CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

W dniach od 7 czerwca do 24 lipca 2022 r. uruchamiamy kolejną edycję ankiet studenckich. Oceniane będą zajęcia prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Ankiety można wypełniać, korzystając z mobilnego USOS PO albo w systemie USOSweb wybierając zakładkę Dla studentów – Moje studia - Ankiety.

Każdy głos i prawidłowo wypełniona ankieta ma znaczenie.

Pamiętajcie, że ankiety są anonimowe, system nie przyporządkowuje udzielonych odpowiedzi do konta identyfikacyjnego studenta.

Zapisane zostają tylko oceny oraz fakt wypełnienia ankiety.