Aplikacja Mobilny USOS

Mobilny USOS to jedyna oficjalna aplikacja mobilna rozwijana przez zespół programistów USOS. USOS to Uniwersytecki System Obsługi Studiów używany na wielu uczelniach w Polsce. Każda uczelnia ma własną wersję Mobilnego USOS, zależną od aktualnie wdrożonej na uczelni wersji USOS.


„Mobilny USOS PO” jest darmowy i dostępny pod tym adresem: 


 „Mobilny USOS” został opracowany przez pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją„, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Aplikacja została udostępniona naszej uczelni w ramach konsorcjum MUCI, której jesteśmy członkiem. Jest ona skonfigurowana na potrzeby naszych użytkowników i korzysta z naszych danych, ale za rozwój całego oprogramowania odpowiadają jego twórcy.

Taka wersja dostępu do systemu USOS jest odpowiedzią na bardzo dynamiczny rozwój rynku mobilnego oraz zapotrzebowanie użytkowników na dostęp do usług sieciowych z poziomu ich urządzeń mobilnych. Wprawdzie obecne strony WWW potrafią się dostosować do wymogów tego typu urządzeń, ale aplikacje pozwalają na dużo lepsze użytkowanie danej usługi/systemu oraz dostosowanie się do wymogów użytkowników.

„Mobilny USOS” Politechniki Opolskiej posiada następujące funkcje/moduły, ale nie jest to jeszcze lista zamknięta, ponieważ prace nad aplikacją cały czas trwają:

 • Plan zajęć – domyślnie pokazany jest plan zajęć w dniu bieżącym, ale są też dostępne opcje ‚Jutro’, ‚Cały tydzień’, ‚Przyszły tydzień’ i ‚Dowolny tydzień’.
 • Kalendarz akademicki – student sprawdzi, kiedy są dostępne interesujące go zdarzenia roku akademickiego, na przykład rejestracje, dni wolne czy sesje egzaminacyjne.
 • Grupy zajęciowe – dostępne są informacje o przedmiocie, prowadzących i uczestnikach zajęć; miejsce odbywania zajęć można obejrzeć na mapach Google, a terminy spotkań dodać do używanego w telefonie kalendarza.
 • Oceny/Protokoły – w tym module student zobaczy wszystkie uzyskane oceny, a pracownik będzie mógł dopisać oceny do protokołu. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych ocenach.
 • Sprawdziany – student zobaczy swoje punkty z kolokwiów i prac zaliczeniowych, a pracownik będzie mógł wpisać punkty, oceny, komentarze oraz zmienić widoczność sprawdzianu. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych wynikach.
 • Ankiety – student może wypełnić ankietę, pracownik widzi na bieżąco liczbę wypełnionych ankiet.
 • USOSmail – można wysłać wiadomość do uczestników jednej lub wielu grup zajęciowych.
 • Moje eID – PESEL, indeks, numer ELS/ELD/ELP, kod PBN, ORCID itp. są dostępne jako kod QR i kod paskowy.
 • Aktualności – na komórkę na bieżąco są przesyłane wiadomości przygotowane przez upoważnione do tego osoby (dziekana, pracownika sekcji studenckiej, samorząd studencki itp.).
 • Wyszukiwarka – można wyszukiwać studentów, pracowników, przedmioty.
 • Wersja językowa – aplikacja jest dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Pytania i/lub sugestie związane z aplikacją należy kierować na adres: musos@po.edu.pl.