CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Dyplomowanie: Informacje podstawowe

Procedura składania prac dyplomowych

Student składa pracę za pośrednictwem programu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) https://apd.po.edu.pl najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem obrony (szczegóły z zakładce „Terminy składania prac dyplomowych”. Aplikacja APD umożliwia przeprowadzenie procesu dyplomowania bez konieczności składania dokumentów papierowych. Pełne informacje dotyczące obsługi programu znajdują się : APD – Archiwum Prac Dyplomowych: Instrukcja dla studenta | Pomoc - Politechnika Opolska
Razem z pracą dyplomową student dołącza do zestawu poniżej wskazane dokumenty – pobrane, uzupełnione i zeskanowane:

Pamiętaj! Pliki należy dołączyć do zestawu razem z pracą dyplomową. Po przekazaniu pracy do sprawdzenia przez program antyplagiatowy nie będzie już możliwości wgrania dodatkowych plików do zestawu. W przypadku niedołączenia do zestawu wymaganych dokumentów , należy przesłać ich skany na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe informacje uzupełnia się słownie lub poprzez zaklikanie oświadczeń.

UWAGA! Poza umieszczeniem pracy dyplomowej oraz wymaganych dokumentów w APD student nie jest zobowiązany do dostarczenia ich wersji papierowych do Centrum Obsługi Studenta. 

Opłata za dyplom

Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020 i w latach późniejszych nie wnoszą opłat za wydanie podstawowego kompletu dyplomu. W komplecie student otrzymuje oryginał i 2 odpisy dyplomu i oryginał i 2 odpisy suplementu – w tym jeden odpis dyplomu i suplementu może być w języku angielskim. Student może otrzymać poza kompletem dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim, za które uiszcza opłatę łączną w wysokości 40,- zł.

Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej, wnoszą opłatę za wydanie dyplomu na dotychczasowych zasadach, tzn. 60,- zł za komplet podstawowy (oryginał i 2 odpisy dyplomu i oryginał i 2 odpisy suplementu) i 40 zł za dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim.

Termin składania prac dyplomowych

Student składa w APD pracę dyplomową wraz z wymaganymi dokumentami najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem obrony.

Za termin złożenia pracy dyplomowej uważa się datę akceptacji przez promotora zamieszczonej przez studenta elektronicznej wersji pracy dyplomowej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych, po pozytywnej weryfikacji przez Jednolity System Antyplagiatowy.

Zgodnie z Regulaminem studiów Politechniki Opolskiej, paragraf 31 ust. 1, student, który nie złoży pracy dyplomowej w terminie do końca sesji egzaminacyjnej tj. do dnia 19.02.2023 r., zostaje skreślony z listy studentów.

Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez promotora pracy dyplomowej, dziekan może przedłużyć termin jej złożenia najpóźniej do dnia 04.05.2023 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2022 Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 19.02.2023.

System Zapewnienia Jakości Kształcenia: Ankiety absolwenta

W związku z funkcjonowaniem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Opolskiej prosimy o uzupełnienie ankiety absolwenta.

Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie przez Państwa przyczyni się do poprawy programów kształcenia i warunków studiowania

Pobierz druk ankiety...