Ankieta studencka 2023/2024

6 Czerwiec, 2024

W dniach od 7 czerwca do 21 lipca 2024 r. uruchamiamy kolejną edycję ankiet studenckich. Oceniane będą zajęcia prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

Ankiety można wypełniać, korzystając z mobilnego USOS PO albo w systemie USOSweb wybierając zakładkę Dla studentów – Moje studia – Ankiety.

Każdy głos i prawidłowo wypełniona ankieta ma znaczenie.

Pamiętajcie, że ankiety są anonimowe, system nie przyporządkowuje udzielonych odpowiedzi do konta identyfikacyjnego studenta.

Zapisane zostają tylko oceny oraz fakt wypełnienia ankiety.