Wydział Budownictwa i Architektury

dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet


Autor: Elżbieta Kokocińska-Pakiet | 25.06.2023, godz. 16:09

W dniu 28.06.2023 konsultacje są odwołane.
W tym dniu jestem na szkoleniu.


dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan, prof.uczelni


Autor: Mirosław Bogdan | 19.06.2023, godz. 21:20

Informuję że zajęcia z przedmiotu Projektowanie architektoniczne VI (wykład czwartki, godz. 15.30) dla studentów III roku 1-ego stopnia kierunku Architektura, które nie odbyły się 16.03.2023 r., zostaną odrobione w środę 21.06. 2023 r. o godz. 11.55 (wykład) w sali s.KS-4-4a. W konsekwencji zajęcia projektowe z powyższego przedmiotu, dotyczące projektowania obiektów kultury świeckiej i sakralnej zostają przesunięte w ten sam dzień (21.06.2023 r.) z godz. 11.55 na godz. 13.45. Zajęcia projektowe zostaną zrealizowane w sali s.KS-106. Informacja w całości dotyczy środy 21.06.2023 r. w którą odrabiamy zajęcia piątkowe z semestru letniego.


dr inż. Andrzej Kucharczyk


Autor: Andrzej Kucharczyk | 19.06.2023, godz. 08:20

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Komputerowe wspomaganie w zakresie fizyki budowli (wykład i projekt) dla III rok Budownictwa, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 19 06 2023r. na dzień 21 06 2023 r., na godz. 11:00 - 11:45, sala KS-104 (wykład) oraz na godz. 11:50 - 12:35 (projekt).


mgr inż. arch. Kamila Wilk


Autor: Kamila Wilk | 01.06.2023, godz. 09:03

W związku wystapieniem zdarzenia losowego w dniu 01.06.2023, uprzejmie informuję, że zajęcia Projektowanie urbanistyczne II [BF/00-SI>ProjUrba(4)] dla grupy nr 1, zostają odwołane.


BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA


Autor: BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA | 31.05.2023, godz. 10:09

Zmiana godziny zajęć z Technik Plastycznych II- w dniu 31.05.2023 z godziny 16.20 na 11.55. Zajęcia odbędą się w budynku przy ulicy Ozimskiej.


dr hab. inż. arch. Monika Ewa Adamska


Autor: Monika Ewa Adamska | 29.05.2023, godz. 07:21

W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+ w dniach 29.05-03.06.2023 uprzejmie informuję o zamiennych terminach zajęć dydaktycznych na kierunku architektura zgodnie z poniższym harmonogramem:

WYKŁADY:
Projektowanie urbanistyczne IV - Planowanie miejscowe na terenach miejskich (I stopień, III rok)
Planowo: 30.05.2023 wtorek: godz. 8:20-10:00; sala KS 202
Zamienne: 15.06.2023 czwartek; godz. 7:30-9:00; sala K 301

Projektowanie urbanistyczne IV - Planowanie miejscowe na terenach wiejskich (I stopień, III rok)
Planowo: 30.05.2023 wtorek: godz. 12:50-14:30; sala K 002
Zamiennie: 22.06.2023 czwartek: godz. 7:30-9:00; sala K 301

PROJEKTY:
Wstęp do projektowania urbanistycznego (I stopień, I rok): grupa 2
Planowo: 30.05.2022 wtorek: godz. 10:05-12:35; sala KS 303
Zamiennie: 12.06.2023 poniedziałek godz. 15:30-18:00; sala KS 303

Projektowanie urbanistyczne IV - Planowanie miejscowe na terenach miejskich (I stopień, III rok): grupa 1
Planowo: 01.06.2023 czwartek: godz. 9:15-13:35; sala K 301
Zamienne: 12.06.2023 poniedziałek godz. 11:00-15:25; sala KS 303

Terminy zamienne zajęć zostały uzgodnione ze studentami oraz uwzględniają plan zajęć studentów i prowadzącego jak również obłożenie sal dydaktycznych.

Z poważaniem,
Monika Adamska


dr inż. Mariusz Kupina


Autor: Mariusz Kupina | 17.05.2023, godz. 12:42

Z uwagi na moją nieobecność na zajęciach w terminie od 05.05.2023 do 13.05.2023 zajęcia dydaktyczne odrobione zostaną przy wykorzystaniu platformy elearningowej w następującym terminie:
1. Studia Stacjonarne:
Konstrukcje Betonowe 2 – Projekt – 18.05.2023 godz. 16.00 – 17.30
Budownictwo Przemysłowe – Projekt – 18.05.2023 godz. 17.35 – 18.20
Budownictwo Przemysłowe – Wykład – 18.05.2023 godz. 18.25 – 19.10

2. Studia Niestacjonarne:
Budownictwo Przemysłowe – Projekt – 19.05.2023 godz. 18.00 – 18.45
Budownictwo Przemysłowe – Projekt – 26.05.2023 godz. 18.00 – 18.45
Budownictwo Przemysłowe – Wykład – 19.05.2023 godz. 18.50 –19.35
Budownictwo Przemysłowe – Projekt – 26.05.2023 godz. 18.50 – 19.35

Wykład na studiach stacjonarnych z Konstrukcji Betonowych 2 zostanie odrobiony stacjonarnie 23.05.2023 od 17.05 – 18.35 w Sali KSG.


dr inż. arch. Anna Grajper-Dobiesz


Autor: Anna Grajper | 17.05.2023, godz. 08:28

Uprzejmie informuję, że 2 godz. z zajęć z dnia 26 kwietnia:

- Projektowanie złożonych obiektów architektonicznych 1 (grupa 1)

zostaną odrobione w dniu 17.05.2023 w godzinach 13.00-14.35, sala K-303


dr inż. arch. Marcin Spyra


Autor: Marcin Spyra | 12.05.2023, godz. 10:02

Informuję, że zajęcia z przedmiotu WSTĘP DO PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO, 1 rok, sem. 2, architektura, st. I/go stopnia, zostają przeniesione z dnia 31 maja 2023 na dzień 29 maja 2023, godzina 15:30, on-line.


dr inż. arch. Anna Grajper-Dobiesz


Autor: Anna Grajper | 12.05.2023, godz. 08:31

Uprzejmie informuję, że wykład z dnia 26 marca:

- Projektowanie architektoniczne IV (grupa 1)

zostanie odrobiony w dniu 12.05.2023 w godzinach 10.05-11.45, sala KS-2.


dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska


Autor: Aneta Matuszek-Chmurowska | 11.05.2023, godz. 15:21

Informuję, że w dniu 12.05.2023 r. odbędzie się wyjazd edukacyjny do zakładu prefabrykacji BETARD sp. z o.o., ul. Wiejska 16A, 46-050 Przywory Opolskie, w ramach seminarium z przedmiotu „Przedmiot obieralny 2 – Prefabrykaty budowlane” z dnia 13.03., 15.05. i 22.05.2023 r. Jedna grupa rozpoczyna zwiedzanie o godz. 8:00, a następna grupa o godz. 11:00.


mgr inż. Piotr Bobra


Autor: Piotr Bobra | 10.05.2023, godz. 01:10

Zajęcia z Mechanika budowli I (kierunek Architektura, I rok, 1 stopnia) w dniu 12.05.2023 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 17.05.2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 3 - godz. 11:00-12:40 - sala KS-102-102a,
- grupa 2 - godz. 12.50-14.30 - sala KS-102-102a,
- grupa 1 - godz. 14:40-16:15 - sala KS-102-102a.


mgr inż. Piotr Bobra


Autor: Piotr Bobra | 10.05.2023, godz. 01:08

Zajęcia z Mechaniki Teoretycznej 1 (kierunek Budownictwo, I rok, 1 stopnia) z dnia 24.04.2023 r. zostaną odrobione dnia 18.05.2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 1 - godz. 16:20 - 18:00 - sala KS-3,
- grupa 2 - godz. 18:05 - 19:45 - sala KS-3.


dr inż. Kamil Pawlik


Autor: Kamil Pawlik | 09.05.2023, godz. 08:24

Informuję, że zajęcia z przedmiotu WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 2 dla II roku Budownictwa 1st. stacjonarne zostają przeniesione z dnia 30.05.2023 na dzień 18.05.2023, na godz. 14:40-16:15, sala K-002.


dr inż. Kamil Pawlik


Autor: Kamil Pawlik | 08.05.2023, godz. 12:20

Informuję, że zajęcia z przedmiotu BUDOWNICTWO DREWNIANE dla III roku Budownictwa 1 st. stacjonarne zostają przeniesione z dnia 30.05.2023 na dzień 11.05.2023, na godz. 13:45-14:30, sala K-002.


mgr inż. arch. Mateusz Mikołajów


Autor: Mateusz Mikołajów | 08.05.2023, godz. 09:53

Informuje, że zajęcia z przedmiotu WSTĘP DO PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO dla studentów GRUPY 3. I roku AiU, 1 stopnia, zostają jednorazowo przeniesione z dnia 10.05.2023 r. (środa) na dzień 11.05.2023 r. (czwartek), na godz. 13:45, sala K-303a.


dr inż. Krzysztof Drożdżol


Autor: Krzysztof Drożdżol | 06.05.2023, godz. 23:54

Z powodu wyjazdu służbowego w dniach 7-13.05.2023 informuję o odrobieniu zaplanowanych zajęć zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) Instalacje Budowlane III rok (Wykład) zaplanowane na 09.05.2023 zostaną odrobione
w piątek 19.05.2023 o godzinie 10.05-11.45 w Sali K-SG.


dr inż. Marek Nalepka


Autor: Marek Nalepka | 02.05.2023, godz. 12:12

Zajęcia ze Złożonych Konstrukcji Metalowych (wykład) w dniu 04.05.2023 (godzina 8:20) nie odbędą się - termin odrobienia zostanie ustalony w dogodnym dla studentów terminie.


dr Anna Chwastyk


Autor: Anna Chwastyk | 30.04.2023, godz. 12:12

Informuje, że za zgodą studentów zajęcia z MATEMATYKI 2 na 1 roku budownictwa, studia stacjonarne zostają przeniesione z dnia 4 maja na 10 maja 2023r (środa):
ćwiczenia- godzina 9.15-10.45, wykład -11.00-12.30, sala KS-3-3a.


dr inż. Dominika Bysiec


Autor: Dominika Bysiec | 27.04.2023, godz. 19:07

Po uzgodnieniu ze studentami, zajęcia z przedmiotu Konstrukcje inżynierskie zostają przełożone z wtorku 09.05.2023 r. na czwartek 11.05.2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- ĆWICZENIA PROJEKTOWE - 11.05.2023 r. godz. 8.20 sala K-202
- WYKŁAD - 11.05.2023 r. godz. 10.05 sala K-202


dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan, prof. uczelni


Autor: Mirosław Bogdan | 26.04.2023, godz. 21:45

Informuję, że zajęcia projektowe na 3 roku studiów 1-ego stopnia kierunku Architektura z przedmiotu Projektowanie architektoniczne VI - Projektowanie obiektów kultury świeckiej i sakralnej, które mają się odbyć planowo 28.04.2023 r. (piątek, godź. 11.55) nie odbędą się. Studenci zwrócili się z prośbą i tak zostanie zrealizowane, że jednorazowo zajęcia zostają przesunięte na dzień 08.05.2023 r. (poniedziałek, godź. 11.55). Planowo zajęcia odbywają się w sali 106.


dr inż. Piotr Bońkowski


Autor: Piotr Bońkowski | 24.04.2023, godz. 21:40

W związku ze spotkaniem z zespołem oceniającym PKA zajęcia z Programowania metod numerycznych w Matlabie (Wykład) odbędą się w innym terminie. Termin ten ustalimy wspólnie na najbliższych wspólnych zajęciach.


dr Józef Duda


Autor: Józef Duda | 24.04.2023, godz. 08:01

Szanowni Państwo. Informuję , że zajęcia laboratoryjne z Geodezji dla I roku Budownictwa 1 st. stac, grupa 2, w dniu 24.04.2023 o godz. 11:00 - 12:40 zostają przeniesione na dwa terminy:
24.04.2023 godz. 8:20 - 9:05 oraz 22.05.2023 godz. 8:20 - 9:15 w tej samej sali.


dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz


Autor: Magdalena Czopowska-Lewandowicz | 22.04.2023, godz. 02:52

Informuję, że w związku z moim wyjazdem służbowym konsultacje w dniu 26.04.2023r. (środa) nie odbędą się.


dr Anna Chwastyk


Autor: Anna Chwastyk | 21.04.2023, godz. 08:53

Informuje, że za zgodą studentów zajęcia z Matematyki 2 na 1 roku budownictwa, studia niestacjonarne zostały przeniesione z dnia 7 maja na:

23 kwietnia - wykład, godz. 7.30-9.00, sala KS-G;

14 maja - ćwiczenia, godz. 7.30-9.00, sala KS-G.


mgr inż. Piotr Bobra


Autor: Piotr Bobra | 20.04.2023, godz. 23:28

Zajęcia z Mechaniki Teoretycznej 1 (kierunek Budownictwo, I rok, 1 stopnia) w dniu 24.04.2023 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 11.05.2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 1 - godz. 16:20 - 18:00 - sala KS-3,
- grupa 2 - godz. 18:05 - 19:45 - sala KS-3.


dr inż. arch. Marcin Gałkowski


Autor: Marcin Gałkowski | 19.04.2023, godz. 23:14

Ze względu na szkolenia związane z programem „Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” nr umowy: POWR.03.05.00-00-CW04/20-00 zostają odwołane moje jutrzejsze (20.04.2023) zajęcia z przedmiotów:

- Zarządzanie projektem architektonicznym (IIstopień kierunkuArchitektura)
- Projektowanie złożonych obiektów architektonicznych 1 (II stopień kierunku Architektura)
- Projektowanie architektoniczne wspomagane komputerem I (I stopień kierunku Architektura)

Daty i godziny odrabiania zajęć zostaną potwierdzone ze Starostami.


dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet


Autor: Elżbieta Kokocińska-Pakiet | 19.04.2023, godz. 13:00

W dniach od 24 do 27.04.2023 nie będę obecna w pracy. W związku z tym zajęcia będą odrabiane zgodnie z poniższym harmonogramem. Konsultacje są również odwołane.
Lp. Przedmiot, forma zajęć i rok studiów Termin zajęć Osoba zastępująca Termin odrabiania zajęć Uwagi
1. Budownictwo ogólne 1/ wykład/ I rok St/ I stopnia 24.04.2023 / 12.50-14.30 (2h) przełożone na 08.05.2023 / 8.20-9.05 (1h) i 15.05.2023 / 8.20-9.05 (1h)
2 Mechanika gruntów / wykład / II rok St, I stopnia z 24.04.2023 / 11.00-12.30 (2h) Dr inż. Janusz Ukleja zastępstwo
3 Budownictwo ogólne 2 / projekt / II rok St / I Stopnia, grupa 1 25.04.2023 / 08.20-9.50 (2h) -- 18.05.2023
14.40 – 16.10 (2h) Odrabianie sala K211
4 Budownictwo ogólne 2 / projekt / II rok St / I Stopnia, grupa 2 25.04.2023 / 10.05-11.35 (2h) --- 10.05.2023
13.45-15.15 (2h) Odrabianie sala K211
5 Budownictwo ogólne 2 / wykład / II rok St / I stopnia 25.04.2023 /13.45-15.15 (2h) --- 11.05.2023
14.40-16.10 (2h) Odrabianie sala K-002
6 Mechanika gruntów / laboratorium / II rok St. I Stopnia, grupa 1 27.04.2023 / 8.20-9.50 (2h) --- 17.05.2023 / 11.55-13.25 (2h) Odrabianie sala KS-04
7 Mechanika gruntów / laboratorium / II rok St. I Stopnia, grupa 1 27.04.2023 / 8.20-9.50 (2h) --- 17.05.2023 /13.45 -15.15 (2h) Odrabianie sala KS-04


mgr inż. arch. Kamila Wilk


Autor: Kamila Wilk | 18.04.2023, godz. 18:43

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Projektowanie obiektów przemysłowych" (projekt gr. 3) w dniu 18.04.2023r. [3 rok, sem.6, architektura, st. I-go stopnia (inż.)] zostają odwołane.


BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA


Autor: BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA | 18.04.2023, godz. 17:56

Zajęcia z Technik Plastycznych II oraz Historii architektury II z dnia 19.04 zostają odwołane.


mgr inż. Piotr Bobra


Autor: Piotr Bobra | 18.04.2023, godz. 15:06

Zajęcia z Metod obliczeniowych w mechanice budowli (kierunek Budownictwo, III rok, 1 stopnia) w dniu 24.04.2023 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 20.04.2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 2 - godz. 12:50 - 13:35 - sala KS-104a,
- grupa 1 - godz. 13:45 - 14:30 - sala KS-104a.


dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz


Autor: Magdalena Czopowska-Lewandowicz | 18.04.2023, godz. 09:13

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Awarie i diagnostyka konstrukcji" (wykład) w dniu 24.04.2023r. (II B, sem.3 st. stacjonarne II-go stopnia) zostają odwołane. Zajęcia te odrobione będą 18.04.2023r. w godzinach od 15:30 do 16:15 w sali K-201.

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Awarie i diagnostyka konstrukcji" (projekt) w dniu 24.04.2023r. (II B, sem.3 st. stacjonarne II-go stopnia) zostają odwołane. Zajęcia te odrobione będą 18.04.2023r. w godzinach od 16:20 do 17:05 w sali K-201.

Informuję również, że zajęcia z przedmiotu Konstrukcje betonowe 2 (projekt) w dniu 24.04.2023r. (III B, sem.6 st. stacjonarne I-go stopnia) zostają odwołane. Zajęcia te odrobione będą 18.04.2023r. w godzinach od 17:10 do 18:45 w sali K-201.


dr inż. arch. Anna Szczegielniak


Autor: Anna Szczegielniak | 17.04.2023, godz. 11:24

Informuję, że zajęcia w związku z moim wyjazdem w ramach programu POWER zajęcia z dnia 27.04 odbędą się w innych terminach:

Projektowanie Architektoniczne II zostały odrobione w formie zajęć terenowych w dniu 18.03.2023

Techniki Plastyczne II - zajęcia odbędą się w dniu 18.04.2023 w sali KS-302 w godzinach 10:05--12:35


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 16.04.2023, godz. 07:28

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem 2 dla I roku studiów na kierunku architektura, studia 1 stopnia, zaplanowane na 18.04.2023 w godz. 14.40-15.25 w sali KS-202 zostają przeniesione na poniedziałek 24.04.2023 w godzinach 8.20-9.05 i odbędą się w sali KS-2.


dr inż. arch. Barbara Pierścionek


Autor: Barbara Pierścionek | 15.04.2023, godz. 11:08

Szanowni Państwo,
W związku z wyjazdami studialnymi w ramach projektu POWER
w dniach 24.04-27.04.2023 r. informuję o przeniesieniu następujących zajęć dydaktycznych:

Historia architektury i urbanistyki II (W)
planowo: 27.04.2023 czwartek godz. 12:50-13:35, s. KS-2
zamiennie: 19.04.2023 środa, 11:00-11:45, s. KS-2

Konserwacja, ochrona i rewaloryzacja obiektów oraz zespołów historycznych (W)
planowo: 27.04.2023 czwartek, godz. 13:45-15:25 s. KS-2
zamiennie: 19.04 środa, 11:55-13:35, s. KS-2

Projektowanie w obiektach i zespołach zabytkowych (P) gr. 1;
planowo: 27.04.2023 czwartek, godz. - 15:30-18:00, s. K-301
zamiennie: 05.05 piątek, godz. 15:30-18:00, s. K002

Projektowanie w obiektach i zespołach zabytkowych (W)
planowo: 27.04.2023 czwartek, godz. 18:05-18:50, s. K-301
zamiennie: 19.04 środa, godz. 13:45-14:30 s. KS-2

Teoria konserwacji i rewaloryzacji zabytków (W)
planowo: 27.04.2023 czwartek, godz. 19:00-19:45, s. K-301
zamiennie: 10.05 środa, 13:45-14:30 s. KS-2


mgr inż. Piotr Bobra


Autor: Piotr Bobra | 13.04.2023, godz. 16:19

Zajęcia z Mechanika budowli I (kierunek Architektura, I rok, 1 stopnia) w dniu 28.04.2023 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 19.04.2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 1 - godz. 9.15-10.50 - sala KS-102-102a,
- grupa 3 - godz. 11.00-12.40 - sala KS-102-102a,
- grupa 2 - godz. 12.50-14.30 - sala KS-102-102a.


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 11.04.2023, godz. 14:49

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Przepisy techniczno budowlane w procesie projektowym dla I roku studiów na kierunku architektura, studia 2 stopnia, zaplanowane na 19.04.2023 w godz. 18.45-19.30 w formie zdalnej zostają przeniesione na poniedziałek 08.05.2023 i odbędą się również w formie zdalnej w godzinach 17.45-18.30.


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 11.04.2023, godz. 14:48

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Proces inwestycyjny w budownictwie dla I roku studiów na kierunku architektura, studia 2 stopnia, zaplanowane na 19.04.2023 w godz. 18.00-18.45 w formie zdalnej zostają przeniesione na poniedziałek 08.05.2023 i odbędą się również w formie zdalnej w godzinach 17.00-17.45.


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 11.04.2023, godz. 14:45

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Przepisy techniczno budowlane w procesie projektowym dla I roku studiów na kierunku architektura, studia 2 stopnia, zaplanowane na 12.04.2023 w godz. 12.50-13.35 zostają przeniesione na poniedziałek 24.04.2023 i za zgodą Prodziekana ds. dydaktyki WBiA odbędą się w formie zdalnej w godzinach 17.45-18.30.


dr inż. Arkadiusz Mordak


Autor: Arkadiusz Mordak | 11.04.2023, godz. 14:44

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Proces inwestycyjny w budownictwie dla I roku studiów na kierunku architektura, studia 2 stopnia, zaplanowane na 12.04.2023 w godz. 11.55-12.40 zostają przeniesione na poniedziałek 24.04.2023 i za zgodą Prodziekana ds. dydaktyki WBiA odbędą się w formie zdalnej w godzinach 17.00-17.45.


BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA


Autor: BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA | 10.04.2023, godz. 18:54

Zajęcia z Technik plastycznych II z dnia 12.04 zostają odwołane z powodu choroby.


dr hab. inż. arch. Monika Ewa Adamska


Autor: Monika Ewa Adamska | 03.04.2023, godz. 23:55

Szanowni Państwo,
W związku z wyjazdami studialnymi w ramach projektu POWER
w dniach 24.04-27.04.2023 r. oraz 24.05-25.05.2023 r. uprzejmie informuję o przeniesieniu następujących zajęć dydaktycznych:

WYKŁADY: kierunek architektura:
Projektowanie urbanistyczne IV - Planowanie miejscowe na terenach miejskich (I stopień, III rok)
Planowo: 25.04.2023 wtorek: godz. 8:20-10:00; sala KS 202
Zamienne: 13.04.2023 czwartek; godz. 7:30-9:00; sala K 301

Projektowanie urbanistyczne IV - Planowanie miejscowe na terenach wiejskich (I stopień, III rok)
Planowo: 25.04.2023 wtorek: godz. 12:50-14:30; sala K 002
Zamiennie: 20.04.2023 czwartek: godz. 7:30-9:00; sala K 301

PROJEKTY: kierunek architektura:
Wstęp do projektowania urbanistycznego (I stopień, I rok): grupa 2
Planowo: 25.04.2022 wtorek: godz. 10:05-12:35; sala KS 303
Zamiennie: 03.04.2023 poniedziałek godz. 15:30-18:00; sala KS 303

Projektowanie urbanistyczne IV - Planowanie miejscowe na terenach miejskich (I stopień, III rok): grupa 1
Planowo: 27.04.2023 czwartek: godz. 9:15-13:35; sala K 301
Zamienne: 17.04.2023 poniedziałek: 9:15-13:35 wyjazd studialny (teren opracowania projektowego)

Planowo: 25.05.2023 czwartek: godz. 9:15-13:35; sala K 301
Zamienne: 22.05.2023 poniedziałek godz. 14:40-18:45; sala KS 303


dr inż. Juliusz Kuś


Autor: Juliusz Kuś | 24.03.2023, godz. 13:23

Informuję o przeniesieniu zajęć z:
1. 27.03.2023, Podstawy Inżynierii Sejsmicznej, Wykład, 8.20-9.05, Sala Ks-203.
2. 27.03.2023, Podstawy Inżynierii Sejsmicznej, Projekt, 9.15-10.00, Sala Ks-203.
3. 27.03.2023, Konstrukcje budowlane II, Projekt, 10.05-11.45, Sala Ks-203.
4. 27.03.2023, Konstrukcje budowlane II, Projekt, 12.50-14.30, Sala Ks-4.
Zajęcia zostaną zrealizowane:
1. 30.03.2023, Podstawy Inżynierii Sejsmicznej, Wykład, 10.05-10.50, Sala Ks-203.
2. 30.03.2023, Podstawy Inżynierii Sejsmicznej, Projekt,11.00-11.45, Sala Ks-203.
3. 28.03.2023, Konstrukcje budowlane II, Wykład, 9.15-10.00, Sala Ks-G.
4. 28.03.2023, Konstrukcje budowlane II, Projekt, 10.05-11.45, Sala Ks-104.
5. 04.04.2023, Konstrukcje budowlane II, Projekt, 10.05-11.45, Sala Ks-104.


dr inż. arch. Marcin Gałkowski


Autor: Marcin Gałkowski | 21.03.2023, godz. 15:54

Z powdu choroby (L4) jutrzejsze zajęcia na kierunku Architektura z przedmiotów:

Projektowanie obiektów przemysłowych (projekt)
Projektowanie obiektów przemysłowych (wykład)
Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej (wykład)
Projektowanie uniwersalne i ergonomia (wykład)

odbędą się z innymi prowadzącymi; za utrudnienia przepraszam - zachęcam do uczestnictwa we wszystkich zajęciach!
dr Marcin Gałkowski


BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA


Autor: BETINA KOWALCZYK-ŁAKOMSKA | 20.03.2023, godz. 14:25

Zajęcia z dnia z dnia 22.03.2023 – zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w następujących terminach:
Technik plastycznych II - laboratorium, grupa 1
Termin odrobienia zajęć – 31.03.2022 w godzinach 12:45-15:20.
Historia architektury i urbanistyki II - laboratorium, grupa 1
Termin odrobienia zajęć – 29.03.2022 w godzinach 11:55-13:45.


dr hab. inż. arch. Justyna Kleszcz


Autor: Justyna Kleszcz | 17.03.2023, godz. 09:11

Szanowni Państwo,
w związku z udziałem w wyjazdach studialnych w ramach projektu POWER zajęcia z przedmiotów Techniki plastyczne IV oraz Seminarium Ogólne w terminach: 26 kwietnia oraz 24 maja nie odbędą się. Zostaną one odrobione w terminach:

Techniki plastyczne IV grupa 1:
- 26 kwietnia - przeniesione na piątek 12 maja w godz. 10:05 – 11:45
- 24 maja - przeniesione na piątek 12 maja w godz. 11:55-13:35

Techniki plastyczne IV grupa 2::
- 26 kwietnia - przeniesione na piątek 12 maja w godz. 13:45 – 15:25
- 24 maja - przeniesione na piątek 12 maja w godz. 15:30-17:05

Zajęcia w sali KS-302 lub w plenerze w okolicach uczelni, w zależności od pogody.

Seminarium ogólne (szkoła doktorska):
- 26 kwietnia - przeniesione na środę 17 maja w godz. 18:00 – 19:30

Z poważaniem,
Justyna Kleszcz


dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan, prof. ucz.


Autor: Mirosław Bogdan | 15.03.2023, godz. 16:13

Informuję, że wykład z przedmiotu Projektowanie architektoniczne VI - Projektowanie obiektów kultury świeckiej i sakralnej, przewidziany według programu zajęć na czwartek, na godź. 15.30 (sala Ks-4), z powodu choroby wykładowcy, w dniu 16 marca 2023 r. się nie odbędzie. Zajęcia wykładowe zostaną odrobione w terminie do końca marca.


dr inż. arch. Marcin Gałkowski


Autor: Marcin Gałkowski | 15.03.2023, godz. 10:24


W związku z niespodziewaną chorobą i wysoką gorączką nie jestem w stanie prowadzić zajęć w najbliższych dniach (15 - 16 marca).
Przepraszam za zaistniałą sytuację; Prawdopodobnie część zajęć odbędzie się z innym prowadzącym.


dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska


Autor: Aneta Matuszek-Chmurowska | 10.03.2023, godz. 15:40

Informuję, że seminarium z przedmiotu „Przedmiot obieralny: Prefabrykaty budowlane” II rok stacj. I st. na kierunku Budownictwo (grupa 1 i grupa 2) dnia 13.03.2023 (poniedziałek) nie odbędzie się.
Zajęcia te zostaną odrobione w ramach wyjazdu edukacyjnego do zakładu prefabrykacji BETARD sp. z o.o. w Przyworach Opolskich, który planujemy zrealizować pod koniec kwietnia. Dokładny termin zostanie podany w odrębnej wiadomości.


mgr inż. arch. Mateusz Mikołajów


Autor: Mateusz Mikołajów | 07.03.2023, godz. 13:21

Informuje, że zajęcia z przedmiotu WSTĘP DO PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO dla studentów GRUPY 3. I roku AiU, 1 stopnia, zostają jednorazowo przeniesione z dnia 08.03.2023 r. (środa) na dzień 09.03.2023 r. (czwartek), na godz. 16:20-18:50, sala K-002.


dr inż. arch. Anna Grajper-Dobiesz


Autor: Anna Grajper | 03.03.2023, godz. 14:59

Szanowni Państwo,

Z przyczyn nagłych, informuję, że zajęcia z:
Projektowanie architektoniczne VI - Projektowanie obiektów administracji i sportu (wykład) rozpoczną się o godz. 12.45. Sala bez zmian.
Część zajęć zostanie odrobiona po uzgodnieniu ze studentami.


dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan, prof. ucz.


Autor: Mirosław Bogdan | 01.02.2023, godz. 19:39

Informuję że blok trzech wykładów dla studentów 2 roku studiów II stopnia kierunku Architektura i Urbanistyka, zbudowany z przedmiotów: Etyka i prawo autorskie w zawodzie architekta, Metodologia badań naukowych w architekturze i urbanistyce, Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia projektowania architektonicznego, który miał się odbyć w dniu 15.11.2022 r. w godz. 11.55-14.30 zostanie zrealizowany w dniu 03.02.2023 r. w godz. 11.55-14.30 w sali 205 (nowy bud. Wydziału BiA).


dr inż. arch. Anna Grajper


Autor: Anna Grajper | 31.01.2023, godz. 09:29

Uprzejmie informuję, że zajęcia z: Pracownia Dyplomowa (wykład, grupa 01, studia II stopnia) z dnia 11 października zostaną odrobione w dniu 31 stycznia w godzinach 14.30-15.15. Sala KS-204.


dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas


Autor: Elżbieta Janowska-Renkas | 30.01.2023, godz. 13:07

Szanowni Państwo,
w związku z problemami zdrowotnymi zajęcia laboratoryjno-audytoryjne z „Chemii Materiałów Budowlanych" (I rok Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia), w dniu 31.01.2023 r., odbędą się w formie zdalnej, w następującym porządku:
Grupa 1 - 17.25-18.55
Grupa 2 - 14.15-15.45
Grupa 4 - 15.50-17.20.

Pozdrawiam
Elżbieta Janowska-Renkas


dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan, prof. ucz.


Autor: Mirosław Bogdan | 27.01.2023, godz. 15:01

Zajęcia z przedmiotu Seminarium dyplomowe z elementami metodologii badań naukowych dla studentów IV roku (grupa pierwsza), studiów I stopnia Architektury, które miały się odbyć 27.01.2023 r. o godzinie 16.20, zostały zrealizowane w dniu 27.01.2023 r. wcześniej o godź. 11.55 w sali KS 4. Jest to odpracowanie zajęć, które miały się odbyć 14.12.22 r. o godź. 11.00.


dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan, prof. ucz.


Autor: Mirosław Bogdan | 27.01.2023, godz. 15:01

Zajęcia z przedmiotu Seminarium dyplomowe z elementami metodologii badań naukowych dla studentów IV roku (grupa pierwsza), studiów I stopnia Architektury, które miały się odbyć 27.01.2023 r. o godzinie 16.20, zostały zrealizowane w dniu 27.01.2023 r. wcześniej o godź. 11.55 w sali KS 4. Jest to odpracowanie zajęć, które miały się odbyć 14.12.22 r. o godź. 11.00.


dr inż. arch. Anna Szczegielniak


Autor: Anna Szczegielniak | 26.01.2023, godz. 23:28

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Projektowanie Architektoniczne V zostały przeniesione z dnia 26.01.2023 godz 8:20, sala KS-303 na dzień 30.01.2023 godz. 10:05, sala K-309.


dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan, prof. ucz.


Autor: Mirosław Bogdan | 26.01.2023, godz. 09:56

Zajęcia z przedmiotu Seminarium dyplomowe z elementami metodologii badań naukowych dla studentów IV roku (grupa pierwsza), studiów I stopnia Architektury, które miały się odbyć 14.12.2022 r. o godź. 11.00, odbędą się 27.01.2023 r. o godzinie 16.20 w tej samej sali co zawsze.


dr hab. inż. arch. Svitlana Linda


Autor: Svitlana Linda | 23.01.2023, godz. 17:49

Szanowni Państwo,
Informuje, że zajęcie z przedmiotu "Projektowanie Architektoniczne I" dla I roku kierunku "Architektura", 1 stopnia, stacjonarne będzie w trybie zdalnym 24.02.2023 o 15.20.


dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska


Autor: Aneta Matuszek-Chmurowska | 21.01.2023, godz. 14:33

Informuję, że wykład z przedmiotu „Technologia betonu” dla II rok stacj. I st. na kierunku Budownictwo z dnia 26.01.2023 (czwartek) nie odbędzie się . Zajęcia zostaną odrobione 24.01.2023 r. (wtorek) o godz. 8.30-10.00 w Sali Ks-103.


dr inż. Krzysztof Drożdżol


Autor: Krzysztof Drożdżol | 17.01.2023, godz. 11:05

informuję o odrobieniu zaplanowanych zajęć zgodnie z poniższym harmonogramem.
1) Instalacje Budowlane II rok (Wykład) zaplanowane na 19.01.2023 zostaną odrobione w piątek 27.01.2023 o godzinie 9.15-10.50 w Sali KS-2.
2) Rysunek Techniczny I rok (Wykład) zaplanowany na 19.01.2023 zostanie odrobiony
w środę 18.01.2023 o godzinie 11.55-12.40 w Sali K-SG.


dr hab. inż. architekt Mirosław Bogdan, prof. ucz.


Autor: Mirosław Bogdan | 17.01.2023, godz. 08:30

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Metodologia badań naukowych w architekturze i urbanistyce (wykład 45 minut), dotyczące trzeciego semestru studiów II stopnia kierunku Architektura i Urbanistyka, które miały się odbyć w dniu 17.01.2023 r. o godz. 10.05. jako odpracowanie niezrealizowanego wykładu z dnia 15.11.2022 r., zostają odwołane.


dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan, prof. ucz.


Autor: Mirosław Bogdan | 15.01.2023, godz. 17:03

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Metodologia badań naukowych w architekturze i urbanistyce (wykład 45 minut), dotyczące trzeciego semestru studiów II stopnia kierunku Architektura i Urbanistyka, które miały się odbyć 15.11.2022 r. o godz. 12.50 zostaną przeprowadzone w dniu 17.01.2023 r. o godz. 10.05. Zajęcia zostaną przeprowadzone bez zmiany sali w której zawsze się odbywają.


dr hab. inż. Seweryn Kokot


Autor: Seweryn Kokot | 12.01.2023, godz. 21:55

Odwołane zajęcia z dnia 20.12.2022 z przedmiotu "Podstawy dynamiki budowli" zostaną odrobione 17.01.2023r. godz. 13:45-15:15 w sali KS-204.


mgr inż. arch. Mateusz Mikołajów


Autor: Mateusz Mikołajów | 12.01.2023, godz. 14:58

Informuję, że zajęcia z przedmiotu PROJEKTOWANIE RURALISTYCZNE dla III roku AIU, 1. stopnia, gr. 2.
zostają przeniesione z dnia: 13.01.2023
na dzień: 18.01.2023 (środa), godz. 15:30-18:00, sala K-303a.


dr hab. inż. Zbigniew Perkowski


Autor: Zbigniew Perkowski | 10.01.2023, godz. 13:14

Wydział Budownictwa i Architektury | Prowadzący: dr hab. inż. Zbigniew Perkowski

Uprzejmie informuję, że po konsultacji ze studentami moje zajęcia z Podstaw termomechaniki - projekt, które nie odbyły się w dniu 04.10.2022 r., zostaną odrobione w terminie:

1) Budownictwo - II-go stopnia - studia stacjonarne - rok I - sem. 02 - gr. 1 - Podstawy termomechaniki - Projekt - Termin zajęć i sala wg planu: 04.10.2022 11:55-12:40 sala KS-205 - Termin odrabiania zajęć i sala: 16.01.2023 11:00-11:45 sala KS-205.

W związku z tym pierwotnie zgłoszony termin odrabiania tych zajęć (o godz. 13:45-14:30 tego samego dnia) jest nieaktualny.

Z poważaniem
Zbigniew Perkowski


dr inż. Dominika Bysiec


Autor: Dominika Bysiec | 09.01.2023, godz. 09:59

W dniu 09.01.2023 r., na prośbę studentów, wykład z przedmiotu Złożone konstrukcje betonowe (godz. 13.45 - 15.15) zostanie przesunięty na godz. 11.00 - 12.30.


dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz


Autor: Magdalena Czopowska-Lewandowicz | 07.01.2023, godz. 23:36

Zajęcia z "Konstrukcji Prefabrykowanych i Sprężonych" w dniu 09.01.2023r. zostają odwołane. Zostaną one odrobione 16.01.2023r. w godzinach od 15:30 do 17:00 (sala K-201).


dr inż. arch. Anna Szczegielniak


Autor: Anna Szczegielniak | 07.01.2023, godz. 22:08

Informuję, że zajęcia z przedmiotu
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE III dla II roku Architektury, 1 stopnia, stacjonarne

zostają przeniesione z dnia 10.01.2023

na dzień 09.01.2023, godz. 8:20-10:00, sala KS-303


dr hab. inż. Zbigniew Perkowski


Autor: Zbigniew Perkowski | 02.01.2023, godz. 14:00

Uprzejmie informuję, że moje zajęcia, które nie odbyły się w dniu 04.10.2022 r., zostaną odrobione według poniższego harmonogramu:

1) Budownictwo - II-go stopnia - studia stacjonarne - rok I - sem. 02 - gr. 1 - Podstawy termomechaniki - Projekt - Termin zajęć i sala wg planu: 04.10.2022 11:55-12:40 sala KS-205 - Termin odrabiania zajęć i sala: 16.01.2023 13:45-14:30 sala KS-205.
2) Budownictwo - I-go stopnia - studia stacjonarne - rok II - sem. 03 - gr. 2 - Wytrzymałość materiałów - Projekt - Termin zajęć i sala wg planu: 04.10.2022 13:45-15:25 sala KS-205 - Termin odrabiania zajęć i sala: 10.01.2023 8:20-10:00 sala KS-205.

Z poważaniem
Zbigniew Perkowski


dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas


Autor: Elżbieta Janowska-Renkas | 20.12.2022, godz. 08:39

Szanowni Państwo,

w związku z wyjazdem służbowym w dniu 29.11.br. zajęcia laboratoryjno-audytoryjne z „Chemii Materiałów Budowlanych" (I rok Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia), zostaną odrobione w formie zdalnej w dniu 20.12.2022 r., zgodnie z ustaleniami z ubiegłego tygodnia (12.12.2022), w następującym porządku:
Grupa 1 - 17.25-18.55
Grupa 2 - 14.15-15.45
Grupa 4 -`15.50-17.20.
Rano spotykamy się na zajęciach stacjonarnych na Wydziale zgodnie z planem zajęć.
Przepraszam, wkradł się błąd -oczywiście odrabiamy zajęcia 20 grudnia 2022 r. zgodnie z przedstawionym powyżej harmonogramem.
Do zobaczenia

Pozdrawiam


dr hab. inż. Seweryn Kokot


Autor: Seweryn Kokot | 19.12.2022, godz. 18:23

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Podstawy dynamiki budowli, 2st. stacjonarne w dniu 20.12.2022 (8:20-10:00) zostają odwołane z powodów zdrowotnych. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym na następnych planowych zajęciach.


dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas


Autor: Elżbieta Janowska-Renkas | 19.12.2022, godz. 14:48

Szanowni Państwo,

w związku z wyjazdem służbowym w dniu 29.11.br. zajęcia laboratoryjno-audytoryjne z „Chemii Materiałów Budowlanych" (I rok Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia), zostaną odrobione w formie zdalnej w dniu 19.12.2022 r., zgodnie z ustaleniami z ubiegłego tygodnia (12.12.2022), w następującym porządku:
Grupa 1 - 17.25-18.55
Grupa 2 - 14.15-15.45
Grupa 4 -`15.50-17.20.
Rano spotykamy się na zajęciach stacjonarnych na Wydziale zgodnie z planem zajęć.
Do zobaczenia

Pozdrawiam

de hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. Uczelni


dr inż. Dariusz Fabianowski


Autor: Dariusz Fabianowski | 18.12.2022, godz. 19:24

Odwołane wcześniej zajęcia z przedmiotu Podstawy Widzenia Artystycznego z I rokiem budownictwa studiów I stopnia stacjonarnych zostaną odrobione w środę w godzinach 12-13.30 w sali K-SG budynek K


dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska


Autor: Aneta Matuszek-Chmurowska | 17.12.2022, godz. 10:16

W związku ze spotkaniem władz rektorskich z kadrą akademicką i ogłoszonymi godzinami rektorskimi, informuję że zaplanowane na 19.12.2022 r. odrobienie wykładu z „Prawa budowlanego” IV rok stacj. I st. na kierunku Architektura nie odbędzie się.
Zajęcia te zostaną odrobione 9.01.2023 r. w godz. 10:05-11:35 w formie zdalnej.


dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska


Autor: Aneta Matuszek-Chmurowska | 16.12.2022, godz. 21:59

Informuję, że wykład „Prawo budowlane” IV rok stacj. I st. na kierunku Architektura, z dnia 29.11.2022r. oraz z dnia 06.12.2022r. zostanie odrobiony w dniu 19.12.2022 r. w godz. 10:05-11:35 w formie zdalnej na platformie elearning.po.edu.pl


dr inż. Janusz Ukleja


Autor: Janusz Ukleja | 15.12.2022, godz. 15:15

Uprzejmie informuję, że w związku ze zwolnieniem lekarskim, zajęcia w moim zastępstwie poprowadzą następujące osoby:

w dniu 16.12.2022 – dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet
- Przedmiot obieralny 1 - Ochrona środowiska w budownictwie – wykład, g. 8:20 - 9:05;
- Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – projekt, grupa nr 1, g. 9:15 - 11:45;
- Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – projekt, grupa nr 1, g. 9:15 - 11:45;
- Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej - Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych - projekt, grupa
nr 1, g. 12:50 - 15:25;

w dniu 18.12.2022 – dr inż. Tomasz Maleska
- Rysunek techniczny – ćwiczenia, grupa nr 2, g. 9:15 - 10:50;
- Rysunek techniczny – ćwiczenia, grupa nr 1, g.12:50 - 14:30;
- Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi – projekt, grupa nr 3, 11:00 - 11:45;
- Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi – wykład, g. 14:40 - 16:15;

w dniu 19.12.2022 – mgr inż. Monika Napieraj
- Budownictwo ogólne 1- projekt, grupa nr 2, g. 11:00 - 12:40;
- Budownictwo ogólne 1- projekt, grupa nr 1, g. 12:50 - 14:30;

w dniu 19.12.2022 – dr Józef Duda
- Przedmiot obieralny 1 - Ochrona środowiska w budownictwie – projekt, grupa nr 1, g. 14:40 - 15:25;
- Przedmiot obieralny 1 - Ochrona środowiska w budownictwie – projekt, grupa nr 2, g. 15:30 - 16:15.


mgr inż. arch. Kamila Wilk


Autor: Kamila Wilk | 15.12.2022, godz. 06:11

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Projektowanie urbanistyczne III [BF/00-SI>ProjUrba(5)],semestr zimowy 2022/23
Projekt, grupa nr 1 przewidziane na 16.12.2022 w godzinach 11.00 - 15.25 w sali K-301 budynek K, poprowadzi dr hab. inż arch. Justyna Kleszcz.


dr inż. Dariusz Fabianowski


Autor: Dariusz Fabianowski | 14.12.2022, godz. 11:45

Informuję że zajęcia z przedmiotu Podstawy Widzenia Artystycznego prowadzone na I roku studiów stacjonarnych przewidziane na 15.12.2022 w godzinach 13.45 - 15.15 w sali K-SG budynek K nie odbędą się


dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet


Autor: Elżbieta Kokocińska-Pakiet | 09.12.2022, godz. 17:59

Szanowni Państwo! W dniach 11.12 i 18.12.2022 zajęcia z Budownictwa ogólnego 1 dla studentów niestacjonarnych prowadzi dr inż. Beata Stankiewicz.


Dr inż. Krystian Jurowski


Autor: Krystian Jurowski | 07.12.2022, godz. 17:53

Zajęcia z Budownictwa ogólnego z materiałoznawstwem III w dniu 08.12.22 r. zostają odwołane (dotyczy tylko grupy 1, godz. 12.50-13.35). Zajęcia zostaną odrobione w dniu 13.12.22 r. w godzinach 9.15-10.00, sala KS-305.


mgr inż. Monika Napieraj


Autor: Monika Napieraj | 07.12.2022, godz. 11:24

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Podstawy projektowania dróg i mostów" dla IV roku studiów stacjonarnych 1-go stopnia z dnia 29.11.2022 r. zostaną odrobione w dniu 16.11.2022 r. o godz. 11.00. Na prośbę studentów zajęcia odbędą się w formie zdalnej pod linkiem: https://elearning.po.edu.pl/mod/jitsi/view.php?id=301840


mgr inż. Jolanta Kowalska


Autor: Jolanta Kowalska | 06.12.2022, godz. 11:33

Wydział Budownictwa i Architektury | Prowadzący: mgr inż. Jolanta Kowalska

Uprzejmie informuję, że z powodu mojego wyjazdu służbowego w dniach 21-25 listopada 2022, zajęcia z przedmiotu Chemia materiałów budowlanych – laboratorium (1 rok, sem 1. budownictwo, I-go st.) w dniu 22.11.2022 zostają odwołane. Odrobienie zajęć nastąpi w dniu 06.12.2022 (wtorek) godz.14.40-16.15 w sali KS-304. Termin został uzgodniony ze studentami. (Poprawiona informacja z dnia 18.11.2022)


dr inż. arch. Marcin Gałkowski


Autor: Marcin Gałkowski | 06.12.2022, godz. 08:35

W związku chorobą wykład z przedmiotu 'Psychologia i socjologia' (st. I-go stopnia; studia inżynierskie) zostaje odwołany.
Termin odrobienia zajęć omówię ze starostą roku.


dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska


Autor: Aneta Matuszek-Chmurowska | 01.12.2022, godz. 13:40

Informuję, że wykłady z przedmiotu „Prawo budowlane” IV rok stacj. I st. na kierunku Architektura, z dnia 06.12.2022r. oraz z przedmiotu „Technologia betonu” II rok stacj. I st. na kierunku Budownictwo, z dnia 08.12.2022r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z poniższym harmonogramem:
- wykład z przedmiotu „Prawo budowlane” IV rok stacj. I st. na kierunku Architektura, z dnia 06.12.2022r. zostanie odrobiony w terminie ustalonym ze studentami na kolejnych zajęciach,
- wykład z przedmiotu „Technologia betonu” II rok stacj. I st. na kierunku Budownictwo, z dnia 08.12.2022r. zostanie odrobiony 13.12.2022r. w godz. 8:20- 10:00 w sali Ks-103.


mgr inż. arch. Bożena Banek


Autor: Bożena Banek | 01.12.2022, godz. 13:21

Hist.sztuki i estetyki, I rok sem.1 ,st. Wykład z 21.11.2022
odrabianie : Wtorek 06.12.2022 / 45min./ 14.40 – 15.25/ 90 min.


mgr inż. arch. Bożena Banek


Autor: Bożena Banek | 01.12.2022, godz. 13:19

Arch.współ. I rok, sem.1, st. Wykład z 21.11.2022
odrabianie wtorek 06.12.2022/ 45min. / 13.45 – 14.30,


mgr inż. arch. Bożena Banek


Autor: Bożena Banek | 01.12.2022, godz. 13:07

Informuję, że wykład z przedmiotu Proj. urb.I, IIrok sem.3 gr.1 st.1 stac.zostają przeniesione z dnia 21.11.2022 na:

05.12. (poniedziałek) i 12.12 (poniedziałek) po 45min tzn. od 12.55 do 13.40.


mgr inż. arch. Bożena Banek


Autor: Bożena Banek | 01.12.2022, godz. 12:58

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Proj.Urb.I / projekt/dla II rok, sem 2, gr.1 1stopnia st. przeniesione z dnia 25.11, będą odrabiane wg. harmonogramu:

• 2 grudnia + 90 min (od 12.50 do 18.35)
• 9 grudnia - normalnie (od 12.50 do 17.05)
• 14 grudnia (tydzień parzysty środa zmieniona na piątek) + 45 min (od 12.50 do 17.50),
• 16 grudnia + 45 min (od 12.50 do 17.50),
• 13 stycznia 2023r. + 45 min (od 12.50 do 17.50).


mgr inż. arch. Bożena Banek


Autor: Bożena Banek | 01.12.2022, godz. 12:50

Informuję, że zajęcia z Technik plastycznych I rok ,1 sem. 1 stopnia gr. 3 z dnia 24.11.2022 odrabiane będą :
01.12./08.12./15.12.+ 45min. doliczone do zajęc normalnych.


mgr inż. arch. Bożena Banek


Autor: Bożena Banek | 30.11.2022, godz. 13:46

Informuję , że zajęcia w dniach 21.11-25.11.2022 nie odbędą się z powodu mojej choroby / L4/. Odrabianie zajęc zostanie ustalone ze studentami.


dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan


Autor: Mirosław Bogdan | 30.11.2022, godz. 13:07

Zajęcia na studiach pierwszego stopnia z przedmiotu: Seminarium dyplomowe z elementami metodologii badań naukowych, które nie odbyły się w dniu 18 listopada, Grupa I (godz 11.00), Grupa II (godz 12.50), odbędą się w innym terminie.
Grupa I - 2 grudnia 2022, godz 15.30 sala 4 KS
Grupa II - 9 grudnia 2022, godz 13.35 sala 4 KS


dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz


Autor: Magdalena Czopowska-Lewandowicz | 30.11.2022, godz. 12:47

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Konstrukcje prefabrykowane i sprężone (wykład) w dniu 01.12.2022r. (I B, sem.2 st. stacjonarne II-go stopnia) zostają odwołane. Zajęcia te odrobione będą 05.12.2022r. w godzinach od 15:30 do 17:05 w sali K-201.

Informuję również, że zajęcia z przedmiotu Konstrukcje budowlane III (projekt) w dniu 01.12.2022r. (III A, sem.5 st. stacjonarne I-go stopnia) zostają odwołane. Zajęcia te odrobione będą 08.12.2022r. w godzinach od 17:10 do 18:45 w sali KS-3.

dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz


Mateusz Mikołajów


Autor: Mateusz Mikołajów | 29.11.2022, godz. 13:30

Zajęcia z Projektowania Ruralistycznego w dniu 30.11.2022 (środa) r. dla grupy 3. (rok III, I st., AiU) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w później ustalonym terminie.


mgr inż. Monika Napieraj


Autor: Monika Napieraj | 28.11.2022, godz. 17:25

Informuję o odwołaniu zajęć z dnia 29.11.2022 r. z przedmiotów:
- Budownictwo komunikacyjne - grupa 2 - godz. 10.05-11.35
- Podstawy projektowania dróg i mostów - godz. 14.40-16.55

Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami na kolejnych zajęciach


dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska


Autor: Aneta Matuszek-Chmurowska | 25.11.2022, godz. 10:46

Informuję, że wykład z przedmiotu „Prawo budowlane” IV rok stacj. I st. na kierunku Architektura w dniu 29.11.2022 zostaje odwołany. Data, godzina i miejsce odrobienia zajęć zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu ze studentami.


dr inż. arch. Justyna Kleszcz


Autor: Justyna Kleszcz | 23.11.2022, godz. 11:10

W uzupełnieniu do poprzedniej informacji - zajęcia w dniu 02.12.2022 r. nie odbędą się. Zostają one przeniesione:

─Projektowanie urbanistyczne III – wykład 25.11.22 i 09.12.22, godz. 16.20-18.45 - stacjonarnie, sala KS-2-2a (dołożona dodatkowa godzina zajęć do wykładów w zwyczajnym ich terminie).
─Projektowanie urbanistyczne III – projekt 05.12.22, godz. 12.00-16.25 - stacjonarnie, sala KS-2-2a - konsultacje dodatkowe; projekt 02.12.22 odbędzie się w godzinach zajęć - prowadzący mgr inż. arch. Kamila Wilk.
─Etyka i specyfika zawodu architekta - 3x wykład 05.12.22, godz. 16.30-18.45 - stacjonarnie, sala KS-2-2a (zajęcia z terminów 02.12.22, 21.11.22, 28.11.22).
─Pracownia dyplomowa - projekt 07.12.22, godz. 14.40-17.10 - stacjonarnie, sala KS-4.


mgr inż. Jolanta Kowalska


Autor: mgr inż. Jolanta Kowalska | 18.11.2022, godz. 09:22

Uprzejmie informuję, że z powodu mojego wyjazdu służbowego w dniach 21-25 listopada 2022, zajęcia z przedmiotu Chemia materiałów budowlanych – laboratorium (1 rok, sem 1. budownictwo, I-go st.) w dniu 22.11.2022 zostają odwołane. Odrobienie zajęć nastąpi w dniu 06.12.2022 (wtorek) godz.14.40-15.25 w sali KS-304. Termin został uzgodniony ze studentami.


dr inż. Piotr Bońkowski


Autor: dr inż. Piotr Bońkowski | 17.11.2022, godz. 12:08

Zgodnie z ustaleniami, w związku z moim wyjazdem służbowym, zajęcia z Mechaniki Teoretycznej 2 z dnia 22.11 i 24.11 zostaną odrobione w następujących terminach:

Ćwiczenia projektowe z dnia 22.11.2022 zostaną odrobione:
Grupa projektowa nr 1: we wtorek 13.12.2022, 09:15-10:00 w sali Ks-104.
Grupa projektowa nr 2: w poniedziałek 12.10.2022, 14:40-15:25 w sali Ks-104.

Wykład z dnia 24.11.2022 zostanie odrobiony w piątek 14.12.2022, 09:15-10:50 w sali Ks-2


dr inż. arch. Anna Szczegielniak


Autor: dr inż. arch. Anna Szczegielniak | 16.11.2022, godz. 21:59

Informuję, że zajęcia, które nie odbyły się w bieżącym tygodniu zostaną odrobione w następujących terminach:

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE III Architektura II rok
21.11.2022 godz. 13:45-15:20 - wykład, sala KS-303
ćwiczenia projektowe zostaną odrobione na raty, wydłużone zostaną zajęcia projektowe w dniach (sala KS-303):
24.11.2022 +(1h lekcyjna)
01.12.2022 +(2h lekcyjne)
15.12.2022 +(1h lekcyjna)
22.12.2022 +(1h lekcyjna)

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE V (w zab. uzupełniającej) Architektura III rok
29.11.2022 godz. 14:30-16:10 - wykład, sala K-301

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE V (w zab. wolnostojącej) Architektura III rok
22.11.2022 godz. 14:30-16:10 - wykład, sala K-301
ćwiczenia projektowe zostaną odrobione na raty, wydłużone zostaną zajęcia projektowe w dniach (sala KS-303):
24.11.2022 +(1h lekcyjna)
01.12.2022 +(1h lekcyjna)
08.12.2022 lub 15.12.2022 (w zależności, w którym z tych terminów będzie zaplanowany przegląd - odrabianie w dniu bez przeglądu) +(1h lekcyjna)
22.12.2022 +(1h lekcyjna)
19.01.2023 +(1h lekcyjna)


dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan, prof. PO


Autor: dr hab. inż. architekt Mirosław Bogdan | 16.11.2022, godz. 20:06

Informuję, że zajęcia seminaryjne na studiach pierwszego stopnia kierunku Architektura, które powinny się odbyć w piątek, 18 listopada:
1). Seminarium dyplomowe z elementami metodologii badań naukowych - grupa pierwsza (godz 11.00-11.45),
2). Seminarium dyplomowe z elementami metodologii badań naukowych - grupa druga (godz 12.50-13.35),

odbędą się w innym terminie, po moim powrocie ze zwolnienia lekarskiego i uzgodnieniu ze studentami.


dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz


Autor: dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz | 16.11.2022, godz. 10:59

W dniu 16.11.2022r. konsultacje są odwołane z powodu wyjazdu ze studentami na wycieczkę branżową.


dr inż. arch. Anna Szczegielniak


Autor: dr inż. arch. Anna Szczegielniak | 14.11.2022, godz. 13:48

Informuję, że z powodu choroby w bieżącym tygodniu odwołane są następujące zajęcia prowadzone przeze mnie:

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE III Architektura II rok
15.11 godz. 10:05-11:40 - wykład
17.11 godz. 13:45-18:00 - ćwiczenia (projekt)

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE V (w zab. uzupełniającej) Architektura III rok
15.11 godz. 8:20-10:00 - wykład

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE V (w zab. wolnostojącej) Architektura III rok
15.11 godz. 12:50-14:30 - wykład
17.11 godz. 8:20-12:40 - ćwiczenia (projekt)

Termin, godzina i miejsce odrobienia zajęć zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu ze studentami.


dr hab. inż. architekt Mirosław Bogdan, prof. uczelni


Autor: dr hab. inż. architekt Mirosław Bogdan | 13.11.2022, godz. 17:52

Informuję, że wykłady, które powinny się odbyć we wtorek, 15 listopada 2022 roku
1). Etyka i prawo autorskie w zawodzie architekta. (godz. 11.55 - 12.40)
2). Metodologia badań naukowych w architekturze i urbanistyce. (godz. 12.50 - 13.35)
3). Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia projektowania architektonicznego. (godz. 13.45 - 14.30)

odbędą się w innym terminie, po moim powrocie ze zwolnienia lekarskiego i uzgodnieniu ze studentami.


dr hab. inż. arch. Justyna Kleszcz, prof.ucz.


Autor: dr inż. arch. Justyna Kleszcz | 13.11.2022, godz. 13:13

Informuję, że zajęcia w dniu 02.12.2022 r. nie odbędą się. Zostają one przeniesione:

─Projektowanie urbanistyczne III – wykład 28.11.22, godz. 11.45-13.25 - w formie zdalnej.
─Projektowanie urbanistyczne III – projekt 12.12.22, godz. 11.00-15.25 - w formie zdalnej (konsultacje).
─Etyka i specyfika zawodu architekta - wykład 05.12.22, godz. 11.45-12.30 - w formie zdalnej.
─Pracownia dyplomowa - projekt 07.12.22, godz. 14.40-17.10 - stacjonarnie, sala KS-4.


dr hab. inż. arch. Justyna Kleszcz, prof.ucz.


Autor: dr inż. arch. Justyna Kleszcz | 08.11.2022, godz. 19:35

Informuję, że zajęcia w dniu 18.11.2022 r. zostają przeniesione w związku z moim udziałem w konferencji:
- wykład z przedmiotu „Projektowanie urbanistyczne III” III rok I st. na kierunku Architektura zostanie odrobiony 14.11.2022 r. w godz. 10.00-11.40 w formie zdalnej;
- wykład z przedmiotu „Etyka i specyfika zawodu architekta” IV rok I st. na kierunku Architektura zostanie odrobiony 14.11.2022 r. w godz. 12.00-12.45 w formie zdalnej;
- zajęcia projektowe z przedmiotu „Pracownia dyplomowa” II rok II st. na kierunku Architektura zostanie odrobiony 14.11.2022 r. w godz. 13.00-15.30 w formie zdalnej;
- zajęcia projektowe z przedmiotu „Projektowanie urbanistyczne III” III rok I st. na kierunku Architektura został już odrobiony 15.10.2022 r. w godz. 10.00-14.25 w formie zajęć w terenie.


dr hab. inż. Andrzej Marynowicz, prof. PO


Autor: dr hab. inż. Andrzej Marynowicz | 07.11.2022, godz. 08:45

Informuję, że zajęcia z przedmiotu WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 1 PROJEKT dla II roku budownictwa, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 18.10.2022 r. na dzień 07.11.2022 r., na godz. 9.15-10.45, sala Ks-204.


dr inż. Dominika Bysiec


Autor: dr inż. Dominika Bysiec | 03.11.2022, godz. 18:15

W dniu 07.11.2022 r. wykład z przedmiotu Złożone konstrukcje betonowe (godz. 13.45 - 15.15) nie odbędzie się. Zajęcia zostaną odrobione w terminie dogodnym dla studentów.


dr inż. arch. Marcin Gałkowski


Autor: dr inż. arch. Marcin Gałkowski | 25.10.2022, godz. 09:07

W związku z moją chorobą wykład z przedmiotu 'Psychologia i socjologia' (st. I-go stopnia; studia inżynierskie) zostaje odwołany.


dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska


Autor: dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska | 22.10.2022, godz. 12:01

Informuję, że wykład z przedmiotu „Prawo budowlane” IV rok stacj. I st. na kierunku Architektura w dniu 25.10.2022 jest odwołany. Zajęcia zostaną odrobione 24.10.2022 r. w godz. 10.05-10.50 w formie zdalnej.


dr inż. Dominika Bysiec


Autor: dr inż. Dominika Bysiec | 21.10.2022, godz. 15:05

Informuję, że po uzgodnieniu ze studentami, zajęcia z przedmiotu Złożone konstrukcje betonowe (PROJEKT) w poniedziałek 24.10.2022 r. godz. 9.15 zostają przełożone na ten sam dzień, na godz. 13.45. Sala pozostaje bez zmian: K-201.


dr inż. Piotr Bońkowski


Autor: dr inż. Piotr Bońkowski | 21.10.2022, godz. 09:26

Zgodnie z ustaleniami, zajęcia z Mechaniki teoretycznej 2 zostaną odrobione w następujących terminach:

Ćwiczenia projektowe z dnia 04.10.2022 zostaną odrobione:
Grupa projektowa nr 1: we wtorek 25.10.2022, 09:15-10:00 w sali Ks-104.
Grupa projektowa nr 2: w poniedziałek 24.10.2022, 14:40-15:25 w sali Ks-104.

Ćwiczenia projektowe z dnia 08.10.2022 zostaną odrobione:
Grupa projektowa nr 1: we wtorek 08.11.2022, 09:15-10:00 w sali Ks-104.
Grupa projektowa nr 2: w poniedziałek 07.11.2022, 14:40-15:25 w sali Ks-104.

Wykład z dnia 13.10.2022 zostanie odrobiony w piątek 04.11.2022, 09:15-10:50 w sali Ks-2.


dr hab. inż. arch. Justyna Kleszcz


Autor: dr inż. arch. Justyna Kleszcz | 20.10.2022, godz. 15:00

Szanowni Państwo,
w związku z moją chorobą zajęcia w dniach 20-28 października z przedmiotów :
- Projektowanie urbanistyczne III - wykład, piątek, godz. 16.20-18.00
- Etyka i specyfika zawodu architekta - wykład, piątek, godz. 15.30-16.15
- Pracownia dyplomowa - projekt, piątek, godz. 8.20-10.50
- Architectural Design VIII - kurs Erasmus, środa godz. 12.00
nie odbędą się.
Zajęcia z przedmiotu Projektowanie urbanistyczne III - projekt, piątek godz. 11.00-15.25 odbędą się normalnie z mgr Kamilą Wilk.


dr inż. arch. Anna Szczegielniak


Autor: dr inż. arch. Anna Szczegielniak | 19.10.2022, godz. 12:33

Informuję, że zajęcia z przedmiotu PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE III wykład dla II roku ARCHITEKTURA, 1 stopnia, stacjonarne z dnia 25.10.2022 w godzinach 10:05-11:40 odbędą się w formule łączonej - zajęcia zdalne plus zajęcia stacjonarne.
Termin zajęć nie ulega zmianie,
zajęcia w godzinach 10:05-10:45 odbędą się w formule zdalnej, na platformie elearningowej zostaną umieszczone materiały do samodzielnego studiowania,
zajęcia w godzinach 10:45-11:40 odbędą się w formule stacjonarnej zgodnie z planem zajęć w sali K-301.


dr inż. Krzysztof Drożdżol


Autor: dr inż. Krzysztof Drożdżol | 17.10.2022, godz. 08:26

Poniżej przedstawiam informację o terminach odrobienia zajęć
z Instalacji Budowlanych:
1) Instalacje Budowlane gr. 1, st. II rok (ćwiczenia) zaplanowane na 8.11.2022 (ćwiczenia), zostaną odrobione 18.10.2022 r. o godzinie 8.20-9.05 w Sali K-211.

2) Instalacje Budowlane gr. 2, st. II rok (ćwiczenia) zaplanowane na 8.11.2022, zostaną odrobione 18.10.2022 r. o godzinie 9.15-10.00 w Sali K-211.

3)Instalacje Budowlane II rok (Wykład) zaplanowane na 10.11.2022 zostaną odrobione w piątek 21.10.2022 o godzinie 9.15-10.50 w Sali KS-2.

Poniżej przedstawiam informację o terminie odrobienia zajęć
z Rysunku technicznego:

Rysunek Techniczny I rok (Wykład) zaplanowany na 10.11.2022 zostanie odrobiony we wtorek 18.10.2022 o godzinie 14.45-15.30 w Sali K-SG.


Studia Niestacjonarne, Instalacje Budowlane -informacja o odrobieniu zajęć:

Wykład i ćwiczenia z Instalacji Budowlanych (dla grupy ćw. 1 i 2 II rok NS) zaplanowanych na 6.11.2022 (Niedziela) zostaną zrealizowane w formie asynchronicznej, w tym dniu.


dr inż. arch. Marcin Gałkowski


Autor: dr inż. arch. Marcin Gałkowski | 10.10.2022, godz. 20:01

W związku z moją chorobą wykład z przedmiotu 'Psychologia i socjologia' (st. I-go stopnia; studia inżynierskie) zostaje odwołany.


Dr inż. Krystian Jurowski


Autor: mgr inż. Krystian Jurowski | 09.10.2022, godz. 21:26

Zajęcia z Technologii betonu w dniu 10.10.22 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z poniższym harmonogramem:
- grupa 1 - 24.10.22 godz. 15:30 - 17:00 - sala KS-305,
- grupa 2 - 17.10.22 godz. 9:15 - 10:45 - sala KS-305.


dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet


Autor: dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet | 07.10.2022, godz. 12:17

Wykład z Budownictwa ogólnego 1 dla studiów stacjonarnych rok 2, sem. 3 z dnia 07.10.22 odbędzie się w dniu 11.10.22 o godzinie 11.55 w sali K-SG WBiA.


dr inż. Piotr Bońkowski


Autor: dr inż. Piotr Bońkowski | 04.10.2022, godz. 08:53

W związku z odbywanym przeze mnie stażem naukowym, zajęcia z Mechaniki teoretycznej 2 (Wykład i projekt) z pierwszych dwóch tygodni zajęć odbędą się w innym terminie. Termin ten ustalimy wspólnie na naszych pierwszych zajęciach.

Pierwsze zajęcia odbędą się 18.10 (zajęcia projektowe) i 20.10 (wykład).