USOSweb – pomoc

  • Kontakt w sprawach merytorycznych związanych z USOSweb (np.: należności, zapisy do grup, wnioski, decyzje, plany zajęć)
    e-maile: cos@po.edu.pl
  • Kontakt w sprawach związanych z dostępem do USOSweb (np. logowanie):
    e-mail: pomoc@student.po.edu.pl