CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Plany zajęć dla studentów i pracowników Politechniki Opolskiej znajdują się na stronie USOSweb oraz aplikacji Mobilny USOS (Android/iOS).


Terminy zjazdów

Terminy zjazdów są jednakowe dla wszystkich wydziałów.

Informacja o terminach zjazdów znajduje się w załączniku do otganizacji roku akademickiego na stronie https://cos.po.edu.pl/index.php/organizacja-roku/organizacja-roku-akademickiego-zarz-j-m-rektora


Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć i terminami zjazdów (również z ich brakiem) należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do dziekanatów poszczególnych wydziałów.