Wydział Budownictwa i Architektury

mgr inż. arch. Kamila Wilk


Autor: Kamila Wilk | 17.06.2024, godz. 08:28

Informuję, że w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, w dniu 17.06.2024, nie odbędą się zajęcia Projektowanie urbanistyczne II [BF/00-SI>ProjUrba(4)]. Zajęcia obęda się w innym terminie.


dr hab. inż. architekt Mirosław Bogdan


Autor: Mirosław Bogdan | 14.06.2024, godz. 11:29

Informuję, że zajęcia dla Studentów II stopnia Architektury z przedmiotu: Metoda badan naukowych w architekturze i urbanistyce, które nie odbyły się w dniu 14.03.2024 roku z powodu choroby wykładowcy, odbędą się w innym terminie. Odrabiane zajęcia zostaną zrealizowane 18.06.2024 roku we wtorek o godz. 15.15 w sali KS-203 na Wydziale Budownictwa i Architektury.


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 09.06.2024, godz. 20:59

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem 2 dla drugiego semestru studiów stacjonarnych na kierunku architektura, z dnia 25.04.2024 w godzinach 9.15-10.00 zostaną odpracowane w dniu 10.06.2024, w godz. 8.30-9.15 w formie zdalnej pod linkiem:
https://etele2.po.edu.pl/ark-uee-zf3-6ca


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 09.06.2024, godz. 20:57

Z powodu zaplanowanego wyjazdu służbowego zajęcia z przedmiotu Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem 2 dla drugiego semestru studiów stacjonarnych na kierunku architektura, w dniu 13.06.2024 w godzinach 9.15-10.00 nie odbędą się.

Jednocześnie informuję, że zajęcia te, odbędą się w dniu 10.06.2024, w godz. 9.15-10.00 w formie zdalnej pod linkiem:
https://etele2.po.edu.pl/ark-uee-zf3-6ca


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 09.06.2024, godz. 20:55

Z powodu zaplanowanego wyjazdu służbowego zajęcia z przedmiotu Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym, w dniu 13.06.2024 o godzinie 10.05 nie odbędą się.

Jednocześnie informuję, że zajęcia z przedmiotu Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym, z dnia 13.06.2024, odbędą się w dniu 11.06.2024, w godz. 9.00-9.45 w formie zdalnej pod linkiem:
https://etele2.po.edu.pl/ark-bwt-zgo-6yh


mgr inż. Monika Napieraj


Autor: Monika Napieraj | 08.06.2024, godz. 08:15

Informuję, że wykład z przedmiotu Materiały drogowe w dniach 8.06.2024 i 15.06.2024 odbędzie się w formie zdalnej


dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan


Autor: Mirosław Bogdan | 05.06.2024, godz. 18:19

Uprzejmie informuję, że zajęcia z przedmiotu "Techniki plastyczne" dotyczące studentów czwartego semestru (grupa, środa z godz. 14.45) studiów dziennych I stopnia kierunku Architektura, które miały się odbyć w dniu 13 marca 2024 roku, a nie odbyły się z powodu nieobecności wykładowcy (L4), zostaną odpracowane w dniu 06.06.2024 roku. Zajęcia rysunkowe planowane w czwartek na godź. 12.45 odbędą się w obrębie wnętrza budynku Wydziału Budownictwa i Architektury. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć pod gołym niebem w bezpośrednim sąsiedztwie budynku uczelnianego.


dr inż. arch. Marcin Gałkowski


Autor: Marcin Gałkowski | 04.06.2024, godz. 09:48

Z przykrością zawiadamiam że nie będę w stanie prowadzić dziś i jutro zajęć (04 i 05 czerwca 2024) .

Dotyczy to przedmiotów na I stopniu studiów kierunku Architektura:

• Projektowanie architektoniczne IV (wykład)
• Projektowanie obiektów przemysłowych (wykład)
• Projektowanie obiektów przemysłowych (projekt)

Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację. Dr Marcin Gałkowski


dr hab. inż. arch. Justyna Kleszcz


Autor: Justyna Kleszcz | 27.05.2024, godz. 20:11

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją rodzinną zajęcia projektowe z przedmiotu "Pracownia dyplomowa" (Architektura, II stopień) w dniu 05.06.2024 nie odbędą się.
Zajęcia zostaną odrobione 10.06.2024 w godzinach 15:00-17:15. Odbędą się w sali KS-303.

Z poważaniem,
Justyna Kleszcz


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 27.05.2024, godz. 09:53

Zajęcia z przedmiotu Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym, z dnia 25.04.2024, odbędą się w dniu 27.05.2024, w godz. 13.00-13.45 w formie zdalnej pod linkiem:
https://etele2.po.edu.pl/ark-bwt-zgo-6yh


dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet


Autor: Elżbieta Kokocińska-Pakiet | 24.05.2024, godz. 11:13

Zajęcia z Mechaniki gruntów laboratorium z dnia 24.05.2024 zostają przeniesione na 27.05.2024 (poniedziałek) na godzinę 12.50 na prośbę studentów.


mgr inż. arch. Kamila Wilk


Autor: Kamila Wilk | 24.05.2024, godz. 07:17

Informuję, że w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, w dniu 24.05.2024, nie odbędą się zajęcia Projektowanie urbanistyczne II [BF/00-SI>ProjUrba(4)]. Zajęcia obęda się w innym terminie.


dr inż. Krzysztof Drożdżol


Autor: Krzysztof Drożdżol | 23.05.2024, godz. 16:30

23-05-2024, 16:29:56 Wydział Budownictwa i Architektury | Prowadzący: dr inż. Krzysztof Drożdżol

Informuję, że zajęcia:
1) Instalacje Budowlane (3 rok, sem. 6, architektura, st. I-go stopnia (inż.)) - wykład zaplanowany na 06.06.2024 zostanie odrobiony w czwartek 20.06.2024 o godzinie 17.05-18.35 w Sali K-211

2) Mechanika Gruntów ( 2 rok, sem. 4, budownictwo, st. I-go stopnia (inż.)) ćwiczenia lab. zaplanowane na 06.06.2024 zostaną odrobione w środę 19.06.2024 o godzinie o godzinie 8.20-9.50 w Sali K-211.

Z powazaniem
Krzysztof Drożdżol


mgr inż. Monika Napieraj


Autor: Monika Napieraj | 21.05.2024, godz. 21:28

Informuję, że wykład z przedmiotu "Materiały drogowe" w dniu 25.05.2024 r. Zaplanowany na godz. 19.00 odbędzie się o godz. 10.05 w sali KS-203 i poprowadzi go nasz gość prof. Eduard Konopka - specjalista z zakresu materiałów budowlanych.


mgr inż. arch. Weronika Brożyna


Autor: Maja Adamik | 20.05.2024, godz. 14:10

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej dla III roku kierunku Architektura i Urbanistyka (I stopnia, stacjonarnie, grupa 1) z dnia 9 maja 2024 r. zostają przeniesione na dzień 6 czerwca 2024 r. na godzinę 9.05, w sali KS-303.


dr hab. inż. arch. Svitlana Linda


Autor: Svitlana Linda | 20.05.2024, godz. 07:17

Informuje, że zajęcia z przedmiotu "Projektowanie Urbanistyczne - II" (wykład) i "Historia Architektury i Urbanistyki IV" (wykład) dla II roku kierunku "Architektura", 1 stopnia, stacjonarne, na dzień 20.05.2024 na godz. 11 odbędą się w trybie zdalnym zgodnie z rozkładem.


dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan


Autor: Mirosław Bogdan | 15.05.2024, godz. 22:00

Informuję, że zajęcia dla studentów VI semestru kierunku Architektura (I stopień) z przedmiotu Projektowanie Architektoniczne VI, które miały się odbyć 12.03.2024 roku, a nie odbyły się z powodu choroby wykładowcy, zostaną odpracowane w dniu 16.05.2024 roku w przedziale czasowym od godziny 15.15 w sali KS 303 na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.


prof. dr hab. Edward Syty


Autor: Edward Syty | 15.05.2024, godz. 11:47

W związku z organizacją zajęć w plenerze w Muzeum Wsi Opolskiej w dn. 15.06.24 (sobota w godz. od 10.00-16.00 - wszystkie grupy jednocześnie) dla studentów wszystkich grup kierunku studiów Architektura, odwołuję zajęcia planowe w następujących dniach 17.06 gr. II od 8.20-11.45, gr. I od 11.55-14.30 oraz 29.05.24 gr. III od 16.15-19.15.


dr inż. arch. Iwona Wilczek


Autor: Iwona Wilczek | 14.05.2024, godz. 14:31

Informacja o przesunięciu zajęć.
Zajęcia Projektowanie architektoniczne IV (8.20-12.05) oraz Projektowanie urbanistyczne II (12.50-16.35) dla grupy 2 zostają przesunięte z dnia 16 maja (czwartek) na dzień 17 maja (piątek). Odbędą się w tych samych godzinach, w auli. Termin uzgodniono ze studentami.


dr hab. inż. arch. Svitlana Linda


Autor: Svitlana Linda | 13.05.2024, godz. 10:36

Informuje o korekcie rozkładu odróbki odwołanych zajęć.
Laboratorium Historia Architektury i Urbanistyki IV (I stopień, II
rok): grupa 1

Planowo: 08.05.2024 środa: godz. 15:30 - 17:00; sala KS 205

Zamiennie/zdalnie: 15.05.2024 środa 15:30–17:00Laboratorium Historia Architektury i Urbanistyki IV (I stopień, II
rok): grupa 2

Planowo: 08.05.2024 środa: godz. 17:15 - 18:45; sala KS 205

Zamiennie/zdalnie: 14.05.2024 wtorek: godz. 15:30 - 17:00


dr hab. inż. arch. Svitlana Linda


Autor: Svitlana Linda | 12.05.2024, godz. 06:33

W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+ w dniach 7–11.05.2024 informuje, o przeniesieniu zajęć.
Laboratorium: kierunek architektura:

Laboratorium Historia Architektury i Urbanistyki II (I stopień, I rok): grupa 2

Planowo: 07.05.2024 wtorek: godz. 17:00 - 19:15; sala KS 205

Zamiennie/zdalnie: 14.05.2024 2024 wtorek: godz. 17:00 - 19:15Laboratorium Historia Architektury i Urbanistyki IV (I stopień, II
rok): grupa 1

Planowo: 08.05.2024 środa: godz. 15:30 - 17:00; sala KS 205

Zamiennie/zdalnie: 14.05.2024 wtorek 15:30–17:00Laboratorium Historia Architektury i Urbanistyki IV (I stopień, II
rok): grupa 2

Planowo: 08.05.2024 środa: godz. 17:15 - 18:45; sala KS 205

Zamiennie/zdalnie: 15.05.2024 środa: godz. 17:15 - 18:45

Projektowanie: kierunek architektura

Wstęp do projektowania urbanistycznego IV (I stopień, I rok): grupa 1

Planowo: 09.05.2024 czwartek: godz. 16:20 - 18:35; sala KS 303

Zamiennie: 29.05.2024 środa: godz. 10.05-12.20: sala KS 303


mgr inż. arch. Kamila Wilk


Autor: Kamila Wilk | 10.05.2024, godz. 09:25

W związku wystąpieniem zdarzenia losowego w dniu 10.05.2024, uprzejmie informuję, że zajęcia Projektowanie Architektoniczne II [BF/00-SI>ProjArch(2)]dla grupy nr 3, zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione we wtorek 14.05.2024.


mgr inż. arch. Kamila Wilk


Autor: Kamila Wilk | 08.05.2024, godz. 13:48

Informuję, że w dniu 09.05.2024, odbędą się zajęcia Projektowanie urbanistyczne II [BF/00-SI>ProjUrba(4)]. W związku z powyższym zajęcia Projektowanie urbanistyczne II w dniu 10.05.2024, nie odbędą się.


dr inż. arch. Marcin Gałkowski


Autor: Marcin Gałkowski | 08.05.2024, godz. 10:12

Wydział Budownictwa i Architektury | Prowadzący: dr inż. arch. Marcin Gałkowski

Z przykrością zawiadamiam ze z powodu L4 nie będę w stanie prowadzić dziś i jutro zajęć (08 i 09 maj 2024) .

Dotyczy to przedmiotów na I stopniu studiów kierunku Architektura:

• Projektowanie obiektów przemysłowych (wykład)
• Projektowanie obiektów przemysłowych (projekt)
• Projektowanie architektoniczne IV (projekt)
• Projektowanie uniwersalne (wykład)

Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację. Dr Marcin Gałkowski


dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet


Autor: Elżbieta Kokocińska-Pakiet | 07.05.2024, godz. 21:16

W dniu 08.05.2024 konsultacje są odwołane. Jestem na szkoleniu.


mgr inż. arch. Weronika Brożyna


Autor: Maja Adamik | 07.05.2024, godz. 12:00

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej dla III roku kierunku Architektura i Urbanistyka (I stopnia, stacjonarnie, grupa 1) z dnia 9 maja 2024 r. zostają odwołane.
Termin odrabiania zajęć zostanie podany po uzgodnieniu ze studentami.


mgr inż. arch. Mateusz Mikołajów


Autor: Mateusz Mikołajów | 05.05.2024, godz. 14:06

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Wstęp do projektowania urbanistycznego (rok I, sem. 2, grupa 3.), które są zaplanowane na środę 08.05.2024 oraz 15.05.2024, w związku z moją nieobecnością zostaną poprowadzone przez panią dr inż. arch. Annę Szczegielniak oraz panią dr hab. inż. arch. Monikę Adamską. Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.


mgr inż. arch. Mateusz Mikołajów


Autor: Mateusz Mikołajów | 05.05.2024, godz. 14:04

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Projektowanie architektoniczne wspomagane komputerem II (rok I, sem. 2, grupa 1.), które są zaplanowane na czwartek 09.05.2024 oraz 16.05.2024, w związku z moją nieobecnością zostaną poprowadzone przez pana mgr inż. arch. Radosława Wanago. Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.


mgr inż. arch. Mateusz Mikołajów


Autor: Mateusz Mikołajów | 05.05.2024, godz. 14:03

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Projektowanie Urbanistyczne IV - Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich (rok III, sem. 6, grupa 1.), które są zaplanowane na czwartek 09.05.2024 oraz 16.05.2024, w związku z moją nieobecnością zostaną poprowadzone przez panią dr inż. arch. Annę Szczegielniak. Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.


dr inż. arch. Justyna Kleszcz


Autor: Justyna Kleszcz | 26.04.2024, godz. 22:07

Szanowni Państwo,
w związku z udziałem w obronie doktoratu nie będzie mnie na zajęciach w dniu 08.05.2024.
Zajęcia projektowe z przedmiotu "Pracownia dyplomowa" (Architektura, II stopień) odbędą się NORMALNIE. Zastępstwo poprowadzi dr Barbara Pierścionek.
Konsultacje on-line odbędą się zgodnie z ustaleniami w poniedziałek 6 maja w godz. 17:00-19:15.
Link do spotkania znajduje się na platformie e-learningowej.

Z poważaniem,
Justyna Kleszcz


dr Józef Duda


Autor: Józef Duda | 25.04.2024, godz. 11:27

Szanowni Państwo,
Przypominam, że wykład z Geodezji dla I roku Budownictwa I stopnia, studia niestacjonarne, zostaje przeniesiony z soboty 8 czerwca 2024, g. 7:30 - 9:00, na sobotę 27 kwietnia. Godziny zajęć i sala pozostają bez zmian.
Pozdrawiam,
dr Józef Duda


Prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk


Autor: Elżbieta Janowska-Renkas | 24.04.2024, godz. 16:18

Szanowni Państwo,
w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim Pani Profesor S. Grzeszczyk wykład z Materiałów budowlanych - I rok, Studia niestacjonarne I stopnia w dniu 28.04.2024 r. jest odwołany i zostanie odrobiony w formie zdalnej w dniu 7.05.2024 w godzinach: 18.00 do 19.30.
O kolejnych zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco. Prosze sprawdzać informacje w zakładce "zastępstwa".

Pozdrawiam

Dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. Uczelni
Kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury


dr inż. Karolina Tatara


Autor: Karolina Tatara | 22.04.2024, godz. 14:47

Z powodu choroby jutrzejsze zajęcia, tj. 23.04.2024r., z Wytrzymałości Materiałów 2 (ćwiczenia projektowe, 2 rok, 1 stopień) oraz Teorii Sprężystości i Plastyczności (ćwiczenie projektowe, 1 rok, 2 stopień) się nie odbędą.
Zajęcia zostaną odrobione po uzgodnieniu terminu ze studentami.


dr inż. Juliusz Kuś


Autor: Juliusz Kuś | 22.04.2024, godz. 11:30

W dniu 22.04.2024 zajęcia z przedmiotów:
- Podstawy Inżynierii Sejsmicznej,
- Wybrane zagadnienia stateczności konstrukcji,
- Złożone Konstrukcje Metalowe,
nie odbędą się z powodu choroby prowadzącego.


BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA


Autor: BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA | 22.04.2024, godz. 09:53

Zajęcia z Projektowania Architektonicznego w dniu 24.04 odbędą się w formie online.


mgr inż. Joanna Nowacka


Autor: Joanna Nowacka | 22.04.2024, godz. 08:14

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Konstrukcje Budowlane II, w dniu 23.04.2024r, dla II roku Architektury, 1 stopnia, stacjonarne zostają odwołane z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu na kolejnych zajęciach.


mgr inż. Joanna Nowacka


Autor: Joanna Nowacka | 22.04.2024, godz. 08:12

Zajęcia ze Złożonych Konstrukcji Metalowych w dniu 22.04.2024 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu na następnych zajęciach.


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 21.04.2024, godz. 12:57

Informuję, że w związku z moim wyjazdem służbowym, zajęcia z przedmiotu Prawo w procesie inwestycyjnym (wykład) w dniu 25.04.2024 nie odbędą się.

Jednocześnie informuję, że zajęcia zostaną odpracowane w najbliższym dogodnym dla studentów terminie. Termin ten ustalimy podczas najbliższych zajęć.


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 21.04.2024, godz. 12:56

Informuję, że w związku z moim wyjazdem służbowym, zajęcia z przedmiotu Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem II (wykład) w dniu 25.04.2024 nie odbędą się.

Jednocześnie informuję, że zajęcia zostaną odpracowane w najbliższym dogodnym dla studentów terminie. Termin ten ustalimy podczas najbliższych zajęć.


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 21.04.2024, godz. 12:52

Informuję, że w związku ze zmianą godziny mojego wyjazdu służbowego, zajęcia z przedmiotu Przedmiot obieralny 2 - Prefabrykaty budowlane (wykład i projekt) w dniu jutrzejszym, tj. 22.04.2024 nie odbędą się.

Jednocześnie informuję, że zajęcia zostaną odpracowane w najbliższym dogodnym dla studentów terminie. Termin ten ustalimy podczas najbliższych zajęć.


Prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk


Autor: Elżbieta Janowska-Renkas | 21.04.2024, godz. 11:39

Szanowni Państwo,
w związku z przebywaniem Pani Prof. dr hab. S. Grzeszczyk na zwolnieniu lekarskim informuję, że zajęcia dydaktyczne - wykład z "Nowoczesnych materiałów kompozytowych w budownictwie" (I rok studia stacjonarne II stopnia) z dnia 22.04.2024 r. zostanie przeprowadzony w zastępstwie w dniu 25.04.2024 r w godz. 16.00-17.30 (co zostało uzgodnione ze studentami).
Ze względu na pokrywające się zajęcia planowe osoby realizującej zastępstwo wykład zostanie prowadzony w podanym powyżej terminie w formie zdalnej. Link dostępu znajduje się na moodlu na stronie przedmiotu.
W przypadku przedłużenia nieobecności Wykładowcy o kolejnych terminach zastępstw będę informowała Państwa na bieżąco.

dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. Uczelni
Kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Opolska
ul. Katowicka 48
45-061 Opole


mgr inż. arch. Kamila Wilk


Autor: Kamila Wilk | 19.04.2024, godz. 06:22

01-06-2023, 09:03:44 Wydział Budownictwa i Architektury | Prowadzący: mgr inż. arch. Kamila Wilk

W związku wystąpieniem zdarzenia losowego w dniu 19.04.2024, uprzejmie informuję, że zajęcia Projektowanie urbanistyczne II [BF/00-SI>ProjUrba(4)] dla grupy nr 1, zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w wyznaczonym terminie.


dr hab. inż. Zbigniew Perkowski


Autor: Zbigniew Perkowski | 18.04.2024, godz. 21:30

Uprzejmie informuję, że moje zajęcia:
Teoria sprężystości i plastyczności - wykład w dniu 24.04.2024 r. o godz. 14:40-16:10 w sali KS-4 na kierunku Budownictwo II st.,
zostają odwołane. Termin i miejsce odrobienia zajęć zostanie podany po uzgodnieniu ze studentami.


dr inż. Marek Nalepka


Autor: Marek Nalepka | 17.04.2024, godz. 21:47

Wydział Budownictwa i Architektury | Prowadzący: dr inż. Marek Nalepka

Zajęcia z Technologii Informacyjnej w dniu 23.04.2024 z godziny 11:55 i 13:45 nie odbędą się. Zajęcia zostały przełożone za zgodą studentów na dzień 24.05.2023 w godzinach według planu.


dr inż. Marek Nalepka


Autor: Marek Nalepka | 17.04.2024, godz. 21:41

Zajęcia z Budownictwa Przemysłowego (wykład i projekt) w dniu 23.04.2024 z godziny 10:05 i 11:00 nie odbędą się z uwagi na wyjazd ze studentami do zakładu produkcyjnego formy Ejot. Wyjazd realizowany jest w ramach przedmiotu.


Prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk


Autor: Elżbieta Janowska-Renkas | 16.04.2024, godz. 21:53

Szanowni Państwo,
w związku z przebywaniem Pani Prof. S. Grzeszczyk na zwolnieniu lekarskim od 11.04 2024r. informuję, że zajęcia dydaktyczne z 14, 15 i 22.04.2024 r. za Panią Profesor, zostaną przeprowadzone w zastępstwie:
- wykład Materiały budowlane, I rok, Studia stacjonarne I stopnia w dniu 17.04.2024 w godz. 10.00-11.30
- wykład Materiały budowlane, I rok, Studia niestacjonarne I stopnia w dniu 17.04.2024 w godz. 18.00-19.30,
- wykład Materiały budowlane, I rok, Studia stacjonarne I stopnia, w dniu 24.04.2024 w godz. 10.00-11.30.
Ze względu na pokrywające się zajęcia planowe osób realizujących zastępstwa wykłady będą prowadzone w innych terminach w formie zdalnej. Link dostępu znajduje się na moodlu na stronie przedmiotu.
W przypadku przedłużenia nieobecności Wykładowcy o kolejnych terminach zastępstw będę informowała Państwa na bieżąco.

dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. Uczelni
Kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Opolska
ul. Katowicka 48
45-061 Opole


dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan


Autor: Mirosław Bogdan | 16.04.2024, godz. 21:25

Informuję, że zajęcia dla Studentów II stopnia Architektury z przedmiotu: Przedmiot wybieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia projektowania architektonicznego, które nie odbyły się w dniu 14.03.2024 roku z powodu choroby wykładowcy, odbędą się w innym terminie. Odrabiane zajęcia zostaną zrealizowane 18.04.2024 roku w czwartek o godz. 15.15 w sali KS-203 na Wydziale Budownictwa i Architektury.


doktor inżynier Karolina Jurasz-Drozdowska


Autor: Karolina Jurasz-Drozdowska | 14.04.2024, godz. 13:47

Szanowni Państwo,

W dniu jutrzejszym (15.04) zajęcia z Budownictwa Ogólnego 1 (dla grup P2 i P3) są odwołane z powodu mojego L4.
Pozdrawiam serdecznie,

Karolina Jurasz-Drozdowska


Prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk


Autor: Elżbieta Janowska-Renkas | 12.04.2024, godz. 14:05

Szanowni Państwo,
w związku ze zwolnieniem lekarskim Pani Profesor S. Grzeszczyk wykłady z Materiałów budowlntch I rok, Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia zostaną odrobione w zastępstwie w terminach ustalonych ze studentami. Z uwagi na nakładające się w tych samych godzinach zajęcia i brak możliowści prowadzenia zastępstw w planowych godzinach, wykłady w dniu 14 i 15.04 są odwołane i będą odrobione w nadchodzącym tygodniu w formie zdalnej. O kolejnych zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco.
Pozdrawiam
Dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. Uczelni
Kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury


dr hab. inż. arch. Svitlana Linda


Autor: Svitlana Linda | 11.04.2024, godz. 10:56

Informuję, że zajęcie z predmiotu "Wstęp do projektowania urbanistycznego" dla 1 roku, studia 1 stopnia, stacjonarne zostane przeniesione z dnia 11.04.2024 na dzień 24.04.2024, na godz. 10.15-12.30, sala KS-303.


dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet


Autor: Elżbieta Kokocińska-Pakiet | 09.04.2024, godz. 11:59

Szanowni Państwo
Studenci I roku studiów stacjonarnych kierunek Budownictwo!
W dniu 12.04.2024 wykład z Budownictwa ogólnego 1 rozpocznie się o godzinie 9.15 i potrwa do 10.45.
Poprowadzi go Pani dr inż. Karolina Jurasz-Drozdowska.


dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet


Autor: Elżbieta Kokocińska-Pakiet | 08.04.2024, godz. 15:46

W związku z wyjazdem na konferencję w dniach od 09.04 do 12.04 konsultacje w środę 10.04. są przeniesione na wtorek na godzinę 11.00.
Zajęcia z drugim rokiem st. I z Mechaniki gruntów wykład odbędą się 15.04.2024 o godzinie 12.50 sala K2, a zajęcia z Mechaniki gruntów laboratorium odbędą się 22.04.2024 o godzinie 12.50 sala K211.


mgr inż. Monika Napieraj


Autor: Monika Napieraj | 08.04.2024, godz. 15:30

Informuję, że w dniu 13.04.2024 r. w związku z naszą wycieczką do Laboratorium GDDKiA zajęcia w godz. 17.15-19.45 z przedmiotu Materiały drogowe nie odbędą się - za zgodą prodziekana ds. dydaktyki WBiA, zostaną odrobione w ramach wycieczki.


dr hab. inż. arch. Monika Ewa Adamska


Autor: Monika Ewa Adamska | 08.04.2024, godz. 07:46

Szanowni Państwo,
W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+ w dniach 8–12.04.2024 informuję o następujących zamiennych i uzgodnionych z Państwem terminach zajęć dydaktycznych:

WYKŁADY: kierunek architektura:
Projektowanie urbanistyczne IV - Planowanie miejscowe na terenach miejskich (I stopień, III rok):
Planowo: 9.04.2024 wtorek: godz. 9:15–10:45; sala KS 202
Zamiennie/zdalnie: 15.04.2024 poniedziałek 16:30–18:00

Projektowanie urbanistyczne IV - Planowanie miejscowe na terenach wiejskich (I stopień, III rok):
Planowo: 9.04.2024 wtorek: godz.11:00–12:30; sala KS 202
Zamiennie/zdalnie: 15.04.2024 poniedziałek 18:00–19:30

Podstawy metodologii badań naukowych (I stopień, IV rok):
Planowo: 11.04.2024 czwartek: godz.11:55–12:50; sala KS 202
Zamiennie/zdalnie: 22.04.2024 poniedziałek 13:00–13:45

SEMINARIA: kierunek architektura:
Seminarium dyplomowe magisterskie (II stopień, Ii rok): grupa 2: Zajęcia w dniu 11.04.2024 czwartek: godz. 12:50 - 15:05 sala K 301 odbędą się zgodnie z planem z Prof. Justyną Kleszcz.
Dodatkowe zdalne konsultacje ze mną: 23.04.2024 wtorek 18:00–20:15.

Seminarium dyplomowe (I stopień, IV rok): grupa 1:
Zajęcia w dniu 11.04.2024 czwartek: godz. godz. 15:30 - 17:45 sala K 301 odbędą się zgodnie z planem z Prof. Justyną Kleszcz.
Dodatkowe zdalne konsultacje ze mną: 22.04.2024 poniedziałek 16:00–18:15.

Link do zajęć zdalnych zostanie wysłany mailem i umieszczony na platformie e-learningowej w późniejszym terminie.

Z poważaniem,
Monika Adamska


dr hab. inż. arch. Svitlana Linda


Autor: Svitlana Linda | 06.04.2024, godz. 19:50

Informuje, że zajęcie z przedmiotu "Wstęp do projektowania architektonicznego" dla gr. 1 I roku kierunku Architektura, 1 stopnia, stacjonarne, zostanę przeniesione z czwartku 11.04 (godz. 16.20-18.35) na środę 10.04 (godz. 10.15-12.45), sala KS -303.


dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet


Autor: Elżbieta Kokocińska-Pakiet | 01.04.2024, godz. 17:05

W związku z moim urlopem w dniu 03.04.2024 konsultacje nie odbędą się.


dr inż. Magdalena Tataruch


Autor: Magdalena Tataruch | 25.03.2024, godz. 21:31

Informuję, że z powodu choroby w dn. 27. 03. 2024r. zajęcia z przedmiotu Wychowanie fizyczne-fitness i ćw. siłowe zostają odwołane.


mgr inż. Joanna Nowacka


Autor: Joanna Nowacka | 25.03.2024, godz. 06:49

Zajęcia ze ZŁOŻONYCH KONSTRUKJI METALOWYCH w dniu 25.03.2024r. (godzina 12:50) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym na kolejnych zajęciach.


mgr inż. arch. Kamila Wilk


Autor: Kamila Wilk | 20.03.2024, godz. 08:40

Zawiadamiam, że w związku z obywającym się dzisiaj zjadem Opolskiej Okręgowej Izby Architektów, zajęcia z przedmiotu Projektowanie Obiektów Przemysłowych nie odbęda się w dniu dzisiejszym (20.03.2023).

Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym odrębnie.
Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację.


dr hab. inż. arch. Justyna Kleszcz


Autor: Justyna Kleszcz | 19.03.2024, godz. 15:58

Szanowni Państwo,
w związku z chorobą dziecka nie będzie mnie na zajęciach w dniu 20.03.24.
Zajęcia projektowe z przedmiotu "Pracownia dyplomowa" (Architektura, II stopień) odbędą się NORMALNIE. Zastępstwo poprowadzi dr Barbara Pierścionek.
Termin konsultacji on-line zostanie ustalony w terminie późniejszym.

Z poważaniem,
Justyna Kleszcz


dr inż. arch. Marcin Gałkowski


Autor: Marcin Gałkowski | 19.03.2024, godz. 11:07

Z przykrością zawiadamiam że z powodu choroby nie będę w stanie prowadzić zajęć w dniu dzisiejszym (19.03.2023) .

Nieobecność dotyczy wykładu z przedmiotu Projektowanie architektoniczne IV

Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym odrębnie.

Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację
Dr Marcin Gałkowski


dr hab. inż. arch. Svitlana Linda


Autor: Svitlana Linda | 18.03.2024, godz. 15:10

Informuje, że odwołane zajęcie z przedmiotu "Wstęp do projektowania urbanistycznego" od 29.02.2024 (I rok, kierunek 'Architektura", studia I stopnia) zostanie odrobione 19.03.2024 od 08.20 do 11. 00, sala KS -303.
Informuje, że odwołane zajęcie z przedmioty "Techniki plastyczne II" od 06.03.2024 (I rok, kierunek "Architektura", studia I stopnia) zostanie odrobione 20.03.2024 od 12.30 do 15.30,sala KS-302.


dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas


Autor: Elżbieta Janowska-Renkas | 12.03.2024, godz. 10:52

Szanowni Państwo,
informuję, że zajęcia laboratoryjne z Materiałów Budowlanych (grupa 3) z dnia 18.03.2024 (12.50-14.20) zostaną przeniesione na dzień 25.03.2024 w godz. 14.25-15.55. Zmiana wynika z obowiązków służbowych prowadzącego zajęcia (uczestnictwo w komisji habilitacyjnej).
Pozdrawiam
dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. Uczelni


Prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk


Autor: Elżbieta Janowska-Renkas | 12.03.2024, godz. 10:26

Szanowni Państwo,
w związku ze zwolnieniem lekarskim Pani Profesor S. Grzeszczyk zajęcia z Nowoczesnych materiałów kompozytowych w budownictwie I rok, Studia stacjonarne II stopnia zostaną odrobione w zastępstwie w następujących terminach:
• 11.03.2024 w godz. 09.15-10.45 Katowicka 48, sala Ks-208 (odrobione)
• 18.03.2024 w godz.9.15-10.45 Ozimska 75, sala S-4
• 25.03.2024 w godz. 09.15-10.45 Ozimska 75, Sala S-5
Pozdrawiam
Dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. Uczelni
Kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury


Prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk


Autor: Elżbieta Janowska-Renkas | 12.03.2024, godz. 10:24

Szanowni Państwo,
w związku ze zwolnieniem lekarskim wykładowcy Pani Profesor S. Grzeszczyk wykłady z Materiałów budowlanych, I rok, Studia niestacjonarne I stopnia zostaną odrobione w zastępstwie w następujących terminach:
• 15.03.2024. w godz. 18.00-19.30 (w formie on-line
• 22.03.2024. w godz. 18.00-19.30 (w formie on-line)
• 22.03.2024 w godz. 19.30-21.00 (w formie on-line)

Szczegóły i linki dostępu znajdują się na platformie moodle (e-learning).
Pozdrawiam
Dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. Uczelni
Kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury


Prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk


Autor: Elżbieta Janowska-Renkas | 12.03.2024, godz. 10:23

Szanowni Państwo,
w związku ze zwolnieniem lekarskim wykładowcy Pani Profesor S. Grzeszczyk wykłady z Materiałów budowlanych, I rok, Studia stacjonarne I stopnia zostaną odrobione w zastępstwie w następujących terminach:
• 13.03.2024 w godz. 08.00-09.30 (w formie on-line)
• 20.03.2024 w godz. 08.30 -10.00 (w formie on-line)
• 27.03.2024 w godz. 08.00-09.30 (w formie on-line).
Szczegóły i linki dostępu znajdują się na platformie moodle (e-learning).
Pozdrawiam
Dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. Uczelni
Kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury


dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas


Autor: Elżbieta Janowska-Renkas | 12.03.2024, godz. 10:03

Szanowni Państwo,
informuję, że zajęcia laboratoryjne z Materiałów Budowlanych (grupa 1) z dnia 18.03.2024 (9.15-10.45) zostaną przeniesione na dzień 25.03.2024 w godz. 11.00-12.30. Zmiana wynika z konieczności realizacji zastępstwa za pracownika przebywającego go na zwolnieniu lekarskim.
Pozdrawiam
dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. Uczelni


dr hab. inż. arch. Svitlana Linda


Autor: Svitlana Linda | 04.03.2024, godz. 09:14

Informuje, że zajęcia w 04.03.2024 i 05.03.2024 będą odrobione zdalnie zgodnie z poniższym harmonogramem:
04.03.2024
1. „Projektowanie urbanistyczne II” (II rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek „Architektura”), wykład, od godz. 11.00 do godz. 14.00;
2. „Historia architektury i urbanistyki IV” (II rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek „Architektura”), wykład, od godz. 14.40 do godz. 16.10;
3. „Wstęp do projektowania urbanistycznego” (I rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek „Architektura”), projekt, od godz. 18.00 do godz. 20.15.
05.03.2024
1. „Projektowanie architektoniczne II” (I rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek „Architektura”), wykład, od godz. 08.20 do godz. 10.35;
2. „Wstęp do projektowania urbanistycznego” (I rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek „Architektura”), wykład, od godz. 11.00 do godz. 12.30
3. „Historia architektury i urbanistyki II” (I rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek „Architektura”), laboratorium, od godz. 12.50 do godz. 14.20
4. „Techniki plastyczne II” (I rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek „Architektura”), laboratorium, od godz. 14.40 do godz. 18.25


dr hab. inż. arch. Svitlana Linda


Autor: Svitlana Linda | 28.02.2024, godz. 21:22

Szanowni Państwo,
Informuje, że zajęcie z przedmiotu \"Wstęp do Projektowania Urbanistycznego\" dla I roku kierunku \"Architektura\", 1 stopnia, 29.02.2024 od 16.20 do 18.35 stacjonarne będzie odwołane. Zajecie zostanie odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr inż. Dariusz Fabianowski


Autor: Dariusz Fabianowski | 31.01.2024, godz. 00:46

ZAMIANA SAL - dla zajęć odbywających się w budynku przy ul. Katowickiej 48 w dniu 02.02 z I rokiem budownictwa gr 1 i 2 w godzinach 9.15 do 12.30
- zajęcia z dr Boychukiem odbywające się w sali K-301 zostają przeniesione go sali K-2
- zajęcia z dr Fabianowskim odbywające się w sali K-2 zostają przeniesione go sali K-301


dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz


Autor: Magdalena Czopowska-Lewandowicz | 31.01.2024, godz. 00:37

Informuję, że konsultacje w dniu 31.01.2024r. (środa) odbędą się wyjątkowo w godzinach od 13:00 do 14:30.


dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska


Autor: Jadwiga Świrska-Perkowska | 29.01.2024, godz. 01:17

Informuje, że zajęcia projektowe z przedmiotu Wybrane Zagadnienia Fizyki Budowli na I roku studiów magisterskich kierunku architektura z dnia 26 października 2023 roku odrobione zostaną zdalnie (link do spotkania dostępny jest na platformie eLearning w karcie przedmiotu) zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 1 - poniedziałek 29 stycznia 2024 r. godz. 19:00-19:45;
- grupa 2 - wtorek 30 stycznia 2024 r. godz. 19:00-19:45.


dr inż. arch. Iwona Wilczek


Autor: Iwona Wilczek | 27.01.2024, godz. 14:42

Projektowanie architektoniczne V, rok III, grupa 1
Zajęcia z 21.12.2023 zostaną odrobione w formie zdalnych konsultacji w dniu 29.01.2024 od godz. 14.00.


Dr inż. Krystian Jurowski


Autor: Krystian Jurowski | 25.01.2024, godz. 11:38

Informuję, że zaległe ćwiczenia z geometrii wykreślnej (odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego Dr Fabianowskiego) dla I rok Budownictwo, 1 stopnia, stacjonarne zostaną odrobione:
Grupa ćwiczeniowa 1: dnia 26.01.24 r. w godz. 13:45 - 15:15, sala SALA K-2.
Grupa ćwiczeniowa 2: dnia 02.02.24 r. w godz. 13:45 - 15:15, sala SALA K-2.


dr inż. arch. Marcin Gałkowski


Autor: Marcin Gałkowski | 25.01.2024, godz. 06:35

Z przykrością zawiadamiam ze z powodu L4 nie będę w stanie prowadzić dziś (25.01.2024) zajęć.

Dotyczy to przedmiotów na II stopniu studiów kierunku Architektura:

• Projektowanie złożonych obiektów architektonicznych 2 (wykład)
• Projektowanie złożonych obiektów architektonicznych 2 (projekt)
• Socjologia miasta (wykład)

Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację. Dr Marcin Gałkowski


dr inż. Piotr Bębenek


Autor: Piotr Bębenek | 23.01.2024, godz. 09:23

W dniu 26.01.2024 wykład Przedmiot humanistyczno-społeczny I - Wystąpienia publiczne - sztuka wywierania wpływu na ludzi zostaje odwołany z powodu wyjazdu.

Odrabianie zajęć odbędzie się dnia 29.01.2024 godz. 16.30 – 18.00 w P-5 sala A1


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 22.01.2024, godz. 13:42

Wydział Budownictwa i Architektury | Prowadzący: dr inż. Arkadiusz Mordak

Wydział Budownictwa i Architektury | Prowadzący: dr inż. Arkadiusz Mordak

Informuję, że odpracowanie zajęć z przedmiotu Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem 3 (wykład) z dnia 10.10.2023 odbędzie się 22.01.2024, w godz.18.00-18.45, w formie zdalnej pod linkiem:

https://etele2.po.edu.pl/ark-uee-zf3-6ca


mgr inż. Joanna Nowacka


Autor: Joanna Nowacka | 21.01.2024, godz. 19:54

W dniu 22.01.2024 zajęcia z przedmiotu KM1, dla III roku GrP1, 1 stopień, stacjonarne zostają przeniesione z godziny 11:00 na godzinę 14:40-16:15 (sala K-201).
Jednocześnie przypominam, że dnia 26.01.2024r., o godzinie 11:00 (sala K-201) odbędą się zajęcia z dnia 15.01.2024r.


dr inż. Dariusz Fabianowski


Autor: Dariusz Fabianowski | 18.01.2024, godz. 00:21

ZAMIANA SAL - dla zajęć odbywających się w budynku przy ul. Katowickiej 48 w dniach 19.01 i 26.01 z I rokiem budownictwa gr 1 i 2 w godzinach 9.15 do 12.30
- zajęcia z dr Boychukiem odbywające się w sali K-301 zostają przeniesione go sali K-2
- zajęcia z dr Fabianowskim odbywające się w sali K-2 zostają przeniesione go sali K-301


dr inż. arch. Iwona Wilczek


Autor: Iwona Wilczek | 16.01.2024, godz. 20:09

Psychologia i socjologia, wykład, I stopień, I rok
Zajęcia z dnia 19.12.2023 odbędą się w dniu 17.01.2024 w godzinach 8.30 - 10.00 w formie zdalnej.


dr inż. arch. Iwona Wilczek


Autor: Iwona Wilczek | 16.01.2024, godz. 20:07

Architektura Współczesna, wykład, I stopień, I rok
Zajęcia z dnia 19.12.2023 odbędą się w dniu 18.01.2024 w godzinach 17.00 - 17.45 w formie zdalnej.


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 15.01.2024, godz. 17:31

Informuję, odpracowanie zajęć z przedmiotu Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem 1 (wykład) z dnia 09.10.2023 odbędą się 15.01.2024, w godz.18.00-19.30, w formie zdalnej pod linkiem:

https://elearning.po.edu.pl/mod/jitsi/view.php?id=387785


mgr inż. Joanna Nowacka


Autor: Joanna Nowacka | 15.01.2024, godz. 07:15

Zajęcia z Konstrukcji Metalowych I w dniu 15 01 2024 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 26 01 2024 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 1 - godz. 11:00 - 12:35 - sala K-201,


dr inż. Dariusz Fabianowski


Autor: Dariusz Fabianowski | 09.01.2024, godz. 00:32

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Geometria wykreślna oraz Podstawy widzenia artystycznego (oba to wykłady z I rokiem 1 stopnia studiów stacjonarnych) zostaną odrobione w najbliższą środę tj. 10.01.2024. w godzinach 10.30 - 12.00 i 12.15 - 13.45, sala K-SG przy ul. Katowickiej


BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA


Autor: BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA | 05.01.2024, godz. 13:46

Zmiana terminu zajęć z Historii Architektury i Urbanistyki V:
zajęcia odbędą się w dniach 17 i 24 stycznia w godzinach 12.50-14.30 w KS 202.


dr inż. arch. Iwona Wilczek


Autor: Iwona Wilczek | 20.12.2023, godz. 11:40

Projektowanie architektoniczne V, rok III, grupa 1
Zajęcia czwartkowe (21.12.2023) nie odbędą się z powodu choroby. Zostaną odrobione w uzgodnionym z grupą terminie.


dr hab. inż. arch. Svitlana Linda


Autor: Svitlana Linda | 20.12.2023, godz. 09:27

Zajęcie z przedmiotu "Techniki plastyczne" w dniu 20.12.2023 dla Gr.1, I rok, I stopnia zostaje odwołane. Odbędzie się w styczniu, w terminie uzgodnionym ze studentami.


dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet


Autor: Elżbieta Kokocińska-Pakiet | 19.12.2023, godz. 10:55

W dniu 20.12.2023 przebywam na urlopie. W związku z tym konsultacje w tym dniu są odwołane.


mgr inż. arch. Iwona Wilczek


Autor: Iwona Wilczek | 18.12.2023, godz. 11:28

Psychologia i socjologia, wykład, I stopień, I rok
Wykład w dniu 19.12.2023 zostaje odwołany z powodu choroby. Odbędzie się w styczniu, w terminie uzgodnionym ze studentami.


mgr inż. arch. Iwona Wilczek


Autor: Iwona Wilczek | 18.12.2023, godz. 11:28

Architektura Współczesna, wykład, I stopień, i rok.
Wykład w dniu 19.12.2023 zostaje odwołany z powodu choroby. Odbędzie się w styczniu, w terminie uzgodnionym ze studentami.


Weronika Brożyna


Autor: Maja Adamik | 18.12.2023, godz. 10:04

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Projektowanie Ruralistyczne" dla III roku (grupa nr 2) na kierunku "Architektura" (studia stacjonarne I stopnia) zostają przeniesione z dnia 20 grudnia 2023 r. na dzień 10 stycznia 2024 r. o godz. 17.05, K-301


dr inż. Dominika Bysiec


Autor: Dominika Bysiec | 11.12.2023, godz. 14:31

Po uzgodnieniu ze studentami, zajęcia z przedmiotu "Komputerowe wspomaganie projektowania - projektowanie konstrukcji" zostają przełożone z dnia 20.01.2024 r. (studia niestacjonarne - zjazd IX) na następujące dni: 16.12.2023 r. (zjazd VII), 13.01.2024 r. (zjazd VIII) oraz 27.01.2024 r. (zjazd X) zgodnie z poniższym harmonogramem:
- WYKŁAD - 6.12.2023 r. (zjazd VII) r. godz. 18.15 - 19.30 sala Ks-105
- ĆWICZENIA PROJEKTOWE - 13.01.2024 r. (zjazd VIII) 18.15 - 19.30 sala Ks-105
- ĆWICZENIA PROJEKTOWE - 12.01.2024 r. (zjazd X) 18.15 - 19.30 sala Ks-105


BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA


Autor: BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA | 11.12.2023, godz. 12:24

Zmiana terminu zajęć z Historii Architektury V z dnia 14.12. Zajęcia odbędą się 13.12 od godziny 12.50 w Ks202.


dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz


Autor: Magdalena Czopowska-Lewandowicz | 10.12.2023, godz. 23:31

Informuję, że w ramach wykładu z Konstrukcji Betonowych 1 w dniu 11.12.2023r. w godzinach od 12:50 do 14:15 (sala KS-203) odbędzie się wycieczka ze studentami na plac budowy w Opolu.


dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet


Autor: Elżbieta Kokocińska-Pakiet | 09.12.2023, godz. 09:10

Szanowni Państwo Studenci Niestacjonarne. Uprzejmie informuję że od 6 zjazdu konsultacje dla Was są przeniesione na sobotę od 13.45 do 14.30.


dr inż. arch. Marcin Gałkowski


Autor: Marcin Gałkowski | 07.12.2023, godz. 02:00

Z przykrością zawiadamiam że w dniu dzisiejszym (07.12.2023) nie będę w stanie prowadzić zajęć do godziny 15.3o . Moja nieobecność w tym czasie spowodowana jest prowadzeniem w tym czasie szkoleń dla UM Opole.

Nieobecność dotyczy przedmiotów na II stopniu studiów kierunku Architektura:
• Projektowanie złożonych obiektów architektonicznych 2 (wykład)
• Projektowanie złożonych obiektów architektonicznych 2 (projekt) - zajęcia rozpoczną się z opóźnieniem.

Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym odrębnie.


mgr inż. arch. Mateusz Mikołajów


Autor: Mateusz Mikołajów | 05.12.2023, godz. 14:39

Informuję, że zajęcia z przedmiotu PLANOWANIE PRZESTRZENNE I REGIONALNE dla II roku AiU 2. stopnia, GRUPA 2., które są zaplanowane na piątek 8.12.2023, 15.12.2023 oraz 22.12.2023, w związku z moją nieobecnością zostaną poprowadzone przez panią dr hab. inż. arch. Justynę Kleszcz oraz panią dr inż. arch. Joannę Ways. Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.


mgr inż. arch. Mateusz Mikołajów


Autor: Mateusz Mikołajów | 05.12.2023, godz. 14:36

Informuję, że zajęcia z przedmiotu PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE I dla II roku AiU 1. stopnia, GRUPA 2., które są zaplanowane na czwartek 7.12.2023, 14.12.2023 oraz 21.12.2023, w związku z moją nieobecnością zostaną poprowadzone przez panią mgr inż. arch. Kamilę Wilk. Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.


mgr inż. arch. Mateusz Mikołajów


Autor: Mateusz Mikołajów | 05.12.2023, godz. 14:35

Informuję, że zajęcia z przedmiotu PROJEKTOWANIE RURALISTYCZNE dla III roku AiU 1. stopnia, GRUPA 1., które są zaplanowane na czwartek 7.12.2023 oraz 14.12.2023, w związku z moją nieobecnością zostaną poprowadzone przez panią dr hab. inż. arch. Monikę Adamską. Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.


BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA


Autor: BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA | 04.12.2023, godz. 09:00

Informuję o zmianie terminu zajęć z "Historii architektury i urbanistyki V" z czwartku 7.12 na środę 6.12. Zajęcia odbędą się o 13.45 w Ks 202.


dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska


Autor: Aneta Matuszek-Chmurowska | 01.12.2023, godz. 18:57

Informuję, że zajęcia z przedmiotu „Technologia betonu” II rok stacj. I st. na kierunku Budownictwo, dnia 04.12.2023 (poniedziałek) nie odbędą się. Zajęcia te zostaną odrobione w innym terminie, uzgodnionym ze studentami.


BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA


Autor: BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA | 01.12.2023, godz. 13:23

Informuję, że zajęcia w dniu 20 i 21 grudnia zostają odwołane. Datę odrobienia ustalę ze studentami na najbliższych zajęciach.


dr inż. Dariusz Fabianowski


Autor: Dariusz Fabianowski | 29.11.2023, godz. 20:50

Zajęcia z geometrii wykreślnej (wykład oraz ćwiczenia) oraz widzenia artystycznego (wykład) w dniach 30.XI (czwartek) i 01.XII (piątek) z I rokiem budownictwa nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

Z poważaniem

Dariusz Fabianowski


dr inż. arch. Anna Szczegielniak


Autor: Anna Szczegielniak | 29.11.2023, godz. 12:55

Zajęcia Projektowanie Urbanistyczne III z dnia 24.11.2023
zostaną odrobione po 1h lekcyjnej w dniach
5.12, 12.12, 09.01, 16.01, 23.01 w godzinach 14:40-15:25
w sali KS-303


mgr inż. Joanna Nowacka


Autor: Joanna Nowacka | 26.11.2023, godz. 21:03

Informuje, że dnia 27.11.2023r. zajęcia z przedmiotu Konstrukcje Metalowe 1 dla grupy P1, III roku Budownictwa, 1 stopnia, stacjonarne, zostają odwołane z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


dr inż. arch. Anna Szczegielniak


Autor: Anna Szczegielniak | 24.11.2023, godz. 08:28

Informuję, że będę nieobecna na zajęciach z przedmiotu Projektowanie Urbanistyczne III w dniu 24.11.2023 z powodu choroby córki. Studentów mojej grupy proszę o przyjście na zajęcia w stałym terminie - dr Joanna Ways przedstawi informacje i zalecenia, co do dalszej pracy. Zajęcia mojej grupy zostaną odrobione w terminach ustalonych później.


dr inż. Piotr Bębenek


Autor: Piotr Bębenek | 23.11.2023, godz. 12:52

W dniu 24.11.2023 wykład Przedmiot humanistyczno-społeczny I - Wystąpienia publiczne - sztuka wywierania wpływu na ludzi zostaje odwołany z powodu udziału w konferencji
Zajęcia zostaną odrobione po uzgodnieniu terminu ze studentami


dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz


Autor: Magdalena Czopowska-Lewandowicz | 22.11.2023, godz. 03:28

Informuję, że zajęcia z Konstrukcji Betonowych 1 z dnia 13.11.2023r. zostaną odrobione w dniach:
23.11.2023r. o godz. 08:30 (zajęcia projektowe) - sala K-201
22.11.2023r.o godz. 14:00 (wykład) - sala KS-203.
Terminy uzgodnione zostały ze studentami.


mgr inż. Joanna Nowacka


Autor: Joanna Nowacka | 20.11.2023, godz. 10:29

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Konstrukcje Metalowe 1, dla III roku Budownictwa, 1 stopnia, stacjonarne, zostają przeniesione z dnia 23.10.2023 r. na dzień 24.11.2023 r., na godz. 10:05-11:45, sala K-201.


dr inż. Krzysztof Drożdżol


Autor: Krzysztof Drożdżol | 17.11.2023, godz. 09:12

Informuję, że wykład i ćwiczenia z Instalacji Budowlanych (dla grupy ćw. 1 i 2 II rok NS) zaplanowanych na 19.11.2022 (niedziela) zostaną zrealizowane w formie asynchronicznej, w tym dniu.

Konsultacje w dniu 19.11.2022 nie odbędą się. W przypadku chęci skorzystania z konsultacji zachęcam do kontaktu mailowego w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania lub konsultacji zdalnych.


dr hab. inż. arch. Monika Ewa Adamska


Autor: Monika Ewa Adamska | 16.11.2023, godz. 22:44

Uprzejmie informuję o zamiennych terminach następujących zajęć dydaktycznych na kierunku Architektura zgodnie z poniższym harmonogramem:

Historia architektury i urbanistyki V: wykład, III rok, I st.
planowo: 27.10.2023 i 17.11.2023, godz. 10:05-10:50
zamiennie: 20.11.2023, godz. 10:05-11:45, sala KS303

Historia budowy miast: wykład, I rok, II st.
planowo: 10.11.2023 i 17.11.2023, godz. 14:40-15:25
zamiennie: 27.11.2023, godz. 18:00-19:30, zdalnie (platforma e-learningowa PO)

Planowanie przestrzenne i regionalne: wykład, I rok, II st.
planowo: 10.11.2023 i 17.11.2023, godz. 15:30-16:15
zamiennie: 28.11.2023, godz. 18.00-19:30, zdalnie (platforma e-learningowa PO)

Planowanie przestrzenne i regionalne: projekt, I rok, II st., gr. 1
planowo: 17.11.2023, godz. 11:00-14:00, sala K303a
zamiennie: zajęcia projektowe zrealizuje mgr Mateusz Mikołajów w godzinach zajęć w dniu 17.11.23, dodatkowo odbędą się zdalne konsultacje w wymiarze godzin zajęć, w terminie do ustalenia ze studentami na zajęciach 24.11.2023


dr hab. inż. Andrzej Marynowicz


Autor: Andrzej Marynowicz | 16.11.2023, godz. 21:40

Informuję, że wykład z przedmiotu Konstrukcje budowlane 1 dla II roku architektury (1 st.) z dnia 17.11.2023r nie odbędzie się i zostanie zrealizowany w terminie ustalonym ze starościną roku.


dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz


Autor: Magdalena Czopowska-Lewandowicz | 15.11.2023, godz. 21:57

Informuję, że zajęcia z Konstrukcji Prefabrykowanych i Sprężonych z dnia 13.11.2023r. zostaną odrobione w dniu 16.11.2023r. o godz. 13:30 (zajęcia projektowe) - sala KS-104 i o godz. 15:10 (wykład) - sala KS-104.


BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA


Autor: BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA | 14.11.2023, godz. 09:21

Zajęcia z Historii architektury V z dnia 16.11 zostają odwołane. Laboratorium odbędzie się w dniu 15.11.2023r o 13.45 i 14.40 w Ks 202.


dr inż. Dominika Bysiec


Autor: Dominika Bysiec | 13.11.2023, godz. 19:41

Po uzgodnieniu ze studentami, zajęcia z przedmiotu Złożone konstrukcje betonowe zostają przełożone z dnia 01.12.2023 r. na dzień 24.11.2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- WYKŁAD - 24.11.2023 r. godz. 13.30 sala Ks-104
- ĆWICZENIA PROJEKTOWE - 24.11.2023 r. godz. 15.15 sala Ks-104


dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz


Autor: Magdalena Czopowska-Lewandowicz | 12.11.2023, godz. 14:22

Zajęcia w dniu 13.11.2023r. (poniedziałek) z przedmiotów Konstrukcje Betonowe 1 - wykład i ćwiczenia (studia inżynierskie) oraz Konstrukcje Prefabrykowane i Sprężone - wykład i ćwiczenia (studia magisterskie) są odwołane w związku z moją nieobecnością z powodu choroby. Zajęcia te zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami. Studenci zost5ali poinformowani o mojej nieobecności.


dr hab. inż. arch. Monika Ewa Adamska


Autor: Monika Ewa Adamska | 10.11.2023, godz. 08:58

Informuję, że wykłady z przedmiotów: Historia budowy miast oraz Planowanie Przestrzenne i Regionalne (architektura, II st., 2 sem., 1 rok) w dniu 10.11.2023 nie odbędą się. Zamienne terminy w/w zajęć zostaną podane po uzgodnieniu ze studentami.

Z poważaniem,
Monika Adamska


dr inż. arch. Marcin Gałkowski


Autor: Marcin Gałkowski | 09.11.2023, godz. 05:39

Z przykrością zawiadamiam ze z powodu L4 nie będę w stanie prowadzić dziś (09.11.2023) zajęć.

Dotyczy to przedmiotów na II stopniu studiów kierunku Architektura:

• Projektowanie złożonych obiektów architektonicznych 2 (wykład)
• Projektowanie złożonych obiektów architektonicznych 2 (projekt)
• Socjologia miasta (wykład)

Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację. Dr Marcin Gałkowski


mgr inż. arch. Mateusz Mikołajów


Autor: Mateusz Mikołajów | 08.11.2023, godz. 20:58

Informuję, że zajęcia z przedmiotu PROJEKTOWANIE RURALISTYCZNE dla III roku AiU 1. stopnia, które są zaplanowane na czwartek 09.11.2023 o godzinie 14:00 nie odbędą się. Zajęcia będą odrobione w innym terminie.


dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska


Autor: Aneta Matuszek-Chmurowska | 06.11.2023, godz. 14:16

W dniu 7 listopada 2023r w ramach zajęć laboratoryjnych z Technologii betonu (grupa 1) na kierunku Budownictwo, odbywających się w godzinach 9:15-10:45 (zajęcia odrabiane z dnia 9.10.2023) grupa uczestniczy w III Festiwalu Kół Naukowych


dr inż. arch. Anna Szczegielniak


Autor: Anna Szczegielniak | 06.11.2023, godz. 13:42

Proj Arch V (grupa dla zabudowy uzupełniającej i wolnostojącej) wykład

W związku z chorobą mojego dziecka wykłady w dniu 06.11.2023 nie odbędą się.
Zostają przesunięte na kolejny tydzień:

13.11.2023
Proj Arch V (zab. wolnostojąca) 14:40-16:10 sala KS-102-102a
Proj Arch V (zab. uzupełniająca) 16:20-17:50 sala KS-102-102a


dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet


Autor: Elżbieta Kokocińska-Pakiet | 05.11.2023, godz. 18:27

Informuję, że w dniu 06.11.2023 wykład z przedmiotu Geosyntetyki w budownictwie poprowadzi dr inż. Krzysztof Drożdżol a projekt zostaje przeniesiony na dzień 28.11.2023 sala k211


dr inż. Mariusz Czabak


Autor: Mariusz Czabak | 03.11.2023, godz. 11:31

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Mechanika budowli II dla 2 rok, sem.3, architektura, st. I-go stopnia (inż.), stacjonarne z dnia 10.10.2023 r. godz. 11.55 zostaną odrobione w terminie 06.11.2023 r. o godzinie 11.00 w sali KS-202.


dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas


Autor: Elżbieta Janowska-Renkas | 02.11.2023, godz. 08:20

Szanowni Państwo,
w związku z odbywającym się III Festiwalem Kół Naukowych, którego celem jest promowanie aktywności naukowej i badawczej studentów oraz zachęcanie do uczestnictwa w Studenckich Kołach Naukowych, dedykowanym przede wszystkim dla studentów I Roku Studiów Stacjonarnych wszystkich Wydziałów Politechniki Opolskiej informuję, że zajęcia z Chemii Materiałów Budowlanych w dniu 7.11.2023 r są odwołane (Wykład godz. 9.15-10.45 oraz laboratorium grupa 2 w godz. 11:00 - 12:30 ).
Szczegóły na Moodlu i na mailu.
Nasze Koła, z Wydziału Budownictwa i Architektury, w tym EKO Mat-Bud też będą się prezentowały.
Dlatego zapraszam Państwa do Uczestnictwa w tak ciekawym wydarzeniu.
Do zobaczenia na Festiwalu!!!

Pozdrawiam
dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. Uczelni


dr Mariusz Kubus


Autor: Mariusz Kubus | 26.10.2023, godz. 13:21

Informuję, że ćwiczenia z matematyki 3 na II roku Budownictwa w dniu 26.10.2023 są odwołane. Zajęcia będą odrobione w wygodnym dla studentów terminie.


dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska


Autor: Jadwiga Świrska-Perkowska | 23.10.2023, godz. 20:25

Zajęcia projektowe z Mechaniki Budowli II w dniu 24 10 2023 r. na II roku studiów inżynierskich kierunku Architektura zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.


dr hab. inż. arch. Justyna Kleszcz, prof.ucz.


Autor: Justyna Kleszcz | 20.10.2023, godz. 11:08

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji.
Zajęcia z przedmiotu Projektowanie urbanistyczne I (architektura, 2 rok, I st.) – wykłady odrabiany odbędzie się w poniedziałki 20.11.23 i 27.11.23, godz. 14.20-15.45 - sala KS 102/102a.
Zmiana godziny w związku z brakiem dostępności sali.

Z poważaniem,
Justyna Kleszcz


dr inż. arch. Anna Szczegielniak


Autor: Anna Szczegielniak | 16.10.2023, godz. 13:45

Zajęcia Projektowanie Urbanistyczne III z dnia 06.10.2023
zostaną odrobione po 1h lekcyjnej w dniach
24.10, 07.11, 14.11, 21.11, 28.11 w godzinach 14:40-15:25
w sali KS-303


dr hab. inż. arch. Justyna Kleszcz, prof.ucz.


Autor: Justyna Kleszcz | 15.10.2023, godz. 14:28

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją rodzinną oraz w związku z udziałem w konferencji zajęcia w dniach 20.11.2023 oraz 17.11.2023 nie odbędą się.

Zajęcia zostaną odrobione w formie i terminie zgodnym z poniższym harmonogramem:

─Projektowanie urbanistyczne III (architektura, 3 rok, I st.)– wykłady w poniedziałki 20.11.23 i 27.11.23, godz. 11.45-13.25 - sala KS 2/2a;
─Projektowanie urbanistyczne I (architektura, 2 rok, I st.) – wykłady w poniedziałki 20.11.23 i 27.11.23, godz. 14.00-15.25 - sala KS 102/102a;
─Projektowanie złożonych układów urbanistycznych (architektura, 1 rok, II st.)– wykłady w piątki 27.10.23, 10.11.23, 24.11.23, 01.12.23, godz. 17:50-18:35 - sala KS 102/102a (dodatkowa godzina lekcyjna do wykładu odbywającego się terminowo).

Z poważaniem,
Justyna Kleszcz


dr Mariusz Kubus


Autor: Mariusz Kubus | 15.10.2023, godz. 01:02

Informuję, że zajęcia z matematyki 3 na II roku Budownictwa w dniu 19.10.2023 są odwołane. Zajęcia będą odrobione w wygodnym dla studentów terminie, który ustalimy na najbliższym spotkaniu.


dr inż. arch. Anna Szczegielniak


Autor: Anna Szczegielniak | 10.10.2023, godz. 14:24

W związku z nieobecnością w poprzednim tygodniu spowodowaną udziałem w International Desing Summer School - Mobile Architecture for Outdoor Tourism poniżej lista zajęć i terminów odrbiania:

Projektowanie Architektoniczne III - wykład, z dnia 03.10 termin odrobienia 13.10 godzina 8:30-10:00, sala KS-004
Projektowanie Architektoniczne V (zabudowa wolnostojąca) - wykład, z dnia 03.10, termin odrobienia 10.10 godzina 14:30-16:00, sala KS-303
Projektowanie Architektoniczne V (zabudowa uzupełniająca) - wykład, z dnia 03.10, termin odrobienia 17.10 godzina 14:30-16:00, sala KS-303


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 09.10.2023, godz. 09:29

Informuję, że w związku z moim wyjazdem służbowym, zajęcia z przedmiotu Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem 3 (wykład i projekt) w dniu jutrzejszym, tj. 10.10.2023 nie odbędą się.

Jednocześnie informuję, że zajęcia zostaną odpracowane w najbliższym dogodnym dla studentów terminie. Termin ten ustalimy podczas najbliższych zajęć.


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 09.10.2023, godz. 09:28

Informuję, że w związku z moim wyjazdem służbowym, zajęcia z przedmiotu Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem 1 (wykład) w dniu dzisiejszym, tj. 09.10.2023 nie odbędą się.

Jednocześnie informuję, że zajęcia zostaną odpracowane w najbliższym dogodnym dla studentów terminie. Termin ten ustalimy podczas najbliższych zajęć.


dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet


Autor: Elżbieta Kokocińska-Pakiet | 08.10.2023, godz. 21:27

Informuję, że zajęcia z przedmiotu obieralnego Geosyntetyki w budownictwie (wykład i projekt) z dnia 09.10.2023 zostają przeniesione na 25.10.2023. godz. 9.00.


mgr inż. Krystian Jurowski


Autor: Krystian Jurowski | 06.10.2023, godz. 21:16

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Chemia w budownictwie dla I rok Budownictwo, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 09.10.23 r. na dzień 17.10.2023 r., na godz. 13:45 - 15:15, sala SALA K-104.


mgr inż. Krystian Jurowski


Autor: Krystian Jurowski | 06.10.2023, godz. 21:14

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Technologia betonu dla II rok Budownictwo, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 09.10.23 r. na dzień 16.10.2023 r., na godz. 9:15 - 10:45, sala SALA K-104.


dr inż. Mariusz Czabak


Autor: Mariusz Czabak | 06.10.2023, godz. 13:43

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Mechanika budowli II dla 2 rok, sem.3, architektura, st. I-go stopnia (inż.), stacjonarne zostają odwołane z dnia 10.10.2023 r. godz. 11.55. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami. Termin ten zostanie podany w kolejnym komunikacie.


dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska


Autor: Aneta Matuszek-Chmurowska | 06.10.2023, godz. 08:36

Informuję, że zajęcia z przedmiotu „Technologia betonu” II rok stacj. I st. na kierunku Budownictwo, dnia 09.10.2023 (poniedziałek) nie odbędą się z powodu wyjazdu na konferencję.
Zajęcia te zostaną odrobione według następującego harmonogramu:
- wykład - 24.10.2023 w godz. 9:15-10:45 w Sali Ks-203
- laboratorium - 07.11.2023 w godz. 9:15-10:45 w Sali Ks-204


dr Daniel Frączek


Autor: Daniel Frączek | 03.10.2023, godz. 19:18

Informuję, że zajęcia z przedmiotu MATEMATYKA (ćwiczenia, grupa 1 i 2 w dniu 09.10.2023, oraz wykład w dniu 10.10.2023) dla I roku ARCHITEKTURY, 1 stopnia, stacjonarne zostają odwołane. Harmonogram odrobienia zjęć zostanie udostępniony w późniejszym terminie.


dr inż. arch. Anna Szczegielniak


Autor: Anna Szczegielniak | 01.10.2023, godz. 19:51

Informuję, że w związku z moim wyjazdem na International Design Summer School wszystkie zajęcia w tym tygodniu (2-6.10.2023), które prowadzę nie odbędą się. Zostaną odrobione w późniejszym terminie, po uzgodnieniu z grupami.
Zajęcia piątkowe Proj Urb III - proszę przyjść na zajęcia z drugą grupą (dr J. Ways) - będą rozdawane tematy.