Opłaty za studia i faktury

Zarządzenia:

Faktura za studia

Faktury za studia (czesne, opłatę rekrutacyjną, legitymację ELS itd.) wystawiane będą w przypadku złożenia wniosku o wydanie faktury:

 • na zakład pracy/firmę z podaniem numeru NIP,
 • imiennej na studenta.
Wzór wniosku o wystawienie faktury z zaznaczonymi polami, które należy wypełnić

Przed dokonaniem płatności student powinien zdeklarować czy faktura ma być imienna, czy wystawiona na zakład pracy/firmę.

Po wybraniu opcji faktury imiennej nie będzie możliwości zmiany na firmę/zakład pracy.

Przed wpłatą możliwe jest otrzymanie faktury proformy również na wniosek studenta.

W przypadku już zawartych umów dwustronnych nadal istnieje możliwość ich aneksowania w przypadku, gdy potrzebna będzie faktura wystawiona na firmę /zakład pracy.

Zawarte już umowy trójstronne również pozostają aktualne.

W każdym przypadku i każdorazowo, należy dostarczyć wypełniony wniosek o wydanie faktury do Centrum Obsługi Studenta drogą elektroniczną, wysłać pocztą tradycyjną lub w razie konieczności przynieść osobiście.

Druki wniosku o wydanie faktury oraz aneks do umowy można znaleźć na stronie Centrum Obsługi Studenta w zakładce Druki.

Spis zaznaczonych na obrazku powyżej pól obowiązkowych, które należy wypełnić na wniosku o wydanie faktury:

 • nazwisko i imię,
 • adres,
 • nr telefonu,
 • kierunek,
 • nr albumu,
 • studia: niestacjonarne/podyplomowe (niepotrzebne skreślić),
 • wniosek o wydanie faktury: faktury VAT/faktury VAT proforma (niepotrzebne skreślić),
 • za semestr,
 • rok akademicki,
 • semestr letni/zimowy (niepotrzebne skreślić),
 • rodzaj faktury: imienna/na zakład pracy/trójstronna (nr umowy z dnia) – (niepotrzebne skreślić);
 • dane nabywcy:
  • imię i nazwisko
  • adres,
  • NIP (nieobowiązkowy),
 • odbiorę osobiście/wysłać na adres (wpisać adres do wysyłki) – (niepotrzebne skreślić),
 • podpis wnioskodawcy,
 • data i podpis osoby przyjmującej wniosek.