Plany zajęć, terminy zjazdów

Plany zajęć dla studentów i pracowników Politechniki Opolskiej znajdują się na stronie USOSweb oraz aplikacji Mobilny USOS (Android/iOS).

Terminy zjazdów są jednakowe dla wszystkich wydziałów, a informacja na ich temat znajduje się w załączniku do organizacji roku akademickiego.

Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć i terminami zjazdów (również z ich brakiem) należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do dziekanatów poszczególnych wydziałów.