. 13:45, sala P3-010

Terminy odrabiania zajęć z 24.04 i 8.05.2024 zostaną ustalone ze studentami po wznowieniu zajęć w maju.


dr inż. Paweł Kazibudzki


Autor: Paweł Kazibudzki | 11.04.2024, godz. 23:34

Uprzejmie informuję, że z powodów medycznych, zajęcia w dniu 13.04, tj.:
n278_43496- Przedmiot humanistyczno-społeczny II - Wprowadzenie do marketingu_II_s_All_N_1st, w ilości 2xW, godz. 13:45-15:25, s. P5-101;
ZOSTAJĄ ODWOŁANE.


dr inż. Gerard Bursy


Autor: Gerard Bursy | 11.04.2024, godz. 16:57

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Sieci komputerowe II dla II roku, kier. informatyka I-go stopnia studiów stacjonarnych (godz. 15:30 - 17:05), które zostały odwołane i nie odbyły się w dniu 04.04.2024 r. zostały przeniesione. Nowy uzgodniony ze studentami termin został wyznaczony na 15.04.2024 r. w godz. 16:20 - 18:00, w sali P3-207.
Przepraszam za utrudnienia i zapraszam na zajęcia w dniu 15.04.2024 r. (poniedziałek).


dr inż. Anna Zatwarnicka


Autor: Anna Zatwarnicka | 11.04.2024, godz. 14:03

Uprzejmie informuję, że z przedmiotu Nowoczesne technologie w informatyce - zajęcia odróbcze INF 1 st stacj W1, odrabianie zajęć z dnia 2024.04.04 z godziny 13:45-15:25 - odbędzie się w dniu 2024.04.19 w godzinach 11:00 - 12:40, P5-114.


dr hab. inż. Maciej Zdanowski


Autor: Maciej Zdanowski | 11.04.2024, godz. 12:42

Informuję o odwołaniu zajęć z laboratorium inżynierii materiałowej w terminie:
2024-04-13 16:20 : 18:00 sala P2-102
Prószkowska 76 Budynek 2
Zajęcia odpracowano w termonie:
2024-03-09 18:00 : 19:30 sala P2-102

Informuję o odwołaniu zajęć z seminarium dyplomowego w terminie:
2024-04-13 13:45 : 15:25 sala P2-210
Prószkowska 76 Budynek 2
Termin odrabiania zajęć ustalony zostanie ze studentami na kolejnych zajęciach.


dr hab. inż. Dawid Wajnert


Autor: Dawid Wajnert | 11.04.2024, godz. 11:39

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Programowanie IV dla II rok Informatyki, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 23.04.2024 r. na dzień 16.04.2024 r., na godz. 12:40 - 13:25, sala P1-218.


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 10.04.2024, godz. 13:55

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana w harmonogramie odpracowania odwołanych zajęć z przedmiotu Metodyka autoprezentacji - seminarium (ADwB, stacjonarne, 1 st.) dla grupy 1. Nowy termin zajęć to 19.04.2024, godz. 11:55-12:40, sala P3-010.


dr inż. Rafał Gasz


Autor: Rafał Gasz | 09.04.2024, godz. 22:34

Informuję, że zajęcia w dniu 10.04.2024 r. z przedmiotu Zaawansowane systemy baz danych (Informatyka, I rok, II-gi stopień) gr 3, które rozpoczynają się o godz. 11:00 nie odbędą się.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 11.04.2024 roku w sali P1-218 o godz. 9:15.


dr inż. Paweł Kazibudzki


Autor: Paweł Kazibudzki | 09.04.2024, godz. 13:40

Z powodów medycznych, w dniu dzisiejszym zajęcia: n86_43671- Przedmiot humanistyczno-społeczny II - Wprowadzenie do marketingu, II_s_All_S_1st, godz. 15:30-17:05 s. P5-A-1, zostają odwołane.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 09.04.2024, godz. 10:45

W związku z ogłoszonymi godzinami rektorskimi w dniu 9 kwietnia 2024 roku w godzinach 8:00-13:00, zajęcia Język SQL II, Laboratorium, grupa 2, w godz. 11:55 - 13:25 nie odbędą się. Część zajęć zaplanowana w godzinach 13:00-13:25 zostanie odpracowywana w dniach 16.04.2024r, 23.04.2024r. oraz 30.04.2024r. po regularnych zajęciach, w godzinach 13:25- 13:35.


prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis


Autor: Jerzy Skubis | 08.04.2024, godz. 19:03

W dniu 10.04.2024 r. zajęcia z prof. J. Skubisem odbywają się w ramach technicznej wycieczki w zakładach Ethos Energy w Lublińcu.


dr inż. Marcin Kamiński


Autor: Marcin Kamiński | 08.04.2024, godz. 18:58

Odwołane w dniu 11 marca zajęcia dla kierunku AiR 4 semestr z przedmiotu 'Podstawy robotyki I' (wykład i ćwiczenia) zostaną odrobione w dniu 11 kwietnia w sali P5-B od godziny 11.30 do 13.50


dr inż. Daria Wotzka


Autor: Daria Wotzka | 08.04.2024, godz. 17:28

Informuję, że zajęcia "Przedmiot wybieralny I - Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w elektroenergetyce" na kierunku Elektrotechnika, 2 st., stac. zaplanowane na 15 kwietnia 2024 r. nie odbędą się. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionych ze studentami.


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 08.04.2024, godz. 14:59

Informuję, że ze względu na wycieczkę II ELE st przełożone zostają zajęcia z Elektroniki i Energoelektroniki II w środę 10.04. Termin odróbczy zostanie ustalony ze studentami


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Michał Kozioł | 08.04.2024, godz. 11:26

Uprzejmie informuję, że w dn. 09.04.2024 i 10.04.2024 zostają odwołane następujące zajęcia:
- Metody statystyczne - ćwiczenia (grupy łączone), st. inżynierskie, sem. 2 w dn. 09.04.2024,
- Statistical methods - wykład, CE, st. inżynierskie, sem. 2 w dn. 09.04.2024,
- Metodyka badań naukowych - wykład, INF, st. inżynierskie, sem. 6 (gr. 1 i 2) w dn. 09.04.2024,
- Metodyka badań naukowych - ćwiczenia, INF, st. inżynierskie, sem. 6 (gr. 2) w dn. 10.04.2024,
- Metody statystyczne - ćwiczenia, ELE, st. inżynierskie, sem. 2 w dn. 10.04.2024,
- Statistical methods - ćwiczenia, CE, st. inżynierskie, sem. 2 w dn. 10.04.2024.


dr inż. Mariusz Sobol


Autor: Mariusz Sobol | 06.04.2024, godz. 12:50

Wykład i zajęcia projektowe z przedmiotu PW III - Grafika komputerowa II na III roku Informatyki niestacjonarnej I-go stopnia, z dnia 27 kwietnia 2024 zastaną odrobione w następujących terminach:

Wykład: 6.04.2024, godz. 17:15, sala P5-203
Projekt, grupa 1: 6.04.2024, godz. 16:20, sala P3-107
Projekt, grupa 2: 6.04.2024, godz. 15:30, sala P3-107


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 06.04.2024, godz. 10:05

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje, że konsultacje dla studentów w dniu 10.04.2024 ( środa) w godz. 15.30-16.15 w pokoju ME-322 zostają odwołane. Konsultacje zostają przeniesione na dzień 09.04.2024 (wtorek) na godz. 09.00 – 09.45 pokój ME-322.


Patryk Szywalski


Autor: Patryk Szywalski | 05.04.2024, godz. 22:38

Zajęcia laboratoryjne z Metody numeryczne w technice (grupa L1 od 17.15 i L2 od 16.20) dla I roku Elektrotechnika 2-go stopnia, niestacjonarne z 6.04.2024r zostaną przeniesione na 13.04.2024 godzina 18.05-19.35 (sala P1-316).


dr inż. Jakub Osuchowski


Autor: JAKUB OSUCHOWSKI | 05.04.2024, godz. 10:21

Informuje, że w dniach 08.04.2024 r. oraz 09.04.2024 r. zajęcia z:

• Artificial inteligence tools (EC/00-SI>ArtIntTO(6)) - projekty dla 3 rok, sem.6, informatyka, st. I-go stopnia (inż.)
• Narzędzia sztucznej inteligencji (EI/00-SI>NarSztIN(6)) - projekt dla 3 rok, sem.6, informatyka, st. I-go stopnia (inż.) grupy 2, 3, 4, 5.
• Zaawansowane systemy baz danych (EI/00-SM>ZSBD(1)) - Laboratorium dla 1 rok, sem.1, informatyka, st. II-go stopnia (mgr) grupa 1.

• oraz konsultacje,

zostają odwołane i zostaną odrobione w kolejnym tygodniu, a dokładny termin ich odrobienia zostanie podany w osobnym komunikacie oraz na stronie kursu na platformie Moodle.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 05.04.2024, godz. 07:48

W dniu 5.04 z powodu choroby odwołuję zajęcia z przedmiotu Modern technologies in computer science - wykład dla kierunku Computer Engineering, sem. 5 oraz z przedmiotu Discrete Maths (wykład oraz ćwiczenia) dla kierunku Computer Engineering, sem. 3.


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 04.04.2024, godz. 13:01

Konsultacje w dniach 05.04.2024 oraz 19.04.2024; godz. 09.15-10.00 zostają przeniesione zgodnie z harmonogramem:

05.04.2024; godz. 09.00-09.45; sala P2-308;

16.04.2024 z godz. 10.00-10.20; sala M-B221;
16.04.2024 z godz. 13.10-13.35; sala P5-203.


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 04.04.2024, godz. 12:57

uprzejmie informuję, że odwołane zajęcia z przedmiotu Metodyka autoprezentacji - seminarium (ADwB, stacjonarne, 1 st.) w dn. 27.02.2024 zostaną odpracowane wg następującego harmonogramu:
- grupa 1 - w dn. 12.04.2024, godz. 11:55-12:40, sala P3-010
- grupa 2 - w dn. 09.04.2024, godz. 13:40-14:25, sala P3-010
- grupa 3 - w dn. 08.04.2024, godz. 11:55-12:40, sala P3-010


dr Małgorzata Wiatr


Autor: Małgorzata Wiatr | 04.04.2024, godz. 11:07

Informuję, że zajęcia z Analizy matematycznej II, INF 1-go stopnia sem. 2 (grupa C2 i C4) oraz konsultacje w dniach 5 i 19 kwietnia są odwołane z powodów służbowych.
Zajęcia zostaną odrobione w terminach:
Grupa C2 - w środę dn. 10 kwietnia w godzinach 8:20-10:00 w sali P5-201.
Grupa C4 - w piątki dn. 12 i 26 kwietnia w godzinach 12:50-13:35 w sali P5-201.


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 04.04.2024, godz. 10:24

Informuję, że zaległy wykład z Elektroniki i Energoelektroniki I, który nie odbył się 23.03 zostanie odrobiony 06.04 o godzinie 11:00 w sali p1-313. Jednocześnie konsultacje przeniesione zostają na godzinę 12:40.


dr hab. Diana Rokita-Poskart


Autor: Diana Rokita-Poskart | 04.04.2024, godz. 08:32

Przypominam, że w dniu 5 kwietnia 2024 r. w godzinach 10:05-14:30 w sali P3 010 odbędą się zajęcia z Ekonomii dla studentów I AdwB I st. Do zobaczenia


dr inż. Gerard Bursy


Autor: Gerard Bursy | 03.04.2024, godz. 17:29

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Sieci komputerowe II dla II roku kier. informatyka I-go stopnia studiów stacjonarnych (godz. 15:30 - 17:05) zostają odwołane. Nowy termin zajęć zostanie ustalony na najbliższych zajęciach w dniu 11.04.2024 r. Za utrudnienia przepraszam


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Michał Kozioł | 03.04.2024, godz. 10:48

Uprzejmie informuję, że w dn. 03.04.2024 zostają odwołane następujące zajęcia:
- Metodyka badań naukowych - ćwiczenia, INF, st. inżynierskie, sem. 6 (gr. 2),
- Metody statystyczne - ćwiczenia, ELE, st. inżynierskie, sem. 2,
- Statistical methods - ćwiczenia, CE, st. inżynierskie, sem. 2.


dr inż. Anna Zatwarnicka


Autor: Anna Zatwarnicka | 03.04.2024, godz. 09:56

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Nowoczesne Technologie w Informatyce z dnia 2024.04.04 (czwartek) z godziny 13:45-15:25 dla studentów III roku kierunku informatyka zostaje odwołany. Studenci zostali poinformowani o odwołaniu zajęć, a termin odrobienia zajęć zostanie ustalony wraz ze studentami.


Dr inż. Łukasz Dymek


Autor: Łukasz Dymek | 03.04.2024, godz. 00:07

Zajęcia z Przedmiotu humanistyczno-społeczny II - Podstawy rozwoju osobistego w dniu 03 04 2024 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione na kolejnych 6 spotkaniach po 15 minut (dodatkowo).


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 02.04.2024, godz. 18:05

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje o zmianie godzin konsultacji dla studentów w dniu 03.04.2024 (środa). Konsultacje zostają przeniesione z godz. 15.30-16.15 na godz.08.00-08.45 . Pokój pozostaje bez zmian (ME-322).


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 02.04.2024, godz. 17:44

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję o odwołaniu zajęć wykładowych z ,,Przedmiotu humanistyczno-społecznego II – Komunikacja społeczna” w dniu 03.04.2024 w godz. 11.00-12.40 w Sali P5-114. Jedocześnie informuję, że zajęcia nie będą odpracowywane w innym terminie.


dr inż. Brygida Klemens


Autor: Brygida Klemens | 02.04.2024, godz. 09:25

Informuję, że w związku z udziałem jako elektor w wyborach dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania w dniu 17.04.2024, zajęciach z przedmiotu humanistyczno-społecznego Zarządzanie czasem i rozwojem osobistym z I rokiem II st. S, nie odbędą się.
Zajęcia nie podlegają odrobieniu ze względu na godziny rektorskie dla elektorów uczestniczących w wyborach.
Brygida Klemens


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 27.03.2024, godz. 09:08

Informatyka sem.6 rok. 3. Grupa ćw. 4. stopień 1
Metodyka badań Naukowych
Zajęcia z dnia 29.05.2024 - 8:20-10:00 zostają przełożone na dzień 4.04.2024 - 11:55-13:35 w sali p2/112


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 27.03.2024, godz. 09:06

Informatyka sem.6 rok. 3. Grupa ćw. 4. stopień 1
Metodyka badań Naukowych
Druga część zajęć (25min) z dnia 8.05.2024, których odrabianie zostało przerwane w dniu 21.03.2024 ze względu na godziny rektorskie o godz. 13 zostaną odrobione w dniu 3.04.2024 w godzinach 7:55 do 8:20 w sali p2/314


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 26.03.2024, godz. 21:21

W związku z obowiązkami służbowymi, konsultacje zaplanowane w środę 27.03.2024 r. o godz. 07:30 w Centrum Obsługi Studenta na ul. Mikołajczyka, odbędą się na II Kampusie na ul. Prószkowskiej, w pokoju P4-103.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 26.03.2024, godz. 17:13

Lecture on the subject "EC8-Database applications" for the third year of Computer Engineering on March 27, 2024. is canceled.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 26.03.2024, godz. 17:13

Zajęcia na kierunku Informatyka (1st,IIIrok,6sem (Stacjonarne)) z przedmiotu "PW8-Aplikacje bazodanowe" - Wykład i Laboratoria w dniu 27.03.2024r. zostają odwołane.


dr inż. Barbara Grochowicz


Autor: Barbara Grochowicz | 26.03.2024, godz. 16:48

Studenci drugiego semestru studiów stacjonarnych I stopnia kierunku ELEKTROTECHNIKA: Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Elektrotechnika I zaplanowane na 22.05.2024 r., budynek P1 sala 118 godz: 8:20, zostają przeniesione na środę 27.03.2024 r. na godzinę 8:20. Sala bez zmian.


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 26.03.2024, godz. 14:23

Informatyka sem.6 rok. 3. Grupa ćw. 5. st.1
Metodyka Badań Naukowych
Zajęcia z dnia 7.05.2024 11:55 zostają przełożone na dzień 11.04.2024 8:20 P2/219


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 26.03.2024, godz. 14:22

Informatyka sem.6 rok. 3. Grupa ćw. 5. st.1
Metodyka Badań Naukowych
Zajęcia z dnia 28.05.2024 11:55 zostają przełożone na dzień 18.04.2024 8:20 P2/219


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 26.03.2024, godz. 14:17

Technologie Energetyki Odnawialnej sem. 6, rok. 3, stopien 1
Praca przejściowa
Zajęcia z dnia 7.05.2024 13:45 zostają przełożone na dzień 8.04.2024 7:30 P2/112


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 26.03.2024, godz. 14:16

Technologie Energetyki Odnawialnej sem. 6, rok. 3, stopien 1
Praca przejściowa
Zajęcia z dnia 28.05.2024 13:45 zostają przełożone na dzień 25.04.2024 8:20 P2/112


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 26.03.2024, godz. 10:03

Konsultacje w dniu 26.03.2024 godz. 12.40-13.10, sala P5-203 zostają przeniesione na dzień 27.03.2024 godz. 10.45-11.15 sala P2 308. W sprawach pilnych można mnie dzisiaj zastać po zajęciach o 12.40 w sali P5 203.


mgr inż Patryk Mauer


Autor: Katarzyna Rosłaniec-Passowicz | 26.03.2024, godz. 08:14

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Programowanie IV dla II rok kierunku Informatyka, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 26 03 2024 r. na dzień 27 03 2024 r., na godz. 12:50 - 14:30, sala P3-207.


dr inż. Tomasz Feliks


Autor: Tomasz Feliks | 25.03.2024, godz. 23:00

Informuję, że zajęcia z:
Podstawy automatyki i regulacji automatycznej II semestr letni 2023/24 Laboratorium, grupa nr 2
dnia 26.03.2024 r. odbędą się w wymiarze 45 min (16:20-17:05). Pozostałe 45 min zostaną odrobione dnia 09.04.2024 r. bezpośrednio po planowanych zajęciach, tj. (18:00-18:45).


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Michał Kozioł | 25.03.2024, godz. 20:02

Uprzejmie informuję, że w dn. 26.03.2024 i 27.03.2024 zostają odwołane następujące zajęcia:
- Metody statystyczne - ćwiczenia (grupy łączone), st. inżynierskie, sem. 2 w dn. 26.03.2024,
- Statistical methods - wykład, CE, st. inżynierskie, sem. 2 w dn. 26.03.2024,
- Metodyka badań naukowych - wykład, INF, st. inżynierskie, sem. 6 (gr. 1 i 2) w dn. 26.03.2024,
- Metodyka badań naukowych - ćwiczenia, INF, st. inżynierskie, sem. 6 (gr. 2) w dn. 27.03.2024,
- Metody statystyczne - ćwiczenia, ELE, st. inżynierskie, sem. 2 w dn. 27.03.2024,
- Statistical methods - ćwiczenia, CE, st. inżynierskie, sem. 2 w dn. 27.03.2024.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 25.03.2024, godz. 19:24

W dniu 26 marca 2024 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Język SQL II na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,2sem (Stacjonarne)).
Zajęcia zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem:
- Wykład - Gr 1 zostaną odpracowane w dniu 12.04.2024 r. w godz. 8:20 - 09:05 (P3-109)
- Laboratorium - Gr 1 zostaną odpracowane w dniu 12.04.2024 r. w godz.11:55 - 13:25 (P3-206)
- Laboratorium - Gr 2 zostaną odpracowane w dniu 12.04.2024 r. w godz.13:40 - 15:10 (P3-206)
- Laboratorium - Gr 3 zostaną odpracowane w dniu 12.04.2024 r. w godz.10:05 - 11:35 (P3-206)


dr inż. Anna Zatwarnicka


Autor: Anna Zatwarnicka | 25.03.2024, godz. 17:47

Uprzejmie informuję, że z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus, zajęcia z 2 rokiem informatyki stacj. 1 stopnia grupa laboratoryjna 6 z przedmiotu systemy Operacyjne II w dniu 2024.04.29 (poniedziałek) zostają odwołane.

Zajęcia planowane 2024.04.29 godz. 8:20 - 10:00.
Odrabianie w dniu 2024.03.26 (wtorek, 1 cz. zajęć) oraz w dniu 2024.04.09 (wtorek, 2 cz. zajęć) w godzinach: 14:40 - 15:25 w sali P3-010.


dr inż. Piotr Mynarek


Autor: Piotr Mynarek | 25.03.2024, godz. 13:04

Zajęcia z PW VI – Systemy wizyjne w dniu 26.03.2024 zostają odwołane, termin zajęć odróbczych zostanie ustalony na kolejnych zajęciach.


dr inż. Rafał Gasz


Autor: Rafał Gasz | 25.03.2024, godz. 10:27

W związku z udziałem w szkoleniu, zajęcia w dniu 27.03.2024 r. z przedmiotu Zaawansowane systemy baz danych (Informatyka, I rok, II-gi stopień) nie odbędą się.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 04.04.2024 roku w sali P1-218, wg harmonogramu:
• Gr 2 – godz. 10:05
• Gr 3 – godz. 13:45


dr inż. Piotr Mynarek


Autor: Piotr Mynarek | 25.03.2024, godz. 09:41

W związku z dzisiejszą aktualizacją obciążeń sal nastąpiła zmiana harmonogramu zajęć obróbczych z Grafiki komputerowej I z dnia 11.03.2024:
- grupa L1 – poniedziałek 25.03.2024 15:30 P3-206
- grupa L2 – poniedziałek 25.03.2024 13:35 P3-206


dr hab. inż. Rafał Stanisławski


Autor: Rafał Stanisławski | 25.03.2024, godz. 08:12

Z powodów losowych jestem zmuszony odwołać wykład z Architektury Komputerów z dzisiaj tj. 25.03.2024 z godz.9.15 z pierwszym rokiem Informatyki pierwszego stopnia. Termin odrobienia ustalimy na następnych zajęciach.


dr hab. Diana Rokita-Poskart


Autor: Diana Rokita-Poskart | 24.03.2024, godz. 22:43

Przypominam, że zajęcia z przedmiotu Ekonomia na I ADwB w dniu 25.03.2024 r. nie odbędą się. Zostały/ zostaną one odrobione według harmonogramu ustalonego ze studentami.


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 22.03.2024, godz. 18:49

Z powodu choroby odwołuję wszystkie zajęcia w dniu 23.03. Zajęcia odróbcze zostaną ustalone w późniejszym terminie.


dr inż. Piotr Mynarek


Autor: Piotr Mynarek | 22.03.2024, godz. 17:31

Zajęcia laboratoryjne z Grafiki komputerowej I z dnia 11.03.2024 zostaną odpracowane zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa L1 – poniedziałek 25.03.2024 15:30 P3-006
- grupa L2 – poniedziałek 25.03.2024 14:40 P3-006
- grupa L3 – czwartek 04.04.2024 11:30 P3-006
- grupa L4 – czwartek 04.04.2024 12:20 P3-006


dr inż. Anna Zatwarnicka


Autor: Anna Zatwarnicka | 21.03.2024, godz. 11:51

Uprzejmie informuję, że z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus zajęcia z 2 rokiem informatyki stacj. 1 stopnia z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania w dniu 2024.04.29 (poniedziałek) zostają odwołane.
Grupa wykładowa 2, zajęcia planowane 2024.04.29 godz. 10:05 - 11:55.
Odrabianie w godzinach: 16:20 - 18:00 w sali P5-201(A) w dniu 2024.03.25 (poniedziałek).


dr inż. Wiesław Kopterski


Autor: Wiesław Kopterski | 20.03.2024, godz. 18:46

Informuję że w dniu 23.03.2024r. zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Systemy operacyjne I " dla II roku Informatyki I stopień studia niestacjonarne z godziny 11:00 (grupa 2) oraz z godziny 12:50 (grupa 3) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie wcześniej ustalonym ze studentami.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 20.03.2024, godz. 12:24

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje o odwołaniu konsultacji dla studentów w dniu 20.03.2024 (środa) w godz. 15.30-16.15 w pokoju ME-322. Konsultacje zostają przeniesione na dzień 21.03.2024 (czwartek) na godz. 12.15-13.00 w pokoju ME-322.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 19.03.2024, godz. 20:57

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Metrologia dla 1 roku Elektrotechnika, 1 stopnia, niestacjonarne zostają przeniesione z dnia 17 03 2024 r. na dzień 24 03 2024 r., na godz. 15:30 - 17:05, sala P3-320.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 19.03.2024, godz. 20:38

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Metrologia dla 1 roku Elektrotechnika, 1 stopnia, niestacjonarne zostają przeniesione z dnia 23 03 2024 r. na dzień 7 04 2024 r., na godz. 16:20 - 18:00, sala P3-320.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 19.03.2024, godz. 20:38

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Metrologia dla 1 roku Elektrotechnika, 1 stopnia, niestacjonarne zostają przeniesione z dnia 23 03 2024 r. na dzień 7 04 2024 r., na godz. 15:30 - 16:50, sala P3-109.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 19.03.2024, godz. 20:38

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Statystyka i podstawy metrologii dla 1 roku AiR, 1 stopnia, niestacjonarne zostają przeniesione z dnia 23 03 2024 r. na dzień 13 04 2024 r., na godz. 17:05 - 18:00, sala P3-109.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 19.03.2024, godz. 20:37

Zajęcia z Statystyka i podstawy metrologii w dniu 23 03 2024 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 6 04 2024 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 1 - godz. 17:15 – 18:00 - sala P3-109,
- grupa 2 - godz. 11:55 – 13:35 - sala P3-109.


dr hab. inż. Andrzej Waindok


Autor: Andrzej Waindok | 19.03.2024, godz. 16:15

The lecture "Programming IV" from 12th March 2024 will be made up on 22nd March 2024 at 13:45-15:15 in room P1-204.


mgr inż. Artur Fonfara


Autor: Artur Fonfara | 19.03.2024, godz. 15:07

Po uzgodnieniu ze studentami, zajęcia z Sieci Komputerowych 2, z grupą L3, z dnia 12.03 zostaną odrobione 22.03 (piątek) 13:40-15:15 w sali 207.


mgr inż Patryk Mauer


Autor: Katarzyna Rosłaniec-Passowicz | 19.03.2024, godz. 13:00

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Programowanie II dla I rok kierunku Informatyka, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 19 03 2024 r. na dzień 22 03 2024 r., na godz. 13:45 - 15:30, sala P3-209.


dr inż. Rafał Gasz


Autor: Rafał Gasz | 19.03.2024, godz. 10:57

W związku z udziałem w szkoleniu, zajęcia w dniu 20.03.2024 r. z przedmiotu Zaawansowane systemy baz danych (Informatyka, I rok, II-gi stopień) nie odbędą się.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 04.04.2024 roku w sali P1-218, wg harmonogramu:
• Gr 2 – godz. 8:20
• Gr 3 – godz. 11:55


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 19.03.2024, godz. 10:25

Automatyka i Robotyka Seminarium sem. 3 rok. 2
Seminarium dyplomowe
Zajęcia z dnia 28.05.2024 10:05 zostają przełożone na dzień 9.04.2024 15:30 P2/219


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 19.03.2024, godz. 10:25

Automatyka i Robotyka Seminarium sem. 3 rok. 2
Seminarium dyplomowe
Zajęcia z dnia 7.05.2024 10:05 zostają przełożone na dzień 26.03.2024 15:30 P2/219


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 19.03.2024, godz. 09:03

Dr inż. Ewa Polańczyk informuję, że zajęcia wykładowe z ,,Przedmiotu humanistyczno-społecznego II – Komunikacja społeczna” dla studentów WEAiI w dniu 20.03.2024 zostaną zrealizowane w ramach Akademickich Targów Pracy. Studenci zobowiązani są również do wpisania się na listy obecności prowadzone przez Akademickie Biuro Karier.


dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 19.03.2024, godz. 08:30

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje o zmianach w terminach i godz. konsultacji w semestrze letnim 2023/2024:
Środy w godz.15.30-16.15 w pokoju ME-322
Soboty w godz.10.00-10.45 w pokoju ME-322 (zjazdy parzyste: 2,4,6,8,10)
W razie potrzeby istnieje możliwość konsultacji w innym terminie lub konsultacji online za pośrednictwem Jitsi Meet po wcześniejszym umówieniu się drogą e-mailową.
Link do konsultacji: https://etele.po.edu.pl/EwaPola%C5%84czykKonsultacje


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 18.03.2024, godz. 21:54

uprzejmie informuję, że z uwagi na wybory Rektora Politechniki Opolskiej w dniu 19 marca 2024 roku, przewidziane w w godz. 11:30-14:00, zajęcia z przedmiotu Metodyka autoprezentacji - seminarium, grupa 1 (ADwB, stacjonarne, 1 st.) zostają odwołane.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 18.03.2024, godz. 21:36

W dniu 20 marca 2024r. w związku z XV Akademickimi Targami Pracy w ramach zajęć uczestniczę z niżej wymienionymi z grupami w wydarzeniu:
- PW8 - Aplikacje bazodanowe, Laboratorium, Gr 1
- PW8 - Aplikacje bazodanowe, Laboratorium, Gr 2
- PW8 - Aplikacje bazodanowe, Laboratorium, Gr 3
- PW8 - Aplikacje bazodanowe, Wykład
- EC8 - Database Applications, Lecture


dr inż. Katarzyna Widera


Autor: Katarzyna Widera | 18.03.2024, godz. 21:23

Zajęcia dla I roku Analityka danych w biznesie (studia niestacjonarne) z przedmiotu Statystyka biznesowa w dniu 23 marca 2024 r. (sobota) odbędą się wyjątkowo w godz. 10:05 - 13: 35. Na zamianę z zajęciami z Języka SQL1 dr inż. Eweliny Piotrowskiej.


dr inż. Ewelina Piotrowska, dr inż. Katarzyna Widera


Autor: Ewelina Piotrowska | 18.03.2024, godz. 21:22

W związku z rozdaniem dyplomów w dniu 23.03.2024 r. w ramach przedmiotu "Język SQL I" prowadzonego przez dr inż. Ewelinę Piotrowską odbędą się zajęcia z przedmiotu "Statystyka biznesowa I" z dnia 23.03.2024 r. prowadzone przez dr inż. Katarzynę Widerę.

Poniżej zamieszczam szczegółowy harmonogram zamiany:

- Język SQL I, wykład, 23.03.2024 r., 10:05 - 11.35, sala P3-119 przeniesiony na 23.03.2024 r., 15:30 - 17:00,sala P3-119
- Język SQL I, laboratorium, Grupa 1, 23.03.2024 r., 11:55 - 13:25, P3-107 przeniesione na 23.03.2024 r.,17:05 - 18:35,sala P3-106

- Statystyka biznesowa I, wykład, 23.03.2024r.,15:30 - 17:00,sala P3-119 przeniesiony na 23.03.2024 r., 10:05 - 11.35, sala P3-119
- Statystyka biznesowa I, laboratorium, Grupa 1, 23.03.2024 r.,17:15 - 18:45,sala P3-106 przeniesione na 23.03.2024 r., 11:55 - 13:25, P3-107


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 18.03.2024, godz. 21:02

W związku z wyborami Rektora Politechniki Opolskiej, w dniu 19 marca 2024 roku, w godzinach 11:30-14:00 zajęcia:
- Język SQL II, Laboratorium, grupa 2, w godz. 11:55 - 13:25 nie odbędą się i nie będą odpracowywane
- Język SQL II, Laboratorium, grupa 3, w godz. 13:30 - 15:00 rozpoczną się najpóźniej o godz. 14.00.


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 18.03.2024, godz. 20:20

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki | Prowadzący: prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły

Informatyka sem.6 rok. 3. Grupa ćw. 1.
Metodyka Badań Naukowych
Zajęcia z dnia 28.05.2024 8:20 zostają przełożone na dzień 21.03.2024 8:20 P2/112


dr inż. Andrzej Włóczyk


Autor: Andrzej Włóczyk | 18.03.2024, godz. 17:46

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z „Systemy elektroenergetyczne [EO/00-SI>SystElek(6)]”, TEO 1 stopnia, stacjonarne, z dnia 19.03.2024 godz. 17:15-18:45 zostaną zrealizowane dnia 27.03.2024 w godzinach: 15:35 - 17:05.


dr inż. Andrzej Włóczyk


Autor: Andrzej Włóczyk | 18.03.2024, godz. 17:46

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z „Automatyka zabezpieczeniowa w PME [EO/00-SI>AutZabPM(6)]” TEO 1 stopnia, stacjonarne, z dnia 19.03.2024 godz. 15:30-17:00 zostaną zrealizowane dnia 27.03.2024 w godzinach: 14:00 - 15:30.


mgr inż. Paweł Antonowicz


Autor: Maja Adamik | 18.03.2024, godz. 14:08

Informuję, że zajęcia z przedmiotu CYBERBEZPIECZEŃSTWO dla I roku (studia stacjonarne I stopnia) zostają przeniesione z dnia 04.03.2024 r. na dzień 21.03.2024 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 1 L1 - godz. 15.30, sala P3-206,
- grupa 1 L2 - godz. 16.15, sala P3-206,
- grupa 1 L3 - godz. 17.00, sala P3-206.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 18.03.2024, godz. 10:01

W dniu 18.03.2024 z Architecture of Computers (CE, I rok) wykład - trwają tylko 45 minut, pozostałe 45 minut zostanie odrobione.
Natomiast ćwiczenia z Methodology for scientific research (CE, III rok) zostały odwołane i również zostaną odrobione.


dr inż. Andrzej Włóczyk


Autor: Andrzej Włóczyk | 17.03.2024, godz. 19:46

Zajęcia dydaktyczne realizowane w poniedziałki i wtorki będą się rozpoczynały o godzinie 15:45, nie jak zaplanowano od godziny 15:30. Sale i limit czasowy pozostają bez zmiany.


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 16.03.2024, godz. 22:56

Informuje, że na prośbę studentów zajęcia z przedmiotu Termoenergetyka dla III rok, elektrotechnika, st. I-go stopnia zostają przeniesione z godz. 18:05 na godz. 15:45. Dzień tygodnia i sala pozostają bez zmian.


dr hab. inż. Michał Tomaszewski


Autor: Michał Tomaszewski | 16.03.2024, godz. 11:16

Zajęcia z przedmiotu Artificial Intelligence Tools (Informatyka CE, semestr letni 2023/24) w następujących terminach: 2024.03.19, 2024.03.26, 2024.04.09, 2024.04.16 zostają przeniesione z godz. 15.30 na godzinę 8.30 (ten sam dzień, ta sama sala).

Artificial Intelligence Tools (Computer Science CE, summer semester 2023/24) classes on the following dates: 2024/03/19, 2024/03/26, 2024/04/09, 2024/04/16 are moved from 15.30 to 8.30 (same day, same room


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 15.03.2024, godz. 22:54

Zajęcia laboratoryjne na kierunku Informatyka (1st,IIIrok,6sem (Stacjonarne)) z dnia 13.03.2023r. z przedmiotu "PW8-Aplikacje bazodanowe" zostaną odpracowane zgodnie z terminarzem:
- Laboratorium, Gr 1 - zostaną odpracowane w dniu 18.03.2024r w godz.11:00-11:45 (P3-121).
- Laboratorium, Gr 2 - zostaną odpracowane w dniu 18.03.2024r w godz.9:15-10:00 (P3-121).
- Laboratorium, Gr 3 - zostaną odpracowane w dniu 18.03.2024r w godz.8:20-9:05 (P3-121).


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 15.03.2024, godz. 11:56

Zajęcia z Technologie internetowe w automatyce w dniu 19 03 2024 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 10 04 2024 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 1 - godz. 15:30 – 17:05 - sala P1-316,
- grupa 2 - godz. 11:55 – 13:35 - sala P1-114.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 15.03.2024, godz. 11:56

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Technologie internetowe w automatyce dla 3 roku AiR, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 19 03 2024 r. na dzień 11 04 2024 r., na godz. 8:20 - 10:00, sala P5-B1.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 15.03.2024, godz. 11:55

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Statystyka i podstawy metrologii dla 1 roku AiR, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 19 03 2024 r. na dzień 8 04 2024 r., na godz. 8:20 - 9:05, sala P5-114.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 15.03.2024, godz. 11:54

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Ochrona danych dla 3 roku Informatyka, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 19 03 2024 r. na dzień 14 05 2024 r., na godz. 7:30 - 8:15, sala P5-114.


Piotr Witkowski


Autor: Piotr Witkowski | 15.03.2024, godz. 08:42

Szanowni Państwo w związku z zaproszeniem studentów na Akademickie Targi Pracy, informuję że w środę 20 marca w godzinach od 10-14, będę przebywać na terenie budynku Łącznik.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 14.03.2024, godz. 16:07

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Teoria sygnałów i systemów dla 2 roku AiR, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 18 03 2024 r. na dzień 8 04 2024 r., na godz. 16:20 - 19:45, sala P5-114.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 14.03.2024, godz. 16:06

Zajęcia z Statystyka i podstawy metrologii w dniu 18 03 2024 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 1 - 25 03 2024 r. godz. 17:15 – 18:50 - sala P5-114,
- grupa 2 - 26 03 2024 r. godz. 10:05 – 11:45 - sala P3-119.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 14.03.2024, godz. 16:05

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Statystyka i podstawy metrologii dla 1 roku AiR, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 18 03 2024 r. na dzień 25 03 2024 r., na godz. 8:20 - 9:05, sala P5-114.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 14.03.2024, godz. 16:04

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Ochrona danych dla 3 roku Informatyka, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 18 03 2024 r. na dzień 10 04 2024 r., na godz. 7:30 - 8:15, sala P5-114.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 14.03.2024, godz. 15:46

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Teoria sygnałów i systemów dla 2 roku AiR, 1 stopnia, niestacjonarne zostają przeniesione z dnia 17 03 2024 r. na dzień 24 03 2024 r., na godz. 17:15 - 18:50, sala P5-A1.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 14.03.2024, godz. 15:46

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Teoria sygnałów i systemów dla 2 roku AiR, 1 stopnia, niestacjonarne zostają przeniesione z dnia 17 03 2024 r. na dzień 24 03 2024 r., na godz. 14:40 - 15:25, sala P5-A1.


dr inż. Arkadiusz Gardecki


Autor: Arkadiusz Gardecki | 14.03.2024, godz. 14:37

Informuję, że zajęcia z przedmiotu PW IV - Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn i napędów dla III rok Elektrotechniki (Wykład i ćwiczenia z dnia 18.03 i 25.03 2024 roku), 1 stopnia, stacjonarne odbędą się w ramach wycieczki do zakładu pracy Elektrowni Opole 4 lub 5 kwietnia 2024 roku.


dr hab. inż. Dariusz Koteras


Autor: Dariusz Koteras | 13.03.2024, godz. 09:47

Ćwiczenia z Elektrotechniki I z dnia 3 kwietnia odbędą się w dniu 27.03.2024 o godz. 8:30 do 9:15 w sali P1-316 oraz w dniu 10.04.2024 o godz. 8:30 do 9:15 w sali P1-316.


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 13.03.2024, godz. 09:35

informuję, że zajęcia z przedmiotu Audyt energetyczny, TEO, sem. 6 (zarówno seminarium, jak i wykład) zaplanowane na dzień 13.03.2024, zostaną zrealizowane poprzez uczestnictwo w wykładzie pt. „Theory, Concepts and Energy Systems Analysis of Smart Renewable Energy Systems – czyli jak społeczeństwa mogą zaprojektować i osiągnąć odporne i w pełni zdekarbonizowane systemy energetyczne oparte na energii odnawialnej.”


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 13.03.2024, godz. 09:30

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki | Prowadzący: prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły

Informatyka sem.6 rok. 3. Grupa ćw. 4.
Metodyka Badań Naukowych
Zajęcia z dnia 08.05.2024 8:20 zostają przełożone na dzień 21.03.2024 11:55 P2/314


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 12.03.2024, godz. 17:15

Zajęcia na kierunku Informatyka (1st,IIIrok,6sem (Stacjonarne)) z przedmiotu "PW8-Aplikacje bazodanowe" - Wykład i Laboratoria w dniu 13.03.2024r. zostają odwołane.

Lecture on the subject "EC8-Database applications" for the third year of Computer Engineering on March 13, 2024. is canceled.


prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły


Autor: Dariusz Zmarzły | 12.03.2024, godz. 09:21

Informatyka sem.6 rok. 3. Grupa ćw. 1.
Metodyka Badań Naukowych
Zajęcia z dnia 07.05.2024 8:20 zostają przełożone na dzień 14.03.2024 8:20 P2/314


dr hab. inż. Ryszard Kopka


Autor: Ryszard Kopka | 11.03.2024, godz. 22:13

W odniesieniu do informacji zamieszczonej w dniu 5 marca 2024 r. (kopia wiadomości poniżej), chodziło o zajęcia z dnia 6 marca (środa), które zostaną odpracowane w środę 13 marca 2024 r. Pozostałe informacje - jak poniżej. Przepraszam za pomyłkę.

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Pomiary Wielkości Procesowych (ELE ST IIST, rok 1, sem 1 EP) w dniu 7 marca 2024 r. (12:50-13:35, sala P5-201) nie odbędą się. Zostaną odpracowane w dniu 14 marca 2024 r. w godzinach 15:30-16:15 w sali P5-201.


mgr inż. Artur Fonfara


Autor: Artur Fonfara | 11.03.2024, godz. 21:56

Zajęcia z Sieci Komputerowych 2, z grupą L3, w dniu 12.03 zostają odwołane.
Termin odróbczy zostanie uzgodniony ze studentami.


dr Anna Duczkowska


Autor: Anna Duczkowska | 11.03.2024, godz. 20:36

Na prośbę studentów I roku kierunku Analityka danych w biznesie W dniu 12.03.2024 zajęcia projektowe Środowiska pracy analityka od godziny 14:30 - 15:15 w P3 -106 nie odbędą się i zostaną odrobione po ustaleniu daty ze studentami.
Anna Duczkowska


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 10.03.2024, godz. 22:32

Zajęcia na kierunku Informatyka (1st,IIIrok,6sem (Stacjonarne)) z przedmiotu "PW8-Aplikacje bazodanowe" (Wykład) z dnia 06.03.2023r. zostaną odpracowane w dniu 22.03.2024 r. w godz. 10:05 -11:35 (P3-109).

W związku z planowanym uczestniczeniem w posiedzeniu Senatu Politechniki Opolskiej w dniu 17.04.2024r. zajęcia na kierunku Informatyka (1st,IIIrok,6sem (Stacjonarne)) z przedmiotu "PW8-Aplikacje bazodanowe" (Wykład) w dniu 17.04.2024 r. zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 22.03.2024 r. w godz.11:40-13:10 (P3-109).


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 10.03.2024, godz. 21:35

W dniu 12 marca 2024 r. w ramach zajęć na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,2sem (Stacjonarne)) z przedmiotu "Język SQL II" (Wykład, Gr 1) w godz. 9:15-10:00 grupa będzie uczestniczyła w XXXII Opolskich Dniach Elektryki odbywających się w Auli na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

Pozostałe zajęcia na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,2sem (Stacjonarne)) z przedmiotu "Język SQL II" w tym dniu nie odbędą się i zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem:
- Laboratorium - Gr 1 zostaną odpracowane w dniu 15.03.2024 r. w godz.11:55 - 13:25 (P3-206)
- Laboratorium - Gr 2 zostaną odpracowane w dniu 15.03.2024 r. w godz.13:40 - 15:10 (P3-206)
- Laboratorium - Gr 3 zostaną odpracowane w dniu 15.03.2024 r. w godz.10:05 - 11:35 (P3-206)


dr inż. Piotr Mynarek


Autor: Piotr Mynarek | 10.03.2024, godz. 17:58

Zajęcia z Grafiki komputerowej I w dniu 11.03.2024 zostają odwołane, termin zajęć odróbczych zostanie ustalony na kolejnych zajęciach.


dr hab. inż. Zbigniew Buryn


Autor: Zbigniew Buryn | 09.03.2024, godz. 21:23

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Termoenergetyka dla III rok, elektrotechnika, st. I-go stopnia zostają przeniesione z czwartku na poniedziałek na godz. 18:05 - 19:45, sala P1-204.


dr inż. Marcin Kamiński


Autor: Marcin Kamiński | 09.03.2024, godz. 10:48

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Podstawy robotyki I (wykład 2h i ćwiczenia 1h) dla II roku AiR (1 stopień, studia stacjonarne) w dniu 11 marca zostają odwołane i przeniesione na inny termin, który zostanie uzgodniony w porozumieniu ze studentami.


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 09.03.2024, godz. 09:08

Informuję, że ze względów osobistych odwołuję konsultację w dniu 09.03. Osoby zainteresowane proszę o kontakt e-mail w celu uzgodnienia dodatkowego terminu.


dr inż. Brygida Klemens


Autor: Brygida Klemens | 08.03.2024, godz. 07:58

Dzień dobry,
zajęcia z przedmiotu humanistyczno-społecznego Zarządzanie czasem i rozwojem osobistym z I rokiem II st. S, z dnia 12.06.2024 (środa) zostają przeniesione na dzień 10.06.2024 (poniedziałek), na godz. 7.30 do sali P5-201.
Zmiana podyktowana jest udziałem w konferencji.
Zmiana została uzgodniona ze studentami w trakcie wcześniejszych zajęć, informacja została zamieszczona na platformie Moodle.
Brygida Klemens


dr hab. inż. Dariusz Koteras


Autor: Dariusz Koteras | 06.03.2024, godz. 14:04

Ćwiczenia z Wybranych Zagadnień Teorii Obwodów z dnia 3 kwietnia odbędą się w dniu 19.03.2024 o godz. 14:30 w sali P5-203


dr hab. inż. Dariusz Koteras


Autor: Dariusz Koteras | 06.03.2024, godz. 14:01

Instead of the 3rd of April, the exercises from Electrical Engineering for IT specialists take place on 12.03.2024 at 15:30 in classroom P1-316.
Ćwiczenia z Elektrotechniki dla informatyków z dnia 3 kwietnia odbędą się w dniu 12.03.2024 o godz. 15:30 w sali P1-316


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 05.03.2024, godz. 22:03

Zajęcia na kierunku Informatyka (1st,IIIrok,6sem (Stacjonarne)) z przedmiotu "PW8-Aplikacje bazodanowe" (Laboratorium, Gr 2) w dniu 06.03.2023r. w godz. 9:15 -10:00 zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 11.03.2024r w godz. 8:20-9:05 (P3-107).

Zajęcia na kierunku Informatyka (1st,IIIrok,6sem (Stacjonarne)) z przedmiotu "PW8-Aplikacje bazodanowe" (Laboratorium, Gr 3) w dniu 06.03.2023r. w godz. 10:05-10:50 zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 11.03.2024r w godz. 9:15-10:00 (P3-206).

Zajęcia na kierunku Informatyka (1st,IIIrok,6sem (Stacjonarne)) z przedmiotu "PW8-Aplikacje bazodanowe" (Wykład) w dniu 06.03.2023r. w godz. 11:00-12:40 zostają odwołane. Zostaną odpracowane w innym terminie.


dr hab. inż. Ryszard Kopka


Autor: Ryszard Kopka | 05.03.2024, godz. 18:10

Informuję, że moje konsultacje w dniu 7 marca 2024 r. (11:15-12:00, P3-310) nie odbędą się. Zapraszam w piątek 9 marca 2024 r. w godzinach 10:15-11:00, pok. P3-310.


dr hab. inż. Ryszard Kopka


Autor: Ryszard Kopka | 05.03.2024, godz. 18:06

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Pomiary Wielkości Procesowych (ELE ST IIST, rok 1, sem 1 EP) w dniu 7 marca 2024 r. (12:50-13:35, sala P5-201) nie odbędą się. Zostaną odpracowane w dniu 14 marca 2024 r. w godzinach 15:30-16:15 w sali P5-201.


dr hab. inż. Andrzej Waindok


Autor: Andrzej Waindok | 05.03.2024, godz. 15:33

I am kindly informing that the lecture on the subject "Programming IV" for the 2nd year of Computer Engineering, first degree, stationary, on Tuesday from 14:40-16:15 o'clock will not occur on March 12, 2024. The lecture will be made up on another date, agreed upon later with the students.


dr hab. inż. Andrzej Waindok


Autor: Andrzej Waindok | 05.03.2024, godz. 15:21

Informuje, że zajęcia z przedmiotu "Metody numeryczne w technice" dla I roku Elektrotechnika, 2 stopnia, stacjonarne, odbywające się we wtorek w godz. 9:15-10:50 (wykład), 11:00-11:45 (ćwiczenia) oraz 11:55-12:40 (laboratorium) zostają przeniesione w dniu 12.03.2024r. z sali P1-316 (wykład i ćwiczenia) oraz sali P1-221 (laboratorium) do Auli WWFiF.


mgr inż. Paweł Antonowicz


Autor: Małgorzata Pyka | 04.03.2024, godz. 14:07

w związku z chorobą zajęcia z przedmiotu Cyberbezpieczeństwo gr. 1 godz. 12:50, gr. 2 godz. 18:05 oraz gr. 3 godz. 11:00 zostają odwołane
Zostaną odrobione w następny poniedziałek (11.03) w godzinach 15:30 - 18:00.


Piotr Witkowski


Autor: Piotr Witkowski | 04.03.2024, godz. 10:42

Szanowni Państwo uprzejmie informuję że zgodnie z Państwa prośbą wykład z Elementów Elektronicznych zostaje przeniesiony na środę w godzinach 14.40 -15.25 do sali P5 - 101. Wykład będzie się odbywać w tygodniach 2,3,4,5,6,7. Po czym wracamy do starego planu (bo wchodzą wam inne zajęcia od 8 tygodnia)


dr inż. Tomasz Feliks


Autor: Tomasz Feliks | 03.03.2024, godz. 19:41

Informuję, że zajęcia z:
Przedmiot wybieralny VII - Transmisja danych w sieciach komputerowych, grupa nr 3, sem. 6, INF, I-go stopnia (inż.)
zostają jednorazowo odwołane z dnia 05.03.2024 r. (11.00-11.45) i zostaną odrobione dnia 04.03.2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 - 15:15 w sali P3-309.
Termin uzgodniony ze studentami.


dr hab. Diana Rokita-Poskart


Autor: Diana Rokita-Poskart | 03.03.2024, godz. 06:45

Informuję, że w związku z udziałem w posiedzeniu KBnM PAN w Warszawie, zajęcia z przedmiotu Ekonomia na I ADwB I st. w dniu 4.03.2024 r. nie odbędą się. Zostaną one dorobione w ramach szkolenia w Urzędzie Statystycznym w Opolu w dniu 6.03.2024 r.:
SEM, gr. 2 - godz. 8.00
SEM, gr. 3 - godz. 9.30 (+ zapisane osoby)
SEM, gr. 1. - godz. 11.00


dr hab. inż. Wiesław Marszałek


Autor: Małgorzata Pyka | 01.03.2024, godz. 11:23

dr hab. inż. Wiesław Marszałek przebywa na zwolnieniu chorobowym w dniach 1 - 9 marca 2024 r.

Zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych ze studentami.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 01.03.2024, godz. 08:30

Zajęcia z przedmiotu Modern technologies in computer science - wykład dla kierunku Computer Engineering, sem. 5 w dniu 1.03.2024 zostały odwołane. Studenci zostali o tym poinformowani. Zajęcia zostaną odrobione w najbliższym możliwym terminie, po uzgodnieniu ze studentami.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 28.02.2024, godz. 05:52

W związku z obowiązkami służbowymi, konsultacje zaplanowane w środę 28.02.2024 r. o godz. 07:30 w Centrum Obsługi Studenta na ul. Mikołajczyka, odbędą się w czwartek (miejsce i i godzina bez zmian).


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 27.02.2024, godz. 13:12

Zajęcia z dnia 17.12.2023 ( na studiach niestacjonarnych) z przedmiotów
Zarządzanie Chmurą II st informatyki
Przedmiot wybieralny IX I st informatyki
zostały w ramach zastępstwa zrealizowane przed dr hab. inż. Mariusza Rząse.

zostały poprowadzone


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 27.02.2024, godz. 13:08

KOREKTA DO WPISU:
07-01-2024, 16:52:32 Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki | Prowadzący: dr inż. Mariusz Gola
"Wykład z przedmiotu Rozwiązania chmurowe na II stopniu informatyki stacjonarnej z dni 13,20.12.2023, zostanie odrobiony kolejno w dniach 12,19 styczeń 2024. Sala P3 109 godzina 07:30"

Prawidłowo powinno być:
"Wykład z przedmiotu Rozwiązania chmurowe na II stopniu informatyki stacjonarnej z dni 12,19.12.2023, zostanie odrobiony kolejno w dniach 12,19 styczeń 2024. Sala P3 109 godzina 07:30"


dr inż. Łukasz Dzierżanowski


Autor: Łukasz Dzierżanowski | 26.02.2024, godz. 13:48

Informuję, że w dniu 28.02.2024 się nie odbędą zajęcia z przedmiotu Projektowanie zorientowane na użytkownika. Zostaną one odrobione w dniu 7.03.2024:
1. Wykład [gr. W2] - 10:05, P1-204
2. Projekt [gr. P7] - 11:00, P1-215
3. Projekt [gr. P6] - 12:50, P1-215


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 26.02.2024, godz. 08:05

uprzejmie informuję, że zajęcia z Przedmiotu Metodyka autoprezentacji - seminarium (ADwB, stacjonarne, 1 st.) w dn. 27.02.2024 zostają odwołane (wszystkie grupy).
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym z poszczególnymi grupami.


dr inż. Ewelina Piotrowska, dr inż. Barbara Tomaszewska-Wach


Autor: Ewelina Piotrowska | 26.02.2024, godz. 07:59

W dniu 27.02.2024 r. w ramach przedmiotu "Język SQL II" prowadzonego przez dr inż. Ewelinę Piotrowską odbędą się zajęcia z przedmiotu "Arkusz kalkulacyjny II" z dnia 01.03.2024 r. prowadzone przez dr inż. Barbarę Tomaszewską-Wach. Wykład oraz laboratoria odbędą się w tych samych godzinach dla każdej grupy. Uwaga na laboratorium jest zmiana sal P3-106 -> P3-107, P3-107 -> P3-106.

Poniżej zamieszczam szczegółowy harmonogram:

- Język SQL II, wykład, 27.02.2024 r., 9:15 - 10.00,sala P3-109 przeniesiony na 01.03.2024 r.,9:15 - 10.00,sala P3-109
- Język SQL II, laboratorium, Grupa 1, 27.02.2024 r., 10:05 - 11:45, P3-107 przeniesione na 01.03.2024 r.,10:05 - 11:45,sala P3-106
- Język SQL II, laboratorium, Grupa 2, 27.02.2024 r., 11:55 - 13:35, P3-107 przeniesione na 01.03.2024 r.,11:55 - 13:35,sala P3-106
- Język SQL II, laboratorium, Grupa 3, 27.02.2024 r., 13:45 - 15:25, P3-107 przeniesione na 01.03.2024 r.,13:45 - 15:25,sala P3-106

- Arkusz kalkulacyjny II, wykład, 01.03.2024r.,9:15 - 10.00,sala P3-109 przeniesiony na 27.02.2024 r.,9:15 - 10.00,sala P3-109
- Arkusz kalkulacyjny II, laboratorium, Grupa 1, 01.03.2024r., 10:05 - 11:45, P3-106 przeniesione na 27.02.2024 r.,10:05 - 11:45,sala P3-107
- Arkusz kalkulacyjny II, laboratorium, Grupa 2, 01.03.2024r., 11:55 - 13:35, P3-106 przeniesione na 27.02.2024 r.,11:55 - 13:35,sala P3-107
- Arkusz kalkulacyjny II, laboratorium, Grupa 3, 01.03.2024r., 13:45 - 15:25, P3-106 przeniesione na 27.02.2024 r.,13:45 - 15:25,sala P3-107


mgr inż. Marcin Majer


Autor: Marcin Majer | 25.02.2024, godz. 20:25

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Architektury nowoczesnych systemów informatycznych dla kierunku: 1 rok, sem.1, informatyka, st. II-go stopnia (mgr) w dniach: 26.02.2024 - 8.03.2024 zostają odwołane z powodu L4. Zajęcia zostaną odpracowane po uzgodnieniu terminu ze studentami.


dr inż. Anna Bryniarska


Autor: Anna Bryniarska | 23.02.2024, godz. 09:17

Wykład i laboratoria w dniu 27.02 dla kierunku Computer Engineering zostały odwołane i zostaną odrobione w innym terminie po uzgodnieniu ze studentami.

The lecture and laboratories on February 27 are canceled.
The classes will be held at a different date agreed with the students.


dr hab. inż. Rafał Stanisławski


Autor: Rafał Stanisławski | 16.02.2024, godz. 11:18

Harmonogram odrabiania zajęć z dnia 22.01.2024 u Rafała Stanisławskiego:

Wykład z przedmiotu Przedmiot wybieralny I – Systemy zaawansowanego sterowania z III rokiem na kier. Automatyka i Robotyka z dnia 22.01.2024 o godz. 11.55 na 24.01.2024 godz. 17.15

Wykład z przedmiotu Przedmiot wybieralny I – Narzędzia modelowania w automatyce z III rokiem na kier. Automatyka i Robotyka z dnia 22.01.2024 o godz. 13.45 na 23.01.2024 godz. 17.15

Wykład z przedmiotu Przedmiot wybieralny V – Podstawy automatyki z III rokiem na kier. Informatyka z dnia 22.01.2024 o godz. 15.30 na 24.01.2024 godz. 15.30

Wykład z przedmiotu Przedmiot wybieralny V – Podstawy teorii systemów z III rokiem na kier. Informatyka z dnia 22.01.2024 o godz. 18.05 na 24.01.2024 godz. 16.20


dr hab. inż. Rafał Stanisławski


Autor: Rafał Stanisławski | 16.02.2024, godz. 11:17

Harmonogram odrabiania zajęć u Rafała Stanisławskiego z dnia 4.12.2023

Zajęcia z przedmiotu Komputerowe Systemy Automatyki Przemysłowej w IV rokiem na kier. Automatyka i Robotyka z dnia 4.12.2023 o godz. 9.15 na 6.12.2023 godz. 11.55

Wykład z przedmiotu Przedmiot wybieralny I – Systemy zaawansowanego sterowania z III rokiem na kier. Automatyka i Robotyka z dnia 4.12.2023 o godz. 11.55 na 13.12.2023 godz. 17.15

Wykład z przedmiotu Przedmiot wybieralny I – Narzędzia modelowania w automatyce z III rokiem na kier. Automatyka i Robotyka z dnia 4.12.2023 o godz. 13.45 na 12.12.2023 godz. 17.15


dr hab. inż. Rafał Stanisławski


Autor: Rafał Stanisławski | 16.02.2024, godz. 11:16

Przełożenie zajęć u Rafała Stanisławskiego z dnia 27.11.2023.

Wykład z przedmiotu Komputerowe Systemy Automatyki Przemysłowej z IV rokiem na kier. Automatyka i Robotyka z dnia 27.11.2023 o godz. 9.15 na 6.12.2023 godz. 9.15

Wykład z przedmiotu Przedmiot wybieralny I – Systemy zaawansowanego sterowania z III rokiem na kier. Automatyka i Robotyka z dnia 27.11.2023 o godz. 11.55 na 6.12.2023 godz. 17.15

Wykład z przedmiotu Przedmiot wybieralny I – Narzędzia modelowania w automatyce z III rokiem na kier. Automatyka i Robotyka z dnia 27.11.2023 o godz. 13.45 na 5.12.2023 godz. 17.15

Wykład z przedmiotu Przedmiot wybieralny V – Podstawy automatyki z III rokiem na kier. Informatyka z dnia 27.11.2023 o godz. 15.30 na 6.12.2023 godz. 15.30

Wykład z przedmiotu Przedmiot wybieralny V – Podstawy teorii systemów z III rokiem na kier. Informatyka z dnia 27.11.2023 o godz. 18.05 na 6.12.2023 godz. 16.20


dr inż. Gerard Bursy


Autor: Gerard Bursy | 14.02.2024, godz. 13:18

Informuję, że termin obróbczy wykładu i laboratorium z PW III - Przemysłowe systemy transmisji danych (III ELE stac. I-go st.), który nie odbył się w dniu 08.11.2023 r. z powodu wyjazdu służbowego, po ustaleniach ze studentami został przesunięty na dzień 07.12.2023 r. godziny i sala pozostają jak we wcześniejszych ustaleniach:
- wykład w godz. 13:45 - 15:15 w sali P3-121,
- laboratorium w godz. 15:30 - 16:15 w sali P3-321.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 14.02.2024, godz. 11:25

Korekta błędu:
Zajęcia dla kierunku Computer Engineering, sem. 1 z przedmiotu Algorithms and Data Structures (wykład oraz ćwiczenia), które nie odbyły się 9.10.2023 z powodu choroby zostaną odrobione następująco:
Wykłady:
10.11.2023, 8:20-9:50, P2-218 za 9.10.2023
Ćwiczenia:
10.11.2023, 9:50-11:20, P2-112 za 9.10.2023

Studenci zostali poinformowani o tym.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 14.02.2024, godz. 11:23

Część zajęć z przedmiotu Computer Networks I (Lab), które nie odbyły się z powodu delegacji 18.10.2023, zostały odrobione w dniu 31.01.2024 w godz.: 16:15-17:00 w sali P2-217.


dr inż. Piotr Mynarek


Autor: Piotr Mynarek | 13.02.2024, godz. 12:04

W komunikacie z dnia 27.11.2023 o zajęciach odwołanych/przesuniętych wkradł się błąd, informacje dotyczyły zajęć w dniu 28.11.2023, a nie 27.11.2023.


prof. dr hab. inż. Sebastian Borucki


Autor: Sebastian Borucki | 11.02.2024, godz. 08:58

Dzień dobry, Szanowni Państwo, informuję że w dniu 11.02.2024r. (niedziela) konsultacje ze studentami studiów niestacjonarnych odbywać się będą w godz. 9.00 - 10.00, a nie jak pierwotnie przyjęto w godz. 15.25 - 16.20.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 05.02.2024, godz. 10:11

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki | Prowadzący: dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk

Zajęcia dla kierunku Computer Engineering, sem. 3 z przedmiotu Operating Systems I (wykład oraz laboratorium), które nie odbyły się 20.12.2023 z powodu choroby, zostały odrobione następująco:
Wykład:
11.01.2024, 8:20-8:50, P2-218
Z powodu godzin rektorskich w dniu 20.12.2023 w godzinach 11:30-15:00, odrobione zostało tylko 30 minut.
Studenci zostali poinformowani o tym.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 05.02.2024, godz. 09:42

Zajęcia dla kierunku Computer Engineering, sem. 3 z przedmiotu Computer Networks I (laboratorium), które nie odbyły się 20.12.2023, zostały odrobione następująco (zajęcia od 15:00-16:15!):
Laboratorium:
24.01.2024, 16:15-17:30, P2-217
Studenci zostali poinformowani o tym.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 05.02.2024, godz. 09:41

Zajęcia dla kierunku Computer Engineering, sem. 3 z przedmiotu Computer Networks I (laboratorium), które nie odbyły się 29.11.2023, zostały odrobione następująco:
Laboratorium:
17.01.2024, 16:15-17:45, P2-217
Studenci zostali poinformowani o tym.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 05.02.2024, godz. 09:40

Zajęcia dla kierunku Computer Engineering, sem. 3 z przedmiotu Computer Networks I (laboratorium), które nie odbyły się 22.11.2023, zostały odrobione następująco:
Laboratorium:
10.01.2024, 16:15-17:45, P2-217
Studenci zostali poinformowani o tym.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 05.02.2024, godz. 09:36

Zajęcia dla kierunku Computer Engineering, sem. 3 z przedmiotu Computer Networks I (laboratorium), które nie odbyły się 25.10.2023, zostały odrobione następująco:
Laboratorium:
14.12.2023, 8:20-9:50, P3-006
Studenci zostali poinformowani o tym.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 05.02.2024, godz. 09:33

Zajęcia dla kierunku Computer Engineering, sem. 3 z przedmiotu Operating Systems I (wykład oraz laboratorium), które nie odbyły się 29.11.2023 z powodu choroby, zostały odrobione następująco:
Wykłady:
30.11.2023, 8:20-9:50, P2-218
Laboratorium:
30.11.2023, 11:20-12:50, P3-212
Studenci zostali poinformowani o tym.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 05.02.2024, godz. 09:29

Zajęcia dla kierunku Computer Engineering, sem. 3 z przedmiotu Operating Systems I (wykład oraz laboratorium), które nie odbyły się 25.10.2023 zostały odrobione następująco:
Wykłady:
9.11.2023, 8:20-9:50, P2-218
Laboratorium:
9.11.2023, 9:55-11:20, P3-006
Studenci zostali poinformowani o tym.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 05.02.2024, godz. 09:29

Zajęcia dla kierunku Computer Engineering, sem. 3 z przedmiotu Operating Systems I (wykład oraz laboratorium), które nie odbyły się 22.11.2023 z powodu wyjazdu służbowego, zostały odrobione następująco:
Wykłady:
16.11.2023, 8:20-9:50, P2-218
Laboratorium:
30.11.2023, 9:55-11:20, P3-006
Studenci zostali poinformowani o tym.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 05.02.2024, godz. 09:28

Zajęcia dla kierunku Computer Engineering, sem. 1 z przedmiotu Algorithms and Data Structures (wykład oraz ćwiczenia), które nie odbyły się 18.12.2023 z powodu choroby zostały odrobione następująco:
Wykłady:
26.01.2024, 8:20-9:50, P2-218
Ćwiczenia:
26.01.2024, 9:50-11:20, P2-112
Studenci zostali poinformowani o tym.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 05.02.2024, godz. 09:27

Zajęcia dla kierunku Computer Engineering, sem. 1 z przedmiotu Algorithms and Data Structures (wykład oraz ćwiczenia), które nie odbędą się 20.11.2023 oraz 27.11.2023 z powodu wyjazdu służbowego zostaną odrobione następująco:
Wykłady:
8.12.2023, 8:20-9:50, P2-218 za 20.11.2023
19.01.2024, 8:20-9:50, P2-218 za 27.11.2023
Ćwiczenia:
8.12.2023, 9:50-11:20, P2-112 za 20.11.2023
19.01.2024, 9:50-11:20, P2-112 za 27.11.2023
Studenci zostali poinformowani o tym.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 05.02.2024, godz. 09:24

Zajęcia z przedmiotu Operating Systems I (wykład oraz laboratorium) dla Computer Engineering, sem. 3, w dniu 10.01.2024 odbyły się przy zastępstwie dr inż. Anny Bryniarskiej.


dr Małgorzata Wiatr


Autor: Małgorzata Wiatr | 31.01.2024, godz. 12:14

Na prośbę studentów, zostało ustalone, że wykład z Analizy matematycznej dla kierunku Automatyka i Robotyka I rok, studia stacjonarnej odbędzie się w czwartek 1 lutego o godzinie 11:00-11:50 w sali P5-114, zamiast w czwartek 1 lutego o godzinie 14:30-15:20.


dr inż. Ireneusz Urbaniec


Autor: Ireneusz Urbaniec | 30.01.2024, godz. 12:59

Zajęcia dla studentów III roku TEO stac. 1 stopnia w dniu 30.01.2024r. (wtorek) z przedmiotu PW IV – Zarządzanie w przedsiębiorstwie energetycznym na skutek niedyspozycji zdrowotnej prowadzanego (dr inż. Ireneusz Urbaniec - L4) poprowadzi w zastępstwie dr inż. Łukasz Nagi.
Powyższe dotyczy następujących zajęć:
1. Wykład - PWIV - Zarządzanie w przedsiębiorstwie energetycznym - godz. 17.15 - 18.00 - Sala P2-218
2. Projekt - PWIV - Zarządzanie w przedsiębiorstwie energetycznym - godz. 18.05 - 18.50 - Sala P2-218

Powyższe zostało ustalone zarówno ze studentami jak również z prowadzącym który zgodził się poprowadzić w/w zajęcia w moim zastępstwie.


dr inż. Paweł Michalski


Autor: Paweł Michalski | 30.01.2024, godz. 07:58

Zajęcia z Geometrii i grafiki inżynierskiej zostaną odrobione 30.01.24 w sali P1-204 W1 15:25 - 16:10


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 29.01.2024, godz. 09:09

Zajęcia z dni 23,24.10.2023 ze studentami Erasmus które nie odbyły się z powodu choroby zostały odpracowane wg następującego harmonogramu:
Przedmiot l.godzin data
Switching, Routing, and.. . 2 06.11.2023
Progr. Essentials in Python 1 07.11.2023


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 29.01.2024, godz. 09:08

Zajęcia z dni 12,13,19,20 grudzień 2023 ze studentami Erasmus które nie odbyły się z powodu choroby zostały odpracowane wg następującego harmonogramu:
Przedmiot l.godzin data
Progr. Essentials in Python 1 23.01.2024
Prog. Essentials in Python 1 23.01.2024
Introduction to Cybersecurity 2 24.01.2024
Introduction to Cybersecurity 2 24.01.2024
Introduction to Networks 1 23.01.2024
Introduction to Networks 1 23.01.2024


dr hab. inż. Wojciech Hunek


Autor: Wojciech Hunek | 28.01.2024, godz. 16:24

Informuję, że zajęcia z dnia 12.12.2023 roku z przedmiot: Metody i algorytmy sterowania cyfrowego, AiR, stacj., II st., wykł., gr. 1, zostaną odpracowane w dniu 30.01.2024 roku w sali P3-010 o godz. 15.30.


mgr inż. Barbara Tomaszewska-Wach


Autor: Barbara Tomaszewska-Wach | 28.01.2024, godz. 11:40

Na prośbę studentów ( Analityka Danych w Biznesie - studia niestacjonarne ) Wykład z przedmiotu Arkusz kalkulacyjny I w dniu 28.01.2024 został przeniesiony na godzinę 11:00 ( sala 106 -budynek P3).


dr inż. Barbara Kucharska


Autor: Barbara Kucharska | 28.01.2024, godz. 11:34

W dniu 28.01.24 wykład z Inżynierii Materiałowej dla II r. AiR I st. NS będzie w sali P2 - 217, godziny bez zmian


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 27.01.2024, godz. 09:38

Uprzejmie informuję, że zajęcia z Przedmiotu wybieralnego III - Audyt energetyczny – laboratorium grupa nr 2 (ELE, NS, 2 st.), w dniu 28.01.2024r., zostają przeniesione z godz. 19:00-19:45 (P2-217) na godz. 12:50-13:35 do sali P3-010.


doktor Anna Rajchel


Autor: Anna Rajchel | 26.01.2024, godz. 20:09

Informuję, że 27 stycznia (sobota), konsultacje dla studentów niestacjonarnych odbędą się w budynku P5, sala B, godz. 7.25-8.10.


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 26.01.2024, godz. 16:59

Zajęcia z dnia 22.10.2023 zajęcia z II rokiem informatyki niestacjonarnej II stopnia z przedmiotu "Zarządzanie chmurą" zostaną odrobione w dniu 27-28.01.2024 wg następującego harmonogramu:
P1 27.01.2024 10.05
P2 27.01.2024 09:15
P3 27.01.2024 08:20
W 28.01.2024 16:20


dr Anna Bohdan


Autor: Anna Bohdan | 26.01.2024, godz. 15:55

Uprzejmie informuję że w dniu 27.01.2024r. konsultacje z dr A. Bohdan odbywają się w sali P9-203.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 26.01.2024, godz. 14:56

Zajęcia z przedmiotu Technologie internetowe (projekt) które planowo powinny odbyć się w dniu 12 stycznia 2024 r., godz. 11:55, grupa P2, zostaną odpracowane w następującym terminie:
- grupa P2 - godz. 14:40 - sala P3-206 - 29 stycznia br.


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Łukasz Nagi | 26.01.2024, godz. 10:30

Odwołane zajęcia z 1.12.2023 dla 1 roku Informatyki 1 st Grupa ćw. 7 zostają odrobione po ustaleniu ze studentami 30.01.2024 sala P2-212 godzina 13.50


dr inż. Krzysztof Górecki


Autor: Krzysztof Górecki | 25.01.2024, godz. 09:41

Informuję, że odwołane zajęcia z przedmiotu Algorytmy i struktury programowania dla I roku Elektrotechnika, 1 stopnia stac. w dniu 10.01.2024 zostaną odrobione w dniu 01.02.2024 (czwartek) w sali P1-304. Wykład od 8:20 - 9:05, Laboratorium od 9:15 - 10:45.


dr inż. Michał Dołęgowski


Autor: Michał Dołęgowski | 24.01.2024, godz. 09:16

Zajęcia z Metrologii elektrycznej w dniu 24.01.2024 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 31.01.2024 r. o godzinie 15:30.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 23.01.2024, godz. 22:09

Informuję, że wykłady z przedmiotu \"Podstawy zarządzania\" realizowane dla kierunku Analityka danych w biznesie z dnia 16.01.2024r. i 23.01.2024r. zostaną odrobione zgodnie z poniższym harmonogramem:
26.01.2024r. godz. 10.00 - 11.30 P3-109
02.02.2024r. godz. 10.00 - 11.30 P3-109


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 23.01.2024, godz. 20:35

W związku z obowiązkami służbowymi, konsultacje zaplanowane w czwartek 25.01.2024 r. o godz. 07:30 w Centrum Obsługi Studenta na ul. Mikołajczyka, odbędą się na II Kampusie na ul. Prószkowskiej, w pokoju P4-103, godziny konsultacji nie ulegają zmianie.


Patryk Szywalski


Autor: Patryk Szywalski | 23.01.2024, godz. 14:28

Zajęcia z Programowanie 1 (grupa L9) dla I roku Informatyki 1-go stopnia z 30.11.2023r zostaną przeniesione na 25.01.2024 godzina 18.05-19.35 (sala P1-221).

Zajęcia z Programowanie 1 (grupa L12) dla I roku Informatyki 1-go stopnia z 30.11.2023r zostaną przeniesione na 01.02.2024 godzina 18.05-19.35 (sala P1-221).


Patryk Szywalski


Autor: Patryk Szywalski | 23.01.2024, godz. 14:12

Zajęcia z Programowanie 1 (grupa L11) dla I roku Informatyki 1-go stopnia z 28.11.2023r zostaną przeniesione na 23.01.2024 godzina 16.20-17.05 oraz 30.01.2024 godzina 16.20-17.05 (sala P3-209).

Zajęcia z Programowanie 3 (grupa L6) dla II roku Informatyki 1-stopnia z 28.11.2023r zostaną przeniesione na 23.01.2024 godzina 19.00-20.30 (sala P1-221).


dr inż. Michał Dołęgowski


Autor: Michał Dołęgowski | 23.01.2024, godz. 10:11

Zajęcia z Metrologii w dniu 23.01.2024 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 02.02.2024 r. zgodnie z wtorkowym planem zajęć.


dr Małgorzata Wiatr


Autor: Małgorzata Wiatr | 23.01.2024, godz. 09:19

Kierunek Informatyka 1-go stopnia, I rok, grupa W1
Informuję, że dnia 25 stycznia (czwartek) w godzinach 8:30-10:00 w sali P5-A, zostanie odrobiony wykład z Analizy matematycznej I z dnia 10 stycznia.


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 22.01.2024, godz. 17:39

Informuję, że wykład z przedmiotu "Podstawy zarządzania" dla kierunku Analityka danych w biznesie w dniu 23.01.2024r. zostaje odwołany z uwagi na opiekę nad dzieckiem. Termin odrabiania zajęć zostanie ustalony ze studentami i podany w osobnym komunikacie.


dr hab. inż. Rafał Stanisławski


Autor: Rafał Stanisławski | 22.01.2024, godz. 11:37

Zajęcia u drą hab. Inż Rafała Stanisławskiego dnia 22 stycznia 2024
Się nie odbędą. Dotyczy:
Przedmiot wybieralny I - Systemy zaawansowanego sterowania, 11:55 - 13:25
Przedmiot wybieralny I: narzędzia modelowania w automatyce 13.45-15.15
Przedmiot wybieralny V - Podstawy automatyki 15.30-16.15
Przedmiot wybieralny V - Podstawy teorii systemów 18.05-18.50.
O terminie odrabiania poinformuję Państwa później


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 22.01.2024, godz. 11:22

W dniu 22.01.2024 (poniedziałek) konsultacje odbędą się w godzinach 12.00-12.45 w sali P2_308. W razie potrzeby skonsultowania się ze mną w późniejszym czasie o 15.30 można mnie zastać w sali P5-203.


dr inż. Krzysztof Górecki


Autor: Krzysztof Górecki | 22.01.2024, godz. 10:20

Odwołane zajęcia w dniu 9.01.2024 z przedmiotu Sterowanie robotów (Wykład) I rok AiR 2 st. stac. zostanę odrobione w dniu 23.01.2024 od godz. 15:30 do 17:00 w sali P1-304


dr inż. Krzysztof Wróbel


Autor: Krzysztof Wróbel | 21.01.2024, godz. 15:12

Informuję, że zajęcia z wykładu z Elektromechanicznych Układów Napędowych w niedzielę 28 stycznia odbędą się tym razem w sali P1-109.


dr inż. Piotr Bębenek


Autor: Piotr Bębenek | 21.01.2024, godz. 13:17

W dniu 22.01.2024 Odrabianie zajęć - wykład Przedmiot humanistyczno-społeczny I - Wystąpienia publiczne - sztuka wywierania wpływu na ludzi godz. 16.30 - 18.00 P-5 sala A1


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 20.01.2024, godz. 20:25

Uprzejmie informuję, że zajęcia z Przedmiotu wybieralnego III - Audyt energetyczny – laboratorium grupa nr 2 (ELE, NS, 2 st.), w dniu 21.01.2024r., zostają przeniesione z godz. 19:00-19:45 (P2-217) na godz. 12:50-13:35 do sali P3-010.


dr inż. Barbara Kucharska


Autor: Barbara Kucharska | 20.01.2024, godz. 12:44

W dniu 21.01.24 wykład z Inżynierii Materiałowej dla II r. AiR I st. NS będzie w sali P3 - 209, godziny bez zmian


dr inż. Katarzyna Mazur-Włodarczyk


Autor: Katarzyna Mazur-Włodarczyk | 20.01.2024, godz. 11:03

Zajęcia w dniu 23.01.2024 r. z przedmiotu humanistyczno-społecznego II: Zarządzanie zespołem i komunikacja w zespole nie odbędą się. Zostaną odrobione dnia 30.01.2024 w godz. 10:05-11:40. Szczegóły dotyczące zaliczenia zostały udostępnione na platformie Moodle.


doktor Anna Rajchel


Autor: Anna Rajchel | 19.01.2024, godz. 18:14

Informuję, że 20 stycznia (sobota), konsultacje dla studentów niestacjonarnych odbędą się w budynku P5, sala B, godz. 7.25-8.10.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 19.01.2024, godz. 14:41

Zajęcia z przedmiotu Technologie internetowe (projekt) które planowo powinny odbyć się w dniu 12 stycznia 2024 r., godz. 13:45, grupa P4, zostaną odpracowane w następującym terminie:
- grupa P4 - godz. 12:50 - sala P3-109 - 29 stycznia br.


dr inż. Agnieszka Tiszbierek


Autor: Agnieszka Tiszbierek | 19.01.2024, godz. 14:15

Konsultacje w dn.20.01.2024 odbędą się w sali M-E308.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 19.01.2024, godz. 12:09

Informuję, że w dniu 20-01-2024 na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,1sem (NS)) w czasie zajęć z przedmiotu "Analiza przypadków I" (Wykład, Gr 1) odbędą się zajęcia "Podstawy zarządzania", które przeprowadzi dr hab. inż. Marcin Lorenc . Zajęcia "Analiza przypadków I" odbędą się w tym samym w dniu 20.01.2024r. w godz. 7.30 - 9.00 w ramach zajęć z przedmiotu "Podstawy zarządzania".


dr inż. Barbara Tomaszewska-Wach


Autor: Barbara Tomaszewska-Wach | 19.01.2024, godz. 11:04

Na prośbę studentów (Analityka Danych w Biznesie - grupa 3) zajęcia z przedmiotu Arkusz kalkulacyjny I - projekt, w dniu dzisiejszym (19.01.2024) są przeniesione z godziny 18:00 na godzinę 14:40. Sala pozostaje bez zmian.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 19.01.2024, godz. 10:14

Zajęcia z przedmiotu Technologie internetowe (projekt) które planowo powinny odbyć się w dniu 12 stycznia 2024 r., godz. 10:05, grupa P3, zostaną odpracowane w następującym terminie:
- grupa P3 - godz. 09:15 - sala P3-108 - 22 stycznia br.


Prof. dr hab. inż. Mariusz Jagieła


Autor: Mariusz Jagieła | 19.01.2024, godz. 09:57

Z uwagi na posiedzenie senatu PO, w dniu 24 stycznia 2024 zajecia z przetwornikow elektromechaniczych I
odbeda sie od godziny 8.00 zamiast od 8.20.

Przesuwam także godziny konsultacji w dniu
22.01.2024 z godzin 12.00-13.30 na godziny 8.30-12.00.
(pokoj P1-124).


dr Anna Bohdan


Autor: Anna Bohdan | 19.01.2024, godz. 09:20

Uprzejmie informuję iż konsultacje z dr A. Bohdan, w dniach 21.01.2024r i 28.01.2024r.,odbędą się w sali P5-207. Godziny konsultacji pozostają bez zmian.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 19.01.2024, godz. 08:30

Zajęcia z przedmiotu Technologie internetowe (projekt) które planowo powinny odbyć się w dniu 12 stycznia 2024 r., godz. 08:20, grupa P1, zostaną odpracowane w następującym terminie:
- grupa P1 - godz. 12:50 - sala P3-109 - 22 stycznia br.


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Łukasz Nagi | 18.01.2024, godz. 18:53

Odwołane zajęcia z 24.11.2023 i 1.12.2023 dla 1 roku Informatyki 1 st zostają odrobione po ustaleniu ze studentami w następujący sposób:
Grupa ćw. 1 - 17.01.2024 i 24.01.24 sala P2-212 godzina 14.30
Grupa ćw. 5 - 22.01.2024 sala P2-212 godzina 14.00 i 14.45
Grupa ćw. 6 - 19.01.2024 i 26.01.24 sala P2-212 godzina 9.15
Grupa ćw. 7 - 15.01.2024 sala P2-212 godzina 14.30


dr Marek Kostrzewa


Autor: Marek Kostrzewa | 18.01.2024, godz. 11:27

Informuję, że zajęcia z przedmiotu fizyka (ćw) dla 1 roku Informatyki gr. 5, na studiach stacjonarnych 1 stopnia zostają przeniesione z dnia 30.01.2024 na 23.01.2024. Zajęcia odbędą się o godz. 15:30 - 16:15, w sali 203, pawilon P5 na ul. Prószkowskiej.


dr hab. Brygida Solga


Autor: Brygida Solga | 17.01.2024, godz. 19:16

Informuję, że z powodu choroby prowadzącej zajęcia z przedmiotu humanistyczno-społecznego w dniu 19 stycznia br. nie odbędą się.


dr inż. Marcin Kamiński


Autor: Marcin Kamiński | 17.01.2024, godz. 11:35

Zajęcia z przedmiotu 'Systemy wizyjne' planowane do realizacji we wtorek 23 stycznia 2024 roku (wykład o godzinie 10.05 w sali P5-204) zostaną zrealizowane w dniu 24 stycznia 2024 roku (środa) o godzinie 9.15 w sali P2-212


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Łukasz Nagi | 17.01.2024, godz. 07:22

Cancelled Internet Technologies classes of 24.10.2023 and 28.11.2023 will be made up on 12.01.2022 and 19.01.2023, respectively, at 13.40 in room P2-217


dr hab. inż. Andrzej Waindok


Autor: Andrzej Waindok | 16.01.2024, godz. 21:16

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z Programowania III (II rok Informatyki) dla grupy 1 w dniu 23 stycznia 2024 nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 29.01.2024 w godz. 12:50-14:30 w sali P1-221.


dr hab. inż. Andrzej Waindok


Autor: Andrzej Waindok | 16.01.2024, godz. 21:16

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z Programowania III (II rok Informatyki) dla grupy 2 w dniu 23 stycznia 2024 nie odbedą się. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 29.01.2024 w godz. 9:15-11:00 w sali P1-221.


dr inż. Grzegorz Bialic


Autor: Grzegorz Bialic | 16.01.2024, godz. 16:39

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Podstawy automatyki i regulacji automatycznej I" dla I rok AiR 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 23-01-2024 r. na dzień 30-01-2024 r., na godz. 17:00 - 20:00, sala 114 P5.


dr inż. Jakub Osuchowski


Autor: JAKUB OSUCHOWSKI | 16.01.2024, godz. 13:55

Informuję, że odwołane zajęcia zostaną odrobione w podanych poniżej terminach:
Przedmiot wybieralny V - Zintegrowane systemy zarządzania w automatyce – Laboratorium groupa: IV AiR ns. I-go st. W1 L2 P2 w Sali P1-205 godzina: 8:05, w dniu: 20:01:2024 r.
Przedmiot wybieralny V - Zintegrowane systemy zarządzania w automatyce- Laboratorium groupa: IV AiR ns. I-go st. W1 L1 P1 w Sali P1-205 godzina: 17:05, w dniu: 21:01:2024 r.
Przedmiot wybieralny V - Zintegrowane systemy zarządzania w automatyce- Wykład groupa: IV AiR ns. I-go st. W1 w Sali P1-310 godzina: 16:20, w dniu: 21:01:2024 r.
Przedmiot wybieralny X - Projektowanie i budowa serwisów webowych - Laboratorium groupa: IV INF ns. I-go st. W1 C1 L2 P2 w Sali P1-310 godzina: 7:30, w dniu: 21:01:2024 r.
Przedmiot wybieralny X - Projektowanie i budowa serwisów webowych - Laboratorium groupa: IV INF ns. I-go st. W1 C1 L1 P1 w Sali P1-310 godzina: 18:50, w dniu: 21:01:2024 r.
Przedmiot wybieralny X - Projektowanie i budowa serwisów webowych - Wykład groupa: IV INF ns. I-go st. W1 w Sali P1-310 godzina: 18:05, w dniu: 21:01:2024 r. Dodatkowo informuję, że konsultacje w dniu 23.01.2024 r. zostają przeniesione na 30.01.2024 r. godz: 10:45


dr inż. Krzysztof Górecki


Autor: Krzysztof Górecki | 16.01.2024, godz. 09:21

Odwołane zajęcia w dniu 9.01.2024 z przedmiotu Sterowanie robotów (Projekt) I rok AiR 2 st. stac. zostanę odrobione w dniu 16.01.2024 od godz. 15:30 do 16:15 w sali P1-304


dr Izabela Czabak-Górska


Autor: Izabela Czabak-Górska | 16.01.2024, godz. 08:20

Informuję, że wykład z przedmiotu "Podstawy zarządzania" dla kierunku Analityka danych w biznesie w dniu 16.01.2024r. zostaje odwołany z uwagi na opiekę nad dzieckiem. Termin odrabiania zajęć zostanie ustalony ze studentami i podany w osobnym komunikacie.


dr inż. Mariusz Sobol


Autor: Mariusz Sobol | 15.01.2024, godz. 18:35

Zajęcia projektowe z przedmiotu Projekt zespołowy systemu informatycznego, III rok Informatyki stacjonarnej I-go stopnia, zostają przeniesione:
grupa P3:
z dnia 16.01.2024, godz. 10:05 na dzień 18.01.2024, godz. 15:30, sala P3-208
grupa P5:
z dnia 16.01.2024, godz. 11:55 na dzień 18.01.2024, godz. 13:45, sala P3-208


dr hab. Zofia Kostrzycka


Autor: Zofia Kostrzycka | 15.01.2024, godz. 17:58

Z powodów rodzinnych, za zgodą studentów szykuję taką zmianę w zajęciach sobotnio-niedzielnych: 20 i 21 stycznia.

Wykład z matematyki dyskretnej (II ROK INFORMATYKI NIESTACJONARNEJ) z soboty 20 stycznia z godz. 19.00 odbędzie się w niedzielę 21 styczna o godz. 18.05 w sali P5-114.

Ćwiczenia z analizy mat. 2 (II ROK INFORMATYKI NIESTACJONARNEJ - GRUPA 2) z godz. 18.05 w niedzielę 21-go stycznia odbędą się w sobotę 20-go stycznia w godz. 13.45-14.45 w sali P5-A.

Konsultacje z dn. 20.01.2024 z godz. 18.00 są przesunięte na godz. 15.00 - sala P5-A.


dr inż. Tomasz Feliks


Autor: Tomasz Feliks | 15.01.2024, godz. 16:42

Informuję, że wykład z przedmiotu:
Algorytmy sterowania dyskretnego, semestr zimowy 2023/24 3 rok, sem.5, AiR, st. I-go stopnia (inż.) w dniu 22.01.2024 r. odbędzie się w sali P3-107 ze względu na termin 0 - kolokwium.


dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak


Autor: Katarzyna Wojteczek-Laszczak | 15.01.2024, godz. 15:05

W dniu dzisiejszym konsultacje odbywają się w godzinach 15.30-16.15 w sali P5-203


dr inż. Paweł Piekielny


Autor: Paweł Piekielny | 15.01.2024, godz. 12:11

Informuję, że zajęcia z przedmiotu „Elective course I - Good software development practices” - wykład dla grupy nr 1, z dnia 08.01.2024r. zostaną odrobione w dniu 15.01.2024r. o godzinie 13.35 w sali P2-210.


dr Anna Bohdan


Autor: Anna Bohdan | 15.01.2024, godz. 11:19

Uprzejmie informuję, iż konsultacje z dr A. Bohdan w dniu 16.01.2024 r. zostają przeniesione na wcześniejszą godzinę i odbędą się w godz. 10.15-11.00 w sali 301A (ul. Luboszycka).


dr Anna Bohdan


Autor: Anna Bohdan | 15.01.2024, godz. 11:17

Uprzejmie informuję, że w dniu 16.01.20234 r., zajęcia z dr A. Bohdan z przedmiotu Prawo autorskie i gospodarcze (EX/00-SI>PraAutGO(1) wykład, godz. 16.20-17.50) zostają przesunięte na wcześniejszą godzinę i odbędą się bezpośrednio po zajęciach poprzedzających wykład z prawa autorskiego i gospodarczego (bez zaplanowanej u studentów godzinnej przerwy miedzy zajęciami).
Studenci zostali powiadomieni o przesunięciu zajęć.


mgr inż. Marcin Majer


Autor: Marcin Majer | 15.01.2024, godz. 09:52

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Algorytmy i struktury danych dla I roku Informatyki, 1 stopnia, stacjonarne, zostają przeniesione z dnia:

- 24.01.2024 r. na dzień 19.01.2024 r., na godz. 10:05 - 11:35, sala P5-203.


mgr inż. Marcin Majer


Autor: Marcin Majer | 15.01.2024, godz. 09:44

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Team project of IT system dla III roku CE, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia:
- 22.01.2024 r. na dzień 15.01.2024 r., na godz. 13:45 - 15:15, sala P3-206,
- 29.01.2024 r. na dzień 18.01.2024 r., na godz. 8:20 - 9:50, sala P3-026.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 15.01.2024, godz. 09:00

Zajęcia na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,1sem (S)) z przedmiotu "Analiza przypadków I" (Wykład, Gr 1) w dniu 16-01-2024 zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 25.01.2024r. w godz.12:00-13:30 (P3-109). Zajęcia z przedmiotu "Elementy prawa", prowadzone przez dr Annę Bohdan odbędą się szybciej, tj. w godz. 13:00 - 14:30.


dr inż. Paweł Michalski


Autor: Paweł Michalski | 15.01.2024, godz. 08:53

Zajęcia z Komputerowego wspomagania projektowania zostaną odrobione w dniu 22.01.2024 w sali P1-217 wg. następującego harmonogramu:
L4 12:50 -13:35
L6 14:40 - 15:25
L3 16:20 - 17:05
L5 18:05 - 18:50


dr inż. Paweł Michalski


Autor: Paweł Michalski | 15.01.2024, godz. 08:46

Zajęcia z Geometrii i grafiki inżynierskiej zostaną odrobione w sali P1-217 wg. następującego harmonogramu:
22.01.2024
L1 11:00 - 11:45
L2 11:45 - 12:50
29.01.2024
L3 11:00 - 11:45
L4 11:45 - 12:50


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 15.01.2024, godz. 00:28

Zajęcia laboratoryjne zaplanowane na 15.01.2024r. na kierunku "Analityka danych w biznesie" (1st,Irok,1sem), na przedmiocie "Język SQL I" zostaną odpracowane w dniu 18.01.2024r. zgodnie z harmonogramem:
- Grupa 1: w dniu 18.01.2024 r. w godz. 10:00 - 11:30 (P3-206)
- Grupa 2. w dniu 18.01.2024 r. w godz. 8:20-9:50 (P3-206)


dr hab. inż. Piotr Niesłony


Autor: Piotr Niesłony | 14.01.2024, godz. 18:15

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Przedmiot wybieralny VII - Zrobotyzowane technologie obróbki mechanicznej w dniu 14.01.2024 (niedziela) zostały, na prośbę studentów, przesunięte z godziny 17.40 na godzinę 16.20.


dr hab. inż. Mirosław Szmajda


Autor: Mirosław Szmajda | 14.01.2024, godz. 14:09

Informuję, iż odróbka zajęć: II AiR metrologia elektryczna lab., która miała odbyć się dn. 15.01.2024 zostaje przeniesiona na 22.01.2024 na tą samą godzinę, tj. 7:30 - 9:00.


dr inż. Piotr Mynarek


Autor: Piotr Mynarek | 13.01.2024, godz. 14:27

Na prośbę studentów laboratorium PW VI - Systemy wizyjne gr. L2, w dniu 13.01.2024, odbędzie się o godz. 14:30 w sali P1-14.


mgr inż. Marcin Majer


Autor: Marcin Majer | 13.01.2024, godz. 13:03

Informuję, że zajęcia z Architektury nowoczesnych systemów informatycznych dla kierunku I roku Informatyki nst. II stopnia z dnia 28.10.2023 zostaną odpracowane w terminie 14.01.2024:

- projekt gr. 1 - godz. 9:15 - 10:00 sala p3-009
- projekt gr. 2 - godz. 10:55 - 11:00 sala p3-009
- projekt gr. 3 - godz. 10:05 - 10:50 sala p3-009
- wykład: godz.: 17:15 - 18:45 sala p3-119


dr inż. Piotr Mynarek


Autor: Piotr Mynarek | 13.01.2024, godz. 10:35

Na prośbę studentów wykład z PW VI - Systemy wizyjne, w dniu 13.01.2024, odbędzie się o godz. 12:50 w sali P1-310.


dr Anna Bohdan


Autor: Anna Bohdan | 13.01.2024, godz. 10:24

Uprzejmie informuję iż w dniu 13 stycznia 2024 r. konsultacje z dr A. Bohdan odbędą się w sali P5-207.


dr inż. Roman Chudy


Autor: Roman Chudy | 13.01.2024, godz. 08:42

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zrobotyzowane technologie obróbki mechanicznej w dniu 13.01.23, odbędą się na Wydziale Mechanicznym w hali maszyn C1.


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 13.01.2024, godz. 07:43

Uprzejmie informuję, że zajęcia z Przedmiotu wybieralnego III - Audyt energetyczny – laboratorium grupa nr 2 (ELE, NS, 2 st.), w dniu 14.01.2024r., zostają przeniesione z godz. 19:00-19:45 (P2-217) na godz. 12:50-13:35 do sali P3-010.

Konsultacje w dn. 14.01.2024 odbędą się w godz. 12:00-12:45 w sali P3-010.


dr inż. Jakub Osuchowski


Autor: JAKUB OSUCHOWSKI | 12.01.2024, godz. 12:47

Informuje, że z przyczyn ode mnie niezależnych zajęcia z:

• Przedmiot wybieralny X - Projektowanie i budowa serwisów webowych [EI/00-NI>W:PrBuSW(7)] wykład oraz projekty dla grup IV INF ns. I-go st. W1 C1 L1 P1 oraz W1 C1 L2 P2,
• Przedmiot wybieralny V: Zintegrowane systemy zarządzania w automatyce [EA/00-NI>W:ZiSyZA(7)] wykład i laboratoria dla IV AiR ns. I-go st. W1 L1 P1 i W1 L1 P2,

• oraz konsultacje,

w dniu 13.01.2024 r. zostają odwołane i zostaną odrobione podczas kolejnego zjazdu, a dokładna godzina ich odrobienia zostanie podany na początku przyszłego tygodnia.


Marek Szyndler


Autor: Marek Szyndler | 12.01.2024, godz. 09:40

Informuję że dnia 22.01.24 w sali 221 budynek 1 w godzinach 10:00- 11:30 będą odrabiane zajęcia z Programowania 1 dla grupy 10 kierunku Informatyka


Marek Szyndler


Autor: Marek Szyndler | 12.01.2024, godz. 09:35

Informuję że dnia 13.01.24 w sali 106 w godzinach 18:35 - 19:20 budynek 3 będą odrabiane zaległe zajęcia z projektu z Modelowania i Analizy Systemów Informatycznych dla grupy 1 kierunku informatyka, studia zaoczne, rok 1, drugi stopień.


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 11.01.2024, godz. 19:57

Informuję, że zaległe zajęcia z przedmiotu Energoelektroniczne Układy Napędowe, które nie odbyły się 09.12 zostaną odrobione 14.01 w godzinach 15:30-18:30 w sali p1-17.


Piotr Witkowski


Autor: Piotr Witkowski | 11.01.2024, godz. 13:48

Dr inż. Piotr Witkowski odwołuje wykład z przedmiotu: Przedmiot wybieralny IV - Programowanie systemowe dla grupy 1 godzina 17:15. Zajęcia zostaną odrobione po nowym roku 25 stycznia w godzinach 18:00-18:45


dr Said Edaich


Autor: Said Edaich | 11.01.2024, godz. 11:33

W związku z zobowiązania służbowe (Sttaf PO - KreativUE23) informuję że, zajęcia z przedmiotu "Copyright and economy″, I rok, Informatyka, 1 stopnia, stacjonarne zostały przeniesione z dnia 15 . 01. 2024 r. na dzień 22 . 01 . 2024, na god. 10:00 do 11:20 – Sala 219 P2.


dr Said Edaich


Autor: Said Edaich | 11.01.2024, godz. 11:32

W związku z zobowiązania służbowe (Sttaf PO - KreativUE23) informuję że, zajęcia z przedmiotu "European Culture″, I rok, Informatyka, 1 stopnia, stacjonarne zostały przeniesione z dnia 15.01.2024 r. na dzień 22 . 01 . 2024, na god. 15:20 do 17: 10 – Sala 219 P2.


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 11.01.2024, godz. 09:55

Informuję, że zaległe zajęcia z przedmiotu Programowanie I, które nie odbyły się 09.12 zostaną odrobione 14.01 o godzinie 07:30 w sali p1-105.


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 11.01.2024, godz. 09:50

Informuję, że co dwutygodniowe zajęcia z Elektroniki i Energoelektroniki II z grupą pościgową z dnia 24.01 zostają przeniesione na 17.01. Sala i godzina bez zmian.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 11.01.2024, godz. 08:39

Zajęcia laboratoryjne na kierunku "Analityka danych w biznesie" (1st,Irok,1sem) w grupie 3 na przedmiocie "Język SQL I" w dniach: 12.12, 19.12, 09.01, 16.01, 23.01,30.01 rozpoczynają się o godz. 8.00. W dniu 22.01.2024 r. w godz. 10.30-13.30 zostaną odpracowane godziny wynikające z tej zmiany.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 11.01.2024, godz. 08:36

Zajęcia na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,1sem) z przedmiotu "Język SQL I" (Wykład, Gr 1) z dnia 13-12-2024 zostały odpracowane w dniu 11-01-2024 w godz.8:20-9:05 (P3-206) . W dniu 13.12.2023r. nie odbyła się druga godzina zajęć.


dr inż. Joanna Kolańska-Płuska


Autor: Joanna Kolańska-Płuska | 11.01.2024, godz. 08:31

Informuję, że na prośbę studentów, konsultacje zostają przeniesione z dnia 11.01.2024 na 12.01.2024 na godz. o 10:00 - pokój P1-220.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 10.01.2024, godz. 16:46

W związku z obowiązkami służbowymi, konsultacje zaplanowane w czwartek 11.01.2024 r. o godz. 07:30 w Centrum Obsługi Studenta na ul. Mikołajczyka, odbędą się na II Kampusie na ul. Prószkowskiej, w pokoju P4-103, godziny konsultacji nie ulegają zmianie.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 10.01.2024, godz. 16:44

Informuję, że zajęcia dydaktyczne dla 2 INF ST I-go - Technologie internetowe (projekt) zaplanowane w piątek 12.01.2024 r. nie odbędą się. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie ustalonym ze studentami.


dr inż. Krzysztof Górecki


Autor: Krzysztof Górecki | 10.01.2024, godz. 08:11

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Algorytmy i struktury programowania dla I roku Elektrotechnika, 1 stopnia stacjonarne w dniu 10.01.2024 zostają odwołane. Odrobione zostaną w terminie uzgodnionym ze studentami.


dr Małgorzata Wiatr


Autor: Małgorzata Wiatr | 10.01.2024, godz. 06:49

Informuję, że dnia 10.01.2024 (środa) oraz 11.01.2024 (czwartek) z powodu choroby odwołane zostają:
wykład oraz ćwiczenia z Analizy matematycznej I dla kierunku Informatyka dla grup W1C1 oraz W1C2,
wykład oraz ćwiczenia z Analizy matematycznej dla kierunku Automatyka i Robotyka.


mgr inż. Marcin Majer


Autor: Marcin Majer | 09.01.2024, godz. 22:35

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Algorytmy i struktury danych dla I roku Informatyki, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z powodu choroby, z dnia 10.01.2024 r. na dzień 10.01.2024 r., na godz. 11:55 - 13:25, sala P5-203.


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 09.01.2024, godz. 11:32

Wykład z przedmiotu sieci komputerowe I z dnia: 24.10.2023 oraz dnia: 28.11.2023 z II rokiem informatyki stacjonarnej I stopnia zostanie odrobiony kolejno w dniach: 10,17 styczeń 2024 o godzinie 10.05. Sala bez zmian.


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 09.01.2024, godz. 11:18

Dotyczy: 3 rok informatyki. Zajęcia z przedmiotu "Elective course IV - Administration of network operating systems" - wykład i laboratorium z dnia 13 i 20 grudnia 2023 (choroba prowadzącego) zostaną opracowane kolejno w dniach 10,17 styczeń 2024 godzina 7.30-09.55. Sala bez zmian. Zmiana została uzgodniona ze studentami


dr inż. Paweł Michalski


Autor: Paweł Michalski | 09.01.2024, godz. 06:24

Wszystkie zajęcia z przedmiotów Geometria i grafika inżynierska oraz Komputerowe wspomaganie projektowania w dniu 9.1.2024 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym na zajęciach ze studentami.


dr Anna Bohdan


Autor: Anna Bohdan | 08.01.2024, godz. 21:22

Uprzejmie informuję, iż konsultacje z dr A. Bohdan w dniu 9.01.2024 r. odbędą się w godz. 10.00-11.00 w sali 301A (w budynku WEiZ przy ul. Luboszyckiej 7).


dr Anna Bohdan


Autor: Anna Bohdan | 08.01.2024, godz. 21:12

Uprzejmie informuję, że w dniu 9.01.20234 r., zajęcia z dr A. Bohdan z przedmiotu Prawo autorskie i gospodarcze ( EX/00-SI>PraAutGO(1) Wykład, godz. 16.20-17.50) zostają przesunięte o półtorej godziny wcześniej. Studenci zostali powiadomieni o przesunięciu zajęć.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 08.01.2024, godz. 21:05

Zajęcia na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,1sem (S)) z przedmiotu "Analiza przypadków I" (Wykład, Gr 1) w dniu 09-01-2024 zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 15.01.2024r. w godz.12:00-13:30 (P3-109). Zajęcia z przedmiotu "Elementy prawa", prowadzone przez dr Annę Bohdan odbędą się szybciej, tj. w godz. 13:00 - 14:30.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 08.01.2024, godz. 16:04

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Podstawy metrologii dla I rok Elektrotechnika, 1 stopnia, niestacjonarne, grupa 2 zostają przeniesione z dnia 14 01 1024 r. na dzień 21 01 2024 r., na godz. 17:15 - 18:45, sala P3-320.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 08.01.2024, godz. 16:02

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Metrologia elektryczna dla 2 roku, Technologie energetyki odnawialnej, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 15 01 1024 r. na dzień 23 01 2024 r., na godz. 12:50 - 14:20, sala P3-320.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 08.01.2024, godz. 15:42

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Podstawy metrologii dla I rok Elektrotechnika, 1 stopnia, niestacjonarne, grupa 1 zostają przeniesione z dnia 14 01 1024 r. na dzień 27 01 2024 r., na godz. 9:15 - 10:50, sala P3-320.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 08.01.2024, godz. 15:41

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Podstawy metrologii dla I rok Elektrotechnika, 1 stopnia, niestacjonarne zostają przeniesione z dnia 14 01 1024 r. na dzień 27 01 2024 r., na godz. 7:30 - 8:15, sala P5-101.


dr hab. inż. Wojciech Hunek


Autor: Wojciech Hunek | 08.01.2024, godz. 13:10

Informuję, że zajęcia z przedmiotu: Metody i algorytmy sterowania cyfrowego, AiR, wykł., gr. 1, stacj., II st. w dniu 09.01.2024 roku poprowadzi w zastępstwie dr inż. Paweł Majewski.


dr hab. Krzysztof Kowalik


Autor: Krzysztof Kowalik | 08.01.2024, godz. 11:40

Informuję, że zajęcia z przedmiotu: Przedmiot humanistyczny II - etyka nowych technologii dla 1 roku, sem.2, informatyka - wytwarzanie oprogramowania, st. II-go stopnia z dnia 09.01.2024 (godz. 08:20-10:00) nie odbędą się i zostaną odpracowane w najbliższym uzgodnionym ze studentami terminie


dr inż. Barbara Kucharska


Autor: Barbara Kucharska | 08.01.2024, godz. 10:38

Wykład z Inżynierii Materiałowej dla II r. AiR I st. ST w dniu 9.01.24 zamiast 10'05 -11'35 rozpocznie się o 10 min. później i będzie od 10'15 -11'45. Sala bez zmian


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 07.01.2024, godz. 16:52

Wykład z przedmiotu Rozwiązania chmurowe na II stopniu informatyki stacjonarnej z dni 13,20.12.2023, zostanie odrobiony kolejno w dniach 12,19 styczeń 2024. Sala P3 109 godzina 07:30


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 07.01.2024, godz. 16:48

Projekt z przedmiotu Rozwiązania chmurowe na II stopniu informatyki stacjonarnej (grupa P2) z dnia 13,20 12.2023, zostaną odrobione w dniu 12.01.2024 kolejno o godzinach 12.15,13,45 Sala bez zmian. Powyższa zmiana została uzgodniona ze studentami.


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 07.01.2024, godz. 16:45

Jedna godzina zajęć z „Przedmiot wybieralny IV - Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi" z III rokiem informatyki stacjonarnej gr L1 z dni: 11,18 grudzień 2023, zostają kolejno odrobione w dniach 08,15 styczeń 2024 godzina 11.00. Sala 307.


prof. dr hab. inż. Andrzej Cichoń


Autor: Andrzej Cichoń | 07.01.2024, godz. 15:03

Zajęcia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej (studia stacjonarne, 1 st, II rok, sem. 3) z przedmiotu "Urządzenia elektryczne " (W) w dniu 16-01-2024 zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 08-01-2024 w sali P2-210 według poniższego harmonogramu:
- 7.30-9.00 - wykład,
- 9.15-10.00 - ćwiczenia,
- 10.05-10.50 - seminarium.


dr inż. Marcin Kamiński


Autor: Marcin Kamiński | 06.01.2024, godz. 23:35

Zajęcia z przedmiotu 'Systemy wizyjne' planowane do realizacji w dniu 8 stycznia 2024 roku (wykład o godzinie 8.20 w sali P2-112) oraz w dniu 9 stycznia 2024 roku (projekt o godzinie 10.05 w sali P2-217) zostaną odrobione w dniu 17 stycznia 2024 roku (środa) o godzinie 12.50 w sali P2-212

Classes in the subject 'Vision systems' planned for January 8, 2024 (lecture at 8.20 a.m. in room P2-112) and on January 9, 2024 (project at 10.05 a.m. in room P2-217) will be made up on January 2024 (Wednesday) at 12.50 in room P2-212


dr inż. Marcin Kamiński


Autor: Marcin Kamiński | 06.01.2024, godz. 23:34

Wykład z przedmiotu 'Systemy wizyjne' planowany do realizacji w dniu 9 stycznia 2024 roku o godzinie 10.05 w sali P5-205 zostanie odrobiony w dniu 17 stycznia 2024 roku (środa) o godzinie 9.15 w sali P2-212


dr inż. Paweł Piekielny


Autor: Paweł Piekielny | 05.01.2024, godz. 11:48

Informuję, że zajęcia z przedmiotu „Elective course I - Good software development practices” - wykład w dniu 08.01.2024 r. zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie uzgodniony ze studentami na kolejnych zajęciach.


dr inż. Andrzej Włóczyk


Autor: Andrzej Włóczyk | 21.12.2023, godz. 14:03

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z: Systemy elektroenergetyczne [EE/00-SI>SystElek(5)]

z dnia 21.12.2023 godz. 16:20-17:50 zostaną zrealizowane dnia 11.01.2024 w godzinach: 18:00 - 19:30.


dr hab. inż. Wojciech Hunek


Autor: Wojciech Hunek | 20.12.2023, godz. 16:06

Informuję, że zajęcia z dnia 12.12.2023 roku, tj. Podstawy automatyki i regulacji automatycznej III oraz Algorytmy sterownia dyskretnego, AiR, stacj., I st., proj., gr. 1, zostaną odpracowane w dniu 21.12.2023 roku w sali P3-107 o godz. 13.45.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 20.12.2023, godz. 10:45

Ze względu na uczestniczenie w posiedzeniu Senatu Politechniki Opolskiej w dniu 24-01-2024 zajęcia na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,1sem):
- z przedmiotu "Język SQL I" (Laboratorium, Gr2) zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 25.01.2024r. w godz.8:20-9:50 (P3-206).
- z przedmiotu "Język SQL I" (Laboratorium, Gr1) zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 25.01.2024r. w godz.10:05 - 11:35 (P3-206).
Wykład z przedmiotu "Język SQL I" w dniu 24-01-2024 odbędzie się bez zmian w godz. 11.55-13.25.


SALAMA HASSONA


Autor: SALAMA HASSONA | 19.12.2023, godz. 23:36

Poniżej załączam harmonogram odrabiania zajęć z zajęć z Przedmiotu wybieralnego II - Mechanizmy programowania serwisów webowych (Laboratorium i Projekt):

Grupa 1:
12.01.2024 11:50 - 13:25 sala P3-209 Laboratorium za zajęcia w dniu 09.10.2023
19.01.2024 11:50 - 13:25 sala P3-209 Laboratorium za zajęcia w dniu 20.11.2023
24.01.2024 18:00 - 18:45 sala P3-206 P3-206 Projekt za zajęcia w dniu 09.10.2023
31.01.2024 18:00 - 18:45 sala P3-206 P3-206 Projekt za zajęcia w dniu 20.11.2023


Grupa 2:
20.12.2023 18:00 - 18:45 sala P3-206 Projekt za zajęcia w dniu 11.10.2023
10.01.2024 18:00 - 18:45 sala P3-206 Projekt za zajęcia w dniu 22.11.2023
12.01.2024 13:25 - 15:00 sala P3-209 Laboratorium za zajęcia w dniu 11.10.2023
12.01.2024 15:05 - 16:40 sala P3-209 Laboratorium za zajęcia w dniu 22.11.2023
17.01.2024 18:00 - 18:45 sala P3-206 Projekt za zajęcia w dniu 13.12.2023
19.01.2024 13:25 - 15:00 sala P3-209 Laboratorium za zajęcia w dniu 13.12.2023


Grupa 3:
12.01.2024 16:40 - 18:15 sala P3-209 Laboratorium za zajęcia w dniu 10.10.2023
19.01.2024 15:00 - 16:35 sala P3-209 Laboratorium za zajęcia w dniu 21.11.2023
19.01.2024 16:40 - 17:25 sala P3-209 Projekt za zajęcia w dniu 10.10.2023
19.01.2024 17:30 - 18:15 sala P3-209 Projekt za zajęcia w dniu 21.11.2023


dr inż. Piotr Mynarek


Autor: Piotr Mynarek | 19.12.2023, godz. 12:59

Zajęcia z dnia 19.12.2023 z Modelowania baz danych zostają przeniesione na 10.01.2024 na godzinę 8:20 do sali P3-206.


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Anna Zatwarnicka | 19.12.2023, godz. 09:18

Dr inż. Mariusz Gola informuje, że z powodu choroby:
1) w dniu 18.12.2023 (poniedziałek) zajęcia w zastępstwie poprowadzi Pan Artur Fonfara.
2) w dniu 19.12.2023 (wtorek) zajęcia z dr inż. Mariuszem Golą zostają odwołane. Termin odrobienia zostanie ustalony ze Studentami w styczniu.
W dniu 19.12.2023 odbędzie się wykład z Sieci Komputerowych, który w zastępstwie poprowadzi dr inż. Gerard Bursy.
3) w dniu 20.12.2023 (środa) zajęcia zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć, które nie są objęte godzinami rektorskimi, zostanie ustalony ze Studentami w styczniu.
4) w dniu 22.12.2023 (piątek) zajęcia nie odbędą się z powodu godzin rektorskich.

Dr. Eng. Mariusz Gola informs that due to illness:
1) on December 18, 2023 (Monday), classes will be conducted instead by Mr. Artur Fonfara.
2) on December 19, 2023 (Tuesday), classes with Dr. Eng. Mariusz Gola are canceled. The makeup date will be agreed with the students in January.
On December 19, 2023, there will be a lecture on Computer Networks, which Dr. Eng. Gerard Bursy will deliver.
3) Classes are canceled on December 20, 2023 (Wednesday). The date for making up classes not covered by the Rector's hours will be agreed upon with the Students in January.
4) on December 22, 2023 (Friday), classes will not be held due to the Rector's hours.


prof. Stanislav Barton


Autor: Anna Zatwarnicka | 19.12.2023, godz. 09:10

Informuję, że uzgodniłem ze studentami przeniesienie zajęć z czwartku 21 grudnia 2023 na alternatywne terminy. Zrealizowano już zastępcze terminy zajęć 30 listopada 2023 r. - 15:30 - 17:00 - Matematyka I - Praktyka, 7 grudnia 2023 r. - 15:30 - 17:00 - Fizyka I - Wykład oraz Matematyka I - Wykład zastąpiony zostanie w czwartek 14 grudnia 2023 r. do 15:30 do 17:00 w sali P2 - 219.

I would like to inform you that I have agreed with students to move classes from Thursday, December 21, 2023 to alternative dates. Replacement class dates have already been implemented: November 30, 2023 - 15:30 - 17:00 - Mathematics I - Practice, December 7, 2023 - 15:30 - 17:00 - Physics I - Lecture and Mathematics I - Lecture will be replaced in Thursday, December 14, 2023, from 3:30 p.m. to 5:00 p.m. in room P2 - 219.


dr inż. Mirosława Szewczyk


Autor: Mirosława Szewczyk | 18.12.2023, godz. 15:39

Konsultacje, które miały się odbyć w środę 20.12.2023r. w godz. 12.00-12.45 w Sali P9-311 w budynku P9, odbędą się w tych samych godzinach, ale w sali P3-121, budynek P3 (zmiana sali i budynku!!!).


Prof. dr hab. inż. Mariusz Jagieła


Autor: Mariusz Jagieła | 18.12.2023, godz. 12:27

Z uwagi na posiedzenie Senatu, zajęcia z przetworników elektromechanicznych I w dniu 20.12.2023 odbędą się od godziny 8.00 a nie 8.20.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 18.12.2023, godz. 11:02

Informuję, że w dniu 19.12.2023 na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,1sem (S)) w czasie zajęć z przedmiotu "Analiza przypadków I" (Wykład, Gr 1) odbędą się zajęcia z przedmiotu "Język SQL I" . Wykład z przedmiotu "Analiza przypadków I" odbędzie się w dniu 20.12.2023r. w godz. 11.55-13:25 w ramach zajęć z przedmiotu "Język SQL I".


dr hab. inż. Mirosław Szmajda


Autor: Mirosław Szmajda | 17.12.2023, godz. 13:19

Zajęcia dnia 18.12.2023r. przesunięte na następujące terminy:
• 18.12.2023 godz. 9:15 – 10:50 Podstawy Metrologii lab. I E gr. 2.
o 20.12.2023 godz. 7:30 – 9:00 sala P3-320,
• 18.12.2023 godz. 11:00 – 12:40 Podstawy Metrologii lab. I E gr. 1.
o 10.01.2023 godz. 7:30 – 9:00 sala P3-320,
• 18.12.2023 godz. 12:50 – 14:30 Metrologia Elektryczna lab. II AIR gr. 2.
o 15.01.2023 godz. 7:30 – 9:00 sala P3-320,


dr hab. inż. Mirosław Szmajda


Autor: Mirosław Szmajda | 17.12.2023, godz. 13:06

Zajęcia odróbcze II Air, które miały sie odbyć 18.12.2023 r. o godz. 7:30 przeniesione:
• 13.12.2023 godz. 10:05 – 11:45 Metrologia elektryczna wyk. II AiR
o 8.01.2024 godz. 7:30 – 9:00 sala P3-109.


dr inż. Piotr Mynarek


Autor: Piotr Mynarek | 17.12.2023, godz. 10:49

W dniu 18.12.2023 laboratorium z Podstaw robotyki II o godz. 8:20 rozpoczną się o 8:50, natomiast zajęcia w dniu 08.01.2024 rozpoczną się o 30 min wcześniej tj. 7:50.


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 17.12.2023, godz. 07:52

Informuję, że konsultacje w dn. 17.12.2023 odbędą się w godz. 12:00-12:45 w sali P3-010


dr inż. Barbara Kucharska


Autor: Barbara Kucharska | 16.12.2023, godz. 15:41

Ze względu na godziny rektorskie od godz. 11'30 w dniu 20.12.23, zajęcia z wykładu Technologie Geotermalne dla III r. TEO (w godz. 11-11,30) są odwołane. Zostaną one odrobione w dniach: 10.01, 17.01 i 24.01.24 poprzez przedłużenie wykładu o 10 min.


Marek Szyndler


Autor: Marek Szyndler | 16.12.2023, godz. 11:33

Informuję że dnia 16.12 w godzinach 18:35-19:20 w sali 106 B3 będzie odrabiane laboratorium z Modelowania i Analizy Systemów Informatycznych dla Grupy 1


doktor Anna Rajchel


Autor: Anna Rajchel | 15.12.2023, godz. 18:36

W związku z udziałem w Młodzieżowej Politechnice Opolskiej konsultacje z dnia 16.12.2023 r. zostają przeniesione na 17.12.2023, godz. 10.00-10.45. Konsultacje w formie online. Link: etele2.po.edu.pl/ann-t6y-lyi-mxt


dr inż. Marcin Kamiński


Autor: Marcin Kamiński | 15.12.2023, godz. 09:57

Zaległe zajęcia z przedmiotu 'Elective subject III - Vision systems' z 4 i 5 grudnia odbędzie się w środę 20 grudnia 2023 o godzinie 10.05 do sali P2-212.
Overdue classes in the subject 'Elective subject III - Vision systems' from December 4 and 5 will be held on Wednesday, December 20, 2023 at 10.05 in room P2-212


dr inż. Marcin Kamiński


Autor: Marcin Kamiński | 15.12.2023, godz. 09:47

zaległy wykład z przedmiotu 'Przedmiot wybieralny III - Systemy wizyjne' z dnia 5 grudnia odbędzie się w środę 20 grudnia br. o godzinie 8.20 do sali P2-212.


doktor Anna Rajchel


Autor: Anna Rajchel | 15.12.2023, godz. 08:37

Szanowni Państwo,
informuję, że wykład z przedmiotu "Coaching i zarządzanie sobą - sztuka bezstresowej efektywności" dla studentów niestacjonarnych kierunku Informatyka i innych odbędzie się 16.12.2023 r. (sobota) w godz. 7.45-9.15.

Z poważaniem
Anna Rajchel


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 15.12.2023, godz. 08:27

Uprzejmie informuję, że odwołane zajęcia w dn. 19.11.2023 oraz 26.11.2023 zostaną odpracowane wg następującego harmonogramu:
- Przedmiot wybieralny XI - Multimedialne techniki prezentacji, laboratorium grupa 2 (INF, niestacjonarne, 1 st.) - terminy odpracowania zajęć: 14.01.2024, godz. 7:30-8:15, sala P3-026 oraz 21.01.2024, godz. 7:30-8:15, sala P3-026;
- Przedmiot wybieralny XI - Multimedialne techniki prezentacji, wykład (INF, niestacjonarne, 1 st.) - terminy odpracowania zajęć: 16.12.2023, godz. 7:30-8:15 (1h), sala P3-109; 13.01.2024, godz. 7:30-8:15 (1h); 20.01.2024, godz. 7:30-8:15 (1h); 27.01.2024, godz. 7:30-8:15 (1h);
- Przedmiot wybieralny III - Audyt energetyczny, wykład (ELE, niestacjonarne, 2 st.) - terminy odpracowania zajęć: 17.12.2023, godz. 15:30-16:15 (1h) i 18:05-18:50 (1h), sala P2-314 oraz 14.01.2024, godz. 15:30-16:15 (1h) i 18:05-18:50 (1h), sala P2-314;
- Pomiary wielkości procesowych, laboratorium grupa 1 (ELE, niestacjonarne, 2 st.) - terminy odpracowania zajęć: 16.12.2023 w godz. 18:05-19:40, sala P3-007 oraz 13.01.2024 w godz. 18:05-19:40, sala P3-007.


dr inż. Paweł Majewski


Autor: Paweł Majewski | 14.12.2023, godz. 09:36

Dzisiejsze zajęcia z przedmiotu Komputerowe systemy automatyki przemysłowej z godziny 10:05 zostaną wykonane o godz. 13:00.


Marek Szyndler


Autor: Marek Szyndler | 13.12.2023, godz. 15:20

Informuję że dnia 20.12 w godzinach 12:00-13:30 w sali 107 będą odrabiane zaległe zajęcia z Programowania 1 dla grupy 3


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 13.12.2023, godz. 14:24

Informuję, że zaległe zajęcia z przedmiotu Informatyka I, które nie odbyły się 12.12 zostaną odrobione 15.12 o godzinie 12:50 w sali p1-106.


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 13.12.2023, godz. 14:13

Informuję, że zajęcia z Programowania I w z dnia 16.12, zostają przeniesione na 17.12 na godzinę 7:30, sala p1-105.


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 13.12.2023, godz. 14:06

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Elektronika i Energoelektronika II z III ELE ns, które nie odbyły się 9 grudnia zostaną odrobione 16 grudnia w następujących godzinach: 14:40-laboratorium, 16:20-wykład. Wszystkie te zajęcia wraz z poprzedzającymi je zajęciami planowymi z tego samego przedmiotu będą w sali p1-117.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 13.12.2023, godz. 13:10

Zajęcia z Metrologia elektryczna w dniu 14 stycznia 2024 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 16 grudnia 2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 1 - godz. 16:55 - 17:40 - sala P3-320,
- grupa 2 - godz. 17:45 - 18:30 - sala P3-320.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 13.12.2023, godz. 13:07

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Metrologia elektryczna dla II rok Automatyka i Robotyka, 1 stopnia, niestacjonarne zostają przeniesione z dnia 14 stycznia 2024 r. na dzień 16 grudzień 2023 r., na godz. 16:00 - 16:45, sala P3-109.


dr inż. Łukasz Dzierżanowski


Autor: Łukasz Dzierżanowski | 13.12.2023, godz. 10:37

W związku z ogłoszonymi godzinami rektorskimi uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Komputerowe Wspomaganie Projektowania L Gr. 7, które miały być odrabiane w dniu:
Śr 20.12 11:00 [p1-218]

zostaną odpracowane w dniu:
Śr 10.01.2024 o godzinie 11:55 [p1-218]


dr inż. Krzysztof Rogowski


Autor: Krzysztof Rogowski | 13.12.2023, godz. 10:24

Informuję, że wykład Programowanie i technologie informacyjne, 2023-12-13 środa 13:45 Sala P5-114
zostaje przeniesiony na godzinę 11:55 Sala P5-101 tego samego dnia (2023-12-13), na prośbę studentów.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 13.12.2023, godz. 09:20

Ze względu na uczestniczenie w posiedzeniu Senatu Politechniki Opolskiej zajęcia laboratoryjne w dniu 20.12.2023 r. na kierunku "Analityka danych w biznesie" (1st,Irok,1sem), na przedmiocie "Język SQL I" nie odbędą się i zostaną odpracowane zgodnie z harmonogramem:
- Grupa 1: w dniu 15.01.2024 r. w godz. 10:00 - 11:30 (P3-206)
- Grupa 2. w dniu 15.01.2024 r. w godz. 8:20-9:50 (P3-206)


dr Małgorzata Wiatr


Autor: Małgorzata Wiatr | 12.12.2023, godz. 20:49

Informuję, że w piątek dnia 15 grudnia zajęcia z przedmiotu Podstawy matematyki dla inżynierów dla studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych odbędą się wyjątkowo trochę wcześniej:
wykład w godzinach 10:00-11:30,
ćwiczenia w godzinach 11:35-13:05.


dr inż. Piotr Bębenek


Autor: Piotr Bębenek | 12.12.2023, godz. 18:04

W dniu 22.12.2023 Odrabianie zajęć - wykład Przedmiot humanistyczno-społeczny I - Wystąpienia publiczne - sztuka wywierania wpływu na ludzi godz. 15.30 - 17.05 P-5 sala A1


dr hab. inż. Mirosław Szmajda


Autor: Mirosław Szmajda | 12.12.2023, godz. 17:40

Informuję, iż zajęcia dn. 13.12.2023 r. zostają przesunięte na następujące dni:
• 13.12.2023 godz. 10:05 – 11:45 Metrologia elektryczna wyk. II AiR: 18.12.2023 godz. 7:30 – 9:00 sala P3-109,
• 13.12.2023 godz. 11:55 – 13:35 Metrologia elektryczna lab. II TeO: 21.12.2023 godz. 10:05 – 11:45 sala P3-320.


SALAMA HASSONA


Autor: SALAMA HASSONA | 12.12.2023, godz. 17:37

Zajęcia z Przedmiot wybieralny II - Mechanizmy programowania serwisów webowych (Laboratorium i Projekt) w dniu 13.12.20223 r. zostają odwołane. Harmonogram odrobienia zajęć zostanie opublikowany później.


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Anna Zatwarnicka | 12.12.2023, godz. 15:31

Dr inż. Mariusz Gola informuje, że z powodu choroby:
1) w dniu 11.12.2023 (poniedziałek) zajęcia w zastępstwie poprowadzi Pan Artur Fonfara.
2) w dniu 12.12.2023 (wtorek) zajęcia z dr inż. Mariuszem Golą zostają odwołane. Termin odrobienia zostanie ustalony ze Studentami w styczniu.
W dniu 12.12.2023 odbędzie się wykład z Sieci Komputerowych, który w zastępstwie poprowadzi dr inż. Gerard Bursy.
3) w dniu 13.12.2023 (środa) zajęcia zostają odwołane. Termin odrobienia zostanie ustalony ze Studentami w styczniu.
4) w dniu 15.12.2023 (piątek) zajęcia odbędą się (zastępstwo).

dr Mariusz Gola informs that due to illness:
1) On December 11, 2023 (Monday), classes will be conducted instead by Mr. Artur Fonfara.
2) On December 12, 2023 (Tuesday), classes with Dr. Eng. Mariusz Gola are canceled. The makeup date will be agreed with the students in January.
On December 12, 2023, there will be a lecture on Computer Networks, which Dr. Eng. Gerard Bursy will lead.
3) Classes are canceled on December 13, 2023 (Wednesday). The make-up date will be agreed with the students in January.
4) Classes will be held on December 15, 2023 (Friday) (substitute).


dr hab. inż. Andrzej Waindok


Autor: Andrzej Waindok | 12.12.2023, godz. 13:04

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z Programowania III (II rok Informatyki) dla grupy 2, które nie odbyły się 5 grudnia 2023, zostaną odrobione w dniu 18.12.2023 w godz. 9:15-11:00 w sali P1-221.


dr hab. inż. Andrzej Waindok


Autor: Andrzej Waindok | 12.12.2023, godz. 13:04

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z Programowania III (II rok Informatyki) dla grupy 1, które nie odbyły się 5 grudnia 2023, zostaną odrobione w dniu 18.12.2023 w godz. 12:50-14:30 w sali P1-221.


Marek Szyndler


Autor: Marek Szyndler | 12.12.2023, godz. 12:54

Informuję że dnia 14.12 w godzinach 9:30-11:00 w sali 006 budynek 3 będą odrabiane zaległe zajęcia (z 28.11) z Technologii Internetowych dla grupy 7


dr inż. Marcin Kulik


Autor: Marcin Kulik | 12.12.2023, godz. 12:10

Informuję, że z powodu udziału w szkoleniu, laboratorium z przedmiotu "Zaawansowane techniki programowania" na kierunku Informatyka, 2 stopnia, stacjonarne, grupa L3 w dniu 19.12.2023 zostaje odwołane. Termin odrabiania zajęć to 14.12.2023 godz 11:00 (P3-209).


dr hab. Zofia Kostrzycka


Autor: Zofia Kostrzycka | 12.12.2023, godz. 10:56

Z powodu wyjazdu na konferencję konsultacje w dniu 14 grudnia zostają odwołane.


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 12.12.2023, godz. 07:22

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki | Prowadzący: dr inż. Tomasz Garbiec

Informuję, że co dwutygodniowe zajęcia z Elektroniki i Energoelektroniki II z grupą pościgową, z powodu choroby przenoszone są na przyszły tydzień (20.12). Sala i godzina bez zmian


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 12.12.2023, godz. 07:11

Informuję, że wszystkie moje zajęcia 12.12 grudnia zostają odwołane z powodu choroby. Termin odróbczy zostaną ustalone w do końca tygodnia. Proszę o śledzenia maila.


dr Zyta Szylicka


Autor: Zyta Szylicka | 11.12.2023, godz. 19:38

Informuję, że wszystkie moje zajęcia i konsultacje zostają odwołane w dniach 11-15.12.2023 z powodu choroby (zwolnienie lekarskie). Dalsze informacje zostaną przekazane studentom drogą mailową.


dr hab. inż. Marcin Kowol


Autor: Marcin Kowol | 11.12.2023, godz. 10:36

Dzień dobry.
Informuję, że z powodu choroby Pana dr inż. Tomasza Garbca i po konsultacji ze studentami, zajęcia z Maszyn Elektrycznych I (wykład oraz ćwiczenia) z dnia 16.12 zostały przeniesione na dzień 9.12 i zrealizowane w godzinach przedmiotu Elektronika i energoelektronika II. Całość zajęć obyła się w sali p1-313.


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 10.12.2023, godz. 16:29

Uprzejmie informuję, że zajęcia z Przedmiotu wybieralnego III - Audyt energetyczny – laboratorium grupa nr 2 (ELE, NS, 2 st.), w dniu 10.12.2023r., zostają przeniesione z godz. 19:00-19:45 (P2-217) na godz. 18:05-18:50 do sali P2-217.


dr hab. inż. Piotr Niesłony


Autor: Piotr Niesłony | 10.12.2023, godz. 16:16

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Przedmiot wybieralny VII - Zrobotyzowane technologie obróbki mechanicznej w dniu 10.12.2023 (niedziela) zostały, na prośbę studentów, przesunięte z godziny 17.40 na godzinę 16.20.


dr hab. inż. Ryszard Beniak


Autor: Ryszard Beniak | 10.12.2023, godz. 16:14

Po uzgodnieniu ze studentami III roku AiR zajęcia z laboratorium z Energoelektroniki II z wtorku 9 stycznia 2024 r. (2 godziny lekcyjne dla każdej grupy, druga grupa 11.55-13.25 oraz pierwsza grupa 13.45-15.15, sala P1-117) zostaną odrobione w dniach: druga grupa - 12 grudnia 2023 r i pierwsza grupa 19 grudnia 2023 r. w sali P1-117 w godzinach 17.05-18.35 (dwa razy po dwie godziny zajęć).


dr Zyta Szylicka


Autor: Zyta Szylicka | 09.12.2023, godz. 13:49

Informuję, że konsultacje zostają przeniesione z dnia 09.12.2023 na dzień 10.12.2023, na godz. 17.15-18.00, sala P5-101.


dr hab. inż. Wojciech Hunek


Autor: Wojciech Hunek | 09.12.2023, godz. 11:51

Informuję, że wszystkie zajęcia w dniu 12 grudnia 2023 roku do godziny 13.45 zostają odwołane z powodu uczestnictwa w obronie doktorskiej w charakterze recenzenta. Zajęcia zostaną odpracowane w terminach ustalonych na najbliższych zajęciach.


dr hab. inż. Maciej Zdanowski


Autor: Maciej Zdanowski | 08.12.2023, godz. 21:02

Informuję o odrabianiu zajęć z laboratorium materiałoznawstwa elektrotechnicznego w terminie:
2023-12-09 17:10 : 18:40 sala P2-102
2023-12-16 17:10 : 18:40 sala P2-102
Prószkowska 76 Budynek 2


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 08.12.2023, godz. 19:44

Uprzejmie informuję, że odwołane zajęcia w dn. 19.11.2023 i 26.11.2023 zostaną odpracowane wg następującego harmonogramu:
- Przedmiot wybieralny XI - Multimedialne techniki prezentacji, laboratorium grupa 1 (INF, niestacjonarne, 1 st.) - termin odpracowania zajęć odpowiednio: 10.12.2023, godz. 7:30-8:15, sala P3-026 oraz 17.12.2023, godz. 7:30-8:15, sala P3-026;
- Przedmiot wybieralny III - Audyt energetyczny, laboratorium grupa 2 (ELE, niestacjonarne, 2 st.) - termin odpracowania zajęć odpowiednio: 10.12.2023, godz. 12:50-13:35, sala P3-010 oraz 17.12.2023, godz. 12:50-13:35, sala P3-010;


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 08.12.2023, godz. 19:24

Informuję, że wszystkie moje zajęcia 9.12 grudnia zostają odwołane z powodu choroby. Terminy odróbcze zostaną ustalone indywidualnie dla poszczególnych grup i zajęć. Proszę na bieżąco sprawdzać studencką skrzynkę pocztową.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 08.12.2023, godz. 13:28

Informuję, że w dniu 16-12-2023r. na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,1sem (NS)) w czasie zajęć z przedmiotu "Analiza przypadków I" (Wykład, Gr 1) odbędą się zajęcia "Podstawy zarządzania", które przeprowadzi dr hab. inż. Marcin Lorenc . Zajęcia "Analiza przypadków I" odbędą się w dniu 09.12.2023r. w godz. 7.30 - 9.00 w czasie zajęć z przedmiotu "Podstawy zarządzania".


dr Anna Bohdan


Autor: Anna Bohdan | 08.12.2023, godz. 09:47

Uprzejmie informuję iż w dniu 9.12.2023 r. (sobota) konsultacje z dr A. Bohdan zostały przeniesione z sali P9-311 do sali P5-207. Godziny konsultacji nie uległy zmianie.


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 08.12.2023, godz. 08:56

Wykład z dnia 28.11.2023 (choroba prowadzącego) z 2 semestrem informatyki stacjonarnej II stopnia z przedmiotu "Rozwiązania chmurowe" został odrobiony dnia 08.12.2023 o godzinie 7.30. Studenci zostali poinformowani.


dr hab. inż. Dariusz Koteras


Autor: Dariusz Koteras | 07.12.2023, godz. 12:17

Instead of the 17th of January, the laboratory takes place on 11.01.2024 at 11:00 in classroom P3-108.
Laboratorium z dnia 17 stycznia odbędzie się w dniu 11.01.2024 o godz. 11:00 w sali P3-108


dr inż. Grzegorz Bialic


Autor: Grzegorz Bialic | 06.12.2023, godz. 11:24

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Wprowadzenie do automatyki i robotyki" dla I rok AiR 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 08-12-2023 r. na dzień 12-01-2024 r., na godz. 10:05 - 11:45, sala 109 P3.


dr hab. inż. Marcin Łuszczyk


Autor: Marcin Łuszczyk | 06.12.2023, godz. 10:43

Z powodu uczestnictwa w konferencji zajęcia z przedmiotu wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju w dniu 9.12.2023 roku są odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w następującym porządku:
– dnia 16.12.2023 od 8.20 (dodatkowe 45 minut)
– dnia 13.01.2023 od 8.20 (dodatkowe 45 minut)

Jeśli grupa wyraża zainteresowanie udziałem w konferencji uprzejmie proszę o pilną informację. Udział w konferencji traktuję jako uczestnictwo w zajęciach.

Miejsce konferencji Fundacja GEKO
https://fundacjageko.pl/
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1/2, 45-064 Opole
Konferencja od godz. 10.00 do ok. 14.00.

Można oczywiście uczestniczyć w części wykładów konferencyjnych, tak aby Wasza obecność na obradach nie kolidowała z innymi zajęciami na Uczelni.


dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Marta Lech | 06.12.2023, godz. 10:09

Zajęcia z 2 rokiem CE z przedmiotu Operating Systems I (wykład) odbędą się z 15-minutowym opóźnieniem.
Opóźnienie to zostanie odrobione.


dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki


Autor: Jarosław Zygarlicki | 05.12.2023, godz. 17:02

Termin odróbczy zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Przedmiot wybieralny VIII - Zakłócenia w układach elektrycznych i elektronicznych z dnia 28.11.2023 to: 8 grudnia 2023 godzina: 13:35 do 15:25 oraz 12 grudnia godzina: 15:30 do 16:00. Sala 217, bud.2.


dr inż. Barbara Grochowicz


Autor: Barbara Grochowicz | 05.12.2023, godz. 13:11

Informuję, że zajęcia laboratoryjne dla studentów II-go roku kierunku ELEKTROTECHNIKA z dnia 15.11.2023r. zostaną odrobione 7.12.2023r. w godz. 10:00-11:30 sala 221 budynek P1.


dr Anna Bohdan


Autor: Anna Bohdan | 05.12.2023, godz. 12:53

Uprzejmie informuję, że po uzgodnieniu ze studentami, od dnia 05.12.2023 r. zajęcia z dr A. Bohdan z przedmiotu Prawo autorskie i gospodarcze[1 rok, sem.1, wspólne, st. I-go stopnia (inż.)] będą odbywały się w godz. 16.05-17.35.


dr Anna Bohdan


Autor: Anna Bohdan | 05.12.2023, godz. 12:49

Uprzejmie informuję, że po uzgodnieniu ze studentami, od dnia 05.12.2023 r. zajęcia z dr A. Bohdan z przedmiotu Elementy prawa [1 rok, sem.1, analityka danych w biznesie, st. I-go stopnia (inż.)] będą odbywały się w godz. 14.30-16.00.


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 05.12.2023, godz. 09:53

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu Audyt energetyczny – seminarium oraz projekt (TEO, stacjonarne, 1 st.), które planowo powinny odbyć się w dniu 14.12.2023, odbędą się w dniu 07.12.2023 w godz.: 11:50-12:35 (seminarium), sala P2-217 oraz 13:40-14:25 (projekt), sala P2-217.


dr inż. Piotr Mynarek


Autor: Piotr Mynarek | 05.12.2023, godz. 09:29

W dniu 5.12.2023 zajęcia odróbcze zostają z PW III – Grafika komputerowa II o godz. 9:15 zostają przeniesione z P3-006 do P1-14dr inż. Ewa Polańczyk


Autor: Ewa Polańczyk | 05.12.2023, godz. 09:23

Dr inż. Ewa Polańczyk informuje, że konsultacje w dniu 05.12.2023 (wtorek) w godz.10.00 - 11.30 odbędą się w sali ME 322


Marek Szyndler


Autor: Marek Szyndler | 05.12.2023, godz. 08:12

Informuję że odwołane zajęcia z Programowania 1 z dnia 8.11 dla grupy 1 będą odrabiane w dniu 05.12 w godzinach 14:30 - 16:00 w sali 221 Budynek 1


dr inż. Jakub Osuchowski


Autor: JAKUB OSUCHOWSKI | 05.12.2023, godz. 07:19

Informuję, że konsultacje w dniu 05.12.2023 r. godz. 10:00 zostają przeniesione na dzień 12.12.2023 r. godz: 11:15 sala P1-216


dr inż. Roman Chudy


Autor: Roman Chudy | 04.12.2023, godz. 17:49

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zrobotyzowane technologie obróbki mechanicznej w dniu 05.12.23, odbędą się na Wydziale Mechanicznym w hali maszyn C1.


dr inż. Marcin Kulik


Autor: Marcin Kulik | 04.12.2023, godz. 15:31

Informuję, że konsultacje dla studentów w dniu 6.12.2023 zostaną przesunięte z godz 12:50 na godz 8:10


dr inż. Marcin Kulik


Autor: Marcin Kulik | 04.12.2023, godz. 14:18

Informuję, że z powodu udziału w szkoleniu, laboratoria z przedmiotu "Zaawansowane techniki programowania" na kierunku Informatyka, 2 stopnia, stacjonarne, w dniach 11.12.2023 oraz 18.12.2023 zostają odwołane. Terminy odrabiania zajęć to odpowiednio, dla grupy L1: 7.12.2023 godz 8:00 (P3-209) i 14.12.2023 godz 8:00 (P3-209); dla grupy L2: 7.12.2023 godz 12:00 (P3-209) i 14.12.2023 godz 9:30 (P3-209).


dr hab. inż. Rafał Stanisławski


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 04.12.2023, godz. 12:55

Informuję, że zajęcia Przedmiot wybieralny I - Narzędzia modelowania w automatyce (wykład) dla 3 roku kierunku automatyka i robotyka, studia stacjonarne I-go stopnia, które planowo powinny odbyć się w dniu 04 grudnia br. o godz. 13:45 zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony na najbliższych zajęciach.


dr hab. inż. Rafał Stanisławski


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 03.12.2023, godz. 18:17

Informuję, że zajęcia Przedmiot wybieralny I - Systemy zaawansowanego sterowania (wykład) dla 3 roku kierunku automatyka i robotyka, studia stacjonarne I-go stopnia, które planowo powinny odbyć się w dniu 04 grudnia br. o godz. 11:55 zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony na najbliższych zajęciach.


dr hab. inż. Rafał Stanisławski


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 03.12.2023, godz. 18:15

Informuję, że zajęcia Komputerowe systemy automatyki przemysłowej (wykład) dla 4 roku kierunku automatyka i robotyka, studia stacjonarne I-go stopnia, które planowo powinny odbyć się w dniu 04 grudnia br. o godz. 09:15 zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony na najbliższych zajęciach.


mgr inż. Artur Fonfara


Autor: Artur Fonfara | 03.12.2023, godz. 13:23

Zajęcia z sieci komputerowych 1, we wtorek 05.12 (grupa L6 oraz L7) zostają odwołane. Terminy odróbcze ustalone ze studentami:
Grupa L6, odbędą się w poniedziałek 04.12 w godzinach 7.30-9.05 w sali 207
Grupa L7, odbędą się w poniedziałek 04.12 w godzinach 11.00-12.40 w sali 207


dr hab. inż. Andrzej Waindok


Autor: Andrzej Waindok | 01.12.2023, godz. 15:04

Informuję, że z powodu choroby, w dniu 5 grudnia 2023 r. zajęcia laboratoryjne z Programowania III (II rok Informatyki) odbywające się w godzinach 11:00-12:40 (grupa 2) oraz w godzinach 12:50-14:30 (grupa 1) nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym, ustalonym ze studentami.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 01.12.2023, godz. 13:58

Zajęcia z przedmiotu Technologie internetowe (projekt) które planowo powinny odbyć się w dniu 24 listopada 2023 r., godz. 13:45, grupa P4, zostaną odpracowane w następującym terminie:
- grupa P4 - godz. 15:30 - sala P3-208 - 08 grudnia br.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 01.12.2023, godz. 12:42

Zajęcia z przedmiotu Technologie internetowe (projekt) które planowo powinny odbyć się w dniu 24 listopada 2023 r., godz. 11:55, grupa P2, zostaną odpracowane w następującym terminie:
- grupa P2 - godz. 16:20 - sala P3-108 - 11 grudnia br.


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Łukasz Nagi | 01.12.2023, godz. 11:28

Ćwiczenia z TI dla 1 roku Infornatyki w dniu 1.12.2023 zostają odwołane


dr inż. Barbara Tomaszewska-Wach


Autor: Barbara Tomaszewska-Wach | 01.12.2023, godz. 11:19

Na prośbę studentów (Analityka Danych w Biznesie - grupa 3) zajęcia z przedmiotu Arkusz kalkulacyjny I - projekt, w dniu dzisiejszym (01.12.2023) są przeniesione z godziny 18:00 na godzinę 14:40. Sala pozostaje bez zmian.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 01.12.2023, godz. 11:06

Zajęcia z przedmiotu Technologie internetowe (projekt) które planowo powinny odbyć się w dniu 24 listopada 2023 r., godz. 08:20, grupa P1, zostaną odpracowane w następującym terminie:
- grupa P1 - godz. 12:50 - sala P5-A - 11 grudnia br. (II część prezentacji projektów)


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 01.12.2023, godz. 10:34

Zajęcia z przedmiotu Technologie internetowe (projekt) które planowo powinny odbyć się w dniu 24 listopada 2023 r., godz. 10:05, grupa P3, zostaną odpracowane w następującym terminie:
- grupa P3 - godz. 09:15 - sala P3-108 - 11 grudnia br.


dr inż. Piotr Bębenek


Autor: Piotr Bębenek | 30.11.2023, godz. 16:38

W dniu 01.12.2023 wykład Przedmiot humanistyczno-społeczny I - Wystąpienia publiczne - sztuka wywierania wpływu na ludzi zostaje odwołany z powodu wyjazdu
Zajęcia zostaną odrobione po uzgodnieniu terminu ze studentami


dr inż. Andrzej Włóczyk


Autor: Andrzej Włóczyk | 30.11.2023, godz. 11:58

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z Systemy elektroenergetyczne [EE/00-SI>SystElek(5)]

z dnia 30.11.2023 godz 16:20-17:50 zostaną zrealizowane dnia 07.12.2023 w godzinach: 18:00 - 19:30.


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 30.11.2023, godz. 11:19

Projekt z przedmiotu Rozwiązania chmurowe na II stopniu informatyki stacjonarnej (grupa P2) z dnia 8.11.2023 i 22.11.2023 (choroba prowadzącego), zostaną odrobione w dniu 08.12.2023 kolejno o godzinach 12.50,13.45. Sala bez zmian. Powyższa zmiana została uzgodniona ze studentami.


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 30.11.2023, godz. 11:12

Dotyczy: 3 rok CE. Zajęcia z przedmiotu "Elective course IV - Administration of network operating systems" - wykład i laboratorium z dnia 22.11.2023 (choroba prowadzącego) zostały opracowane dnia 29.11.2023 w godzinach 9.15-11.55. Sala bez zmian. Zmiana została uzgodniona ze studentami.


Patryk Szywalski


Autor: Patryk Szywalski | 30.11.2023, godz. 10:11

Zajęcia z Programowanie 1 (grupy L12 i L9) dla I roku Informatyki 1-go stopnia w dniu 30.11.2023r. zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym z studentami.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 29.11.2023, godz. 21:51

W związku z obowiązkami służbowymi, konsultacje zaplanowane w czwartek 30.11.2023 r. o godz. 07:30 w Centrum Obsługi Studenta na ul. Mikołajczyka, odbędą się na II Kampusie na ul. Prószkowskiej, w pokoju P4-103, godziny konsultacji nie ulegają zmianie.


dr inż. Łukasz Dzierżanowski


Autor: Łukasz Dzierżanowski | 29.11.2023, godz. 13:50

[PL] W związku z nieobecnością w dniach 5-7.12 uprzejmie informuję, że zajęcia zostaną odpracowane zgodnie z następującym harmonogramem
[EN] Due to my absence on December 5-7, I would like to kindly inform you that classes will be made up in accordance with the following schedule:

5.12
Computer Aided Design I W > THU 14.12. 8:20 [p1-218]
Computer Aided Design I L > THU 14.12. 10:05 [p1-218]
PW XIV Projektowanie interfejsów użytkownika W > PN 11.12 13:45 [p1-310]
PW XIV Projektowanie interfejsów użytkownika L Gr. 3 > WT 12.12 15:25 [p1-310]

6.12
PW XIV Projektowanie interfejsów użytkownika L Gr. 1 > ŚR 13.12 11:00 [p1-217]
Komputerowe Wspomaganie Projektowania L Gr. 7> Śr 20.12 11:00 [p1-218]

7.12
PW XIV Projektowanie interfejsów użytkownika L Gr. 2 > CZ 14.12 11:55 [p1-217]
EC XIV Designing user interfaces L > THU 14.12. 16:15 [p1-217]
EC XIV Designing user interfaces W > THU 14.12. 17:00 [p1-217]


dr inż. Paweł Majewski


Autor: Paweł Majewski | 29.11.2023, godz. 12:08

Po uzgodnieniu ze studentami zajęcia z przedmiotu: "Przedmiot wybieralny I - Narzędzia modelowania w automatyce
LAB, gr. 1 (P3-221, bud. P3)", które się nie odbyły dnia 22,11,2023 zostaną odrobione dnia 29,11,2023 w tej samej sali o godz. 12:40.


Prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk


Autor: Dariusz Koteras | 29.11.2023, godz. 12:00

Zajęcia z dnia 7.11.2023 z przedmiotu Elektrotechnika II II AiR 1st godz. 8:30-10:00 w sali P1-204 za Prof. B. Tomczuka poprowadził prof. D. Koteras. Studenci brali udział w Festiwalu Kół Naukowych. Zajęcia z dnia 7.11.2023 z z przedmiotu Praca Przejściowa I INF 2st z godz. 10:05 11:45 prowadził dr. inż. P. Piekielny. Studenci uczestniczyli w Festiwalu Kół Naukowych.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 29.11.2023, godz. 10:26

Ze względu na uczestniczenie z posiedzeniu Senatu Politechniki Opolskiej zajęcia w dniu 29.11.2023 r. na kierunku "Analityka danych w biznesie" (1st,Irok,1sem), na przedmiocie "Język SQL I" zostaną odpracowane zgodnie z harmonogramem:
- Grupa 1: zajęcia w godz. 8.20-9.05 (zgodnie z planem w dniu 29.11.2023); zajęcia w godz. 9:05 - 9:50 odpracowane w dniu 30.11.2023r w godz.12.00-12:45, sala P3-208
- Grupa 2. zajęcia w godz. 10:05-11:35 odwołane; odpracowane w dniu 04.12.2023r w godz. 13:40-15:10 , sala P3-206
- Wykład, zajęcia w godz. 11:55-13:25 odwołane; odpracowane w dniu 04.12.2023r w godz. 11:50-13:20 , sala P3-109


dr inż. Paweł Majewski


Autor: Paweł Majewski | 29.11.2023, godz. 09:41

Poprawka do poprzedniego zgłoszenia: data 22.11.2023 nie 21.11.2023


dr inż. Paweł Majewski


Autor: Paweł Majewski | 29.11.2023, godz. 09:39

Zajęcia z przedmiotu: "Przedmiot wybieralny II - Układy programowalne w automatyce PROJ, gr. 1 (P3-321, bud. P3)", które nie odbyły się dnia 21.11.2023 zostaną odrobione dnia 5.12.2023 w sali P3-321 o godz. 17:05.


Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichoń


Autor: Andrzej Cichoń | 29.11.2023, godz. 08:46

Zajęcia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej (studia stacjonarne, 1 st, II rok, sem. 3) z przedmiotu "Urządzenia elektryczne " (W) w dniu 19-12-2023 zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 30-11-2023 w godz.10:05-11:45 (sala P2-218).

Zajęcia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej (studia stacjonarne, 1 st, II rok, sem. 3) z przedmiotu "Urządzenia elektryczne " (C) w dniu 19-12-2023 zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 21-12-2023 w godz.10.05 - 10:50 (sala P2-218).

Zajęcia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej (studia stacjonarne, 1 st, II rok, sem. 3) z przedmiotu "Urządzenia elektryczne " (S) w dniu 19-12-2023 zostają odwołane. Zostaną odpracowane w dniu 21-12-2023 w godz.11:00 -11:45 (sala P2-218).dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk


Autor: Aleksandra Kawala-Sterniuk | 29.11.2023, godz. 08:20

Zajęcia z przedmiotu Operating Systems I (wykład plus laboratorium) oraz Computer Networks I (lab) na kierunku Computer Engineering, semestr 3, zostają odwołane w dniu 29.11.2023 z powodu choroby.


dr hab. inż. Mirosław Szmajda


Autor: Mirosław Szmajda | 28.11.2023, godz. 20:35

Informuję, iż zajęcia w dniu nie odbędą się z powodu szkolenia i zostaną odrobione w następujących terminach:
• 29.11.2023 godz. 10:05 – 11:45 Metrologia elektryczna wyk. II AiR
o 4.12.2023 godz. 7:30 – 9:00 sala P3-109,
• 29.11.2023 godz. 11:55 – 13:35 Metrologia elektryczna lab. II TeO
o 7.12.2023 godz. 10:05 – 11:45 sala P3-320.


prof. dr hab. inż. Sebastian Borucki


Autor: Sebastian Borucki | 28.11.2023, godz. 16:22

Szanowni Państwo, informuję że w dniu 28 listopada 2023 r. zajęcia wykładowe z 4. rokiem kierunku Elektrotechnika, studia stacjonarne pierwszego stopnia z przedmiotu PW XI Nowoczesne Techniki w Elektrotechnice, odbywające się w godzinach 11.55-14:30, zostały zrealizowane w ramach wycieczki dydaktyczno-technicznej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole.


dr hab. inż. Katarzyna Hys


Autor: Katarzyna Hys | 28.11.2023, godz. 14:29

Szanowni Państwo,

w dniu 12.12.2023 r. ze względu na wyjazd służbowy - odwołuję zajęcia z przedmiotu Podstawy Zarządzania w godzinach 11.00-12.40.

Termin odpracowywania - zgodnie z ustaleniami odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. w godzinach 10.15-11.45, sala P-109 budynek 3, ul. Prószkowska.


dr inż. Joanna Kolańska-Płuska


Autor: Joanna Kolańska-Płuska | 28.11.2023, godz. 14:09

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z Metod Numerycznych III INF NS z dnia 9.12.2023 odbędą się:
- 16.12.2023 - P1-106 - godz. 10:00-10:45 gr. 3
- 20.01.2024 - P1-106 - godz. 8:20-9:15 gr. 1
- 13.01.2024 - P1-106 - godz. 10:00-10:45 gr. 2


dr inż. Mirosława Szewczyk


Autor: Mirosława Szewczyk | 28.11.2023, godz. 12:42

W związku z prośbą Studentów I roku ADwB (studia stacjonarne), w środę 29.11.2023r. nastąpią następujące zmiany:
1) Wykład z przedmiotu Matematyka biznesowa, który miał się odbyć w godz. 13.45-15.25, odbędzie się w godz. 11.55-13.35 (sala 204 w budynku P5)
2) Ćwiczenia z przedmiotu Matematyka biznesowa dla grupy 1, które miały się odbyć w godz.15.30-17.05 odbędą się w godz. 13.45-15.25 (sala B-1, budynek P5)
3) W związku ze zmianą godzin wykładu i ćwiczeń zmianie ulegnie również godzina i miejsce moich konsultacji. Konsultacje, które miały się odbyć w środę 29.11.2023r. w godz. 12.00-12.45 odbędą się w godz. 15.30-16.15 w Sali B-1, budynek P5.
Mirosława Szewczyk


dr inż. Joanna Kolańska-Płuska


Autor: Joanna Kolańska-Płuska | 28.11.2023, godz. 12:01

Uprzejmie informuję, że konsultacje przewidziane na dzień 29.11 zostały przeniesione na 28.11 godz. 13.


dr inż. Joanna Kolańska-Płuska


Autor: Joanna Kolańska-Płuska | 28.11.2023, godz. 12:00

Informuję, że zajęcia z Teorii obwodów (II ELE NS) zostały przeniesione z soboty 9.12.2023 na:
- 16.12 Sala P5-B 17:30 - 19:00 (2 godz.)
- 13.01 Sala P5-B 17:30 - 19:00 (2 godz.)
- 20.01 Sala P5-B 17:30 - 19:00 (2 godz.)


Patryk Szywalski


Autor: Patryk Szywalski | 28.11.2023, godz. 10:08

Zajęcia z Programowanie 1 (grupa L11) dla I roku Informatyki 1-go stopnia oraz Programowanie 3 (grupa L6) dla II roku Informatyki 1-go stopnia w dniu 28.11.2023r. zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym z studentami.


Marek Szyndler


Autor: Marek Szyndler | 28.11.2023, godz. 09:17

Informuję że z powodu mojej choroby zajęcia z Technologi Internetowych dla grupy 7 w dniu 28.11 zostają odwołane.


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Łukasz Nagi | 27.11.2023, godz. 21:53

Dear Students,

Tommorow's Internet Technologies class is canceled. A new date for the class will be set together at the next meeting


dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki


Autor: Jarosław Zygarlicki | 27.11.2023, godz. 18:32

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Przedmiot wybieralny VIII - Zakłócenia w układach elektrycznych i elektronicznych, w dniu 28.11.2023 zostają odwołane. Termin odróbki ustalimy na kolejnym spotkaniu.


dr inż. Piotr Mynarek


Autor: Piotr Mynarek | 27.11.2023, godz. 17:49

W dniu 27.11.2023 zostają odwołane/ przesunięte następujące zajęcia:
- 11:00 – PW III – Grafika komputerowa II -> zajęcia zostaną odrobione w dniu 27.11.2023 o godz. 14:40 w P3-006
- 11:55 – PW III – Grafika komputerowa II -> zajęcia zostaną odrobione w dniu 5.12.2023 o godz. 9:15 w P3-006
- Konsultacje – w sprawach pilnych, proszę o kontakt mailowy.


dr inż. Barbara Grochowicz


Autor: Barbara Grochowicz | 26.11.2023, godz. 18:17

Uprzejmie informuję studentów II-go roku kierunku ELEKTROTECHNKA, iż zajęcia z dnia 13.11.2023 r. (wykład i ćwiczenia) zostaną odrobione 30.11.2023 r. o godz.15:15 w sali 114 budynek P1.


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 26.11.2023, godz. 12:25

Wykład z przedmiotu Przedmiot wybieralny IX - Administracja infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa [23/24Z] N (studia I sto niestacjonarne) zostaje przeniesiony z dnia 26.11.2023 na dzień 10.12.2023. Sala i godzina bez zmian.


Marek Szyndler


Autor: Marek Szyndler | 25.11.2023, godz. 18:36

Informuję że laboratorium z Modelowania i analizy sytemów informatycznych dla grupy 2 zostanie odrobione 25.11 w godzinach 18:35-19:20 w sali 106


Marek Szyndler


Autor: Marek Szyndler | 25.11.2023, godz. 08:49

Informuję że zajęcia z grupą 1 oraz 2 odbywające się w godzinach 11:55- 14:30 zostają w dniu 25.11 odwołane. Późniejsze moje zajęcia w godzinach 16:15-18:35 odbędą się.


dr inż. Michał Kozioł


Autor: Michał Kozioł | 25.11.2023, godz. 08:23

Uprzejmie informuję, że w dn. 26.11.2023 zostają odwołane następujące zajęcia:
- Przedmiot wybieralny XI - Multimedialne techniki prezentacji, wykład oraz laboratorium grupa 1 i 2 (INF, niestacjonarne, 2 st.);
- Przedmiot wybieralny III - Audyt energetyczny, wykład oraz laboratorium grupa 2 (ELE, niestacjonarne, 2 st.);
- Pomiary wielkości procesowych, laboratorium grupa 1 (ELE, niestacjonarne, 2 st.);
- Konsultacje – w sprawach pilnych, proszę o kontakt mailowy.


dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki


Autor: Jarosław Zygarlicki | 24.11.2023, godz. 21:39

Zajęcia wykładowe z 26 listopada z przedmiotu: Programowanie w języku Python I odbędą się 10 grudnia.


dr inż. Mariusz Gola


Autor: Mariusz Gola | 24.11.2023, godz. 13:53

W dniu 27.11.2023 zajęcia z III rokiem informatyki stacjonarnej I stopnia z przedmiotu " Przedmiot wybieralny IV - Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi" odbywają się w zmienionych godzinach wg poniższego harmonogramu: (sale bez zmian, zmiana godzin uzgodniona ze studentami).
Grupa L1 godzina 12.50
Grupa L2 godzina 08.20
Wykład 07:30


Prof. dr hab. inż. Mariusz Jagieła


Autor: Mariusz Jagieła | 24.11.2023, godz. 09:07

Z uwagi na posiedzenie Senatu, zajęcia w dniu 29 listopada
Przetworniki elektromechaniczne I - wykład
odbędą się od godziny 8.00 a nie 8.20. Sala bez zmian.


dr inż. Tomasz Garbiec


Autor: Tomasz Garbiec | 23.11.2023, godz. 07:55

Informuję, że konsultacje w dniu 23.11 zostają odwołane, z powodów osobistych Osoby zainteresowane kontaktem, proszę o email w celu ustalenia dodatkowego terminu.


dr inż. Marcin Kamiński


Autor: Marcin Kamiński | 23.11.2023, godz. 00:24

W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+ w dniach od 29 listopada do 9 grudnia br. nastąpią następujące zmiany w harmonogramie zajęć prowadzonych przeze mnie w tym terminie.

Studia stacjonarne 1. stopnia semestr 7 kierunek Computer Engineering:
wykład i laboratorium z przedmiotów Programming III i Programming IV - zajęcia przewidziane na dzień 29 listopada odbędą się w dniu 24 listopada (piątek) w sali P2-210.
wykład i laboratorium z przedmiotów Programming III i Programming IV - zajęcia przewidziane na dzień 6 grudnia odbędą się w dniu 15 grudnia (piątek) w sali P2-210.

Studia stacjonarne 1. stopnia semestr 5 kierunek Computer Engineering:
zajęcia z przedmiotu Vision systems (wykład z dnia 4 grudnia i projekt z dnia 5 grudnia) zostaną odrobione w terminie późniejszym uzgodnionym ze studentami.

Studia stacjonarne 1. stopnia semestr 5 kierunek Informatyka:
wykład z przedmiotu Systemy wizyjne z dnia 5 grudnia zostanie odrobiony w terminie późniejszym uzgodnionym ze studentami.


dr inż. Paweł Majewski


Autor: Paweł Majewski | 22.11.2023, godz. 23:01

Jutrzejsze zajęcia z przedmiotu: "Komputerowe systemy automatyki przemysłowej" PROJ, gr. 2 (P3-321, bud. P3) oraz PROJ, gr. 1 (P3-321, bud. P3) zostają odwołane. Projekty zostaną odrobione w przyszłym tygodniu wydłużając zajęcia dla każdej z grup o 45 min. Studenci zostali poinformowani o zaistniałym fakcie.

"


dr inż. Paweł Majewski


Autor: Paweł Majewski | 21.11.2023, godz. 20:36

Jutrzejsze zajęcia z przedmiotu: "Przedmiot wybieralny II - Układy programowalne w automatyce PROJ, gr. 1 (P3-321, bud. P3)" oraz "Przedmiot wybieralny I - Narzędzia modelowania w automatyce
LAB, gr. 1 (P3-221, bud. P3)" zostają odwołane. Studenci zostali poinformowani o zaistniałym fakcie. Na kolejnych zajęciach zostanie ustalony termin odróbczy.


prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma


Autor: Volodymyr Khoma | 21.11.2023, godz. 12:48

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Metrologia elektryczna dla 2 roku, technologie energetyki odnawialnej, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 27 11 2023 r. na dzień 12 12 2023 r., na godz. 12:50 - 14:20, sala P3-320.


dr hab. inż. Piotr Niesłony


Autor: Piotr Niesłony | 21.11.2023, godz. 10:54

Informuję, że zajęcia z Przedmiot wybieralny VII - Zrobotyzowane technologie obróbki mechanicznej w dniu 21.11.2023 zostaną przeniesione na dzień 28.11.2023 (wtorek) na godz. 14.30 - sala P2-314


dr Zyta Szylicka


Autor: Zyta Szylicka | 21.11.2023, godz. 10:43

Z uwagi na brak dostępności w dniu 21.11.2023 sali P5-A (w godz. 10.05-11.45) i sali P5-203 (w godz. 11.55-13.35) zajęcia z przedmiotu Algebra liniowa z geometrią analityczną w dniu 21.11.2023: wykład dla I INF stac 1st W3 (godz. 10.05) i ćwiczenia dla I INF stac 1st C5 (godz. 11.55) odbywają się w ramach Konferencji Studenckiej IT Academic Day organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe .NET w budynku P5, II piętro.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 21.11.2023, godz. 08:34

Informuję, że w dniu 21.11.2023 r. na kierunku Analityka danych w biznesie (1st,Irok,1sem) w czasie zajęć z przedmiotu "Analiza przypadków I" (Wykład, Gr 1) w godzinach 12:50 - 14:20 grupa będzie uczestniczyła w Studenckiej Konferencji Technologicznej IT Academic Day na Politechnice Opolskiej.


dr inż. Rafał Gasz


Autor: Rafał Gasz | 21.11.2023, godz. 08:33

Następujące zajęcia w dniu 21.11.2023 odbędą się w ramach Konferencji Studenckiej IT Academic Day organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe .NET w budynku P5:
- Modelowanie baz danych – gr 7, Inf 2 rok I stopień – g. 9:15
- Bazy danych w praktyce – gr 1, Inf 1 rok II stopień – g. 11:55
- Bazy danych w praktyce – gr 2, Inf 1 rok II stopień – g. 12:50
- Bazy danych w praktyce – wykład, Inf 1 rok II stopień – g. 13:45

Jednocześnie informuję, że zajęcia z przedmiotu Modelowanie baz danych – gr 6 o godz. 15:30 odbędą się zgodnie z planem.


dr inż. Ewelina Piotrowska


Autor: Ewelina Piotrowska | 21.11.2023, godz. 08:28

Informuję, że w dniu 21.11.2023 r. na kierunku Informatyka (1st,IIrok,3sem) w czasie zajęć z przedmiotu "Modelowanie baz danych" (Wykład, Gr 1) w godzinach 9:15-10:45 grupa będzie uczestniczyła w Studenckiej Konferencji Technologicznej IT Academic Day na Politechnice Opolskiej.
Informuję, że w dniu 21.11.2023 r. na kierunku Informatyka (1st,IIrok,3sem) w czasie zajęć z przedmiotu "Modelowanie baz danych" (Wykład, Gr 2) w godzinach 11:00 - 12:30 grupa będzie uczestniczyła w Studenckiej Konferencji Technologicznej IT Academic Day na Politechnice Opolskiej.


dr inż. Michał Kunicki


Autor: Michał Kunicki | 21.11.2023, godz. 07:58

Z uwagi na Studencką Konferencję Technologiczną IT Academic Day, wyjątkowo w dniu 21.11.2023 wykład z Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii dla kierunków łączonych (TEO i Elektronika) o godz. 11.00 odbędzie się w sali P5-101.


dr inż. Janusz Kołodziej


Autor: Janusz Kołodziej | 21.11.2023, godz. 07:48

W dniu 21.11.2023 w ramach zajęć z PW XI (wykład i laboratorium)- Programowanie 3 prowadzonych na IV roku INF I-go st. zapraszam wszystkich studentów na Konferencję Studencką IT Academic Day organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe .NET w budynku dydaktycznym P5 na II Kampusie Politechniki Opolskiej.


dr inż. Piotr Bębenek


Autor: Piotr Bębenek | 20.11.2023, godz. 20:19

W dniu 27.11.2023 Odrabianie zajęć - wykład Przedmiot humanistyczno-społeczny I - Wystąpienia publiczne - sztuka wywierania wpływu na ludzi godz. 16.20 - 17.50 P-5 sala A1


dr inż. Krzysztof Wróbel


Autor: Krzysztof Wróbel | 20.11.2023, godz. 20:12

Informuję, że konsultacje z dnia 22.11.2023 r. godz. 8:25 zostają przeniesione na dzień 23.11.2023 r. godz: 10:00 sala P1-109


dr inż. Łukasz Nagi


Autor: Łukasz Nagi | 20.11.2023, godz. 19:41

Tomorrow's 3rd semester CE Internet Technology class will be organized as part of the IT Academic Day student technology conference. The appropriate email has also been sent to the entire group


dr inż. Piotr Mynarek


Autor: Piotr Mynarek | 20.11.2023, godz. 18:46

W dniu 21.11.2023 w ramach zajęć z PW III - Grafika komputerowa II prowadzonych na III roku INF I-go st. oraz Modelowania baz danych prowadzonych na II roku INF I-go st. zapraszam wszystkich studentów na Konferencję Studencką IT Academic Day organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe .NET w budynku dydaktycznym P5 na II Kampusie Politechniki Opolskiej.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 20.11.2023, godz. 18:08

Zajęcia z przedmiotu Przedmiot wybieralny V - Podstawy automatyki (laboratorium) prowadzone dla 3 roku INF ST I-go grupy: L2 (godz. 08:20) i L4 (godz. 10:05) w dniu 21 listopada br. odbędą się w ramach Konferencji Studenckiej IT Academic Day organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe .NET w budynku dydaktycznym P5 na II Kampusie Politechniki Opolskiej.
Zajęcia z przedmiotu Przedmiot wybieralny V - Podstawy teorii systemów (laboratorium) prowadzone dla 3 roku INF ST I-go grupy: L1 (godz. 11:55) w dniu 21 listopada br. odbędą się w ramach Konferencji Studenckiej IT Academic Day organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe .NET w budynku dydaktycznym P5 na II Kampusie Politechniki Opolskiej.
Jednocześnie informuję, że zajęcia z przedmiotu Technologie internetowe (projekt) prowadzone dla 2 roku INF ST I-go dla grupy P5 (godz. 15:30) odbywają się zgodnie z planem zajęć.


dr hab. Krzysztof Kowalik


Autor: Krzysztof Kowalik | 20.11.2023, godz. 17:26

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Etyka nowych technologii dla 1 roku, sem.2, informatyka - wytwarzanie oprogramowania, st. II-go stopnia (mgr) w dniu 21 listopada 2023 zostają odwołane z powodu choroby wykładowcy. Termin uzupełniający zostanie uzgodniony ze studentami w najbliższym czasie.


mgr inż. Artur Fonfara


Autor: Artur Fonfara | 20.11.2023, godz. 17:25

W dniu 21 listopada 2023 r. zajęcia laboratoryjne z Sieci komputerowe 1 odbywające się w godzinach 12:50-14:30 (grupa 6) oraz w godzinach 14:40-16:15 (grupa 7) nie odbędą się. W zamian wymienione grupy laboratoryjne będą uczestniczyły w Konferencji IT Academic Day 2023.


dr inż. Jakub Osuchowski


Autor: JAKUB OSUCHOWSKI | 20.11.2023, godz. 13:58

Informuję, że konsultacje w dniu 21.11.2023 r. godz. 10:00 zostają przeniesione na dzień 28.11.2023 r. godz: 9:15 sala P1-216


dr inż. Mirosława Szewczyk


Autor: Mirosława Szewczyk | 20.11.2023, godz. 13:34

W związku z prośbą Studentów I roku ADwB (studia stacjonarne), w środę 22.11.2023r. nastąpią następujące zmiany:
1) Wykład z przedmiotu Matematyka biznesowa, który miał się odbyć w godz. 13.45-15.25, odbędzie się w godz. 11.55-13.35 (sala 204 w budynku P5)
2) Ćwiczenia z przedmiotu Matematyka biznesowa dla grupy 1, które miały się odbyć w godz.15.30-17.05 odbędą się w godz. 13.45-15.25 (sala B-1, budynek P5)
3) W związku ze zmianą godzin wykładu i ćwiczeń zmianie ulegnie również godzina i miejsce moich konsultacji. Konsultacje, które miały się odbyć w środę 22.11.2023r. w godz. 12.00-12.45 odbędą się w godz. 15.30-16.15 w Sali B-1, budynek P5.
Mirosława Szewczyk


prof. dr hab. inż. Sebastian Borucki


Autor: Sebastian Borucki | 20.11.2023, godz. 12:41

Szanowni Państwo, informuję że w dniu 21 listopada 2023 r. zajęcia wykładowe z 4. rokiem kierunku Elektrotechnika, studia stacjonarne pierwszego stopnia z przedmiotu PW XI Nowoczesne Techniki w Elektrotechnice, odbywające się w godzinach 11.55-14:30, zostaną zrealizowane w ramach wycieczki dydaktyczno-technicznej do Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 20.11.2023, godz. 11:15

W związku z wyjazdem służbowym, wszystkie zajęcia dydaktyczne dla 2 INF ST I-go zaplanowane w piątek 24.11.2023 r. nie odbędą się. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie ustalonym ze studentami.


dr inż. Małgorzata Zygarlicka


Autor: Małgorzata Zygarlicka | 20.11.2023, godz. 11:12

W związku z wyjazdem służbowym, konsultacje zaplanowane w czwartek 23.11.2023 r. o godz. 07:30 w Centrum Obsługi Studenta na ul. Mikołajczyka oraz o godz. 12:00 na ul. Prószkowskiej nie odbędą się. W sprawach pilnych proszę o kontakt email.


dr inż. Gerard Bursy


Autor: Gerard Bursy | 19.11.2023, godz. 23:32

Informuję, że termin obróbczy wykładu wykład z PW III - Przemysłowe systemy transmisji danych (III ELE stac. I-go st.), który nie odbył się w dniu 08.11.2023 r. z powodu wyjazdu służbowego, po ustaleniach ze studentami został przesunięty na dzień 07.12.2023 r. godziny i sala pozostają jak we wcześniejszych ustaleniach.


dr inż. Gerard Bursy


Autor: Gerard Bursy | 19.11.2023, godz. 23:28

Informuję, że termin obróbczy wykładu wykład z przedmiotu Sieci komputerowe I (II inf. stac. I-go st.), który nie odbył się w dniu 08.11.2023 r. z powodu wyjazdu służbowego, po ustaleniach ze studentami został przesunięty na dzień 29.11.2023 r. na godz. 8:20 - 10:00 do sali P5-B.


SALAMA HASSONA


Autor: SALAMA HASSONA | 19.11.2023, godz. 22:20

Zajęcia z Przedmiot wybieralny II - Mechanizmy programowania serwisów webowych (Laboratorium i Projekt) w dniach 20-22.11.20223 r. zostają odwołane. Harmonogram odrobienia zajęć zostanie opublikowany później.


dr hab. inż. Andrzej Waindok


Autor: Andrzej Waindok | 19.11.2023, godz. 17:08

W dniu 21 listopada 2023 r. zajęcia laboratoryjne z Programowania III (II rok Informatyki) odbywające się w godzinach 11:00-12:40 (grupa 2) oraz w godzinach 12:50-14:30 (grupa 1) nie odbędą się. W zamian wymienione grupy laboratoryjne będą uczestniczyły w Konferencji IT Academic Day 2023.


dr inż. Agnieszka Tiszbierek