Pracownicy COS

Dyrekcja:

 • mgr Joanna Niedoba – dyrektor Centrum Obsługi Studenta
 • mgr Katarzyna Rosłaniec-Passowicz – z-ca dyrektora Centrum Obsługi Studenta

Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów:

 • mgr Natalia Adamczyk – starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr Barbara Ludwińska – starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr inż. Barbara Mikolas – starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr inż. Anna Pakos – specjalista ds. studenckich
 • Beata Serek – specjalista ds. studenckich
 • mgr Karolina Szafraniec-Pęcherz – specjalista ds. studenckich
 • mgr Dorota Wodecka-Zimolong – specjalista ds. studenckich
 • mgr Anna Mikulicz – specjalista ds. studenckich
 • Elżbieta Ziajka – starszy specjalista ds. studenckich

Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów:

 • mgr inż. Patrycja Czerkawska – samodzielny referent ds. ekonomicznych
 • mgr Sylwia Wojnowska – samodzielny referent ds. ekonomicznych
 • mgr Magdalena Wajda – specjalista ds. ekonomicznych

Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału:

 • mgr inż. Magdalena Michala-Iwaniec – starszy specjalista ds. studenckich
  ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • mgr Ewa Sikorska – specjalista ds. studenckich
  ul. Prószkowska 76 (budynek 9), 45-758 Opole
 • mgr inż. Agnieszka Klepczyk
  ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole, pok. 101
 • Iwona Morawska – specjalista ds. studenckich
  ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Biuro Obsługi Cudzoziemca:

 • mgr Ludmiła Kaszko – specjalista ds. studenckich